Thursday, September 30, 2010

Ibadah Haji - Solat Sunat Selepas Tawaf

Assalamualaikum,
Saudara, kita selanjutnya apakah amalan yg amat menguntungkan kita ketika kita berada di Mekah, khususnya Majidil Haram, apabila kita berkesempatan ke sana. Kita ke Mekah dgn dua tujuan yg lazim, iaitu mengerjakan haji atau mengerjakan umrah. Sesiapa yg berpeluang ke Mekah, mereka yg tahu, akan melakukan perkara-perkara berikut (di luar musim haji):

(a) Mengerjakan solat-solat fardu secara berjema'ah;
(b) Mengerjakan solat-solat sunat sebanyak mungkin pada siang hari dan pada malam harinya;
(c) Membaca al-Quran;
(d) Berdoa sebanyak mungkin;
(e) Berzikir dan berwirid sebanyak mungkin;
(f) Minum air zam zam sebanyak mungkin; dan
(g) Tawaf Sunat sebanyak yg mungkin.

Di dalam sepotong hadith Rasulallah (s.a.w) memberitahu bahawa sesiapa yg dapat mengerjakan Tawaf Sunat sebanyak 50 kali Tawaf yg sempurna, dia mendapat pahala seumpama mengerjakan haji bersama-sama dgn Rasulallah (s.a.w). Satu Tawaf itu merangkumi dua perlakuan; iaitu, pertama, Tawaf 7 pusingan dgn menepati cara dan kaedah Rasulallah (s.a.w) tawaf; dan kedua, selepas selesai Tawaf itu mengerjakan solat sunat dua rakaat di belakang Makam Ibrahim. Itulah set Tawaf; i.e. Tawaf dan solat sunat dua rakaat.
Dalam post yg lalu kita telahpun lihat hadith ini. Selain pahala yg didapati dari mengerjakan Tawaf tersebut, dan pahala kerana mengerjakan solat sunat tersebut dan pahala khas kerana kita bersolat di hadapan Ka'abah, malah Hajar Aswad, kefadhalan dari 40 rahmat Allah (a.w) (ketika siang atau malam yg diturunkan Allah (a.w) atas Masjidil haram), serta juga dapat kefadhalan yg jauh lebih penting, iaitu doa yg dikabulkan Allah (a.w).

Doa Khusus
Selepas Solat Sunat Dua Rakaat di belakang Makam Ibrahim.

Mengikut as-Sunnah, Solat Sunat dua rakaat di belakang Makam Ibrahim itu adalah membawa banyak ganjaran pahala. Surah-surah yang perlu dibaca mengikut as-Sunnah adalah: rakaat pertama Qulya Aiyuhalla kafirun; dan rakaat kedua, Qul huallahu ahad selepas al-Fatihah.
Setelah selesai solat, bacalah doa khusus yang amat afdhal ini (kerana sesiapa yang membaca doa ini diampunkah Allah (a.w) dosanya dan sebagainya (sila rujuk hadith).
Diriwayatkan hadith dari Buraidah berkata: ‘Telah bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Lamma ahbatallahu Adama ilal-ardhi tofa bilbaiti usubun’an wa-solla hiza-al-baiti rak’ataini, thumma qala: ‘Allahumma anta ta’lamu sirri wa-‘alaniati faqbil ma’zirati wa-ta’lamu hajjati fa-‘atini sukli wa-ta’lamu ma ‘indi faghfirli zunubi asaluka imananyubahi qalbi wa-yaqinan sodiqan hatta ‘alama annahu innahu la yusibuni illa ma katabat li wa-raddini biqada-ika.' [Maksud: Ketika apa-apa menurunkan Allah (a.w) Nabi Adam (a.s) ke bumi Tawaf dia di baitullah (Kaabah) tujuh pusingan dan solat dia lurus dekat Baitullah dua rakaat, kemudian berkata (yakni, berdoa): Ya Allah ya Tuhanku! Engkau tahu rahsiaku (yakni, sesuatu yang samar atau disembunyikan) dan (Engkau tahu) apa-apa yang aku zahirkan (sebutkan), semoga menerima Engkau keperluanku maka memberikanlah Engkau kepadaku permintaanku dan tahu Engkau apa-apa di sisiku (yakni, dosa-dosa yang ada padanya) maka mengampunilah dosa-dosaku; aku minta kepada Engkau keimananku (yakni, ketinggian iman) aku minta pengertian (kefahaman tentang ugamaMu dalam) hatiku dan semoga memberi Engkau keyakinan yang benar hingga tahu aku (bahawa) tidak mengenai (yakni, mendapat) aku (sesuatu) kecuali apa-apa yang telah dituliskan (yakni, qada’kan) Engkau untukku dengan beberapa qadar Engkau’. Maka diwahyukan Allah (a.w) keatasnya (yakni, Adam, jawapanNya):’Ya Adamu innaka da’autani biduain fastajabtu laka fihi walan yadghuni bihi ahadun min zurriatikan illa istajabtu lahu wa-ghafartu lahu zanbihi wa-farrajtu hammahu wa-ghammahu wat-tajartu lahu min warai kulli tajiri wa-atathud-dinya raghimatan, wain kana la yuriduha.' [Maksud: Wahai Adam! Sesungguhnya engkau telah berdoa padaKu maka telah aku kabulkan bagi kamu di dalamnya (yakni, doa engkau), dan tidak akan berdoa kepadaKu dengan ini doa seseorang dari kalangan keturunanmu (yakni, cucu cicit keturunan Adam, yakni kita semua) kecuali Aku kabulkan baginya dan Aku mengampuni baginya dosa-dosanya dan Aku mengeluarkan dia dari kesusahan (yakni, cita-cita dan hasrat) dia dan (mengeluarkan) musibah dia dan jualbelinya dan di belakangnya tiap-tiap jualbeli (yakni, kebolehan dan kejayaan berniaga) dan datang pada orang dunianya hina (yakni, Allah (a.w) membuka dunia untuk manusia) (dunia itu hina dan tidak penting pada Allah (a.w)), dan jikapun ada (walaupun) tidak siapa yang berkehendakkan pada dunia (Allah (a.w) tetap memberinya dan tidak mengira siapa yang diberikanNya).] [Hadith at-Tobrani dalam Kitab al-Usita Wabnis Asakar.]
Jelaslah begitu mustajab dan tinggi manfaat doa yang dibacakan oleh Nabi Adam (a.s) itu. Dan, Allah (a.w) menjanjikan sesiapa yang berdoa sebagaimana Adam (a.s) berdoa dia mendapat lima jenis kurniaan. Berhubung dengan permintaan dunianya akan diberikan Allah (a.w) walaupun tidak dipinta oleh hambaNya, akan diberikan juga oleh Allah (a.w). Kerana, dunia itu tidak ada nilainya pada Allah (a.w), namun Allah (a.w) akan diberikan kepada cucu cicit zuriat Adam (yakni, hambaNya) walaupun tidak diminta mereka.
Bacalah doa ini selepas solat sunat di belakang Makam Ibrahim, kerana Allah (a.w) telah menjanjikan bahawa Dia akan mengkabulkan segala permintaan kita yg terkandung dalam doa tersebut. Jika dengan keyakinan yang penuh insya Allah segala apa yg kita hajatkan akan diberikan Allah (a.w) segala sesuatu yang dihajati yang dizahirkan ataupun yang dirahsiakan dalam kalbu.
[Nota: Apabila Adam (a.s) dikeluarkan dari syurga dan diturunkan ke dunia di di Mekah dan hawa di Afhghanistan, kemudian setelah 40 tahun berpisah bertemu di Jabal Rahmah . Disebutkan di dalam hadith lain bahawa sebelah kepak lalat di syurga itu lebih bernilai pada Allah (a.w) dari dunia ini dan isinya! Tidak ada nilai dunia ini pada Allah (a.w). Yang bernilai pada Allah (a.w) adalah syurgaNya. Maka dengan itulah Allah (a.w) mengajak hambaNya berusaha untuk dapatkan syurga (Ayat 221, Surah al-Baqarah: ‘… wallahu yad’u ilal jannati wal-maghfirati bi-iznihi …’(maksud: (lebih kurang) 'Dan Allah (a.w) itu mengajak kepada syurga dan keampunan dengan izinNya ...'). Bagi mereka yg belajar ilmu al-Hadith tahu, bahawa orang yg paling miskin di akhirat kelak memiliki harta yag nilainya melebihi 10 kali dunia dan segala isinya!
Mudah-mudahan kita diberi Allah (a.w) tambahan rezki untuk membolehkan kita berkesempatan ke Mekah, i.e. ke Masjidil Haram, setiap tahun, dan dikurniakanNya kesihatan dan kekuatan untuk mengerjakan pelbagai ibadah dan amalan yg dapat membanyakkan simpanan dividen pahala akhirat untuk kita, insya Allah.

Jazakallahu khairah

Ibadah Haji - Bonus dan Dividen Pahala di Mekah

Assalamualaikum,
Saudara, kita telahpun teliti bagiamana mengerjakan ibadah umrah dan ibadah haji itu. Kita juga telah maklum beberapa kefadhalan kpd kita dalam mengerjakan pelbagai amalan dan ibadah sambil kita menunggu tibanya hari Wukuf, iaitu pada 9 Zulhijjah. Jema'ah umrah dan jema'ah haji yg berada di Masjidil Haram berpeluang baik untuk melabur demi kebajikan akhirat mereka kerana dividen akhiratnya amat tinggi.
Di bawah ini kita lihat dua potongan hadith yang menyebut tentang kefadhalan amalan atau ibadah yg yg jika kita kerjakan kita dapat ganjaran pahala yg besar: pertama, Antara pelaburan akhirat yg banyak dividennya adalah mengerjakan segala jenis amalan dan ibadah ketika berada di Majidil Haram. Pahala tersebut tidak idapati jika disolatkan di luar Majidil Haram. Kedua, seperti berikut.

Semasa Berada Di Mekah

Apabila sampai ke Mekah dan sebelum masuk ke bilik hotel digalakkan mengerjakan Tawaf Qudum (Tawaf Selamat Datang), kemudian barulah masuk menginap hotel. Kemudian apakala hendak meninggalkan Mekah, yakni nak balik lakukan Tawaf Wida’ atau Wada’ (Tawaf Selamat Tinggal), kemudian terus meninggalkan Mekah.
Sebaik mungkin semasa berada di Mekah, yakni Masjid al-Haram, penuhilah masa berlumba-lumba mencari sebanyak mungkin pahala dengan melakukan pelbagai amalan dan ibadah. Pahala yang didapati kerana mengerjakan ibadah di tanah haram, terutama di Masjid al-Haram disebutkan dalam dua potongan hadith berikut:
Diriwayatkan hadith dari Ismail bin Abi Khalid hadith dari Zadan berkata: ‘Jatuh sakit ibnu Abbas (r.a) suatu sakit yang bersangatan, maka memanggil dia akan anak-anaknya maka mengumpulkan mereka sekelian, maka berkata dia: ‘Aku mendengar Rasulallah (s.a.w) bersadba: ‘Man hajja min makkata masyian hatta yarji’u ila makkata katabaallahu lahu bikulli hatwatin sab’a miati hasanatin mithla hasanatil-harami.’.' [Maksud: Barangsiapa haji dari Mekah ... sehingga keluar ke Mekah ditulis Allah (a.w) baginya dengan tiap-tiap kebaikan (amal makruf) (digandakan sebanyak) 700 kebaikan setiap kebaikan seumpama kebaikan al-Haram.’] Dikatakan (yakni, ditanya oleh) orang: ‘Apa dia kebaikan al-Haram?’ Berkata dia: ‘Bagi setiap kebaikan 100,000 kebaikan’.] [Hadith al-Hakim, di dalam al-Mustadrak, Kitab Manasik]
Gandaan pahala tersebut melibatkan segala amalan dan ibadah yg dikerjakan di dalam Masjidil Haram, antara adalah:

(a) Solat fardu;
(b) Solat sunat;
(c) Membaca al-Quran;
(d) Berzikir dan berwirid;
(e) Berdoa,
(f) Menolong saudara Islam yg lain.

Setiap pahala amalan dan ibadah yg kita kerajakan digandakan menjadi 100,000 kali pula. Ketetapan hadith di atas itu disebutkan juga dalam hadith berikut.
Dirwayatkan hadith dari ‘Atak hadith dari Jabir (r.a) bahawasanya Rasulallah (s.a.w) bersabda: 'Solatun fil masjidi afdhali min alfi solatin fima siwahu illa masjidil harama wa-solatu fi masjidil harami afdhalu min miatin alfi solatin fima siwahu.' [Maksud: Solat di dalam masjidku (yakni, Masjid Nabawi di Madinah) adalah lebih afdhal dari 1,000 solat di lain-lain masjid kecuali Masjidil Haram, dan solat di dalam Masjidil Haram lebih afdhal dari 100,000 solat di lain-lain masjid.] [Hadith ibnu Majah]
Sebagai contoh setiap solat fardu yg dijema'ahkan diberi ganjaran pahala 27 kefadhalan. Apabila disolatkan di dalam Masjidil Haram pula digandakan lagi sebanyak 100,000 gandaan. Jadi 27 x 100,000 =2,700.0 k kali ganda. Kalau membaca hanya 'alif-lam-min' dalam Surah al-Baqarah contohnya,kita mendapat 10 pahala setiap satu huruf. Jadi membaca hanya 3 huruf kita dapat 3 x 10 x 100,000 = 3,000.0k gandaan pahala. Fikirkanlah kalau kita khattam sebuah al-Quran membacanya dalam Masjidil Haram. Kalaulah pula, kita mengamalkan segala amalan atau ibadah itu dgn penuh khusyuk pula dengan penuh kesyukuran dan keinginan yg luhur kerana mencari kurniaan pahala dari Allah (a.w), maka nilai amalan tersebut, dari segi kualitinya dalam konteks keimanan kita, jauh lebih tinggi. Maka pahala jauh lebih tinggi pula di sisi Allah (a.w).
Jika begitu, mengapakah kita dapati ramai jema'ah hadiht yg membuag masa tidur di bilik, atau merayau-rayau membelibelah? Mengapakah ramai jema'ah yg bersolat di hotel mereka. Mengapakan ramai jema'ah haji yg bersolat di luar masjid, yg safnya terutus pula. Sudahlah tidak mendapat ganjaran pahala, solat berjema'ahnya pun tidak sah kerana terputus saf dan berjauhan dari saf jema'ah yg lain.
Mudah-mudahan, kita diberi petunjuk yg mantap supaya kita sentiasalah berusaha mencari dan mengambil peluang mengumpul sebanyak mungkin dividen akhirat demi kebajikan akhirat kita, insya Allah.

Jazakallahu khairah

Ibadah Haji - Solat 40 Waktu di Masjid Nabawi

Assalamualaikum,
Sauadara, kita tel;ah lihat bahawa dalam program haji yg diuruskan oleh Tabung Haji ataupun anak syariatnya atau lain-lain syarikat yg dilesenkannya, jema'ah diberi pilihan sama ada bertolak ke Mekah dahulu dari Jeddah ke atau bertolak ke Madinah dahulu kemudian baru ke Mekah. Islam mula bertapak di Mekah selama 10 tahun dan kemudian setelah berhijrah Rasulallah (s.a.w) Islam berkembang di Madinah pula, selama 13 tahun. Rasulallah (s.aw) dilantik Allah (a.w) menjadi Rasul atau Pesuruh Allah (a.w) ketika umurnya 40 tahun dan beliau wafat ketika umurnya 63 tahun. Justeru itu Islam bermula dan berkembang dan syariat Islam itu selesai disempurnakan dalam tempoh 23 tahun, sebelum wafatnya Rasulallah (s.a.w).

Solat Fardu 40 Waktu Di Madinah

Semasa berada di Madinah atau berkesempatan berada di Madinah 8 hari atau lebih, ambillah kesempatan bersolat fardu secara berjemaah di Masjid Nabawi sebanyak 40 waktu tanpa putus-putus. Banyak pahalanya, seperti yang disebutkan dalam hadith berikut:
Diriwayatkan hadith dari Anas bin Malik (r.a) hadith dari Nabi (s.a.w) bahawasanya bersabda: ‘Man solla fi masjidi arba’ina solatan la yafutuhu solatan kutibath lahu bara-atun minan nari wa-najatun minal ‘azabi wa-baria minan-nifaqi.' [Maksud: Barangsiapa bersolat 40 solat (yakni, solat fardu) di dalam masjidku tidak terputus solatnya ditulis baginya (pertama) terpelihara dari neraka dan (kedua) dijauhkan dari azab dan (ketiga) dipelihara dari sifat-sifat nifaq (atau, menjadi orang munafiq).] [Hadith Imam Ahmad, dalam Musnad]
Hadith di atas itu menyebutkan kefadhalannya kepada kita ketika berada di Madinah, kita mengerjakan solat fardu berturut-turut 40 waktu atau lapan hari tanpa putus-putus. Rasulallah (s.a.w) memberitahu jika kita berkesempatan berbuat sedemikian, kita mendapat ganjaran:

(a) Terpelihara dari neraka (di ahirat kelak);
(b) Djauhkan dari azab (ketika hidup); dan
(c) Dipelihara Allah (a.w) dari sifat-sifat nifaq (i.e. kemunafikan).

Jelaslah sangat menguntungkan kita, iaitu dua yag dikurniakan Allah (a.w) itu kita terima ketika di dunia dan satu ketika di akhirat. Masalallah.
Jika begitulah mengapakah ramai umat Islam tidak mengerjakannya? Ramai orang Islam yg mampu dari segi kewangan kerap kali berkunjung ke Madinah, terutama dalam perkara bisnes mereka. Mereka membelanjakan banyak wang untuk menziarahi atau melawati negara-negara luar, kerana ingin melihat dunia! Tapi, tak ramai orang Islam yg sanggup membelajakan wang demi mencari bekalan pahala yg banyak seumpama yg diberi peluang oleh Allah (a.w) mengikut hadith di atas itu.
Ada juga orang yg berpeluang. Jema'ah haji yg akan menunaikan haji diberi peluang berada di Madinah selama 9 atau 10 hari supaya mereka dapat mengerjakan solat fardu secara berjema'ah di Masjid Nabawi tanpa putus-putus maka dapat manfaat yg disebutkan dalam hadith tersebut. malangnya menghabiskan masa bersiar atau tidur dalam bilik mereka atau bersolat sendirian dalam kamar hotel merka!

Jazakallahu khairah

Tuesday, September 28, 2010

Ibadah Haji - Menziarah Makam Rasulallah (s.a.w)

Assalamualaikum,
Saudara, orang Islam di merata ceruk dunia itu akan berusaha untuk ke Madinah dan ke Mekah atau ke Mekah kemudian baru ke Madinah kerana ibadah umrah dan haji. Mekah dan Madinah adalah mercu tanda Islam yg utama selain Masjidil Aqsa. Malah Allah (a.w) menyuruh umatnya jika mereka hendak berjalan-jalan makan angin, hedisuruh mereka supaya menziarahi tiga tempat - Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Nabawi di Madinah dan Masjidil Aqsa di Palestin.

Menziarahi Kubur (Makam) Nabi (s.a.w)

Setiap orang Islam yang berkesempatan menziarahi Madinah, seperti ketika menunaikan haji atau umrah, digalakkan melawat makam Rasulallah (s.a.w) di dalam Masjid an-Nabawi. Kita tidak pula diberitahu mengapa kita digesa melakukannya.
Kita lihat dua potongan hadith di bawah ini yang memberikan kita nas dan dalil as-Sunnah mengapa kita perlu lakukan sedemikian itu. Rasulallah (s.a.w) sendiri, sebelum beliau wafat, telah memerintahkan umatnya supaya ziarahi kuburnya. Sesiapa yang menziarahi makam Nabi (s.a.w), dia seumpama menziarahi Nabi (s.a.w) ketika hidupnya.
Rasulallah (s.a.w) bersabda: ‘Man hajja fazara qabri ba’da wafati kana Kaman zarani fi hayati’ [Maksud: Barangsiapa (atau sesiapa) mengerjakan haji (dan umrah) maka menziarahi kuburku sesudah wafatku ada (baginya) seperti menziarahiku ketika hidupku.] [Hadith riwayat at-Tobrani, al-Baihaqi, Abu Sheikh, ibnu Adi dalam kitab Kanzil Umal]
Hadith berikut pula memberikan satu lagi kemanfaatan menziarahi makam Nabi (s.a.w) itu. Rasulallah (s.a.w) akan menolong (i.e. memberi syafaat di akhirat kelak) atau Nabi (s.a.w) menyaksikan bahawa orang yang menziarah kuburnya itu adalah tergolonga dari kalangan umatnya (yakni, umat Muhammad). Rasulallah (s.a.w) dalam hadith tersebut memberitahu bahawa seseorang yang datang ke Mekah atau Madinah untuk menunaikan fardu haji dan/ umrah jika ditakdirkan sampai ajalnya di tanah haram Madinah atau Mekah, maka dia diselamatkan dari neraka.
Diriwayatkan hadith dari Omar (r.a) bahawa Rasulallah (s.a.w) bersabda: ‘Man zara qabri kuntu lahu syafi’an au syahidan, wa-man mata fi ihdal-haramaini ba’athahullahu’ [Maksud: Barangsiapa (atau sesiapa) menziarahi kuburku ada aku baginya menolong atau menyaksikan, dan barangsiapa atau sesiapa yang mati dalam salah satu dua kemuliaan (yakni, mati di tanah haram di Mekah dan di Madinah) mengutus Allah (a.w) dan diamankan Allah (a.w) pada hari qiamat] [Hadith al-Baihaqi dalam kitab Kanzil Umal]
Demikianlah besarnya kefadhalan menziarahi makam Nabi (s.a.w) dan balasan orang yang menunaikan haji atau umrah dan meninggal di tanah haram Madinah dan Mekah. Jika ditakdirkan, ketika hendak mengerjakan haji meninggal ketika berada di kedua-dua tanah haram itu, diberi Allah (a.w) ganjaran syurga.
Selain manfaat yg begitu besar menziarahi makam Rasulallah (s.a.w) itu kita diberitahu juga melalui sepotong hadith lain bahawa ketika berada di Masjid Nabi (i.e. Nabawi) hendaklah kita usahakan bersolat kelima-lima solat fardu itu secara berjeme'ah tanpa putus-putus sebanyak 40 solat (i.e. 5 solat x 8 hari = 40 solat), maka kita terpelihara dari sifat-sifat kemunafiqan dan terselamat dari api neraka. Oleh itu bagi mereka yg berada di Madinah usahakanlah untuk mendapat kesemua kefadhalan tersebut demi akhirat kita.

Jazakallahu khairah

Ibadah Haji - Menyembelih Kurban

Assalamualaikum,
Saudara, kita tahu bahawa bagi mereka yg berada dan juga bagi mereka yg tinggi keimanannya, akan berusaha untuk menyembelih kurban dalam bulan haji, iaitu mulai selepas Solat Aid hinggalah tiba waktu 'Asar pada 13 Zulhijjah. Kurban itu sekurang-kurangnya seekor kambing. Jika lembu boleh dikongsikan. Dalam ketetapan al-Quran dan as-Sunnah, tiada ketetapan yg menghadkan bahawa seekor lembu itu hanya boleh dikongsikan oleh 7 orang dan seekor unta itu hanya boleh dikongsikan oleh 10 orang. Islam itu mudah dan Islam itu adil. Oleh kerana besarnya pahala menyembelih kurban itu, maka orang yg miskinpun boleh berkongsi unuk menyembelih kurban seekor lembu.

Selesai Melontar Jamrah Aqabah Sembelih Kurban bagi yang Mampu

Kebanyakan umat Islam tidak menyedari bahawa suruhan berkurban dalam bulan haji, yakni 3 hari Tasyrik bermula selepas selesai Solat Aidil Adha (10 Zulhijjah) sampai waktu Asar hari Tarik ketiga (i.e. 13 Zulhijjah) itu adalah perintah atau suruhan yang wajib. Ini jelas dalam sabda Rasulallah (s.a.w) pada hadith di bawah ini.
Diriwayatkan hadith dari Abu Hurairah (r.a) bahawasanya Rasulallah (s.a.w) bersabda: ‘Barangsiapa (atau sesiapa) yang memiliki kelonggaran (i.e. kelebihan sumber, yakni melebihi dari keperluan hidup yang lazim untuk makan minum, pakaian dan keperluan yang mesti untuk diri dan keluarga) dan tidak menyembelih (kurban ketika berhaji dan ketika tidak mengerjakan haji) maka jangan menghampiri tempat solat kami (aku) (yakni, Masjib Nabawi)’ [Hadith ibnu Majah dan Hakim dalam Kanzil Umal]
Seseorang yang sudah memiliki sumber yang dikira melebihi keperluan asas yang mesti atau wajib untuk menyara diri dan keluarga setiap hari, cukup untuk mengadakan tempat kediaman bagi keluarganya dan pakaian asas bagi keluarganya dianggap sudah wajib untuk berkurban. Berkorban tidak semestinya seorang seekor lembu atau kambing, tetapi boleh dikongsikan.
Yang utama adalah mengerjakan ibadah kurban tersebut bagi orang yang mengerjakan haji atau orang yang tidak mengerjakan haji. Sesiapa yang tidak melaksanakan ibadah kurban selepas Aidil Adha, tidak dibenarkan menghampiri Masjid Nabawai. Itu perintah yang berat. Maksudnya, tidak akan dapat syafaat Rasulallah (s.a.w) jikalah tidak melaksanakan ibadah kurban itu!
[Nota: Ini adalah larangan yang berat. Maka dengan itu menyembelih qurban itu adalah sesuatu perbuatan yang dikira wajib atas orang Islam. Tidak ada had mengenai qurban itu seumpama seekor unta dikongsi oleh 10 orangdan seekor lembu itu dikongsi oleh 7 orang sebagaimana menjadi kelaziman. Semua boleh berkongsi untuk menyembelih qurban. Contoh: Kalau seekor lembu itu berharga RM 2,500.00 maka boleh dikongsi oleh 250 orang yang menyumbang RM 100.00 seorang.]

Jazakallahu khairah

Ibadah Haji - Prosesnya (Samb.)

Assalamualaikum,
Saudara, kita telah lihat betapa beratnya kifarah bagi orang yg sedang mengerjakan haji dan belum selesai hajinya, mereka terlibat dalam larangan beratnya, iaitu mengadakan hubungan suami isteri (maksudnya, berlaku persetubuhan). Namun, orang yg mengerjakan haji dan umrah dan mengenakan ikhram mereka, mereka adalah tetamu Allah (a.w), maka dgn itu segala permintaan mereka dimakbulkan atau diperkenankan oleh Allah (a.w).

Doa Orang yang Berikhram Mustajab

Jemaah haji yang ingin mengerjakan haji dan umrah diwajibkan memakai pakaian ikhram. Bagi wanita tidak ada bezanya telekong dengan pakaian dikira sebagai ikhram untuk tujuan haji dan umrah. Tapi, bagi lelaki, mereka dikehendakki memakai dua helai kain yang tidak berjahit tepinya dan dipakai sebagai kain ikhram.
Ada ketika-ketika atau masa-masanya kita diberitahu dalam as-Sunnah, saat yang mustajab berdoa, saat dan ketikanya Allah (a.w) menerima dan mengkabulkan doa-doa. Daam post-post yg lalu kita telah teliti ketika-ketikanya doa itu dikabulkan oleh Allah (a.w) jika kita berdoa meminta kepadaNya. Antara ketika-ketikanya adalah setiap sepertiga terkahir malam apabila kita bangun berqiamul-lail (i.e. mengerjakan pelbagai badah malam), kerana ketika itu Allah (a.w) dengan diringi oleh malaikat Jibrail (a.s) an para malaikat rahmat turun ke langit dua untuk mengkabulkan permintaan hambaNya yag bersusah payah bangun sepertiga terakhir malam, sehingga masuk waktu Solat Subuh. Juga, selepas waktu 'Asar. Dan, beberapa minmit antara dua khutbah Juma't.
Di bawah ini kita semak beberapa hadith yang sahih sebagai panduan khusus tambahan. Hadith di bawah menyatakan bahawa orang yang naik haji atau mengerjakan umrah adalah tetamu Allah (a.w). Dan, sebagai tetatu Allah (a.w) doa-doanya dimakbulkan oleh Allah (a.w).
Rasulallah (s.a.w) memberitahu orang yang berikhram untuk haji atau umrah, ketika berdoa dia, maka di’Amin’kan oleh Allah (a.w) sendiri. Maksudnya segala yang didoakannya akan dimakbulkan oleh Allah (a.w). Hadith ini juga menyebutkan bahawa doa-doa yang didoakan oleh orang memakai ikhram juga mustajab atau dikabulkan Allah (a.w). Justeru itu, sewajarnyalah kita sentiasa mendampingi orang-orang yang akan naik haji supaya kita minta dia bacakan doa untuk kita (i.e. doa yang kalimah-kalimahnya).
Diriwayatkan hadith dari ibnu Abbas (r.a) bahawasanya Nabi (s.a.w) bersabda: ‘Ketika memakai ikhram salah seorang kamu maka diaminkan (oleh Allah (a.w)) atas doa orang yang berdoa (i.e. dikabulkan) ketika berkata (i.e. berdoa dia): ‘Allahumaghfirli’ maka berfirman Allah (a.w): ‘Amin’, dan jangan melaknat haiwan dan jangan melaknat beberapa manusia, sesungguhnya doa orang yang berikhram mustajab (i.e. dikabulkan), dan sesiapa yang sengaja berdoa untuk orang-orang mukmin lelaki dan perempuan (lain) dikabulkan bagi mereka.’ [Hadith riwayat ad-Dalami dalam Kanzil Umal]
Terkadang dalam hidup kita, kita malu hendak meminta seseorang yang ingin naik haji berdoa atau membacakan doa kita ketika dia berada di tempat-tempat yang mustajaz doa seperti di depan Hajar Aswad, di belakang Makam Ibrahim dan di depan Multazam. Kita kerugian peluang yang baik. Dan, terkadang kerana kejahilan pula ramai orang Islam yang ingin naik haji tak tahu bahawa dia boleh mendoakan beberapa doa orang lain ketika berada di Mekah ataupun Madinah.
[Nota: ‘Amin’ dalam Islam bermaksud: ‘Semoga dikabulkan Allah (a.w)’. Dan, apabila Allah (a.w) yang menyebut ‘Amin’ pastilah maksudnya ‘Aku (Allah (a.w)) kabulkan’.]

Jazakallahu khairah

Ibadah Haji - Dam dan Kifarah Langgar Larangan Ikhram

Assalamualaikum,
Saudara, kita teklahpun tahu bahawa apakala kita sudah melafazkan niat untuk umrah atau haji, maka pantang larang atau larangan berikhram atau haji itu bermula.

Dam dan Kifarah Melanggar Pantang Larang Ikhram

Larangan atau pantang larang ikhram itu berbagai. Kita akan senaraikan sepenuhkan dalam post yg lain dalam blog ini, insya Allah. Yg utama kita ambil perhatian setelah berikhram, melafazkan niat, adalah mempastikan kita tidak melanggarnya. Jika kita melanggarnya, maka kita tertakluk kpd denda yg disebut sebagai dam itu. Denda itu mungkin ringan iaitu seekor kambing atau memberi makan 6 orang fakir-miskin atau berpuasa 3 hari di Mekah dan 7 hari ketika sudah sampai ke tempat kediaman kita. Itu yg ringan.
Saudara, kifarah yg berat adalah jika berlaku persetubuhan antara seorang suami dgn isterinya ketika sedang berikhram atau ketika ibadah umrah atau hajinya belum selesai, i.e. belum Tahlul Thani. Kita diberitahu bahawa setelah melontar Jamrah Aqabah pada 10 Zulhijjah, kebanyakan larangan sudah luput,kecualilah larangan bersabit dgn hubungan suami isteri, iaitu:

1. Bercumbu-cumbuan, satu mukaddimah jimak
2. Berpeluk-pelukan, raba meraba, usik mengusik, dll juga mukaddimah bersetubuh;
3. Penamat hubungan intim suami isteri, berjimak atau bersetubuh.

Apakala telah mengenakan ikhram dan berniat untuk haji atau umrah, maka hubungan suami isteri yg halal sebelumnya di atas itu kini diharamkan. Jika dilanggar kifarahnya berat. Apakah kifarahnya?
Kifarah orang yang brsetubuh ketika belum gugur pantang larang berikhram atau larangan haji kerana belum Tahlul Thani, yakni menyempurnakan Tawaf Ifadah dan Sa'i Haji, yakni belum selesai haji adalah merangkumi perkara-perkara berikut:

1. Ibadah umrah atau hajinya batal dan kedua-duanya wajib mengerjakan hajinya atau umrahnya pada tahun depan;
2. Kedua-dua sumai isteri tidak dibenarkan tinggal sebumbung apatah lagi sebilik (atau satu kamar);
3. Diwajibkan mengerjakan umrah atau haji tahun hadapan dengan membawa dam seekor unta yg dibawa dari luar tanah haram, i.e. luar Mekah;
4. Hendaklah dam unta itu dibawa oleh kedua-duanya seorang seekor;
5. Hendaklah dibawa bersama ketika mereka mengerjakan Tawaf;
6. Dan, menyempurnakan ibadah umrah atau hajinya sehingga selesai.
Dalam hubungan mengerjakan Tawaf bersekali dgn unta dam mereka, jika unta tersebut melanggar atau mencederakan orang pula, bagi setiap orang yg dicederakan oleh unta itu, sama ada mengakibatkan luka atau keluar darah atau tidak, dikenakan dam pula seekor kambing. Dalam keadaan sekarang, dalam situasi begitu ramainya manusia yg Tawaf mengelilingi Bai'tullah atau Ka'abah pada musim haji, sudah pastilah amat sukar mempastikan unta yg dibawa tidak bertembong dgn orang lain yg Tawaf! Oleh itu, berwaspadalah, supaya jangan terkena keadaan sedemikian.
Selalunya, tidak mungkinlah berlaku peristiwa persetubuhan itu jika hanya mengerjakan umrah, kerana umrah itu selesai apabila selesai Tawaf dan selesai Sa'i dan kemudian bercukur. Tapi, oleh kerana ibadah haji itu lanjut dan berbagai prosesnya (i.e. rukunnya), maka terdapat beberapa hari berlalu - iaitu mulai 9 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah (5 hari), dan suami isteri tidur ketika berada di Mina, maka kemungkinan berlaku persetubuhan suami isteri itu semasa ibadah haji belum selesai. Tambahan pula, syaitan itu selalulah mengajak manusia melakukan maksiat dg pujuk rayunya yg berbagai. Apatah lagi bagi jema'ah haji yg mampu yg tinggal berdua dgn isteri sebilik pula, kemungkinan berlakunya persetubuhan!
Oleh itu berwaspadalah. walaupun dam itu adalah berupa sedekah atau kurban dalam musim haji, namun pelanggaran pantang larang berikhram itu sangat sulit, terutamalah kalau kifarah berat tersebut perlu dilalui.

Jazakallahu khairah

Monday, September 27, 2010

Ibadah Haji (Samb.) - Tawaf & Makam Ibrahim

Assalamualaikum,
Saudara, kita sambung semula rukun haji yg kita bicarakan dalam dua post yg lalu. Kita telah teliti pekerjaan haji itu bermula dari mengenakan niat haji setelah memakai ikhram di Miqat sehinggalah kita selesai melontar ketiga-tiga jamrah pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah.
Ketika selesai melontar Jamrah Aqabah pada 10 Zulhijjah, makajema'ah haji bertahlul dgnj memotong beberapa helai rambut atau bercukur (menggondolkan kepala mereka). Gugurlah larangan berikhram/pantang larang haji, kecuali pantang larang yg berkaitah dgn hubungan suami isteri. Ada jema'ah yg ingin cepat selesai ibadah hajinya, akan bergegas ke Mekah untuk mengerjakan Tawaf Ifadah dan Sa'i, jikalah mereka belum Tawaf dan Sa'i sebelum berlepas ke Arafah pada 9 Zulhijjah lalu. Lepas mengerjakan Tawaf Ifadah dan Sa'i haji, mereka akan kembali ke Mina untuk melontar ketiga-tiga jamrah pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Selesai melontar pada 12 Zulhijjah (Nafar Awal) atau pada 13 Zulhijjah (Nafar Thani), selesailah ibadah haji mereka dan gugurlah baki larangan berikhram/haji tersebut.

Tawaf Mengelilingi Ka’bah 7 Pusingan

Tawaf (termasuklah Tawaf Qudum (i.e. Tawaf Selamat Datang) dan Tawaf Wada' (Tawaf Selamat Tinggal) dan Tawaf Ifadah (i.e. Tawaf Haji) itu adalah mengelilingi Ka’bah sebanyak 7 kali atau pusingan, bermula dari Rukun Hajar Aswad sampai ke Rukun Hajar Aswad semula, berjalan anti-clockwise. Tawaf dimulakan di Rukun Hajar Aswad dengan mengucup Hajar Aswad kalau boleh, jika tidak mengusapnya dan jika tidak boleh beristilam ke arahnya. Ketika beristilam (i.e. mengangkat tangan kanan melambai kepada Hajar Aswad) hendaklah menyebut ‘Bismillah, Allahu Akbar’ (sekali) kemudian berjalan anti-clockwise mengelilinginya. Apabila sampai ke Rukun Yamani beristilam pula (i.e. menyebut ‘Bismillah, Allahu Akbar’ (sekali) dan berjalan sehinggan sampai ke Rukun Hajar Aswad semula dan bersitilam sambil menyebut ‘Bismillah, Allahu Akbar’ (sekali). Semasa berjalan dari Rukun Hajar Aswad sampai ke Rukun Yamani dibaca tasbihnya iaitu ‘Subhanallah, wal-hamdulillah, wa-lailaha ilallah, wallahu akhbar; la haula wala quata illa billah’ (diulangi sebanyak kali yg mungkin), berhenti apabila sampai ke Rukun Yamani. Apabila sampai ke Rukun Yamani beristilam pula mengadap Rukun Yamani dengan menyebut 'Bismillah, Allahu Akbar'. Ketika berjalan dari Rukun Yamani sehingga sampai ke Rukun Hajar Aswad semula, dibaca doanya, iaitu: ‘Allahumma inni asaluka ’afwa wal-afiata fid dunya wal-akhirah; rabbana atina fid dunya hasanah, wa-fil akhirati hasanah, wa-qina ‘azabannar’(dibaca berulang-ulang kali sehingga sampai ke Rukun Hajar Aswad baru berhenti). Ketika sampai ke Rukun Hajar Aswad itu beristilam semula dengan menyebut 'Bismillah, Allahu Akbar' pula. Demikianlah dibuat bagi setiap pusingan sampai 7 pusingan berakhir di Rukun Hajar Aswad.

Bersolat Sunat Dua Rakaat di belakang Makam Ibrahim

Setelah selesai Tawaf, pergi ke kawasan di belakang Makam Ibrahim untuk mengerjakan solat sunat dua rakaat. Ketika berjalan bacalah ‘A’uzubillahi minasy-syaitanir rajim, Bismillahir-rahmanir-rahim. Wattakhizu min maqami ibrahima mussolla.’ Selesai solat bacalah Doa Nabi Adam (a.s) atau/dan Doa Nabi Ibrahim (a.s) dan ditambah dgn lain-lain doa jika mahu. Selepas itu kita bacakanlah doa-doa yg dikirimkan oleh saudara mara dan sahabat handai yg meminta kita bacakan doa-doa mereka.

Sa’i antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah 7 Kali

Selepas solat berjalan ke arah Bukit Sofa untuk mengerjakan Sa’i sambil menyebut/membaca ‘A’uzubillahi minasy-syaitanir rajim, Bismillahir-rahmanir rahim; Innas sofa wal-marwata min sya’airillah’ dan apakala keluar kawasan Masjid, bacalah Doa Keluar Masjid: ‘Bismillah, Assalamu ‘ala Rasulillah; Allahummaghfirli zunubi waftahli abwaba fadlik’, terus berdiri di kaki Bukit Sofa. Memulakan Sa’i di kaki Bukit Sofa dengan menghadap ke Ka’bah sambil berdoa/membaca doa berikut: ‘Allahu Akbar (3x); Lailaha illah wahdah, la syarika lahu, lahu mulku wa-lahul hamdu, wa-hua ‘ala kulli syai-in qadir’ Kemudian baca doa: ‘Allahumma laka qultu ud’uni astajib lakum, wa-innaka la tukhliful mi’ad wa-inni asaluka kama hadaitani lil-islami an la tanzi’ahu minni hatta tatawafani wa-ana muslimun’ (hadith Imam Malik) atau doa ini: ‘Allahumma ‘asimna bidinika wa-tawa’iyatika wa-tawa’iati rasulika; wa-jannibna wa-nuhibbu malaikatika wa-anbiyaika wa-rasulika, wa-nuhibbu ‘ibadikas solihina. Allahumma habibna ilaika wa-ila malaikatika wa-ila anbiaika wa-rasulika wa-ila ibadikas solihina. Allahumma yassirna lilyusra wa-jannibnal ‘usra waghfirlana fil akhirati wal-ula, waj’alna min aimmatil muttaqina’ (hadith Imam Baihaqi). Kemudian menyebut ‘Bismillahi, Allahu Akbar’ sambil melambai tangan kanan ke arah (yakni, beristilam) kepada Ka’bah.

Berjalan menuju Bukit Marwah. Semasa berjalan bacalah Talbiah (i.e. Labbaikallah-humma labaik, ...). Ketika sampai ke kawasan bertanda lampu hijau berlari-lari anak sambil membaca: ‘Rabbighfir wa-arham wa-antal ‘azzul akram’ atau ‘Rabbighfir warham wa-tajawaz ‘amma ta’lam wa-antal a’azzul akram. Allahumma atina fid dunya hasanah wa-fil akhirati hasanah, wa-qina ‘azabannar’, berulang-ulang sehingga sampai ke kawasan lampu hijau yang kedua pula, baca Talbiah lagi. Ketika menaiki Bukit Marwah baca semula: ‘A’uzubillahi minasy-syaitanir rajim, Bismillahir-rahmanir-rahim; Innas sofa wal-marwata min sya’arillah’. Ketika berada di kaki Bukit Marwah dibaca Doa sebagimana doa ketika berada di kaki Bukit Sofa, sambil mengadap Ka’bah; kemudian beristilam dengan menyebut ‘Bismillah, Allahu Akbar’ dan berjalan menuju ke Bukit Sofa. Demikianlah diulangi sampai tamat 7 kali perjalanan, dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa, dan kembali sebanyak 7 kali berakhir di Bukit Marwah.

Jazakallahu khairah

Ibadah Haji - Belanja Haji Dikembalikan Allah (a.w)

Assalamualaikum,
Saudara, mungkin ada antara kita yg beranggapan bahawa menyediakan wang untuk haji itu priority rendah. Ada yg memikirkan belaja itu belanja hangus pula, maka dilambatkan selambat yg boleh. Orang yg berpandangan sedemikian melambangkan kecetekan iman serta bersifat kikir terhadap Allah (a.w). Wal iya zubillah.
Tahukah saudara bahawa apabila kita membelanjakan wang ringgit untu mengerjakan haji, kita bukan sahaja melabur untuk mendapat dividen akhirat, tetapi kita sebenarnya mendapat kekayaan yg pasti kerana segala perbelanjaan kerana menunaikan haji - wang tambang pergi balik (atau wang biayaan pakej haji), wang yg kita belanjakan ketika di Madinah atau Mekah dan wang yg kita siapkan bagi menampung hidup keluarga tanggungan kita yg tinggal di Malaysia, kesemuanya diganti (yakni dimbuh kembali oleh Allah) - malah digandakan oleh Allah (a.w). Bukan sedikit gandaannya. Setiap RM 1 dibelanjakan kerana ibadah haji itu digandakan menjadi RM 1,000.0 k (i.e. sejuta) pula. Bukankah banyak gandaan oleh Allah (a.w) itu.
Inilah yg disebutkan dalam hadith berikut:
Kemurahan Allah (a.w) dapat dihayati dengan ketetapan Rasulallah (s.a.w) dalam hadith berikut. Allah (a.w) akan mengganti segala perbelanjaan menunaikan haji (atau umrah) itu setiap RM yang dibelanjakan kerana mengerjakan haji diganti oleh Allah (a.w) RM 1,000.0k (i.e. sejuta RM). Tidaklah kita tahu Allah (a.w) menggantikan bila dan dalam bentuk apa. Namun yg pasti diganti sebanyak itu.
Diriwayatkan hadith dari Anas b Malik (r.a) berkata: ‘Telah bersabda Nabi (s.a.w): ‘Adapun orang yang haji dan orang yang umrah adalah tetamu Allah (a.w), memberi Allah (a.w) apa-apa yang diminta mereka dan mengkabulkan Allah (a.w) bagi mereka apa-apa yang di doakan dan diganti (atau ditukar) Allah (a.w) atas mereka apa-apa yang dibelanjakan (kerana haji atau umrah itu) setiap satu dirham dengan satu juta (i.e. alfu alfi) dirham.’ [Hadith al-Baihaqi dalam Kanzil Umal]
Maka dengan itulah dikatakan bahawa orang yang mengerjakan haji atau umrah itu tidak harus curiga bahawa dia akan melarat jatuh miskin kerana banyaknya perbelanjaan yang terlibat. Segala perbelanjaan mengerjakan haji, termasuk yang dibelanjakan kerana saran hidup ketika mengerjakannya dan perbelanjaan yang ditinggalkan pada keluarga yang ditinggalkan akan diganti oleh Allah (a.w) dengan gandaan sejuta bagi setiap ringgit.
Dua hadith memberikan dalil as-Sunnah mengenai gandaan oleh Allah (a.w) wang ringgit yang dibelanjakan kerana menunaikan haj (atau umrah) itu. hadith di atas diriwayatkan oleh Anas b Malik (r.a) dan riwayatkan Ali b Abi Thalib (r.a) di bawah.
Diriwayatkan hadth dari Ali (b. Abi Thalib) (r.a) berkata: ‘Wukuf Rasulallah (s.a.w) di Arafah dan manusia menghadapnya dan dia (Nabi) bersabda: ‘Beruntunglah dengan tetamu Allah (a.w) (Nota: Tetamu Allah (a.w) adalah orang yg mengerjakan haji atau umrah) orang-orang yang ketika meminta pada Allah (a.w) memberi Allah (a.w) pada mereka dan mengkabulkan doa-doa mereka dan dilipatganda bagi seorang lelaki dari satu dirham yang dinafkahkannya (yang, yang dibelanjaknnya kerana menunaikan haji) dirhamnya yang satu sebanyak (alfu alfi) 1,000,000 gandaan dirham.’ [Hadith Riwayat ad-Dailami dalam Kanzil Umal]
Allah (a.w) memberi ganjaran gandaan rezki yang amat banyak kerana orang yang mengerjakan haji atau umrah itu adalah tetamu Allah (a.w), maka Allah (a.w) memberikan kepada kurniaan yang amat banyak.
Oleh kerana itu, mengapakah kita melambat-lambatkan bersiap sedia untuk menunaikan haji? Mungkin ramai antara kita yg tidak yakin dgn ketetapan Rasulallah (s.a.w), sebagaimana ramai orang Melayu, termasuk para ulama' dan ilmuwan Islam di Malaysia, yg kurang yakin dgn al-hadith atau ketetapan as-Sunnah, kononnya saja dibuat-buat oleh para pengumpul hadith kerana motif strategis masing-masing! Sia-sialah orang yg berpandangan sedemikian atau orang yg tidak yakin dgn as-Sunnah, walhal as-Sunnah itu menentukan apakah mereka sebenarnya Islam atau tidak!

Jazakallahu khairah

Ibadah Haji - Berjalan Kaki?

Assalamualaikum,
Saudara, dalam satu post yg lalu kita telah tahu bahawa ibadah haji itu seelok-eloknya dikerjakan seawal mungkin apakala kita sudah mampu. Kemampuan itu dalam dua dimensi: pertama, mampu dari segi mengadakan kewangan untuk membolehkan kita pergi ke Mekah untuk mengerjakannya; dan kedua, kita dikurniakan Allah (a.w) kesihatan yg cukup untuk mengerjakannya. Ramai orang Melayu tersilap. Pada mereka mampu itu apabila mereka sudah bersedia secara spiritual untuk menunaikan haji. Mereka hanya sudah bersedia secara spiritual, kata mereka, tatkala sudah tua.
Kita telah diperingatkan oleh Rasulallah (s.a.w) bahawa apakala telah mampu untuk mengerjakan haji, hendaklah disegerakan mengerjakannya. Kita juga diperingatkan bahawa jikalah setelah kita mampu dan kita lambat-lambatkan menunaikan ibadah haji kita, ditakdirkan sampai ajal kita, dan kita mati tanpa sempat mengerjakan haji, maka kita dihukum mati sebagaimana orang Nesrani dan Yahudi mati, yakni mati kafir. Wal iyazubillah. Oleh itu berwaspadalah. Segerakanlah menunaikan haji secepat mungkin.
Seperkara yg Islam galakkan seseorang itu menunaikan haji secepat mungkin, ketika masih muda, kesihatan yg maksiumum, dan kekuatan fisikal yg cukup baik serta kekuatan mental yg mantap ketika muda, adalah manfaatnya mengerjakan haji dengan berjalan kaki. Sesiapa yg mengerjakan 'haji masyian' - haji dgn berjalan kaki tanpa menggunakan kenderaan mendapat pahala sebanyak atau bersamaan dengan 70 kali haji dengan kenderaan! Alangkah beruntungnya orang yg mampu melakukannya! Haji masyian ini memerlukan kekuatan fisikal - tubuh yg sihat dan juga keazaman yg tinggi. Dua perkara ini selalunya ada bersama-sama dgn orang-orang yg masih muda umurnya, sekitar 35 hingga 45 tahun.
Rasulallah (s.a.w) memberi kita tahu bahawa pahala haji itu bergantung kepada kepayahan mengerjakannya. Justeru itu, dalam hadith berikut disebutkan bahawa orang yang mengerjakan haji dengan berjalan kaki mendapat pahala haji sebanyak 70 haji, manakala orang yang berkenderaan naik haji hanya mendapat satu pahala haji.
Diriwayatkan hadith dari Abu Hurairah (r.a): ‘Nabi (s.a.w) bersabda: ‘Bagi orang yang berjalan kaki mengerjakan haji pahalanya 70 kali haji dan bagi orang yang mengerjakan haji menaiki kenderaan pahalanya satu haji.’ [Hadith riwayat ad-Dalami dalam Kanzil Umal]
Zaman dahulu lebih payah menunaikan ibadah haji berbanding dengan sekarang. Oleh itu, seseorang yang berjalan kaki mengerjakan haji dari 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah, mendapat ganjaran pahala 70 haji apabila menyempurnakan satu pekerjaan haji.
Saudara, eloklah manfaatkan kelebihan yg disediakan oleh Allah (a.w) untuk mendapat kurnian yg besar ini. Kalaupun ada, tak ramai orang yg mampu mengerjakan haji sebanyak 70 kali dalam hidupnya, walaupun mereka mungkin panjang umurnya, dan murah rezkinya dikurniakan Allah (a.w). Malah, ramai orang Islam tinggal berhampiran dgn Masjidil Haram, namun tidak memanfaatkan kesempatan yg begitu bernilai ini. Apatah lagi bagi kita yg berada jauh dari negara Arab (naik kapalterbangpun memakan masa penerbangan 8 jam dari KLIA untuk sampai ke Jeddah, Arab Saudi).
Malah, disebutkan dalam hadith berikut, bukan itu sahaja. Gandaan pahalanya lebih banyak lagi.
Diriwayatkan hadith dari Ismail bin Abi Khalid hadith dari Zadan berkata: ‘Jatuh sakit Ibnu Abbas (r.a) suatu sakit yang bersangatan, maka memanggil dia akan anak-anaknya, maka mengumpulkan mereka sekelian, maka berkata dia: ‘Aku mendengar Rasulallah (s.a.w) bersadba: ‘Man hajja min makkata masyian hatta yarji’u ila makkata katabaallahu lahu bikulli hatwatin sab miati hasanatin mithla hasanatil-harami.' [Maksud: Barangsiapa haji dari Mekah berjalan kaki sehingga kembali ke Mekah ditulis Allah (a.w) baginya dengan tiap-tiap langkahnya 700 kebaikan, setiap kebaikan seumpama kebaikan al-Haram.’] Dikatakan (yakni, ditanya oleh) para sahabat: ‘Apa dia kebaikan al-Haram?’ Bersabda (Rasulallah (s.a.w): ‘Bagi setiap kebaikan 100,000 kebaikan (i.e. digandakan pula sebanyak itu, i.e. 100,000 kebaikan)’.] [Hadith al-Hakim, di dalam al-Mustadrak, Kitab Manasik]
Oleh kerana haji dan umrah itu dilakukan di tanah haram, di Mekah, maka ganjaran pahala bagi setiap ibadah dan amalan yang dilakukan dalam tanah haram di Mekah adalah 100,000 kali pahala berbanding jika dilakukan di luar tanah haram. Maka dengan itu apabila dikerjakan di Mekah (yakni, Masjid al-Haram), maka gandaan pahalanya adalah 700 x 100,000 atau 70,000,000 gandaan pahala. Alangkah pemurahnya Allah (a.w) kepada kita!
Begitulah pemurahnya Allah (a.w). walaupun kita membelanjakan wang ringgit untuk diri kita serta keluarga kita yang kita tinggalkan ketika mengerjakan haji itu dikira seumpama berbelanja fi sabilillah. Jika demikian pastilah ganjaran pahalanya melebihi 700 gandaan yang disebutkan bagi setiap amalan soleh yang kita lakukan.
[Nota: Setiap amal makruf itu diberi ganjaran pahala oleh Allah (a.w) dengan gandaan 10 hingga 700 kali gandaan, kecualilah amal makruf yang dikerjakan dalam bulan Ramadhan yang ganjaran pahalanya kita tak diberitahu tetapi melebih gandaan 700 kali itu. kalau gandaan minima 10 maka dapatlah 10 x 100,000 = 1,000,000 gandaan pahala. Tapi, disebutkan di dalam hadith berikut dalam ibadah haji gandaan pahala setiap sesuatu itu adalah 700 gandaan. Bermakna setiap amal makruf semasa haji dapat 700 x 100,000 = 70,000,000 gandaan. Alangkah besarnya pahala itu.
Sesungguhnya kurniaan Allah (a.w) itu begitu banyak serta berbagai pula. Kalaulah kita tahu ilmunya. Dan, setelah tahu ilmunya, kita berusaha mengerjakannya, kitalah yg untung.Tidak ramai orang Islam yg belajar ilmu as-Sunnah. Kerana itu mereka tidak tahu kurnian Allah (a.w). Alangkah beruntungnya seseorang yg sihat dan mampu mengerjakan haji dengan berjalan kaki, dapat pahala seumpama mengerjakan haji sebanyak 70 kali dengan berkenderaan. Begitu jugalah, amat beruntungnya seseorang yg mampu beriktikaf di masjid berqiamul-lail, pada setiap malam, 10 malam terakhir Ramadhan, dan berjaya menemui lailatul-Qadr itu mendapat pahala amalan soleh orang yg menumpukan sepenuh hidupnya tidak melakukan sedikitpun dosa sambil beramal dan beribadah kpd Allah (a.w), dia mendapat ganjaran pahala seoleh-olah mengabdikan diri kpd Allah (a.w) sepenuh masa selama 1,000 bulan atau 83.3 tahun!]
Maka dgn itulah Islam galakkan kita mengerjakan haji ketika muda, kerana ketika itu kita memiliki kesihatan yg terbaik serta kekuatan yg optimum serta keteguhan mental yg tinggi pula. Malangnya, ramai orang muda jahil tentang as-Sunnah, maka mereka tidak tahu. Ramai pula yg menumpukan hal ehwal dunia, mereka hanya mula fikirkan akhirat ketika sudah berumur.

Jazakallahu khairah

Sunday, September 26, 2010

Ibadah Haji - Prosesnya (Samb.)

Assalamualaikum,
Saudara, kita telah ringkaskan proses/rukun ibadah haji itu dalam beberapa post yg lalu. Seperti biasa kita wajib ingat serta sedar bahawa sebagaimana lain-lain ibadah dan amalan, sekiranya ibadah haji yg kita kerjakan itu tidak menepati ketetapan as-Sunnah (i.e. sebagimana dikerjakan oleh Rasulallah (s.a.w), maka ibadah atau amalan tersebut tidak diterima Allah (a.w). Tidak ada gunanya kita amalkan atau ibadahkan sesuatu itu jika hakikatnya ia batil dan tidak diterima Allah (a.w). Insya Allah, mulai post ini kita akan teliti berpandukan as-Sunnah bagaimanakah ibadah haji itu dikerjakan dan apakah rukun qauli (bacaan yg terlibat) dan rukun fe'li (perlakuannya dan pergerakannya) dan rukun qalbi (niat serta matlamatnya yg disematkan dalam hati sanubari kita ketika mengerjakannya).

Berikhram dan Melafazkan Niat di Miqat

Kita telahpun maklum, melalui post yg lalu, tentang persediaan kita untuk memulakan ibadah haji kita, iaitu melibatkan perkara-perkara berikut:
1. Persediaan ketika di hotel kita - mandi junub
2. Bertolak ke Miqat yg ditetapkan bagi penduduk Mekah, iaitu di Bir Ali atau Zulkhulaifah atau di tan'im
3. Bersolat solat sunat Tahyatul Masjid dua rakaat di masjid
4. Memakai ikhram dan melafazkan niat haji, iaitu 'Labbaika, Allahumma Hajjan' dan kemudian bersolat dua rakaat
5. Bertolak ke hotel sambil membaca Talbiah sepanjang perjalanan ke hotel, iaitu 'Labbaika Allahumma labbaik; Labbaika la syarikala labbaik; Innal hamda wan-nikmata, lakawal mulk, La syarika lak' yg diulang-ulang sepanjang perjalanan tersebut.
Memasang ikhram ini boleh dilakukan pada bila-bila masa, paling lewat adalah pada pagi 9 Zulhijjah, sebelum berlepas ke Arafah.

Wukuf Di Arafah

Kemudian setelah sampai ke hotel menunggu untuk bertolak ke Arafah, pada 9 Zulhijjah, untuk Wukuf di Arafah. Wukuf= Berhenti di Arafah. Dalam perjalanan ke Arafah hendaklah kita membaca Talbiah diulangi sebanyak mungkin. Kita hendaklah mempastikan bahawa kita sampai ke Arafah dan memulakan Wukuf itu bermula tergelincirnya matahari, i.e. masuk waktu Zohor. Di sana jema'ah haji disuruh memperbanyakkan amal dan ibadah. Semasa dalam perjalanan membaca Talbiah. Ketika sampai ke Arafah mensolatkan Solat Zohor dan Solat 'Asar secara jama' dan qasar. Kemudian, mengisi masa lapang yg ada dengan memperbanyakkan doa, berzikir, berwirid dan membaca al-Quran.
Antara doa yg digalakkan dibaca ketika Wukuf adalah:
'‘Allahumma lakal hamdu kallazi taqulu wa-khairan mimma naqul. Allahumma laka solati wa-nusuki wa-mahyaya wa-mamati wa-ilaika mabi wa-laka rabbi turathi. Allahumma inni a’uzubika min ‘azabil qabri wa-waswasatis-sodri wa-syatatil amri. Allahumma inni a’uzubika min syarrima tajiu bihi rihu’ (Hadith at-Termidzi).
Utamanya kita memperbanyakkan doa itu adalah kerana di Arafahlah doa-doa mustajab, yakni dimakbulkan oleh Allah (a.w). dalam hadith disebutkan haji itu Arafah. Tanpa Wukuf di Arafah seseorang itu tidak dianggap mengerjakan haji. Berada di Arafah itu memperingatkan hari kebangkitan manusia setelah kiamat dunia apakala manusia dari zaman Adam sampai ke manusia terakhir ketika kiamat dunia akan bangkit berjalan menujuj padang makhsyar dalam keadaan berbogel kesemuanya, untuk menerima Buku Catatan Amalan masing-masing dan di hisab.
Waktu Wukuf itu adalah bermula tergelincirnya matahari sampai terbenam matahari (yakni, masuk waktu Maghrib).

Mabit di Muzdalifah

Pada malam 10 Zulhijjah, selepas matahari terbenam bertolah ke Muzdalifah sambil memperbanyakkan bacaan Talbiah dalam perjalanan dan diselangi dengan bacaan Takbir (iaitu: ‘Allahu Akbar (3x); Lailaha ilallah wallahu Akbar; Allahu Akbar wa-lillahil-hamd’) berulang-ulang. Singgah yakni mabit di Muzdalifah untuk mengerjakan Solat Maghrib dan Solat Isya’ jama’ takhir, dan kemudian mengutip batu-batu kecil untuk lontaran di jamrah. Kemudian tidur di kawasan Muzdalifah sambil terus berdoa sebanyak-banyaknya, dan kemudian bersolat Solat Subuh. Sebelum terbit matahari keluar Muzdalifah berangkat menuju Mina sambil membaca Talbiah.

Bermalam di Mina, Melontar Jamrah Aqabah dan Tahlul Awal

Setelah bersolat Subuh di Muzdalifah, sebelum terbit matahari berangkat menuju Mina. Ketika sampai ke Mina, keluar melontar Jamrah ‘Aqabah dengan 7 biji batu-batu kecil pada waktu Duha tanggal 10 Zulhijjah. Setiap lontaran pastikan mengenai jamrah sambil menyebut ‘Bismillah, Allahu Akbar’. Setelah selesai melontar Jamrah Aqabah, kita dibolehkan menaggalkan kain ikhram, dan berTahlul Awal, i.e. memotong beberapa helai rambut atau bercukur menggondolkan kepala. Setelah Tahlul Awal itu gugurlah pantang larang berikhram/haji kecuali pantang larang hubungan suami isteri seperti bercumbu-cumbu dan sebagainya (yakni, mukaddimah persetubuhan) dan persetubuhan) kekal belum gugur.

Pantang larang berikhram/haji itu disenaraikan dalam post-post yg lalu.

Melontar Tiga Jamrah Hari-hari Tasrik

Ketika berada di Mina, setelah melontar Jamrah Aqabah pada 10 Zulhijjah, kita wajib pula pada 11 dan 12 Zulhijjah melontar ketiga-tiga jamrah – mulai dengan Jamrah Ula, kemudian Jamrah Wusta dan akhirnya Jamrah Aqabah, 7 kali lontaran dengan batu-batu kecil setiap satu jamrah. Waktu melontar itu adalah setelah tergelincir matahari (i.e. masuk waktu Zohor) sampai sebelum terbit matahari (i.e. tamat waktu Subuh esok harinya). Setiap lontaran hendaklah pasti mengenai jamrah dan dengan menyebut ‘Bismillah, Allahu Akbar’.

Bagi mereka yg ingin melakukan Nafar Awal, yakni setelah selesai melontar ketiga-tiga Jamrah pada 11 dan 12 Zulhijjah, mereka hendaklah segera keluar darti Mina, i.e. meninggalkan Mina sebelu masuk waktu 'Asar. Jika tidak sempat keluar Mina sebelum masuk waktu ‘Asar tanggal 12 Zulhijjah, hendaklah tinggal sehari lagi di Mina, dan melontar ketiga-tiga jamrah pada 13 Zulhijjah, yakni melakukan Nafar Thani. Walaupun sudah selesai urusan melontar ketiga-tiga jamrah, namun pantang larang haji masih kekal, selagi belum disempurnakan rukun haji iaitu Tawaf Ifadah dan Sa'i, jika belum bersa'i semasa bertolak ke Arafah pada 9 Zulhijjah dulu.

Setelah selesai melontar, kembali ke Mekah untuk menyempurnakan Tawaf Ifadah (yakni, Tawaf Haji) dan Sa’i, maka selesailah ibadah haji dan gugurlah pantang larang berikhram yang bakinya (iaitu hubungan suami isteri). Setelah selesai Tawaf dan Sa’i itu maka halallah hubungan kelamin suami isteri.

Tawaf Ifadah dan Sa'i

Dalam post yg akan datang insya Allah, kita akan teliti Rukun haji terakhir, iaitu Tawaf Ifadah mengelilingi Ka'bah 7 pusingan, dan Sa'i antara Bukit Safa dan Buklit Marwah. Setelah Tawaf dan Sa'i barulah dikatakan kita selesai Tahlul Thani, dan gugurlah pantang latang haji yg bakinya, termasuklah hubungan suami isteri.

Jazakallahu khairh


Ibadah Haji (Samb.) - Pantang Larang Ikhram

Assalamualaikum,
Saudara, dalam post-post yg lalu kita telah meneliti Rukun Islam ke-5, iaitu Ibadah Haji. Kita telah teliti bagaimana Rasulallah (s.a.w) mengerjakan haji melalui satu hadith riwayat Imam Muslim. Kita juga telah meneliti ringkasan prose haji itu dari mulanya ketika diMiqat untuk melafazkan niat dan seterusnya mengenakan kain ijkhram sehinggalah Wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan kemudian bermalam di Mina, melontar jamrah dan kemudian mengerjakan Tawaf Ifadah (dan Sa'i) kalau Sa'i belum dikerjakan sebelum bernagkat ke Arafah dulu.
Kita rujuk perkara yg disebut 'pantang larang berikhram/ atau pantang larang haji' yg jika kita langgar kita dikenakan dam sama ada meneymbelih seekor kambing atau memberi makan 6 orang miskin atau berpuasa 3 hari di Mekah dan 7 hari di kampung masing, selepsa balik haji atau dam seekor unta bagi orang yg melakukan persetubuhan ketika pantang larang masih berkuatkuasa. Kali ini kita lihat satu persatu pantang larang tersebut:

Larangan Semasa Berada Di Tanah Haram

Apabila kita berada di tanah haram (sempadan Kota Mekah, termasuk persekitaran Masjid al-Haram), kita ditegah melakukan perkara-perkara berikut:

(1) Tidak boleh berperang atau membunuh (orang ataupun haiwan)

(2) Tidak boleh membuat maksiat (perkara-perkara yang mendatangkan dosa) dan melanggar ketetapan al-Quran dan as-Sunnah (yang juga mendatangkan dosa)

(3) Tidak boleh memotong atau menebang pokok atau pohon serta menebas atau memotong rumput (kecualilah lalang), namun bukanlah tugas kita menebas atau memotong lalang, maka mengapa dikerjakan?

(4) Tidak boleh berburu atau memburu haiwan buruan

(5) Tidak boleh membawa senjata yang tujuannya untuk berperang (atau untuk mencederakan orang lain seperti pisau dan seumpamanya)

(6) Tidak boleh mengambil barang hilang atau terhilang atau terjatuh oleh seseorang walaupun kita menemuinya (maksudnya, jika kita ketemui dibiarkan sahaja, jangan diambil sama ada untuk diserahkan kepada pihak berkuasa atau sebaliknya).

Larangan Ketika Berpakaian Ikhram

Apabila kita telah memakai ikhram – sama ada sudah atau belum melafazkan niat untuk haji atau umrah, maka ditegah melakukan perkara-perkara berikut:

(1) Tidak boleh berjimak (yakni, bersetubuh dengan isteri) atau mencium isteri atau melalukan sesuatu yang bersifat permulaan ke arah berjimak (jika berlaku hubungan kelamin, maka terbatallah haji atau umrah dan dikenakan dam seekor unta)

(2) Tidak boleh bertengkar atau marah-marah, termasuk mencaci, memaki hamun dan melaknat orang lain dan juga haiwan

(3) Bagi lelaki, tidak boleh memakai pakaian berjahit seperti seluar, seluar dalam, singlet atau anak baju (yang berkolar atau tidak berkolar) dan sebagainya

(4) Bagi lelaki, tidak boleh menutup kepala (untuk tujuan apa sekalipun) atau menutup muka (kecuali dibenarkan menggunakan payung untuk berlindung dari kepanasan terik matahari atau memakai cermin mata hitam)

(5) Sesudah miqat, tidak boleh memakai minyak wangi atau bau-bauan (kecualilah, kain tersebut sudah sifat aslinya berbau wangi atau sudah wangi sebelum memakainya di miqat)

(6) Tidak boleh, bagi perempuan menutup wajah atau mukanya, (kecuali kalau penutupnya jarang, yakni kelihatan jelas wajahnya dari luar) dan tidak boleh menutup kedua tangannya (sampai ke pergelangan tangan, seperti memakai sarung tangan)

(7) Tidak boleh memotong rambut atau kuku (termasuklah membuang kulit badan atau telapak tangan yang sudah mati atau mengelupas dan sebagainya)

(8) Tidak boleh berburu atau membantu orang berburu atau menunjukkan kepada orang lain apa-apa buruan

(9) Tidak boleh memakai kasut kecuali kasut yang tidak menutup kedua buku lali (seperti selipar atau kasut yang disarung yang dipotong tanpa menutup buku lali)

(10) Tidak boleh mencuri atau memakai atau menggunakan barang-barang haram

(11) Tidah boleh lahan (yakni berbuat perkara-perkara yang tidak berfaedah atau perbuatan sia-sia atau menghabis masa, seperti bercakap-cakap yang tidak berfaedah, atau tiak bersangkutan dengan ibadah umrah atau haji), bercakap kotor (kata-kata kotor), maksiat dan bercerita atau berbual-bual perkara-perkara yang tidak berfaedah atau yang melalaikan atau melupakan kita terhadap ibadah kita atau terlupa atau terlalai mengingati Allah (a.w)

(12) Tidak boleh meminang (untuk calun isteri) atau bernikah

(13) Tidak boleh liar mata (melihat orang-orang yang bukan makhramnya) atau jalalatan (yakni, dengan perasaan syok dalam hati terhadap seseorang), memasang telinga mendengar cakap-cakap atau kata-kata sia-sia, melalaikan dan maksiat (yakni, hendaklah gunakan masa secara optimum berzikir, membaca al-Quran, berdoa dan segala sesuatu yang mendatangkan pahala)

(14) Tidak boleh mulutnya ‘misuh-misuh’ (yakni, berkata mengata orang atau kata-kata buruk), memaki hamun, mencela, menghina, berperasangka buruk terhadap seseorang, memfitnah, dan memaki hamun (dan digalakkan berzikir, membaca talbiah dan al-Quran).

[Nota:Seseorang yang menjumpai suatu barangan di jalanan kemudian diambilnya, sama ada untuk diserahkan kepada pihak berwajib atau sengaja untuk diri sendiri, menanggung tanggung jawab yang amat besar, iaitu dia hendaklah menyiarkannya untuk makluman orang ramai supaya didapatkan pemiliknya dalam tempoh setahun, barulah barangan itu boleh dimilikinya. Ini bererti dia terhalang dari kembali ke tanah airnya kerana menunggu edah pengistiharan tersebut! Apabila berlaku persetubuhan semasa berikhram, sebelum selesai ibadah haji atau umrah, yakni Tahlul Akhir, maka umrah dan haji si suami dan si isteri terbatal, dan kedua-duanya dikehendaki dipisahkan selepas kembali dari urusan umrah atau haji, dan diwajibkan pula mengerjakan umrah atau haji pada tahun hadapan secara berasingan dengan membawa ternakan dam berupa seekor unta setiap seorang dan mengjakan haji, termasuk Tawaf dengan menaiki untanya.Jika unta yang ditunggangnya semasa Tawaf itu mencederakan seseorang sehingga berdarah pula, dikenakan satu dam seekor kambing pula setiap kali berlaku kecederaan tersebut].

Rukhsah (kelonggaran atau keringanan) Semasa Berikhram

Dalam pada itu, kita juga diberi keringan dalam beberapa perkara ketika telah berikhram atau ketika pantang larang telah berkuatkuasa:

Setelah memakai ikhram, seseorang itu dibolehkan untuk melakukan perkara-perkara berikut, yang merupakan keringanan yang diiberikan Allah (a.w) kepada kita:

(1) Mandi (asal jangan menyebabkan gugurnya rambut apakala digosok kuat-kuat) atau mandi junub (mandi wajib)

(2) Mengeruk atau menggaru, berbekam dan mengubati mata yang sakit (tetapi jika menggaru kepala mungkin terjatuh rambut dan ini melibatkan bayaran dam – sehelai rambut satu dam seekor kambing)

(3) Memakai tali-pinggang haji, cincin, kacamata dan jam tangan (namun tidak digalakkan perempuan memakai emas takut timbul perasaan riak yang mendatangkan dosa dan membatalkan pahala segala amalan)

(4) Mencium bunga, berteduh di bawah pohon dan memakai payung

(5) Memakan hasil buruan orang lain yang kita tidak terlibat memburunya

(6) Membunuh ular, gagak, kala, jengking, tikus, cicak dan anjing galak (gila) (tetapi, tidak melakukannya lebih baik)

(7) Memakai selipar atau sandal (asalkan tidak menutup buku lali)

(8) Memotong rambut atau kuku jika dharurat (yakni, terpaksa kerana sesuatu) tetapi dikenakan kifarah, yakni bayar dam menyembelih seekor kambing atau memberi makan enam (6) orang miskin

(9) Dibolehkan memakai penutup muka (mask atau topeng) untuk melindungi debu atau plaster kaki dalam keadaan dharurat (kerana sesuatu penyakit seperti luka).

Jazakallahu khairah