Thursday, September 16, 2010

Ibadah Selepas Ramadhan - Haji & Kurban (Samb.)

Assalamualaikum,
Saudara, kita sambung lagi perbincangan kita meneliti beberapa ketetapan Islam tentang ibadah haji dan umrah. Antara ketetapan yg sewajarnya menjadi panduan utama kita dalam Islam adalah menyegerakan mengerjaka haji - cepat-cepat tunaikan haji ketika sudah mampu. Dalam konteks Islam kemampuan itu adalah kemampuan mengadakan kewangan bagi membiayai perjalan ke Mekah dan kembali dan meninggalkan secukup bekalan bagi ahli keluarga yg ditinggalkan ketika mengerjakan haji.
Walaupun ibadah haji itu diwajibkan sekali, tetapi kita disuruh menyegerakan berbuat haji atau naik haji kerana dikhuatiri jika mati seseorang yang Islam itu sebelum sempat mengerjakannya, dan dia sudah mampu, seperti yang kita teliti di atas tadi, maka menjadi kafir dia. Oleh itu wajiblah diusahakan menunaikan haji secepat mungkin.
Menceritakan Hilal bin Abdullah, hamba merdeka Rabi’ah bin ‘Amru Ibni Muslim al-Bahiliu, menceritakan hadith kepadanya oleh Abu Ishak al-Hamdiyu hadith dari Harith, hadith daripada Ali (r.a) berkata: ‘Telah bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Man malaka zadan wa-rahilatan tubalighuhu ila baitillahi walam yahujja fala ‘alaihi an yamutu yahudiyan wa-nasraniyan wa-zalika annallaha yaqulu fi kitabihi ‘Walillahi alannasi hijjul baiti manistota’a ilaihi sabila’ [Maksud: Barangsiapa diberi kekuasaan (yakni, kesempatan dan bekalan) dan kenderaan untuk mengerjakannya (haji) ke Baitullah dan tidak mengerjakannya maka tiada baginya (Islam) apakala mati dia maka mati dia sebagai seorang Yahudi atau orang Nesrani, dan demikianlah bahawasanya Allah (a.w) berfirman di dalam KitabNya (yakni, al-Quran): ‘Dan diwajibkan oleh Allah (a.w) atas manusia menunaikan haji ke Baitullah sekuat mampu mereka mengadakan perjalanan kepadanya’ (Ayat 97, Surah ali-Imran di atas yang dirujuk).] [Hadith at-Termidzi, Kitab Haji]
Hadith di atas amat utama semua orang Islam itu waspada. Kerana, jika sudah mampu maka hendaklah mereka segerakan menunaikan haji. Jika ditakdirkan seseorang itu sudah mampu tetapi belum sempat mengerjakannya dan ditakdirkan dia mati, maka mati dia sebagai seorang kafir, sama sebagaimana matinya seorang Yahudi atau Nesrani! Wal iyazubillah. Kalaupun mereka seorang yang warak dan alim dan mengerjakan pelbagai ibadah yang wajib dan sunat dan tidak melakukan maksiat, tetap mereka mati sebagai seorang kafir. Pasti masuk neraka. Begitulah utamanya ibadah haji itu kepada umat Islam. janganlah diremehkan.
[Nota: Apakala Rasulallah (s.a.w) diutus Allah (a.w) menjadi Rasul dan Islam ditegakkan dan al-Quran dijadikan kitab panduan hidup orang Islam dan beriman, maka orang-orang Yahudi yang menggunakan Kitab Taurat dan orang Nesrani (Kristian) yang berpegang kepada Kitab Injil, wajib Islam, mengikut Rasulallah (s.a.w) dan beramal serta beribadah dengan al-Quran. Apabila dituturnkan al-Quran dan diutus Muhammad (s.a.w) sebagai Rasul, maka manusia yg tidak menerima al-Quran dan mengakui Muhammad (s.a.w) sebagai Rasulallah (s.a.w0, menjadi orang yg kafir - orang yg menolak ugama Allah (a.w). Justeru itu, mereka kafir. Maka dengan itulah disebutkan sesiapa yang mati setelah mampu berhaji, maka mati mereka dalam keadaan matinya orang Yahudi dan Nesrani, yakni mati kafir. Maka dengan itu berwaspadalah.]

Jazakallahu khairah

No comments:

Post a Comment