Wednesday, January 6, 2010

Nasihat Allah (a.w) kepada Manusia

Assalamualaikum,
Hari ini kita teliti suatu hadith qudsi (i.e. kata-kata atau firman Allah (a.w) yg disampaikan melalui lisan, ucapan Rasulallah (s.a.w)). Kita renungkan begitu banyaknya dimensi dalam nasihat tersebut.
Di dalam hadith qudsi berikut Rasulallah (s.a.w) menyampaikan perintah Allah (a.w) yang berkaitan dengan, banyak perkara, termasuk ibadah ‘doa’:
Diriwayatkan Nabi (s.a.w) meriwayatkan (yakni, menyampaikan firman Allah (a.w) melalui lisannya) daripada firman Allah (a.w): [Maksud: Wahai hambaKu! Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriKu dan Aku menjadikan kezaliman (penganianyaan) itu diharamkan di antara kamu sekelian, maka janganlah saling menganianyai di antara sesama kamu sekelian. Wahai hambaKu! Sesungguhnya kamu semua sesat kecuali orang yang Aku berikan hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaKu nescaya Aku beri hidayah kepada kamu. Wahai hambaKu! Sesungguhnya kamu semua orang yang lapar kecuali orang-orang yang Aku berikan makanan. Maka mintalah makanan kepadaKu nescaya Aku beri makanan kepada kamu. Wahai hambaKu! Kamu semua adalah orang yang bertelanjang kecuali orang yang Aku berikan pakaian, maka kamu mintalah pakaian, nescaya Aku berikan kamu pakaian. Wahai hambaKu! Sesungguhnya kamu semua melakukan kesalahan di waktu malam dan di waktu siang. Aku adalah yang mengampuni segala dosa kamu semuanya. Maka minta ampunlah kamu sekelaian semua kepadaKu nescaya Aku ampuni kamu sekelian. Wahai hambaKu! Sesungguhnya kamu semua tidak boleh sampai kepada mudaratKu (yakni, bahayaKu), sehingga kamu boleh membahayakan atasKu (yakni, tidak mungkin), dan kamu sekelian tidak akan mendapat manfaatKu justeru itu kamu tidak mampu memberi manfaat kepadaKu (yakni, mustahil). Wahai hambaKu! Andaikata orang yang terawal dari kamu dan sampai kepada orang yang terkemudian terdiri dari manusia dan jinn dan mereka adalah orang yang paling bertaqwa hati daripada seseorangpun, tidak mungkin menambah sedikitpun kepada (keagungan) kerajaanKu. Wahai hambaKu! Andainya orang yang terawal dari kamu dan orang yang terakhir dari kamu yang terdiri dari manusia dan jinn adalah terdiri daripada sejahat-jahat hati seseorang, yang demikian itu tidak mengurangi (keagungan) kerajaanKu sedikitpun. Wahai hambaKu! Andainya orang yang terawal sehingga orang yang terakhir yang terdiri dari manusia dan jinn berhimpun di tanah lapang mengajukan permohonan kepadaKu (yakni, berdoa meminta sesuatu), lantas setiap orang Aku berikan apa yang dimintanya, maka yang demikian itu tidaklah mengurangi apa-apa yang ada (yakni, kekayaanKu) di sisiKu, kecuali ibarat sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam air laut. Wahai hambaKu! Itulah gambaran amal-amal kamu sekelian. Aku menghitung untuk kebaikan kamu dan kemudian Aku memenuhi (yakni, memberi ganjaran) amal kamu sekelian. Maka barangsiapa yang mendapat kebaikan ucapkanlah ‘Alhamdulillah' dan barangsiapa menemui selain kebaikan janganlah mencaci maki (kepada sesiapapun) kecuali pada diri sendiri.] Berkata Said: ‘Adalah Abu Idris al-Khaulani jika membacakan hadith ini dia duduk di atas dua lututnya. [Hadith (Qudsi) Riwayat Muslim]
Apakah yang dapat kita rumuskan pernyataan Allah (a.w) di dalam hadith qudsi ini? Cuba kita senaraikan satu persatu:

1. Jangan menzalimi (yakni, menganianya) orang lain (malah jangan menganianya diri sendiri);

2. Mintalah hidayah supaya kekal dalam Islam dan faham akan ketentuan Islam (kerana hanya Allah (a.w) yang memberikan hidayah, namun manusia itu diperintah berdoa serta berusaha mencari dan mendapatkan hidayah);

3. Allah (a.w) memberi rezki, maka mintalah kepadaNya rezki dan janganlah minta kepada pihak lain;

4. Allah (a.w) memberikan kita keperluan pakaian, maka hendaklah kita meminta kepadanya untuk rezki dan pakaian (yakni, perbanyakkan rezki untuk keperluan hidup kita);

5. Setiap manusia pasti berdosa dan melakukan dosa, dan hanya Allah (a.w) yang boleh mengampuni kita atau menghapuskan dosa kita, maka mintalah kepadanya dan Allah (a.w) adalah Zat yang Maha Pengampun;

6. Tidak siapa yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada kita kecuali dengan izin Allah (a.w) dan tidak siapa yang boleh mendatangkan sebarang manfaat kepada dan untuk dirinya, kecuali dengan izinNya, maka kepada Allah (a.w) kita memohon dihindar dari kemudaratan dan dikurniakan kemanfaatan;

7. Segala perlakuan serta keadaan manusia dan jinn tidak memberi keuntungan atau kemudaratan ataupu menambah atau mengurangi kemuliaan dan kedudukan Allah (a.w), maka jika semua manusia itu kufur sekufur-kufurnya atau bertaqwa setinggi ketaqwaan, tidak ada kesan kepada kemulian Allah (a.w);

8. Kalau semua manusia dari yang pertama sehingga yang terakhir memohon kepada Allah (a.w) dan diberikan setiap suatu yang dipohonkan, tidak menjejaskan harta kekayaan Allah (a.w), semua yang dipohonkan itu tidak lebih dari ibarat air yang melekat di batang jarum yang dicelupkan ke dalam air lautan;

9. Demikianlah amal-amal manusia, kalaulah semua manusia itu paling tinggi ketaqwaannya dari manusia pertama sehingga manusia terakhir, nilainya hanyalah setakat air yang melekat di batang jarum yang dicelupkan ke air laut;

10. Apabila diberi kebaikan atau apa jua kemanfaatan oleh Allah (a.w) maka hendaklah bersyukur dan ucapkanlah ‘Alhamdulillah’; dan

11. Barangsiapa tidak mendapat kebaikan janganlah caci maki orang lain kononnya merekalah yang menyebabkan kita tidak mendapatnya, kecuali kerana perbuatan sendiri, maka cacilah diri sendiri.

Diperjelaskan oleh perawi hadith ini, apakala membacanya dia akan duduk di atas lututnya seumpama duduk di antara dua Sujud. Tertib seseorang itu menghormati Allah (a.w), Penciptanya.
[Nota: Di dalam Islam menganianya diri sendiri adalah melakukan sesuatu yang ditegah atau dilarang Allah (a.w) dan RasulNya.]
Jazakallahu khairah

No comments:

Post a Comment