Friday, December 31, 2010

Hukum Allah (a.w) Wajib Dilaksanakan? (Samb.)

Assalamualaikum,
Saudara, kita telah teliti secara rengkas isu atau tajuk ini dalam konteks tiga potong ayat al-Quran yg merupakan firman Allah (a.w) yg haq. Kita lhat satu lagi ketetapan yg terkandung dalam firman Allah (a.w) berikut pula:
Di dalam Ayat 48, Surah al-Maidah ini sekali diperjelaskan oleh Allah (a.w) bahawa kepimpinan Islam itu wajib memertabatkan sistem perundangan Islam, yang terdapat dalam al-Quran dan as-Sunnah. Justeru itu, ramai orang yang berpendapat bahawa Malaysia adalah sebuah Negara Islam. Jika begitu, Malaysia sewajarnya memertabatkan sistem perundangan Islam berpandukan al-Quran dan as-Sunnah. Jika tidak kepimpinan adalah terhukum sebagaimana ditetapkan dalam firman Allah (a.w) yang kita rujuk di atas. Yang jelasnya, segolongan besar umat Malaysia adalah berugama Islam, tetapi bukanlah di bawah pentadbiran Islam dalam erti kata sebenarnya. Malaysia adalah Negara yang menginstitusikan sebahagian daripada syariat Islam, tetapi tidak dari segi perundangan atau hukum-hakam Islam. Malah, Malaysia tidak mentadbirkan umat Islam sebagai sebuah Jemaah as-Sunnah. Kerana, selain al-Quran dan as-Sunnah menjadi panduan, ada amalan dan perlakuan yang sama sekali bertentangan dengan as-Sunnah. Di dalam Bab 14, Kitab ini kita telah lihat beberapa aspek perbezaan amalan umat Islam di Malaysia berbanding dengan ketetapan as-Sunnah. 
Firman Allah (a.w): 'Wa anzalna ilaikal-kitaba bilhaqqi musaddiqal-lima baina yadaihi minal kitabi wa-muhaiminan ‘alaihi, fahkum bainahum bima anzal Allahu, … (hingga akhir ayat) … bima kuntum fihi takh talifuna.' [Maksud: Dan telah Kami turunkan atas kamu (Muhammad (s.a.w)) kitab (al-Quran) dengan haq (kebenaran), membenarkan apa-apa yang terdahulu dari kitab-kitab (iaitu Taurat, Injil dll), dan mengawasi (menjaga) atasnya, maka menghukumlah di kalangan mereka dengan apa-apa (menurut) yang diturunkan Allah (a.w)(kepadamu), dan jangan menurut hawa nafsu (kemahuan) mereka sehingga meninggalkan kebenaran (yakni, ketetapan al-Quran dan as-Sunnah) yang telah diturunkan padamu. Bagi tiap-tiap ummah Aku (Allah (a.w)) telah memberikan syariat (ketetapan mengenai ugama Allah (a.w)) dan jalan (untuk mendapatkan keridaan Allah (a.w) (yakni, syurga). Dan andainya Allah (a.w) berkehendakkan dapat menjadikan kamu sekelian semuanya bersatu (yakni, satu umat yakni Islam semuanya, pasti boleh), tetapi Allah (a.w) akan menguji kamu terhadap apa yang diturunkanNya kepadamu (yakni, keimanan kamu dan ketaatan kamu). Kerana itu, berlumba-lumbalah dalam berbuat kebaikan. Kepada Allah (a.w) kamu akan semuanya kembali, maka Allah (a.w) akan menerangkan semuanya apa-apa yang kamu perselisihkan (mengenai segala sesuatu di akhirat kelak)] [Ayat 48, Surah al-Maidah]
Yang penting diberi penekanan dalam Bab 15 Kitab ini menyentuh ayat ini adalah, jemaah Islam wajib mengggunakan hukum hakam Islam] yang terdapat di dalam al-Quran dan as-Sunnah. Pemerintah dan institusi serta organisasi dalam pemerintahan Islam wajib menjalankan hukum hakam yang terdapat dalam syariat Islam – al-Quran dan as-Sunnah. Kedua, semua hukuman tidak boleh mengikut pendapat atau kemahuan mana-mana pihak. Umat Islam telah diberikan syariat yang khusus dan diberikan petunjuk jalan ke arah mendapat keredhaan Allah (a.w), maka hendaklah berpandukan kepada al-Quran dan as-Sunnah. Jangan berselisihan dan berpecah menubuhkan perkumpulan berasingan dalam Islam. Kelak di akhirat kelak Allah (a.w) memberitahu mereka yang berselisihan itu kesilapan mereka, dan balasanNya terhadap perselisihan atau kesilapan mereka itu. 
Firman ini juga merangkumi peringatan Allah (a.w) kepada orang Islam sendiri. Kerana begitu banyak perselisihan di kalangan umat Islam sendiri – adanya kumpulan sunnah dan adanya kumpulan syiah. Kemudian ada pula amalan kemazhaban. Kadang-kala ketetapan mazhab membatalkan ketetapan as-Sunnah dan al-Quran. Atau, pandangan mazhab mengubah as-Sunnah. Atau, ketetapan mazhab mengatasi ketetapan as-Sunnah. Di Malaysia mazhab as-Shafie adalah norma Islam bagi orang Melayu. Sesiapa yang tidak mengikuti ajaran mazhab as-Shafie dianggap tidak sah Islam mereka. Maka dengan itulah timbul amalan bahawa pengajaran syariat Islam dan peluang memegang apa-apa jawatan bersifat keugamaan perlu ditauliahkan oleh kerajaan. Tidak ditauliahkan jika mereka yang bukan berpegang kepada mazhab as-Shafie. Amalan ini adalah bertentangan dengan perintah Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w) bahawa sesiapa yang memiliki secebis ilmu mengenai Islam hendaklah menyampaikannya kepada orang Islam lainnya. Tiada siapapun yang dibenarkan menyorokkan ilmu atau melarang dan menyulitkan orang lain mengajar dan menyebarkan ilmu mengenai Islam dan syariatnya. [Nota: Semua hukum hakam Islam adalah apa yang ditetapkan di dalam al-Quran dan as-Sunnah (atau al-Hadith), bukan terhad kepada hukum had atau hudud semata-mata, seperti hukum rejam, hukum bunuh, hukum potong tangan, tetapi termasuklah lain-lainnya, seperti balasan kepada mereka yang membunuh orang lain, hukum keluar Islam (atau murtad) dan sebagainya. Di dalam al-Quran Allah (a.w) perintahkan sesiapa yang memiliki ilmu, walaupun sekadar satu ayat al-Quran hendaklah disampaikannya dan tidak boleh disembunyaikannya. begitu juga, Rasulallah (s.a.w) menyuruh umatnya untuk sampaikan ilmu walaupun hanya sepotong hadith. malangnya hari ini di Malaysia, hanya mereka yang ditaulaihkan sahaja dibenarkan menyampaikan ilmu. Bukankah tidak itu menyalahai ketetapan al-Quran dan as-Sunnah?]

Jazakallahu khairah

Hukum Allah (a.w) Wajib Dilaksanakan?

Assalamualaikum
Saudara, alhamdulillah  kita telah singkap serba sedikit tentang kepimpinan atau siapa yg wajar memimpin umat Islam. Dalam beberapa post yg akan datang ini kita lihat pula tajuk di atas dgn melihat apakah ketetapan Allah (a.w) dalam al-Quran. Mudah-mudahan dgn sedikit ilmu ini kita akan lebih faham tentang Islam dan syariatnya supaya menjadikan kita lebih terpandu dalam Islam.
Umat Islam itu diwajibkan menganuti dan mengamalkan syariat Islam swecara berjemaah dan berada dalam satu jemaah, iaitu jemaah as-Sunnah. Dalam menjalani kehidupan mereka di dunia, mereka berpandukan dalam semua perkara dan dimensi hidup, terutama dalam beramal dan beribadah, kepada al-Quran dan as-Sunnah semata-mata. Mereka tidak menerima panduan lain, termasuk panduan para ulama’ sekiranya panduan ulama’ bertentangan dengan atau berlainan daripada as-Sunnah.
Dalam blog ini, kita sering ulangi ketetapan Islam bahawa umat Islam sewajibnya berada dalam jemaah as-Sunnah, di bawah pemerintahan dan kepimpinan Islam dan menjalankan hukum-hakam Islam sebagaimana pada zaman Rasulallah (s.a.w) dan zaman khalifah ar-rasyidin al-mahdiyin dahulu. Kita boleh buat satu analogi. Mereka menjadikan al-Quran sebagai Perlembagaan Hidup Jemaah atau Umat Islam dan as-Sunnah sebagai ketetapan badan Perundangan Tertinggi Jemaah atau Umat Islam. 
Menyentuh tentang dimensi perundangan ini, satu lagi golongan manusia yang dianggap fasiq dan kafir dan malah munafiq, adalah mereka yang tidak melaksanakan hukum Allah (a.w) di dunia. Para pemimpin Jemaah atau Ummah Islam yang tidak menjalankan atau melaksanakan hukum Allah (a.w) yang terdapat dalam al-Quran dan as-Sunnah, mengikut firman Allah (a.w) berikut, adalah kafir. Orang Islam yang menjadikan atau mengangkat orang kafir (bukan Islam) menjadi pemimpin Jemaah ummah Islam juga jatuh kafir. Ketetapan ini diulangi Allah (a.w) dalam tiga Ayat atau firmanNya, iaitu Ayat 44, Ayat 45, dan Ayat 47, Surah al-Maidah. Begitu kuatnya kemurkaan Allah (a.w) terhadap kepimpinan Islam yang tidak memertabatkan hukum-hakam Islam dalam sesebuah Negara Islam atau dalam mengurus sesuatu jemaah umat Islam.
Firman Allah (a.w): 'Waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafiruna' [Maksud: Barangsiapa yang tidak menghukum dengan apa-apa yang diturunkan Allah (a.w) (dalam KitabNya, yakni al-Quran), maka mereka itulah orang-orang yang kafir.][Ayat 44, Surah al-Maidah] 
Ketetapan Allah (a.w) di dalam ayat di atas itu tidak diberi perhatian oleh orang Islam, termasuk pemimpin umat Islam. Ketetapan itu amat berat. Kerana tidak meletakkan hukum dan ketetapan Allah (a.w) sebagai landasan hukum umat Islam, lebih-lebih lagi Negara Islam, jatuh kafir, wal iyazubillah. 
Firman Allah (a.w): 'Faman lam yahkum bima anzalallau faulaika humuz-zalimuna' [Maksud: Barangsiapa yang tidak menghukum dengan apa-apa yang diturunkan Allah (a.w) (dalam KitabNya, yakni al-Quran dan dalam wahyuNya, yakni as-Sunnah) maka mereka itulah orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri (yakni, orang-orang yang sudah tahu ketetapan Allah (a.w) dan ketetapan Rasulallah (s.a.w) kemudian mengingkarinya, maka mereka tergolong sebagai orang menzalimi diri sendiri, kerana itu layak disiksa dalam neraka)][Ayat 45, Surah al-Maidah]
Ayat di atas memberitahu kita bahawa sesiapa yang tidak menghukum di kalangan umat atau jemaah Islam hukum Allah (a.w), maka mereka ‘menzalimi diri sendiri’, kerana ingkarkan Allah (a.w) dan tidak menerima ketetapan Allah (a.w). Mereka ‘menzalimi diri sendiri’ kerana apabila telah tahu ketetapan Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w) tetapi melanggarnya atau mengingkarinya adalah perbuatan yang menzalimi diri sendiri. Kerana itu akan di azab di neraka yang memusnahkan diri sendiri. [Nota: Dalam Islam orang yang dilabel Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w) wajib masuk neraka, kecualilah dia bertaubat dan Allah (a.w) terima taubatnya.]
Firman Allah (a.w): 'Waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika ika humul fasiquna.' [Maksud: Dan barangsiapa yang tidak menghukum dengan apa-apa yang diturunkan Allah (a.w) (dalam KitabNya, yakni al-Quran dan dalam wahyuNya, yakni as-Sunnah) maka mereka itulah orang-orang yang fasiq (yakni, ingkar atau tidak mahu menerima ketetapan Allah (a.w) dan RasulNya)] [Ayat 47, Surah al-Maidah]
Saudara, kita telah petik tiga rangkap firman Allah (a.w) dalam al-Quran (Surah al-Maidah) tentang hukum Islam serta ketetapan Allah (a.w) supaya kita menghukum jema'ah Islam dgn berpandukan ketetapan Allah (dan Rasulallah (s.a.w)) dalam al-Quran dan as-Sunnah.
Menyentuh tentang as-Sunnah, seorang Islam yg kebetulan bekas wakil rakyat dan penyokong kuat kerajaan berpendapat bahawa kita di Malaysia tidak wajar kembali kpd sistem pemerintahan dan pelaksanaan hukum-hakam Islam zaman Rasulallah (s.a.w) dan zaman khalifah ar-rasyidin al-mahdiyin. Dunia sekarang, katanya, sudah berbeza jauh dan banyak yg tiada zaman itu kini ada zaman kini. Sebenarnya beliau bukan seorang sahaja yg berpendapat sedemikian. Ramai lagi orang Islam - semua peringkat umur dan pelbagai kedudukan atau status sosial mempunyai pandangan yg sama.
Pandangan sedemikian itu amat bahaya. Bahaya kpd keimanan dan keIslamannya. Kerana, ketetapan Ayat 13 dan Ayat 14, Surah an-Nisa', Ayat 7, Surah al-Hasyr dan Ayat 80, Surah an-Nisa' jelas memberikan ketetapan yg mutlak, jikalah kita inginkan kejayaan akhirat. Mengapa? Pertama, selain hakikat di atas itu, kita diberitahu bahawa Islam dan syariatnya sudah disempurnakan Allah (a.w) (Ayat 3, Surah ali-Imran) dan ugama Islam itu adalah ugama untuk semua manusia (Ayat 107, Surah al-Anbiak) - tanpa mengira warna kulit dan tanpa mengiran dimana mereka berada dan juga tanpa mengiran zaman mana mereka hidup. Pandangan sedemikian seolah-olah kita berpandangan bahawa ilmu Allah (a.w) itu cetek, kerana Allah (a.w) tidak tahu apa rupa dan corak masyarakat manusia 1,000 atau 10,000 tahun akan datang! Ini pastilah suatu kesilapan yg amat serius. Kerana Allah (a.w) menyebut bahawa tiada siapa boleh menandingi atau mengetahu ilmu Allah (a.w) itu. Jika ditulis ilmu Allah (a.w) dgn menggunakan air lautan sebagai dakwat danpohon-pohon dunia ditebang dan dijadikan pen atau pena, digandakan tujuh kali ganda lagi, tidak mungkin tertulis ilmu Allah (a.w) itu (Ayat 109, Surah al-Kahfi). Dan, Allah (a.w) itu adalah yg 'auwalu' (yg terawal) dan Dia juga 'al-akhiru' (yg terakhir) wujud di dunia ini! Masakan Allah (a.w) tidak tahu apa yg akan berlaku dan apakah masyarakat yg akan wujud pada zaman selepas kewafatan Rasulallah (s.a.w) dan para khalifah sampai ke saat kiamat akan terjadi!
Oleh kerana Islam dan syariatnya telahpun disempurnakan oleh Allah (a.w) maka sudah pastilah segala sesuatu di dalam al-Quran (dan juga as-Sunnah) itu adalah terpakai untuk semua umat dan semua zaman.

Jazakallahu khairhSiapa Boleh Jadi Pemimpin Umat Islam? (Samb.)

Assalamualaikum,
Saudara, kita lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai tajuk di atas.Umat Islam itu wajib berada dalam jema'ah umat Islam. Setiap jema'ah itu mempunyai seorang pemimpin,sebagaimana Rasulallah (s.a.w) memimpin umat Islam zamannya dan sebagaimana khalifah ar-rasyidin al-mahdiyin memimpn umatnya zaman pemerintahan mereka. Di dalam as-Sunnah Rasulallah (s.a.w) memperjelaskan lagi 'kepimpinan' ini secara praktikalnya.
Jemaah Ummah Islam itu hendaklah diuruskan atau dikendali atau ditadbir atau diperintah oleh orang Islam. Segala sesuatu mengenai Islam dan pengurusan umat Islam itu hendaklah oleh orang Islam. Bukanlah, orang kafir (bukan Islam) menguruskan sesuatu hukum atau ketetapan mengenai Islam. Contoh: memberi nasihat dan panduan yang menyentuh ketetapan dan prinsip Islam bagi sesiapapun, lebih-lebih lagi mengenai umat Islam, hendaklah oleh orang Islam. Rasionalnya mudah: hanya orang Islam tahu tentang Islam dan syariatnya. Orang kafir (tidak Islam) tidak boleh membuat ketetapan atau peraturan mengenai Islam. Contoh: Perkara halal haram dalam Islam tidak boleh berpandu kepada ketetapan orang kafir (bukan Islam). Di dalam Bab 15 Kitab ini kita akan teliti siapakah yang layak menjadi pemimpin jemaah ummah Islam. Yang pasti, jemaah Islam hendaklah dipimpin oleh orang Islam sendiri. Inilah ketetapan firman Allah (a.w) berikut:
Firman Allah (a.w):' Ya aiyuhallazina amanu la tattakhizul kafirina auliayaa min dunil-mukminina … ' [Maksud: Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu menjadikan (mengambil) orang-orang kafir sebagai wali (pemimpin) kamu dari selain orang yang beriman (mukmin) (yakni, hanya orang mukmin dibolehkan oleh Islam memimpin umat (atau jemaah) Islam)][Ayat 144, Surah an-Nisa] 
Jelaslah jemaah Islam, terutama jemaah orang Islam yang beriman, hendaklah dipimpin oleh orang yang beriman atau Islam. Tidak boleh dipimpin oleh orang bukan Islam. Logik ketepan ini amat jelas. Hanya pemimpin Islam dan beriman tahu apa dia Islam dan iman. Hanya pemimpin Islam tahu  hubungan antara Allah (a.w), Tuhan mereka, dengan mereka sebagai umat Islam. Mereka sahaja yang tahu kedudukan Rasulallah (s.a.w). Dan, mereka juga yang tahu sejauh manakah jemaah Islam atau jemaah orang yang beriman itu wajar patuh kepada kepimpinan dan pemimpin mereka. Orang bukan Islam pasti tidak tahu mengenai ketetapan Allah (a.w) dan RasulNya. Pemimpin dan jema'ah umat Islam yg beriman itu tahu bahawa panduan hidup mereka serta panduan amalan dan ibadah mereka hanyalah al-Quran dan as-Sunnah.
[Nota: Perbezaan antara ‘orang Islam’ dan ‘orang beriman’ adalah amalan atau pelaksanaan ketetapan Allah (a.w) dan RasulNya. Jika tidak dibuktikan dengan amalan dan ibadah, deklarasi qalbu, dikatakan dan dikotakan, bukanlah dia orang beriman. Mungkin mereka tahu, setelah mempelajari Islam (yakni, mengaji tafsir isi al-Quran dan as-Sunnah), tetapi mereka kafir kerana tidak yakin dengan Allah (a.w) dan RasulNya. Contoh: Seseorang yg meninggalkan satu waktu solat jatuh kafir. Demikianlah zaman pemerintah Abu Bakar as-Siddiq (r.a), khalifah ar-rasyidin al-mahdiyin pertama, dia menghukum kafir orang yg tidak mahu membayar zakat. Hakikatnya, sesiapa yg tidak akur dgn salah satu Rukun Islam dianggap kafir.]
Saudara, berpandukan firman Allah (a.w) ini kita pasti faham bahawa siapa sahaja yg diberi kuasa atau tugas atau tanggungjawab memimpin jema'ah Islam - dari peringkat tertinggi sehinggalah ke peringkat bawah dalam hiraki pemerintahan Islam itu - hendaklah terdiri dari orang yg Islam dan beriman. Islam saja tak cukup. Hendaklah orang yg iman. Siapa dia 'orang iman'? Orang iman itu adalah orang Islam yg faham, akur dan yakin sepenuhnya dgn Rukun Iman yg enam, dan mereka faham tentang Rukun Islam dan melaksanakannya. Maksudnya, dia solat, dia puasa , dia menunaikan zakat dan mengeluarkan sebahagian rezkinya untuk infaq fi sabilillah dan dia menunaikan haji dan umrah apakala sudah mampu. Mereka faham Islam dan syariatnya dan faham bagaimana mengabdikan diri kpd Allah (a.w) (ketetapan mutlak dalam Ayat 56, Surah az-Zariat).

Jazakallahu khairah 

Siapa Boleh Jadi Pemimpin Umat Islam? (Samb.)

Assalamualaikum,
Saudara, kita teruskan perbincangan kita tentang isu atau tajuk di atas. Kita sudah lihat satu ketetapan Islam menurut firman Allah (a.w) dalam post yg lalu. Kini kita lihat pula ketetapan-ketetapan lain dalam al-Quran:
Orang-orang yang Islam dan beriman dilarang melantik atau memberi mandat kepada orang-orang yang bukan Islam dan tidak beriman menjadi pemimpin mereka – tak kira memimpin dalam dimensi apa atau diperingkat mana sekalipun. Ini adalah kerana adalah menjadi tugas pemimpin itu mengimarahkan ugama Allah (a.w), yakni Islam, supaya manusia mengabdikan diri kepada Allah (a.w) dalam segala urusan dunianya. Kerana, dunia itu persediaan untuk akhirat mereka.
Firman Allah (a.w): 'Ya aiyuhallazina amanu la tattakhizu ... (hingga) ... alaikum sultanan mubina ...' [Maksud: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengambil orang kafir sebagai pemimpin dari selain orang-orang beriman. Adakah kamu mengkehendaki bahawa memberikan alasan oleh Allah (a.w) atas kamu alasan yang terang (untuk menyalahkan kamu)?][Ayat 144, Surah an-Nisa’].
Di dalam ayat itu dijelaskan bahawa yang memimpin jemaah Islam hendaklah orang yang Islam yang beriman. Siapakah orang yang beriman? Umumnya orang-orang yang beriman iaitu adalah mereka yang Islam dan melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w) – buat yang disuruh dan tinggalkan yang dilarang. Dia yakin bahawa dunia ini hanyalah ibarat suatu perjalanan yang pendek dan destinasi sebenarnya adalah akhirat. Mereka melaksanakan ibadah dan amalan wajib seperti bersolat, mengeluarkan zakat, berpuasa dan mengerjakan amalan soleh (atau, amal makruf) dan melarang atau mencegah kemungkaran, dan mereka adalah orang yang bertaqwa (takutkan azab atau siksaan Allah (a.w)). Mereka akur dan yakin dengan Rukun Iman. Kita akan huraikan kemudian nanti dimensi ‘Iman’ ini. Tetapi, mengikut ayat berikutnya pula, dibenarkan orang-orang yang asalnya bukan Islam memimpin umat Islam setelah mereka Islam dan beriman. Pendeknya, orang beriman sahaja yang layak menjadi pemimpin umat Islam. Kecuali orang yang dilantik pemimpin itu asalnya kafir atau tidak Islam kemudian menjadi Islam, dibolehkan. Sila rujuk ayat berikut:
Firman Allah (a.w): 'Illallazina tabu wa-aslahu ... (hingga) ... mukminina ajran azima ...' [Maksud: Kecuali orang-orang yang sudah bertaubat (yakni, meninggalkan ugama asal mereka dan menjadi Islam) dan (mengerjakan) amalan soleh dan berpegang teguh dengan tali (ugama) Allah (a.w) (yakni, Islam) dan ikhlas mengamalkan ugama mereka kerana Allah (a.w), maka merekalah berserta dengan orang yang beriman. Dan memberikan Allah (a.w) orang-orang mukmin itu pahala yang besar (yakni, balasan syurga di akhirat kelak).][Ayat 146, Surah an-Nisa’]
Malah Allah (a.w) mencela pula orang-orang yang Islam dan beriman jika ingin melantik orang bukan Islam dan tidak beriman menjadi pemimpin! Mereka itu jatuh ‘munafiq’ jika mereka berbuat sedemikian.
Firman Allah (a.w): 'Al-lazina yattakhuzunal kafirina ... (hingga) ... lillahi jami’a) [Maksud: ‘Adapun (orang-orang yang) munafiq itu (adalah) orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir pemimpin dari selain orang-orang beriman; dapatkah mengharapkan mereka di sisi mereka kekuasaan? Maka sesungguhnya segala kekuasaan itu pada Allah (a.w) (yakni, adalah memilikinya) kesemuanya.’] [Ayat 139, Surah an-Nisa’].
Di dalam firman di atas itu, orang yang menjadikan orang bukan Islam pemimpinnya adalah munafiq! Ketetapan yang amat jelas. Di dalam ayat berikut pula, hampir-hampir sama juga hukumannya mereka yang Islam melantik atau mengangkat bukan Islam sebagai pemimpin – mereka dianggapkan setaraf dengan atau segolongan dengan orang yang mereka lantik. Dengan lain perkataan mereka terkeluar dari Islam. [Nota: Rukun Iman itu enam, iaitu . Di dalam al-Quran disebutkan dengan jelas bahawa orang munafiq itu di akhirat kelak tinggal dibahagian terbawah sekali dalam dasar neraka. Mereka lebih rendah mertabatnya daripada orang yang kufur atau kafir. Di dalam as-Sunnah disebutkan sifat-sifat kemunafiqan: apabila bercakap bohong, apabila diberi amanah di khianati amanahnya, bila dia berjanji dia mungkir akan janjinya dan dia berpura-pura Islam tetapi tidak mengerjakan segala sesuatu yang disyariatkan bagi orang Islam.]
Kita telah lihat tiga potongan ayat al-Quran yg Allah (a.w) memberi kita ketetapan yg mutlak mengenai isu ini. Kalau begitu, bagaimana? Apakah keputusan yg wajar dicapai oleh kepimpinan Islam dan para ulama' dan ilmuwan yg menasihati mereka?Jazakallahu khairh

Siapa Boleh Jadi Pemimpin Umat Islam?

Assalamualaikum,
Saudara, kita telahpun sentuh tajuk ini dalam konteks perdebatan yg berlangsung ketika ini tentang isu: Apakah orang kafir boleh dilantik sebagai peguam atau hakim syar'ie? Kita juga telah teliti ketetapan al-Quran yg membezakan orang Islam dan orang bukan Islam (atau kafir). [Nota: Istilah kafir dalam Islam merujuk kpd mereka yg tidak Islam dan tidak akui Allah (a.w) adalah tuhan mereka yg esa dan Rasulallah (s.a.w) adalah Pesuruh Allah (a.w)]. 
Dalam membincangkan isu menyentuh tajuk di atas, kita lihat beberapa ketetapan Allah (a.w) mengikut firman Allah (a.w) dalam al-Quran. Kita tahu bahawa hanya Islam ugama yg diridai Allah (a.w). Dan, Allah (a.w) nginkan orang iman pastikan ianya mengatasi lain-lain ugama ciptaan manusia.
Sesiapa yang musyrik, yakni, tidak akui wujudnya Allah (a.w) atau dia menyembah sebagai tuhan selain Allah (a.w), atau kafir, yakni mereka yang tidak akui tuhan itu Allah (a.w), tidak sekali-kali berpeluang masuk syurga. Sesiapa yang Islam dan beriman, yakni dia akui wujud Allah (a.w) dan wujud hari akhirat, iaitu hari pembalasan, tetapi tidak mengerjakan apa-apa yang diperintahkan seperti solat, puasa, dllnya, dan membuat perkara-perkara yang dilarang seperti minum arak, mencuri, dllnya, maka dia juga akan masuk neraka kerana dosa-dosanya, tetapi ada peluang akhirnya kelak, masuk syurga.
Firman Allah (a.w): (La yattakhizil mukminina ... (hingga) ... wa-ilallahil masir) [Maksud: Janganlah mengambil (oleh) orang beriman orang kafir sebagai pemimpin dari selain orang mukmin (atau beriman), barangsiapa berbuat sedemikian maka tidaklah dia dari ugama Allah (a.w) sedikit juapun (yakni, tidak diiktiraf Islamnya sedikitpun) kecuali bahawasanya engkau takutkan mereka sesuatu yang ditakutkan (oleh mereka), dan mempertakutkan akan kamu oleh Allah (a.w) diriNya, dan kepada Allah (a.w) tempat kembali (kamu sekelian kelak).’] [Ayat 28, Surah ali-Imran]
Dari nas dan dalil ayat di atas itu jelaslah bahawa umat Islam atau jemaah Islam dilarang melantik atau mengangkat sebagai pemimpin mereka orang-orang yang bukan Islam sama ada orang tersebut ‘berugama’ (seperti Yahudi dan Nesrani) ataupun tidak berugama (seperti penyembah benda-benda seperti berhala, atheists dll) ataupun majusi. Logiknya mudah. Hanyalah orang Islam dan beriman yang tahu apa yang dibenar dan apa yang tidak dibenarkan oleh Allah (a.w) manusia buat atau lakukan. Dan, Islam itu adalah cara hidup yang diperintahkan Allah (a.w) bagi manusia!
Orang-orang yang Islam dan beriman dilarang melantik atau memberi mandat kepada orang-orang yang bukan Islam dan tidak beriman menjadi pemimpin mereka – tak kira memimpin dalam dimensi apa atau diperingkat mana sekalipun. Ini adalah kerana adalah menjadi tugas pemimpin itu mengimarahkan ugama Allah (a.w), yakni Islam, supaya manusia mengabdikan diri kepada Allah (a.w) dalam segala urusan dunianya. Kerana, dunia itu persediaan untuk akhirat mereka.
Sehubungan itu, apakah orang bukan Islam boleh diberi laluan untuk menjadi peguam dan, lebih-lebih lagi, hakim syar'ie? Bukankah dalam Islam peguam dan hakim adalah tergolongan dalam kumpulan 'ulil amri' itu? Adakah peristiwa zaman Rasulallah (s.a.w) dan zaman para sahabat bahawa wujud orang yg bukan Islam di lantik sebagai 'qadi' [Nota: Qadi adalah juruhukum dalam Islam, selain khalifah atau Amir atau Imam]?

Jazakallahu khairah

Menarik Hari Ini: Komen Dr Asri Umur 40 tahun

Assalamualaikum,
Saudara, hari ini dalam ruangan Rehal dalam akhbar Sinar Harian (31 Dec. 2010), Dr Mohd Asri, mantan Mufti Perlis mengatakan beliau hampir mencapai umur 40 tahun. Dan, seterusnya bercakap tentang sambutana tahun baru, maksudnya Tahun 2011, yg akan menjelang dan yg akan diraikan secara besar-besaran oleh manusia yg bukan Islam. Walaupun, pastinya ada umat Islam yg akan sama-sama bersekongkol melakukan pelbagai maksiat malam ini menjelang waktu 11.59 malam, namun mereka ini adalah orang jahil dalam Islam, kerana Islam tidak menyuruh menyambut tahun-tahun baru. Memang thari berganti hari, bulan berganti bulan. Begitulah juga tahun.
Saudara, orang Islam yg menyambut tahun baru dgn pelbagai upacara - muda ataupn tua -adalah orang yg jahil dalam Islam tentang Islam!
Penulis membaca tulisan Dr Asri dan akui tulisan beliau itu baik dijadikan panduan hidup dalam konteks menyediakan diri untuk menghadapi hari mati, iaitu kiamat kecil bagi setiap orang Islam. Belilah Sinar Harian hari ini, hanya RM 1.00 sahaja. Bacalah tulisannya. Ambillah iktibar dan pengajaran dari olahan beliau.
Saudara, bagi penulis orang Islam yg merayakan Tahun Baru itu ada dua golongan: Golongan pertama, yg suka segera menemui ajalnya, kerana dia sudah bersedia untuk menemui Allah (a.w), kerana dia setahun lagi hampir kpd ajal matinya. Mereka yakin yg mereka akan dapat berehat di salah satu taman-taman syurga ketika matinya, ketika berada di alam barzah. Orang iman atau ahli syurga itu, selamat dari siksa kubur dalam alam barzah. Orang sedemikian sudah bersedia. Golongan kedua, adalah orang yg bodoh lagi jahil! Kerana, apabila tiba tahun baru, maka genaplah umurnya pula beberapa tahun dan kemudian akan lebih hampirlah dia kpd ajal matinya. Dia gembira seolah-olah suka dia hampir kpd matinya, walaupun dia tidak bersedia atau belum bersedia. Kemungkinan besar golongan yg bodoh dan jahil ini memikirkan bahawa setelah matinya selesai segala permasalahan dunianya dan dia akan berehat menunggu kiamat untuk dia menikmati syurga.
Soalnya, adakah mereka ini pasti yg mereka dapat syurga? Apakah asas kepercayaan atau keyakinan sedemikian?
Kita kembali kpd Ayat 13, Surah an-Nisa': ''Taatkanlah Allah (a.w) (yakni, ikuti ketetapan al-Quran) dan taatkanlah Rasulallah (s.a.w) (yakni, ikuti ketetapan as-Sunnah), Allah (a.w) akan memasukkan mereka ke dalam syurga.' [Ayat 13, Surah an-Nisa']. Mereka itu golongan pertama. Mereka sudah pasti dapat syurga. Maka dia suka mati atau dimatikan segera. Atau, mereka suka umurnya semakin pendek dan semakin hampir kpd tarikh atau tahun kematiannya. Golongan kedua tidak menyedari yg mereka tergolong dalam Ayat 14, Surah an-Nisa': 'Sesiapa yg menentang Allah (a.w) (yakni, tidak ikuti ketetapan al-Quran) dan menentang Rasulllah (s.a.w) (yakni, tidak akur dgn ketetapan as-Sunnah) atau melanggar ketetapan had Allah (s.a.w), akan dimasukkan ke dalam neraka.' [Ayat 14, Surah an-Nisa']. Mereka tidak sedar. Atau, mereka tidak faham ketetapan dalam firman Allah (a.w). Maka mereka bergembira, bersama-sama orang kafir merayakan kedatang tahun 2011. Kalau mereka faham dan mereka belum bersedia dan tidak faham Ayat 14, Surah an-Nisa' ini, mereka akan dirasuk syaitan untuk bergembira merayakan ketibaan tahun baru!
Syaitan inginkan mereka alpa dan membuang masa dan mungkin pula melakukan sesuatu yg menjerumuskan mereka ke dalam neraka kerana membuat maksiat, kerana peluang yg terbuka dalam keramaian tersebut. Paling kurang orang Islam yg meniru lifestyle orang bukan Islam, pastilah dia, mengikut Islam, tergolongan dalam golongan mereka itu!
Saudara, penulis gesa baca tulisan Dr Asri kerana beliau membayangkan apakah sepatutnya resolusi atau azam tahun baru bagi orang Islam yg mencapai umur 40 tahun, maka mereka menyambut ulangtahun tahun lahir mereka.
Malangnya, umat Islam hari ini rata-rata berasa selesa dalam hidupnya, tanpa menyedari bahawa Islam sahaja tidak menjamin syurga. Kita diberi peluang untuk masuk syurga. Kerana, orang kafir (dan munafiq) tidak ada peluang masuk syurga, kecualilah mereka masuk Islam dan mengakui bahawa Allah (a.w) itu tuhan mereka yg esa dan Rasulallah (s.a.w) itu adalah Pesuruh Allah (a.w). Maksudnya, mereka Islam barulah mereka berpeluang dapat syurga. Namun, orang Islam yg sudah diberi peluang untuk masuk syurga belum diberikan tiket masuk ke syurga, kecualilah dia kerjakan Rukun Islam mereka dan yakin 100% dengan Rukun Imannya. Apabila dia yakin dgn Rukun Iman maka mereka akan solat, berpuasa, mengeluarkan zakat dan menginfaq, dan kemudian mereka naik haji dan menunaikan umrah. Solat itu tiang ugama. Jika tak solat, runtuh ugamanya, maka dia menjadi kafir secara otomatik. kalau dia sudah mampu untuk menunaikan haji, dia tidak menunaikannya, dan dia mati belum sempat mengerjakan haji, dia mati sebagai orang kafir (i.e. seumpama orang Yahudi dan Nesrani) mati, pasti masuk neraka. Orang Islam yg tidak belajar ilmu - al-Quran dan as-Sunnah - dia berdoa dan segala amalannya dan ibadah tidak diterima Allah (a.w) kerana Allah (a.w) berfirman: 'Wa-la taqfu ma laisa bihi ilmun' (yg bermaksud: Janganlah kamu kerjakan (amalan dan ibadah) tanpa terlebih dahulu kamu tahu ilmu mengenainya) [Ayat 36, Surah al-Isra') dan Rasulallah (s.a.w) berpesan: 'Al-ilmu qabla amal' (yg bermaksud: berilmulah dahul sebelum mengerjaka amalan' [Hadith]
Justeru itu, mereka yg ingin merayakan tahun baru malam ini sudah mlakukan apa yg disebutkan di dalam firman Allah (a.w) dan sabda Rasulallah (s.a.w) itu? kalau sudah, alhamdulillah. Mereka sudah ada tiket untuk ke syurga. Kalau belum, mereka telah diberi peluang dan belum diberikan tiket lagi.
Mudah-mudahan, orang yg akui dirinya atau menyangka didinya Islam berwaspadalah. Janganlah ghairah menyambut ketibaan 1 Januari 2011 genap jam 12.01 malam ini. Ingatlah kita hidup tak lama. MUngkin 60 atau 70 tahun saja, mengikut sabda Rasulallah (s.a.w). Ingatlah, hari ini mereka yg masih muda lela dalam awal atau lewat 30hanpun sudah mati, tak sempatpun mencecah umur 40 tahun...

Jazakallahu khairah.


Siapa Boleh Jadi Pemimpin Umat Islam?

Assalamualaikum,
Saudara, kita telah tinjau sambil lalu isu: 'Siapa boleh jadi peguam dan hakim syari'ie?' dalam post yg lalu. Dalam post ini kita lanjutkan pula kpd isu: 'Siapa boleh pimpin umat Islam?'
Jika kita faham hakikat bahawa apabila kiamat dunia, maka semua manusia dibangkitkan dari kuburnya, dan yg kafir dan yg munafiq dirantai oleh para malaikat untuk terus dihumbankan ke dalam neraka, tanpa perlu dihisab. dan yg Islam dan beriman dihisab dan diberikan Kitab Catatan Amalan masing-masing, akan berhimpun dalam perhimpunan agung terbesar bagi manusia di padang makhsyar, maka kta telitlah status atau kedudukan orang kafir berbanding dgn status dan kedudukan orang Islam itu.
Saudara, fikirkanlah apakah orang yg dimurkai Allah (a.w) kita lantik dan akur dgn pendapat atau ketetapan mereka tentang Islam dan syariatnya, yg mereka sedikitpun tidak ada keyakinan tentang Islam dan syariatnya, kita lantik atau kita beri peluang berhujjah tentang Islam dan menghukum umat Islam dalam hukum hakam melibatkan syariat ugama Islam?  Saudara fikirlah sendiri. kalau saudara bersejtuju maka berwaspadalah dgn padah atau akibatnya yg disedikan bagi mereka yg mengagungkan pendapat manusia dan meremehkan ketetapan Allah (a.w) dan RasulNya [Nota: Kita telahpun teliti hadith menyebuttentang kemurkaan Allah (a.w) kpd orang Islam yg iman apabila mengutamnakan pendapat atau ketetapan manusia apabila telah ditetapkan oleh Allah (a.w) (yakni, al-Quran) sesuatu. Berwaspadalah
Saudara, apabila kiamat dunia, kita semua akan mati dan akan dibangkitkan dari kubur kita untuk berhimpun di padang makhsyar untuk menerima Kitab Catatan Amalan kita yg ditulis oleh dua malaikat yg sentiasa bersama kita, iaitu malaikat Rakib dan Atit atau dalam suatu dimensi lain disebutkan Kiraman Katibin. Kitab ini akan kita terima kelak. kalau kitabb itu diserahkan dari sebelah kanan kita, bererti kita berjaya mendapat syurga. kalau diserahkan di sebelah kiri kita, kita gagal mendapat syurga dan kita juga akan dirantai oleh malaikat untuk dicampakkan ke dalam neraka. Jangan saudara terfikir bahawa kerana saudara orang Islam, yakin yg saudara Islam dan berpandangan bahawa di akhirat kelak secara otomatis kita mendapat syurga!.
Satu isu yg wajib kita fahami adalah kepimpinan Islam atau umunya digelar 'Imam'. Dan, isu ini terkait dgn perintah Allah (a.w) dalam al-Quran dan perintah Raulallah (s.a.w) dalam as-Sunnah supaya umat Islam itu wajib berjema'ah. Dan, jema'ah umat Islam wajib mentaati Imam atau pemimpin mereka. Insya Allah kita akan teliti secara mendalam apakah yg dimaksudkan 'kepimpinan' dalam Islam dan apa maksud 'berjema'ah' dalam Islam. Sedikit sebanyak kita telahpun mendengar kalimah 'kepimpinan' atau 'ulil amri' atau 'imam' dalam Islam dan kalimah 'berjema'ah' dalam Islam. Kita berulangkali sebut bahawa satu daripada dua pra-syarat untuk teergolong dalam satu daripada 73 golongan atau kumpulan yg berjaya mendapat syurga itu adalah menganuti Islam secara berjema'ah (hadith dan Ayat 103, Surah ali-Imran). Dalam firman Allah (a.w) berikut kita diberitahu pula bahawa dalam perhimpunan agung terbesar dan terakhir bagi manusia itu, mereka akan berkumpul berbaris di padang makhsyar untuk menerima Kitab Catatan Amalan masing-masing di belakang Imam atau pemimpin masing-masing. Ini disebutkan dalam firman Allah (a.w) dalam Surah al-Isra’ berikut:
Firman Allah (a.w): ‘Yauma tad’u kulla unasin bi-imamihim ...’ [Maksud: Ingatlah suatu hari (yang dihari itu) Kami (Allah (a.w)) panggil tiap-tiap umat dengan imam (yakni, pemimpin) mereka ...’ [Ayat 71, Surah al-Isra’]
Firman Allah (a.w) ini menunjukkan bahawa apabila kiamat dunia, manusia akan dibangkitkan semula dari kubur-kubur mereka dan mereka akan berjalan menuju padang makhsyar dimana mereka akan berhimpun dalam suatu perhimpunan agung yang terbesar. Kesemua orang Islam akan berhimpun berbaris-baris diketuai oleh imam (yakni, pemimpin) masing-masing[Lihat Nota]. Ayat ini adalah nas dan dalil al-Quran bahawa setiap jema’ah Islam itu ada imam atau pemimpinnya dan pemimpin jema’ah itu adalah orang yang hidup zamannya, bukanlah orang yang sudah mati. Para imam tersebut akan menjadi saksi kepada jema’ahnya bahawa mereka telah diajarkan al-Quran dan as-Sunnah , dibimbing dan mereka telah disuruh supaya mentaati Allah (a.w) (yakni, ikuti ketetapan al-Quran) dan mentaati Rasulallah (s.a.w) (yakni, mengikuti ketetapan as-Sunnah) dalam hidup mereka dan mereka telah berikrar ‘sami’na, wa-atao’na’ (maksud: ‘Aku dengar dan aku taat’, yakni, mendegar nasihat dan mentaati nasihat)[Lihat Nota]. Maka mereka menepati spesifikasi keIslaman yang haq sebagaimana yang telah diasaskan oleh Rasulallah (s.a.w) zamannya. Itulah satu dimensi utama syariat Islam. [Nota: Analoginya adalah seumpama perhimpunan bulanan kakitangan kerajaan di Putrajaya untuk mendengar amanat bulanan daripada Perdana Menteri. Setiap barisan diketuai oleh ketua-ketua jabatan masing-masing. Setelah Perdana Menteri member amanat, mereka akan bersurai ke jabatan masing-masing untuk menjalankan tugas harian mereeka seperti biasa. Justeru itu, jelaslah sesiapa yang menyatakan bahawa ‘imam’ mereka adalah as-Syafie (bagi pengikut Mazhab as-Syafie) atau Abu Hanifah (bagi pengikut Mazhab Hanafi) atau Imam Malik b Anas (bagi pengikut Mazhab Maliki) atau Imam Ahmad ibni Hanbal (bagi pengikut Mazhab Hambali) itu adalah salah berdasarkan firman Allah (a.w) pada Ayat 71, Surah al-Isra’ ini. Imam itu adalah orang yang kekal hidup di kalangan jema’ahnya. Orang yang tiada berimam bagaimana?
Saudara, renungilah firman Allah (a.w) di atas itu. Kepimpinan dalam islam itu amat utama. maka dgn itulah Rasulallah (s.a.w) menyebut dalam banyak hadith bahawa tidak halal tiga orang manusia (yakni, kalau di dunia ini hanya ada tiga orang manusia) yg bertempat di bumi Allah (a.w) jika mereka tidak mengangkat salah seorang mereka menjadi imam mereka. dan, Rasulallah (s.a.w) juga bersabda bahawa tidak halal kehidupan tiga orang manusia yg bermusafir jika tidak mereka sepakat melantik seorang daripada mereka bertiga menjadi Imam mereka. Maksudnya, umat Islam itu diwajibkan berjema'ah dan melantik imam yg memimpin mereka dalam Islam. Jika tidak mereka hidup tetapi haram kehidupan mereka.

Jazakallahu khairah

Siapa Boleh Jadi Peguam dan Hakim Syar'ie?

Assalamualaikum,
Saudara dalam post yg lalu kita telah tinjau sedikit perdebatan antara beberapa ilmuwan Islam dalam perbahasan tentang isu: Apakah boleh orang bukan Islam menjadi peguam dan hakim syar'ie untuk berhujjah dan memutuskan hukum melibatkan orang Islam dan ketetapan, khususnya, hukum Islam? 
Saudara, sebelum kita lanjutkan penelitian kita yg paling kita kita fahami adalah: Pertama, hanya dua kesudahan bagi manusia ketika kiamat dunia, iaitu satu golongan masuk syurga dan satu golongan masuk neraka; kedua, Allah (a.w) menetapkan dalam al-Quran bahawa sesiapa yg tidak beriman dgn Allah (a.w), semua manusia yg tidak akui Allah (a.w) tuhan mereka yg esa dan tidak mengakui Rasulallah (s.a.w) itu pesuruh Allah (a.w) dan mereka yg mematuhi perintah Rasulallah (s.a.w), adalah kafir; ketiga, orang-orang yg kafir itu tidak diterima Allah (a.w) segala amalan dan ibadahnya walau bagaimana baik sekalipun pada katamata manusia dan memannfaatkan manusia, yakni segala amalan baik tak dapat pahala; keempat, orang kafir pasti masuk neraka di akhirat kelak, kerana sesiapa yg menganuti ugama selain Islam, tidak diterima Allah (a.w); kelima, Allah (a.w) tidak akan menerima tebusan dari orang kafir segala kekayaan hartanya untuk menebus dirinya dari dicampakkan ke dalam neraka. 
Saudara, ketika kiamat dunia, orang yg kafir dan syirik [Nota: Yg syirik itu adalah orang Islam dan orang yg menduakan Allah (a.w) dan orang Islam yg meyakini adanya kuasa ketuhanan atau apa jua kuasa selain Allah (a.w) spt orang yg memakai tangkal, memakai rantai yg kononnya mencegah dari dihinggapi sesuatu bala atau yg boleh memberikan sesuatu kemanfaatan kpdnya dari segi apa juapun] akan dibangkitkan dan mereka akan terus berjalan ke neraka atau ditarik dgn diikat oleh malaikat untuk dihumbankan ke dalam neraka. Mereka tidak akan berhimpun di padang makhsyar untuk menerima Kitab Catatan Amalan mereka. Kitab catatan Amalan hanyalah untuk orang yg Islam dan iman, maka mereka akan melalui mizan proses timbangan atau hisaban paha dan dosa untuk menentukan apakah mereka layak ke syurga atau masuk ke neraka dahulu untuk dibersihkan sebelum diberi peluang masuk syurga. Tidak ada syurga bagi orang kafir. Tidak ada syurga bagi orang munafiq. Dan, syurga hanyalah bagi mereka yg ada sebesar zarrah dalam hatinya keimanan bahawa Allah (a.w) itu tuhan mereka, tetapi mereka dimasukkan ke dalam neraka dahulu untuk dibersihkan.
Dalam konteks latarbelakang ini, kita hendaklah buat ketetapan apakah orang kafir layak dan boleh menjadi peguam syar'ie untuk membela orang Islam dan urusan hukumkahakam Islam? Kalau seseorang itu kafir maka sudah pastilah dia tidak menerima Allah (a.w) sebagai tuhan mereka dan mereka tidak akui bahawa Rasulallah (s.a.w) itu adalah utusan Allah (a.w). Orang kafir sedemikian mungkin memiliki ilmu yg luas dan mendalam tentang Islam dan ketetapan Islam dalam al-Quran dan as-Sunnah - malah mereka lebih faham Islam atau mereka lebih 'alim' dari orang Islam yg alimpun, tetapi mereka tetap berjiwa kafir - orang yg menentang Allah (a.w) dan RasulNya. Allah (a.w) menyebutkan bahawa sesiapa yg tidak Islam dan tidak beriman adalah orang yg menentang Allah (a.w) dan RasulNya. Jika begitu, wajarkan mereka dilantik sebagai peguam syar'ie atau hakim syar'ie untuk menghukum umat Islam menggunakan hukum Allah (a.w) (al-Quran) dan hukum Rasulallah (as-Sunnah)? Mereka boleh dilantik untuk menghukum manusia dgn hukum manusia. Hukum Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w) mengatasi hukum manusia, kerana ketetapan Islam itu tidak luput apabila kiamat dunia!
Saudara fikirlah. Mungkin para ulama' dan ilmuwan yg terlibat dgn perdebatan ini tidak faham atau benar-benar jahil tentang Islam. Atau, mereka faham tetapi kerana maisya masing-masing, mereka ketepikan hakikat yg haq ini. Atau mereka berpandangan, semua ugama itu benar dan setaraf, yg membezakan hanyalah pendekatan mereka yg berbeza atau kaedah mentuhankan tuhan mereka sahaja yg berbeza. Sesiapa yg Islam berfikiran sedemikian pastilah dia menentang Allah (a.w) kerana Allah (a.w), dgn jelas, berfirman dalam al-Quran ugama Islam itu ugama yg terkeatas dari apa jua ugama yg dicipta manusia! Hakikatnya orang yg berpendapat menyamatarafkan Islam dgn ugama lain pastilah terkeluar dari Islam tanpa mereka sedari, waliyazubillah min zalik!

Jazakallahu khairah

Thursday, December 30, 2010

Kefadhalan Kalimah Tahlil, Tasbih dan Doa

Assalamualaikum,
Saudara, dalam post yg lalu kita telah peringatkan diri kita bahawa: pertama, jalan mudah atau pintas ke syurga itu adalah kita akur dgn Ayat 13, Surah an-Nisa'; kedua, kita akur dgn ketetapan Ayat 14, Surah an-Nisa'; dan ketiga, kita akur dgn ketetapan Ayat 59, Surah an-Nisa'. Dan kita sudah tahu kedudukan al-Quran dan as-Sunnah berbanding dgn ketetapan ulil amri atau pemimpin umat Islam. Ketetapan ulil amri tidak boleh membatasi atau mengatasi atau membataskan atau mengubahsuai ketetapan al-Quran dan as-Sunnah. Kita juga diperingatkan bahawa jika kita mengaji dan kita mendapat ilmu, sudah pasti kita dapat tahu begitu banyaknya amalan dan ibadah yg akan meletakkan kita di atas jalan ke syurga (siratul mustaqim) itu. dalam post kali kita lihat satu daripada kemurahan Allah (a.w) kpd kita.
Diriwayatkan hadith dari abi Hurairah (r.a) bahawasanya Rasulallah (s.a.w) bersabda: Barangsiapa berkata (yakni, membaca): 'Lailaha illalahi wahdahu la syarika lahu, lahul mulku, wa-lahul hamdu, wa-hua 'ala kulli syai-in qadir' pada siang hari 100 kali, ada baginya pahala seumpama memerdekakan sepuluh hamba, dan ditulis baginya (oleh Allah (a.w)) 100 kebaikan, dan dihapuskan baginya 100 kejahatan (yg telah dilakukannya), dan adalah dia dilindungi (atau terjaga dari gangguan) syaitan, pada hari yg demikian (i.e. hari yg dibacanya) sehingga petangnya; dan tidak datang kpd seseorang kefadhalan melebihi sedemikian itu kecuali yg melakukan (i.e. membaca atau menyebut) lebih banyak dari demikian itu. Dan, barangsiapa berkata (yakni, membaca) 'Subhanallahi wa-bihamdihi' di dalam sehari 100 kali dihapuskan kesalahan (i.e. dosanya), walaupun dosa-dosanya itu semithal sebanyak buih di permukaan lautan.' [Hadith Muslim]
Hadith menyebutkan satu kelompok kalimah (yakni, doa atau zikir) yg banyak keuntungan atau fadhilat akhirat kpd kita yg rajin membacanya. kalimah-kalimah tersebut mengandungi kalimah tahlil (i.e. lailaha illallah) dan kalimah tasbih (subhanallah) dan kalimah-kalimah pujian memuji dan mengagungkan Allah (a.w), kerana dalam hadith lain disebutkan bahawa sebaik-baik doa adalah kalimah 'lailaha illallah' dan kalimah zikir terbaik adalah 'Allahu Akbar'.
Mudah-mudahan saudara manfaatkan pesanan Rasulallah (s.a.w) ini. Siapa yg tak mahu mendapat pahala kerana: pertama, mendapat pahala yg besar seumpama memebabaskan hamba sahaya sebagaimana orang zaman hayat Rasulallah (s.a.w); kedua, diberikan 100 kebaikan sehari; ketiga, hapuskan 100 dosa-dosanya setiap hari; keempat, terpelihara dari gangguan syaitan setiap hari; dan kelima, membaca kalimah Tasbih pula menghapuskan segala dosa-dosa kecil kita walaupun dosa-dosa tersebut seumpama buih di permukaan air lautan. [Nota: Setiap kita melakukan dosa (dosa-dosa kecil) tanpa kita sedari sehari sebanyak 2,500 dosa. Dan, setiap dosa yg kekal dgn kita melayakkan kita dibakar di dalam neraka, kalau tidak terampun dgn ditaubatkan dan Allah (a.w) menerima taubat kita, pastilah kita jadi ahli neraka untuk dibersihkan dari segala dosa-dosa kita. Saudara, setiap kali kita berwudu' dan setiap kali kita solat, dosa-dosa kecil kita gugur dan terhakis.]

Jazakallahu khairah

Keimanan dan Ketaqwaan Seseorang dalam Islam

Assalamualaikum,
Saudara, mungkin ramai diantara kita yg Islam tidak perasan betapa mudahnya mendapat syurga dan betapa mudahnya pula terjerumus ke dalam neraka, terutama di kalangan mereka yg diberi kuasa di dunia untuk mentadbirurus umat Islam atau jema'ah umat Islam. 
Ugama Islam itu mudah, tetapi yg menyulitkan umat Islam adalah orang yg mengutamakan ketetapan manusia berbanding dgn ketetapan Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w). Malahan kepimpinan Islam tidak perlu lakukan apa-apapun, mencukupi mereka mempastikan bahawa mereka faham Islam dan syariatnya dgn memahami ketetapan al-Quran dan as-Sunnah dan kemudian mempastikan jema'ah umat Islam juga diilmukan supaya faham Islam dan syariatnya. kalau kita teliti dan memahami al-Quran dan as-Sunnah, mudah tak perlupun membuat qiasan dan ijtihad dalam mengamalkan Islam. Oleh kerana para pemimpin umat Islam (termasuk penasihat mereka dari kalangan ulama' dan ilmuwan) kurang faham, malah jahil pula, maka rosaklah Islam dan umat Islam dan pincanglah jema'ah Islam, dan ramailah pula orang Islam tidak berjaya mendapat syurga dan mudah terjerumus ke dalam neraka. Salah satu sebab mengapa daripada 1,000 yg Islam, hanya seorang sahaja yg berjaya mendapat syurga, adalah karenah kepimpinan umat Islam sendiri. Dgn itu Rasulallah (s.a.w) memberitahu di akhir zaman akan wujud para pemimpin umat Islam yg jahil tentang Islam, tetapi kerana mereka berkuasa, mereka mengeluarkan fatwa (atau ketetapan atau perintah) yg batil, maka mereka sendiri sesat dan mereka juga menyesatkan orang lain. Justeru itulah, 999 drp 1,000 orang Islam itu gagal dapat syurga, maka merengkok ke dalam neraka!
Saudara, segala sesuatu yg wajib atau diwajibkan atas kita kerjakan (i.e. amalkan dan ibadahkan atau tinggalkan) itu adalah kerana melaksanakan tuntutan Allah (a.w) dalam firmanNya: 'Wa-ma khalaqtul jinna wal-insa illan liya'buduni' (yg bermaksud: Dan, tidaklah Aku (Allah (a.w)) jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri (yakni, mengerjakan ibadah dan amalan) kpdKu). [Ayat 56, Surah az-Zariat]. Oleh itu, sesiapa yg tidak mematuhi ketetapan firman Allah (a.w) maka dia tergolong dalam golongan mereka yg pasti dicampakkan ke dalam neraka kelak. Inilah ketetapan Ayat 14, Surah an-Nisa', yg berbunyi: 'Wa-man(-ai) yaksillaha war-rasulu, wa-yataddadu hududahu yudhilhu nara' (yg bermaksud: Dan, barangsiapa yg menentang Allah (a.w) dan (menentang) RasulNya dan melanggar had-had ketetapan Allah (a.w) dan Rasul, dimasukkan ke dalam neraka). [Ayat 14, Surah an-Nisa']
Kita dikira menentang Allah (a.w) apakala diperintah kita tidak akur dan ikuti atau patuhi. Contoh: Kita disuruh berugama Islam secara berjema'ah, kita tidak lakukan. Kita disuruh jangan mengadu dumba atau memfitnah. Pendeknya mentaati Allah (a.w) itu adalah mengikuti ketetapan al-Quran. Mentaati Rasulallah (s.a.w) itu adalah mengikuti dan akur dgn ketetapan as-Sunnah. Melanggar batas-batas atau had yg ditetapkan itu merangkumi segala sesuatu yg ditegah dan dilarang kita lakukan. Kita disuruh solat lima waktu kita tak buat. Kita disuruh mengerjakan haji setelah mampu kita abaikan. Kita dilarang membunuh, minum arak, berzina, mencuri, merompak apa carapun, memakan harta anak yatim, dll kita lakukan. Maka kesemua ini contoh-contoh kita melanggar ketetapan Ayat 14, Surah an-Nisa' itu. Kita juga melanggar ketetapan ayat ini apabila kita tidak patuhi perintah Allah (a.w) pada Ayat 7, Surah al-Haysr, yakni tak ambil dan ikuti ketetapan as-Sunnah. Contoh: kita amalkan sesuatu yg bercorak bid'ah.
Sebaliknya, Allah (a.w) beritahu kita jalan pintas ke syurga, iaitu Ayat 13, Surah an-Nisa': 'Wa-man (-ai) yutiillaha war-rasulu yudhilhu jannatin' (yg bermaksud: Barangsiapa yg mentaati Allah (a.w) (yakni, akur dgn ketetapan al-Quran) dan mentaati Rasulallah (s.a.w) (yakni, akur dgn ketetapan as-Sunnah), pasti dimasukkan ke dalam syurga.)[Ayat 13, Surah an-Nisa'] Itulah jalan pintas ke syurga. Kita tidak disuruh patuhi perintah manusia, kecuali perintah Imam atau Amir atau kepimpinan jema'ah umat Islam. Kerana, pada Ayat 59, Surah an-Nisa' Allah (a.w) berfirman: 'Ya aiyuhallazina amanu atiu'llah wa-atiur-rasula wa-ulil amri minkum' (yg bermaksud: Wahai orang-orang yg beriman, taatkanlah Allah (a.w) dan taatkanlah Rasulallah (s.a.w) dan (taatkanlah) 'ulil amri' (yakni, orang yg memimpin jema'ah Islam) di kalangan kamu' [Ayat 59, Surah an-Nisa']. Tapi, ada qualification (ada batasnya), iaitu kita taati kepimpinan Islam selagi dia tidak menyruh kita melakukan sesuatu yg maksiat. Apa yg berupa maksiat? Yg dikatakan maksiat dalam konteks Islam itu adalah melakukan sesuatu yg ditegah oleh Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w). Yakni, sesuatu perintah atau suruhan atau gesaan pemimpin yg bertentangan dgn ketetapan al-Quran dan as-Sunnah. Contoh: Allah kata sampaikan ilmu. Rasulallah (s.a.w) pun kata sampaikan ilmu walaupun hanyalah sekadar satu ayat al-Quran atau al-hadith, tapi kita larang orang menyampaikan ilmu. Itu adalah perintah maksiat dalam Islam.
Saudara, seterusnya Allah (a.w) menyambung firmannya pada ayat tersebut, iaitu: 'Fain tanaza'tum fi syai-in faruddu ilallahi war-rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal-yaumil akhiri' (yang bermaksud: jika kamu berselisihan pendapat atau pandangan atau kefahaman mengenai sesuatu dalam (dan tentang sesuatu dalam) Islam, hendaklah kamu merujuk kembali kpd Allah (a.w) (i.e. rujuk balik al-Quran) dan merujuk kembali  kpd Rasulallah (s.a.w) (i.e. rujuk balik kpd ketetapan as-Sunnah) jika kamu benar-benar beriman dgn Allah (a.w) dan hari akhirat',dan bahawasanya 'zalika khairun wa-ahsanu takwila.' (yg bermaksud: yg demikian itu adalah keputusan terbaik dan sebaik-baik keputusan (atau penyelesaian) [Ayat 59, Surah an-Nisa']. Kita tidak disuruh merujuk kpd 'ulil amri' (yakni, pemimpin) semula. 
Saudara, orang yg beriman itu adalah orang-orang yg mengerjakan solat, berpuasa di bulan Ramadhan, mengeluarkan zakat (dan menginfaq sebahagian hartanya fi sabilillah) dan menunaikan fardu haji dan umrah. Jelasnya, sesiapa yg tidak bersolat, tidak berpuasa, tidak mengeluarkan zakat dan menginfaq dan tidak naik haji, bukan orang yg digolongkan sebagai orang beriman.
Dalam firman Allah (a.w) itu jelas beberapa perkara: pertama, orang iman wajib ikuti ketetapan al-Quran; kedua, orang iman itu wajib ikuti as-Sunnah; ketiga, orang iman itu berjema'ah dan dia mentaati kepimpinan jema'ahnya; dan keempat, orang iman itu yakin dgn Allah (a.w) sebagai tuhan mereka yg esa dan yakin dia adanya hari kiamat, iaitu hari pembalasan; kelima, dia menerima hanya ketetapan al-Quran dan as-Sunnah apakala timbul perselisihan atau perbezaan pentakrifan dan kefahaman mengenai segala sesuatu dalam Islam; dan keenam, ketetapan muktamad yg mengatasi segala ketetapan 'ulil amri' adalah ketetapan al-Quran dan as-Sunnah. Justeru itu, kepimpinan jema'ah Islam tidak boleh memerintahkan jema'ah Islam supaya lakukan atau tidak lakukan sesuatu sekirangnya al-Quran dan as-Sunnah suruh lakukan atau tegah lakukan sesuatu. Contoh: kalau Islam kata sampaikan ilmu maka wajib sampaikan ilmu dan tidak boleh mengadakan sebarang larangan atau batasan atau rintangan atau gegeran (yakni, membuat peraturan atau mengambil tindakan yg menyulitkan) terhadap orang yg ingin sampaikan ilmu.
Rengkasnya, Islam tidak memberi lesen kpd pemimpin untuk menolak atau menidakkan atau membatasi atau mengatasi (legal term: supercede) ketetapan al-Quran dan as-Sunnah.
Mudah-mudahan, post ini mengingatkan kita semula, terutama mereka yg diberi kuasa mentadbiruruskan umat Islam, pentingnya kita faham isi al-Quran dan as-Sunnah. Tetapi, kita hanya faham jika kita mengaji al-Quran dan as-Sunnah. Tanpa ilmu, tak mungkin kita faham dan, lebih penting lagi, kita ingatkan diri kita sendiri, tidak mungkin kita mendapat syurga dan sudah pasti kita masuk neraka, walaupun Allah (a.w) permudahkan kita mencari jalan dan menyediakan diri untuk mendapatkan syurga. Kalau kita mengaji al-Quran dan as-Sunnah kita akan dapati begitu mudahnya dan begitu banyaknya jalan untuk mendapatkan syurga, berbanding dgn jalan yg menjerumuskan kita ke dalam neraka.

Jazakallahu khairah
Wednesday, December 29, 2010

Menulis Kitab: Apa Balasannya?

Assalamualaikum,
Saudara, hari ini begitu mudah untuk belajar ugama - Islam dan syariatnya - kerana begitu banyak orang yg cerdik pandai dan bijak serta petah menulis atau mengarang kitab-kitab atau buku-buku ugama. Malah ada pula ulama' dan ilmuwan Islam yg suka menggunakan kepintaran dan kebijaksanaan akal fikirannya membuat pelbagai tafsiran mengenai al-Quran dan as-Sunnah, tanpa belajar daripada mereka yg faham dan faqih tentang al-Quran dan as-Sunnah. Justeru itu, kita akan dapat banyaklah perkara-perkara menyentuh Islam dan syariatnya yg telah disalah tafsirkan atau disalah ertikan sehinggakan lari dari ketetapan asal atau maksud sebenar perintah Allah (a.w) dan suruhan Rasulallah (s.a.w).
Bagi mereka yg dahagakan ilmu, lazimnya mereka yg merasai sudah tiba masanya mereka berjinak-jinak dengan sebenarnya dan secara istiqamah kpd Islam dan tuntutannya, demi mengisi ilmu dan memandu amalan mereka menjelang tibanya hari mereka akan menemui tuhannya, ketika mati. Maka mereka suka membaca kitab dan buku yg dikarang oleh para ulama' atau ilmuwan Islam sedemikian.
Malah, ramai juga para ulama' dan ilmuwan Islam yg sememangnya dikurniakan Allah (a.w) kelebihan serta kebolehan mengarang kitab dan buku. Tidak kurang pula para ilmuwan yg, apabila bercakap atau menulis sesuatu, tentang Islam mereka membuat pelbagai andaian dan ketetapan, yg seringkali pula tidak menepati ketetapan Allah (a.w) dalam al-Quran dan as-Sunnah, kerana berhujjah dgn peers mereka atau mereka memihak kpd guru-guru mereka yg mengajar mereka ketika di madrasah atau sekolah atau kolej atau institusi pengajian tinggi dulu, sehinggakan mereka memperolehi ijazah Ph D sebagai contoh. Hari ini pengajian ugama dan syariatnya, telah menyerupai pengajian ala akademik yg lain. Kita boleh dapat ijazah B.A atau M.A, malah Ph D pula apakala Panel of Examiners (atau Dissertation Committe) dari universiti yg kita belajar itu mengakui balawa analisis kita atau pemerhatian atau penemuan kita itu suatu yg baru atau berbeza dari convenntional thoughts atau conclusions (i.e. ilmu atau penemuan baru mengenai sesuatu perkara). Kemudian orang yg dianugerahkan M.A atau Ph D itu akan menggunakan kelulusan yg dicapainya untuk bercakap atau berhujjah secara saintifiks, katanya, untuk mentakrif atau membuat rumusan tentang sesuatu mengenai Islam dan syariatnya.
Saudara, hari ini kita kononnya boleh mempelajari dan mendalami Islam semata-mata dgn membaca kitab atau buku atau mendengar ceramah ulama' dan para ilmuwan dalam kaset atau tape atau CD atau VCD. Maka ramailah pula penulis buku atau kitab atau penceramah yg merakamkan dalam kaset atau CD atau video ilmu mereka untuk dikongsi bersama dgn orang lain - dgn bayaran, bukan percuma!
Saudara, Allah (a.w) peringatkan dalam Ayat 79, Surah al-Baqarah spt berikut:
Firman Allah (a.w): 'Neraka Wel-lah bagi orang-orang yg menulis kitab (atau buku)  dgn tangan mereka sendiri lalu dikatanya: 'Ini dari Allah' (i.e. yg ditulisnya adalah ketetapan al-Quran atau wahyu Allah (a.w), yakni as-Sunnah), dgn maksud atau tujuan untuk memperolehi keuntungan yg sedikit dgn perbuatan itu. Maka neraka Wel-lah, akibat dari apa yg ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan neraka Wel-lah  bagi mereka akibat dari apa yg mereka kerjakan (yakni, mengatakan sesuatu itu haq walhal batil).' [Ayat 79, Surah al-Baqarah]
Ayat ini adalah celaan Allah (a.w) kpd mereka yg menulis kitab atau buku tentang Islam dan syariatnya dan segala sesuatu yg terkait dgnnya, spt tafsiran dan penjelasan atau terjemahan atau penjelasan yg menggunakan akal fikiran atau persangkaan. Contoh: isu 'bid'ah hasanah'! Walhal, Rasulallah (s.a.w) memberitahu semua atau setiap bid'ah adalah batil dan sesat!
Mengapa Allah (a.w) mencela? Pertama, ilmu Allah (a.w) itu amat luas, tiada siapa yg boleh menguasainya kecualilah sedikit sahaja, iaitu apa yg tertulis dalam al-Quran atau yg diwahyukan kpd Rasulallah (s.a.w) dan yg disampaikan kpd kita oleh Rasulallah (s.a.w). Malah yg disampaikanpun ada yg terperinci dan ada yg secara lakaran sahaja, seperti ayat-ayat mutasyabihat, yg tiada siapa tahu maksud sebenarnya. Luasnya ilmu Allah (a.w) disebutkan dalam al-Quran tiada siapa yg boleh menulisnya. Malah kalaulah air lautan di bumi ini dijadikan dakwat dan pohon-pohon kayu di atas bumi ini dijadikan pen atau pena, digandakan tujuh kali gandapun, nescara habis air dan kayu kayan, ilmu Allah (a.w) itu tidak akan tertulis. Maka dgn itu, janganlah menulis sesuatu yg kita tidak diberitahu. Maka dgn itulah dalam perkara Islam dan syariatnya, Allah (a.w) melarang manusia menulis atau mengarang buku, kemudian berkata: 'Ini adalah ketetapan Islam (i.e. Allah (a.w))'. Kedua, Islam dan syariatnya sudah sempurna (rujuk Ayat 3, Surah ali-Imran). Maka dgn itu, orang yg menulis kitab atau buku tentang Islam dan syariatnya dan segala sesuatu yg terkait dgnnya, wajib terlebih dahulu mempelajari dan memahami al-Quran dan as-Sunnah. Tanpa, panduan al-Quran dan as-Sunnah, orang yg menulis kitab atau buku sedemikian sudah pasti tersasar dan tersilap dan menggunakan sumber-sumber yg batil, spt kata-kata atau pendapat para ilmuwan yg lain. Kemudian bila dia mengumumkan yg ditulisnya adalah haq walhal batil, maka celakalah dia! Ketiga, kefahaman mengenai Islam dan syariatnya dan segala sesuatu yg terkait dgnnya tidak boleh didapati dgn self-learning, murid perlukan guru, dan guru itu pula mendapat ilmunya dari gurunya yg dapatkan ilmunya dari gurunya pula sehinggalah sampai ke Rasulallah (s.a.w). Keempat, mengambil contoh Rasulallah (s.a.w) sendiri. Beliau tidak belajar tentang Islam bersendirian. Beliau diajarkan oleh Allah (a.w) melalui wahyu. dan, selain itu beliau juga berguru dgn Jibrail (a.s) apabila Jibrail (a.s) turun ke langit dunia menyerupakan manusia - lelaki yg kacak memakai jubah putih - mengajarkannya segala sesuatu tentang Islam, Iman dan Ikhsan secara berdepan. Malah ketika belajar itu lutut Rasulallah (s.a.w) menyentuhi lutut Jibrail (a.s), begitu perlunya murid belajar secara berdepan dgn gurunya.
Saudara, adakah kita boleh faham tentang Islam menepati ketetapan al-Quran dan as-Sunnah dengan merujuk kpd kitab atau buku karangan manusia? Tidak boleh. Maka, dgn itulah sumber ilmu mengenai Islam dan syariat dan segala sesuatu yg terkait dgnnya adalah al-Quran dan as-Sunnah. Maka dgn itu Rasulallah (s.a.w) mengingatkan kita dalam hadith berikut:
Rasulallah (s.a.w) bersabda: 'Barangsiapa membaca al-Quran (yakni, mendapat ilmu mengenai Islam melalui al-Quran dan as-Sunnah) lalu dia menganggap (atau beranggapan) bahawa ada seorang (i.e. penulis kitab atau buku mengenai Islam) yg telah diberikan sesuatu (i.e .ilmu) yg lebih utama daripada (al-Quran) yg telah diberikan kepadanya (i.e. yg telah diberitahu atau diajarkan kpdnya), maka sungguh-sungguh dia telah mengagungkan suatu yg diremehkan (i.e. dipekecilkan) oleh Allah (a.w) dan (pada waktu yg sama) dia telah meremehkan (i.e. memperkecilkan) pada sesuatu yg diagungkan oleh Allah (i.e. al-Quran dan as-Sunnah).' [Hadith at-Tobrani]
Inilah sebab kelima, mengapa Allah (a.w) amat murka kpd mereka yg mengarang kitab dan buku tentang Islam kemudian menyebut bahawa yg ditulisnya adalah dari Allah (a.w) (dan RasulNya)!
Saudara,. Rasulallah (s.a.w) mengingatkan kita dalam hadith berikut bahawa Allah (a.w) itu maha utama dan al-Quran itu maha utama berbanding lain-lain kitab.
Sabda Rasulallah (s.a.w): 'Keutamaan Kalam Allah (a.w) (yakni, al-Quran) itu mengalahkan semua kalam (i.e. kitab atau buku karangan manusia), sebagaimana keutamaan (yakni, keagungan) Allah (a.w) mengalahkan (kesemua) makhlukNya.' [Hadith at-Tobrani]
Saudara, inilah sebab keenam mengapa orang yg mengarang atau menulis kitab itu dimurkai Allah (a.w) (dan termasuk orang yg bergantung kpd kitab atau buku atau apa saja media tentang Islam dan segala yg terkait dgnnya) apabila dia tidak mempelajari Islam dgn berpandukan al-Quran dan as-Sunnah (dengan cara berguru).


Jazakallahu khairah

Perbahasan: Orang Kafir Jadi Peguam/Hakim Syar'ie?

Assalamualaikum,
Saudara, bagi saudara yg suka membaca perkara atau isu mengenai ugama Islam, mungkin saudara dah tengok perbincangan dalam Malis Fatwa Kebangsaan, yg katanya ada pebezaan pendapat yg besar antara Dr Juanda, Mufti Perlis sekarang dgn orang lama lain, iaitu mufti-mufti arus perdana. Kerana Dr Juanda adalah ilmuwan muda yg dilantik mufti kerana kelayakan akademiknya dan kerana beliau tidak terikat kpd pegangan atau ikutan para ulama' arus perdana, sebagaimana Dr Mohd Asri yg beliau ganti.
Katanya, Majlis Fatwa Kebangsaan membincangkan isu: Apakah boleh seorang yg tidak Islam (yakni, kafir) dilantik sebagai Peguam Syr'ie dan, lebih utama lagi adakah orang bukan Islam (i.e kafir) boleh dilantik hakim untuk menghakimi orang Islam dan mentadbirkan syariat islam atau hukum hakam Islam?
Dr Asmadi, seorang pensyarah di UUM pula lantang bercakap macam orang yg betul faqih tentang al-Quran dan as-Sunnah, memberi pendapat juga dan mengkritik pandnagan Dr Juanda.
Perkara menyentuh tajuk di atas itu mudah diselesaikan. Kita hanya perlu merujuk kpd ketetapan Allah (a.w) dalam al-Quran dan ketetapan Rasulallah (s.a.w) dalam as-Sunnah. Dan, berasaskan sumber ilmu dan panduan hidup jema'ah umat Islam dalam as-Sunnah, kita kena lihat sejarah pelaksanaan al-Quran dan as-Sunnah dalam pentadbiran jema'ah Islam zaman Rasulallah (s.a.w), zaman khalifah ar-rasyidin al-mahdiyin, para tabi'in, para pengikut para tabi'in dan para ulama' al-Quran dan as-Sunnah sehinggalah kiamat dunia. Kerana, dalam Islam ilmu serta panduan hidup orang iman yg haq adalah al-Quran dan as-Sunnah dalam semua perkara. Tidak ada hukum-hakam yg boleh diasaskan kpd apa-apa pertimbangan, termasuklah qias dan ijtihad atau apa yg para ulama' dan ilmuwan Islam arus perdana katakan 'kesepakatan para ulama' itu. Islam itu ugama universal dan ugama penamat bagi manusia, dan hukum hakamnya tidak terikat kpd situasi atau zaman atau masa atau mana-mana kelompok manusia di bumi.
Islam tidak menghalang umat Islam berpandukan qias dan membuat ijtihad. Namun, orang yg hendak menggunakan qias itu hendaklah terlebih dahulu faham dan faqih dalam ilmu al-Quran dan as-Sunnah. Jika tidak mereka itu tidak boleh menggunakan qias kerana ditakuti disebabkan kejahilan dan kecetekan ilmunya, mereka menggunakan pendapat dan persangkaan semata-mata dalam membuat pertimbangan dan ketetapan. Ijtihad juga adalah bersyarat. Orang yg boleh membuat ijtihad adalah pemimpin jema'ah Islam yg faham tentang ketetapan Allah (a.w) dan RasulNya. Kalau belum faham dan faqih, tiada hak untuk menggunakan ijtihad untuk membuat sesuatu ketetapan dalam Islam. Tambahan pula, ijtihad hanya untuk menetapkan perkara sampingan dan bukan perkara pokok. Contoh: Hukum hakam Islam itu ditetapkan oleh al-Quran dan as-Sunnah. Kita boleh melihat contoh tindak tanduk Rasulallah (s.a.w). Kita boleh lihat tindak tanduk khalifah yg empat. Kita tidak boleh ikut amalan pemimpin Islam yg lain walaupun dianggap wara' atau ulama', tanpa usul periksa dgn merujuk kpd kketetapan al-Quran dan as-Sunnah (Ayat 59, Surah an-Nisa').
Dalam Islam itu ulama' adalah orang yg berilmu. Orang yg berilmu itu mempunyai ciri-ciri brikut:
1.Mendalam ilmunya tentang al-Quran dan faham al-Quran, kefahaman al-Quran adalah dalam konteks tafsiran dengan bersandarkan tafsiran as-Sunnah;
2. Mendalam ilmunya tentang as-Sunnah dan faham as-Sunnah;
3. Kefahamannya itu membolehkan dia mencari ketetapan yg sampingan berasaskan ketetapan yg asas dalam al-Quran dan as-Sunnah; dan
4. Dia sendiri mengamalkan apa yg dia tahu dan faham dalam al-Quran dan as-Sunnah
Kefahaman dalam ilmu as-Sunnah hendaklah dia sudah mengaji dan khatam sekurang-kurangnya Kuttubul Sittah. Tanpa kekhataman dalam Kuttubul Sittah bagaimana mungkin dia punya ilmu yg memadai untuk menjadi peguam apatah lagi hakim menentukan hukum-hakam dalam Islam yg bersandarkan al-Quran dan as-Sunnah terhadap jema'ah Islam dan orang Islam.
Soalnya: Allah (a.w) melarang orang kafir memegang al-Quran. Jika begitu, bolehkah orang kafir jadi peguam/hakim walhal mereka perlu sering merujuk kpdnya?
Soalnya: Allah (a.w) perintahkan supaya menghukumlah orang-orang Islam berpandukan al-Quran, jadi bolehkan orang kafir memegang al-Quran dan merujuk kpdnya untuk berhujjah?
Soalnya: janganlah kamu ambil kafir sebagai teman kamu, jika begitu bolehkan orang kafir dijadikan teman dalam hukumhakam Islam?
Soalnya: Allah (a.w) melaknat orang kafir dalam al-Quran, apakah orang yg dilaknat itu diberi kesempatan mengukum umat Islam yg diridai Allah (a.w)?
Soalnya: orang kafir itu disifatkan oleh Allah (a.w) sangat kufur, ada mata tidak melihat, ada hati tidak berfikir, ada mulut tidak bercakap benar, ada telinga tidak mendengar yg haq, boleh diberi tugas membela orang Islam dan menghukum/mengadili pula orang islam?
Mereka yg faham al-Quran dan as-Sunnah - faham Islam dan syariatnya - sudah pasti mendapati begitu banyaknya ketetapan Allah (a.w) dan RasulNya yg melarang mengutamakan orang kafir dari orang iman dalam semua perkara.
Mudah-mudahan, ahli Majlis Fatwa dan orang yg terkait, dan orang yg lantang bercakap tentang Islam spt Dr Asmadi, wajar belajar lagi al-Quran dan as-Sunnah, sebelum membuat apa-apa komen tentang ketetapan Islam.

Jazakallahu khairah
Tuesday, December 28, 2010

Ucapan Tahniah - Selamat Bertugas

Assalamualaikum,
Saudara, walau apapun, negeri Selangor akan mendapat seorang SUK baru iaitu Pengarah JAIS yg selebriti, polular dan kontroversi sekarang, Dato' Mohd Khusrin b Munawi (katanya 54 tahun). Beliau dianggap kontroversial pada sesetengah orang. Pada sesetengah orang yg faham tentang Islam dan syariatnya berpandukan ketetapan al-Quran dan as-Sunnah, beliau banyak menyulitkan proses pengilmuan Islam yg haq berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah. Juga, beliau meneruskan pentadbiran JAIS ala lama, tanpa memberi keutamaan kpd tugas dan tanggungjawab yg lebih utama dan haq, iaitu mengajarkan umat Islam di Selangor, ilmu yg menepati ketetapan al-Quran dan as-Sunnah dan memerangi kebatilan dalam akidah dan menghapuskan taklid buta, bid'ah, perbuatan yg syirik samar, menegakkan ajaran al-Quran dan as-Sunnah supaya sejajar dgn perintah Allah (a.w) pada Ayat 13 dan 14 Surah an-Nisa' dan Ayat 7, Surah al-Haysr dan Ayat 80, Surah an-Nisa' dan Ayat 103, Surah ali-Imran.
Malangnya, tindak tanduk beliau sebagai Pengarah JAIS tidak merupakan sebarang usaha anjakan paradigma dan minda ke arah menegakkan syiar Islam yg haq, berpandukan al-Quran dan as-Sunnah. Beliau banyak menerajui usaha mempergiatkan intipan dan penangkapan orang-orang yg dianggap melakukan maksiat. Tiada sandaran nas dan dalil dalam al-Quran dan as-Sunnah bahawa jema'ah Islam dan kepimpinan jema'ah Islam memperhebatkan usaha menangkap dan mengadili orang yg membuat maksiat. Atau, membuka pekung orang Islam dan menghebah-hebahkannya untuk makluman orang ramai. Atau, kerja-kerja mengaibkan orang Islam! Yg utama dalam Islam - mengikut ketetapan al-Quran dan as-Sunnah - dalam situasi semasa adalah usaha memerangi kejahilan ummah tentang Islam dan memberi kefahaman kpd orang bukan Islam tentang Islam, membimbing saudara Islam yg baru supaya lebih faham tentang Islam, menghapuskan perbuatan yg syirik dan mengamalkan liberalisasi pengilmuan al-Quran dan as-Sunnah. 
Mudah-mudahan Pengarah baru JAIS, sekarang DO Sabak Bernam, saudara Marzuki b Hussin (56 tahun), akan membuat anjakan paradigma dan anjakan minda, supaya lebih memahami Islam dan syariatnya. Mudah-mudahan Allah (a.w) memberikan beliau hidayah dan petunjuk yg haq, supaya memudahkan beliau mencari jalan ke syurga dan terselamat dari neraka. Semoga, beliau berusaha untuk memahami Islam dan syariatnya beberapa bulan ini sebelum dapat merangka dan melaksanakan program pembangunan serta pengilmuan ummah yg lebih menepati tugas dan tanggungjawab dakwah dalam Islam. Semoga, dia menghapuskan atau paling tidak mengurangi perkara-perkara yg membatasi atau menghalang umat Islam mempelajari ilmu yg haq (iaitu al-Quran dan as-Sunnah) serta mengamalkan ilmu mereka.
saudara,
Kita ucapkan selamat bertugs kpd kedua-duanya. Bagi bekas Pengarah JAIS dan kini SUK Selangor, semoga beliau banyaklah mengimbau kembali apa yg dilakukan semasa menerajui JAIS, memohon keampunan Allah (a.w) terhadap ap-apa dosa yg beliau lakukan kpd mereka yg berada di jalan yg haq mengembangkan syiar Islam atau berusaha dgn keringat sendiri fi sabilillah, yg  beliau, dalam kejahilan, telah membatasi atau menyulitkan mereka. [Rujuk Surah al-Hujurat, Ayat 11 dan 12].
Mudah-mudahan Pengarah baru JAIS tidaklah terjebak ke kancah tindakan yg batil yg membukakan pintu neraka yg lebih luas untuk dirinya dan orang-orang bawahannya kerana mentadbiruruskan organisasi Islam, yg menghalang usaha-usaha fi sabilillah, tidak melaksanakan tugas yg sewajibnya dan sebaliknya menghalangi atau menyulitkan umat Islam mendapat ilmu yg haq dan mengamalkan ilmu yg haq, insya Allah.
Semoga Pengarah baru JAIS menjadikan kata-kata Omar b Khattab (r.a): 'Tafaqqahu qabla an tusauwadu' [Maksudnya: Mencarilah kefahaman (tentang Islam dan syariatnya yg haq, iaitu memahami tuntuan al-Quran dan as-Sunnah) sebelum kamu diserahkan (yakni, menerima) tanggungjawab (yakni, dilantik) sebagai pemimpin (umat atau jema'ah Islam)] [Hadith Bukhari, Kitab Ilmu], insya Allah, demi kesejahteraan akhirat beliau dan orang-orang yg dipimpin oleh beliau.

Kita alu-alukan perlantikan mereka dan kita ucapkan 'Selamat bertugas' kpd kedua-duanya.

Jazakallahu khairahJangan Merendah-rendahkan Orang Islam Lain

Assalamualaikum,
Saudara, dalam post menyenth perlantikan SUK Selangor kita sebutkan bahawa orang Islam (dan orang iman) itu tidak wajar sama sekali melakukan sesuatu yg bertujuan memfitnah atau memburuk-burukan atau menjatuhkan air muka dan marwah seseorang Islamyg lain. Allah (a.w) memberitahu kita adalah beraudara dalam Islam. Kita adalah dari ketuturan yg sama , iaitu anak cucu dn cicit Adam (a.s) dan Hawa , isterinya.
Dalam Ayat 11, Surah al-Hujurat, Allah (a.w) berfirman:'Wahai orang-orang yg beriman! janganlah suatu kaum (atau kumpulan atau golongan) mengolok-olokkan (atau merendahkan) yg lain, (kerana) boleh jadi mereka (yg diperolokkan atau diperkecilkan atau direndahkan) itu lebih baik dari mereka (yg mempersolokkan atau merendahkan), dan jangalah pula wanita-wanita (mengolok-olokkan) wanita-wanita lain (kerana) boleh jadi wanita-wanita (yg diperolokkan itu) lebih baik dari wanita-wanita (yg mengolok-olokkan), dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri (kerana orang iman itu adalah satu), dan janganlah kamu panggil memanggil dgn gelaran yg buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yg buruk (oleh orang iman atau terhadap orang yg) sesudah beriman (yakni, memberi gelaran yg buruk terhadap seseorang, seperti menyebut satu kumpulan itu sesat, atau menyimpang, atau salah akidah dan sebagainya); dan barangsiapa yg tidak bertaubat, maka merekalah orang-orang yg zalim (i.e. orang yg zalim itu tempatnya dalam neraka).' [Ayat 11, Surah al-Hujurat]
Dalam ayat di atas, kita yg Islam dilarang sama sekali memburuk-burukan sesama Islam dan dilarang mencemuh atau memberi gelaran yg buruk terhadap seseorang atau sesuatu perkumpulan. Orang yg demikian itu melakukan dosa yg melayakkan mereka masuk neraka, selain, segala pahala ibadah dan amalannya terhakis.
Dalam Ayat 12, Surah al-Hujurat Allah (a.w) berfirman: 'Wahai orang-orang yg beriman! Jauhilah berprasangka (atau, banyak berperasangka). sesungguhnya sebahagian prasangka itu adalah dosa; dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan (atau keaiban) orang lain (yg Islam dan beriman); dan janganlah sebahagian kamu menggunjing (atau, mengapikan -apikan supaya berbalah atau berkelahi atau bertelagah) sebahagian yg lain. Sukakah salah seorang antara kamu memakan daging saudaranya yg sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya (i.e. daging mayat sedemikian)'. [Ayat 12, Surah al-Hujurat]
Saudara, hari ini boleh dikatakan kesemua badan-badan ugama dan orang-orang ugama sengaja mencari keburukan atau keaiban saudaranya yg Islam. Mereka sengaja dan suka pula mengintip orang berkhalwat atau membuat dosa. Tapi, mereka tidak counsel mereka, mengajar mereka, menasihati mereka supaya mereka faham tentang ajaran Islam dan hukum-hakamnya dan akibatnya melakukan keburukan atau kemaksiatan. Setelah diintip ditemui, kemudian dihebahkan pula. Malah ada yg mengambil gambar atau video pula pasangan yg telah diserkap dalam keadaan memalukan Islam dan orang yg terlibat. Kemudian dihebahkan pula dalam internet dan sebagainya!
Hari ini, kita lihat badan-badan ugama spt JAIS suka melakukan apa yg ditegah atau dilarang oleh Allah (a.w) dalam dua ayat ini. Yg lebih utama, sebagai orang iman, yg kononnya berilmu tentang Islam dan syariatnya, mengetahui begitu ramainya umat Islam yg jahil tentang Islam dan syariatnya, tidak mengajar, membimbing dan memberi nashat kpd mereka yg dianggap jahil dan melakukan pelbagai kebatilan itu.
Mudah-mudah, kita berdoa agar orang-orang ugama dalam badan-badan ugama spt JAIS dan MAIS itu sedar tentang tugas dan tanggungjawab yg wajib mereka utamakan. Ada banyak tugas-tugas lain yg lebih penting dan lebih utama sebagai orang yg berilmu, malah mendatangkan banyak pahala dan dividen akhirat (kalaulah mereka benar-benar berilmu), dari mengintip orang buat maksiat atau orang belajar ugama tanpa tauliah. Yg wajar semua pengajian boleh dipantau, lihat apa yg diajarkan, kemudian kita semak al-Quran dan as-Sunnah apakah betul atau menyimpang, barulah kita temui orang yg terlibat, bincang dan nasihatkan mereka kalau menyeleweng atau tersilap. Tapi, janganlah pula bila mereka benar mengikuti ketetapan al-Quran dan as-Sunnah, kita wajibkan mereka tinggalkan pengajian dan ikuti fahaman kemazahaban pula!

Jazakallahu khairah