Saturday, April 16, 2011

Mengakui Sesuatu Sebagai Haknya yg Bukan Miliknya

Assalamualaikum,
Saudara, seseorang yg akui dirinya Islam tidak akan berbohon mengatakan sesuatu itu adalah miliknya jikalau benda yg dia akui miliknya itu sebenarnya bukan miliknya, tetapi milik orang lain.  Kerana jika dia mengatakan sesuatu ituyg bukan haknya sebagai miliknya akan menempakannya ke dalam neraka di akhirat kelak. [Nota: Termasuk dalam perkara ini adalah saksi palsu yg mengatakan atau membuat persaksian sesuatu itu sebagai benar tetapi adalah suatu pembohongan semata-mata]
Menceritakan sebuah hadith oleh yahya b Yukmar bahawasanya Aba Aswad ad-Diliya menceritakan hadith dari Abi Zarr bahawasanya dia (Abi Zarr) bahawasanya mendengar Rasulallah (s.a.w) bersabda: 'Barangsiapa mengaku pada sesuatu yg tidak baginya (yakni, yg bukan miliknya adalah miliknya), maka dia (yg mengaku itu) bukanlah dari golongan kami (Nabi), maka bertempatlah tempatnya dalam neraka.' [Hadith Ibnu Majah, Kitab Ahkam (Hukum)]
Saudara, adalah suatu kesalahan yg amat serius jikalau seseorang itu akui sesuatu itu yg bukan miliknya adalah miliknya. Rasulallah (s.a.w) tidak akui dia itu adalah umatnya dan di akhirat kelak ditempatkan dalam neraka. Jelaslah perbuatan itu suatu yg amat keji di sisi Allah (a.w).

Jazakallahu khairah

No comments:

Post a Comment