Wednesday, January 6, 2010

Doa - Amalan Termulia

Assalamaualaikum,
Setelah mengetahui bahawa Doa itu satu amalan yg digesa oleh Allah (a.w) sendiri kita kerjakan, maka mengapakan setelah kita selesai bersolat atau melakukan sesuatu yg baik, kita tidak berdoa? Setelah mengatahui ancaman Allah (a.w) kepada mereka yg tidak mahu berdoa, maka mengapakah kita abaikan?

Doa Adalah Ibadah Termulia

Kita yang jahil tentang Islam seringkali beranggapan bahawa ibadah dalam Islam yang utama itu hanyalah solat, puasa, mengeluarkan zakat dan menunaikan haji. Selainnya, adalah ibadah sunat. Doa tidak termasuk dalam ibadah wajib mengikut pandangan konvensional umat Islam. Tetapi, yang jelasnya ‘doa’, seperti firman Allah (a.w) di atas adalah wajib. Bukan sahaja kalimah suruhan ‘ud’uni’ (berdoalah) digunakan, tetapi ditambah pula dengan keterangan bahawa mereka yang tidak mahu berdoa dimurkai Allah (a.w). jelaslah ‘doa’ itu seolah-olah suatu amalan hampir-hampir wajib.
Sesungguhnya manusia sebagai makhluk Allah (a.w) tidak boleh dan tidak layak sombong.Seseorang yang tidak berdoa dan tidak mahu berdoa adalah bersifat sombong terhadap Allah (a.w). Sifat sombong adalah satu-satu sifat utama iblis dan syaitan.
1. Diriwayatkan hadith daripada Nu’man bin Basyir (r.a), hadith daripada Nabi (s.a.w) yang bersabda: 'Innad-duau hual-ibadatu.' [Maksud: Sesungguhnya ‘doa’ itu adalah satu ibadah] (Kemudian kata Nu’man: Rasulallah (s.a.w)) membaca ayat 60 Surah al-Ghafir (yang dirujuk di atas)’] [Hadith Abu Daud & Imam Ahmad].
Di dalam al-Quran disebutkan oleh Allah (a.w) bahawa para-para rasul dan para nabi termasuk Rasulallah (s.a.w) sendiri sering mengamalkan doa. Rasulallah (s.a.w) yang maksum (yakni, tidak mempunyai dosa) sentiasa berdoa memohon agar Allah (a.w) ampunkan dosa-dosanya! Apatah lagi kita yang sentiasa melakukan perbuatan yang membawa dosa.
Di dalam sepotong hadith lain disebutkan pula bahawa semulia-mulia ibadah sebenarnya adalah ‘doa’. Maka atas hakikat ini cukup untuk menyedarkan kita bahawa wajib kita amalkan sebanyak mungkin berdoa kepada Allah (a.w) untuk segala sesuatu. Malah Adalah suatu kesalahan di dalam Islam bahawa kita meminta sesuatu pada orang lain. Kerana, tanpa izin Allah (a.w), tiada siapa yang dapat menolong kita.
2. Rasulallah (s.a.w) bersabda: ‘Asyraful ‘ibadatod-du’au,' [Maksud: Semulia-mulia ibadah (pada Allah (a.w)) adalah berdoa.] [Hadith Bukhari, Kitab Adab]
Jelaslah, kerana amalan berdoa itu adalah amalan mulia di sisi Allah (a.w), maka wajarlah diamalkan sentiasa di dalam hidup kita. Tambahan pula, doa tidak ada batasan waktu melakukannya. Doa tidak memerlukan masa dan tenaga untuk melakukannya. Rasulallah (s.a.w) juga mengulangi hakikat ini di dalam hadith berikut:
3. Diriwayatkan bahawa Rasulallah (s.a.w) ditanya oleh sahabat: ‘Apakah ibadah yang afdhal (yakni, utama atau terbaik)?’ Bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Du’aul mar-i linafsi ...) [Maksud: Doa seseorang untuk kebaikan dirinya.] [Hadith Bukhari]
Berdoa demi kepentingan diri kita adalah ibadah yang afdhal atau utama bagi setiap kita yang Islam. Sebelum kita berdoa untuk kebaikan atau kebajikan orang lain, hendaklah kita doakan untuk kebaikan diri kita. Itu amat utama. Doa yang disuruh adalah doa untuk kebaikan dan bukan untuk kejahatan terhadap diri ataupun orang lain.

Tidak Berdoa Dimurkai Allah (a.w)

Jika kita teliti al-Quran begitu banyak sekali doa-doa yang diajarkan oleh Allah (a.w) kepada para rasul dan para nabi, atau Allah (a.w) memberitahu kita berbagai doa yang dibaca oleh para rasul dan nabi. Contohnya, Nabi Adam (a.s) dan Hawa (a.s), yang menyesal melanggar perintah Allah (a.w) kerana mendekati dan memakan buah pokok zakum, berdoa meminta keampunan kepada Allah (a.w) setelah menyedari kesalahan atau dosa mereka mengingkari perintah Allah (a.w) tersebut.
Di dalam hadith berikut Rasulallah (s.a.w) mengulangi perintah Allah (a.w) bahawa orang Islam yang beriman itu seringlah berdoa. Mereka wajib berdoa dan jadikan doa itu satu ibadah harian.
4. Diriwayatkan hadith daripada Abu Hurairah (r.a) berkata bahawa Rasulallah (s.a.w) bersabda: 'Man lam yad’ullaha Azza Wajalla ghadaba ‘alaihi.' [Maksud: Barangsiapa yang tidak berdoa (memohon atau meminta sesuatu kepada Allah (Aza=Maha Mulia, Wajal=Maha Agung) (a.w)), Allah (a.w) memurkainya][Hadith imam Ahmad]
Rasulallah (s.a.w) di dalam hadith di atas memberitahu kita tahu bahawa Allah (a.w) murka kepada sesiapa yang tidak mahu berdoa. Maksud hadith ini sama dengan hadith Nu’man (r.a) yang kita bacakan sebelum ini. Dan, ketetapan Rasulallah (s.a.w) dalam hadith ini adalah berpunca dari ketetapan Allah (a.w) dalam Ayat 60, Surah al-Ghafir iaitu, Allah (a.w) akan menyiksa seseorang yang tidak mahu berdoa kepadaNya kerana keengganan sedemikian adalah satu manifestasi sifat-sifat kesombongan manusia terhadapNya. Manusia, sebagaimana makhluk lainnya, tidak berhaq berlaku sombong terhadap sesiapapun, lebih-lebih lagi kepada Allah (a.w), Tuhan dan Pencipta mereka.
[Nota: Di dalam sepotong hadith Rasulallah (s.a.w) bersabda bahawa sesiapa yang ada pada dirinya sifat sombong atau di dalam hatinya perasaan sombongatau angkuh atau membesar diri atau takbur, tidak akan masuk syurga! Kerana sifat sombong itu hanya layak ada pada Allah (a.w). Manusia sebagai makhluk tidak layak sombong walaupun kepada manusia sekalipun.

Jazakallahu khairah

1 comment: