Tuesday, April 29, 2014

Kematian: Bersedia untuk mati (Samb.)

Assalamualaikum,
Saudara, kita mohon maaf kerana kita janjikan untuk terus menlis tentang kematian dan persediaan untuk mati, kerana selepas kematian akan berlaku hisaban - bagi orang Islam. Kematian bukanlah penamat kepada segala sesuatu, dalam keimanan orang Islam. gama-agama lain kebanyakan percaya bahawa setelah mati semua akan dibangkitkan semula dalam bentuk atau sifat yang lain. Tidak ada hisaban. Tidak ada siksaan, hanyalah kalau buruk dia ketika hidupnya, maka dia akan dijelmakan sebagai haiwan, Kalau baik idupnya maka dia dlam kesenangan. Kesemua versi alam selepas kematian itu tidak memberatkan bagi mereka yang tidak Islam.Sebenarnya kematian adalah penamat kepada persedian untuk mati, dan bermulalah balasan terhadap apa yang telah dilakukan semasa hidup mereka.
Saudara, dalam post yang terakhir kita telah lihat apakah peringatan Allah (a.w). Sekarang kita teliti pula apakah pesanan dan peringatan Rasulallah (s.a.w) kepada manusia, terutama kita yang Islam. 

Sabda Rasulallah (s.a.w) 
(-)        Ingatkan mati
Diriwayatkan hadith dari Abi Hurairah berkata: ‘Telah bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Aktharu zikra hadimil-lazzati ya’nil-mauta.’ (Yang bermaksud: Memperbanyakkanlah ingatkan yang merosak kenikmatan, yakni kematian.’ – Hadith ibnu Majah di dalam Kitab Zuhud (Hadith hasan sahih)
[Nota: Umat Islam yang iman itu dinasihatkan supaya sentiasa ingatkan kematian. Justeru itu, disuruh lihat (maksudnya, ingatkan kematian) kubur supaya memperingatkan kita bahawa kematian itu adalah suatu kemestian – ‘kullu nafsin zaikatul maut.’ – yang disebutkan di atas – Ayat 175: ali-Imran. Setiap nyawa akan mengalami kematian, begitulah firman Allah (a.w).]
(-)        Siksaan kubur
Diriwayatkan hadith dari Hani, hamba merdeka Othman (ibni Khattab (r.a), khalifah ar-rasyidin al-mahdiyin ke-2), berkata: ‘Adapun Othman ketika berhenti di atas kubur maka menangis dia sehingga membasahi tangisannya pada janggutnya, maka dikatakan kepadanya: ‘Disebut tentang syurga dan neraka maka tidak menangis engkau dan (akan tetapi) menangis engkau dengan ini (kubur)?’ Maka berkata Othman: ‘Sesungguhnya Rasulallah (s.a.w) bersabda: ‘Innal qabri awallu manzilin min manazilil akhirati fain naja minhu fama ba’dahu aisaru minhu wa-in lam yanju minhu fama ba’dahu asyaddu minhu.’ (Yang bermaksud: Sesungguhnya kubur adalah awalnya tempat dari beberapa tempat di akhirat, maka jika selamat seseorang darinya (maksudnya, selamat dari siksaan kubur) maka apa-apa selamat dari kuburnya lebih mudah darinya, dan jika tidak selamat darinya maka apa-apa sesudahnya lebih berat darinya.) – Hadith at-Termidzi di dalam Bab Zuhud, hadith hasan.
[Nota: Hadith ini menyebut tentng siksaan kubur dan siksaan selepas dibangkitkan kelak di ahirat. Alam kubur adalah fasa pertama akhirat. Kalau selamat dari siksaan dalam kubur bererti akan selamatlah di akhirat kelak. Sebaliknya, jika tersiksa dalam kubur maka siksaan akhirat jauh lebih berat lagi. Siksaan kubur ada petanda sama ada seseorang itu ahli syurga atu ahli neraka.]
(-)        Orang iman yang utama
Diriwayatkan hadith dari Ibnu Omar bahawasanya dia berkata: ‘Ada aku bersama-sama dengan Rasulallah (s.a.w) maka datang pada Rasulallah (s.a.w) seorang lelaki dari orang Ansar, maka memberi ‘salam’ dia atas Nabi (s.a.w), kemudian berkata: ‘Wahai Rasulallah (s.a.w) siapakah orang mukmin yang lebih utama?’ Bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Ahsanuhum khuluqan.’ (Yang bermaksud: Lebih baiknya budi pekertinya). Berkata (lelaki itu): ‘Maka siapakah orang mukmin yang pintar/cerdas/cerdik?’ Bersabda (Nabi): ‘Aktharuhum lil-mauti zikran, wa-ahsanuhum lima ba’dahu isti’dadan ulaikal-akyasu.’ (Yang bermaksud: Lebih banyak mereka ingatkan kepada kematian ingat dia, dan lebih baik dia pada sesuatu setelah mati persiapannya, mereka itulah orang yang pintar/cerdas/bijak.) – Hadith ibnu Majah di dalam Kitab Zuhud (hasan).
[Nota: Dalam hadith ini Rasulallah (s.a.w) memberitahu bahawa orang Islam beriman yang terbaik di sisi Allah (a.w) itu adalah orang yang terbaik akhlaknya. Allah (a.w) memberitahu bahawa Rasulallah (s.a.w) diutus untuk mendemokan akhlak terbaik dan membentuk manusia yang mengikuti beliau tentang akhlak terabik. Rasulallah (s.a.w) menjelaskan bahawa orang Islam yang beriman yang cerdik atau pintar itu adalah orang yang memiliki dua ciri utama, iaitu orang yang memperbanyakkan ingatannya terhadap kematian (maka kerana itu dia sedar apa yang menunggunya setelah mati), dan kerana itu maka membuat memperbaiki segala tndak tanduknya ketika di duia dengan membuat sebanyak mungkin persiapan atau persedian atau menyediakan sebanyak mungkin bekalan ketika hidup supaya dia berjaya di akhirat, selamatkan dirinya dari siksaan akhirat dan mendapat kenikmatan tertinggi di akhirat, iaitu tahap syurga tertinggi, syurga Firdaus.
Syurga itu ada 100 peringkat, dan yang terkeatas sekali dimana akan ditempatkan para rasul, nabi, syuhada, yang paling takwa dalah syurga Firdaus. Selain itu, disebutkan ada syurga Naim, syurga Adni dan sebagainya. Kekayaan seseorang ahli syurga itu diceritakan dalam al-Quran dan dalam as-Sunnah. Syurga yang paling terkebawah yang ke 100 diduduki oleh ahlinya yang diberikan oleh Allah (a.w) harta yang nilainya 10 kali dunia dan segala isinya. Rumah-rumahnya adalah berupa mahligai dan istana, yang mempunyai banyak bilik, dan setiap bilik itu didiami oleh seorang Hurul’ain. Rumah di bina dari intan berlian, permata dan emas, perak. Kebun dan ladang miliknya begitu luas sehinggakan untuk sempurna melawati kebun dan ladang tersebut memakan masa ribuan tahun. Hurun Ain itu adalah wanita yang menjadi isteri kepada penghuninya. Disebutkan bahawa mereka adalah wanita yang suci. Jika tudungnya dijatuhkan ke dalam dunia ini, maka cahayanya lebih terang benderang dari cahaya matahari. Mereka memakai kain sutera terhalus 7 lapis. Walaupun demikianpun boleh dilihat urat saraf dan saluran darahnya di betiskan!
Maka dengan itulah Allah (a.w) memberitahu kehidupan sebenarnya adalah kehidupan di akhirat. Segala sesuatu yang diidami manusia akan didapati. Malah penghuni syurga kehabisan idea apa yang mereka inginkan, maka Allah (a.w) memberitahu perkara-perkara lain dan diberikan.]
(-)        Orang yang cerdik pada kacamata Islam
Diriwayatkan hadith dari Syadad b Ausin hadith dari Nabi (s.a.w) berkata: ‘A-kaisu man dana nafsihi wa-‘amila lima ba’dal-mauti wal-‘ajizu man atba’a nafsahu huaha wa-tamanna ‘alallahi.’ (Yang bermaksud: Orang yang pintar/cerdas/cerdik (di dunia) itu adalah orang yang mengoreksi (menyemak serta menilai semula) pada dirinya dan bermal dia untuk apa-apa (yang diinginya) setelah matinya, (sebaliknya) orang yang lalai/bodoh adalah orang yang mengikuti dirinya pada hawa nafsunya dan beriman (maksudnya, mengharapkan dia) atas Allah (a.w) menyelamatkannya dari nerka dan mengurniakan kepadanya syurga di akhirat.) – Hadith at-Termidzi di dalam Bab Sifat Kiamah, hadith hasan mengikut at-Termidzi.
[Nota: Rasulallah (s.a.w) memberitahu umatnya bahawa orang Islam yang beriman yang pintar dalam hidup adalah orang yang sentiasa bermuhasabah terhadap dirinya/hidupnya supaya dia melakukan kesalahan /dosa yang terminima dan melakukan semaksimum kebaikan ketika hidup demi kebajikan akhiratnya. Sebaliknya, orang yang bodoh itu adalah orang yang sentiasa dipandu oleh nafsu atau keinginannya – nakkan tempat, nama, harta, kesenangan, kemewahan, darjat, gelaran, sanjungan dll – yang merupakan matlamat hidup manusia ketika di dunia. Maka kesemua itu melalaikannya mengingati nikmat yang diperolehinya dan lupa bersyukur kepada manusia yang memberi dan kepada Allah (a.w) yang mengqadarkan untuknya segala sesuatu. Dia lupakan tanggung jawabnya sebagai manusia dan sebagai orang iman dan tentang akibta segala tindaktanduknya dan kesudahan yang akan ditemui di akhirat, ketika sudah mati.]
(-)        Baik sangka terhadap Allah (a.w)
Diriwayatkan hadith dari Jabir berkata: ‘Aku mendengar Nabi (s.a.w) bersabda sebelum sebelum dimatikan tiga hari, dengan sabdanya: ‘La yamutanna ahadukum illa yuhsinu billahiz-zanna.’ (Yang bermaksud: Jangan mati sungguh salah seorang kalian kecuali dia memperbaiki dengan Allah (a.w) persangkaannya) – Hadith Muslim di dalam Kitab Sifat nikmatnya.
[Nota: Rasulallah (s.a.w) memberitahu bahawa Allah (a.w) itu sentiasalah bersama dengan persangkaan hambaNya terhadaNya. Justeru itu sentiasalah berpersangkaan baik terhadap Allah (a.w), walaupun telah melakukan berbagai dosa dan kesalahan, kerana jika mengubah diri, pastilah Allah (a.w) mengampinui segala dosa dan kesalahan yang dipohonkan keampunan kepadaNya secara jujur, dan tidak mengulanginya lagi.].
(-)        Apa yang ada setelah mati? 
Diriwayatkan hadith dari Anas b Malik berkata: ‘Telah bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Yatba’ul-maiyita thalathatun fa-yarji’u-thnani wa-yabqa ma’ahu wahidatun: yatba’uhu ahluhu wa-maluhu wa-‘amaluhu, fa-yarji’u ahluhu wa-maluhu wa-yabqa ‘amaluhu.’ (Yang bermaksud: Mengikuti mayat tiga perkara dan kembali dua perkara (daripada tiga), dan menetap dengannya, maksudnya bersama-samanya satu perkara: mengikuti pada mayat ahlinya dan hartanya dan amalannya, maka kembali ahlinya dan hartanya, dan tetap dengannya ‘amalannya.) – Hadith Bukhari, Kitab Riqaq. 
[Nota: Rasulallah (s.a.w) memberitahu umatnya bahawa ketika mati seorang Islam yang beriman, maka tiga yang mengirininya ke kubur; iaitu pertama, keluarganya; kedua, hartanya; dan ketiga, amalannya (maksudnya, segala sesuatu yang dicakapkan dan dikerjakan semasa hidupya – yang baik maupun yang buruk), kemudian setelah dikuburkan dia, maka dua daripada yang tiga akan kembali ke rumahnya, meninggalkannya d kubur, iaitu keluarganya dan hartanya. Keluarganya akan menjalani kehidupan seperti biasa setelah ketiadaannya, selain daripada ingatan yang baik atau buruk terhadapnya. Hartanya akan ditinggalkan dan diwarisi oleh keluarganya – berdasarkan pembahagian harta mengikut hukum faraid. Jika harta yang diagih-aguhkan itu disalahgunakan, maka dia juga mendapat dosa kerananya. Jika dibelanjakan demi fi sabilillah oleh keluarganya, dia menompang pahala dan jika dibelajakan dengan diniati oleh keluarganya untuk kebajikan diri simati, maka berguna untuknya hartanya yang tiggal. Segala amalan dan ibadahnya – termasuklah percakapan dan amalan yang buruk, maksudnya, yang berdosa kekal bersama-samanya di kubur. Jika uruk maka mendapat siksaan kubur pula dan jika baik, dia mampu menjawab dengan betul soalan malaikat yang menyoalnya di kubur, dan jika amalannya itu adalah amalan yang menjadikan dia ahli syurga, maka dia tidur rehat di dalam kuburnya yang menjadi salah satu dari taman-taman syurga.
Jelaslah, akibat daripada segala yang diturukan dan dikerjakan semasa di dunia mendapat ganjaran pahala atau dosa, dan balasannya diperoleh di dalam alam barzah lagi. Jika bai dunianya dalam onteks akhirat, maka selesa dan sejahteralah dia di dalam kuburnya, menunggu ganjaran syurga pula di akhirat.]
(-)        Apa yang menguntungkan manusia? 
Diriwayatkan hadith dari Abi Hurairah berkata: ‘Telah bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Iza mata-insanu inqata’a ‘anhu ‘amaluhu illa min thalathin: illa min sodaqatin jariatin au ‘ilmin untafa’u bihi au waladin solihin yad’u lahu.’ (Yang bermaksud: Ketika mati seorang insan putus darinya amalannya kecuali dari tiga perkara (yang tidak putus): kecuali dari sedekah jariah atau ilmu yang memanfaatkan olehnya atau anak-anak soleh/solehah yang berdo’a untuknya.) – Hadith Muslim dalam Kitab Hibah.
[Nota: Rasulallah (s.a.w) memberitahu manusia, terutama orang Islam yang beriman, setelah mati seorang itu, segala pahala yang termungkin baginya terputus, kecualilah tiga perlakuannya ketika hidupnya yang terus mendatangkan ganjaran pahala kepadanya; iaitu, pertama, wang yang dibelanjakannya dari harta, kekayaan dan rezkinya ketika hidup – amal jariah – yang terus mengalirkan pahala kepadanya sampai terjadinya kiamat; kedua, ilmu yang dimanfaatkannya untuk orang lain – mengajarkan ilmu atau mengilmukan orang lain atau membantu program/aktiviti pengilmuan kepada saudaranya sesama Islam – ilmu yang tiga iaitu al-Quran, as-Sunnah dan ilmu faraid – yang terus mengalirkan pahala selagi ada orang yang memanfaatkan ilmu yang diajarkannya atau dibantu olehnya dikembangkan; dan ketiga, doa anak-anaknya yang soleh dan solehah – anak-anaknya yang dididiknya enepati ketetapan al-Quran dan as-Sunnah, yang mendoakan kejabikan baginya sema hidup mereka. Setelah mati anaknya, terpuutslah pula doa yang termungkin dari anak-anaknya. Yang lebih penting yang tidak terhenti manfaat akhirat kepadanya adalah ilmu yang dikembangkannya dan sedekah jariah – infaq harta – yang terus mengalirkan pahala selagi apa-apa yang diinfaqkannya kekal memanfaatkan umat Islam, spt pusat pengajian, masjid dan surau, dan sebagainya. 
Justeru itulah, Allah (a.w) menyebut tentang infaq dan sedeka kerapkali dalam al-Quran kerana itulah jalan untuk mendapatkan ganjaran pahala yang banyak, yang tidak putus, dan boleh menempatkannya di dalam syurga yang tertinggi, syurga Firdaus.] 
Diriwayatkan hadith dari Abi Hurarah berkata: ‘Telah bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Inna mimma yalhaqul-mukminina min ‘amalihi wa-hasanatihi ba’da mautihi ‘ilman’aallamahu wa-nasyarahu wa-waladan solihan tarakahu wa-mushafan wa-rathahu au masjidan banahu au baitan li-ibnis-sabili banahu au nahran ajrahu au sodaqatan akhrajaha min malhi fi sihhatihi wa-hayatihi yalhaquhu min ba’di mautihi.’ (Yang bermaksud: Sesungguhnya sebahagian dari yang menyusuli seorang mukmin dari amalnya dan kebaikannya setelah matinya, ilmu yang mengajarkannya dan menyebarkannya (kepada dan untuk manfaat orang lain, terutama anak-anaknya) dan anak yang soleh yang meninggalkkanya warisan (untuk beramal soleh ketika hidupnya serta mendoakan kesejahteraanya) atau masjid yang dibinanya atau rumah untuk anak sabil yang dibinanya atau sungai yang megalirkan pahalanya atau sedekah yang megeluarkannya dari hartanya dalam (maksudnya, ketika) dia sihat dan hidup menyusuli perkara-perka itu dari sesudah matinya.) – Hadith ibnu Majah di dalam Kitab Mukaddimah (hadith hasan).
[Nota: Hadith ini juga menjelaskan dan memperinckan kemanfaatan yang sama bagi simati yang melakukannya semasa hidupnya. Pertama, ilmu – al-Quran, as-Sunnah dan faraid – yang disembark luaskan atau yang dikembangkannya; kedua, anakya yang soleh yang diwariskannya dengan didikan dan ilmu yang baik menjadi anak-anak yang soleh; ketiga, tempat ibadah yang dibinanya atau dibantu olehnya untuk binaannya; keempat, rumah sabilillah yang dibinanya atau dibantu membinanya demi kebajikan orang Islam yang beriman – sekolah/pusat ilmu, pusat jagaan anak-anak yatim, pusat pemulihan ibu-ibu tungga dan isteri terbiar, pusat jagaan anak-anak yatim; kelima ‘sungai yang mengalirkan air’ bermaksud membntu orang lain mendapatkan bekalan air untuk perusahaannya – pertanian dan perniagaan dan sebagainya – yang menghasilkan kebaikan baginya; sedekah dan infaq lain yang dikeluarkannya dari sebahagian hartanya ketika dia hidup. Kesemua ini mengalirkan pahala untuknya sampai kiamat dunia.]
(-)      Doa meminta pertolongan Allah (a.w) 
Diriwayatkan hadith dari Hisyam hadith dari bapanya hadith dari emak saudaranya: ‘Bahawasanya Nabi (s.a.w) ada berlindung (maksudnya, memohon perlindugan Allah (a.w)) (kemudian bersabda/membaca do’a): ‘Allahumma inni a’uzuika min fitnatn-nari wa-min fitnatin nar wa-min ‘azabln-nari; wa-a/uzubika min fitnatill-qabri, wa-a’uzubika min ‘azabil-qabri, wa-a’uzubika min fitnal-ghina w-a’uzubika min fitnal-faqri wa-a’uzubika min fitnatil masihi dajjal.’ (Yang bermaksud: (Setelah membaca Ta’awuz) berkata/berdoa: ‘Ya Allah ya tuhanku! Sesungguhnya aku memohon perlindunganMu dari fitnah neraka dan aku memohon perlindunganMu dari fitnah kubur dan aku memohon perlindunganMu dari ‘azab kubur dan aku memohon perlindunganMu dari fitnah kekayaan dan aku memohon perlindunganMu dari fitnah kefakiran dan aku memohon perlindunganMu dari fitnah masihi Dajjal.) – Hadith Bukhari dalam Kitab Do’a.
[Nota: Hadith ini menyebutkan bahawa Rasulallah (s.a.w) terlebih dahulu membaca Taawuz kemudian berdo’a. Ada beberapa perkara yang Rasuallah (s.a.w) memohon Allah (a.w) melindunginya dari bahaya. Pertama, fitnsh neraka; kedua, fitnah kubur; ketiga, azab kubur; keempat, azab neraka; kelima, fitnah kekayaan; keenam, fitnah kefakiran; dan akhirnya, keenam, fitnah Dajjal. ‘Fitnah’ maksudnya huruhara atau cubaan yang amat sukar bagi seorang itu mengatasinya. Fitnah sebelum terjadinya ketika benar-benar berdepan dengan apa yang diharap diselamatkan darinya – dari siksaan kubur, siksaan neraka, kerna ketika kaya, ketika faqir, sehingga menjadikan seseorang itu kufur dan terkeluar dari ketaatan terhadap Allah (a.w), dan menyimpang dari kebenaran. Hanya melalui ilmu seseorang itu tahu apakah ciri-ciri fitnah kubur, fitnah neraka itu. Apabila berdepan dengansituasi tersebut ketika masih bernyawa mampu menjaga diri dari terkena bahana fitnah tersebut dan dapat mengatasi fitnah tersebut, maka apabila berjaya menepis fitnah terebut, maka slamatlah dari siksaan kubur dan siksaan neraka itu ketika sudah mati kelak. Namun, setelah matipun seseorang itu memohon pertolongn Allah (a.w) supaya tindak tanduknya mengahadapi bahana fitnah itu terselamat. Fitnah itu datang brbagai bentuk dan situasi, ada yang berat untuk diatasi dan ada yang tidak disedari pula. Maka jika gagal mengatasi fitnah tersebut, maka terjebaklah setelah mati menghadapi siksaannya. 
Fitnah kekayaan itu juga berat. Apabila diberi oleh Allah (a.w) nikmat yang banyak dari segi wang ringgit, harta benda dan kekayaan, kemewahan seringkali manusia itu lupa dan kufur nikmat, tidak ingatkan bahawa wajib baginya membelanjakan sebahagian kekayaannya demi agama Islam dan demi membela agama Allah (a.w) membela umat Islam terutama yang dhaif. Kekayaan menjadikan seseorang itu lupa daratn, menjadi sombong, bangga diri, bongkak dan kikir (kedekut), tidak mahu berpisah dengan sedikit kekayaan untuk fi sabilillah. Jika miskin dan fakir pula tetap wujud fitnah, kerana kefakiran boleh menjadikan manusia itu tidak bersyukur kepada Allah (a.w), kerana kemiskinan dan kefakiran juga satu cubaan. Dalam hadith disebutkan kefakiran boleh menjadikan seseorang yang beriman itu kufur, apabila dia mempersoalkan nasibnya kepada Allah (a.w) seolah-olah Allah (a.w) tidak menolongnya! Dalam sepotong hadith disebutkan bahawa yang paling keji di sisi Allah (a.w) adalah orang yang miskin tetapi sombong dan besar diri, tidak mahu menerima nasihat. Begitu juga. Allah (a.w) membenci orang kaya yang bakhil atau kedekut. Malah membazir pula. Maka dnga itulah Allah (a.w) mengingatkan manusia bahawa pembazir itu adalah sahabat syaitan! 
Akhirnya, fitnah Dajjal. Ketika dunia hair kiamat Allah (a.w) akan hidupkan Dajjal yang 100% kafir mengajak manusia menjadi pengikutnya dan menyiksa manusia yang beriman. Dia akan menjelajah dunia, dan apabila menemui kubur orang Islam akan dibangkitkan dan dihidupkannya, kemudian diminta memilih ikuti dia atau menentang dia. Dajjal menjanjikan syurga atau neraka kepada orang iman yang ditemuinya. Kalau kekuatan iman orang iman itu rapuh mudah terpengaruh dengannya, tidak tahan dengan siksaannya. Syurga Dajjal adalah neraka Allah (a.w), dan neraka Dajjal adalah syurga Allah (a.w). Sesiapa yang terpengaruh dengan Dajjal, maka sudah pastilah dia dibangikitan di akhirat kelak sebagai ahli neraka, wal iya zubillah. Mngkin kita tidak menemui Dajjal ketika hidup, tapi akan menemui dia sebelum tibanya kiamat, jika ditakdirkan Dajjal temui kubur kita, digalinya dan disuruhnya pilih taatkan dia atau tidak. Tidak taat disiksanya, dan siksaan Dajjal itu amat berat dan tidak mudah dilamai dengan selamat, kecualilah iman kita mantap dan Allah (a.w) tolongi kita. Justru itulah para rasul dan para nabi dahulu memperingatkan umatnya yang beriman supaya memohon perlindungan Allah (a.w) dari fitnah Dajjal, kerana Dajjal itu boleh menghidupkan orang yang mati. Kuasa yang diberikan Allah (a.w) sebagai ujian kepada orang iman.]


Jaakallahu khairah

Wednesday, April 9, 2014

Kematian: Bersedia untuk mati

Assalamualaikum,
Saudara dalam post sebelum ini kita telahpun komen sedikit trajedi pesawat MH 370 MAS yanh hilang di selatan Lautan Hindi. Semua anak kapal dan penumpang, semuanya 238 orang menemui kematian mereka serentak - yang Islam dan yang tidak Islam. Kta telahpun tahu bahawa kematian bukanlah kesudahan hidup manusia. Mungkin ada agama yang mengajarkan penganutnya sedemikian, maka mereka tidak percayakan Allah (a.w) sebagai tuhan manusia yang esa,tidak akui Islam agama yang dicipta Allah (a.w) untuk manusia, Rasulallah (s.a.w) sebagai Utusan penamat Allah (a.w) yang menyampaikan syariat agama Allah (a.w), Islam, untuk anutan manusia sejagat, semua bangsa, semua zaman, dan mereka tidak pula bersedia untuk alam akhirat mereka. Mereka itu berpandangan  jika baik di dunia  baik terhadap manusia/kepada manusia, maka akan dibangkitan baik hanyalah dalam bentuk yanng lain...Yang Islam, kesemuanya yakin akan kematian dan menempuhi/menjalani kehiudpan akhirat, tapi mereka juga tidak bersedia - mengabaikan apa yang disuruh dan mengerjakan apa yang ditegah agama. Malah yang Islam beramal - seolah-olah menyediakan diri untuk akhirat mereka, tapi hidup di dunia tanpa berpandukan kepada al-Quran dan as-Sunnah  - tapi jahil ilmu, tidak mahu mengilmukan diri mereka dengan ilmu yang benar, iaitu al-Quran dan as-Sunnah, maka mereka beramal tetapi silap, tidak menepati ketetapan Allah (a.w), maka mereka juga rugi di akhirat!
Saudara, dalam post ini dan diikuti dengan beberapa post yang akan menjeang, kita akan teliti tajuk/topik ini, supaya kita faham dan bersedia atas landasan yang betul untuk mencari kejayaan akhirat. 

Mukaddimah 
Kematian adalah suatu kemestian. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Orang Islam yang beriman diberitahu oleh Allah (a.w) dan diperingatkan oleh Rasulallah (s.a.w) bahawa apabila mati ada siksaan dalam kubur, sementara menunggu kiamatnya dunia. Apabila kiamat dunia, manusia yang tidak Islam dan yang Islam tetapi munafiq akan dihambat oleh malaikat ke neraka. Yang Islam akan berhimpun di padang makhsyar untuk menerima Kitab Catatan Amalan masing-masing dan akan ditimbang dosa dan pahala. Kemudian diperintah meniti Siratul Mustaqim yang merentangi neraka ke syurga.
Dipenghujung Siratul Mustaqim itu mereka akan tertahan semua untuk diselesaikan dosa-dosa terhadap manusia. Jika ada dosa akan diambil pahalanya untuk diserahkan kepada orang yang dia berdosa terhadap mereka, dan jika ada lebihan, dibenarkan masuk syurga. Jika tak cukup pahalanya, maka dosa-dosa orang yang dia berdosa terhadapnya akan diserahkan kepadanya, maka dia gagal masuk syurga. Selepas itu, malaikat akan membuat pengumuman bahawa mulai saat itu segala-galanya kekal – yang dapat syurga kekal dan yang dapat neraka juga kekal.
Sehubungan itulah, umat Islam diingatkan supaya semasa hidupnya dia menyemak kata-kata dan perlakuannya semasa hidup – supaya dosa-dosa ditaubati, dan memuhasabah diri, dan memperbaiki diri untuk menyediakan sebanyak mungkin bekalan pahala untuk akhirat – sabda Rasulallah (s.a.w): ‘Hasibu anfusahum qabla an tuhasabu’ (Yang bermaksud: Hisablah diri kalian (ketika masih hidup) sebelum kalian dihisab (di akhirat)) – al-Hadith.
Firman Allah (a.w) 
Firman Allah (a.w): ‘Al-lazi khalaqal mauta wal-hayata li-yabluakum aiyukum ahsanu ‘amala.’ (Yang bermaksud: Dialah (Allah) yang menciptakan kematian dan kehidupan supaya menguji Allah manakah antara kalian yang lebih baik ‘amalannya dan Allah (a.w) itu zat yang maha perkasa lagi maha pengampun.) – Ayat 2: al-Mulk[Nota: Orang Islam yang beriman itu diperingatkan oleh Allah (a.w) bahawa kehidupan dan kematian itu adalah ciptaan Allah (a.w) – Dia memberi peluang kepada kita untuk hidup mengikut ajal (tempoh) masng-masing dan Allah (a.w) menentukan bilakah kita akan dimatikan. Oleh itu wajar diingatkan supaya tidak terlalai untuk bersedia untuk mati.] 
(-)    Kematian akan menjemput kalian
Firman Allah (a.w): ‘Kullu nafsin zaikatul mauti wa-innama tuwaffauna ujurakum yaumal qiamati faman zuhziha ‘anin- nari wa-udkhilal-jannata faqad faza, wa-mal hayatad-dunya illa mata’ul ghururi.’ (Yang bermaksud: Tiap-tiap diri (maksudnya, yang bernyawa) menjumpai kematian dan sesungguhnya dibalas pada pahala kalian di hari kiamat, maka barangsiapa yang dijauhkan/diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga maka sungguh-sungguh beruntung dia dan tidak ada kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu.) – Ayat 175: ali-Imran
[Nota: Allah (a.w) memperingatkan manusia bahawa setap yang bernyawa – manusia, haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan yang hidup, pasti akan mati. Setelah mati akan dibalas – dengan kebebasan atau kesiksaan – dalam alam barzah dan di akhirat – di padang makhsyar dan kemudian di alam akhirat yang kekal. Sesiapa yang berbuat baik menepati ketetapan Allah (a.w) dan RasulNya – Ayat 13: an-Nisa, contohnya, akan dibalas di akhirat. Mendapat siksaan atas perbuatan yang melanggar ketetapan dan mendapat syurga jika berjaya mentaati ketetapan Allah (a.w) dan RasulNya. Justeru itu manusia diingatkan supaya jangan tertipu oleh kehidupan dunia, kerana kesenangan di dunia itu tidak kekal dan tidak sebanyak mana berbanding dengan apa yang disediakan di akhirat – dari segi siksaan dan dari segi kenikmatan. Rasulallah (s.a.w), contohnya memberitahu kita bahawa api di dunia itu – yang terpanas sekalipun – telah dibasuh dengan air dua kali untuk mengurangkan kepanasannya. Di akhirat, api neraka itu kepanasan adalah 70 kali ganda api yang terpanas di dunia. Api itulah yang akan membakar ahli neraka. Disebutkan dalam hadith bahawa api neraka berdoa kepada Allah (a.w) supaya janganlah Allah (a.w) masukkan ianya ke dalam neraka, kerana tidak mampu ia menanggung kepanasan api neraka!
Kita diberi tahu bahawa siksaan dalam neraka itu bukan sahaja amat hebat tetapi kekal. Ketika minum air neraka – kerana kehausan – menghancurkan isi perut. Malangnya, dijadikan seperti sediakala semula jasad kita, kemudian apabila minum atau makan semula, hancur semula. Hancur dengan kesakitan yang amat sangat. Allah (a.w) memberitahu dalam al-Quran sifat-sifat siksaan dalam neraka itu. Begitu juga, Allah (a.w) memberitahu kita nikmat syurga itu. Rasulallah (s.a.w) memberitahu dengan panjang lebar lagi terperinci nikmat syurga itu. Nikmatnya 99 kali ganda nikmat yang dirasai ketika di dunia. Dan, nikmat itu kekal pula, tiada kesudahan. Kalaulah kita kaya di dunia, kita tidak dapat menandingi kekayaan Qarun atau kekayaan Nabi Sulaiman (a.s). Kalau kita berkuasa di dunia, kekuasaan dan kehebatan kita tidak dapat menandingi kehebatan dan kekuasaan Firaun. Firaun hidup 400 tahun dan dia tidak pernah sakit walau sesaatpun. Di dalam syurga, penghuni syurga semuanya muda – umurrnya seumpama umur Nabi Isa (a.s), 30-33 tahun. Penghuni syurga yang termiskin – yang mendiami syurga tingkat terkebawah sekali – yang ke-100, kekayaannya adalah sebanyak/senilai 10 kali dunia dan segala isinya. Dia memiliki 72 istana/mahligai, yang diperbuat dari intan berlian, emas dan perak – binaanya dan hiasannya (interior dan exterior)! Dia diberikan isteri bidadari syurga seramai 72 orang, selain isterinya yang menjadi permaisurinya. Dia dan isterinya sentiasa muda dan bertambah cantik dan kacak. Setiap penghuni syurga tidak cacat, yang perempuan sentiasa cantik dan setiap lelaki sentiasa kacak dan tidak luntur, dan kekal selama-lamanya. Lelaki seumpama raja manakala isterinya pula seumpama permaisuri. Maka dengan itulah Allah (a.w) memberitahu kesenangan dan keseronokan serta kemewahan dunia itu tidak seberapa berbanding dengan apa yang disediakan oleh Allah (a.w), bagi ahli syurga, di akhirat. Semua yang ada di dunia itu hanya sementara, sebentar dan tidak kekal. Tiada suatupun boleh mengatasi keistemewaan di akhirat, kerana Allah (a.w) menyediakan kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga manusia!]
(-)     Kematian tidak dapat dielakkan
Berfirman Allah (a.w): ‘Ainama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin musyaiyadatin … al-ayat.’ (Yang bermaksud: Dimanakah berada kalian maka menjumpai pada kalian mati/kematian walaupun ada kalian di dalam benteng yang kuat … hingga akhir hayat.) – Ayat 78: an-Nisa’
[Nota: Allah (a.w) memberitahu manusia bahawa dimanapun seseorang itu berada, kematian pasti menemuinya bila sudah sampai ajalnya. Allah (a.w) berkata walaupun manusia itu berusaha berlindung dalam kubu yang ‘kebalpun’, kematian pasti menemuinya juga bila sudah sampai ajalnya. Kita tidak mencari kematian, tapi kematian akan mencari kita dimanapun kita berada apabila sampaikan ontrak hayat kita dengan Allah (a.w).]

Jazakallahu khairah

Tuesday, April 8, 2014

Keputusan Hakim dan Islam

Assalamualaikum,
Saudara, dalam akhbar The Sun hari ini (Selasa) 8 April 2014 - dan mungkin sekali dalam kesemua akhbar Malaysia, dan mungkin akhbar-akhbar luar negara - tertulis bahawa 'Mum wins' - iaitu kemenangan seorang ibu keturunan India (warga Malaysia) berjaya dalam kesnya membatalkan keIslaman anaknya dari Mahkamah Tinggi, Seremban. Kes ini melibatkan usulan ibu kepada mahkamah si anak, S. Deepa (beragama Hindu) untuk membatalkan perkahwinannya dengan suaminya, yang memeluk kini memeluk Islam, Izwan Abdullah. Keputusan tersebut di buat di dalam kamar hakim, yang secara mutlak, kecuali dibatalkan oleh sebuah mahkamah sivil yang lebih tinggi, membatalkan keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Syariah yang memerintahkan bahawa hak penjagaan anak-anaknya adalah suaminya, Izwan Abdullah. Keputusan oleh Datuk Zabariah binti Mohd, seorang Hakim Mahkamah tinggi sivil di Seremban mengatasi keputusan mahkamah syariah.
Saudara, jelas kes ini adalah merupakan pertembungan dua dunia - iaitu dunia dan akhirat; pertembungan atau pertelagahan dua agama, iaitu agama Islam dan agama Hindu;  dan pertembungan hukum - hukum Allah (a.w) dengan hukum manusia, dan isu sampingan, dalam Islam bolehkah seorang perempuan diangkat menjadi hakim?
Yang jelas, bagi seseorang yang faham Islam - sebagaimana yang cuba diperjelaskan dalam blog ini setiap masa  - bahawa dunia ini adalah di dalam suatu kontinuum hidup bagi manusia, yang akhirnya kelak tiada sempadan. Manusia hidup dalam 6 zaman - (1) dalam alam ruh - fisikalnya  tiada tapi nyawanya sudah ada dan takdirnya, qada' dan qadarnya sudah ditetapkan Allah (a.w); (2) dalam alam rahim - ketika berada dalam kandungan ibunya selama 9 bulan 10 hari kurang lebih; (3) alam dunia - yakni alam yang kita semua tempuhi dan sedang jalani ketika ini, sehingga sampai ajal kita; (4) alam barzah/kubur, ketika dimatikan sehinggalah kiamat dunia; (5) alam pengadilan di Padang Makhsyar ketika dihisab dosa dan pahala setiap kita di Padang Makhsyar; dan akhirnya (6) alam akhirat, yang kekal, setelah diputuskan secara muktamad siapa yang akan menjadi penduduk neraka dan siapa pula yang menghuni syurga.
Yang jelas juga, adalah Islam adalah agama yang diterima Allah (a.w). Malah Islam adalah agama yang diciptakan oleh Allah (a.w) sebagai agama manusia sejagat semenjak zaman Adam (a.s) sampailah kiamat, hanyalah syariat Islam yang dibawakan oleh Muhammad (s.a.w), Utusan terakhir dan penamat Allah (a.w) menyempurnakan syariat agama Islam tersebut. Allah (a.w) membritahu manusia: 'Ma-ma khalaqtul jinna wal-imsa illa li-yakdubuni' (Yang bermaksud: Tidaklah Aku (Allah) jadikan/cipta jin dan manusia kecuali sematamata untuk memperhambakan diri/menyembah/mengabikan diri/mengerjakan amalan dan ibadah yang dtetapkan) - Ayat 56: az-Zariat. Perintah ini untuk dipatuhi dan difahami oleh semua manusia - yang kafir mahupun  Islam - dan difahami oleh semua manusia, semua zaman, sama ada dia hakim atau yang dihakimkan. Jelasnya, dunia ini adalah fasa 3 kehidupan manusia. Semua akan melalui fasa selanjutnya - kematian, alam kubur, hisaban, alam selanjutnya, dan keputusan Allah (a.w) sama ada dapat syurga atau neraka, itulah 'supreme judgement' untuk semua manusia - tak kira dia Islam atau kafir/tidak Islam. Soalnya: apakah hakim dalam kes ini telah membuat keputusan berdasarkan hukum yang ditetapkan oleh 'The Supreme Judge' (maksudnya, Allah (a.w), kerana kes ini melibatkan prinsip dan ketetapan Islam menyentuh umat Islam, yang ditetapkan oleh Allah (a.w), kerana yang inginkan custody (yakni, hak penjagaan) anak adalah dua pihak, sibapa (yang Islam) dan si ibu (beragama Hindu, tidak ikut serta suaminya masuk/memeluk Islam), dan si anak telah diIslamkan oleh sibapa walaupun ketika umur mereka belum baligh. Dalam kes ini, sibapa berhak mendapat hak menjaga anaknya kerana anaknya Islam dan ibu anak itu tidak Islam. Iyulah keputusan Mahkamah Syariah. Justeru itu, keputusan yang terutama adalah menolak rayuan si ibu, walaupun dari segi pertimbangan duniawi si ibu berhak menjaga anak-anaknya. Tapi, dalam Islam si bapa berhak. Si ibu boleh mendapat custody jikalah si bapa disahkan tidak mampu, tidak siuman atau mempunyai kecacatan yang memudaratkan agama dan kehidupan si anak!
Saudara, sebagai seorang Islam, kita diperingatkan juga oleh Allah (a.w) bahawa umat Islam tidak boleh mengambil orang yang bukan Islam menjadi kerabat/sahabat/ketua dan mengatur sesuatu mengenai agama umat Islam. Orang bukan  Islam tidak boleh membuat ketetapan terhadap umat Islam, walaupun dia adalah dinobatkan pakar ilmu atau seorang 'ulama' (dalam perkara Islam)! Dalam kes ini hakim tersebut adalah Islam atau seorang Islam melihat kepada namanya (kecualilah dia berasal dari sebuah perkampungan di Sabah di mana kesemua penduduknya memiliki nama Kristian tetapi beragama Islam, dan sebuah perkampungan lain pula, penduduknya memakai nama Islam tetapi mereka beragama Kristian). Dalam kes ini oleh kerana anaknya beragama Islam dan ibunya bukan beragama Islam dan bapa sianak beragama Islam, maka jelas tiada keputusan lain dalam Islam kecuali memberikan hak custody kepada sibapa, dan menolak tuntutan si ibu! Orang Islam tidak boleh diramut (dibela dan dipelihara dan dijaga dan dibesarkan serta di didik) dalam keluarga bukan Islam. Dan, anak yang sudah diIslamkan tidak boleh dimurtadkan walaupun oleh ibunya sendiri. Dalam Islam kalau seorang suami/isteri yang asalnya Islam, kemudian si suami/si isteri keluar Islam (atau murtad), maka ikatan perkahwinan si suami dan si isteri itu termansuh dengan sendirinya (secara automatik), tak perlu dirujuk ke mahkamah, hanyalah disahkan oleh kepimpinan jema'ah umat Islam sahaja. Oleh itu pendapat dan hukum Islam - sebagaimana yang terpakai di Malaysia - dengan hukum sivil di Malaysia. Mahkamah Syariah memberikan haq terhadap anaknya kepada ayahnya. Mahkamah Tinggi sivil - berdasarkan ketetapan perundangan manusia yang dipelopori oleh ilmu perundangan dan penghakiman Barat - memberikan hak kepada ibu kepada anak untuk menjaga si anak ketika berlaku perceraian antara  ibu dan bapa kepada si anak. Yang mana betul? Prinsipnya kita telah jelaskan di atas.
Saudara, sebagai seorang Islam kita wajib faham banyak perkara yang tidakpun diberi keutamaan oleh para ulama' dan ilmuwan Islam kepada umat Islam seumpama kita. Dalam blog ini kita telah sebutkan sedikit demi sedikit dan diperjelaskan. Antara yang wajib umat Islam faham adalah: (1) Allah (a.w) itu tuhan semua manusia - seluruh alam, semua bangsa, semua keturunan dan semua zaman - Allah (a.w) itu tuhan yang esa - tuhan kepada nenek moyang manusia terdahulu; (2) al-Quran itu adalah kitab Allah (a.w) yang diberikan kepada Nabi Muhammad (s.a.w) - diajarkan, termasuk di contohkan rukun-rukunnya dan cara mengerjakan ketetapan Allah (a.w) oleh Jibril (a.s) selama 23 tahun - adalah kitab panduan agama dan hidup manusia yang akui Allah (a.w) itu tuhan mereka dan yang inginkan kejayaan akhirat kelak; (3) Nabi Muhammad (s.a.w) adalah Rasulallah atau Utusan Allah (a.w) kepada semua manusia sehinggalah terjadinya kiamat dunia. Jelasnya, al-Quran itu panduan hidup serta panduan ibadah dan amalan semua manusia dan semua zaman, tak kira bangsa apa dan warna kulit apa; (4) hanya ada dua kesudahan bagi manusia di akhirat kelak - segolongan masuk neraka dan segolongan masuk syurga - Ayat 7: as-Syura - takda tempat persinggahan yang tengah! (5) manusia diberitahhu Allah (a.w) hanya terima agama manusia jika agama mereka adalah Islam, agama selain Islam tak diterima allah (a.w). Kalau tak diterima bentuk pengabdian selain pengabdian secara Islam yang ditetapkan oleh Allah (a.w), maka pastilah tempat akhirnya di dalam neraka. (6) walaupn seseorang itu akui dirinya Islam, tapi dia tidak mengerjakan amalan dan ibadah yang diwajibkan dia kerjakan, maka dia tidak diterima sebagai orang Islam, dan dia tidak mendapat syurga, kerana syurga itu hanya diberikan kepada orang Islam yang beriman yang mengerjakan amalan yang ditetapkan oleh Allah (a.w). (7) orang Islam yang tidak menerima satu ayat al-Quran - dan satu sabda Rasulallah (s.a.w) yang diakui dan diiktiraf sahih/benar - terkeluar dari Islam. Maka jikapun namanya Islam tapi menolak suatu ketetapan al-Quran dan as-Sunnah jatuh kafir secara mutlak. Justeru itu, dalam kes ini wajib dilihat apakah ketetapan Allah (a.w) dan atau apakah ketetapan Rasulallah (s.a.w). Kerana ketetapan Allah (a.w) dan ketetapan Rasulallah (s.a.w) adalah mutlak dan wajib diterima dan dilaksanakan tanpa  sebarang excuse atau alasan.
Saudara, dalam as-Sunnah kita diberitahu banyak ketetapan Islam yang diberikan oleh Rasulallah (s.a.w) untuk menjelaskan ketetapan Allah (a.w). Dalam urusan kehakiman/perundangan, kita diberitahu prinsip-prinsip berikut:
Diriwayatkan hadith dari ibni Buraidah hadith dari bapanya hadith dari Nabi (s.a.w) bersabda: 'Al-Qudatu thalathatun. Wahidun fil-jannati wathnani fin-nari. fa-ammal-lazi fil-jannati fa-rajulun ;arafal-haqqa fa-qada bihi; wa-rajulun'arafal-haqqa fa-jara fi hukmi fahua fin-nari; warajulun qada linnasi 'ala jahlin fahua finnari.' (Yang bermaksud:  Adapun juru-hukum itu ada tiga golongan: satu golongan masuk syurga, dan dua golongan masuk neraka. Maka adapun orang (juru-hukum) yang di dalam (maksudnya, mendapat) syurga adalah seorang lelaki (maksudnya, juru-hukum) yang tahu dan faham yang haq/kebenaran, maka menghukum dia dengan yang haq/kebenaran itu, dan (maksudnya, sementara) seorang lelaki (maksudnya, juru-hukum) yang tahu/faham yang haq/kebenaran, maka menyimpang/menyeleweng dia di dalam menghukumi/hukumannya, maka dia dalam (maksudnya, masuk) neraka; dan (yang kedua adalah) seorang lelaki (maksudnya, juru-hukum) menghukumi akan manusia dalam kejahilannya, maka dia dalam neraka.) - Hadith Abu Daud, Kitab Fidyah
Saudara, ketetapan hadith ini jelas, tidak mengelirukan. Yang keliru hanyalah apakah yang haq/benar itu? Dalam Islam yang haq atau benar itu adlah ketetapan Allah (a.w) (maksudnya, al-Quran) dan ketetapan Rasulallah (s.a.w) (maksudnya, as-Sunnah). Kerana Allah (a.w) menjanjikan syurga bagi manusia yang akur dengan ketetapan Ayat 13: an-Nisa'. dan, Allah (a.w) menjanjikan neraka bagi manusia yang tergolong dalam golongan yang menentang/menolak/membelakangkan ketetapan  Allah (a.w) (i.e al-Quran) dan menentanag/menolak/membelakangkan as-Sunnah) dan melanggar batasan ketetapan al-Quran dan as-Sunnah. Justeru itu, kes ini tergantung pada al-Quran dan as-Sunnah untuk menentukan apakah hakim itu telah melaksanakan yang haq/benar atau dia dipengaruhi atau mengikuti ketetapan duniawi menentukan hukumannya erana kes itu melibatkan ketetapan Islam dan umat Islam?
Apakah maksud' menyimpang/menyeleweng' itu? Jika seseorang itu membuat ketetapan yang tidak sejajar dengan yang ditetapkan oleh al-Quran dan as-Sunnah, maka dia menyeleweng atau menyimpang. Wajib difahami bahawa tiada 'dividiing lne' atau garis pemisah antara perkara duia dan perkara akhirat atau perkara dunia dan perkara Islam. Segala sesuatu dalam dunia menentukan kedudukan akhirat setiap manusia, bukan terhad kepada umat Islam sahaja. 
Saudara, dalam hadith ini pula diberitahu pula satu prinsip lagi dalam Islam bersabit dengan hakim dan hukuman.
Diriwayatkan hadith dari Qais, hamba merdeka 'Amru bin as, hadith dari 'Amru bin 'As bahawasanya dia ('Amru) mendengar Rasulallah (s.a.w) bersabda: ' Iza hakama hakimu fajtahada thumma asoba falahu ajrani, wa-iza hakama fajtahada thumma akhto-a falahu ajrun.'(Yang bermaksud: Ketika menghukum seorang hakim/juru-hukum maka mempersungguh (maksudnya, membuat ijtihad) dia dalam menghukumi, kemudian didapati tepat/betul hukumannya, maka dia mendapat dua pahala (maksudknya, satu pahala kerana menghukum dengan betul dan kedua pahala kerana mempersunguh untuk mencari keputusan yang terbaik dengan berijtihad atau mempersungguh berdasarkan ketetapan Allah (a.w) dalam urusan hukuman, contohnya), ketika menhukum dia (juru-hukum) maka dia mempersungguh berijtihad (mencari ketetapan terbaik untuk kes tersebut), kemudian didapati hukumannya salah, maka baginya satu pahala) (kerana mempersungguh mencari keputusan yang terbaik) - Hadith Bukhari, dalam Kitab Mempersungguh dengan al-Quran dan as-Sunnah.
Saudara, setiap hakim mempersungguh mencari keputusan yang terbaik lagi adil - terbaik dan adil dalam konteks ketetapan Allah (a.w), maka dia bertanggung jawab terhadap setiap ketetapan yang dibuatnya. Dalam hadith berikut pula kita diberitahu satu lagi ketetapan Islam dalam urusan pennghakiman:
Diriwayatkan hadith dari Abdullah b Abi Aufa berkata: 'Telah bersabda Rasulallah (s.a.w): 'Innallaha  ma'al qadhi ma lam yajur fa-iza jara wa-kulahu ila nagsihi.' (Yang bermaksud: Sesungguhnya Allah (a.w) sentiasalah bersama-sama/disamping seorang hakim selama dia (si hakim) tidak menyimpang dalam menghukumi manusia, maka ketika menyimpang/menyeleweng dia, Allah (a.w) menyerahkan pada dirinya sendiri akibat penghakimannya (maksudnya, Allah (a.w) tidak campur tangan atau tidak membantu atau bersama-samanya, maka dia dipertangyung jawabkan sepenuhnya tanpa bantuan Allah (a.w)) - Hadith Ibnu Majah, Kitab Hukum
Allah (a.w) itu sentiasalah menolong juru-hukum sehinggalah dia menyimpang/menyeleweng. Kalau dia menyeleweng Allah (a.w) lepas tangan dan membiarkan dia kearah mana yang ditujukan hidupnya dan kesudahannya di dunia dan di akhirat.

Jazakallahu khairah


Mengingati hikmah disebalik trajedi MH 370

Assalamualaikum,
saudara, begitu lama kita tak bertemu dalam blog ini., Sepanjag bulan Mac 2014, kita tidak menulis. Dan pada 8 Mac. 2014 berlakunya trajedi kehilangan pesawat/kapalterbanh MAS MH 370 yang katana setelah terbang selama beberapa jam menuju Beijing, kemudian hilang dari treking radar dan satelite, tidak diketahui kemana halatujunya selepas itu dan mengapa pula segala alat pemantauan penerbangan ditutup atau dipadamkan, dan kemudian dikatakan berpatah ke Selat Melaka atau Pulau Andaman atau Kepulauan Maldives dan berakhir pula di kawasan 'hutan air' selatan Lautan Hindi. Sehingga hari ini masih dicari. Katanya signal dari Kotak Hitam MH 370 kedengaran oleh kapal mencari China dan kini telah ditumpukan ke kawasan tersebut untuk mencari kapalterbang Boeing 777 tersebut.
Saudara, awal-awal lagi kita yang fahamkan Islam dan mantap keimanan kita tentang Islam wajar faham bahawa segala sesuatu itu adalah qada' dan qadar Allah (a.w) semata-mata. Bagaimana canggihnya ilmu dan teknologi mansuia, tidak akan dapat menandingi ilmu dan teknologi Allah (a.w). Kalau Allah (a.w) inginkan MH 370 itu dighaibkan tanpa dapat dikesan, pasti akan berlaku. Apabila Allah (a.w) sudah takdirkan bahawa MH 370 akan jatuh dan hilang dilautan Hindi, itu akan berlaku.
Yang pasti adalah seramai 238  anak kapal dan penumpang ada dalam penerbangan itu dan segala-galanya bergantung kepada kebijaksanaan juruterbangnya dan pembantunya jikalah menghadapi masalah teknikal ketika dalam penerbangan. Namun, akhirnya Allah (a.w) menentukan apa akan terjadi kepada mereka. kalaupun, kapalterbang itu dijumpai di dasar selatan Laut Hindi - sempurna, tidak terjejas, tidak pecah dan intact, maka bererti ketika berlaku kecelakaan tersebut, juruterbang berjaya mengendalikan pesawat tersebut dengan izin Allah (a.w) mendarat di atas air lautan tanpa terhempas, tetapi kerana beratnya, tenggelam ke dasar laut, dan semua di dalam nya selamat dalam erti kata tidak accat atau putus anggota tetapi tiada nyawa! Mustahil manusia boleh hidup tanpa udara (oxygen), kalaupun MH 37 tidak terhempas atau tidak meletup berkecai dan seumpamnya....
Saudara, yang penting diingatkan adalah setiap kita akan mati - sama ada kita Islam ataupun tidak Islam. Kita akan mati berbagai keadaan - ada yang kerana dilanggar/melanggar kereta, ada yang jatuh lereng gunung, ada yang dipanah petir, ada yang menganianya diri sendiri makan dadah, dan berbagai-bagai lagi. Yang pasti semua yang bernyawa - firman Allah (a.w) - pasti akan merasakan kematian. Tidak siapapun kekal. Kalau seramai 238 orang dalam MH 370 itu sampai ke Beijingpun, kemudian kembali ke tempat tinggal masing-masingpun, dia akan mati ketika sampai ajal mereka. inilah fifirman Allah (a.w): 'Fa-iza ajaluhum, la yastakhhiruna saatun wa-la yastaqdimun' (Yang bermaksud: Apabila datang ajal kalian, ianya tidak akan dilambatkan sesaat atau didahuukan sesaatpun'. Itu hakikatnya. Ketika malaikal maut diperintahkan Allah (a.w) untuk mengambil nyawa semua yang berada dalam MH 370 itu, maka disempurnakan tanpa lewat atau dahulu sesaat....
Saudara, hidup kita di dunia ini sementara - tidak kekal. Mungkin kita diberikan umur panjang menjangkau 80han atau 90han atau 100han, tapi itu tidak bererti sama sekali. Kerana, manusia itu berada di dalam kubur lebih lama! Fikirkanlah Firaun yang dihidupkan oleh Allah (a.w) 400 tahun memerintah Mesir, dan dia dikurniakan nikmat hebat oleh Allah (a.w) tidak pernah sakit atau ditimpa penyakit, takpun  selsema yang sering mengenai kita! Akhirnya, dimatikan ditenggelamkan di Lautan Merah ketika memburu Nabi Musa (a.s) untuk membunuhnya, walhal Musa (a.s) pernah menjadi anak angkatnya yang dibela olehh salah seorang isterinya Asiah, yang akhirnya disula olehya semasa hidupnya, kerana mengikuti agama Musa (a.s). Qarun saudara kepada Musa (a.s) yang merupakan manusia terkaya di dunia zamannya - dan zaman-zaman mana-manapun tidak dapat ditandingi oleh mana-mana orang terkaya di dunia dulu, selepasnya, sampailah zaman  terjadinya Kiamat, kini masih hidup, tetapi tersiksa apabila kepalanya dibenamkan dalam bumi, disiksa sampailah ketika seruling sangkakala ditiupkan barulah malaikal maut mengambil nyawanya. Sudah berapa ratusan ribu tahuan?
Begitu juga Nabi Isa (a.s) masih hidup tetapi ditempatkan di alam ghaib, sehinggalah ketika akan kiamat dunia, beliau akan ditutunkan ke dunia untuk menegakkan semula syiar agama Allah (a.w) yang telah disempurnakan oleh Allah (a.w) apabila Nabi Muhammad (s.a.w) di utus kepasa mansia, dan kemudian beliau membunuh Dajjal. Apabila matinya Dajal maka kiamatlah dunia.
Saudara, kembali kepada trajedi MH 370 itu, hakikatnya setiap seorang mereka akan mati suatu hari. Mereka patut bersyukur kepada Allah (a.w) kerana kematian mereka adalah instant - tidak menghrungi sakit atau menghidap penyakit dan siksaan dunia yang  lanjut. Kalau kapal terbang itu kerosakan peralatan yang mengeluarkan oxygen dalam kabin, maka pastinya setiap seorang sudahpun pengsan dan akhirnya mati dalam beberapa minit saja. Kalau pesawat itu menjunam dengan cepat dan laju, kesemuanya sudahpun mati sementara pesawat itu mencecahi permukaan air laut. Jika pesawat  itu menjinam ke laut, mereka masih hdup, dan juruterbangnya bijak mengendalikan pesawat kerana pengalamannya mencuba pelbagai kaedah menyelamatkan berlakunya sebarang malapetaka, akhirnya mendarat di laut, kemudian terjunam, walaupun masih hidup di air, namun tak lama 5 minit kemudian kesemuanya pasti mati ...
Saudara, selepas kematian belum selesai urusan setiap seorang yang beraa dalam MH 370 tersebut. Yang Islam ada peluang untuk mendapat syurga, maka terselamat dari siksaan kubur, terselamat di hari perhimpunan agung manusia terbesar di Padang Makhsyar, kemdian selamat di akhirat, berada dalam syurga dengan syarat! Sebahagan daripada syarat-syarat tersebut telahpun kita  ketahui melalui postings dalam blog ini. Yang Islam menepati spesifikasi Allah (a.w) sebagaimana yag dicontohkan oleh Rasulallah (s.a.w), UtusanNya, pasti dapat syurga jika dia beramal dan beribadah murni dan betul niatnya, maka dia adalah tergolog orang yang soleh, beriman dan bertaqwa (i.e. takutkan Allah (a.w)). Kalau Islam tetapi menyimpang dari spesifikasi Allah (a.w) dan tidakpun mencontohi Rasulallah (s.a.w), terutana dalam solat - amalan/ibadah utama dalam Islam, yang terawal dihisab, yang menentukan hisaban amalan dan ibadah selainnya, maka dia gagal di akhirat, dimasukkan ke dalam neraka - Ayat 14: an-Nisa', tapi kerana ada sebesar zarah keyakinannya bahawa Allah (a.w) itu tuhan manusia, tuhan yang esa, tidak syirik dia, tidak mengamalkan bida'ah dia, akhirnya akan masuk syurga juga. Kalau tidak Islam, kematian melalui MH 370 adalah permulaan siksaan demi siksaan di dalam kubur, di dalam neraka. Kerana, Allah (a.w) tidak memberi sebarang nilai kepada segala kebaikan manusia yang tidak Islam dan Dia janjikan neraka di akhirat secara pasti! Begitu juga, kalau Ilsam tetapi tidak akur dengan ketetapan Allah (a.w) dan ketetapan Rasulallah (s.a.w), maka catatan kebaikan atau pahala dalam Kitab Catatan Amalannya kosong semata-mata, walaupun dia beramal dan beribadah. Rugilah dia, walaupun mungkin di dunianya dia untung ...
Saudara, demikianlah pengajaran yang kita dapati dari trajedi atau peristiwa seumpama kehilngan pesawat MH 370 imi ...

Jazakallahu khairah