Wednesday, February 2, 2011

Solat-solat Sunat: Solat Tasbih (Samb.)

Assalamualaikum,
Saudara, kita telah tahu dan faham sekarang Solat Tasbih sebagaimana yg ditetapkan mengikut as-Sunnah. Kita turunkan di bawah ini dalil hadithnya.
Saudara,
Hadith ini menyebutkan bahawa Rasulallah (s.a.w) memberi tahu bapa saudaranya, ibnu Abbas (r.a), yg ketika Rasulallah (s.a.w) diangkat menjadi Rasul ketika berumur 40 tahun, ibnu Abbas (r.a) sebagaimana ibnu Omar (r.a) dan Anas b Malik (r.a), adalah masih budak-budak lagi. Ibnu Abbas (r.a) didoakan oleh Rasulallah (s.a.w) supaya Allah (a.w) berikan dia kelebihan memahami al-Quran. Maka ketika dewasa ibnu Abbas (r.a) menjadi seorang ulamak yg besar dan pakar dalam ilmu al-Quran. 
Diriwayatkan hadith daripada Abbas bin Abdul Mutalib (r.a.) (yakni, Ibnu Abbas) katanya telah bersabda Rasulallah (s.a.w) kepadanya: ‘(Maksud:) ‘Ya, Abbas, ya saudaraku, adakah telah memberi pengajaran (oleh) aku? Adakah telah memberitahu aku? Adakah telah mengajar aku akan engkau tentang (apabila engkau mengerjakan suatu amalan dibalas dengan) sepuluh perkara? Apabila engkau mengerjakannya nescaya Allah (a.w) mengampunkan akan engkau sepuluh perkara (iaitu sepuluh jenis dosa-dosa engkau), (pertama) dosa-dosa yang terdahulu, (kedua) dosa-dosa yang terakhir, (ketiga) dosa-dosa yang lama, (keempat) dosa-dosa baru, (kelima) dosa-dosa yang tidak disengajakan, (kenam) dosa-dosa yang disengajakan, (ketujuh) dosa-dosa kecil dan (kedelapan) dosa-dosa besar (selain dosa-dosa yang tertakluk kepada hukum hudud), (kesembilan) dosa-dosa yang samar-samar (yakni, disembunyaikan) dan (kesepuluh) dosa-dosa yang nampak terang (yakni, dilakukan berteran-terangan). Iaitu (terampun) sepuluh perkara itu apabila engkau solat empat rakaat (Solat Tasbih), membaca bagi setiap rakaat al Fatihah dari Kitab (al Quran) dan suatu surah (al Quran).
Apabila selesai daripada membaca surah al-Quran (tersebut) pada rakaat pertama dan engkau masih berdiri bacalah ‘Subhanallah , walhamdulillah, wa laila ha illallah , wallahu akbar ’ 15 kali, kemudian kamu Ruku’ maka baca demikian itu semasa Ruku’ 10 kali, kemudian (apabila) kamu angkat kepala (untuk iktidal) (bangkit) daripada Ruku’ maka bacalah 10 kali, kemudian turun Sujud maka bacalah 10 kali semasa sedang sujud, kemudian angkat kepala daripada Sujud (yakni, duduk di antara dua Sujud) maka bacalah 10 kali, kemudian (semasa) Sujud (pula) 10 kali, kemudian angkat kepala (sebelum berdiri untuk rakaat kedua) (yakni, duduk seketika sebelum bangun untuk rakaat berikutnya) bacalah 10 kali, dan demikianlah 75 kali (kesemuanya) pada tiap-tiap rakaat.[Nota: Solat empat raka’at menghasilkan 300 tasbih semunya] 
Kerjakanlah demikian itu pada empat rakaat. Sekiranya mampu engkau kerjakan, maka solatlah engkau pada setiap hari sekali, jika tidak mampu dikerjakan (pada tiap-tiap hari), maka buatlah setiap Jum’at sekali (yakni, seminggu sekali), maka jika tidak mampu dikerjakan (seminggu sekali) maka kerjakanlah setiap bulan sekali (yakni, sekali sebulan), maka jika tidak mampu dikerjakan (sebulan sekali), buatlah setiap tahun sekali (yakni, setahun sekali), maka jika tidak berkuasa juga dilakukan (setahun sekali) maka kerjakanlah sekali seumur hidup kamu.] [Hadith sahih Abu Daud, Bab Kitab Solat] 
[NotaSolat Tasbih itu empat rakaat dikerjakan terus empat rakaat. Bukan dipecah-pecahkan dua-dua rakaat.] 
Mudah-mudahan, kita diberi kelapangan untuk mengerjakannya sekuat mampu kita, insya Allah]

Jazakallahu khairah

No comments:

Post a Comment