Monday, December 28, 2009

Jema'ah Islam: Ikrar Janji Ta'at (Bai'at)

Assalamualaikum,
Saudara, apabila kita membicarakan tentang 'Jema'ah Islam', yg merupakan satu daripada dua pra-syarat (pre-condition) dalam penentuan sama ada sesuatu golongan umat Islam itu adalah golongan 'ahlus sunnah wal-jama'ah', kita teliti 4 perkara: iaitu, pertama, wujudnya jema'ah umat Islam yg berpandukan al-Quran dan as-Sunnah dalam menjalani hidup Muslim serta dalam mengerjakan ibadah dan amalan, yg wajib ataupun yg sunat; kedua, ada kepimpinan (i.e. ulil amri) dalam jema'ah dengan diketuai oleh seorang Imam atau Amir; ketiga, ada rukyah (i.e. rakyat kpd jema'ah), dan keempat, ada 'bai'at', yakni ikrar janji taat setia oleh rukyah terhadap Imam atau Amir (i.e. ulil amri).
Kita telahpun faham melalui apa-apa yg telah maklum dari post yg lalu bahawa apabila segolongan umat Islam itu memenuhi dua pra-syarat berikut; iaitu:
1. Mereka mengabdikan diri kepada Allah (a.w) dengan berpandukan hanya al-Quran dan as-Sunnah, yg dimanifestasikan melalui amalan dan ibadah yg wajib dan yg sunat (termasuklah apa yg secara umum disebut 'amal makruf' dan 'nahi mungkar') serta menjalani kehiduapan dunia berpandukan hanya al-Quran dan as-Sunnah, memenuhi pra-syarat pertama; dan
2. Mereka itu berpegang kepada Islam secara berjema'ah, yg manifestasinya pula adalah wujudnya suatu jema'ah orang Islam, seorang Imam atau Amir yg mengetuai jema'ah tersebut; wujudnya 'bai'at' (i.e. ikrar janji taat setia) kepada Imam atau Amir dan rukyah mentaati Imam atau Amir [Nota: perintah dan tetetapan yg sejajar dengan al-Quran dan as-Sunnah]..
Dua pra-syarat ini adalah neccessary and sufficient conditions bagi mengesahkan bahawa sekumpulan umat Islam itu adalah tergolong dalam golongan 'ahlus sunnah wal-jama'ah'. Mereka itulah yg disebutkan oleh Rasulallah (s.a.w) dalam hadith yg telah kita rujuk dalam post yg lalu sebagai golongan yg satu daripada 73 golongan umat Islam yg berjaya mendapat syurga di akhirat kelak, dan 72 golongan atau perkumpulan yg lain terjerumus ke dalam neraka. Jema'ah sedemikian adalah calun syurga. Mereka dapat masuk syurga apabila mereka memenuhi syarat dalam Ayat 13, Surah an-Nisa' (i.e. taatkan Allah (a.w), yakni ikuti al-Quran dan taatkan Rasulallah (s.a.w), yakni ikuti as-Sunnah) dan Ayat 59, Surah an-Nisa' (i.e. taatkan ulil amri). Jika tidak taat, mereka tinggal 'calun syurga' tetapi tidak mendapat syurga, kerana jmereka adalah orang-orang yg tertakluk ketetapan Ayat 14, Surah an-Nisa' (i.e. tidak patuhi ketetapan Allah (a.w), yakni al-Quran, dan tidak patuhi ketetapan Rasulallah (s.a.w), yakni as-Sunnah, dan melanggar suruhan dan ketetapan al-Quran dan as-Sunnah serta melanggar larangan dan tegahan al-Quran dan as-Sunnah), masuk neraka, kecualilah mereka bertaubat dan Allah (a.w) terima taubat mereka kerana pelanggaran tersebut.
Kenapa, hanya satu golongan dari 73 golongan sahaja berjaya mendapat syurga? Kerana syarat mendapat syurga itu adalah ketetapan Ayat 13, Surah an-Nisa'. Kenapa 72 golongan tak dapat syurga? Kerana tidak menepati ketetapan Ayat 14, Surah an-Nisa' dan Ayat 59, Surah an-Nisa'! Mengamalkan sesuatu yg tidak dicontohkan oleh Rasulallah (s.a.w) adalah serta membuat sesuatu yg ditegah oleh Rasulallah (s.a.w) adalah mengenkari perintah Allah (a.w) dalam firmanNya dalam Ayat 7, Surah al-Haysr dan ketetapan Rasulallah (s.a.w) dalam hadith (i.e. as-Sunnah)! Kita rumuskan semula golongan yg dikatakan 'ahlus sunnah wal-jama'ah' itu, adalah:
1. Mereka taatkan Allah (a.w) (i.e. ikuti ketetapan al-Quran) dan taatkan Rasulallah (s.a.w)
(i.e. ikuti ketetapan as-Sunnah) dan jadikan al-Quran dan as-Sunnah panduan hidup mereka;
2. Mereka berjema'ah (perintah Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w))
3. Mereka taatkan Imam atau Amir (i.e. 'ulil amri'), selagi perintah 'ulil amri' tidak menyalahai ketetapan al-Quran dan as-Sunnah (i.e. perintah Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w))
4. Mereka berada dalam jema'ah dan berbai'at dengan Imam atau Amir (i.e. perintah Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w))
Kewajipan berbai'at ini diperintahkan oleh Allah (a.w) dalam 3 firmanNya iaitu:
1. Firman Allah (a.w): ‘[Maksud: Sesungguhnya orang-orang yang berbai’at dengan engkau (Muhammad) nescaya apa-apa berbai’at (i.e. ikrar janji setia) mereka (adalah berbai’at) dengan Allah (a.w); Tangan Allah (a.w) di atas tangan-tangan mereka, maka barangsiapa melanggar/merosak (ikrar janji setia mereka), maka sesungguhnya melanggar/merosak mereka atas diri mereka dan barangsiapa menetapi dengan apa-apa janji atas janji (dalam bai’atnya) maka sesungguhnya menjanjikan Allah (a.w) (bagi mereka) pahala yang besar (yakni, mendapat ganjaran syurga)] [Ayat 10, Surat al-Fath];
2. Firman Allah (a.w): ‘[Maksud: Nescaya sungguh telah redha Allah (a.w) dari orang iman (mukmin) ketika berbai’at dengan engkau di bawah pohon pelampis maka mengamalkan/berbuat apa-apa (yang terdapat) di dalam hati mereka, maka menurunkan (oleh Allah (a.w)) ketenanagan atas mereka dan (memberi) pahala kepada mereka kemenangan yang dekat [Nota: Perang Khundak]] [Ayat 18, Surah al-Fath]; dan
3. Firman Allah (a.w): '[Maksud: Wahai Nabi! Ketika datang kepada engkau wanita-wanita beriman meminta berbai’at kepada engkau, (syaratnya) bahawasanya tidak syirik mereka dengan Allah (a.w) dengan sesuatu dan tidak mencuri mereka dan tidak berzina mereka dan tidak membunuh mereka anak-anak perempuan mereka dan tidak mendatangi dengan dusta dengan berbuat-buat dusta antara kedua tangannya dan kedua kaki mereka dan tidak menentang engkau dalam berbuat makruf (kebaikan), maka berbai’atlah dengan mereka dan meminta ampunlah bagi mereka dari Allah (a.w), sesungguhnya Allah (a.w) adalah zat yang Maha Pengampun lagi Penyayang.] [Ayat 12, Surah al-Mumtahannah]
Dan, juga perintah Rasulallah (s.a.w) dalam hadith-hadith berikut:
1. Diriwayatkan hadith dari Ubadah b Samit berkata: ‘Berbai’at kami dengan Rasulallah (s.a.w) atas (syaratnya atau ikrarjanji) ‘mendengar dan taat (pertama) dalam keadaan senang (yakni, rela serta sukahati menerima ketetapan) dan (kedua) (dalam) keadaan benci (yakni, kurang rela tau tidak menyukai menerima ketetapan) dan (ketiga) bahawasanya tidak mencabut perkara ahli-ahlinya (yakni, urusan jemaah) dan (keempat) bahawasanya menetapi atau berkata dengan benar (haq) di mana sahaja kami berada dan tidak khuatir dalam perkara Allah (a.w) walaupun dicaci oleh orang yang mencaci. [Hadith Bukhari]
2. Menceritakan hadith dari Humaidin hadith dari Anas (r.a) (berkata): ‘Keluar Nabi (s.a.w) pada suatu pagi yang dingin (yakni, musim sejuk) (manakala) orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar sedang menggali parit (untuk persiapan perang Khundak (Parit)), maka bersabda Nabi (s.a.w): ‘Allahumma innal khaira khairul akhirati faghfirlil ansori wal-muhajirati'. [Maksud: Ya Allah ya Tuhanku! Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah (kebaikan) akhirat, maka Engkau (Allah (a.w)) ampuni orang-orang Ansor dan Muhajirin.] Maka mengkabulkan mereka: ‘Adapun kami berbai’at dengan engkau Muhammad (s.a.w) atas (ikrar ikrarjanji) berjihad (yakni, membela ugama Allah (a.w)) selama-lamanya.’ Menceritakan hadith Malik hadith dari Abdillah b Dinar hadith dari Abdullah b Omar (r.a) berkata: ‘Adapun kami ketika berbai’at kami kepada Rasulallah (s.a.w) atas (ikrar janji) ‘mendengar (perintah dan nasihat) dan taat (akan perintah dan nasihat)’, bersabda dia kepada kami ‘di dalam apa-apa (sesuatu) sekuat mampu kamu’. [Hadith Bukhari]
Berbai'at ini adalah satu ciri wajib dalam jema'ah Islam. Semasa berbai'at itu anggota jema'ah berjabat salam dengan Imam atau Amir sambil melafazkan kalimah keta'atan atau ikrar taat setia, seperti yg dijelaskan dalam hadith berikut:
Diriwayatkan hadith dari Abdullah b Omar (r.a) bahawasanya Nabi (s.a.w) bersabda: ‘Man baya’a imaman fa’atahu sofqata yadihi wa-thamrata qalbihi fa-yuti’hu mastota’a fain ja-a akharu yunazi’uhu fadribu raqabatal akhiri,' [Maksud: Barangsiapa hendak berbai’at dengan seorang imam maka memberikanlah (yakni, menghulurkan) telapak tangannya (yakni, berjabat tangan) dan buah hatinya (sebulat qalbunya) dan hendaklah taat apa-apa (yang ditetapkan) sekuat mampunya, maka jika datang imam yang lain (hendak) mencabutnya (yakni, meminta bai’at darinya kepada dia sebagai imam) yang terdahulu, maka pukullah lehernya (yakni, bunuhlah) imam yang terakhir (yakni, yang kemudian) itu.] [Hadith Abu Daud]
Demikianlah kita telah lihat betapa formalnya urusan berjema'ah dalam Islam. Adalah tidak betul jika kita katakan bahawa semua umat Islam yg Islam itu berada dalam jema'ah, kerana mereka telah bersyahadah, mereka taatkan Allah (a.w) dan RasulNya, dan mereka bersolat secara berjema'ah dan sebagainya. Jema'ah Islam itu adalah suatu perkumpulan yg formal. Mereka jadikan al-Quran dan as-Sunnah sebagai ilmu, panduan amalan dan ibadah serta panduan hidup sebagai orang iman. Mereka berada dalam suatu jema'ah yg formal yg diketuai oleh seorang Imam atau Amir, yg mereka sepakat angkat atau lantik. Mereka berbai'at (i.e. berjanji) dengan Imam atau Amir ikuti perintah Allah (a.w), perintah Rasulallah (s.a.w) dan perintah Imam atau Amir, sekuat mampu mereka. Mereka tetap taatkan Imam atau Amir melaksanakan ketetapan (i.e. ijtihad) dan perintah Imam atau Amir, selagi selagi Imam atau Amir itu tidak menyuruh mereka melakukan sesuatu 'kemaksiatan' (i.e. yg bercanggah dengan ketetapan al-Quran dan as-Sunnah). Jika bercanggah, mereka boleh 'ignore' nasihat atau perintah dan tidak mentaati perintah, tetapi mereka wajib kekal taatkan Imam atau Amir. Dan, kita akan lihat kemudian nanti, insya Allah, bahawa jikapun Imam atau Amirnya berat sebelah, pilih kasih, atau menzalimi mereka, mereka wajib terus taat dan bersabar. Jema'ah Islam tidak boleh meninggalkan jema'ahnya dan tidak boleh gantikan Imam atau Amirnya kalaupun dia tidak sukakan dia.
Sebenarnya, sekiranya semua umat Islam itu sebenar-benarnya faham tentang Islam dan syariatnya, tidak wujud kelainan dalam Islam kecualilah sedikit yg minor sahaja. Manusia yg faham, tidak akan menolaknya. Yg membuatkan manusia menolak Islam hanyalah kerana bak sabda Rasulallah (s.a.w) 'dunia itu penjara bagi orang yang beriman, dan syurga bagi orang kafir' sahaja. Semua yg Islam juga akan lebih aman tanpa percakaran. Pemimpin umat Islam akan lebih selesa kerana mereka memerintah umat yg diwajibkan taatkan pemimpin mereka, selagi pemimpin tidak membelakangkan al-Quran dan as-Sunnah. Pemimpin tidak akan digulingkan. Tidak ada perebuatn kuasa walaupun mungkin pemimpin menzalimi rakyatnya. Kerana menentang kepimpinan itu adalah syarat wajib masuk neraka!
Kita teliti kemudian nanti isu-isu utama tentang ketaatan ini, insya Allah.
Jazakallahu khairah.

No comments:

Post a Comment