Friday, April 30, 2010

Mengapa kita wajib Islam? (Samb.)

Assalamualaikum,
saudara kita teruskan perbincangan kita mengapa kita wajib Islam atau terima Islam sebagai ugama kita. Kita teliti ketetapan Allah (a.w) berikut:
Firman Allah (a.w): 'Innad-dina ‘indallahil-Islam.' [Maksud: Sesungguhnya ugama di sisi Allah (a.w) (yakni, ugama yang diredhai atau diterima Allah (a.w) itu) adalah Islam.][Ayat 19, Surah ali-Imran]
Allah (a.w) berfirman bahawa ugama yg diridai olehNya hanyalah islam. Jika Allah (a.w) tidak ridha bererti Allah (a.w) tidak mau terima. Kalau Allah (a.w) tidak mahu terima ugama selain ugama Islam, apa akan terjadi kpd kita atau umumnya manusia? Kita diberitahu bahawa Allah (a.w) jadikan jinn dan manusia itu semata-mata untuk mengabdikan diri kepada Dia (Allah (a.w)). mengabdikan diri bermaksud ikuti perintah dan ketetapan Allah (a.w) dan ikuti ketetapan Rasulallah (s.a.w). Kalau kita ikuti maka kita mentaati Allah (a.w) dan mentaati Rasulallah (s.a.w). kalau kita tidak mau Islam, maka akibatnya adalah seperti berikut:
Firman Allah (a.w): 'Wamai yabtaghi ghairal-Islami dinan falai-yukbala minhu wa-hua fil akhirati minal khosirina.' [Maksud: Dan barangsiapa berkehendakkan ugama selain ugama Islam sebagai ugama mereka, maka tidak sekali-kali diterima daripada mereka (segala bentuk pengabdian mereka), dan dia di akhirat kelak daripada orang-orang yang kerugian yang besar (yakni, masuk neraka)] [Ayat 85, Surah ali-Imran]
Dengan jelas Allah (a.w) memberitahu kita bahawa jika kita pilih ugama selain Islam sebagai ugama anutan kita, segala bentuk pengabdian kita, segala amalan baik tidak ada ertinya dan tidak sekali-kali mendapat pahala atau balasan kebaikan sedikitpun. Dan, kerana itu kita pasti tidak dapat syurga dan justeru itu pastilah kita disiksa dalam neraka. Neraka adalah balasan bagi manusia dan jinn yg tidak mahu terima ugama Islam sebagai ugama anutan mereka. Mungkin ada manusia yg tidak yakin bahawa ada kehidupan selain kehidupan di dunia. Maka dengan itu mereka tidak percaya bahawa di akhirat kelak mereka akan dibangkitkan semula untuk menerima balasan. Pada mereka mereka akan mati bila sampa ajal mereka, dan kemudian tiada kehidupan lagi. hanya, mereka yg membuat amaan yg baik semasa hidupnya, akan dijelmakan setelah mati mereka dalam bentuk reincarnation yg baik. Orang-orang yg sedemikian itu hanya meyakini bahawa hidup ini sekali saja! Orang islam yakin bahawa kehidupan dunia ini hanyalah persediaan untuk kehidupan yg jauh lebih lama dan lebih kekal. Maka dengan itu mereka wajib menyiapkan bekalan dan menyediaklan diri untuk menjalani kehidupan yg jauh lebih lama dan yg tiada dibatasi dengan waktu pula.
Manusia yg selamat hanyalah mereka yg Islam. kaum Bani Israil zaman Musa (a.s) yg menerima serta mengikuti ugama Musa (a.s) dengan berpandukan Kitab Taurat, akan mendapat syurga. Tapi, setelah wafat Muda )a.s) mereka kembali kufur menjadi kafir. Demikian juga orang Nesrani yang menerima ugama Isa (a.s) berpandukan Kitab Injil, maka mereka juga mendapat syurga. Tapi, apabila Isa (a.s) diangkat ke langit oleh Allah (a.w) mereka kembali kufur dan kafir. Maka mereka akan masuk neraka.
Orang-orang Bani Israil dan orang-orang yg menganuti ugama Musa (a.s) dan ugama Isa (a.s), jika berkesempatan hidup ketika al-Quran diturunkan dan Rasulallah (s.a.w) diutuskan, dan mereka masuk Islam, dan mengikuti syariat Islam, mereka juga mendapat syurga. Kerana di dalam Kitab Taurat dan di dalam Kitab Injil mereka telahpun diberitahu bahawa Islam adalah ugama penutup dan Rasulallah (s.a.w) adalah Nabi penutup utusan Allah (a.w). Mereka diwajibkan berpindah kepada Islam dan mengikuti al-Quran yg telah menggantikan syariat ugama Allah (a.w) di dalam Taurat dan Injil dengan ugama Islam mengikut panduan baru, al-Quran.
iniah hakikatnya yg wajib kita yg Islam fahami. Kerana, khabarnya, ada orang Islam yg murtad kerna menerima ugama Kristian yg kononnya dapat menjamin syurga kerana segala dosa yg mereka lakukan telahpun ditebus oleh Jesus! (Nota: Jesus bukanlah Isa (a.s). Jesus adalah rekaan orang Kristian semata-mata. Kerana tidak ada nas dan dalil dari Kitab Allah (a.w) bahawa Isa (a.s) adalah Jesus!).

Jazakallahu khairah


Thursday, April 29, 2010

Albukhari International University (AIU)

Assalamualaikum,
Saudara penulis ingin merakamkan ucapan tahniah kpd TS Syed Mokhtar al-Bukhari seorang yg terkaya di Malaysia kerana melalui Yayasan Albukhari miliknya telah menubuhkan sebuah IPTS bernama Albukhari International University (AIU) di kompleks yayasan di Alor Setar Kedah. Syabas. Pastinyalah dia mengharapkan bahawa Allah (a.w) memberi kpdnya pahala setinggi mungkin dalam urusan fi sabilillah. S. Mokhtar memang diberi Allah (a.w) rezki yg melempah ruah. Beliau sering menderma. Dan pada kacamata masyarakat Malaysia dia seorang yg dermawan. Kita sering terbaca berita dalam media tentang event yg beliau mendermakan sesuatu atau membelanjakan sesuatu untuk masyarakat. Malah AIU ini juga adalah program dermawannya, kerana pelajar yg akan mengikuti pengajian di AIU akan diberi pengajian percuma i.e. tanpa bayaran apa-apa. Malah diberi bantuan kewangan pula. Dikatakan dalam siaran akhbar The Malay Mail dua atau tiga hari kelmarin, bahawa AIU akan membuka peluang kpd pelajar cemerlang dari Asia dan Afrika untuk belajar di sana dan hanya 20% tempat pengajian yg dijangkakan sejumlah 400 jema'ah pelajar adalah untuk pelajar tempatan, i.e. Malaysia, selainnya dari negara-negara luar.
Penulis terbaca dalam lapuran, tak tau sumbernya, bahawa Syed Mokhtar adalah juga menantu kpd arwah Syed kechik, yg juga terkenal sebagai orang antara yg terkaya di Malaysia smasa hayatnya. Arwah (atau, allahyarham?) juga menubuhkan Syed Kechik Foundation. Begitu jugalah Syed Mokhtar dengan Albukhari Foundationnya yg mentadbiruruskan AIU ini. Syabas.
Dalam konteks ini sesiapa yg mempelajari ilmu al-Quran dan as-Sunnah, dan mereka benar-benar faham ketetapan Allah (a.w) dan ketetapan as-Sunnah, bahawa Allah (a.w) dan RasulNya sering menyuruh orang iman supaya berjihad fi sabilillah (i.e. membela ugama Allah (a.w) dan membela orang Islam yg beriman) dengan diri kita dan harta kita. Mertabat orang yg melibatkan diri fi sabilillah itu amat besar, kerana dikurniakan Allah (a.w) syurga tahap tertinggi, terutama mereka yg berjihad fi sabilillah, kemudian mati dan kehabisan harta kerananya! Itu hanya berlaku zaman Rasulallah (s.a.w) ketika Islam mula dikembangkan dan kejahilan hendak dihapuskan, dan kerana itu berjihad melibatkan peperangan dengan orang kafir dan musyrik dan munafiq. Hari ini, tiada lagi jihad melalui peperangan. Hari ini yg ada adalah berjihad memerangi, melalui usaha dan program menyampaikan ilmu kpd orang Islam dan bukan Islam tentang Islam, menghapuskan kejahilan dan kebatilan di kalangan semua umat yg Islam dan bukan Islam. Hari ini, orang bukan Islam tidak faham Islam kerana bukan sahaja kejahilan mereka tentang Islam, tetapi kejahilan umat Islam sendiri tentang Islam! Orang Islam sendiri perlu dibersihkan dari ciri-ciri kejahilan tentang Islam yg haq itu.
Apakah dia Islam yg hak itu? Islam yg haq itu adalah segala sesuatu yg ditetapkan oleh Allah (a.w) dalam al-Quran dan segala sesuatu yg ditunjukkan atau didemokan oleh Rasulallah (s.a.w) dalam as-Sunnah.
Hari ini orang Islam ramai yg jahilkan al-Quran dan lebih-lebih lagi jahilkan as-Sunnah. Maka dengan itu perlu ada pihak yg sanggup berjihad pada jalan Allah (a.w) untuk membersihkan aqidah umat Islam, dan membetulkan fahaman serta meningkatkan kefahaman umat Islam tentang ugamanya dan syariatnya, supaya mereka lebih terpandu dalam usaha mengabdikan diri mereka terhadap Allah (a.w). Kita diperingatkan bahawa sebelum membuat sesuatu atau mengerjakan sesuatu atau melakukan sesuatu - termasuk sesuatu projek keduniaan yg ada implikasi untuk akhirat - hendaklah kita bertindak dengan bersandarkan ilmu. Allah (a.w) berfirman: 'Wala taqfu ma laisa bihi ilmun' [Maksud: Dan, janganlah lakukan sesuatu perkara tanpa kamu sekelian mengetahui ilmu mengenainya] [Ayat 36, Surah al-Isra'] Ilmu itu penting. Sahnya segala amalan dan ibadah, termasuk usaha fi sabilillah atau jihad fi sabilillah itu, adalah berdasarkan ilmu.
Orang bukan Islam dan orang Islam perlu fahami al-Quran dan as-Sunnah. Orang yg Islam pula kekal dalam kebatilan dan kejahilan dalam mengabdikan diri kpd Allah (a.w), maka dengan itu hanya seorang (atau segolongan) dari 73 orang (atau golongan) yg Islam berjaya mendapat syurga, selainnya, i.e. 72 orang (atau golongan) dicampakkan ke dalam neraka. dan, supaya dapatlah ditambah bilangan orang iman yg berjaya mendapat syurga, kerana Rasulallah (s.a.w) memberitahu bahawa daripada 1,000 manusia yg hidup di dunia, hanya seorang sahaja yg masuk syurga.
Mudah-mudahan Syed Mokhtar dan mereka yg mentadbirkan AIU itu akan meneliti apakah yg mereka dan AIU dapat laksanakan dalam berjihad pada jalan Allah (a.w) itu untuk menghapuskan kejahilan ilmu di kalangan umat Islam. Memberi peluang kpd mereka yg bijak tetapi tidak berada mendapat pendidikan formal yg juga sekular semata-mata tidak dapat menyumbang kpd jihad sedemikian. Sudah banyak IPTA dan IPTS yg berpengalaman dan berjaya memberikan ilmu keduniaan kpd manusia - Islam ataupun bukan Islam. Tapi, tiada satupun IPTS atau IPTA atau mana-mana badan pengilmuan yg mangadakan program bagi menghapuskan kejahilan manusia tentang Islam yg haq dan menghapuskan kejahilan umat Islam sendiri dalam memahami Islam ugama mereka sendiri. Maka dengan itu, terjadilah apa yg diwasiatkan oleh Rasulallah (s.a.w) bahawa dunia hari ini lebih buruk (dalam semua dimensi) dari dunia kelmarin, dan dunia esok akan lebih buruk dari dunia hari ini. Ini terpakai bagi semua masyarakat tidak kita Islam ataupun tidak. Malah, lebih terpakai kpd masyarakat orang Melayu dan umat Islam sendiri. Berjihad dalam memberi peluang kpd manusia membuat pilihan yg bijak, adalah satu usaha yg diperintahkan Allah (a.w) di dalam al-Quran (i.e. hendaklah ada segolongan di kalangan kamu yg berjuang untuk menegakkan yg haq dan menghapuskan yg batil).
Penulis mengharapkan agar muncul seorang atau beberapa orang yg kaya seumpama atau setaraf Syed Mokhtar yg sanggup berjihad fi sabilillah untuk membangunkan satu institutsi atau badan atau yayasan atau pertubuhan yg bertujuan semata-mata untuk fi sabilillah yg menepati ketetapan Allah (a.w) dalam al-Quran dan ketetapan Rasulallah (s.a.w) dalam as-Sunnah menghapuskan kejahilan umat Islam tentang Islam dan syariat atau tuntutannya. Badan sedemikian pastinya unik kerana tiada lagi sebuah badan atau yayasan yg mengadakan program sedemikian, sama ada di luar negara mahupun di dalam Malaysia sendiri. Dengan adanya badan sedemikian, akan dapatlah diusahakan lebih ramai umat Islam faham akan Islam, ugamanya, dan berjaya mempersiapkan diri mereka mendapat syugra. Itulah kejayaan yg sebenarnya. Dan, dengan itu juga lebih ramai orang yg bukan Islam, terutama di Malaysia, yg faham tentang Islam, dan insya Allah, akan muncul barisan kepimpinan politik, sosial dan budaya yg dapat memberi kepercayaan kpd dunia bahawa Islam itu bukanlah ugama yg menghasilkan terrorists ataupun pemimpin yg rakuskan harta dan menganianya serta menyesatkan bangsanya sendiri!
Jazakallahu khairah

Wednesday, April 28, 2010

Mengapa kita wajib Islam? (Samb.)

Assalamualaikum,
Saudara kita sambung semula perbincangan kita tentang tajuk di atas. Kerana ada tiga pertimbangan: pertama, ada orang Islam atau orang Melayu yg dilahirkan Islam kemudian menjadi murtad, kata sesetengah penyelidik; kedua, ramai orang Melayu yg lahir Islam tetapi tidak mengerjakan perintah Allah (a.w) bahawa orang Islam itu wajib meyakini Rukun Iman yg enam, mereka wajib laksanakan Rukun Islam yg lima, iaitu selain syahadah, mengerjakan solat, berpuasa di bulan Ramadhan, mengeluarkan zakat (dan menginfaq sebahagian hartanya untuk fi sabilillah) dan menunaikan haji dan umrah di Mekah; ketiga, ada yg Islam tetapi mengamalkan sesuatu yg membatalkan keIslamannya, maka terkeluar ari islam tanpa mereka sedari.
Kita faham akibat keluar dari Islam. Kita juga sedar akibat tidak mengerjakan apa yg disuruh dan diperintahkan Allah (a.w), terutama tentang perbuatan tidak bersolat. Kita diberitahu, contohnya, Rasulallah (s.a.w) menyebutkan bahawa seseorang Islam yg meninggalkan satu waktu solat fardu dengan sengaja, jatuh kafir. Kita kurang sedar tentang dimensi ketiga iaitu kita Islam tetapi kita mengamalkan sesuatu yg membatalkan segala amalan kita, maka kita belum diktiraf benar-benar Islam. Kita Islam dari segi lahiriah tetapi sebenarnya atau hakikatnya kita tidak Islam. Dimensi ini yg paling sulit bagi kebanyakan orang islam, termasuk mereka yg dinobatkan sebagai ahli ugama atau ulama' atau ilmuwan islam, kerana mereka dipengaruhi atau tebal terpengarauh dengan kelaziman umat Islam. Mereka juga jahil kerana tidak mempelajari Islam dan syariatnya kerana tidak memahami ketetapan Allah (a.w) dalam al-Quran dan ketetapan Rasulallah (s.a.w) dalam as-Sunnah.
Sebahagian daripada sebab mengapa ini berlaku adalah kefahaman tentang apa sebenarnya yg dimaksudkan 'ahlus sunnah wal-jama'ah' itu. Kejahilan ini timbul kerana umat Islam rata-rata tidak mendalami ilmu mengenai Islam - iaitu tidak memahami al-Quran dan as-Sunnah atau mereka jahil tentang as-Sunnah. Kerana majoriti umat Islam biasa membaca al-Quran, walaupun mereka tidak sepenuhnya memahami al-Quran. kenapa? Mereka belajar membaca. Mereka belajar menghafal supaya menjadi al-Hafiz. Tetapi, jarang sekali mereka mempelajari isi kandungan dan mesej al-Quran itu. Ini memerlukan bukan sahaja ilmu tafsir tetapi mempelajari ilmu tafsir dari guru yg fakih tentang tafsir al-Quran.
Yg lebih utama adalah umat islam tidak mengutamakan ilmu as-Sunnah. Rata-rata di Malaysia ini tidak ada IPTA ataupun IPTS ataupun pusat-pusat pengilmuwan yg mengutamakan pengajaran dan pengajian as-Sunnah. kalau adapun ulama' atau imuwan yg mempelajari as-Sunnah semasa mengambil ijazah pertama atau Sarja atau Kedoktoran sekalipun, mereka tidak mempelajari sepenuhnya as-Sunnah! maka dengan itu kalau adapun seorang ilmuwan yg mendapat ijazah Kedoktoran, umpamanya dalam ilmu as-Sunnah atau al-Hadith, belum tentu mereka menguasai sepenuhnya as-Sunnah! Tanyalah mereka - sama ada mereka mufti atau Pengerusi Majlis Ugama Islam negeri atau Ketua Pengarah jabatan ugama Islam negeri atau mereka adalah Profesor atau mahaguru di IPTA - adakah mereka khatam Kuttubul Sittah? Tentunya tidak. Jika begitu mereka belum boleh diiktiraf sebagai pakar as-Sunnah atau orang yg berilmu tentang as-Sunnah.
Atau, mungkinkah mereka tahu ketetapan as-Sunnah, tetapi kerana itu bukan Kitab Allah (a.w) (i.e. al-Quran) maka mereka tidak beri keutamaan. Walhal, dalam Islam kita wajib jadikan al-Quran dan as-Sunnah itu panduan beeamal dan beribadah serta panduan hidup Mukmin!
Orang iman yg sempurna ilmunya adalah mereka yg faham al-Quran (bacaannya, tafsirannya dan hafalannya (Nota: Hafalan itu kurang penting, kerana tidak semua orang boleh hafal 30 juz al-Quran, tetapi semua orang Islam wajib faham mesej al-Quran); dan mereka juga sepatutnya faham tuntutan as-Sunnah, walaupun mungkin mereka belum khatam Kuttubul Sittah tetapi mereka faham ketetapan as-Sunnah tentang amalan dan badah wajib, supaya mereka mengerjakannya menepati ketetapan Rasulallah (s.a.w).
Maka dengan itulah Rasulallah (s.a.w) bersabda: 'Ilmu yg wajib dipelajari dan dikuasi oleh setiap orang iman itu adalah dua, iaitu al-Quran dan as-Sunnah', manakala lain-lain ilmu, termasuklah ilmu dunia itu berguna, tetapi tidak wajib, kerana ilmu dunia tidak boleh membimbing orang iman mendapatkan kerahmatan Allah (a.w) serta keridaan Allah (a.w), dan dengan keridaan dan kerahmatan itu, mereka boleh mendapat kejayaan Akhirat iaitu syurga. malangnya, hari ini, malah semenjak Islam menjadi ugama ikutan orang Melayu, tidak pernah ditekankan atau diutamakan pengajian atau pengajaran ilmu as-Sunnah. maka dengan itu adalah menjadi kelaziman orang melayu mengamalkan Islam secara ikut-ikutan bersandarkan apa yg diwariskan oleh nenek moyang mereka turun temurun tentang Islam! Mereka pula mengikut pandangan dan ajaran mahaguru yg juga tidak faqih tentang as-Sunnah. Akibatnya, ramailah di antara kita yg tergolong dalam golongan yg Islam tetapi jahil tentang Islam atau Islam tetapi tidak mengamalkan tuntutan Islam dalam banyak perkara, terutama dalam ibadah khusus spt solat, puasa dan sebagainya.
Insya Allah, kita akan sambung lagi perbincangan kita mengenai tajuk ini dala post yg akan datang.

Jazakallahu khairah

Mengapa kita wajib Islam?

Assalamualaikum,
Saudara dalam post ini kita ulangi peringatan yg fundamental yg sepatutnya menjadi panduan hidup hakiki kita yg Islam dan beriman. Seseorang itu Islam apbila dia menyebut kalimah syahadah: 'Aku naik saksi bahawa tiada tuhan keculai Allah (a.w), dan aku naik saksi bahawa Muhammad itu HambaNya dan Rasulallah (s.a.w). Kita Islam dengan lafaz tersebut dan benar-benar Islam bahawa kita yakin dengan apa yg kita lafazkan dan kita kerjakan apa-apa yg diperintahkan oleh Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w). Barulah sempurna Islam kita.
Ramai antara kita yg akui diri Islam tetapi tidakpun mengkotakan apa-apa yg dilafazkan dengan lisan syahadahnya. Ramai juga yg Islam tetapi membatalkan keIslamannya apabila mereka , dalam beribadah dan beramal, mengketepikan al-Quran dan as-Sunnah. Seseorang itu mengketepikan al-Quran apabila ketetapan al-Quran dalam Ayat 7, Surah al-Haysr ditolak tepi. Ketetapan itu ditolak tepi apabila seseorang itu melakukan sesuatu amalan dan ibadah yg tidak menepati bentuk-bentuk ibdah atau amalan, cara dan kaedah diamal atau diibadahkan. Kerana Allah (a.w) perintahkan orang Islam itu ambil pakai atau contohi apa yg dibuat oleh Rasulallah (s.a.w). Dengan lain perkataan kita wajib ikuti as-Sunnah. Jika kita tidak jadikan as-Sunnah panduan beramal dan beribadah maka kita beramal dan beribadah mengikut contoh atau cara yg bukan ditetapkan oleh Allah (a.w) dan RasulNya. Maka amalan dan ibadah kita sia-sia kerana tidak diterima Allah (a.w).
Allah (a.w) berfirman dalam Ayat 56, Surah az-Zariat: 'Wama khalaqtul jinna wal-insa illa liya'budini' [Maksud: Dan tidaklah Aku (Allah (a.w)) jadikan jinn dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri mereka kepadaKu (Allah (a.w))].
Firman ini adalah induk kpd segala sesuatu dalam keIslaman dan keimanan serta ketaqwaan kita sebagai manusia yg Islam dan beriman. hanya dua makhluk di dunia ini yg diwajibkan mengabdikan diri kpd Allah (a.w) dengan mengerjakan segala sesuatu bentuk pengabdian mengikut cara dan kaedah yg ditunjukkan atau disuruh oleh Rasulallah (s.a.w) yg menyampaikan, mengajarkan serta mendemokan bentuk-bentuk pengabdian serta cara dan kaedah mengamalkan atau mengibadahkannya. Rasulallah (s.a.w) sendiri diajar oleh Allah (a.w) melalui wahyu dan Rasulallah (s.a.w) juga diajarkan oleh Jibrail (a.s) praktikal sesuatu ibadah dan amalan itu. Tanpa tunjuk ajar Allah (a.w) dan tanpa tunjuk ajar Jibrail (a.s) praktikalnya, Rasulallah (s.a.w) tidak akan tahu bagaimana mengabdikan diri menepati kehendak dan ketentauan Allah (a.w). Maka dengan itulah juga kita wajib belajar ilmu s-Sunnah atau al-Hadith kerana tanpa as-Sunnah dan al-Hadith kita akan mengabdikan diri ikut kepandaian dan logik otak dan fikiran kita, walhal kita dalam kejahilan. Dan, tanpa mempelajari secara komprehensif dan sempurna ilmu as-Sunnah, kita akan terkeliru apabila membaca atau mendengar caka-cakap para ulama', kerana kita belum pasti apakah ulama' atau ilmuwan yg menulis buku atau kitab atau yg mengajar kita itu sendiri sudah faqih tentang as-Sunnah dan sudah tamat pengajian as-Sunnah, maka dengan itu mereka bercakap dengan haq?
Untuk mendapat asas ilmu as-Sunnah yg mencukupi untuk memandu kita beramal dan beribadah menetapi ketetapan Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w), kita wajib faqih dalam Kuttubul Sittah (iaitu enam kitab-kitab hadith yg diakui dunia sebagai panduan tentang as-Sunnah yg utama bagi mempastikan kita mengerjakan segala bentuk ibadah dan amalan serta mengikut tatacara atau cara dan kaedah yg sejajar dengan apa yg dibuat atau dicontohkan oleh Rasulallah (s.a.w), iaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan at-Termidzi, Sunan an-Nasa'i, Sunan Abu Daud dan Sunan ibnu Majah). hanya ulama' dan para ilmuwan yg faqih dalam Kuttubul Sittah itu sahaja yg boleh diyakini imu dan ajarannya kerana mereka akan tahu bahawa segala sesuatu yg diajarkan atau dianjurkan adalah menepati as-Sunnah.
Hari ini begitu ramai orang yg dianggap ulama' atau ramai yg diiktiraf oleh manusia sebagai ilmuwan, tetapi mereka bercakap dengan merujuk kpd kitab-kitab atau buku-buku karangan mansuia, tanpa berpandukan kpd ketetapan al-Quran dan as-Sunnah. malah, ketika menyampaikan sesuatu kpd kita mereka merujuk kpd atau menyebut ulama' itu dan ini, jarang sekali mereka berkata bahawa mereka merujuk kpd salah satu kitab Kuttubul Sittah tersebut. Dgn itu juga, apabila mereka bercakap tentang sesuatu perbuatan atau bacaan atau pergerakan menyentuk praktikal sesuatu ibadah atau amalan atau sesuatu prinsip dalam gaya hidup orang iman, mereka tidak memberitahu kita sumber ilmu menegnainya. Ramai yg bercakap tentang konsep 'jumhur ulama' atau 'kesepakatan para ulama'. Tapi, siapakah yg dikatakan ulama' yg diakui sebagai majlis ulama' yg termasuk dalam konsep jumhur atau kesepakatan itu?
Saudara, Islam adalah ugama yg akan menjamin kita mendapat syurga. Dengan syarat, kita mengabdikan diri kpd Allah (a.w) menepati ketetapan dan tuntutan Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w). Allah (a.w) yg menetapkan syariat ugama Islam. Rasulallah (s.a.w) yg diutus Allah (a.w) menyampaikannya, mengajarkannya serta mendemokannya bagaimana sewajibnya kita mengabdikan diri kpd Allah (a.w). Bukan ulama' atau para ilmuwan yg tahu secara sempurna Islam dan syariatnya. Mereka tidaklah authority dalam bentuk-bentuk amalan dan ibadah serta cara dan kaedah mengamalkannya atau mengerjakan ibadah yg wajib ataupun yg sunat. Maka dengan itu wajib bagi kita mempastikan apakah sesuatu amalan dan ibadah itu menepati tuntutan Allah (a.w) sebagaimana yg didemokan oleh Rasulallah (s.a.w).
Saudar, hari ini selepas 1,430 Islam, kita dapati, dengan meneliti panduan as-Sunnah, begitu banyaknya amalan dan ibadah yg sudahpun tercemar. Kita kerjakan amalan dan iabdah yg sudah lari dari ketetapan as-Sunnah atau sangat berbeza dengan apa yg ditunjukkan oleh Rasulallah (s.a.w). Kenapa? Mengapa? Kerana kejahilan kita. Kerana majoriti para ulama' tidak lagi mebgajarkan kita Islam dan syariatnya berpandukan dua ilmu dan panduan yg haq iaitu al-Quran dan as-Sunnah. Akibatnya, kita tersalah, menyimpang dan tersasar. Maka segala amalan dan ibadah kita sia-sia kerana tidak diterima Allah (a.w).
Sehubungan itulah Rasulallah (s.a.w) memberitahu kita bahawa selepas beliau wafat umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan atau firqah atau mazhab, 72 masuk neraka, dan hanya satu golongan berjaya mendapat syurga. Apakala ditanya golongan apakah atau golongan manakah yg berjaya mendapat syurga, Rasulallah (s.a.w) menyebut: 'Ma ana 'alahi wa-ashabi' [Maksud: Apa-apa yg aku (Nabi (s.a.w) beramal dengannya dan apa-apa yg sahabatku beramal dengannya], iaitu sunnahku (Nabi (s.a.w) dan sunnah khalifah ar-rasyidin al-mahdiyin dan mereka itu anuti Islam secara berjema'ah]. Jelaslah, bahawa golongan yg diterima Allah (a.w) amalan dan ibadahnya, maka dengan itu mereka telah berjaya mengabdikan diri kepada Allah (a.w) apabila mereka beramal dan beribadah sejajar dengan as-Sunnah, yg merangkumi sunnah Rasulallah (s.a.w) dan sunnah khalfah yg empat selepas Rasulallah (s.a.w) dan mereka itu berada dalam jema'ah Islam. Mereka itu sajalah yg layak dipanggil 'ahlus sunnah wal-jama'ah', bukan selainnya!
Insya Allah, kita akan huraikan dengan panjang lebar apakah sebenarnya yg dimaksudkan golongan yg beraya itu adalah 'ahlus sunnah wal-jama'ah' bersandarkan nas dan dalil al-Quran dan as-Sunnah sedikit demi sedikit. Bagi saudara yg telah mengikuti blog ini, telahpun tahu sedikit sebanyak siapa dia yg dimaksudkan 'ahlus sunnah wal-jama'ah' itu.
Jazakallahu khairah

Tuesday, April 27, 2010

Tajdid dan Yayasan Sofa dan Islam

Assalamualaikum,
Mungkin saudara sering membaca tulisan orang yg 'berilmu' dalam akhbar tentang sesuatu aspek atau dimensi menyentuh Islam. Penulis tertarik membaca tulisan bertajuk 'Tajdid: Antara Hakikat dan Dakwaan' tulisan (katanya) Panel Penyelidikan Yayasan Sofa, Negeri Sembilan. Tulisan ini diterbitkan dalam Mega ruangan 'Agama' Utusan Malaysia hari ini 27 April 2010. Katanya, ini adalah sambungan kpd dua tulisan yg disiarkan hari Selasa minggu lalu dan minggu sebelumnya.
Kalau saudara lihat dalam laman webnya Yayasan Sofa adalah sebuah Yayasan yg nampaknya sudah well-established.
Kita ucapkan syabas kpd mereka yg mengusahakan Yayasan Sofa ini kerana orang Melayu khususnya dan orang Islam amnya boleh mendapat manfaat darinya. Tapi, penulis merasa terkilan apabila membaca penutup kpd tulisan Panelnya apabila mereka berkata: 'Kita menasihatkan masyarakat awam agar amat berhati-hati dengan mereka yg mendakwa tajdid di kalangan kita. Perhatikan betul apa isu-isu yg diperjuangkan... Janganlah mudah menerima momokan dan ditakutkan hantu' mazhab, bida'ah, khurafat dan sebagainya', jelas menunjukkan bahawa mereka yg menggerakkan Yayasan Sofa adalah orang yg kuat menyokong tradisi amalan golongan majoriti Islam, iaitu berpegang kpd Mazhab as-Syafie. Maka dengan itu mereka mencemuh dan menidakkan sebarang usaha mana-mana pihak yg ingin mengembalikan Islam dan umatnya ke pangkal jalan, i.e umat Islam wajib kembali menepati ketetapan al-Quran dan as-Sunnah. Umat Islam hari ini sudah jauh menyimpang dan disimpangkan kerana dipimpin manusia yg melupakan yg haq dalam Islam iaitu panduan al-Quran dan as-Sunnah. Ramai orang Islam menyelidik dan mendalami ugama Islam dan syariatnya dengan meneliti pendapat dan pandangan manusia. Maka, mereka tersasar jauh kerana mereka sepatutnya menyelidik Islam dan syariatnya dengan memahami dahulu al-Quran dan as-Sunnah, kemudian barulah lihat apa manusia kata. Jika begitu mereka akan sentasa terpandu dan tidak menyimpang dan disimpangkan. Yg utama kita beri perhatian adalah al-Quran dan as-Sunnah sahajalah yg haq. Yg selainnya akan menyesatkan orang Islam.
Maka dengan itulah Rasulallah (s.a.w) memberi panduan kpd kita supaya berpegang kpd hanya dua sumber ilmu dan panduan hidup serta panduan amalan dan ibadah, iaitu al-Quran dan as-Sunnah. Mereka yg berpegang teguh kpd kedua-duanya pasti tidak sesat mencari siratul mustaqim atau keridaan dan kerahmatan Allah (a.w), i.e. mendapat syurga. Itu janji Allah (a.w) dan janji Rasulallah (s.a.w).
Sebagai seorang Islam yg perlu kita beri tumpuan hanyalah menepati perintah Allah (a.w) dalam Ayat 13, Surah an-Nisa: 'Barangsiapa taatkan Allah (a.w) dan taatkan Rasulallah (s.a.w) dimasukkan ke dalam syurga'; dan Ayat 14, Surah an-Nisa': 'Dan, barangsiapa menentang Allah (a.w) dan (menentang) Rasulallah (s.a.w), dan (barangsiapa) melanggar had-had ketetapan (Allah (a.w) dan RasulNya), dimasukkan ke dalam neraka'; dan Ayat 59, Surah an-Nisa': 'Wahai oranag yg beriman taatilah Allah (s.a.w) dan taatilah Rasulallah (s.a.w) dan (taatilah) ulil amri' (dgn syarat ulil amri tidak memerintahkan sesuatu yg maksiat (i.e. sesuatu yg bertentantangan dengan ketetapan Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w)). Untuk mendapat syurga itu amat mudah. Kita tidak perlu bersusah payah mengamalkan sesuatu yg diajarkan oleh orang lain sama ada dalam bentuk fahaman kemazhaban atau tarekat atau apa juga perkumpulan dan fahaman termasuklah tasawuf dan sebagainya.
Taatkan Allah (a.w) bererti ikuti al-Quran dan taatkan Rasulallah (s.a.w) bererti ikuti as-Sunnah. Allah (a.w) memberi pengakuan pada Ayat 80, Surah an-Nisa': 'Barangsiapa taatkan Rasulallah (s.a.w) maka sunguh-sungguh dia telah mentaati Allah (a.w)'. Islam itu mudah. yg menjadikan Islam itu sulit apabila manusia cuba menonjolkan diri yg dia lebh bijak dari Rasulallah (s.a.w) tentang Islam dan syariatnya!
Kita menghormati keulamakkan pemikir atau para imam atau para ilmuwan zaman silam - yg disebutkan oleh Panel Yayasan Sofa itu - tetapi dalam kita meneliti pandangan dan buah fikiran mereka, kita perlu berpegang kpd ketetapan al-Quran dan as-Sunnah. Apakah yg mereka katakan atau ajarkan atau tunjukkan itu menepati atau tidak atau menyimpang atau berlaianan atau tidak dengan ketetapan Allah (a.w) dalam al-Quran dan ketetapan Rasulallah (s.a.w) dalam as-Sunnah. Kerana, segala sesuatu yg tidak dibuat atau diamal atau dicontohkan oleh Rasulallah (s.a.w), jika kita amalkan, tidak diterima Allah (a.w). Ini sabda Rasulallah (s.a.w). Ini firman Allah (a.w). Bukan ketetapan penulis!
Islam dan syariatnya itu simple. Jika kita akur dengan ketetapan Ayat 13, Surah an-Nisa' dan kemudian kita juga laksanakan firman Allah (a.w) dalam Ayat 103, Surah ali-Imran, kita berada di jalan yg haq untuk mendapat syurga. Setiap orang iman itu hanya hidup mencari keridaan Allah (a.w) supaya dianugerahkan syurga dan dijauhkan dari azab neraka, sebagaimana firman Allah (a.w) pada Ayat 57, Surah al-Isra'. Kita tidak perlu bersusah payah mendalami tulisan para ulama' dan pemikir Islam walau sehebat manapun, kerana jalan yg lurus itu telahpun jelas. Kita telahpun diberitahu bagaimana menjadi orang iman yg segala amalan dan ibadahnya diterima Allah (a.w). Yg perlu kita pelajari as-Sunnah, kerana as-Sunnah adalah hidayah terbaik untuk kita jadikan panduan mendapatkan syurga Allah (a.w).
Oleh itu berwaspadalah apabila saudara ikuti pertubuhan atau organisasi bercorah keugamaan seperti Yayasan Sofa atau membaca tulisan mereka yg menganggap diri mereka berilmu seperti para ulama' dan ilmuwan Islam. Kita akui mungkin mereka berilmu, tetapi kemungkinan besar mereka menliti sesuatu itu dalam krangka atau pemikiran kemazhaban atau perkumpulan, bukan mengikut ketetapan al-Quran dan as-Sunnah.
Jazakallahu khairah

Saturday, April 24, 2010

Ugama yg benar

Assalamualaikum,
Saudara, kali ini kita teliti satu hakikat dalam al-Quran bahawa ada ketetapan Allah (a.w) yg dimansuhkan oleh Allah (a.w) dan diganti dengan ketetapan lain yg menjadi ketetapan kekal sehingga kiamat dunia. iaitu ketetapan mengenai ugama yg diridai atau diterima Allah (a.w). manusia yakin dengan ugama mereka kerana itulah yg diajarkan oleh para alim ulama;' masyarakat mereka berzaman. Antara yg vokal adalah orang Yahudi yg meyakini bahawa mereka berpegang dengan ugama yg mereka katakan adalah ugama yg dibawakan oleh Musa (a.s) dengan panduan Kitab Taurat (atau Torah). begitu juga orang Kristian atau Nesrani yg berkeyakinan bahawa ugama mereka adalah ugama yg dibawakan oleh Isa (a.s) dengan panduan Kitab Injil.
Pada zaman awal Islam ketika mula-mula Islam bertapak di bumi Arab dan dibawakan oleh Rasulallah (s.a.w), masyarakat zaman itu diberitahu beberapa perkara, antaranya apa yg tertulis dalam ayat berikut:
Firman Allah (a.w): 'Sesungguhnya orang yg beriman dan orang-orang yg berugamaYahudi dan orang-orang yg berugama Nesrani dan orang-orang yg beruagama Sabi'i (i.e. pecahan kepada pengikut ugama Yahudi dan Nesrani) ada mereka beriman dengan Allah (a.w) dan beriman dengan hari kiamat dan mengerjakan amal soleh (i.e. berbuat baik), maka bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka (i.e. Allah (a.w)), mereka tidak akan khuatir dan mereka tidak juga akan susah (di akhirat kelak). [Ayat 26, Surah al-Baqarah].
Ayat ini memberitahu bahawa sesiapa yg beriman dengan Allah (a.w), beriman dengan hari Akhirat dan mereka membuat amal soleh (berbuat baik), mereka tidak perlu risau dan gentar kerana Allah (a.w) memberi pahala kpd kebaikan yg mereka lakukan (dan kerana itu masuk syurga). Ketetapan dalam ayat ini telah dibatalkan oleh Allah (a.w). Kerana, ayat ini merujuk kpd masyarakat Yahudi dan Nesrani zaman sebelum Rasulallah (s.a.w) diutus menjadi Rasul dan sebelum Islam dinobatkan Allah (a.w) sebagai ugama bagi seluruh manusia di dunia. Justeru itu, mereka yg beriman dengan Allah (a.w) dan percaya dengan hari akhirat serta mereka mengerjakan amalan yg baik, mereka diberi pahala. Dan, kerana itu juga boleh masuk syurga. Tapi, apakala datang Islam, ketetapan itu dimansuhkan atau dibatalkan. Ayat atau ketetapan ini dimansokhkan apakala turun ayat atau firman Allah (a.w)pada Ayat 19, Surah ali-Imran yg berbunyi:
Firman Allah (a.w): 'Sesungguhnya ugama di sisi Allah (a.w) (i.e. ugama yg diridai atau diterima oleh Allah (a.w) ) itu adalah ugama Islam ...' [Ayat 19, Surah ali-Imran]
Dalam istilah ilmu al-Quran Ayat 26, Surah al-Baqarah itu adalah ayat mansukh dan ayat nansihnya atau ayat penggantinya adalah Ayat 19, Surah ali-Imran ini. Maksudnya, sesiapa yg menganuti ugama lain, yakni ugama yg bukan Islam sebagaimana yg dibawakan oleh Rasulallah (s.a.w) berpandukan al-Quran dan as-Sunnah, maka itu bukanlah ugama yg diterima Allah (a.w). Maksudnya, segala amal dan ibadah yg dikerjakan oleh mereka tidak ada gunanya kerana tidak diberi pahala atau tidak diterima Allah (a.w). Malah kalau Islampun, jika beramal dan mengerjakan ibadah yg tidak sejajar dengan atau tidak menepati ketetapan al-Quran dan as-Sunnah, walaupun Islam tidak diterima Allah (a.w) segala amalannya! Amalan dan ibadah orang Islam yg secocok dengan ketetapan as-Sunnah sahaja yg diterima. Dgn lain perkataan, amalan dan ibadah yg dicontohkan oleh Rasulallah (s.a.w) sahaja yg diterima, selainnya batal.
Suatu ketika dulu kerana kejahilan, ada pihak dan pertubuhan (i.e. pemimpin pertubuhan), yg utama adalah Sisters in Islam, yg menghebahkan kpd manusia dan berdepan dengan orang Islam bahawa Allah (a.w) tidak memaksa manusia menganuti ugama selain Islam. Mereka tanpa mengaji dan berguru serta mendalami ketetapan al-Quran dan as-Sunnah dan hanya berpandukan pentakrifan kepandaian mereka sendiri membaca kitab dan buku karangan manusia, mentafsirkan Ayat 19, Surah ali-Imran, yg berbunyi:
Firman Allah (a.w): 'Tidak ada paksaan dalam berugama ...' [Ayat 256, Surah al-Baqarah]
Bagi mereka yg cetek ilmu serta tidak belajar al-Quran secara berguru, mereka menyatakan bahawa tiada paksaan dalam berugama. Maksudnya, manusia itu boleh memilih ugama mana yg mereka ingin anuti, selain Islam. Mereka boleh ikut ugama Yahudi atau ugama Nesrani (i.e. Kristian) atau apa saja ugama. Ayat ini juga mansukh dan ayat pengganti ketetapannya adalah Ayat 19, Surah ali-Imran tersebut juga. Juga, kita diberitahu Allah (a.w) bahawa manusia diperintahkan supaya mentaati Allah (a.w) dan mentaati Rasulallah (s.a.w), dalam banyak ayat termasuk ayat berikut:
Firman Allah (a.w): 'Dan hendaklah kamu sekelian taatkan Allah (a.w) dan (hendaklah kamu sekelian) taatkan Rasulallah (s.a.w) mudah-mudahan kamu mendapat kerahmatan Allah (a.w) (i.e. mendapat syurga).' [Ayat 132, Surah ali-Imran]
Jelasnya, bagaimana mungkin kita mendapat kerahmatan Allah (a.w) kalau kita anuti ugama lain yg tidak diiktiraf oleh Allah (a.w). Ugama selain Islam itu menjadikan kita tidak taatkan Allah (a.w) dan kita tidak juga taatkan Rasulallah (s.a.w). Malah kita, kalau berugama Kristian, kita akui bahawa Tuhan itu ada tiga (Jesus, the Mother and the Holy Ghost)?? [Nota: Dalam blog ini dan dalam semua post dalam blog ini setiap kali kita merujuk kpd ugama Kristian yg menyatakan Jesus atau Yesus (di Indonesia), kita tidak rujuk sebagai Isa (a.s), kerana Isa (a.s) bukanlah Jesus atau yesus, kerana Isa (a.s) adalah manusia yg dilahirkan oleh ibunya Mariyam (a.s) tanpa bapa apabila malaikat Jibrail (a.s) atas perintah Allah (a.w) meniupkan roh ke jasad Mariyam. Justeru itu, Jesus bukan Isa (a.s). Jesus atau Yesus adalah manusia rekaan paderi Kristian yg telah mengubah Kitab Injil yg diturunkan Allah (a.w) kpd isa (a.s), yg telah diubahpinda oleh mereka dan diberi nama The Bible (atau 'al-Kitab' di kalangan masyarakat Kristian di Indonesia). Kalau kita merujuk kpd Kitab Taurat dan Kitab Injil sudah pasti penganut ugama Yahudi dan Nesrani akan menerima Muhammad (s.a.w) sebagai Rasul Penamat, kerana telah dimaktubkan dalam kedua-dua kitab tersebut kemunculan Rasulallah (s.a.w) sebagai Rasul Terakhir yg kan membawakan syariat penamat ugama Allah (a.w), Islam.
Dan, demikian juga dengan lain-lain ugama. Penganut ugama lain juga tidak mengakui keEsaan Allah (a.w). Mereka meyakini zat tuhan selain Allah (a.w) Esa. Ugama Hindu dan ugama Confucisima dan Taoisma, menyembah banyak tuhan. malah nenek moyang mereka juga disembah. Maka dengan itulah, penganut ugama selain Islam tidak berhak gunakan nama 'Allah' atau menggunakan kalimah 'Allah' sebagai tuhan mereka!
Firman Allah (a.w): 'Nescaya sungguh-sunguh kafir orang-orang yg berkata: 'Sesungguhnya Allah (a.w) itu bertiga tiga serangkai, tidak sekali-kali tuhan itu kecuali Tuhan yg satu (i.e. Esa) ...' [Ayat 73, Surah al-Maidah]
Sesiapa yg mempelajari ilmu al-Quran tahu bahawa ketika masyarakat jahiliah, termasuk masyarakat Yahudi dan Kristian mengagungkan hakikat bahawa ada anak tuhan itu, Isa (a.s) ditanya Allah (a.w) tentang 'pengakuan sedemikian. Allah (a.m) dengan jelas memberi manusia tahu bahawa sesiapa yg mengakui tuhan itu tiga serangkai adalah kafir. jadi, manakan sama kedudukan ugama Nesrani dengan ugama Islam! Orang Islam yg bersetuju menyamatarafkan Islam dengan ugama Kristian, seumpama mereka yg membenarkan kalimah 'Allah' digunapakai oleh orang Kristian sebagai nama tuhan mereka dalah membuat pendirian yg membolehkan mereka terkeluar dari Islam, wal iya zubillah.
Dan, Allah (a.w) menetapkan bahawa sesiapa yg mentaati Allah (a.w) dan mentaati Rasulallah (s.a.w) sahaja yg dapat masuk syurga. Jelas dalam Ayat 13, Surah an-Nisa':
Firman Allah (a.w): 'Barangsiapa yg taatkan Allah (a.w) dan taatkan Rasulallah (s.a.w) dimasukkan ke dalam syurga ...' [Ayat 13, Surah an-Nisa'].
Justeru itu juga, mana mungkin dapat disamakan Islam dengan ugama lain. Kerana penganut ugama lain tidak sekali-kali akan masuk syurga, dan mereka, mengikut Ayat 14, Surah an-Nisa' pula, pasti masuk neraka.
Firman Allah (a.w): 'Barangsiapa yg mengkehendaki ugama selain Islam sebagai ugama mereka, maka sekali-kali tidak diterima dari mereka (segala pengabdian mereka - i.e. amal dan ibadah mereka) dan mereka di akhirat kelak adalah tergolong orang-orang yg sangat rugi (i.e. masuk neraka). '[ Ayat 85, Surah ali-Imran]
Orang-orang yg menyamakan Islam dengan ugama lain bukanlah Islam sebenarnya. Nyata mereka menentang ketetapan Allah (a.w). Sesiapa yg menentang Allah (a.w) pastilah kafir i.e. tidak Islam!
Yg utama diberitahu oleh para ulama' dan ilmuwan Islam kpd orang-orang yg berugama lain adalah supaya menjelaskan kpd orang bukan Islam apakah Islam dan syariatnya, supaya mereka faham. Supaya orang yg bukan Islam atau menganuti lain-lain ugama meneliti dan memahami al-Quran dan as-Sunnah. Dengan itu mereka tahu mengapa umat Islam tidak bersetuju orang kristian menggunakan kalimah 'Allah' sebagai nama tuhan mereka. Kemudian, mereka tahu apakah yg menanti mereka setelah mereka mati. Untuk keselamatan mereka, jika mereka faham konsep ketuhanan, mereka mungkin masuk Islam, itulah yg terbaik bagi mereka. Apabila mereka masuk Islam segala dosa-dosa yg mereka kerjakan dahulu, sebelum Islam, dihapuskan dan segala kebaikan yg dilakukan dahulu sebelum Islam, dikira baik dan diberi pahala kerana mereka kini Islam. Itulah keputusan yg bijak bagi mereka.
Kerana, jika tidak Islam segala kebaikan yg dilakukan olehnya walau sebanyak mana sekalipun tidak berguna di sisi Allah (a.w), i.e. tidak dapat pahala, yakni sia-sia dan apabila mati disiksa di kubur dan bila kiamat dicampakkan ke dalam neraka. Ramai orang bukan Islam yg kaya raya mendermakan begitu banyak wang ringgit dan harta untuk kebajikan manusia, namun sia-sia sahaja dalam konteks kebajikan kehidupan akhirat mereka! Malah, jika mereka memiliki harta sebesar atau senilai isi dunia dan digandakan lagi untuk menebus diri mereka dari disiksa di neraka tidak akan diterima Allah (a.w). Kalaulah mereka Islam, walaupun di saat akhir hayat mereka, segala dosa mereka akan dipadamkan dari Kitab Catatan Amalan mereka dan segala kebaikan semasa belum Islam kekal dijadikan kebaikan selepas Islam mereka. Mereka boleh mendapat syurga yg tertinggi dan boleh bersama dengan para nabi, syuhada, solehin dan seumpamanya!

Jazakallahu khairah
Friday, April 23, 2010

Menarik hari ini ...

Assalamualaikum,
Saudara, penulis tertarik membaca dua berita pendek tetapi menarik dan boleh menjadi pengajaran kepada kita, hari ini dalam akhbar Berita Harian (23 April 2010).

Banduan Kristian masuk Islam
Pertama, cerita seorang banduan lelaki, katanya bangsa Dusun, yg dikatakan dihukum penjara (sekarang di Penjara Kajang) yg kini berusia 24 tahun, kerana membunuh ketika berumur 14 tahun. Beliau menunggu keampuan dari pihak yg diberikuasa. Banduan ini dilapurkan asalnya berugama Kristian telah memeluk Islam pada 2002 dalam penjara dan semenjak itu mengikuti pengajian luar kampus untuk mendapat ijazah.
Kalaulah benar berita itu, syukurlah kita. Bertambah lagi seorang yg bukan Islam tetapi melalui pilihannya sendiri, memeluk Islam, ugam,a yg selamat bagi beliau dan selamat bagi mereka yg Islam. Apabila seseorang yg tidak Islam itu masuk Islam dia mendapat dua pahala otomatis: iaitu, pertama, dihapuskan segala dosa-dosanya yg dilakukannya sebelum Islam (i.e. ketika dalam jahiliah); dan kedua, segala amal soleh (i.e. kebaikan yg dilakukannya sebelum Islam) kekal di carry forward untuk dikira sebagai sebahagian dari kebajikannya untuk akhiratnya. Sebenarnya, pemuda ini jauh lebih baik dari kita yg dilahirkan Islam. Kerana, apabila dilahirkan Islam kita menanggung segala dosa yg kita lakukan, semenjak umur kita baligh (dewasa dalam konteks Islam). Dosa-dosa tersebut kekal dengan kita dan akan menjadi tiket masuk neraka secara pasti bagi kita, kecualilah kita bertaubat memohon Allah (a.w) ampunkan kita. Kita akan bersih dari dosa-dosa tersebut, jikalah taubat kita diterima Allah (a.w)! Pemuda ini pula mendapat keampunan secara otomatis. Malah dosa membunuh orang yg dibunuhnyapun terhakis dari senarai dosa-dosanya dalam Kitab Catatan Amalannya.
Sama-samalah kita doakan agar pemuda ini benar-benar ikhlas menjadi Islam dan terus memperbaiki dirinya setelah diberi hidayah oleh Allah (a.w). Sesungguhnya Allah (a.w) itu memberi hidayah atau petunjuk serta pertolongan bagi mereka yg secara ikhlas mencari keridaanNya. Dan, semoga dia berjaya menamatkan kursus PJJnya.
Ini adalah pengajaran bagi orang yg bukan Islam, bahawa kenali Islam dan kembalilah kpd ugama yg di ridai Allah (a.w), terhapus dosa-dosa yg lalu. Kerana, jika tidak Islam sudah pasti masuk neraka, walau bagaimana dermawannya seseorang itu (spt seorang dermawan dilapurkan mendermakan kesemua saki baki hartanya demi charity (berita dalam The Sun, hari ini)

Bersahabat dengan musuh Islam
Kedua yg menarik dalah kenyataan di Parlimen oleh Nazri, Menteri di JPM, tentang penglibatan Kerajaan Malaysia mengambil atau menggunakan perkhidmatan APCO sebagai perunding kerajaan (Nota: Dikatakan APCO adalah syarikat Yahudi, dikuasai oleh Yahudi dan ada hubungan akrab dengan Israil). Ini menarik, kerana dikatakan ada hubungan yg rapat antara APCO dengan kerajaan Israil atau orang Yahudi, yg dilaknat Allah (a.w) sampai kiamat dunia. Kalaulah betul dan bayaran yg diheboh-hebohkan di akhbar adalah perbelanjaan RM 77.0 billion(?) atau milion (?) adalah besar. Pakatan Yahudi termasuklah orang-orang Yahudi yg menguasai dunia dalam banyak bidang, sentiasalah mencari peluang untuk menghakis Islam dan menganianya umat Islam. Maka dengan itu adalah suatu kemaksiatan jika kerajaan Islam, pemimpin Islam dan umat Islam bersekongkol dengan orang Yahudi dalam apa jua perkara, walaupun nampak baik. Sememangnya orang Yahudi itu cerdik mengatasi bangsa lain, dalam semua perkara, kerana itu adalah pemberian Allah (a.w) kpd Bani Israil. Sudah pastilah mereka lebih bijak dari lain-lain bangsa! Malangnya, hari ini umat Islam sanggup lakukan apa saja demi kesenangan dunia. Mungkin dengan kepintaran preskripsi APCO Malaysia akan lebih maju dan lebih menyerlah serta boleh menjadi model negara maju di mata dunia. Maksudnya, kita kekal mencari dunia dan mengutamakan dunia, dan mengketepikan Islam dalam banyak perkara. Justeru itu, tidak hairanlah kalau penasihat kerajaan memperakukan kita mengambil sebagai sahabat akrab kaum yg dilaknat Allah (a.w)! Dikhuatiri Allah (a.w) akan menurunkan bala kpd kita kerana melakukan sesuatu yg Allah (a.w) terang-terang benci. Wallahu 'alam. Kerana kita sebagai rakyat biasa tidak akan tahu kedudukan sebenarnya, tak dapatlah kita komen lebih-lebih. Hanya Najib dan rakan-rakannya dalam kerajaan dan para perancang di jabatan-jabatan kerajaan yg tahu mengenainya. Namun, kita sebagai rakyat biasa amat curiga dengan tindak tanduk pemimpin Islam hari ini ... sanggup menggadaikan ugama demi dunia, dan sanggup mengketepikan kebaikian dan masa depan generasi yg akan datang ...
Semoga Malaysia dan kita selamat dan diselamatkan Allah (a.w), di dunia dan di akhirat, insya Allah.

Jazakallahu khairah

Jum'at: Hari kebesaran Islam (Samb.)

Assalamualaikum,
Alhamdulillah, seminggu lagi telah berlalu, dan umur kita meningkat seminggu lagi, dan usia kita berkurangan seminggu lagi dan, lebih utama, kita menghampiri kubur deka lgi seminggu. Kita wajib bersyukur, kerana Allah (a.w) telah memberikan nikmat hidup seminggu lagi. Kerana, dalam seminggu yg berlalu, sudah berapa ramai rakan taulan dan sahabat handai yg meninggalkan kita.
Dalam post-post yg lalu, kita telah mendapat ilmu keutamaan hari Jum'at itu. Allah (a.w) sukakan kaum bani Israil supaya mereka terima hari jum'at sebagai hari kebesaran mingguan mereka, sejak zaman Nabi Daud (a.s). Tapi, mereka berdegil dan meminta ditukarkan kpd hari Sabtu. Apabila diberikan hari Sabtu, mereka dicuba Allah (a.w), apabila hari itu begitu banyaknya ikan-ikan di air yg menampilkan diri mereka, sehinggakan larangan Allah (a.w) bahawa mereka tidak dibenarkan memancing atau menangkap ikan pada hari Sabtu dan mereka dikehendaki menutamakan amalan dan ibadah yg ditetapkan pada hari Sabtu. namun mereka ingkar. Orang yg berilmu dalam masyarakat mereka (i.e. seumpama ulama' dan ilmuwan kita hari ini) melihat kemungkaran yg dilakukan oleh masyarakat mereka tidak menegur dan mendiamkan diri, dan masyarakat pula tidak mengendahkan larangan Allah (a.w) dan terus melakukannya. Maka mereka dilaknat Allah (a.w) dan disumpah menjadi kera dan lotong (kedua-dua golongan ulama' yg tidak memberi nasihat dan orang awam yg mengengkari ketetapan larangan hari Sabtu itu.
Orang Islam, yakni kita yg Islam dan mereka yg Islam semenjak zaman hayat Rasulallah (s.a.w) menerima pilihan Allah (a.w) bahawa hari Jum'at adalah 'penghulu segala hari' (Saidul-Aiyam). Tapi, kita tidak tinggikan mertabat hari Jum'at itu sebagaimana sepatutnya. Kerajaan tidak menggantikan hari Jum'at sebagai hari kelepasan umum bagi membolehkan umat Islam peluang memaksimumkan pengibadatan mereka terhadap Allah (a.w), terutama membuat sepenuh persiapan untuk mengerjakan Solat Jum'at. Umat Islam di Malaysia juga tidak beri penghormatan kpd hari jum'at dengan menghadirkan diri ke masjid lebih awal, supaya mendapat ganjaran pahala yg semaksimum mungkin. Ramai yg menghabiskan masa dahulu melakukan perbuatan lagha (i.e. sia-sia) sebelum pergi bersolat Jum'at. Ramai yg hadir untuk Solat Jum'at ketika Solat Jum'at sudahpun diqamatkan, tergesa-gesa pula berwudu' dan mengikuti solat. Ramai yg hadir awal untuk mendengar khutbah, tetapi mereka bersembang hal-hal keduniaan, malah ada kalanya, perkara kemaksiatan pula, ketika imam sedang membaca khutbah. Ramai juga orang Islam yg 'tuang' Solat Jum'at, mencari peluang lebih banyak masa terluang itu melakukan pelbagai perkara, termasuk maksiat, dan tidak pula hadir untuk Solat Jum'at.
Ramailah di antara kita yg rugi. Ramailah juga mengutip dosa dan bukannya mengutip pahala sebanyak mungkin hari Jum'at, termasuklah hari ini!
Kita diperingatkan kefadhalan (atau kelebihan dalam konteks pahala kurniaan Allah (a.w)) pada hari Jum'at, antaranya:

1. Bersolat jum'at mengkifarahkan (i.e. menghapus atau mengikis) dosa-dosa yg kita lakukan minggu lepas dan seminggu akan datang;
2. Pahala terbanyak adalah bagi orang yg datang ke masjid dengan sempurna persiapan, iaitu mandi junub, memakai pakaian baru yg bersih, memakai bau-bauan dan duduk berzikir dan berdoa serta wirid sebelum khutbah dibacakan, dan kemudian diam mendengar khutbah;
3. Ada ketika atau waktu pada hari Jum'at yg jika kita berdoa meminta sesuatu kepada Allah (a.w), doa dan permintaan kita diterima atau dikabulkan Allah (a.w) jika kita berdoa kepadaNya, iaitu masa antara dua khutbah apakala imam berhenti bahagian pertama khutbah dan sebelum memulakan bahagian kedua khutbah;
4. Sesiapa yg meninggalkan Solat Jum'at berturut-turut tiga kali (i.e. tiga minggu), maka hatinya akan dipeteri (sealed), maka susahlah dia mendapat petunjuk dan kerahamatan dan melakukan amalan dan ibadah demi akhirat meraka, keras hatinya, dan semakin tanduslah keimanannya;
5. Sesiapa yg mati pada hari Jum'at maka terselamatlah dia dari siksa kubur (Nota: siksa kubur itu amat berat, bagi mereka yg ada ilmu tentang Islam dan syariatnya. Kita adalah calun syurga atau calun neraka bergantung pad amal dan ibadah kita semasa hidup. Kalau ahli neraka, kubur kita adalah satu daripada furnace atau lubang neraka, sentiasa merasa bahangnya sampai kiamat. Jika kita calun syurga, maka roh kita akan berehat dengan nyaman dalam taman syurga, sehingga kiamat).
Demikianlah kefadhalan dan tegahan amalan pada hari Jum'at. Mudah-mudahan, kita sentiasalah dapat menyedarkan diri kita supaya mengingati hari Jum'at, dan memperbanyakkan amalan pada hari Jum'at, bukan setakat membaca Surah as-Sajdah dan Surah al-Munafiqun pada Solat Subuh, bukan membaca Yaasin di khususkan pada malam Jum'at, bukan membuat program tahlil arwah atau solat Haajat pada hari Jum'at. Tapi, sebagai individu kita memperbanyakkan amal dan ibadah secara bersendirian atau lebihnya bersama keluarga.Kita dberitahu bahawa semua makhluk dan benda yg dijadikan Allah (a.w) takutkan tibanya hari Jum'at, kerana kiamat akan berlaku pada hari itu. Apabila tiba goncangan (mega-mega gempa qiamat itu, pintu taubat kita sudah tertutp, i.e. sampai expiry untuk taubat.
Mudah-mudahan kita diberi Allah (a.w) kekuatan untuk memperbaiki diri demi kebajikan ahirat kita, insya Allah.

Jazakallahu khairah

Thursday, April 22, 2010

Buku Dr Mohd Asri dan kemandulan orang ugama

Assalamualaikum,
Saudara, hari ini keluar berita dalam banyak akhbar tempatan mengenai pelancaran buku tulisan Dr Mohd Asri, bekas Mufti Perlis, oleh mantan PM Malaysia, Tun Dr Mahathir Mohamed yg berlangsung kelmarin. Buku bertajuk 'Mengemudi Bahtera Perubahan Minda' adalah merupakan koleksi tulisan beliau dalam akhbar Utusan Malaysia sejak tahun 2007. Mungkin persetujuan Dr. Mahathir melancarkan buku seorang ilmuwan yg kontroversil dalam perkara ilmu mengenai Islam itu akan mencetuskan kontroversi juga kpd Dr. Mahathir. Tapi, Dr Mahathir bukanlah orang yg ingin lari dari kontroversi!
Mungkin saudara sedia maklum, Dr Mohd Asri menulis tentang Islam bersandarkan al-Quran dan as-Sunnah. Itu saja sebab utama mengapa penulis suka juga membaca tulisannya. Setakat ini tidak ada tulisannya yg membelakangkan as-Sunnah. Itu penting. Ramai ulama' menulis, tapi mereka masih terkongkong dengan pandangan dan pendapat manusia (i.e. ulama' lain), walhal tiada suatupun yg boleh diketengahkan dalam Islam bersandarkan pendapat dan pandangan! Dr mahathir ketika menjadi PM dulu menumpukan perhatian kpd gerakan pembangunan minda dalam dimensi ekonomi. Kejayaannya memodenkan dan memantapkan sistem ekonomi Malaysia tidak dapat dicabar. Malah beliau telah membina super sturkture ekonmi Malaysia modan. Tapi, dalam bidang ugama beliau tidak nampak terserlah. Namun suatu masa beliau telah membuatkan para ulama' dan ahli ugama tersinggung semasa menjadi PM kerana beliau menegur dengan kesat pandangan dan pendirian mereka.
Dengan melancarkan buku Dr Mohd Asri secara tidak langsung beliau membuat tamparan yg besar kpd ulama' dan ilmuan order lama yg berpaut teguh kpd tradisi pengilmuan yg 'sempit', khususnya, dalam konteks pautan terhadap fahaman kemazhaban. malah, gerakan kearah mengokohkan fundamentalism dalam ugama di Malaysia bukanlah dicetuskan oleh orang seumpama Dr Asri, tapi oleh ulama' dan ilmuwan perdana yg tidak dapat mengekang fahaman dan fikiran mereka yg majoriti sekarang ini. Silap tafsiran memang berleluasa di kalangan pengamal ugama arus perdana. Salah preskripsi dan strategi mengatasi permasalahan sosial sekarang ini amat berleluasa di kalangan pentadbir, pengurus dan pihak berkuasa ugama seumpama majlis ugama dan jabatan ugama di negeri-negeri. Contoh: apakah mungkin maksiat dapat dihapuskan melalui serbutan dan serkapan mereka yg berhalwat? Apakah seks bebas dan kes buang anak dikalangan anak muda boleh dihapuskan dengan mengajar mereka 'sex education'? 'Sex education' adalah menghalalkan persetubuhan di luar nikah, dan mencegah kehamilan semata-mata. Islam melarang persetubuhan itu. Malah 'sex education' akan membolehkan anak-anak muda lebih kerap serta merasa lebih selamat melakukan seks rambang dan seks berkumpulan dengan merasa lebih selesa kerana mereka tahu bagaimana hendak mengelakkan diri dari berlaku kehamilan di kalangan pasangan perempuan! Inilah yg berlaku apakala kondom dibenarkan dijual dikaunter-kaunter farmasi dan supermarket!
Penulis bersetuju dengan pandangan Dr Mahathir bahawa apa yg diperlukan adalah pendidikan ugama supaya lebih ramai anak muda beriman dan bertaqwa dan mereka takutkan azab di akhirat yg akan menjadi benteng akhlak mereka, bukan mengajarkan pendidikan seks di sekolah atau dimana-mana atau menyerkap mereka di hotel murahan atau di tengah-tengah padang di tempat-tempat sunyi dan terselindung dari penglihatan orang. Penulis ucapkan syabas kpd Dr Mahathir kerana, walaupun mungkin beliau tidaklah begitu faqih dalam Islam dan syariatnya, tetapi beliau faham dengan logik dan akibat seseutu tindaktanduk kita dalam mengatasi sesuatu permasalahan.
Yg paling utama dan amat mendesak adalah supaya semua ulama' dan ilmuwan, terutama yg mentadbirkan jema'ah umat Islam seperti majlis-majlis dan jabatan-jabatan ugama Islam merangkan program pengilmuan yg mantap dan berkesan mengilmukan umat Islam terutama muda mudia supaya mereka lebih terpandu tentang Islam dan lebih peka dan faham serta lebih menggeruni azab yg akan mereka terima apabila mati mereka kelak. Ini sepatutnya menjadi tugas utama mereka. Bukan, mengerahkan penjawat-penjawat ugama menjadi perisik mencari salah silap anak muda di hotel atau dijalanan.
Eloklah kita seru orang ugama yg digaji kerajaan - di dalam kerajaan dan di dalam IPTA, membuat perubahan minda dan menumpukan tugas-tugas kpd sesuatu yg lebih haq dan bermanfaat dari apa yg mereka lakukan sekarang ini. Benarkahlah sesiapa yg berilmu menyampaikan ilmu mereka. Yg perlu, kalaupun wajar, dipantau sahaja apakah yg diajarkan. kalau yg diajarkan adalah selari dengan ketetapan Allah (a.w) (i.e. al-Quran) dan sejajar dengan ketetapan serta perlakuan Rasulallah (s.a.w) (i.e. as-Sunnah), itu baik bagi kita semua. Kerana, hari ini begitu ramai umat Islam yg terpesong kerana tidak memahami secara sempurna al-Quran dan lebih-lebih lagi jahil tentang as-Sunnah. Mensyaratkan 'taulih' sebenarnya kita membendung ketetapan dan perintah Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w) bahawa ilmu tentang Islam itu, walaupun hanya sepotong ayat, wajib disampaikan dan tidak boleh dirahsikan dari pengetahuan manusia.

Jazakallahu khairah

Wednesday, April 21, 2010

Kematian: Peringatan ...

Assalamualaikum,
saudara, dua hari dulu saya berkesempatan hadir dalam majlis pengkebumiaan seorang saudara Islam yg meninggal secara mengejut (katanya, heart attack, selepas sarapan pagi). Katanya usianya 70+ tahun. Rasulallah (s.a.w) memberitahu kita bahawa umur umatnya hanyalah antara 60 hingga 70 tahun sahaja. Bila sampai ajal seseorang itu, matilah dia. Allah (a.w) berfirman dalam al-Quran, apabila sampai ajal seseorang itu, tidak akan dilambatkan atau didahulukan walaupun sesaat.
Setiap kita diambang maut setiap hari (i.e. setiap malam). Ketika malam roh kita akan diambil oleh malaikat dan dipegangnya. Jika ajal kita sampai, maka roh kita tidak akan dikembalikan kpd kita. Maka, tidak terjaga dari tidur keesokan harinya, maka matilah kita. Jika belum sampai ajal kita, maka roh kita akan dikembalikan ke dalam jasad kita, maka bangunlah kita keesokan harinya. Ajal kita belum sampai.
Yg utama kita wajar ingat adalah mati kita tanpa kita ketahui - bila, di mana dan bagaimana. Yg pasti adalah ramai antara kita yg mati ketika malam hari. Maka dengan itulah sebaik mungkin kita usahakan memohon keampunan Allah (a.w) sebelum tidur, dan membaca doa memohon keampuanan Allah (a.w) jikalah, sampai ajal kita malam itu.
Kita juga tahu bahawa bersama-sama kita setiap ketika dua malaikat – Malaikat Ratid dan Atid – yang membuat catatan segala perbuatan dan perlakuan kita semasa hidup. Tetapi, mungkin tidak ramai yang tahu bahawa setiap kita ada seorang lagi malaikat yang menjaga roh kita. Ini disebutkan dalam al-Quran bahawa Allah (a.w) yang menjaga kita – menghidup, mematikan kita – dan kemudian membangkitkan semua kita di akhirat untuk menerima Kitab atau Buku Catatan Amalan dan menerima balasan Allah (a.w).
Firman Allah (a.w): [Maksud: Dan Dialah (Allah (a.w)) yang mematikan kamu (yakni, menidurkan kita) di malam hari, dan mengetahui apa yang kamu lakukan siang hari. Kemudian Dia (Allah (a.w)) pula akan membangkitkan (membangunkan) kamu di siang hari itu, untuk menyempurnakan ajal (yakni, tempoh umur yang ditetapkan terhadap seseorang) yang telah ditentukan, kemudian kepadaNya kamu dikembalikan lalu memberitahukan kepada kamu semua yang telah kamu kerjakan.] [Ayat 60, Surah al-An’am] .
Firman Allah (a.w) menyebutkan bahawa Dialah yang memberikan kita nikmat tidur untuk berehat dan kemudian Dialah yang menetukan apakah kita bangun esoknya atau dimatikan, dan Dia mengetahui segala sesuatu. Tafsir ayat di atas itu diberikan oleh Rasulallah (s.a.w) di dalam hadith berikut, mengikut kata ibnu Abbas (r.a).
Diriwayatkan daripada ibnu Abbas (r.a) berkata Rasulallah (s.a.w) bersabda: ‘Pada tiap-tiap orang ada malaikat, jika ia tidur maka malaikat itulah yang memegang rohnya, dan mengembalikannya jika bangun (yakni, jika belum sampai ajalnya), maka jika diizinkan oleh Allah (a.w) untuk mencabutnya langsung dicabutnya, jika tidak maka dikembalikannya (roh orang itu) padanya] [Hadith ibnu Mardawaih]
Saban hari kita tertakluk kepada takdir kita – kita tidur kemudian bangun kemudian, mungkin dapat tidur pula, begitulah sehingga sampai ajal kita. Nyawa kita dipegang oleh malaikat yang ditugaskan menjaga kita. Inilah yang diberitahu oleh Rasulallah (s.a.w) dalam sabdanya di ats. Kemudian, di dalam hadith berikut pula Rasulallah (s.a.w) memberitahu kita apa yang terjadi ketika mati, dan menjalani kehidupan di alam barzah dan kemudian di alam akhirat pula. Dua kes disebutkan iaitu orang yang soleh dan orang yang kafir, kufur dan jahat (yakni, durhaka) semasa hidupnya.
Sebenarnya, kematian kita bukan semasa kita tidur saja. Apabila sampai ajal kita, maka kita akan mati. Berbagai-bagailah penyebab atau situasi kematian itu - ada yg berlanggar kereta atau dilanggar kereta atau melanggar kereta, ada yg mati lemas kerana mandi di laut bergelora atau tidak bergelorapun, namun lemas. Berbagai-bagai circumstances kematian itu. Suatu ketika dulu seorang rakan yg tinggal berseorangan di rumahnya, jauh dari isterinya, mati ketika duduk di kerusi seumpama seorang yg menonton TV di rumahnya. Kematian yg tidak diketahui keluarga atau rakan taulan. Ada yg mendapat stroke, kemudian menjadi seorang lumpuh sama ada seluruh badan atau sebahagian badan - tidak boleh bergerak, seolah-olah mati seluruh badannya, menjadi helpless dan bergantung pula pada orang lain untuk segala sesuatu.
Dalam kes yg melibatkan kelumpuhan kerana stroke itu, maka keluarga dan sanak saudara menghadapi suatu cubaan (i.e. istilah fitnah dalam Islam). Ibu bapa yg lumpuh akan ditinggalkan oleh anak dan isteri, atau dihantar ke rumah orang-orang tua untuk dijaga, atau dijaga oleh orang gaji dan seumpamanya. Dalam keadaan sedemikian fitnah atau cubaan yg menimpa anak lelaki orang yg lumpuh itu amat besar dan berat! Tapi, Islam menjanjikan pula, jikalah seorang anak lelaki itu begitu sabar menjaga dan menguruskan ibu atau bapanya yg uzur sedemikian, maka ganjaran pahala baginya amat besar yg membolehkan dia mendapat syurga. Jika sebalaiknya, dia akan dilaknat pula, kerana tidak mengasihi ibu/bapanya, malah tidak mendapat keridaan salah seornag keduanya kerana tindak tanduk mereka terhadp ibu/bapanya. Jika salah seorang ibu/bapanya tidak rida, maka gagallah dia mendapat syurga, walaupun mungkin begitu hebat amalan dan ibadahnya!
Jazakallahu khairh

Komentar - Yayasan Ta'lim (Samb.)

Assalamualaikum,
Saudara kelanjuran meneliti risalah Yayasan Ta'lim, yg satu salinan disampaikan kpd penulis dua hari lalu (Risalah Ta'lim bertarikh 16 April 2010), penulis inguiin komen sedikit tentang isi kandungannya (menyambung yg telah dikomen kelmarin). Syabas kerana membuat sesuatu yg baik untuk menyampaikan maklumat kpd umat Islam tentang Islam.
Secara amnya penulis bersetuju dengan 16 perkara yg disebutkan oleh penulis Risalah tersebut tentang 'perkara-perkara yg merosakkan amal' (katanya). Kalau kita perhatikan perkara-perkara tersebut bukanlah merosakkan amal tetapi jika berlaku menjadikan kita kafir atau terkeluar dari Islam sebenarnya. Cuba kita teliti.
Perkara 1 - kufur dan syirik menjadikan seseorang itu terkeluar Islam secara otomatis. Orang iman tidak kufur (i.e. istilah yg bermaksud ingkar akan Allah (a.w) dan RasulNya). Di dalam al-Quran disebutkan Allah (a.w) tidak menerima apa jua bentuk amalan dan ibadah orang yg syirik dan kafir, tetapi, orang kafir yg masuk Islam, segala amalan kebaikan yg dilakukannya sebelum Islam diterima dan diberi pahala apabila dia Islam dan segala dosanya semasa kafir dihapuskan. Maka dengan itu orang kafir yg masuk Islam mendapat dua keuntungan.
Perkara ke-2 - riak. Orang yg riak itu tidak masuk syurga kerana sesiapa yg ada sifat kesombongan, ujub diri dan bangga diri, tidak masuk syurga yakni, setaraf dengan orang kafir);
Perkara ke-3 -Mengungkit kebaikan orang membatalkan pahala amalan, i.e. rosak amalan tersebut.
Perkara ke-4 - tidak meyakini takdir atau qada' dan qadar adalah membatalkan keimanan seseorang.
Perkara ke-5 - Meninggalkan satu solat fardu, tak kira Asarke atau Isya' ke, jatuh kafir. Bukan semata-mata meninggalkan Solat Asar.
Perkara ke-6 -bersumpah bohong atas nama Allah (a.w) melakukan dosa besar seumpama mendustakan Allah (a.w).
Perkara ke-7 - menentang Rasul terkeluar dari Islam kerana orang Islam dan iman itu akur dan wajib mentaati Rasulallah (s.a.w) dan wajib akur dengan ketetapan al-Quran, bahawa sesiapa yg mentaati Rasulallah (s.a.w) bererti dia mentaati Allah (a.w) (Ayat 80 Surah an-Nisa') dan menetapi perintah dalam Ayat 13, Surah an-Nisa'.
Perkara ke-8 -sesiapa yg membuat serta mengamal dan menyebarkan 'perkara baru (bak kata risalah itu), i.e. bid'ah terkeluar dari Islam (hadith ibnu Majah), bukan setakad merosakkan amalan!
Perkara ke-9 - melanggar larangan Allah (a.w) melebur kebaikan? tiada komen.
Perkara ke-10 - merasa senang dgn pembunuhan orang mukmin masuk neraka? tiada komen.
Perkara ke-11 - meyakini dukun dan ahli nujum dan pawang menjadi syirik, i.e. terkeluar dari Islam menjadi musyrik dan kafir.
Perkara ke-12 - Derhaka kpd kedua orang tua, bererti derhaka kpd Allah (a.w) kerana Rasulallah (s.a.w) menyebutkan bahawa keridaan Allah (a.w) itu terletak atas keridaan kedua ibubapa terhadap anak-anaknya. Tak rida mereka tak rida Allah (a.w).
Perkara ke-13 - minum (dan juga makan) apa-apa yg memabukkan, masuk neraka kecualilah bertaubat dan taubatnya diterima Allah (a.w), bukan setakat merosakkan amalan.
Perkara ke-14 -berdusta,beramal dgnnya tidak diterima Allah (a.w) puasanya? tiada komen.
Perkara ke-15 - tiada komen (Nota: membela anjing menghapuskan satu qirat pahala setiap hari, menjadikan seseorang itu muflis, kecuali untuk memburu atau menjaga ternakan. Tambahan pula, malaikat rahmat tidak masuk rumah orang yg membela anjing di pekarangan rumahnya).
Perkara ke-16 - tiada komen (Nota: Wanita mendapat syurga hanya dengan rida suaminya.]
Demikianlah apa yg dirumuskan oleh penulis Risalah dan apa sebenarnya ketetapan Islam mengikut al-Quran dan as-Sunnah. Saudara y ingin tahu lebih jelas dan terperinci ketetapan al-Quran dan as-Sunnah tentang beberapa perkara, bolehlah terus ikuti posts dalam blog ini. Insya Allah saudara yg lebih faham tentang Islam dan syariatnya. Umat Islam tersesat apakala mereka berpandukan panduan cakap-cakap ulama' dan ilmuwan yg memberi ketetapan dalam kejahilan tentang al-Quran dan as-Sunnah. Mereka mungkin disebut ulama' atau ilmuwan, tetapi mereka tidak faham al-Quran dan as-Sunnah, lebih-lebih lagi as-Sunnah, yg memberi kita ilmu tentang bagaimana melaksanakan ketetapan dan perintah Allah (a.w) dari segi praktiknya.[Nota: Ulama' yg membaca hadith yg melarang membuat dan beramal dgn bid'ah setiap kali dia memulakan kuliah Subuh atau Maghribnya, tetapi kekal mengamalkan yg bid'ah adalah orang yg tidak faham hadith itu atau tidak faham as-Sunnah! Hadith seumpama: 'Seburuk-buruk perbuatan adalah membuat pembaharuan kpd perkara ugama, setiap pembaharuan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya dalam neraka']

Jazakallahu khairah

Tuesday, April 20, 2010

Komentar - Yayasan Ta'lim

Assalamualaikum,
Saudara, seorang sahabat memberitahu penulis tentang satu risalah Yayasan Ta'lim (iaitu, Risalah Ta'lim) yg berpusat di taman Tun Dr Ismail bertarikh 16 April 2010. Dalam Risalah tersebut di bawah tajuk 'Panduan Beramal dan penyebab Rosaknya Amalan', pengarang Risalah tersebut menyebut beberapa faktor yg menunjukkan bahawa ulama' atau para sahabat zaman silam, lebih mantap keimanan mereka dan lebih baik Islam mereka dari mereka di zaman kemudian. Penulis Risalah kemudiannya menganjurkan supaya kita yg Islam wajarlah mencontohi mereka dengan 'tunduk dengan sebenar-benarnya kepada tuntutan Allah (a.w) dan RasulNya, Muhammad (s.a.w) dalam setiap perkara'. Ini adalah hakikat yg tidak dapat dipersoalkan. Kemudian penulis Risalah menyambung 'Dalam beragama, para sahabat yg silam i.e. zaman awal Islam, berpegang teguh kepada 7 perkara', kata penulis, iaitu dirumuskannya seperti berikut:
Perkara No 1 jelas - berpegang kpd petunjuk al-Quran dan as-Sunnah dan mendahulukan perkara wahyu berbanding akan fikiran manusia. Benar. Tapi, hari ini kalau saudara perhati dan amat-amati ibadah dan amalan orang Melayu, termasuk ulama' dan ilmuwan Islam, mereka mendahulukan fikiran dan meninggalkan yg wahyu! (Contoh: Amalan pembaharuan, bida'ah hasanah dan bid'ah adalah fikiran/pendapat bukan ketetapan wahyu).
Perkara ke-2 merujuk kpd 'pembaharuan dalam perkara ugama' yakni 'bid'ah, tetapi penulis risalah tersebut tidak sebutkan secara khusus bahawa beliau merujuk kepada perkara tersebut. Jika orang iman menetapi perkara No 1, pastilah mereka tidak buat atau amalkan sesuatu yg bid'ah. Kerana bid'ah adalah sesuatu yg ditegah kuat oleh Rasulallah (s.a.w), kerana bid'ah mambatalkan segala ibadah dan amalan.
Perkara ke-3 para sahabat awal, kata penulis, 'tidak menyeru kpd perpecahan dan perselisihan. malah mereka mengajak kpd persatuan dalam mentauhidkan Allah (a.w) dan beribadah menurut tunjuk ajar Rasulallah (s.a.w) (Ali-Imran: 103)' . Rumusan ini adalah bersandarkan firman Allah (a.w) dalam Ayat 103, Surah ali-Imran yg berbunyi: 'Waktasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ...' [Maksud: Berpegang teguhlah kamu sekelian pada tali Allah (a.w) (i.e. ugama Islam) secara berjema'ah, dan janganlah kamu berfirqah-firqah (i.e. mewujudkan perkumpulan khusus dalam Islam, seumpama bermazhab)]. Jelasnya, perintah Allah (a.w) adalah supaya anuti Islam secara berjema'ah. Bukan persatuan! Bukan bermazhab! Maka dengan itulah Omar (r.a) menyebut: 'La islama illa bil-jama'ati ...' [Maksudnya: Tidak dikatakan seseorang itu Islam kecuali dengan berjemaah.] Rasulallah (s.a.w) menyebut: 'Sesungguhnya Allah (a.w) rida bagi kamu sekelian tiga perkara: (pertama) bahawa kamu sekelian sembah hanya Allah (a.w) dan (kedua) jangan kamu syirikkan Allah (a.w) dengan sesuatu dan (ketiga) supaya kamu sekelian berpegang teguh dengan tali Allah (a.w) (i.e. Islam) secara berjema'ah.. Kalimah 'jami'an' bermaksud 'berjama'ah'. Konsep jema'ah adalah perintah khusus semenjak zaman Rasulallah (s.a.w) dan zaman sahabat. Sila rujuk post-post lepas dalam blog ini. Maka dgn itu, tidak tepat menterjemahkan kalimah 'jamian' sebagai 'berpersatuan'! 'Jami'an' adalah berjema'ah.
Perkara ke-4 tidak perlu dikomen. Namun, yg ditulis oleh penulis tersebut adalah sebahagian daripada firman Allah (a.w) dalam Ayat 59, Surah an-Nisa'; iaitu 'Ya aiyuhallazina amanu atitullah wa-ati'ur rasula wa-uli amr minkum ...' [Maksud: Wahai orang-orang yg beriman! Hendaklah kamu sekelian mentaati Allah (a.w) (maksudnya, ikuti ketetapan al-Quran) dan hendaklah kamu sekelian mentaati Rasulallah (s.a.w) (maksudnya, ikuti ketetapan as-Sunnah) dan hendaklah kamu sekelian taatkan 'ulil amri' (i.e. orang-orang yg mempunyai kuasa terhadap jema'ah umat Islam', iaitu para imam atau amir atau khalifah atau malik (i.e. raja) dan mereka yg menjalankan tugas-tugas mereka itu (i.e. pembantu imam atau amir dsbnya). Dan, sambungan ayat tersebut, jika kamu berselisih faham atau berselisih pendapat tentang segala sesuatu, hendaklahlah kamu sekelian (i.e. imam atau amir dan rukyahnya) kembali merujuk kepada Allah (a.w) (i.e. al-Quran) dan Rasul (i.e. as-Sunnah) untuk mencari dan mendapatkan keputusan atau penyelesaian, bukan merujuk semula kpd ulil amri. Kerana, Rasulallah (s.a.w) menetapkan bahawa setiap rukyah hendaklah akur (i.e. dengar dan patuhi perintah) imam atau amir (i.e. ulil amri) selagi ulil amri tidak memerintahkan berbuat atau melakukan maksiat terhadap Allah (a.w), i.e. Imam atau amir (i.e. ulil amri) menyuruh buat maksiat atau sesuatu yg ditegah oleh al-Quran dan as-Sunnah. [Nota: Membuat maksiat maksudnya menyuruh umat Islam melakukan sesuatu yg bertentangan dengan al-Quran dan as-Sunnah, atau sesuatu yg tidak diconthkan oleh Rasulallah (s.a.w)]
Malangnya, hari ini majoriti ulama' dan ilmuwan semasa mentakrifkan kalimah 'jami'an' sebagai bermaksud 'kesemuanya'! Maka hilanglah maksud sebenar perintah Allah (a.w) dan perintah Rasulallah (s.a.w) iaitu umat Islam anuti dan amalkan Islam dan syariatnya 'secara berjema'ah'. Disinilah timbulnya kekeliruan dalam tafsiran dalam Risalah tersebut. Demikian jugalah dengan Perkara ke 2. Jelasnya, ulil amri atau siapa saja, tidak berhak membuat perubahan atau pembaharuan dalam Islam dan syariatnya. Maka sesiapa yg teguh meyakini wujudnya 'bida'ah hasanah' sebenarnya tidak faham as-Sunnah. Rasulallah (s.a.w) bersabda: 'Man amala amilan laisa minni fahua raddun' [Maksud: barangsiapa beramal dengan suatu amalan yg tidak didatangkan (i.e. ditunjukkan atau diajarkan atau dicontohkan) oleh aku (Rasulallah (s.a.w)), maka amalannya atau ibadahnya (i.e. malah kesemua amalan dan ibadahnya) ditolak (yakni, tidak diterima Allah (a.w))! Jika itulah maksud penulis Risalah itu, maka benarlah dia. Jika tidak, beliau tersilap atau keliru dalam mentafsirkan ketetapan al-Quran dan as-Sunnah!
Benarlah yg dirumuskan oleh penulis Risalah tersebut apabila beliau berkata 'Kalau sekiranya (sesuatu) perbuatan (ibadah) itu, baik tentulah parasahabat telah mendahului kita mengamalkannya'. Kata-kata ini patut disampaikan kpd para ulama' dan ilmuwan arus perdana sekarang supaya mereka sedar bahawa ada banyak ibadah dan amalan serta kaedah dan cara beribadah dan beramal yg sama sekali bertentangan dgn rumusan tersebut? Sebahagiannya dicontohkan dalam post blog ini. Sila saudara lihat.
Perkara ke-5 - perbezaan pendapat di antara sahabat tidak berakhir dgn perpecahan. Hari ini tidak. Ada golongan berpaut kuat dgn mazhab dan ada pula golongan muda yg tidak melihat Islam mengikut kacamata mazhab. Mereka tidak boleh bersemuka. Golongan pertama adalah golongan uama' golongan tua yg ada gelaran spt Tan Sri, Dato' Seri Dato' atau sahibulsamahah dan seumpamanya, dan yg muda tanpa darjah kebesaran tapi bercakap semata-mata bersandarkan al-Quran dan as-Sunnah (i.e. al-Hadith). BIla berbalah, mereka tidak merujuk kpd al-Quran atau al-Hadith, tetapi merujuk kpd pendapat para ulama' atau ilmuwan lain tentang sesuatu tafsiran yg dikatakan 'jumhur'! Sebenarnya tafsiran yg jumhur dikalangan mereka semata-mata, supaya golongan perdana kekal ke atas walaupun silap dan salah!
Perkara ke-6 - mereka (i.e. para sahabat zaman Rasulallah (s.a.w) faham tentang Islam dan diberi kepercayaan oleh Nabi menyampaikan Islam. Benar. Tapi mereka ada suatu sifat yg ulama' sekarang tiada: iaitu, mereka faham mereka sampaikan, mereka tak faham tanya pada yg faham, kalau mereka takda ilmu mengenai sesuatu, mereka berdiam tidak bercakap sehingga dapat ilmu mengenainya dari sahabat lain atau dari Nabi sendiri. Hari ini ulama' bertitle bercakap seorlah-olah macam pakar, walhal apa yg dicakapkan bertentangan dengan ketetapan as-Sunnah pula? Jadi, bolehkah kita ikuti mereka? Sudahlah mereka jahil dan sesat, kita pula ikut sesat bersama!
Perkara ke-7 - mereka memuji Allah (a.w) dan RasulNya dan tidak mencaci maki para sahabat yg lain. Benar. hari ini golongan tua tidak sanggup melihat golongan muda yg lantang bercakap sesuatu yg haq tetapi yg bertentangan dengan amalan golongan majoriti atau arus perdana. Siapa yg silap? Kedua-duanya silap. Golongan arus perdana wajib belajar ilmu yg haq dahulu sebelum membuat komentar atau pendirian terhadap sesuatu. jangan lihat orang bercakap tentang Islam melalui bulu mereka. jangan terlalu taksub dgn alma matter mereka, kerana tidak semestinya mereka lulusan Azhar atau lulus dengan Ph D itu benqr-benar berilmu. Yg berilmu jika mreka belajar dua ilmu yg Rasulallah (s.a.w) kata wajib, iaitu ilmu al-Quran (i.e. baca, hafal dan faham) dan ilmu as-Sunnah (faham sekurang-kurangnya dari muka depan sampai muka belakang Kuttubul Sittah - Bukhari, Muslim, an-Nasa'i, Abu Daud, at-Termidzi dan ibnu Majah) baru diangga berilmu dan hendaklah belajar dari guru yg juga telah diajarkan kitab-kitab tersebut! Jika tidak, ulama' akan berpedomankan kitab-kitab karangan manusia yg kita sendiri belum pasti mereka khattam Kuttubul Sittah dan sebagainya. Ramai penceramah di TV merujuk kpd kitab-kitab sedemikian apabila berceramah. Ada yg menunjukkan kitab-kitab bacaan mereka. Ada yg menyuruh beli pula. Yg pasti tentang Islam hendaklah belajar ilmu al-Quran dan ilmu as-Sunnah dari orang yg tahu dan faham tentang ilmu al-Quran dan as-Sunnah. Itu yg selamat.
Mudah-mudahan mereka yg membaca risalah Yayasan Ta'lim itu faham dengan penjelasan ini dan tidaklah keliru kerananya. Kerana ada sahabat kita yg keliru dan bertanya kpd penulis. Dan, apabila dijelaskan maksud sebenar sesuatu, penulis Risalah itu enggan terima kebenaran dan kekal mengakui apa yg ditulisnya adalah betul dan benar. Ingatlah! Menolak yg haq adalah menunjukkan sifat kesombongan. Kerana menolah kebenaran adalah sifat yg tidak patut ada pada mana-mana orang berilmu. Wallahu 'alam.

Jazakallahu khairah