Saturday, April 9, 2011

Ketetapan as-Sunnah: Wajib Patuhi dan Taati

Assalamualaikum,
Saudara, sekadar memperingatkan saudara di pagi-pagi Sabtu ini - dan setiap saat dan ketika juga wajib diingatkan - bahawa sesiapa yg melanggar atau menolak mana-mana ketetapan as-Sunnah mengundang suatu tempoh diazab dalam neraka! Kita lihat ketetapan berikut:
Firaman Allah (a.w) pada Ayat 14, Surah an-Nisa' itu juga merangkumi ketetapan pada Ayat 59, Surah an-Nisa': Taatkan Allah (a.w) (yakni, ikuti ketetapan al-Quran) dan taatkan Rasulallah (s.a.w) (yakni, ikuti ketetapan as-Sunnah) dan taatkan 'ulil amri' (Imam dan orang-orang yg ditugaskan mentadbiruruskan jema'ah umat Islam); tapi ketetapan 'ulil amri' (Imam) itu hendaklah tidak boleh mengatasi ketetapan Allah (a.w) (i.e. al-Quran) dan ketetapan Rasulallah (s.a.w) (i.e. as-Sunnah). Maksudnya: kalau ketetapan 'ulil amri' (atau Imam) itu bercanggah dgn ketetapan al-Quran dan as-Sunnah, maka ketetapan 'ulil amri' (atau Imam) itu terbatal dgn sendirinya.
Diriwayatkan hadith dari Zuhri yg mengkhabarkan kpdnya hadith dari Abu Salamah b Abdil Rahman bahawasanya dia mendengar Aba Hurairah (r.a) berkata bahawa Rasulallah (s.a.w) bersabda: 'Barangsiapa mentaati aku (Nabi) maka sungguh-sungguh dia telah mentaati Allah (a.w), dan barangsiapa menentang (yakni, ingkarkan) aku (Nabi) maka sungguh-sungguh diamenentang (yakni,  ingkari) Allah (a.w). Dan, barangsiapa yg mentaati Amirku (atau Imamku) (yakni, imam yg mengetuai atau memimpin jema'ah umat Islam dalam Islam), maka sungguh-sungguh dia telah mentaati aku (Nabi), dan barangsiapa yg menentang (atau mengingkari) Amirku (atau Imamku), maka sungguh-sungguh dia menentang (atau mengingkari perintajku).' [Hadith Bukhari, Kitab Ahkam (Hukum)]
Hadith yg diriwayatkan oleh Imam Bukhari (dalam Sahih Bukhari) di atas itu juga serupa juga diriwayatkan oleh Imam Muslim (dalam Sahih Muslim), yg berikut:
Menceritakan Mughirah b Abdil Rahman al-Hizami hadith dari Abi Zinad hadith dari al-A'raj hadith Abi Hurairah (r.a) hadith dari Nabi (s.a.w) yg bersabda: 'Barangsiapa mentaati aku (Nabi) maka sungguh-sungguh dia mentaati Allah (a.w), dan barangsiapa yg menentang (atau mengingkari) aku (Nabi) , maka sungguh-sungguh dia menentang (atau mengingkari) Allah (a.w). Dan, barangsiapa mentaati Amirku (atau Imamku), maka sungguh-sungguh dia menentang (atau mengingkari) aku (Nabi). [Hadith Muslim, Kitab Imaroh (Keimaman)]
Saudara, ketetapan dalam hadith-hadith di atas itu adalah ketetapan as-Sunnah yg mengulangi ketetapan Allah (a.w) (yakni, al-Quran) pada Ayat 80, Surah an-Nisa', yg kita sering rujuk. hanya, dalam hadith-hadith tersebut, Rasulallah (s.a.w) menyebut tentang ketaatan kpd 'Amir' (atau 'Imam'). Maksudnya, apakala jema'ah umat Islam itu ada yg memimpinnya, yakni Amir atau Imam, maka wajib Amir atau Imam itu ditaati perintah dan ketetapannya, dan kalau kita ingkari ketetapan dan perintah Amir atau Imam itu, maka kita sebenarnya mengingkari ketetapan (atau, perintah) Rasulallah (s.a.w), dan kalau kita mengingkari ketetapan (atau perintah) Rasulallah (s.a.w) itu maka kita sudah mengingkari perintah Allah (a.w)!
[Nota: Islam yg haq itu adalah Islam yg ditetapkan oleh Allah (a.w) (Ayat 103, Surah ali-Imran = Ada Jema'ah ada ikrar janji taat setia (Bai'at) (Ayat 10 dan 18, Surah al-Fath dan 12, Surah al-Mumtahannah) dan sebagaimana diperincikan oleh Rasulallah (s.a.w) dalam as-Sunnah. Antara sabda Rasulallah (s.a.w) satu daripada perintah Allah (a.w) supaya dia (Nabi) laksanakan dalam Islam adalah perintah berjema'ah dalam Islam. Sistem Islam yg benar itu (yakni, yg ditetapkan oleh al-Quran dan as-Sunnah) dirumuskan oleh Omar b Khattab (r.a) dalam hadith: 'Sesungguhnya tidak dikatakan (yakni, dikira) Islam kecuali dgn berjema'ah, dan tidak dikatakan berjema'ah, kecuali dgn keimaman (yakni, ada sistem keimaman), dan tidak dikatakan ada (sistem) keimaman kecuali dgn ketaatan (kpd Imam, termasuk yg menjalankan tugas keimaman); maka barangsiapa yg menjadikan (yakni, mengangkat) seorang Imam atas mereka (i.e. jema'ah) orang yg faham (Islam dan syariatnya), maka ada kehidupan (yakni, aman, selamat dan sejahtera) bagi Imam dan bagi jema'ahnya, dan barangsiapa menjadikan Imam selain dari orang yg faham (yakni tidak faham Islam dan syariatnya), maka rosak (atau, huruhara) bagi Imam dan huruhara bagi jema'ahnya.'(Hadith ad-Darami).' Saudara, sistem keIslaman yg menepati ketetapan al-Quran dan as-Sunnah ini wujud zaman Rasulallah (s.a.w) dan zaman khalifah ar-rasyidin al-mahdiyin dan zaman 'Amirul mukminin', khalifah selepasnya, termasuk zaman kerajaan sistem raja (al-Malik) beberapa kurun selepas kematian khalifah ar-rasyidin al-mahdiyin. Hari ini, sistem ini telah ditinggalkan oleh pemimpin orang Islam di merata dunia Islam. Soalnya: Bolehkah sistem Islam itu digantikan oleh sistem selainnya? Kalau tak boleh, apakah akibatnya? Mudah-mudahan para ilmuwan dan ulama' yg kononnya mengakui diri mereka berilmu dan faham Islam berikan kita penjelasan, insya Allah.]

Jazakallahu khairah

No comments:

Post a Comment