Sunday, November 11, 2012

Ilmu - Dunia dan Akhirat (Samb.)

Assalamualaikum,
Saudara, dalam memperkatakan tajuk di atas, kita telah pun lihat dalam post yg lalu bahawa ada orang Islam yg beriman,melanggar ketetapan Rasulallah (s.a.w) dalam sepotong hadith - meremehkan atau merendahkan mertabat al-Quran (dan as-Sunnah), meninggikan atau mengutamakan kata-kata atau panduan manusia mengenai Islam. Kerana,a pabila dia membuka kitab atau buku karangan manusia tentang sesuatu perkara mengenai Islam, dia telah merendahkan martabat al-Quran dan as-Sunnah, kalau dia takpun belajar al-Quran dan as-Sunnah, sebaliknya tekun belajar Islam dari kitab dan buku karangan manusia. Alangkah buruknya perbuatan sedemikian. Terumanya pula menerima ketetapan manusia dan menidakkan ketetaan al-Quran dan as-Sunnah pula, na'u zubillahi min zalik!
Saudara, inilah yg disebutkan dalam hadith berikut:
 
Orang yang Meremehkan Ketetapan al-Quran dan as-Sunnah 
 
Rasulallah ((s.a.w) bersabda: ‘Barangsiapa membaca al-Quran (i.e. tahu isinya mengenai sesuatu) lalu dia menganggap bahawa ada seseorang yang telah diberikan sesuatu (kitab ciptaan manusia) yang lebih utama daripadanya (i.e. lebih utama dari al-Quran dan as-Sunnah) yang telah diberikan kepadanya (yakni, al-Quran), maka sungguh-sungguh dia telah mengagungkan sesuatu yang diremehkan (atau, diperkecilkan atau dihina) oleh Allah (a.w) dan dia telah meremehkan (atau merendahkan) sesuatu yang telah diagungkan (atau ditinggikan) oleh Allah (a.w) (yakni, al-Quran dan as-Sunnah).’ [Hadith at-Tobrani]
[Nota: Kerana: al-Quran itu adalah kalam Allah (a.w) dan adalah kitab panduan yang terbaik dan sebaik-baik panduan dan petunjuk (i.e. hidayah), maka wajib bagi manusia, terutama yang Islam itu, berpandukan hanya al-Quran dan as-Sunnah dalam perkara agama, termasuk dalam perkara menyentuh bentuk ibadah dan cara serta kaedah mengamalnya yang ditetapkan oleh Islam. Sebaik-baik petunjuk (atau hidayah) itu adalah hidayah Rasulallah ((s.a.w) (yakni, sunnah Rasulallah ((s.a.w)). Justru itu petunjuk yang dibawakan oleh Rasulallah (s.a.w) adalah hidayah atau petunjuk yang terbaik bagi manusia untuk mencari jalan lurus ke syurga selamat dari neraka). Kerana Rasulallah (s.a.w) adalah model atau contoh atau idola yang sewajibnya bagi orang Islam.
Hadith berikut menjelaskan lagi hakikat ini.
Diriwayatkan hadith daripada Abdullah bin Mas’ud (r.a), katanya hadith daripada Rasulallah (s.a.w) yang bersabda: ‘Sesungguhnya barang yang dua (yakni, yang dibawa atau diajarkan oleh Rasulallah (s.a.w)) itu ada dua: iaitu, kalam Allah (a.w) (yakni, al-Quran) dan petunjuk (yakni, hidayah) Rasul (s.a.w) (yakni, as-Sunnah atau al-Hadith). Maka sebaik-baik kalam itu adalah kalam Allah (a.w) (yakni, al-Quran). Dan sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk Muhammad (s.a.w) (yakni, as-Sunnah atau al-Hadith). Ingatlah, takutkanlah oleh kamu sekelian pembaharuan dalam perkara (ibadah atau ugama atau syariat Islam). Maka sesungguhnya (atau bahawasanya) seburuk-buruk perkara (ibadat) itu adalah pembaharuan kepada pekara (ibadat). Dan semua (atau setiap) pembaharuan pada perkara (ibadah) itu adalah bid’ah. Dan semua (atau setiap) bid’ah itu dolalah (yakni, kesesatan). [Hadith ini bersambung](Hadith Ibnu Majah).
Jelaslah adalah tidak wajar bagi seorang Islam yg beriman itu, mengutamakan kitab-kitab atau buku-buku atau apa jua media ilmu mengatasi atau melebihi kedudukan al-Quran dan as-Sunnah. Orang yg mengutamakan panduan kitab atau buku karangan manusia, meningalkan atau mengabaikan al-Quran dan al-Hadith, adalah tergolong daripada orang yg merendahkan apa yg diagungkan oleh Allah (a.w), dan mengagungkan kalam manusia, meremehkan kalam Allah (a.w), i.e. al-Quran, dan wahyu Allah (a.w), i.e. as-Sunnah.]
Saudara, semoga kita tidaklah tergolong dari kalangan orang yg akui diri kita Islam, kemudian kita mengutamakan kata-kata atau pendapat manusia. Di bahagian akhir hadith tersebut, Rasulallah (s.a.w) memperingatkan kita tentang suatu perkara yg sudahpun menjadi kelaziman atau ikutan orang Melayu. Insya Allah kita akan teliti tajuk ini secara khusus dan terperinci dalam post-post yg akan datang. Kerana salah satu, selain aqidah, yg memesongkan umat Islam dan menjerumuskan mereka ke dalam neraka, tidak berjaya di akhirat, adalah kerana terlibat dalam bid'ah.
 
Jazakallahu khairah
 

No comments:

Post a Comment