Friday, December 18, 2009

Tanggungjawab manusia kepada Tuhannya

Assalamualaikum,
Sempena sambutan awal Muharram ini, elok kita ulangi semula beberapa ketetapan yg amat utama bagi kita, yg sepatutnya menjadi panduan kita setiap masa. Kira rujuk firman Allah (a.w) berikut:
Firman Allah (a.w): ‘Wama khalaqtul jinna wal-insa illa li-ya’buduni' [Maksud: Dan tidaklah Aku (Allah (a.w) jadikan jinn dan manusia kecuali (i.e. tidak lain dan tidak bukan) untuk mengabdikan (i.e. memperhambakan) diri (yakni, beribadah) kepadaKu] [Ayat 56, Surah az-Zariat]
Allah (a.w) memberitahu serta memperingatkan kita manusia bahawa manusia itu dijadikan atau diberi peluang oleh Allah (a.w) hidup di dunia ini hanya, tidak lain dan tidak bukan, untuk satu tujuan, iaitu mengabdikan diri kepadaNya.
Sebagai makhluk ciptaan Allah (a.w) tanggung jawab manusia adalah mengabdikan diri mereka kepadaNya dengan mematuhi perintah dan suruhanNya. Manusia bukan sahaja diwajibkan mematuhi ketetapan Allah (a.w) tetapi juga ketetapan RasulNya, kerana Rasul itu diutus Allah (a.w) untuk menyampaikan perintahNya yakni apa-apa yg ada dalam al-Quran atau yang tidak dijelaskan secara khusus atau diperincikan di dalam al-Quran, iaitu as-Sunnah. Maka dengan itulah Islam hanya sempurna apabila seseorang itu mentaati Allah (a.w) (yakni, ikuti ketetapan al-Quran) dan mentaati Rasulallah (s.a.w) (yakni, mematuhi ketetapan as-Sunnah).
Pengabdian itu hendaklah menepati ketetapan firman Allah (a.w) dalam Ayat 13 dan Ayat 14, Surah an-Nisa'. manusia itu diwajibkan patuhi suruhan dan ajaran Rasulallah (s.a.w), yakni as-Sunnah, i.e. Ayat 7, Surah al-Haysr.
Firman Allah (a.w):'wamai yutiillaha warasulahu yudhilhu jannatin' [Maksud: Dan barangsiapa taatkan Allah (a.w) (yakni, ikuti al-Quran) dan RasulNya (yakni, ikuti as-Sunnah) dimasukkannya ke dalam syurga.’[Ayat 13, Surah an-Nisa’]
Dan, firmanNya berikut, jika tidak taat atau engkar atau tidak ikuti ketetapan yg terdapat dalam al-Quran dan as-Sunnah dan jika melanggar pula ketetapan Allah (a.w) (dalam al-Quran) dan Rasulallah (s.a.w) (dalam as-Sunnah), balasannya neraka:
Firman Allah (a.w):'Wamai ya’sillah warasulahu wayata’adda hududahu yudkhilhu naran' [Maksud: Dan barangsiapa menentang Allah (a.w) (yakni, tidak ikuti al-Quran) dan RasulNya (yakni, tidak ikuti as-Sunnah) dan melanggar batas-batas ketetapan yang ditetapkan (oleh Allah (a.w) (yakni, al-Quran) dan RasulNya (yakni, as-Sunnah)) dimasukkan ke dalam neraka ’[Ayat 14, Surah an-Nisa’]
As-Sunnah itu wajib diikuti dan dipatuhi, sebagaimana diperintahkan oleh firman Allah (a.w) berikut:
Firman Allah (a.w): ‘Wama atakumur-rasulu fakhuzuhu, wama nahakum ‘anhu fantahu' [Maksud: Dan apa-apa yang didatangkan (atau dibawakan kepada kamu) oleh Rasulallah (s.a.w) maka hendaklah kamu sekelian ambil, dan apa-apa yang ditegah olehnya (terhadap kamu sekelian) darinya (sesuatu) maka tinggalkan’][Ayat 7, Surah al-Haysr]
Jelaslah pengabdian kita hendaklah mengikut spesifikasi al-Quran dan as-Sunnah. Maka dengan itu kita diwajibkan berilmu. Jika kita kurang ilmu atau masih jahil, belajarlah ilmu dan setelah tau ilmunya mengenai segala sesuatu itu, barulah kita amalkan. Janganlah kita beramal dan beribadah serta menjalankan kehidupan dunia tanpa panduan al-Quran dan as-Sunnah. Jangan ikuti manusia membuta tuli. Nani kita sesat dan disesatkan. Yg rugi kita, bukan orang yg mengajarkan kita sesuatu yg batil.
Semoga timbul keinginan untuk mempelajari ilmu supaya kita lebih confident bahawa kita di atas jalan ugama yg benar, insya Allah. Amin

Jazakallahu khairah

No comments:

Post a Comment