Saturday, April 30, 2011

Kekeliruan Orang Melayu tentang Wahabbi?

Assalamualaikum,
saudara, sekali sekala timbul isu aliran Wahhabi, apabila umat Islam, termasuk para ulama' dan ilmuwan Islam, meneliti amaln dan pendirian Jabatan Ugama Islam di Perlis. baru-baru ini Kerajaan Negeri Perlis mengadakan satu seminar yg penting difahami oleh umat Islam Melayu, kerana tajuk dan fokus seminar itu adalah: 'Berpegang kpd al-Quran dan as-Sunnah' dgn memfokuskan perbincangan para pembentang kertas-kertas kerja dalam seminar tersebut pada firman Allah (a.w) pada Ayat 103, Surah ali-Imran (:'Berpegang teguhlah kamu kpd tali (Ugama) Allah (a.w) secara berjema'ah.) [Nota: Mereka yg terlibat dalam pembentangan kertas kerja di seminar tersebut mentafsirkan kalimah 'jami'an' dalam ayat tersebut sebagai 'keseluruhannya'. Ini adalah suatu kesilapan dan kekeliruan. Sila rujuk komen penulis dalam post-post yg lalu mengenai ayat ini dan mengenai pentakrifan ahli seminar dalam blog ini.]
Saudara, dari segi aqidah dan amalan, majoriti umat Islam, i.e. umat Islam arus perdana, berpandangan bahawa aqidah dan amalan mereka di Perlis itu adalah mirip fahaman Wahabbi. Ada para ulama' dan ilmuwan Islam yg berpendapat bahawa fahaman Wahabbi adalah menyimpan dari fahaman Mazhab as-Syafie yg menjadi pegangan majoriti umat Islam di Malaysia. Ada yg mengatakan bahawa aqidah dan peganagn umat Islam di Arab Saudi adalah mirip Wahabbi. Ada yg menyatakan sebenarnya majoriti orang Arab mengikuti Mazhab hanafi atau Maliki. Para ulama' dan ilmuwan di malaysia mengatakan bahawa fahaman yg dibawakan oleh mazhab yg empat adalah termasuk dalam golongan 'ahlus sunnah wal-jama'ah'. Tapi, merreka tidak pula akui bahawa fahaman Wahabbi tidak termasuk dalam golongan ahlus sunnah wal-jama'ah! Benarkah?
dalam blog ini penulis sering peringatkan pembaca bahawa di dalam Islam tidak ada fahaman kemazhaban. Yg adalah adalah Islam yg haq itu hendaklah menepati ketetapan al-Quran dan as-Sunnah. Al-Quran dan as-Sunnah adalah sandaran aqidah umat Islam yg benar-benar dianggap Islam yg haq. Al-Quran dan as-Sunnah adalah ilmu bagi memahami Islam, dan pengamalannya adalah sebagaimana yg ditunjukkan atau dicontohkan oleh Rasulallah (s.a.w) kerana Rasulallah (s.a.w) yg membawakan Islam dan yg mengajarkan manusia Islam yg haq sebagaimana yg diperintahkan oleh Allah (a.w).
Jika demikian, apakah hubungannya dgn fahaman Wahabbi? Wahabbi adalah brand yg dilabelkan oleh pengkhianat Islam, orang munafiq dan orang-orang yg jahil tentang Islam dan tentang apakah reformasi yg dibawakan oleh Muhammad Abdul Wahab. Muhammad dalam dakwahnya berusaha membersihkan aqidah Islam sebagaimana yg diamalkan oleh majoriti umat Islam zamannya dari kekarutan dan kebatilan yg dihasilkan oleh fahaman kesyirikan, ketahyulan, kurafat, taklid buta dan bida'ah. Muhmammad Abdul Wahab ingin memberisihkan Islam dari kektoroan amalan yg sama sekali tidak sejajar dgn ketetapan al-Quran dan as-Sunnah. Islam yg haq itu adalah semata-mata al-Quran dan as-Sunnah yg menjadi panduan hakiki umat Islam dalam mengabdikan diri mereka kpd Allah (a.w) dann dalam mengagungkan Rasulallah (s.a.w) sebagai utusan Allah (a.w) yg menyampaikan Islam serta syariatnya dan membimbing manusia, terutama umat Islam, kpd ugama yg haq itu.
Apa hubungannya pula dgn ajaran dan amalan Islam di Perlis? Pihak ugama negeri Perlis juga ingin supaya umat Islam meninggalkan fahaman yg karut dan batil, yakni membersihkan syariat Islam yg diamalkan oleh umat Islam dari keketoroan kesyirikan, ketahyulan, kurafat, taklid buta dan bid'ah. Disinilah kesamaannya. Malangnya, terdapat kekeliruan kerana aspek utama dalam islam iaitu berjema'ah tidak diberi penekanan. Dalam konteks ini jelaslah bahawa amalan yg dipelopori oleh pihak ugama Islam Perlis adalah lebih hampir kpd aqidah Islam bersandarkan al-Quran dan as-Sunnah berbanding dgn amalan umat Islam di negeri-negeri lain. Kerana, masih banyak amalan yg bersifat syirik khaufi (syirik yg samar), ketahyulan, kurafat, taklid buta dan bida'ah. Jelasnya, ajaran di Perlis lebih hampir kpd ajaran ahlus sunnah wal-jama'ah berbanding dgn ajaran yg dibiarkan beleluasa di negeri-negeri lain.
saudara, jika saudara nak tahu dan faham apab dia aliran atau fahaman wahabbi itu, blehlah rujuk buku: 'The Life, Teachings and Influence of Muhammad ibn Abdul-Wahhaab' karangan Jamal Al-Din M. Zarabozo yg diterbitkan oleh Kerajaan Arab Saudi (2003M/1427 H). Buku ini dapat menjelaskan apakah sebenarnya reformasi yg diusahakan oleh Muhammad Abdul Wahab tersebut. Dan, apakah ajaran beliau itu bertentangan dgn al-Quran dan as-Sunnah? Saudara, janganlah kita melemparkan tuduhan tanpa ilmu dan tanpa kita benar-benar faham apa yg diusahakan oleh seseorang yg bertaraf ulama'. Apalah kita jika dibandingkan dgn beliau apakala beliau hafal al-Quran ketika berumur 10 tahun? Beliau menjadi pendakwah dan ulama' yg terkenal ketika berusia awal 20han?
Yg wajib difahami adalah apa yg penulis tuliskan dalam post sebelum ini, antaranya ilmu tentang Islam dan syariatnya yg haq itu adalah al-Quran dan as-Sunnah, contoh amalan dan ibadah yg haq yg menepati ketetapan Allah (a.w) adalah Rasulallah (s.a.w). Dan, tak mungkin kita faham islam sepenuhnya tanpa memahami ketetapan Allah (a.w) dalam al-Quran dan ketetapan atau ajaran Rasulallah (s.a.w) yg hanya kita boleh dapati melalui as-Sunnah.

Jazakallahu khairah

Peringatan yg Mutlak - Ikuti al-Quran dan as-Sunnah dan Contohi Rasulallah (s.a.w)

buat Assalamualaikum,
saudara, kita ulangi peringatan mutlak berikut supaya menyedarkan diri kita supaya sentiasa menyemak asas ilmu dan panduan amalan serta menelek semula pegangan (aqidah) kita dan amalan kita setiap hari. Kita rumuskan, apakah perkara-perakara mutlak yg wajib kita jadikan asas mengukur kebenaran serta kesahihan aqidah dan panduan amalan serta kebenaran amalan kita.
Pertama, jika kita tidak Islam, maka sudah pastilah kita ahli neraka. Kedua, jika kita Islam wajib kita jadikan al-Quran dan as-Sunnah perelembagaan hidup kita dan akur dgn ketetapannya, kerana hanya mereka yg ikuti al-Quran dan as-Sunnah yg berjaya mendapat syuirga (Ayat 13, Surah an-Nisa'). Jika kita ingkari al-Quran dan as-Sunnah, maka sudah pasti kita ahli neraka (Ayat 14, Surah an-Nisa'). Ketiga, hendaklah kita ambil sepenuhnya syariat Islam itu mengikuti apa-apa yg ditetapkan oleh al-Quran dan as-Sunnah (Ayat 208, Surah al-Baqarah). Kita tidak disuruh ambil ajaran orang lain, kerana belum tentu ajaran orang lain itu menepati al-Quran dan as-Sunnah. Keempat, hendaklah kita mengerjakan amalan dan ibadah berdasarkan ilmu (Ayat 36, Surah al-Isra'). Dan, Rasulallah (s.a.w) memberi kita tahu bahawa dalam Islam kita wajib belajar ilmu. Dan, Ilmu dan panduan ugama Islam itu adalah dua iaitu al-Quran dan as-Sunnah (hadith). Kelima, hanya dgn ilmu dan panduan al-Quran dan as-Sunnah kita memahami ketetapan Allah (a.w) (yakni, al-Quran) dan memahami ketetapan Rasulallah (s.a.w) (yakni, as-Sunnah) yg menterjemahkan ketetapan Allah (a.w) dalam realiti kehidupan manusia di dunia. Keenam, Kita wajib berpandukan segala sesuatu yg didemo atau ditunjukkan atau disuruh oleh Rasulallah (s.a.w) kerana Rasulallah (s.a.w) yg mengetahui secara sempurna perintah Allah (a.w) dan dialah yg menconctohkan bagaimana hendak menepati perintah Allah (a.w) itu (Ayat 24, Surah al-Ahzab). Ketujuh, syariat ugama Islam itu mensyaratkan supaya orang Islam anuti Islam secara berjema'ah atau dgn berjema'ah. Ugama Islam bukanlah ugama perseorangan, tetapi ugama yg dijema'ahkan dalam segala sesuatu, termasuklah menjema'ahkan solat fardu (Ayat 103, Surah ali-Imran). Kedelapan, oleh kerana ugama Islam itu wajib dianuti secara berjema'ah, maka wujud institusi jema'ah atau jema'ah umat Islam yg formal, maka wujud jugalah kepimpinan (ulil amri) dalam Islam, iaitu golongan orang yg diberikan tanggungjawab menguruskan jema'ah dan menguruskan segala sesuatu untuk menegakkan Islam sejajar dgn ketetapan Allah (a.w) (Ayat 59, Surah an-Nisa'). Rasulallah (s.a.w) dalam as-Sunnah memperincikan peranan dan tanggungjawab kepimpinan. [Nota: Ramai ulama' menyebut bahawa kalimah 'ulil amri' itu adalah merujuk kpd golongan kepimpinan dan para ulama'. Ini tak betul. 'Ulil amri' merujuk kpd golongan orang yg memimpin jema'ah umat Islam. Ulama' atau orang yg berilmu adalah orang yg mendampingi kepimpinan untuk menasihati mereka tentang segala sesuatu yg melibatkan tindak tanduk mereka dalam mentadbiruruskan jema'ah serta menyelesaikan permasalah jema'ah]. Kesembilan, umat Islam diwajibkan mentaati ketetapan kepimpinan jema'ahnya (Ayat 59, Surah an-Nisa'). Rasulallah (s.a.w) dalam as-Sunnah memperincikan secara detail segala sesuatu mengenai kepimpinan dan jema'ah ini. Kesepuluh, kepimpinan jema'ah Islam itu wajib berpandukan ketetapan Allah (a.w) dan ketetapan Rasulallah (s.a.w), bahawa dia tidak boleh sewenang-wenangnya memerintahkan sesuatu supaya dilaksanakan oleh jema'ahnya, kerana kepimpinan dalam Islam hanya dibenarkan laksanakan ketetapan al-Quran dan as-Sunnah sahaja. Jika wujud pertelingkahan di kalangan jema'ah - antara golongan kepimpinan dan golongan anggota jema'ah (yakni, rukyah), maka kedua-duanya wajib merujuk kembali kpd al-Quran dan as-Sunnah (bahagian kedua pada Ayat 59, Surah an-Nisa'). Rasulallah (s.a.w) memberitahu bahawa kepimpinan tidak boleh memerintahkan rukyahnya lakukan sesuatu yg bersifat 'kemaksiatan' terhadap al-Quran dan as-Sunnah, 'kemaksiatan' adalah segala sesuatu ketetapan atau perintah kepimpinan dan para ulama' yg melanggar ketetapan al-Quran dan as-Sunnah. Kesebelas, umat Islam itu diwajibkan mentaati kepimpinan mereka walaupun mungkin kepimpinan berat sebelah, pilih kasih ataupun mengutamakan orang lain berbanding dgn golongan yg lain, malah menzalimi anggota jema'ah, maka tetap diwajibkan mendengar perintah dan mentaati perintah sekuat mampu mereka. Ini diperjelaskan dgn panjang lebar dalam as-Sunnah. Disebutkan juga berada dalam jema'ah itu menjamin dapat syurga, dan jika meninggalkan jema'ah lambat laun pasti dipengaruhi oleh tindak tanduk syaitan (termasuk syaitan dalam jasad atau dalam golongan manusia), terjerumus ke dalam neraka. Malah dalam as-Sunnah diperjelaskan bahawa jika seseorang yg Islam itu keluar dari jema'ahnya dan mati dia, maka sudah pasti mereka mati kafir.
Saudara, menyebut tentang syaitan dalam bentuk manusia , kita wajib faham bahawa syaitan yg asli itu yg sama-sama di usir Allah (a.w) dari syurga bersama-sama Adam (a.s) dan Hawa (a.s). Syaitan faham ketetapan Allah (a.w), tapi tetap dia ingkarkan perintah Allah (a.w). Syaitan itu memiliki ilmu yg luas. Faham dia bahawa mengingkari Allah (a.w) pasti masuk neraka, tetapi dia kekal ingkar. Dia tahu yg dia menyesatkan manusia, namun tetap mengajak serta memujuk manusia supaya bersama-samanya masuk neraka. Kerana memang sudah pasti syaitan tidak sekali-kali akan masuk syurga. Syaitan manusia itu lain. Dia jahil tentang Islam (kerana belum tamat mempelajari ilmu mengenai Islam yg haq itu atau belum atau tidak faham syariat Islam), tetapi megah dia dgn ilmunya yg sedikit, namun bijak berkata-kata, maka dia mengajar manusia lain kebatilan kerana tiada sandaran ilmu al-Quran dan as-Sunnah yg haq. Maka dia tak sedar tersesat dan tak tahu dia akan masuk neraka, kerana mengamalkan serta mengajarkan sesuatu yg sama sekali tiada sandaran nas dan dalil al-Quran atau as-Sunnah. Dan pengikutnya juga masuk neraka kerana mengikuti ajaran yg batil. Yg mengajar dalam kebatilan dan yg diajarkan kebatilan sama-sama masuk neraka. [Nota: Malangnya hari ini ramai orang yg mrasai dirinya berilmu, mentafsirkan al-Quran secara batil - disedari ataupun tidak disedari, kemudian berpegang kpd buah fikiran manusia (selalunya mahagurunya), berpegang kpd qias dan ijtihad yg yg batil, dan masih tidak faham malahan jahil pula tentang al-Quran dan as-Sunnah, maka bersemaraklah pelbagai amalan dan ibadah yg batil. Itulah perbezaannya! Maka dgn itu janganlah kita merasai diri kita penuh ilmu kalau kita tidak belajar al-Quran dan as-Sunnah dari mereka yg berilmu dan faham al-Quran dan as-Sunnah! Jadi taklid buta, kita yg rugi.
Kedua belas, institusi jema'ah dan kepimpinan itu disempurnakan dgn ikrar janji setia antara kepimpinan dan jema'ahnya (disebut bai'at) dalam al-Quran dan as-Sunnah [Nota: hari ini begitu ramai para ulama' dan ilmuwan yg merasai dirinya berilmu dan faham Islam tetapi sebenarnya jahil. Contoh: orang yg mendengar atau diberitahu ketetapan Rasulallah (s.a.w): 'Man amala amilan laisa amruna fahua raddun' (yg bermaksud: Sesiapa yg mengerjakan sesuatu amalan yg amalan sedemikian tidak aku (Nabi) bawakan (atau ajarkan atau contohkan atau demokan atau tidak dibawakan oleh Nabi), maka amalan tersebut (atau, orang yg mengamalkannya) tidak diterima Allah (a.w).' Contoh-contoh amalan sedemikian adalah bid'ah, kerana Rasulallah (s.a.w) menyebut 'bid'ah' itu kesesatan, dan tidak ada suatupun bid'ah yg baik, kalau kita faham as-Sunnah. Tapi, kekal begitu ramai ulama' dan ilmuwan Islam yg berkeras mengamalkan, mengajarkan serta menyuruh umat Islam amalkan bid'ah. Sudahlah dia melanggar perintah Rasulallah (s.a.w), maka dia secara otomatis menentang Allah (a.w) (Ayat 80, Surah an-Nisa'). Sesat dia dan dia pula menyesatkan orang lain. Mereka tahu mengajarkan yg batil adalah sesat, dan orang yg menerima ilmu batil drpnya juga sesat, anak murid atau pengikutnya pula mengirimkan dosa kpdnya tak putus-putus sampai kiamat dunia, wal iya zubillah.]
Oleh itu, wajarlah kita ilmukan diri kita, belajar ilmu (terutama, ilmu as-Sunnah) dari orang yg berilmu, supaya faham Islam dan syariatnya, semak amalan dan ibadah kita supaya kita pastikan sejajar dgn ketetapan al-Quran dan as-Sunnah. Jika kita abaikan, kitalah yg rugi, kerana apabila mati kita hanya dua tempat pilihan - iaitu syurga atau neraka. Dan, pilihan itu kita buat sekarang ketika kita masih hidup. Setelah kita mati apa yg kita lakukan dan kerjakan (yakni, amal dan ibadahkan) di dunia yg menentukan tempat kita. Setelah mati tiada pilihan lagi... kita terima saja.
Sabda Rasulallah (s.a.w): 'Barangsiapa yg Allah (a.w) inginkan kebaikan baginya (yakni, dapat syurga di akhirat kelak), maka Allah (a.w) memberi kefahaman kepadanya (tentang) perkara ugamanya dan sungguh-sungguh ilmu itu hanya didapati dengan belajar atau mengaji.' [Hadith Bukhari, Kitab Ilmu]
Dan, sekali lagi Rasulallah (s.a.w) peringatkan kita dalam hadith berikut:
Sabda Rasulallah (s.a.w): 'Wahai manusia! Sesungguhnya ilmu hanya didapati dengan belajar (i.e. mengaji) dan kefahaman ugama itu hanya diperolehi dengan mencari kefahaman (dari orang yg faham) dan sesungguhnya orang yg takutkan Allah (a.w) itu adalah hamba-hambanya yg berilmu.' [Hadith at-Tobrani]
Insya Allah, kita akan teliti secara terperinci konsep berjemaah dan konsep serta hurairah dan perincian institsui jema'ah dan kepimpinan dlam post-post yg akan datang,.

jazakallahu khairah.

Kematian: Memandikan Mayat/Jenazah (Samb)

Assalamualaikum,
Alhamdulillah, kita telahpun tahu bagaimana menguruskan mayat, iaitu memandikannya, membasuh anggota wudu'nya, dan bagaimana mengkafankan jenazah. Kita juta telah tahu bagaimana menguruskan mayat orang yg sedang mengerjakan haji yg mati ketika belum sempat menyelesaiakan rukun hajinya. Jenazah orang yg mati sebelum selesai hajinya, dikafankan dgn kain ikhramnya, tanpa menutupi kepalanya (sila rujuk post sebelum ini). dalam hadith berikut pula kita diberitahu bagaimanakah menguruskan jenazah dalam kes yg lain pula, iaitu ketika umat Islam berhijrah ke Madinah dan belum sempat melihat kejayaan Islam menawan semula Mekah.
Menceritakan hadith oleh 'Amasy hadith drp Syaqiq hadith dari Khabbab (r.a) yg berkata: 'Berhijrah kami beserta Nabi (s.a.w) kerana mencari kami (yakni, mengharapkan kami) wajah Allah (a.w) (yakni, mencari pahala dari Allah (a.w) dalam fi sabilillah) maka menjatuhkan (yakni, wajib memperolehi) pahala dari Allah (a.w) (kerana berhijrah dalam fi sabilillah itu). Maka ada dikalangan kami orang yg mati belum sempat makan dari pahalanya sedikitpun (yakni, tak sempat menikmati kejayaan dari hijrah tersebut) sedikitpun. Diantara mereka (yg berhijrah itu) adalah Mus'ab b 'Umairin (yakni, yg mati belum sempat mengalami kejayaan Islam dari hijrah tersebut). Dan dari kalangan kami ada orang yg berhasil (yakni, mati) belum sempat menuai dari buah-buahan (hasil dari hijrah dan menentang musuh Islam dan menjayakan syiar Islam) mati ketika perang Uhud, maka tidak menjumpai oleh kami apa-apa untuk membungkus (atau mengkafankan mayatnya) kecuali selimut. Ketika dikafankan (dgn membungkus) kepalanya, terkeluar (yakni, terjulur) kedua kakinya, dan ketika membungkus kami kedua kakinya, terkeluar (atau, terjulur) kepalanya. Maka (kerana itu) maka memerintahkan Nabi (s.a.w) supaya menutupi kami kepalanya (dgn selimut) dan supaya menjadikan (atau berbuat) membalut kedua kakinya dari bungkusan (yg diperbuat) dari rumput lalang.' [Hadith Bukhari, Kitab Jenazah]
saudara, hadith ini menceritakan bahawa ketika berhijrah umat Islam kemudian berperang untuk menegakkan syiar Islam. Ada sahabat yg tak sempat menikmati kejayaan umat Islam atas orang kafir, maka mati. Ada yg sempat melihat kejayaan syiar Islam, maka mereka menikmati kejayaan tersebut kerana masih hidup. Ada pula yg tak sempat menunai atau mendapat hasil perjuanagan mereka, mati, termasuk mereka yg perang dalam perang uhud.[Nota: Perang Uhud adalah peperangan pertama yg akhirnya orang musyrik mengalahkan orang iman kerana tidak mematuhi perintah Rasulallah (s.a.w) apabila mereka berebut harta peninggalan orang kafir yg lari pada awal peperangan tersebut]. Diceritakan dalam hadith ini kerana tiada kain untuk mengkafankan jenazah, maka digunakan kain selimut untuk mengkafankan sahabat yg mmati dalam perang Uhud tersebut. Apabila nak ditutup kepala simati, terkeluar kedua kakinya dan apakala dibalut kedua kakinya pula, maka terkeluar kepalan,yakni selimut itu tidak cukup untuk membaluti mayat. maka Rasulallah (s.a.w) menyuruh selimut itu dibalut kepala mayat dan kakinya yg terjulur keluar itu dibaklut dgn batang-batang lanang yg diikat membaluti kaki mayat. Maksudnya, lebih utama dibaluti kepala dahulu jika kain kafan tidak cukup untuk menyaluti kesemua bahagian badan mayat/jenazah.

Jazakallahu hairah

Kematian: Memandikan Mayat/Jenazah (Samb)

Assalamualaikum,
Saudara, kita teruskan kuliyah jenazah kita. Dalam post yg lalu kita telah teliti bagaimana memandikan mayat, iaitu dimulakan menyiram air dari bahagian kanan mayat dahulu, kemudian barulah menyiram air ke bahagian kiri mayat, dgn siraman yg ganjil tiga kali atau lima kali ataupun tujuh kali, asalkan ganjil. Air yg digunakan untuk memandikan mayat hendaklah dicampur dgn daun bidara, [Nota: kerana tiada daun bidara itu, maka lazimnya di Indonesia digunakan daun mmunggai.]. Setelah itu kita basuh anggota wudu' simati. Setelah siap dimandikan, maka dibubuh wangi wangian pada tubuh mayat sebelum dikafankan. Kemudian jenazah tersebut dikafankan. Insya Allah, dalam post ini dan post-post yg akan datang kita teliti pula ketetapan as-Sunnah bagaimana mengkafankan mayat/jenazah.
Diriwayatkan hadith dari Said b Jubairin hadith dari ibni Abbas (r.a) berkata: 'Antara apa-apa (yakni, pada suatu hari) seorang lelaki yg sedang wukuf di Arafah, ketika terjatuh dari kenderaannya, maka melukakan kenderaannya akan dia' atau berkata ibnu Abbas (r.a) 'maka melukai pada dirnya'. [Nota: Ceritanya, lelaki tersebut yg jatuh dari kenderaannya bukan sahaja luka, tetapi parah sehingga sampai ajalnya].Maka bersabda Nabi (s.a.w): 'Membasuhlah (yakni, mandikanlah) dgn air dan daun bidara (yakni, dicampur daun bidara), dan membungkuslah (yakni, mengkafankanlah) dgn dua pakaiannya (yakni, dua kain ikhram yg dipakainya) dan memberi wangi-wangianlah, dan jangan menutupi kepalanya, maka sesungguhnya dia akan dibangkitkan di hari kiamat orang yg membaca Takbiah.' [Hadith Bukhari, Kitab Jenazah]
Saudara, haith ini menceritakan suatu peristiwa semasa Rasulallah (s.a.w) mengerjakan haji wada'. Seorang lelaki yg turut serta rombongan haji Rasulallah (s.a.w) ketika mereka sedang Wukuf di Arafah, trjatuh dari kenderaanya, maka luka parah sehingga mati dia. Maka disebutkan dalam hadith ini hendaklah dimandikan jenazahnya dgn air bercampur daun bidara, kemudian setelah selesai dibubuh wangi-wangian pada jenazah, dan dikafankan dgn menggunakan kain ikhram (dua helai) yg dipakainya, tanpa menutupi kain kafan itu wajah simati. [Nota: Ketika berikhram seorang lelaki itu tidak dibolehkan menutupi kepalanya sehinggalah selesai dia Tahlul Awal. Justeru itulah, oleh kerana lelaki tersebut belum sempat lagi Tahlul Awal kerana masih berada di Arafah untuk Wukuf. Tahlul Awal hanya setelah mabit di Muzdalifah dan kemudian melontar Jamrah Aqabah pada 10 Zulhijjah. maka dgn itu dibukla bahgaian kepalanya dan dia dikafankan dgn dua helai kain ikhramnya sahaja].
Demikianlah kaedah menguruskan mayat orang yg meninggal ketika sedang mengerjakan haji dan belum selesai hajinya.Dia dikafankan dgn kain ikhramnya tanpa menutupi kepala (yakni, rambutnya).

Jazakallahu khairah

Friday, April 29, 2011

Kematian: Memandikan Mayat/Jenazah

Assalamualaikum,
Saudara, kita teruskan pengajian kita tentang menguruskan mayat/jenazah mengikut as-Sunnah. Kita sedia maklum bahawa mensolatkan mayat/jenazah dan menguruskan mayat/jenazah adalh disebut oleh para ulama' sebagai amalan fardu kifayah - kalau dah ada orang boleh uruskan, kita tak payah. Terlepas kita dari dosa. Cuba kita semak ketetapan as-Sunnah kaedah dan cara serta proses yg terlibat dalam pengurusan jenazah/mayat. Hari ini kebanyakan mesjid mengadakan kuliyah atau kursus pengajian pengurusam mayat. Bagaimana ketetapan as-Sunnah? Kita lihat seterusnya
Diriwayatkan hadith dari Ayub hadith dari Muhammad b Sirin hadith dari Ummi 'Atiyah berkata: 'Masuk atas kami Nabi (s.a.w) dan adapun kami sedang memandikan (mayat) anak perempuannya (yakni, anak perempuan Nabi); maka bersabda Nabi (s.a.w): 'Memandikanlah tiga kali atau lima kali (siraman air) atau lebih banyak dari itu (Nota: Tapi mesti ganjil) demikian itu.Jikamelhat kamu demikian dgn air dan daun Bidara, dan menjadikanlah pada siraman terakhir (dicampur air dgn) kafur (yakni, kapur barus) atau sesuatu (bahan) dari (jenis) kapur barus. Maka ketika selesai kamu memandikannya, maka memberilah kpdku.' Maka ketika telah selesai kami, memberitahu kpdnya yakni, Nabi), maka menjatuhkan kainnya (kain kafan). Maka bersabda Nabi (s.a.w): 'Membungkuslah (yakni, mengkafankanlah) dari kain tersebut.' [Hadith Muslim, Kitab Jenazah]
Hadith di atas menyebut peristiwa upacara memandi mayat anak perempuan Nbi (s.a.w). Hadith tersebut menjelaskan bahawa hendaklah disiram air ganjil bilangannya, yakni tiga atau lima atau lebih banyak sirapan tetapi hendaklah ganjil bilangannnya. Di dalam hadith-hadith lain disebutkan secara yg lebih terperincilagu. antaranya, ketika memandikan jenazah hendaklah dhadapkan mayat e kiblat secara mengereng, yakni sebelah kanan perutnya, kemudian disiram air ganjil bilangannya, mula-mula bahagian kanan kemudian bahagian kirinya pula. Kemudian setelah selesai dimandikan, jenazah/mayat hendaklah dikafankan (dalam hadith di atas di sebutkan 'membungkusnya').
Diriwayatkan hadith dari Muhammad b Sirin hadith dari Hafsah bt Sirin hadith dari Ummu 'Atiyah berkata: 'Menyanggul kami akan mayat (yakni, anak perempuan Nabi) dgn tiga sanggul.' [Hadith Muslim, Kitab Jenazah]
Hadith ini menyebutkan bahawa jenazah perempuan itu dibuat tiga sanggul - tepi kanan, tepi kiri dan di depan atas dahinya.
Diriwayatkan hadith dari Hafsah bt Sirin hadith dari Ummi 'Atiyah (r.a) berkata telah bersabda Rasulallah (s.a.w) di dalam urusan memandikan jenazah anak perempuannya, (dimulakan) dari sebelah kanan jenazah, dan menyapu air ke anggota wudu'nya. [Hadith Bukhari, Kitab Jenazah]
Selain, memandikan jenazah/mayat itu dimulakan dari sebelah kananya, kemudian baru bahagian kirinya, disebutkan juga supaya disapukan air kpd anggota wudu' jenazah. Dan, dalam hadith berikut pula supaya jenazah/mayat yg sudah dimandikan itu diwangikan dgn wangi-wangian, terbaik minyak kesturi (misk).
Menceritakan hadith oleh Abu Daud dan Syababah berkata keduanya menceritakan hadith kpdnya oleh Syu'bah hadith dari Khulaid b Jaafar yg mendengar Aba Nadrah menceritakan hadith dari abi Said al-Khudri berkata: 'Telah bersabda Rasulallah (s.a.w): 'Lebih wanginya minyak wangi (adalah minyak) kesturi (misk).' [Hadith at-Termidzi, Kita Jenazah]
Hadith ini menyebutkan bahawa hendaklah disapukan minyak wangi ats jenazah/ mayat yg telah dimandikan, ketika hendak dikafankan.

Jazakallahu khairah

Penghukum (Juruhukum): Kaedah Menghukumi Perbalahan

Assalamualaikum,
Saudara, sekarang ini begitu banyak sekali manusia, termasuklah orang Melayu yg akui dirinya Islam dan beriman, berbalah dan merujukkan perbalahan mereka untuk mendapatkan pampasan malu atau ganti rugi sama malu dan sebagainya ke mahkamah - mahkamah sivil ataupun mahkamah syar'iah. maka akan ada juruhukum atau hakim yg akan mendengarperbicaraan dan membuat ketetapan. Mungkin juruhukum atau hakim itu boleh berpandu kpd pesanana Rasulallah (s.a.w) dalam hadith berikut:
Diriwayatkan hadith dari Simak ibni Harbin hadith dari Hanasin hadith dari Ali (r.a) berkata: 'Telah bersabda kpdku (i.e. Ali) Rasulallah (s.a.w): 'Ketika meminta dihukum kpd engkau oleh dua lelaki (atau, perempuan), maka janganlah menghukumi pada yg awal (atau pertama) sehingga mendengar kamu kata-kata yg selainnya (yakni, kedua), maka akan mengerti (atau tahu) kamu bagaimana menghukumi kamu.' Berkata Ali (r.a): 'maka tidak henti-hentilah aku menghukumi (atas dasar tersebut) setelah itu (yakni, setelah dinasihatkan oleh Rasulallah (s.a.w) tersebut).' [Hadith at-Termidzi, Kitab Akhkam (Hukum)]
Saudara, prinsip ini memang dipakai sekarang dalam perbicaraan mahkamah. Namun, disebabkan manusia itu tak mahu salah dan dislahkan, walaupun dia memang salah, maka dia akan memberitahu pelbagai perkara dan merahsiakan pula pelbagai perkara, asalkan akhirnya dia bebas dari hukuman dan dia berjaya dalam apa jua kes yg dihadapinya di mahkmah. Di dalam Islam itu berbhong adalah dosa besar. Saksi bohong adalah ahli neraka. Dan, sebagai juruhukum atau hakim hendaklah dia bijak meneliti segala sesuatu yg dikatakan oleh kedua-dua belah pihak yg berbalah, dan mencari penyelesai terbaik.
Saudara, di dalam ahdith lain dijelaskan bahawa seorang hakim atas kebenaran, kemudian menghukum dia, dan hukumannya salah, maka didapats satu pahala, kalau dia menghukum dgn berlandaskan kebenaran, dan dia betul atau hukumannya betul, maka dia dapat dua pahala. Sebaliknya, hakim atau juruhukum yg tidak jujur adalah ahli neraka. maka dgn itlah dikatakan dua drp 3 hakim itu adalah ahli neraka. Justeru itulah, profesyen kehakiman dan peguam adalah membahayakan akhirat seseorang itu, kalau dia tak berwaspada. Lebih kemungkinan masuk neraka dari mendapat syurga.

Jazakallahu khairah

Peringatan: Amalan yg Menghapuskan Pahala Ibadah

Assalamualaikum,
saudara, dalam masyarakat Melayu, seringkali kita dengar cerita orang Melayu menemui bomoh atau dukun untuk mendapatkan pelbagai khidmat yg 'ghaib', kononnya bomoh atau dukun tersebut memiliki kuasa ghaib yg boleh menyembuhkan penyakit, terutama rasukan syaitan, in dan hantu dan sebagainya. 
Saudara, mempercayai bahawa seseorang itu memiliki kuasa ghaib adalah suatu kepercayaan yg syirik. Paling kkurang akibatnya disebutkan dalam hadith berikut:
Menceritakan hadith oleh Yahya, yakni ibnu Said (nama lainnya atau dikenal sebagai) hadith Ubaidillah hadith dari Nafi' hadith dari Safiah hadith dari sebahagian drp isteri nabi (s.a.w) (yakni, Safiah adalah seorang isteri nabi) hadith dari Nabi (s.a.w) bersabda: 'Barangsiapa datang kpd (atau menemui) dukun maka bertanya dia sesuatu (pada dukun itu), maka tidak diterima darinya solatnya selama 40 malam (yakni, sehari semalam).' [Hadith Muslim]
Saudara, ibadah solat itu amat utama. Kita telahpun tahu kerana berkali-kali disebutkan dalam blog ini bahawa solat fardu adalah amalan yg utama bagi kita yg akui diri kita Islam. Jika kita tinggalkan satu waktu solat tanpa keuzuruan syar'i atau bukan kerana terlupa atau tertidur, tapi disengajakan, maka kita secara otmatis jadi kafir. Juga, solatlah ibadah yg mula-mula dan terutama ditimbang di mizan di akhirat kelak. Kalau bagus prestasi kita dalam solat, maka bagus dan mudahlah pula hisaban amalan-amalan selainnya.kalau teruk hisaban solat kita maka teruklah pula hisaban amaln dan ibadah yg lain! Dan, solat itu diterima Allah (a.w) jika solat kita itu sejajar dgn solat Rasulallah (s.a.w) (i.e. berdasarkan sabda Rasulallah (s.a.w): 'Sollu kama ra-aitumuni usolli') itu. Kalau berlainan atau berbeza, terutama kalau dicemari oleh 'bid'ah', maka solat kita tidak diterima Allah (a.w).
dalam hadith di atas itu, jikalah solat kita itu menepati cara dan kaedah serta bentuk-bentuk solat yg ditunjukkan atau didemokan oleh Rasulallah (s.a.w), maka solat kita diterima Allah (a.w), kita rugipula tidak ditrima sebanyak 5 x 40 hari = 200 solat fardu dan entah berapa banyak pula solat-solat sunat kita terbatal pahalanya kerana kita menemui dukun atau bomoh untuk apa sebab sekalipun. Alangkah ruginya kita. Dahlah rugi, kita pula dalam tempoh tersebut - 40 hari - dikira tidak mengerjakan solat pula! Alangkah besarnya kerugian dan kemudaratan kita hadapi semata-mata kerana menjumpai dukun atau bomoh. Kalau kita percaya pula apa yg dikatakannya, maka kita syirik pula - terkeluar dari Islam dan keimanan, maka kafirlah kita pula.
Oleh itu berwaspadalah dalam perkara dukun dan bomoh ini. Sekarang ada ulama' yg akui dirinya memiliki kuasa untuk menyembuhkan suatu penyakit ghaib ...

Jazakallahu khairah

Thursday, April 28, 2011

Ulasan Buku: Introduction to Political Science - Bab 4 (Samb)

Assalamualaikum,
saudara, kita teruskan penelitian kita tentang buku ini, khususnya Bab 4: Political Theory yg menyebut tentang aplikasinya kpd Islam. Kita telah teliti pandangan al-Mawardi, mengikut persepsi pengerangnya. Kita lihat pula pendapat al-Ghazali dan al-Farabi, mengikut persepsi pengarangnya.al-Ghazali menyebut tentang tiga jawatan, iaitu Sultan, Khalifah dan Imam.Sultan memiliki kuasa mutlak yg dijalankan oleh Khalifah dalam konteks pemerintahan ummah, manakala Imam hanyalah bertanggungwab tentang perkara keugaan, atau syriat Islam. al-Ghazali, walaupun bersetuju bahawa Imam sewajarnya dari ketuturan Quraisy, beliau bersetuju juga dilantik dari keturunan Abbasiyah. Ada tiga alternatif dalam pemilihan Khalifah, pertama, adalah melalui pilihan jema'ah; kedua, dilantik oleh Rasulallah (s.a.w); ketiga, dilantik oleh Sultan yg berkuasa dalam sesuatu wilayah Islam itu. Dan sistem bai'at (ikrar janji) antara Khalifah dgn jema'ah. Justeru itu ada berbezaan peranan: Khalifah melaksanakan pemerintahan, manakal Sultan mempunyai kuasa mutlak dan Imam mentabdiruruskan perkara keugamaan, yakni Islam dan syariatnya.
al-Farabi pula menyebut tentang kemutlakan syariat Islam dalam sesebuah negara dan jema'ah Islam, maka dgn itu Imam adalah pemerintah jema'ah umat Islam.
ibnu Khaldun mengutarakan konsep Asabiyah menyentuh tentang hubung kait kekeluargaan dalam pemerintahan. ibnu Khaldun menyebut tentang proses naik turunnya sesuatu famili dalam memerintah jema'ah Islam dan wujudnya pertukaran apabila famili yg sebelumnya runtuh, maka satu asabiyah yg baru akan mengambil tempat famili yg terdahulu, dan proses ini berterusan sehinggalah asabiyah yg baru itu reput pula dan tumbang. Justeru itu, keluarga pemerintahan salin bertukar ganti dalam sistem pemerintahan yg disebutkan oleh ibnu Khaldun itu.
Pemikiran tentang pemerintahan dan kerajaan semasa di kalangan pemikir Islam bermula dgn pendapat al-Mawardi, Sayyid Qutb, dan Ali Syari'ati.
Menurut Syed Qutb kerajaan islam adalah berdasarkan tauhid,maka dgn itu setiap kerajaan Islam adalah bertunjangkan syariat islam dalam al-Quran dan as-Sunnah dan musyawarah adalah salah satu ciri utama kerajaan Islam.
Ali Syaria'ti  juga mengasaskan kerajaan Islam atas dasar tauhid.Dalam islam permusyawarahan dan ijtihad adalah penting dalam penentuan sesuatu keputusan selain syariat. Pemilihan kepimpinn adalah melalu pemilihan dan pengundian.
dapat kita ruuskan bahawa kebanyakan pemikir Islam tentang kerajaan dan pemerintahan terutama perlantikan dan pemilihan pemimpin adalah bersandarkan realiti amalan masyarakat kelompok umat Islam zaman mereka yg diberi rasionalisasi bersandarkan ketetapan syariat Islam. Mereka tidak menjadikan asas penelitian mereka kpd al-Quran dan as-Sunnah, tetapi melihatnya dalam realiti zamannya, untuk mencari prinsip-prinsip kerajaan yg boleh dijadikan model dalam pemerintahan Islam.

Jazakallahu khairah

Wednesday, April 27, 2011

Introduction to Political Science ... Bab 4

Assalamualaiku,
Saudara, dgn merujuk kpd buku in, Bab 4: Political Theory: The Development of the Discipline, pengarang buku ini menyebut pemikiran awal orang Islam tetang politik dalam Islam bermula dgn pemikiran tokoh-tokoh pemikir Islam tentang kepimpinan atau institusi keimaman dalam islam. Beliau menyebut sumbangan tiga tokoh, iaitu Abu al-Hassan al-Mawardi (pendekkan: al-Mawardi), Abdul Hamid Muhammad b Muhammad al-Ghazali (al-Ghazali) dan Abu Nasr Muhammad b Tarkham al-Farabi (al-Farabi). Apa pemikiran mereka?
al-Mawardi berpendapat bahawa syariat Islam itu mewajibkan wujudnya khalifah atai imam yg bertanggung menjaga syariat Islam, umat Islam dan mentadbirkan dunia, termasuklah dunia Islam.Imam dipilih oleh orang yg diberi kuasa memilih. Calun yg layak wajib memilik ciri-ciri: adil, alim, waras rohani dan jesmaninya, berani dan komited menjaga kedaulatan negara Islam dan hendaklah dari keluarga orang Quraisy. Golongan yg memilih hendaklah bersifat adil dan faham tentang kelayakan-kelayakan yg ada pada seorang yg boleh diangkat menjadi khalidfah. Penulis menyebut pula bahawa al-Mawardi menyebut tentang institusi Imam (atau keimaman) pula yg dilantik oleh ketua imam yg mentadbir jema'ah Islam. [Nota: Terdapat kekeliruan dan campur aduk di sini. Kerana penulis menyebut dua istilah iaitu Khalidfah dan Imam yg peranan kedua-duanya tidak berbeza]. al-Mawardi menyebutkan bahawa di dalam sesuatu jema'ah umat Islam tidak boleh wujud dua Imam. Apabila seseorang itu dilantik Imam maka dia tidak boleh dilucutkan jawatannya. Imam hanya boleh diturunkan jawatan jika dia melakukan sesuatu yg bertentangan dgn Islam, dia tidak lagi siuman dan kerana sifat-sifat fisikal yg tidak membolehkan dia melaksanakan urusan jema'ahnya. Penulis pula menyebut bahawa al-Mawardi menyebutkan peranan khalifah adalah menjaga kemurniaan ugama dan membuat penghakiman terhadap segala sesuatu menyentuh undang-undang dan keharmonian ugama dan umat Islam. Dia juga adalah ketua negara yg mempastikan keharmonian warga Islam dan yg bukan Islam dalam negara Islam.
Saudara, kita mungkin terkeliru. Atau, pengarang buku ini keliru apabila menyebut dua nama yg diberikan kpd ketua atau pemimpin agung umat atau jema'ah Islam itu, iaitu Khalifah dan Imam. Nampaknya beliau, seolah-olah menyebutkan dua jawatan berasingan. Khalifah adalah ketua negara manaka Imam adalah ketua ugama! Ini adalah sesuatu kekeliruan dan kecamukan dalam fikiran pengarang buku ini. 
saudara, Islam itu wajib berjema'ah (ini adalah ketetapan pada Ayat 103, Surah ali-Imran) [Nota: dalam Seminar Pegang al-Quran dan as-Sunnah yg berlansung baru-baru ini anjuran Kerajaan Negeri Perlis, walaupun ramai para akademik atau ilmuwan Islam hadhir, mereka tidak sentuhpun isu kepimpinan atau jema'ah dalam Islam. Mereka lebih menumpukan perhatian kpd kesatuan (solidarity) dalam Islam]. Yg sebetulnya adalah ketua pemimpin jema'ah Islam itu digelarkan sebagai 'khalifah' selepas kewafatan Rasulallah (s.a.w). Maka dgn itulah empat tokoh yg mentadbiruruskan jema'ah umat Islam selepas Rasulallah (s.a.w) dipanggil khalifah ar-rasyidin al-mahdiyin, gelaran yg diberikan oleh Rasulallah (s.a.w) semasa hayatnya, merujuk kpd mereka berempat. Selepas itu, ketua kepimpinan jema'ah Islam digelarkan 'Amirul Mukminin' atau 'Amir'. Dialah ketua kerajaan dan ketua ugama, kerana kerajaan dan ugama tidak terpisah dalam Islam yg haq itu. Kemudian dari itu ketua jema'ah Islam juga dipanggil secara generic oleh Rasulallah (s.a.w), dalam as-Sunnah, sebagai 'Imam' atau 'Amir'. Imam adalah ketua negara dan ketua ugama dalam sistem politik Islam. Tidak ada wujud jawatan Khalifah dan Imam suatu masa dalam sesuatu masyarakat Islam itu.
Jika kita teliti sepenuhnya as-Sunnah, melalui kitab-kitab hadith yg wujud sekarang (sebanyak 51 kitab-kitab mengenai as-Sunnah, yg mana yg sering dirujuk adalah Kuttubul Sittah itu), kita akan dapati bahawa Imam itu dilantik secara konsensus jema'ah dari kalangan orang yg alim (berilmu serta faqih tentang al-Quran dan as-Sunnah). Apabila dilantik beliau kekal dalam tugasnya dan tidak boleh digulingkan. Perintahnya hendaklah didengarkan dan dipatuhi sekuat mampu - perintah Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w). Kalau Imam tersebut berat sebelah ataupun zalim, wajib didengarkan dan ditaati juga, kecualilah dia memerintah sesuatu yg bertentangan dgn al-Quran dan as-Sunnah, maka dia tidak perlu didengar dan dipatuhi.
Di dalam Islam, as-Sunnah memberitahu bahawa Imam adalah ketua negara dan pemimpin jema'ah Islam. Dia dibantu oleh Imam hirarki kedua, ketiga, keempat dan seterusnya bergantung kpd seluas mana wilayah negara Islam tersebut. Hirarki ini mempastikan bahawa kuasa kekal dgn Imam yg terkeatas. Imam-imam dibawah mungkin disebut Imam Wilayah, Negeri, Daerah atau pertempatan dan sebagainya. Setiap peringkat Imam itu dibantu oleh beberapa orang lain, termasuklah juruhukum yg faham ilmu al-Quran dan as-Sunnah untuk menasihati Imam supaya mencapai keputusan yg tidak terkeluar dari ketetapan al-Quran dan as-Sunnah.
Jelaslah, sistem politik negara Islam yg dilakarkan oleh al-Mawardi itu adalah berteraskan situasi semasa zaman beliau dan tidak berpandukan ketetapan al-Quran  dan as-Sunnah. Dgn itu terdapat dua institusi yg berbeza, iaitu Khalifah (ketua pemerintahan) dan Imam (ketua ugama). Dalam Islam ketua negara dan ketua ugama adalah orang yg sama, sebagaimana Rasulallah (s.a.w) dan khalifah ar-rasyidin al-mahdiyin adalah ketua negara dan ketua ugama. Ugama dan kehidupan duniawi tidak dipisahkan. Tak ada dichotomy dalam Islam antara duania dan akhirat.
Insya Allah, kta akan sambung lagi perbincangan kita di post yg selanjutnya.

Jazakallahu khairah


Kefahaman Ilmuwan Tentang Islam...

Assalamualaikum,
Saudara, secara kebetulan, penulis terjumpa sebuah buku bertajuk: Introduction to political Science' karangan dua pensyarah universiti iaitu Abdul Rashid Moten dan Syed Serajul Islam. Tak taulah dia Melayu atau tak. Rasanya buku ini adalah sebagai teks bagi mahasiswa. Tapi hanyalah satu intro bukanlah analisis mendalam tentang topik-topik yg dibincangkan oleh mereka.
Penulis tertarik dgn apa yg mereka tulis tentang Islam, contohnya; pertama, bab 1- Politics in Islamic System; kedua, Bab 4 -Eastern Muslim Thinkers dan Comtemporary Eastern Muslim Thinkers; ketiga, Bab 5- State in the Muslim World; keempat, Bab 6 - The Islamic Political System; kelima, Bab 7 - an Islamic Perspective (to unitary, federal and con-federal states); keenam, Bab 8 - Forms of Government: Muslim Perspectives; ketujuh, Bab 10- Legislature in an Islamic System (menyentuh badan perundangan dalam kerajaan); kedelapan, Bab 11 - Executive in an Islamic Political System (tentang kuasa eksekutif, i.e. 'ulil amri' dalam Islam?), kesembilan, Bab 13 - The Judiciary in Islamic System (yakni, sistem perundangan); kesepuluh, Bab 14 - The Muslim World (tentang peranan tentera dalam politik); kesebelas, Bab 15 - Islam as an Ideology (menyentuh ideologi-ideologi politik); kedua belas, Bab 17 - Nationalism and Islam (menyentuh konsep nationailsma, ethononationalism (i.e. nasionalisme berlandaskan kesukuan kaum atau perkauman) dan internationalism); ketiga belas, Bab 17 - The Islamic School and Feminism (i.e. hak wanita dalam pelbagai sistem masyarakat dan politik); keempat belas, Bab 18 -Islam's Concerns for Environment; kelima belas, Bab 19 - Parties in the Muslim World (menyentuh tentang parti politik dan sistem parti dalam Islam); keenam belas, bab 21 - Elections in the Muslim World (tentang pemilihan kepimpinan dalam Islam); ketujuh belas, Bab 23-Islam and Terrorism (menyingkap tentang isu political violence, revolution dan Terrorism); kedelapan belas, Bab 24 - Civil Society (keharmonian masyarakat); dan kesembilan belas, Islamic Framework in International Relations (menyentuh tentang hubungan natara negara dan bangsa sedunia). 
Jelasnya, buku ini adalah buku teks yg tujuannya, rasanya, untuk memperkenalkan tajuk atau matapelajaran 'Political Science' kpd pelajar tahun mula (atau pertama, atau pre-University dan kolej). Kerana buku ini adalah satu 'introduction' kpd sabjek 'political Science' maka adalah ringkas saja dan tidak mendalam. Ia mengandungi 27 bab dan sejumlah 19 bab menyebut sedikit sebanyak pendapat dua pengarang ini (dan pemikir-pemikir yg dirujuk oleh mereka) tentang isu atau tajuk atau perkara yg ada kaitan dgn pemikiran Islam (yakni, pemimpin, kerajaan atau masyarakat Islam, melalui realiti sejarah atau semasa). Kedua-dua penulis tidak merujuk kpd al-Quran atau as-Sunnah dalam mengolah perkara-perkara yg dibincangkan dalam buku mereka). Maka, dgn itu apa-apa yg disebutkan sebagai rumusan atau penemuan mereka tentang Islam, tidak boleh dianggapkan benar, atau sejajar dgn sistem yg disyariatkan oleh Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w) menyentuh politik masyarakat manusia.
Oleh yg demikian, buku ini, apakala dibaca oleh pelajar bukan Islam, yg tidak faham Islam, mereka mungkin terpengaruh seolah-olah itulah respons atau riaksi Islam terhadap perkara-perkara yg dibincangkan. Malah pelajar Melayu yg tidak memiliki cukup pendedahan tentang Islam juga akan terpengaruh bahawa itulah sistem atau pendekatan Islam dan pemimpin Islam dalam perkara-perkara yg dibincangkan itu. Maka buku ini mungkin mencetuskan pandangan atau tafsiran yg tak betul tentang Islam. Kemungkinan juga Islam tercemar kerana kedua-dua penulis memandang Islam tanpa dibekalkan dgn ilmu yg mantap tentang Islam berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah.
saudara, penulis akan komen setiap tajuk dalam post-post yg akan datang, dgn harapan penulis buku ini dan pembacanya dapat diperbetulkan jika berlainan dari pandangan atau worldviews Islam, insya Allah

Jazakallahu khairah

Doa: Penjagaan Diri Siang dan Malam

Assalamualaikum,
Saudara, orang Islam yg benar-benar Islam itu sentiasalah dia berusaha mengilmukan dirinya sebanyak mungkin setiap saat dan ketika. Kerana dgn itu dia terhindar dari dosa tidak berusaha belajar ilmu (sabda Rasulallah (s.a.w): Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang yg akui dirinya Islam (dan beriman). Dan, ilmu yg wajib dipelajari itu adalah ilmu al-Quran dan as-Sunnah.). Kemudian, setelah berilmu hendaklah dia beramal dgn ilmu tersebut dan membetulkan segala amalan dan ibadahnya berdasarkan ilmu tersebut dan meninggalkan segala amalan dan ibadah yg bertentangan dgn ilmu sedemikian. Juga, kita telahpun tahu bahawa amalan dan ibadah tanpa sandaran ilmu tidak diterima Allah (a.w) - Ayat 36, Surah al-Isra': 'Janganlah kerjakan sesuatu (amalan dan ibadah) tanpa terlebih dahulu kamu mengetahui ilmu mengenainya'.
Saudara, dalam hadith berikut kita diajarkan oleh Raulallah (s.a.w) kalimat penjaga kesejahteraan dan keselamatan kita setiap hari. Pasti terjaga kalaulah kita amalkan setiap hari - pagi dan petang atau siang dan malam. Kita terdedah kpd pelbagai keburukan dan kecelakaan dunia yg dikerjakan oleh orang lain sama ada secara langsung terhadap kita atau secara kebetulan kita berada di tempat yg bahaya tersebut berlaku (collateral damage - bak kata orang putih). Oleh itu dgn membaca doa dalam hadith ini Allah (a.w) menyuruh para malaikat menjaga keselamatan kita. (Musibah hanya terkena jika memang sudah Allah (a.w) takdirkan mengenai kita.
Menceritakan hadith oleh Nafi' b Abi Nafi' hadith dari Ma'qil b Yasar hadith dari Nabi (s.a.w) bersabda: 'Barangsiapa membaca (atau berdoa) di waktu pagi tiga kali (kalimah) 'A'uzubillahis-sami'il 'alimi minas-syaitanir rajim' (yg bermaksud: 'Aku memohon perlindungan dgn Allah (a.w) zat yg Maha mendengar lagi Maha Berilmu (yakni, mengetahui) dari syaitan yg direjam.') kemudian membaca tiga ayat (terakhir) dari Surah al-Haysr, maka menyerahkan Allah (a.w) untuknya (yakni, orang yg membaca) 70,000 malaikat yg mendoakan keselamatan atasnya sehingga sampai petang hari. Dan, jika mati dia di dalam demikian hari, maka matinya adalah seumpama mati syahid. Dan, barangsiapa membacanya pula ketika petang ada baginya dengan demikian tempat orang yg membacanya (yakni, seumpama yg dikurniakan Allah (a.) bagi orang yg membacanya di pagi hari tersebut).' [Hadith Imam Ahmad di dalam Tafsir ibni Kathir]
Saudara, demikianlah tingginya manfaat kpd kita yg membaca doa tersebut di atas itu. Kita memperolehi beberpa keuntungan: pertama, keselamatan kita pasti terjaga setiap hari, kerana dijaga oleh 70,000 malaikat yg ditugaskan oleh Allah (a.w) menjaga kita,. Dijaga dari pagi sampai petang apabila dibaca ketika pagi dan dijaga dai petang hingg pagi esok apabila dibaca ketika petang. Kedua, jika ditakdirkan kita mati siang atau malamnya, kita dikira mati seumpama mati syahid, pasti mendapat syurga. Apakah saudara tak mau?
Saudara, sila buka al-Quran dan tengok tiga ayat terakhir Surah al-Haysr, iaitu: Ayat-ayat 22, 23 dan 24.
Ayat 22 bermula dgn: 'Huallahul lazi lailaha illa hua ... ar-rahmanur-rahim'; Ayat 23 bermula dgn: 'Hual-lazi lailaha illa hual-maliku ... 'amma yusrikun'; dan Ayat 24 bermula dgn: 'Huallahul-bariul musauwiru ...wa-hual 'azizul- hakim''.
Jelkasnya, baca dahulu kalimah Ta'awuz (i.e. perlindungan) yg disebutkan di atas itu tiga kali kemudian bacalah tiga ayat akhir Surah al-Haysr tersebut sekali ketika subuh (atau, pagi) dan sekali ketika petang (sama ada selepas 'Asar atau Maghrib). Sebaik-baiknya selepas mengerjakan Solat Subuh dan selepas mengerjakan Solat 'Asar, kerana ketika dua waktu itulah malaikat yg menulis amalan manusia itu bertukar syif - yg bertugas malam naik ke langit ketika Subuh dan malaikat bertugas siang turun ke dunia waktu tersebut, begitulah juga di waktu 'Asar yg bertugas siang naik ke langit dan yg bertugas malam turun ke bumi. Mereka akan bertukar-tukar nota serahtugas (hand-over notes) dan kemudian melapurkan kpd Allah (a.w). Hanya dua solat ini dilapurkan dua golongan malaikat tersebut, maka kerana malaikat itu sentiasa mendoakan orang-orang iman, maka doa mereka dua kali lebih afdhal. Maka dgn itulah Solat Subuh dan Solat 'Asar itu amat penting tidak ditinggalkan kerana dipersaksikan oleh dua golongan malaikat yg melapurkan kpd Allah (a.w)mereka yg mengerjakan solat-solat tersebut. Dan, dua solat fardu inilah yg sering tertinggal atau terlepas oleh ramai orang Islam hari ini kerana mereka bangun lambat dan kerana disebokkan pada waktu 'Asar. Dan, ingatlah, kedua-dua waktu solat ini pendek mudah terlepas.
Saudara, doa ini hanya mustajab bagi orang Islam yg berpegang kpd al-Quran dan as-Sunnah, yakni yg beramal dan berpandu kpd al-Quran dan as-Sunnah sahaja. Doa ini hanya mustajab jika orang yg mengamalkannya adalah orang yg tidak meninggalkan solat fardunya. [Nota: Sesiapa yg dgn sengaja meninggalkan atau terlepas satu solat fardu, maka dia jatuh kafir. Maka dgn itu doa yg disebutkan dalam hadith ini tidak sekali-kali dapat membantu mereka! Kerana segala amalan, ibadah serta perbuatan baik orang kafir tidak diterima Allah (a.w)!], 

Jazakallahu khairah

Doa: Ketika Mendengar Ayat al-Quran Dibacakan

Assalamualaikum,
saudara, Islam mengajarkan kita membaca doa ketika terdengar atau mendengar ayat-ayat al-Quran dibacakan. Jika kita lakukan, maka kita mendapat pahala yg besar dgn melakukan sesuatu yg mudah. Di dalam hadith berikut, kita disuruh oleh Rasulallah (s.a.w) membaca beberapa kalimah doa apabila mendengar ayat-ayat al-Quran yg disebutkan dalam hadith tersebut dibacakan atau diperdengarkan kpd kita:
Menceritakan hadith oleh Ismail b Umaiyah berkata: 'Aku mendengar orang Arab berkata: 'Aku mendengar aba Hurairah berkata: 'Telah bersabda Rasulallah (s.a.w): 'Barangsiapa membaca di kalangan kamu dgn (Surah)'at-Tin waz-zaitun' maka sampai ke akhir ayatnya 'Alaisallahi bi-ahkamil hakimin' (yg bermaksud:  Adakah tidak Allah (a.w) itu zat yg menghukum orang-orang yg dihukumi?'), maka berkatalah (yakni, berdoalah (atau bacalah) 'Bala! Wa-ana 'ala zalika minasy-syahidina' (yg bermaksud: Bahkan! Dan aku (atau, kami) dgn demikian itu dari kalangan orang yg menyaksikan (ketetapan Allah (a.w)'. Dan, barangsiapa membaca: 'la uqsimu bi-yaumil-qiamah' (yg bermaksud: Aku (Allah) bersumpah dgn hari kiamat) maka sampai ke ayat 'Alaisa zalika bi-qadirin 'ala an yuhyial mauta' (yg bermaksud: Adakah tidak (Allah yg berbuat) sedemikian berkuasa menghidupkan (semula) orang yg mati?'), maka berkatalah (yakni, bacalah:) 'Bala' (yg bermaksud: 'Bahkan'). Dan, barangsiapa membaca (Surah) al-Mursalat maka sampai kpd 'Fabiaiyi hadithin ba'dahu yu'minuna' (yg bermaksud: Maka kpd cerita apakah (sesudah al-Quran) itu beriman mereka?'), maka berkatalah (yakni, sebutlah): 'Amanna billah' (yg bermaksud: 'Aku beriman dgn Allah (a.w)'). Hadith Abu Daud, Kitab Solat]
Saudara, mengikut hadith-hadith dalam kitab-kitab hadith yg mengandungi penjelasan yg lengkap, setiap kali kita menyebut kalimah-kalimah sambutan yg disebutkan itu, kita diberi ganjaran sebuah rumah banglo kelak di dalam syurga. kalau dalam konteks hadith ini, kita lakukan ketiga-tiga yg disebutkan; iaitu: pada akhir ayat Surah at-Tin, kedua, Surah al-Qiamah; dan ketiga, Surah al-Mursalat itu, kita mendapat tiga buah rumah banglo di akhirat. kalaulah kita buat setiap hari ketika kita sendiri membaca surah-surat tersebut atau kita mendengar orang lain bacakan surah-surah tersebut fikirkanlah berapa banyaknya rumah banglo yg kita akan miliki di akhirat kelak! Dg itulah disebutkan ahli syurga yg termiskin itu memiliki harta sebanyak dunia ini dan segala isinya. maka dgn itu rumah-rumah banglo sedemikian itu tidak ada nilainya dalam konteks kekayaan meiliki 10 dunia dan isinya!

Jazakallahu khairah

Tuesday, April 26, 2011

Doa: Mendoakan Pengantin

Assalamualaikum,
Saudara, suatu ketika dulu penulis pernah turunkan doa atas tajuk di atas. Namun, oleh kerana belum lagi menjadi kelaziman umat Islam mengamalkan doa tersebut, maka kita tulis semula. Sebagai orang Islam yg beriman wajarlah dia mencari pahala dalam mengamalkan segala sesuatu yg dikira as-Sunnah, kerana mengamalkan segala sesuatu yg diamalkan oleh Rasulallah (s.a.w) mendapat ganjaran pahala. saudara, mudah mencari dan memperolehi pahala dalam Islam, jika kita memiliki ilmu yg lus tentang islam dan syariatnya, terutama as-Sunnah. Sehubungan itu, jika kita menghadiri Majlis Walimatul Urus (yakni, kenduri kahwin), eloklah kita doakan pengantin - lelaki dan perempuan atau keluarga pengantin dgn doa yg disebutkan dalam hadith berikut. Kita mendapat pahala dgn perbuatan yg amat mudah lagi ringan!
Diriwayatkan hadith dari Thabit hadith dari Anas (b. Malik) (r.a) berkata: 'Telah melihat Nabi (s.a.w) atas Abdil Rahman ibni 'Auf bekas marna kuning (di jari-jari tangannya), maka bersabda Nabi (s.a.w): 'Apa ini (atau, apa dia ini)?' Maka berkata Abdil Rahman: 'Aku berkahwin dgn seorang wanita atas (yakni, dgn mas kahwin) dgn seberat biji kurma dari (cincin) emas.' Maka berkata (yakni, mendoakan) Rasulallah (s.a.w): 'Barakallahu laka' au-lim wa-lau bi-syahin' (yg bermaksud: 'Semoga Allah (a.w) memberkati engkau' dan buatlah walimah (yakni, kenduri) walaupun seekor kambing.' ) [Hadith Bukhari, Kitab Dakwat (Doa)]
Saudara, demikianlah ucapan yg sewajarnya seorang Islam dan iman itu ucapkan kpd keluarga pengantin atau kpd pengantin di dalam majlis perkahwinan. Mudah, dan dapat pahala pula.
Saudara, di dalam Islam diberi ganjaran pahala untuk mebgadakan kenduri sehari (semalam) dgn berhibur dan bersukaria. Tidak dibolehkan berhibur kerana pernikahan sedemikian lebih dari sehari. Yakni mendapat dosa pula kalau merayakan perkahwinan yg, suatu masa dulu di kalangan masyarakat Melau, selama tujuh hari tujuh malam! Dan ,emndapat pahala dan keberkatan pula ketika kenduri itu diundang anak-anak yatim dan orang-orang yg fakir dan miskin.

Jazakallahu khairah

Doa: Yg Sering diamalkan Rasulallah (s.a.w)

Assalamualaikum,
Saudara, menyambung sedikit lagi tajuk di atas, kita lihat suatu doa yg amat penting. Dikalangan ulama' Indonesia disebut 'Doa sapu jagat' atau doa yg merangkumi kesemua hasrat yg tersurat dan tersirat dalam hati kita. Doa iuni diajarkan oleh Allah (a.w) dalam Ayat 201, Surah al-Baqarah yg berbunyi:
'Rabbana atina fid-dunya hasanatan, wa-fil akhiratai hasanatan, wa-qina azabannar' (yg bermaksud: Ya Allah (a.w)! Aku memohon dari Engkau (Allah (a.w) kebaikan di dunia, dan (aku memohon kpd Engaku (Allah (a.w)) kebaikan di akhirat, dan (aku memohon kpd Engkau (Allah (a.w)) dijauhkan dari siksaan neraka.). Dan, Rasulallah (s.a.w) menyuruh kita berdoa dgn doa ini dalam hadith berikut:
Diriwayatkan hadith dari Abdil Aziz hadith dari Anas (b Malik) (r.a) berkata: 'Adapun lebih banyak doa Nabi (s.a.w) itu (dgn ini doa): 'Allahumma rabbana atina fid-dunya hasanatan, wa-filakhirati hasanatan, wa-qina a'azabannar.' [Hadith Bukhari, Kitab Dakwat (Doa)]
Saudara, para ulama' muhadiithin menyebutkan bahawa dalam berdoa itu hendaklah jangan kita lupa membaca doa ini ketika hampir selesai berdoa (yakni, sebelum menyebut 'alhamdulillah.' dan selawat atas Nabi (s.a.w).' Oleh itu usahakanlah menghafal doa ini dan membacanya setiap kali kita berdoa. Doa itu menyebutkan yg amat utama pada kita iaitu mendapat kebaikan atau kesejahteraan ketika di dunia, dan kesejahteraan ketika di akhirat (selepas matinya kita) dan dijauhkan dari api neraka di akhirat kelak.

Jazakallahu khairah

Berdoa: Adabnya

Assalamualaikum,
saudara orang Islam itu disuruh sering berdoa. dan, berdoalah untuk memohon sesuatu kurniaan yg kita inginkan untuk kita dan untuk siapa saja yg kita doakan. Doa adalah senjata orang iman. Doa adalah satu bentuk ibadah kpd Allah (a.w). Doa adalah senjata orang iman. Doa sajalah yg boleh mengubah qadar yg telahpun trtulis bagi kita semasa hidup di dunia.
Dalam pada itu, kita diajarkan oleh Rasulallah (s.a.w) kaedah serta adab-dab berdoa itu. dalam hadith berikut, Rasulallah (s.a.w) memberitahu kita bebera[a perkara, termasuklah kaedah dan cara atau adab berdoa.
Diriwayatkan hadith dari ibnu Abbas (r.a) bahawasanya Rasulallah (s.a.w) bersabda: '(Pertama) Janagnlah kamu meneliti (yakni, mengintai atau melihat-lihat) pagar rumah orang lain; (kedua) janganlah melihat kitab catatan saudara sesama Islam (yakni, catuitan pribadinya) tanpa izinnya terlebih dahulu, maka sesungguhnya akan melihat dia neraka (yakni, matanya dibakar dalam neraka); (ketiga) mintalah kpd Allah (a.w) (ketika berdoa) dgn perut telapak tanganmu, dan janganlah minta dgn belakang tangannya (yakni, menelangkupkan telapak tangan kita ketika berdoa); (dan, keempat) setelah selesai berdoa, maka usaplah (atau sapulah) dgn kedua-dua telapak tangan (kamu) ke muka (atau wajah) kamu.' [[Hadith Abu Daud, Kita Solat]
Saudara, umat islam itu ditegah mengintip atau meninjau pintu pagar rumah saudaranya, apatah lagi mengintai melihat ke dalam rumah orang lain. maka dgn itulah Islam menyuruh umatnya jangan mencari dan jangan menghebah-hebahkan keburukan atau keaiban orang lain. Kerana bila kita melihat ke dalam rumah orang lai kita akan ketahui apa yg berlaku di dalamnya. Islam juga melarang kita membaca catitatan pribadi orang lain (spt buku catatan hariannya, fail-fail sulitnya, atau hpnya yg mengandungi pelbagai catatan)/ Islam menegah ketika berdoa menelangkupkan kedua tangan kita. Dalam perkara ini mungkin saudra sering melihat imam yg berdoa dan makmum yg mengaminkan doa imam dalam majlis doa spt Tahlil Arwah dan sebagainya, akan menelangkupkan kedua telapak tangan mereka ketika mendoakan supaya dijauhi dari pelbagai perkara yg tidak kita ingini atau yg kta minta jauhi, dgn menelangkupkan telapak tangan. Ini jelaslah bertentangan dgn kaedah berdoa, spt yg disebutkan dalam hadith ini. Kemudian Rasulallah (s.a.w) memberitahu pula ketika selesai berdoa, maka sapulah muka kita dgn kedua telapak tangan kita. Sekarang kita tahu cara dan kaedah berdoa, dan kita juga tahu mengapa selepas berdoa kita menyapu atau mengusap muka kita.

Jazakallahu khairah

Seminar Kerajaan Perlis: Keimaman dan Berjema'ah Dalam Islam

Assalamualaikum,
Saudara, dalam Seminar: Pegang al-Quran dan as-Sunnah yg dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Perlis yg berlangsung pada 23 & 24 April 2011 di Hotel Royal Chulan, KL baru-baru ini, tidak dibincangkan secara jelas lagi tepat hakikat 'berjema'ah dalam Islam', walaupun Ayat 103, Surah ali-Imran dan hadith Rasulallah (s.a.w) mengenainya kerapkali dirujuk oleh pembentang kertas kerja dalam Seminar tersebut.Mungkin disebabkan beberapa pertimbangan: pertama, masih terdapat kurang kefahaman para ilmuwan dan ulama' mengenai kewajipan berjema'ah dalam Islam tersebut. Dalam post sebelum ini, ketika mengulas perkara ini, penulis telah bincangkan bahawa ini terjadi kerana mentafsirkan kalimah 'jami'an' dalam Ayat 103, Surah ali-Imran itu bermaksud 'kesemuanya', walhal maksud sebenarnya adalah 'berjema'aah' atau 'secara berjema'ah'. Kedua, mungkin isu berjema'ah dalam Islam itu adalah sesuatu preskripsi syariat Islam yg kontroversial. maka dgn itu, Arab Saudi sendiri yg akui berpegang kpd al-Quran dan as-Sunnah sepenuhnya tidak melaksanakan sepenuhnya sistem berjema'ah dalam Islam di kalangan rakyatnya. Ketiga, mungkin majoriti para ulama' dan ilmuwan Islam yg mentafsirkan berjema'ah itu sebagai preskripsi umum, iaitu semua umat Islam adalah berjema'ah, terutama dalam mengerjakan solat fardu dan beberapa solat sunat yg semnemang lazimnya di solatkan hanya secara berjema'ah spt Solat Aidil Fitri dan Aidil Adha dan solat memohon hujan. Keempat, mungkin konsep berjema'ah dalam Islam itu akan menggugat sistem kerajaan dan pentadbiran politik yg mengambil preskripsi Barat tentang demokrasi atau demokrasi berparlimen yg tidak sejajar dgn konsep dan penterjemahan berjema'ah tersebut. Kelima, disebabkan kejahilan maka para ulama' dan ilmuwan Islam sendiri kerana tidak meneliti dan menghalusi preskripsi berjema'ah ini. Kerana mereka tidak menghalusi atau mendalami ketetapan al-Quran dan as-Sunnah tentang hakikat berjema'ah dan hakikah bentuk dan ciri-ciri kerajaan Islam mengikut ketetapan al-Quran dan as-Sunnah.Keenam, mungkin para ulama' dan ilmuwan Islam berpandangan bahawa preskripsi berjema'ah itu sudah dijumudkan oleh masa dan zaman, maka tidak lagi relevan dalam Islam dan syariatnya. Pandangan terakhir ini jelas menunjukkan kecetekan fahaman mereka, kerana tidak ada nas dan dalil al-Quran mahupun as-Sunnah yg telah membatalkan kewajipan berjema'ah itu.
saudara, berjema'ah dalam Islam itu adalah suatu kewajipan. Pertama, tanpa berjema'ah tidak dapat diakui umat Islam itu menepati ketetapan Islam yg menyebutkan bahawa golongan umat Islam yg berjaya mendapat syurga itu adalah golongan yg anuti Islam secara berjema'ah, selain bepegang kpd al-Quran dan as-Sunnah sebagai panduan ilmu dan sebagai panduan hidup. Kedua, berjema'ah itu menjadi lebih utama jika hadith Omar (r.a) itu diterima kerana Omar (r.a) menyatakan tidak diakui kita Islam tanpa berjema'ah dan tidak diakui kita berjema'ah tanpa wujudnya Imam, dan tidak pula diakui kita memiliki institusi keimaman itu kalaulah kita tidak berikrar mentaati Imam dan ikrar janji (bai'at) tersebut adalah ikatan pertama yg membenarkan kita adalah seorang Islam yg beriman. Ketiga, kata-kata Omar (r.a) itu pasti benar kerana Rasulallah (s.a.w) dalam hadith menyebutkan bahawa tidak halal kehidupan tiga orang yg akui kita Islam, jika mereka tidak mengangkat salah seorang dari mereka menjadi imam atas mereka bertiga. Begitu juga, ketika bermusafir (yakni, dalam perjalanan), tidak halal kehidupan tiga orang yg akui diri mereka Islam jika mereka tidak mengangkat salah seorang drp mereka yg bertiga seorang dari mereka menjadi Imam atas perkumpulan mereka yg bertiga itu. Jelasnya, institusi keImaman (atau umumnya) kepimpinan dalam Islam itu adalah suatu kewajipan. Jika tiada maka tidak hala hidup orang islam. Ini kalau bertiga. Maka kalau sekumpulan umat Islam itu lebih ramai maka lebih diwajibkan menagngkat seorang menjadi Imam ke atas masyarakat atau perkumpulan mereka. 
Diriwayatkan hadith daripada Abdul Rahman b Maisarah hadith dari Tamim ad-Dariyi berkata: ‘Berlumba-lumba (atau bersaingan) manusia (yakni, para sahabat Muslimin) di dalam membina binaan atau bangunan (yang tinggi dan tersergam) dalam zaman Omar (r.a), maka berkata Omar (r.a): ‘Wahai masyarakat Arab! Dunia! Dunia! (maksudnya: janganlah dilekakan oleh kehidupan dunia) Sesungguhnya tidak atau bukan (dikatakan) Islam kecuali dengan berjemaah dan tidak (dikatakan) berjemaah kecuali dengan berimam (yakni, dangkat menjadi Imam seorang dari kalangan mereka jemaah Islam) dan tidak (dikatakan) berimam kecuali dengan ketaatan (rukyah atau rakyat kepada imam); maka barangsiapa memilih imam dari kalangan kaumnya yang faqih (yakni, kefahaman tentang Islam sedemikian) ada kehidupan (yakni, tenteram, selamat dan bahagia) bagi imam mereka dan ada kehidupan bagi mereka (kaumnya).  Barangsiapa memilih imam mereka kerana pertimbangan selainnya kefaqihan (tentang Islam secara berjemaah) ada baginya (imamnya) kerosakan dan kerosakan bagi kaumnya.] [Hadith ad-Daramiyi]
Hadith di atas itu menyebut tentang kepimpinan dan ketaatan jema'ah umat Islam kpd dan terhadap pemimpin. Dalam post yg sebelum ini kita telahpun teliti sabda Rasulallah (s.a.w) bahawa Allah (a.w) ridha tiga perkara, yg mana dua adalah sembah hanya Allah (a.w) sebagai Tuhan manusia dan jangan syirik, dan hendaklah anuti Islam berjema'ah. Sabda Rasulallah (s.a.w) dalam hadith ini jelas mengulangi perintah Allah (a.w) pada Ayat  103, Surah ali-Imran (supaya berjema'ah) dan Ayat 59, Surah an-Nisa' (supaya mentaati 'ulil amri', iaitu istilah merujuk kpd kepimpinan jema'ah Islam sebagai kalimah generic).
Saudara, dalam hadith berikut disebutkan, antara lain, bahawa Islam dan syariatnya telah sempurna dan jema'ah umat Islam itu wajib taatkan orang yg dijadikan Imam ke atas mereka. Kesempurnaan Islam dan syariatnya itu adalah sejajar dgn firman Allah (a.w) pada Ayat 3, Surah al-Maidah yg menyebutkan bahawa Allah (a.w) telah sempurnakan Islam dan Allah (a.w) ridha Islam itu menjadi ugama yg wajib dianuti oleh umat manusia (semua zaman). Maka dgn itu Allah (a.w) tidak akan mengutus seorang Rasul atau Nabi selepas Rasulallah (s.a.w).
Diriwayatkan hadith daripada Abdul Rahman bin ‘Amru as-Salami (r.a) berkata sesungguhnya dia mendengar ‘Irbad bin Sariah (r.a) berkata: ‘Dan memberi nasihat kepada kami oleh Rasulallah (s.a.w) suatu nasihat yang mengalirkan air mata (mereka yang mendengar) daripada nasihat tersebut dan menakutkan dari nasihat tersebut beberapa hati (yang mendengarnya)’. Maka berkata aku (Irbat): ‘Wahai Rasulallah (s.a.w)! Sesungguhnya ini nasihat seperti nasihat orang yang (hendak) meninggalkan kami, maka apakah janji atas kami?’ Sabdanya: ‘Sesungguhnya bagi kamu (aku) tinggalkan atas yang putih – malamnya putih dan adapun siangnya putih, jangan sesat (kamu sekelian) sesudahku kecuali rosak barangsiapa diantara kamu, (dan jika panjang umur kamu) maka melihat (kamu akan) perselisihan yang banyak (dikalagan umat Islam), maka (aku berpesan dan mewajibkan) atas kamu dengan barangapa yang tahu kamu dari sesudahku (yakni, sesudah tiada aku kelak) dari sunnahku dan ‘sunnah khalifah ar-rasyidin al-mahdiyin’, gigitlah atasnya dengan gigi geraham (yakni, pegang atau berpandulah dengan sunnah tersebut, jangan sekali-kali lepaskan atau tinggalkan), wajib atas kamu dengan taat (yakni, taatkan perintah dan suruhan Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w) dan imam atau amir atau ketua) dan sekiranya hamba Habsyi sekalipun (yakni, orang yang sangat dibenci dan tidak disukai sekalipun menjadi imam atau pemimpin kamu); maka sesungguhnya orang yang beriman itu seperti unta di mana (dan ke mana) ditarik (oleh tuannya) diikuti unta (akan tuannya).’ [Hadith Ibnu Majah]
Saudara, jika kita teliti as-Sunnah Rasulallah (s.a.w), kita akan dapati perincian hakikat berjema'ah, kepimpinan dalam Islam serta ikrar janji setia (bai'at) serta apa-apa yg dilafazkan dalam bai'at tersebut, sebagai ciri-ciri wajib mengenai berjema'ah dalam Islam itu. Insya Allah, kita akan teliti kemudian nanti tajuk ini.

Jazakalahhu khairah

Seminar Kerajaan Perlis: Pembetulan kpd Tema

Assalamualaikum,
Saudara, dalam beberapa post yg akan datang ini kita akan teliti beberapa perspektif intipati Seminar anjuran Kerajaan Negeri Perlis: 'Berpegang Kpd al-Quran dan as-Sunnah' yg berlangsung di Hotel Royal Chulan, KL pada 23 & 24 April 2011 yg lalu. Temanya berkisar pada Ayat 103, Surah ali-Imran ('Waktasimu bihablillahi jami'an wa-la tafarraqu ...', yg diterjemahkan oleh mereka yg terlibat dalam Seminar tersebut: 'Berpegang teguhlah kamu semuanya kpd tali (ugama) Allah (a.w) (yakni, Islam) dan jangan bercerai berai'. Kita akan teliti maksud kalimah yg digariskan itu.
[Nota: Inilah terjemahan ayat tersebut mengikut majoriti umat Islam sekarang. Mereka terjemahkan kalimah 'jami'an' bermaksud 'kesemuanya'. Malah dalam kitab 'al-Quran dan Terjemahnya' terbitan kerajaan Arab Saudi yg dihadiahkan kpd semua jema'ah haji tahun lepas, dan mungkin pada tahun-tahun akan datang juga, diterjemahkan sebagai 'Dan berpeganglah kamu semuanya kpd tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai ...'. Penulis gariskan kalimah 'jami'an' dan kalimah terjemahannya 'kesemuanya', keranapentafsiran tersebut tidak betul menurut apa yg sebenarnya dimaksudkan oleh Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w). Kita sedia maklum bahawa perintah Allah (a.w) dalam al-Quran adalah semua manusia diwajibkan alkui Allah (a.w) tuhan mereka yg esa dan Muhammad (s.a.w) adalah utusan Allah (a.w) yg ditugaskan membawa ugama Allah (a.w) Islam yg diwajibkan atas mereka sebagai menepati perintah Allah (a.w) pada Ayat 56, Surah az-Zariat (= 'Aku (Allah) jadikan jin dan manusia tidak lain kerana untuk mengabdikan diri mereka kpdKu'). Justeru itu jin dan manusia tiada pilihan kecuali utnuk mengabdikan diri kpd Allah (a.w) menepati ketetapan Allah (a.w) sebagaimana yg dicontohkan (dan diajarkan serta ditunjukkan atau didemokan) oleh Rasulallah (s.a.w) (= berdasarkan as-Sunnah). Justeru itu, tidak perlu Allah (a.w) mengulangi perintahNya supaya semua manusia (dan jinn) wajib anuti Islam atau terima Islam sebagai ugama mereka dan mengerjakan segala perintah Allah (a.w). Maka dgn itu 'jami'an' bukanlah bermaksud 'kesemuanya' tetapi bermaksud 'secara berjema'ah' atau 'dengan berjema'ah'. Inilah sebenarnya maksud kalimah 'jami'an' tersebut. Apabila manusia tidak terima Islam, maka sudah pastilah mereka menentang perintah Allah (a.w). Dan, kerana itu mereka tergolong orang yg syirik (menduakan Allah (a.w)) atau kafir (tidak mahu terima Allah (a.w) sebagai tuhan meeka. Mereka itu secara otomatis masuk neraka. Ini diperjelaskan dalam banyak ayat dalam al-Quran. Bagi mereka yg islam pula mereka akui Allah (a.w) tuhan mereka dan akui bahawa Muhammad (s.a.w) adalah Rasul atau Utusan Allah (a.w) yg membimbing manusia yg Islam ke arah mendapatkan kerahmatan Allah (a.w) supaya berjaya menepati perintah Allah (a.w) pada Ayat 13, Surah an-Nisa' (= orang yg dapat syurga) atau tergelincir, walaupun Islam, tergolong dalam Ayat 14, Surah an-Nisa' ( = masuk neraka). Orang yg berjaya menepati Ayat 13, Surah an-Nisa' itu juga berjaya menepati perintah Allah (a.w) pada Ayat 59, Surah an-Nisa' ( = taatkan juga 'ulil amri' (yg dierjelaskan oleh Rasulallah (s.a.w) kepimpinan jema'ah Islam (iaitu disebut Imam atau Amir), tetapi jika berselisihan pendapat tentang sesuatu, diwajibkan kembali berpandukan al-Quran dan as-Sunnah).Sesseorang itu diwajibkan anuti atau ambil Islam sebagai ugama keseluruhannya, yakni tidak boleh ambil separuh dan tinggalkan separuh, yakni ambil ketetapan Islam itu secara total. Inilah perintah Allah (a.w) pada Ayat 208, Surah al-Baqarah (= masuklah (atau ambillah) Islam itu kesemuanya atau keseluruhannya (yakni, total), bukan sebahagian). Justeru itu, 'jami'an' itu bukanlah bermaksud semua manusia atau semua dimensi syariat Islam, kerana sudah diperjelaskan pada ayat ini dalam kalimah 'kaffah' tersebut.
Malah di dalam as-Sunnah frasa pada Ayat 103, Surah ali-Imran itu diulangi oleh Rasulallah (s.a.w) dalam sabdanya: 
Diriwayatkan hadith bahawa Rasulallah (s.a.w) bersabda: 'Sesungguhnya Allah (a.w) ridha bagi kamu sekelian tiga perkara: (pertama) Ridha Allah (a.w) bagi kamu bahawasanya kamu mengabdikan diri (yakni, sembah sebagai tuhan) akpd Allah (a.w) dan jangan syirik kpdnya akan sesuatupun; (kedua, 'wa-an taktasimu bihablillai jami'an wa-la tafarraqu' (= Dan, berpegang teguhlah pada tali (ugama) Allah (a.w) secara berjema'ah dan jangan berpecah belah (atau berceraiberai)...); (dan ketiga) bahawaa menasihati barangsiapa yg Allah (a.w) jadikan pemimpin (yakni, Amir) atas kamu sekelian.' [Hadith Muslim] [Dipetik dari Buku Kompilasi kertas-kertas Seminar]
Dan, hadith yg berikut yg diriwayatkan oleh Muslim juga, iaitu: 
Diriwayatkan hadith daripada Suhailin hadith dari bapanya hadith dari Abi Hurairah (r.a) berkata: ‘Bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Innallaha yarda lakum thalatha wa-yakrahu lakum thalathan fayarda lakum an ta’buduhu wala tusyriku bihi syaian waan ta’tasimu bihablillahi jami’an wala tafarraqu wa-yakrahu lakum qila wa-qala wa-kathiratas-suali wa-ida’atal-mali.’ [Yg bermaksud: Sesungguhnya Allah (a.w) rida bagi kamu sekelian tiga perkara dan benci Allah (a.w) atas kamu tiga perkara; maka rida Allah (a.w) bagi kamu bahawa (pertama) kamu sembah hanya Dia (Allah) (sebagai Tuhan) dan tidak syirik (menyekutukan) kepadaNya dengan sesuatupun, dan (kedua) bahawasanya kamu berpegang teguh dengan tali (ugama) Allah (a.w) dengan berjemaah dan (ketiga) jangan kamu berfirqah-firqah (berpecah belah); dan benci Allah (a.w) atas kamu tiga perkara, (pertama) kata-kata itu dan kata-kata ini (yakni, ikuti cakap-cakap orang begitu dan begini tanpa sandaran nas dan dalil dari al-Quran dan as-Sunnah), dan (kedua) memperbanyakkan soal (pertanyaan dalam ugama kerana dipengaruhi oleh hasutan syaitan dan kata-kata sianu sianu), dan (ketiga) mensia-siakan harta (yakni, membazirkan harta kerana tidak dimanfaatkan demi Islam (yakni, kebajikan akhiratnya))] [Hadith Muslim] 
Jelas, frasa yg sama digunakan oleh Rasulallah (s.a.w) (= wa-an taktasimu bihabillahi jami'an wa-la tafarraqu ...) tersebut. 
Kalau kita dalami as-Sunnah mengenai bab imaroh (atau kepimpinan dalam Islam) dan juga Bab Jema'ah dalam Islam, kita akan temui begitu banyak hadith menyebutkan hakikat berjema'ah ini. Jutsteru itu, kita akan faham bahawa maksud kalimah 'jami'an' itu bukan 'kesemuanya' atau 'semuanya' tetai 'berjema'ah' atau 'secara berjema'ah' atau 'dgn cara berjema'ah'. Antara hadith yg jelas menunjukkan institusi berjema'ah itu adalah hadith berikut: 
Diriwayatkan hadith dari ibni Tausin hadith dari bapanya hadith dari ibnu Abbas (r.a) berkata: 'telah bersabda Rasulallah (s.a.w): 'Yadullahi ma'al jama'ati' (yg bermaksud: Tangan Allah (a.w) (maksudnya, pertolongan Allah) (a.w) adalah berserta (atau, bersama-sama) dgn orang yg berjema;ah'. 
Dan, Hadith berikut: 
Diriwayatkan hadith dari Abdullah b Dinar hadith dari ibnu Omar (r.a) bahawasanya Rasulallah (s.a.w) bersabda: 'Innallaha la yajma'u ummati (au  ummata) Muhammaddin 'ala dolalatin, wa-yadullahi ma'al jama'ati, wa-man syazza syazza ilan nari.' (yg bermaksud: Sesungguhnya Allah (a.w) tidak mengupulkan umatku (atau umat Muhammad) atas kesesatan dan tangan Allah (a.w) (yakni, pertolongan Allah (a.w)) beserta  dgn jema'ah dan barangsiapa yg memencilkan diri (yakni, tidak berjema'ah dalam Islam), memencilkan dirinya ke dalam neraka.') [Hadith at-Termidzi, Kitab Fitan] 
Saudara, jelaslah yg dimaksudkan dgn kalimah 'jami'an' itu adalah sebenranya berjema'ah, yaknminuti Islam secara berjema'ah. Malah Omar b Khattab (r.a) menyimpulkan segala perintah Rasulallah (s.a.w) dalam perkara berjema'ah dan kepimpinan dalam islam itu dalam hadith yg rengjas tetapi padat, spt berikut:
Omar (r.a) berkata: 'Innahu la Islama illa bijama'atin, wa-la jama'atin illa bi-imaratin, wa-la imaratin illa bi-ta'atin ... hingga akhir hadith.' (yg bermaksud: Tidak diakatakan Islam tanpa berjema'ah, tidak dikatakan berjema'ah tanpa Imam, tidak dikatakan ada imam tanpa ketaatan (kpd Imam) ...) [Hadith riwayat Darami, Kitab Raqam Hadith] 
Kesimpulannya, walaupun mereka yg terlibat dalam Seminar itu banyak membantu dalam membolehkan kita lebih faham ketetapan al-Quran dan as-Sunnah dalam kesepaduan islam dan ummah, namun kekal tidak menyampaikan ketetapan mutlak Islam (al-Quran dan as-Sunnah) bahawa umat Islam itu dalam menganuti Islam dan cara hidup Islam dikalangan ornag yg iman itu, kewajipan berjema'ah.
Kita ucapkan jazahumullahu khairah kpd mereka yg terlibat dalam menjadikan Seminar ini suatu realiti dan berm,anfaat kpd kita, namun diharapkan meeka perbetulkan 'kesilapan' tentang hakikat yg kita telahpun bincangkan di atas itu.

Jazakallahu khairah


Monday, April 25, 2011

Seminar Kerajaan Perlis: Mukaddimah

Assalamualaikum,
Saudara, hari Sabtu dan Ahad yg lalu, i.e. 23 dan 24 April 2011, penulis berkesempatan menghadiri suatu majlis ilmu yg dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Perlis. Tajuk Seminar: 'Berpegang kpd al-Quran dan as-Sunnah' amat cocok, kerana umat Islam hari ini semakin jauh dan menjauhi diri dari al-Quran dan as-Sunnah. menarik dan berguna kpd mereka yg ingin mengetahui islam melalui al-Quran dan as-Sunnah. Umat Islam semakin dipengaruhi oleh syaitan dan hawa nafsu mereka sendiri. Dan, mereka semakin menjauhkan diri dari Allah (a.w). Dan, semakin lupa mereka bahawa setiap kita membawa satu 'time-bomb' (atau bom jangka), yg akan meletus atau meletup apabila sampai tempohnya - ajal mati kita. Selepas tiba ajalnya, maka kita akan bersendirian mengadap malaikat yg menjaga kubur, kemudian ketika dibangkitkan pula, dan ketika telah ditimbang di mizan, apakah kita ahli syurga atau ahli neraka (Ayat 7, Surah as-Syura), kita akan tau bezanya antara penghuni syurga dan penghuni neraka!
Saudara, tema Seminar ini menarik, iaitu: 'Dan, berpegang kamu semuanya kpd tali (agama) Allah (a.w) dan janganlah kamu bercerai berai - Ali Imran: 103'. Tujuannya untuk memperingatkan semula semua yg Islam yg hadir di muktamar tersebut bahawa Allah (a.w) memberitahu bahawa mereka adalah asalnya satu umat dan mereka sesama mereka adalah bersaudara, hendaklah bersatu padu dan jangan bercerai-berai dalam Islam. Bagus mesej yg hendak disampaikan oleh tema itu. Murni niat Kerajaan Negeri Perlis untuk menonjolkan betapa utamanya bagi umat Islam itu bersatu dalam segala sesuatu ketika membimbing umat manusia Melayu dan bukan Melayu di malaysia supaya yg Islam kental Islamnya dan persaudaraannya dan yg tidak Islam faham apakah sebenarnya Islam itu. Tujuan sampingan adalah untuk mengilmukan para ulama' dan ilmuwan Islam, terutama mereka yg memegang tampuk kuasa ugama dan kerajaan supaya lebih memahami Islam dan syariatnya berdasarkan sumbr yg haq iaitu al-Quran dan as-Sunnah. Dgn itu tiadalah prasangka buruk serta tohmahan yg datang bahawa mereka dibatasi dan pergerakan gerakan dakwah terbantut kerana setiap negeri tidak mahu bersma dan bekerjasama dalam membangunkan ummah, terutama dalam mengilmukan ummah.
Tapi, sayang sekali, umat Islam, khususnya mereka yg bertanggungjawab tentang urusan ugama dan syariat Islam tidak mengambil bahagian - tidak hadir, maka tidaklah mereka mendapat manfaat dari suatu majlis ilmu yg amat berharga. Malah dalam Islam, mengikut ketetapan as-Sunnah, seseorang yg menghadirkan diri dalam suatu majlis ilmu itu diberikan ganjaran pahala seumpama pahala berjihad pada jalan Allah (a.w). Malah sekiranya ditakdirkan mati seseorang itu dalam perjalanan ke majlis ilmu, ketika berada di majlis ilmu atau kembali pulang ke rumahnya dari majlis ilmu, mati dia, maka dia mendapat ganjaran syurga. Tapi, sayang berapa ramaikah penjawat organisasi ugama (khususnya jabatan ugama Islam di negeri-negeri, IKIM, JAKIM dan PERKIM, PPZ dan seumpamanya) yg faham dan yakinkan ketetapan Allah (a.w) ini malah mereka sanggup habiskan masa terluang melakukan aktiviti lain ...
Saudara, rata-rata umat Islam kebanyakannya sudah merasa selesa bahawa mereka sudah cukup ilmu dalam dada mereka. Maka mereka tak mahu mendengar dan menambah ilmu.  Walhal Islam mewajibkan umatnya cari ilmu dari buaiyan samp[ai ke lubang lahad. Proses pengilmuan diri itu tidak tamat selagi kita masih dberi nyawa oleh Allah (a.w). Kefahaman tentang al-Quran dan as-Sunnah bukan bergantung kpd pengajian setahun dua atau empat tahun (setelah dapat Ph D) tapi pengilmuan dalam Islam adalah  satu 'lifelong learning process'. Tapi, ramai umat Islam remehkan kewajipan mengilmukan diri ini ... Ramai yg mendapat dosa kerana tidak mahu mengilmukan diri mereka ...

Jazakallahu khairah