Sunday, December 27, 2009

Jema'ah Islam: Sifat-sifat Pemimpin

Assalamualaikum,
Kita telah tahu bahawa golongan 'ahlus sunnah wal-jama'ah' itu anuti Islam berpegang kepada al-Quran dan as-Sunnah sebagai panduan ibadah dan amalan dan panduan kehidupan orang iman dan mereka berjema'ah. Jema'ah ada pemimpin yg disebut dalam al-Quran sebagai 'ulil amri' (i.e. Imam atau Amir), yg wajib ditaati oleh rukyah dalam jema'ah kerana mereka berbai'at dengannya dengan ikrar janji 'mendengar dan taat sekuat mampu' mereka.
Adalah menjadi tanggungjawab Imam atau Amir itu mentadbiruruskan jema'ahnya berpandukan as-Sunnah. Namun, Rasulallah (s.a.w) membayangkan pelbagai sifat pemimpin jema'ah Islam selepas beliau wafat. kita rujuk beberapa contoh yg beliau berikan:
Diriwayatkan hadith dari ‘Asim al-‘Adawiyi hadith dari Ka’ab b Hujrah berkata: ‘Keluar atas aku Rasulallah (s.a.w) dan adapun aku (ketika itu) berusia 9 tahun, maka bersabda dia: 'Bahawasanya akan ada sesudahku beberapa imam (yakni, pemimpin jema'ah), barangsiapa membenarkan mereka dengan pendustaan mereka dan menolong pada mereka atas kezaliman mereka, maka bukanlah dia dari golonganku dan bukanlah aku dari golongan mereka dan tidaklah (bersama-sama) dengan orang-orang yang datang ke telagaku (al-Kauthar); dan barangsiapa yang tidak membenarkan mereka dengan pendustaan mereka dan tidak menolong mereka atas kezaliman (penzaliman) mereka, maka dia dari golonganku dan aku dari golongan mereka dan dia akan datang atasku di telagaku (al-Kauthar).' [Hadith an-Nasa’i, Kitab Bai’ah (ikrar janji setia)]
[Nota: ‘Pendustaan’ dalam konteks Islam adalah membuat sesuatu yang tidak ditunjukkan atau dicontohkan oleh Rasulallah (s.a.w), yakni as-Sunnah. ‘Penzaliman’ dalam konteks Islam adalah membuat atau melakukan sesuatu yang ditegah oleh Allah (a.w) (yakni, ketetapan al-Quran) atau ditegah oleh Rasulallah (s.a.w) (yakni, bertentangan dengan as-Sunnah). Seperti di jelas dalam post sebelum ini mengenai Surah al-Kauthar, Rasulallah (s.a.w) dikurniakan Allah (a.w) Telaga al-Kauthar di mana di akhirat kelak semasa manusia berhimpun untuk mendapatkan Kitab Catatan Amalan masing-masing akan terasa begitu lapar dan haus, maka sesiapa yang tergolong dalam umat Muhammad (s.a.w) (yakni, berpandukan kepada as-Sunnahnya semata-mata), maka mereka diakui oleh para malaikat yang menjaga telaga tersebut, maka dibenarkan minum airnya. Sesiapa yang minum airnya maka tidak akan haus mereka selama-lamanya.]
Diriwayatkan hadith dari Jabir b Abdullah (r.a) bahawasanya Nabi (s.a.w) bersabda kepada Ka’ab b Hujrah: 'Semoga melindungi Allah (a.w) akan engkau dari imam yang ‘bodoh’.' Berkata (yakni bertanya) Ka’ab: ‘Dan apakah (atau, siapakah) imam yang ‘bodoh itu?’ Bersabda Nabi: ‘Beberapa imam akan ada mereka sesudahku tidak mengikuti (yakni, menunjuk dengan petunjukku (yakni, tidak mentadbirurus jemaahnya berpandukan as-Sunnah) dan tidak menjalankan (yakni, mengerjakan atau melaksanakan pengurusan jema’ahnya) dengan sunnahku. Maka barangsiapa membenarkan mereka dengan pendustaan mereka dan menolong akan mereka atas penzaliman mereka, maka mereka itu bukan dari golonganku dan bukanlah aku dari golongan mereka, dan tidak akan datang mereka ke telaga (al-Kautharku); dan barangsiapa yang tidak membenarkan pendustaan mereka dan mereka (pula) tidak menolong mereka atas kezaliman mereka, maka mereka itu dari golonganku dan aku dari golongan mereka dan akan datang mereka ke telagaku (i.e. al-Kauthar).' [Hadith Imam Ahmad]
[Nota: Ka’ab b Hujrah ketika itu baru berusia 9 tahun apabila Nabi (s.a.w) memberi nasihat kepadanya. Sila rujuk Surah al-Kauthar. Rasulallah (s.a.w) dikurniakan Allah (a.w) di akhirat kelak telaga al-kauthar yang gayung penyiduk airnya lebih banyak dari bintang-bintang di langit. Semasa perhimpunan di padang makhsyar kelak, semua manusia yang dilahirkan dalam Islam atau zaman Islam akan berjalan untuk minum dan bermandi manda dalam telaga tersebut. Sesiapa yang minum airnya tidak akan merasa haus selama-lamanya. Ingatlah ketika itu matahari didekatkan Allah (a.w) sejengkal di atas kepala, manakala bumi pula terhampar berupa tembaga. Begitulah siksanya terdedah kepada panas terik. Dengan itulah disebutkan bahawa manusia akan berpeluh ada yang samapi peluhnya menghapusi paras hidungnya, dan lemas dia. Air telaga al-kautharlah yang dapat membantu manusia ketika itu. Namun, sesiapa yang tidak diakui oleh para malaikat yang menjaga telaga itu sebagai umat Muhammad (s.a.w), tidak dibenarkan menghampirinya dan minum akan airnya. Antara mereka yang dihalang menghampiri telaga tersebut adalah orang yang tidak berpandukan hidupnya kepada as-Sunnah. Dan, juga mereka yang mencemari as-Sunnah dengan tambahan atau pembaharuan dalam perkara ugama, yakni berbuat dab beramal dengan bid’ah, tidak diakui tergolong sebagai umat Muhammad (s.a.w).]
Dua hadith ini menceritakan prinsip yg sama hanya periwayatnya sahaja berlainan. Yg penting kita ambil ingatan adalah Imam atau Amir (i.e. pemimpin jema'ah umat Islam) yg tidak berpandukan as-Sunnah disifatkan oleh Rasulallah (s.a.w) sebagai orang yg bodoh. Dia menzalimi dan mendustai rukyahnya. Maka jika ada dikalangan rukyahnya yg mengiyakan pendustaan Imam atau membantu melaksanakan perbuatan kezaliman Imamnya, mereka secara otomatis terkeluar dari mereka yg diakui oleh Rasulallah (s.a.w) umatnya (yakni, tidak Islam mereka), maka tidak dapat minum air Telaga al-Kauthar di padang makhsyar kelak.
Dalam situasi sedemikian, kita diperintahkan oleh Rasulallah (s.a.w) supaya nasihatkan Imam yg menyimpang atau menyeleweng. Sama ada dia terima nasihat itu adalah soal kedua, kita pasti selamat dari bersekongkol dengannya.
Diriwayatkan hadith dari Tariq b Syihab bahawasanya seorang lelaki bertanya kepada Nabi (s.a.w), dan sungguh-sungguh (ketika itu) Nabi (s.a.w) sedang meletakkan kakinya ke tempat kaki (pelana) kudanya: ‘Apakah jihad yang lebih baik (pahalanya)?’ Bersabda Rasulallah (s.a.w): 'Kalimah-kalimah (atau, kata-kata) yang haq (benar) di sisi pemimpin (yakni, menasihatkan pemimpin) yang melanggar (atau menyimpang atau menyeleweng dari ketetapan al-Quran dan as-Sunnah).' [Hadith an–Nasa’i]
Dan hadith berikut:
Diriwayatkan hadith dari Attiyah al-‘Aufi hadith dari Abi Said al-Khudri berkata: ‘Telah bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Sebaik-baik jihad adalah dengan kalimah (atau, kata-kata) yang adil (yakni, haq) di sisi sultan (i.e. pemimpin) yang melanggar (yakni, menyimpang atau menyeleweng) atau imam yang melanggar (yakni, menyimpang atau menyeleweng).' [Hadith Abu Daud]
[Nota: Pemimpin itu melanggar atau menyimpang atau menyeleweng apabila dia membuat ketetapan atau keputusan yang bertentangan dengan ketetapan al-Quran dan as-Sunnah.]
Semoga kita terselamat dari tergolong dalam pengikut Imam (ulil amri) yg tidak berpandukan as-Sunnah dalam mengurus jema'ahnya. Dan, semoga kita mampu menyuarakan sesuatu yg haq terhadap Imam yg menyeleweng. Dengan itu kita akan selamat kerana kekal diakui oleh Rasulallah (s.a.w) umatnya, insya Allah. Amin
Jazakalahhau khairah

No comments:

Post a Comment