Monday, September 27, 2010

Ibadah Haji (Samb.) - Tawaf & Makam Ibrahim

Assalamualaikum,
Saudara, kita sambung semula rukun haji yg kita bicarakan dalam dua post yg lalu. Kita telah teliti pekerjaan haji itu bermula dari mengenakan niat haji setelah memakai ikhram di Miqat sehinggalah kita selesai melontar ketiga-tiga jamrah pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah.
Ketika selesai melontar Jamrah Aqabah pada 10 Zulhijjah, makajema'ah haji bertahlul dgnj memotong beberapa helai rambut atau bercukur (menggondolkan kepala mereka). Gugurlah larangan berikhram/pantang larang haji, kecuali pantang larang yg berkaitah dgn hubungan suami isteri. Ada jema'ah yg ingin cepat selesai ibadah hajinya, akan bergegas ke Mekah untuk mengerjakan Tawaf Ifadah dan Sa'i, jikalah mereka belum Tawaf dan Sa'i sebelum berlepas ke Arafah pada 9 Zulhijjah lalu. Lepas mengerjakan Tawaf Ifadah dan Sa'i haji, mereka akan kembali ke Mina untuk melontar ketiga-tiga jamrah pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Selesai melontar pada 12 Zulhijjah (Nafar Awal) atau pada 13 Zulhijjah (Nafar Thani), selesailah ibadah haji mereka dan gugurlah baki larangan berikhram/haji tersebut.

Tawaf Mengelilingi Ka’bah 7 Pusingan

Tawaf (termasuklah Tawaf Qudum (i.e. Tawaf Selamat Datang) dan Tawaf Wada' (Tawaf Selamat Tinggal) dan Tawaf Ifadah (i.e. Tawaf Haji) itu adalah mengelilingi Ka’bah sebanyak 7 kali atau pusingan, bermula dari Rukun Hajar Aswad sampai ke Rukun Hajar Aswad semula, berjalan anti-clockwise. Tawaf dimulakan di Rukun Hajar Aswad dengan mengucup Hajar Aswad kalau boleh, jika tidak mengusapnya dan jika tidak boleh beristilam ke arahnya. Ketika beristilam (i.e. mengangkat tangan kanan melambai kepada Hajar Aswad) hendaklah menyebut ‘Bismillah, Allahu Akbar’ (sekali) kemudian berjalan anti-clockwise mengelilinginya. Apabila sampai ke Rukun Yamani beristilam pula (i.e. menyebut ‘Bismillah, Allahu Akbar’ (sekali) dan berjalan sehinggan sampai ke Rukun Hajar Aswad semula dan bersitilam sambil menyebut ‘Bismillah, Allahu Akbar’ (sekali). Semasa berjalan dari Rukun Hajar Aswad sampai ke Rukun Yamani dibaca tasbihnya iaitu ‘Subhanallah, wal-hamdulillah, wa-lailaha ilallah, wallahu akhbar; la haula wala quata illa billah’ (diulangi sebanyak kali yg mungkin), berhenti apabila sampai ke Rukun Yamani. Apabila sampai ke Rukun Yamani beristilam pula mengadap Rukun Yamani dengan menyebut 'Bismillah, Allahu Akbar'. Ketika berjalan dari Rukun Yamani sehingga sampai ke Rukun Hajar Aswad semula, dibaca doanya, iaitu: ‘Allahumma inni asaluka ’afwa wal-afiata fid dunya wal-akhirah; rabbana atina fid dunya hasanah, wa-fil akhirati hasanah, wa-qina ‘azabannar’(dibaca berulang-ulang kali sehingga sampai ke Rukun Hajar Aswad baru berhenti). Ketika sampai ke Rukun Hajar Aswad itu beristilam semula dengan menyebut 'Bismillah, Allahu Akbar' pula. Demikianlah dibuat bagi setiap pusingan sampai 7 pusingan berakhir di Rukun Hajar Aswad.

Bersolat Sunat Dua Rakaat di belakang Makam Ibrahim

Setelah selesai Tawaf, pergi ke kawasan di belakang Makam Ibrahim untuk mengerjakan solat sunat dua rakaat. Ketika berjalan bacalah ‘A’uzubillahi minasy-syaitanir rajim, Bismillahir-rahmanir-rahim. Wattakhizu min maqami ibrahima mussolla.’ Selesai solat bacalah Doa Nabi Adam (a.s) atau/dan Doa Nabi Ibrahim (a.s) dan ditambah dgn lain-lain doa jika mahu. Selepas itu kita bacakanlah doa-doa yg dikirimkan oleh saudara mara dan sahabat handai yg meminta kita bacakan doa-doa mereka.

Sa’i antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah 7 Kali

Selepas solat berjalan ke arah Bukit Sofa untuk mengerjakan Sa’i sambil menyebut/membaca ‘A’uzubillahi minasy-syaitanir rajim, Bismillahir-rahmanir rahim; Innas sofa wal-marwata min sya’airillah’ dan apakala keluar kawasan Masjid, bacalah Doa Keluar Masjid: ‘Bismillah, Assalamu ‘ala Rasulillah; Allahummaghfirli zunubi waftahli abwaba fadlik’, terus berdiri di kaki Bukit Sofa. Memulakan Sa’i di kaki Bukit Sofa dengan menghadap ke Ka’bah sambil berdoa/membaca doa berikut: ‘Allahu Akbar (3x); Lailaha illah wahdah, la syarika lahu, lahu mulku wa-lahul hamdu, wa-hua ‘ala kulli syai-in qadir’ Kemudian baca doa: ‘Allahumma laka qultu ud’uni astajib lakum, wa-innaka la tukhliful mi’ad wa-inni asaluka kama hadaitani lil-islami an la tanzi’ahu minni hatta tatawafani wa-ana muslimun’ (hadith Imam Malik) atau doa ini: ‘Allahumma ‘asimna bidinika wa-tawa’iyatika wa-tawa’iati rasulika; wa-jannibna wa-nuhibbu malaikatika wa-anbiyaika wa-rasulika, wa-nuhibbu ‘ibadikas solihina. Allahumma habibna ilaika wa-ila malaikatika wa-ila anbiaika wa-rasulika wa-ila ibadikas solihina. Allahumma yassirna lilyusra wa-jannibnal ‘usra waghfirlana fil akhirati wal-ula, waj’alna min aimmatil muttaqina’ (hadith Imam Baihaqi). Kemudian menyebut ‘Bismillahi, Allahu Akbar’ sambil melambai tangan kanan ke arah (yakni, beristilam) kepada Ka’bah.

Berjalan menuju Bukit Marwah. Semasa berjalan bacalah Talbiah (i.e. Labbaikallah-humma labaik, ...). Ketika sampai ke kawasan bertanda lampu hijau berlari-lari anak sambil membaca: ‘Rabbighfir wa-arham wa-antal ‘azzul akram’ atau ‘Rabbighfir warham wa-tajawaz ‘amma ta’lam wa-antal a’azzul akram. Allahumma atina fid dunya hasanah wa-fil akhirati hasanah, wa-qina ‘azabannar’, berulang-ulang sehingga sampai ke kawasan lampu hijau yang kedua pula, baca Talbiah lagi. Ketika menaiki Bukit Marwah baca semula: ‘A’uzubillahi minasy-syaitanir rajim, Bismillahir-rahmanir-rahim; Innas sofa wal-marwata min sya’arillah’. Ketika berada di kaki Bukit Marwah dibaca Doa sebagimana doa ketika berada di kaki Bukit Sofa, sambil mengadap Ka’bah; kemudian beristilam dengan menyebut ‘Bismillah, Allahu Akbar’ dan berjalan menuju ke Bukit Sofa. Demikianlah diulangi sampai tamat 7 kali perjalanan, dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa, dan kembali sebanyak 7 kali berakhir di Bukit Marwah.

Jazakallahu khairah

No comments:

Post a Comment