Saturday, November 17, 2012

Ilmu, Amalan dan Akhirat - Berjema'ah

Assalamualaikum,
Saudara, setakat ini kita sudahpun faham atau diberi kefahaman bahawa dalam Islam ilmu itu amat utama - beramal tanpa ilmu tak guna, kerana amalan dan ibadah yg tidak didasari oleh ilmu (al-Quran dan as-Sunnah) tak diterima atau sia-sia.Dalam post ini - dan beberapa post yg berikutnya pula - kita akan tahu dan faham bahawa walaupun kita beramal dan beribadah didasari oleh ilmu yg betul (i.e. al-Quran dan as-Sunnah), kalau kita tak berjema'ah, tetap sia-sia amalan kita, kerana keIslaman kita tidak sah dan tidak diakui, malahan kehidupan kita sebagai seorang Islampun belum dikira 'halal' di sisi Allah (a.w). Jika tidak halal samalah tarafnya kita makan ayam yg tidak disembelih dgn menyebut 'Bismillah' - kita memakan bangkai, maka berdosa kerana melakukannya. Kalau kehidupan dunia tak halal atau dikira haram, maka takda gunanya pula kita mengerjakan amalan dan ibadah, kerana tidak diakui dan tidak diterima oleh Allah (a.w), wal iya zubillah.
Saudara, sebelum kita teliti tajuk atau topik 'berjema'ah' kita wajib ingatkan firman Allah (a.w) dalam ayat berikut: Ayat 42, Surah ad-Dhunan
Allah (a.w) memberitahu pada ayat-ayat sebelumnya bahawa apabila terjadinya kiamat, tiada pertolongan dari sesiapapun untuk sesiapapun, kecualilah kerahamatan Allah (a.w) yg boleh menolong. Dalam perkara ini, Rasulallah (s.a.w) memberitahu bahawa kerahamatan Allah (a.w) itu dikurniakan kepada orang iman yang berjema'ah dan jema'ahnya.
Firman Allah (a.w): (Sambungan dari Ayat 41 dan sebelumnya) – ‘illa man rahimallahu ...’ (yang bermaksud: Kecuali orang yang mendapat kerahmatan Allah (a.w)’ (yakni, tiada siapa yang akan dapat pertolongan di akhirat, kecuali orang yang mendapat kerahmatan yang dikurniakan oleh Allah (a.w) zat yang bersifat maha perkasa dan maha penyayang) [Ayat 42, Surah ad-Dhuhan]
Saudara, firman Allah (a.w) diatas menyebutkan bahawa orang yg selamat ketika dunia sudah kiamat adalah orang yg mendapat kerhamatan Allah (a.w). Orang yg mendapat kerahamatan Allah (a.w) mendapat syurga, dan sesiapa yg menepati ketetapan Ayat 13, Surah an-Nisa' adalah orang yg mendapat kerhamatan Allah (a.w).
 

Berjema’ah dalam Islam

Saudara, dalam al-Quran terdapat dua ayat yg menyebutkan tentang 'berjema'ah' atau topik yg terkait dengan 'jema'ah', iaitu 'ulil amri' - orang yg memimpin jema'ah umat Islam. Di dalam al-Quran juga disebutkan dalam tiga ayat tentang perkara yg terkait dengan 'jema'ah', iaitu hakikat 'bai'at' dalam Islam, sebagaimana dicontohkan zaman Rasulallah (s.a.w). Buat sementara kita semak ayat al-Quran menyentuh kewajipan berjema'ah dalam Islam, iaitu Ayat 103, Surah ali-Imran
Firman Allah (a.w): ‘Wa’tasimu bihablillahi jami’an wa-la tafarraqu ...’ (Yang bermaksud: Dan, berpegang teguhlah pada tali (i.e. agama) Allah (a.w) dengan berjema’ah dan janganlah berpecah-pecah..) [Ayat 103, Surah ali-Imran] 
Saudara, firman Allah (a.w) dengan jelas memerintahkan manusia, khususnya yang Islam dan beriman itu, hendaklah berjema'ah secara formal dalam menganuti agama Islam. Maksudnya, selain syariat agama Islam itu mensyaratkan manusia berpegang kepada al-Quran dan as-Sunnah - kerjakan amalan dan ibadah dan jalani kehidupan sebagai orang Islam di dunia berpanduakan panduan al-Quran dan as-Sunnah, umat Islam itu diwajibkan berjema'ah. Malangnya, kalau saudara semak afsiran al-Quran, kebanyakan tafsiran sama ada silent atas terjemahan kalimah jami'an' atau menterjemahkannya 'kesemuanya'. walhal yg dimaksudkan adalah 'jami'an' itu adalah 'berjema'ah' - suatu sistem yg formal. Maka dalam firman berikut Allah (a.w) menyebutkan bahawa umat Islam itu, selain taatlkan Allah (a.w) (i.e. ikuti al-Quran) dan taatkan Rasulallah (s.a.w) (i.e. ikuti ketetapan as-Sunnah), umat Islam wajib taatkan juga 'ulil amri', iaitu orang yg diangkat oleh jma'ah memimpin mereka - Imam atau amir dan para ulama' (yg faham al-Quran dan as-Sunnah), maka dengan itu jika wujud perselisihan terhadap sesuatu apapun, penyelesaiannya adalah merujuk kepmbali kepada al-Quran dan as-Sunnah.
Firman Allah (a.w): 'Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah (a.w) dan taatilah RasulNya dan ‘ulil amri’ (yakni, orang-orang yang mempunyai perkara atas kamu) dari kalangan kamu. Maka jika kamu berselisih faham di dalam sesuatu (perkara Agama kamu) maka kembalikanlah urusannya (yakni, urusan mencari penyelesaian mengenai sesuatu yang kita berselisih faham itu) kepada Allah (yakni, rujuk KitabNya, iaitu al-Quran) dan kepada RasulNya (yakni, rujuk kepada sunnahnya atau as-Sunnah atau al-Hadith), jika adalah kamu beriman dengan dengan Allah (a.w) dan hari akhirat, demikian itu (yakni, ketaatan sedemikian itu adalah) lebih baik (bagi kamu) dan sebaik-baik penyelesaian (atau kesudahan tentang apa-apa keputusan.'[Ayat 59, Surah an-Nisa’] 
Saudara, maka dengan itulah Rasulallah (s.a.w) menyuruh umat Islam berjema'ah. Orang itu mudah terpengaruh oleh syaitan jikalah mereka tidak berjema'ah kerana apabila berjema'ah mereka akan dibimbing terus berada di atas 'siratul mustaqim' sebagaimana Rasulallah (s.a.w) dan para khalifah yg mengepalai umat Islam setelah beliau wafat dahulu - atas kepimpinan Abu Bakar, Omar, Othman dan ali, radiallahu 'anhum.
Di riwayatkan hadith dari Omar bin Khattab (r.a) bahawasanya Nabi ((s.a.w) bersabda: ‘Diwajibkan atas kamu sekelian berjema’ah dan jauhilah (yakni, jangan) kamu sekelian akan firqah, maka sesungguhnya syaitan bersama-sama dengan orang berseorangan (yakin bersendirian tanpa berjema’ah) dan dia (syaitan) adalah yang keduanya dan menjauhi syaitan (apabila berjemaah); barangsipa yang mengkehendaki berada di tengah-tengah syurga maka hendaklah mereka menetapi (yakni berada dalam) jema’ah.’ [Hadith at-Termidzi] 
Saudara, maka dengan itulah Omar (r.a) yg memerintah jema'ah umat Islam merumuskan ketetapan Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w) dalam hadith berikut:
Omar (r.a) berkata: Innahu la Islama illa bi-jama’atin, wala jama’atin illa bi-imaratin, wala imaratin illa bi-ta’atin ... hingga akhir hadith.’ [Maksud: Tidak dikatakan Islam tanpa berjema’ah, tidak dikatakan berjema’ah tanpa imam, tidak dikatakan ada imam (atau institusi keimaman) tanpa ketaatan kepadanya (i.e. imam).] [Hadith riwayat ad-Darami, Kitab Raqam Hadith] [Nota: Firqah = Menubuhkan perkumpulan berasingan dalam Islam seumpama mazhab.] 
Maka dengan itu jika umat Islam tidak mengikuti as-Sunnah dan tidak pula berjema'ah, maka umat Islam yg dipengarhi oleh berbagai gejala pemikiran manusia sehinggakan, hanya sekumpulan umat Islam sahaja yg berjaya mendapat syurga, iaitu mereka yg berpandukan as-Sunnah dan pada masa yg sama berjema'ah.
Menceritakan hadith oleh Safuan Nahwahu berkata: ‘Menceritakan hadith Azhar b Abdullah al-Haraziyu hadith dari Abi ‘Amirin al-Hauzani hadith dari Muawiyah bin Abi Sufiyan bahawasanya dia berdiri di kalangan kami (sahabat-sahabatnya), maka berkata Abu Sufiyan: ‘Sesungguhnya Rasulallah ((s.a.w) berdiri di kalangan kami (sahabat), maka bersabda dia: ‘Ala inna man qablakum min ahli kitabi iftaraqu ‘ala thintaini wa-sab’ina millatan, wain hazihil-millata sataftariqu ‘ala thalathina wa-sab’ina thintani wa-sab’una fin-nari wa-wahidatun fil-jannati wahial jama’atun.’ [Maksud: Ingatlah bahawa orang-orang sebelum kamu (yakni, sebelum datangnya Islam, yakni kaum Yahudi dan Nesrani) telah berpecah atas tujuh puluh dua (72) golongan (atau agama), dan sesungguhnya ini golongan (yakni, umat Islam) berpecah atas tujuh puluh tiga (73) agama (atau golongan Islam), tujuh puluh dua (72) agama (atau golongan agama) di dalam neraka dan satu golongan (agama Islam) di dalam syurga, iaitu mereka yang Islam secara berjemaah.] [Hadith Abu Daud] 
Alangkah ruginya kita yg Islam jika kita termasuk dalam salah satu daripada 72 golongan yg rugi tersebut. Kita hanya selamat dari neraka dan mendapat syurga jika kita akur hanya kepada al-Quran dan as-Sunnah dan pada masa yg sama kita berjema'ah, itulah perkumpulan Islam yg benar dan berjaya dunia dan akhirat mereka. Kewajipan berjema'ah itu diperjelaskan lagi dalam hadith berikut. Malangnya, selepas zaman Rasulallah (s.a.w) dan zaman khalifah, aqidah umat Islam sudah banyak berubah, dan sudah jauh menyimpang dari ketetapan Allah (a.w) dan ketetapan as-Sunnah. Walhal, dalam hadith berikut amat jelas bahawa ketetapan Allah (a.w) pada Ayat 103, Surah ali-Imran itu, diulangi oleh Rasulallah (s.a.w) dalam hadith berikut:
Diriwayatkan hadith daripada Suhailin hadith dari bapanya hadith dari Abi Hurairah (r.a) berkata: ‘Bersabda Rasulallah ((s.a.w): ‘Innallaha yarda lakum thalatha wa-yakrahu lakum thalathan fayarda lakum an ta’buduhu wala tusyriku bihi syaian waan ta’tasimu bihablillahi jami’an wala tafarraqu wa-yakrahu lakum qila wa-qala wa-kathiratas-suali wa-ida’atal-mali.’ [Maksud: Sesungguhnya Allah (a.w) rida bagi kamu sekelian tiga perkara dan benci Allah (a.w) atas kamu tiga perkara; maka rida Allah (a.w) bagi kamu bahawa (pertama) kamu sembah hanya Dia (Allah) (sebagai Tuhan) dan tidak syirik (menyekutukan) kepadaNya dengan sesuatupun, dan (kedua) bahawasanya kamu berpegang teguh dengan tali (agama) Allah (a.w) dengan berjemaah dan (ketiga) jangan kamu berfirqah-firqah (berpecah belah); dan benci Allah (a.w) atas kamu tiga perkara, (pertama) kata-kata itu dan kata-kata ini (yakni, ikuti cakap-cakap orang sianu dan sianu, begitu dan begini tanpa sandaran nas dan dalil dari al-Quran dan as-Sunnah), dan (kedua) memperbanyakkan soal (pertanyaan dalam agama kerana dipengaruhi oleh hasutan syaitan dan kata-kata sianu sianu), dan (ketiga) mensia-siakan harta (yakni, membazirkan harta kerana tidak dimanfaatkan demi Islam (yakni, kebajikan akhiratnya seperti mengeluarkan zakat dan menginfaqkan sebahagian dari harta-harta tersebut).)] [Hadith Muslim] 
Saudara, kerana itulah Rasulallah (s.a.w) dalam hadith berikut menasihatkan umat Islam supaya kekal berjema'ah dalam menganuti Islam. Kita ditegah berfirqah atau menubuhkan perkumpulan berasingan dalam Islam, sebagaimana majoriti umat Islam hari ini mengutamakn firqah atau perkumpulan atau mazhab berbanding dengan kewajipan berjema'ah.
Diriwayatkan hadith daripada Abdullah b Dinar hadith dari ibnu Omar (r.a) berkata: ‘Berkhutbah Omar (r.a) di tanah Jahbiyah, maka berkata dia: ‘Wahai sekelian manusia! Sesungguhnya aku sungguh-sungguh berdiri di kalangan kamu sebagaimana berdirinya Rasulallah ((s.a.w) di kalangan kami (suatu masa dahulu) (di sini), maka bersabda Rasulallah ((s.a.w): ‘Usikum biashabi thummal-lazina yalunahum thummal-lazi yalunahum thumma yafsyul-kazibu hatta yahlifar-rajulu wala yustahlafa, wa-yasyhada as-syahidu wala yustasyhada; ala la yakhluanna rajulun biamraratin illa kana thalithahuma as-syaitanu ‘alaikum bil-jama-at;i wa-iyakum wal-firqata fains-syaitana ma’a wahidi, wahua minal ithnaini ad’adu man arada buhbuhatal-jannati fal yalzamil- janma’ata man sarrathu hasanatuhu wa-saat-hu saiyiatuhu fazalikal-mukminu.’ [Maksud (sabda): Aku wasiatkan kepada kamu sekelian dengan (kehadiran) beberapa sahabatku (khalifah yang empat dan yang lain) kemudian orang-orang yang mendekati (yakni, yang mengikuti) mereka (yakni, para tabi’in) kemudian orang-orang yang mendekati (yakni, mengikuti) mereka (yang mengikuti) (yakni, yang mengikuti at-tabi’in, iaitu para tabi’ahum), kemudian tersiarlah dusta atau pendustaan sehingga bersumpah seorang lelaki dan tidak diminta dia bersumpah, dan meminta menjadi saksi lelaki dan tidak (pula dia) diminta (atau disuruh) menjadi saksi; ingatlah tidak menyendiri (atau menyendiri, yakni berkhalwat) seorang lelaki dengan seorang perempuan kecuali ada yang ketiga kepada mereka berdua itu syaitan; wajib atas kamu dengan berjemaah dan takutilah (yakni, jauhilah) kamu sekelian berfirqah (yakni, berpecah belah menubuhkan perkumpulan, aliran atau mazhab), maka sesungguhnya syaitan itu berserta dengan orang yang berseorangan dan dia (syaitan) itu orang kedua (padanya), lebih jauh, barangsiapa inginkan (berada) di tengah-tengah syurga maka hendaklah dia menetapi (ikuti atau berada dalam) jamaah; barangsiapa menyenangkan (atau menggembirakan) seseorang  Islam dan iman yang lain (maka) kebaikan baginya (di akhirat kelak); (barangsiapa) medatangkan keburukan (atau mempersulitkan) atas orang Islam dan iman yang lain, maka keburukan baginya (di akhirat kelak); demikian itu sifat-sifat orang yang beriman (yakni, ada yang buruk dan ada yang baik perangai).] [Hadith at-Termidzi, Kitab Fitan (fitnah)] 
Saudara, dalam hadith berikut Rasulallah (s.a.w) memberitahu bahawa Allah (a.w) menolong umat Islam yg berjema'ah.
Diriwayatkan hadith daripada ibni Tausin hadith dari bapanya hadith dari ibnu Abbas (r.a) berkata: ‘Telah bersabda Rasulallah ((s.a.w): ‘Yadullahi ma’al jama’ati.’ [Maksud: Tangan (yakni, pertolongan) Allah (a.w) adalah berserta orang yang berjemaah]. 
Jika umat Islam itu utamakan berjema'ah, maka mereka pasti mendapat syurga. Jika tidak tak mungkin dapat syurga. Dan, jika sudah berjema'ah, mereka yg meninggalkan jema'ah pasti keluar mengikuti jalan ke neraka.
Diriwayatkan hadith dari Abdullah b Dinar hadith dari ibnu Omar (r.a) bahawasanya Rasulallah (s.a.w) bersabda: ‘Innallaha la yajma’u ummati’ au ‘ummata muhammadin ‘ala dolalatin wa-yadullahi ma’al jama’ati waman syazza syazza ilan-nari.’ [Maksud: ‘Sesungguhnya Allah (a.w) tidak mengumpulkan umatku’ atau (dalam satu riwayat, dirujuk sebagai) ‘umat Muhammad’ atas kesesatan dan tangan (yakni, pertolongan) Allah (a.w) beserta dengan jema’ah dan barangsiapa memencilkan diri (atau bersendirian, yakni di luar jemaah atau tidak anuti Islam secara berjema’ah) maka memencilkan dirinya menuju ke neraka.) [Hadith at-Termidzi, Kitab Fitan] 
Saudara, kerana begitu utamanya berjema'ah itu, maka Omar (r.a) membuat rumusan ketetapan Allah (a.w) dan ketetapan Rasulallah (s.a.w) itu dalam hadith berikut. Malangnya, ramai umat Islam yg mempertikaikan hadith ini. Semuanya kerana kejahilan umat Islam sendiri - termasuk para ulama' dan ilmuwan di kalangan mereka - memahami ketetapan al-Quran dan as-Sunnah tentang kewajipan berjema'ah ini.
Diriwayatkan hadith daripada Abdul Rahman b Maisarah hadith dari Tamim ad-Dariyi berkata: ‘Berlumba-lumba (atau bersaingan) manusia (yakni, para sahabat Muslimin) di dalam membina binaan atau bangunan (yang tinggi dan tersergam) dalam zaman Omar (r.a), maka berkata Omar (r.a): ‘Wahai masyarakat Arab! Dunia! Dunia! (Maksudnya: Janganlah dilekakan oleh kehidupan dunia) Sesungguhnya tidak atau bukan (dikatakan) Islam kecuali dengan berjemaah dan tidak (dikatakan) berjemaah kecuali dengan berimam (yakni, dangkat menjadi Imam seorang dari kalangan mereka jemaah Islam) dan tidak (dikatakan) berimam kecuali dengan ketaatan (rokyah atau rakyat kepada imam); maka barangsiapa memilih imam dari kalangan kaumnya yang faqih (yakni, kefahaman tentang Islam sedemikian) ada kehidupan (yakni, tenteram, selamat dan bahagia) bagi imam mereka dan ada kehidupan bagi mereka (kaumnya).  Barangsiapa memilih imam mereka kerana pertimbangan selainnya kefaqihan (tentang Islam secara berjemaah) ada baginya (imamnya) kerosakan dan kerosakan bagi kaumnya.] [Hadith ad-Daramiyi] 
Saudara, dalam hadith berikut Rsulallah (s.a.w) memberi kita tahu bahawa Islam dan syariatnya telahpun sempurna, tidak memerlukan sebarang perubahan atau penyesuaian. Malangnya, hari ini kita dapati semakin ramai umat Islam yg berpandangan bahawa Islam itu perlu disesuaikan dengan zaman, jika tidak manusia semakin tidak akan ingin menganuti Islam. Pandangan ini adalah menyalahi perintah Allah (a.w). Kerana Allah (a.w) yg ciptakan manusia untuk mengikuti ketetapannya dalam Ayat 56, Surah az-Zariat. Pendapat sedemikian itu seolah-olah mereka mengatakan bahawa ilmu Allah (a.w) itu terhad tidak mengetahui pembangunan temadun manusia. Ada yg mengatakan al-Quran (dan, justeru itu, as-Sunnah), tidah relevan digunapakai 100% zaman kini, wal iya zubillah. Allah (a.w) memberitahu bahawa jikalah manusia ingin menuliskan ilmu Allah (a.w) dengan menebang semua pokok yg ada di bumi kemudian air lautan dijadikan pena untuk menulisnya - digandakan tujuh kali ganda lagi - tidak akan habis ilmu Allah (a.w) ditulis. Allah (a.w) mengetahui segala-galanya, termasuklah temadun akhir zaman. Apakah manusia lebih tahu tentang dunia dan akhirat, melebihi Allah (a.w)? Yg wajib umat Islam fahami adalah manusia itu wajib ikuti ketetapan Allah (a.w) dan sunnah Rasulallah (s.a.w), bukan mempersoalkannya dan bukan sebaliknya, iaitu Allah (a.w) merestui pemikiran manusia! Manusia yg wajib ikuti, bukan Allah (a.w) harus terima pendapat manusia!
Diriwayatkan hadith dari Abdul Rahman b ‘Marinas-Salamiyi bahawasanya dia mendengar ‘Irbad b Sariah berkata:’ Dan menasihati Rasulallah ((s.a.w) suatu nasihat yang mengalirkan air mata beberapa mata dan menakutkan hati beberapa hati. Maka berkata aku: ‘Wahai Rasulallah ((s.a.w)! Sungguh ini nasihat seperti nasihat (wasiat) selamat tinggal, maka apakah janji atas kami?’ Bersabda nabi ((s.a.w): ‘Qad taraktukum ‘ala baidai lailuha kanahariha la yazighu ‘anha ba’di illa halikun man ya’isy minkum fasayara ikhtilafan kathiran, fa’alaikum bima ‘araftum min sunnati wa-sunnati khulafa ar-rasyidina al-mahdiyina ‘addu ‘alaiha bin-nawajizi, ‘alaikum bit-toaati wa-in ‘abdan habaysiyan, fa-innamal muknimu kaljamalil-anifi haithuma qidan-qada.’ [Maksud: Sungguh-sungguh aku tinggalkan pada kamu sekelian atas suatu yang putih malamnya seperti siangnya putih, tidak menyimpang darinya putih sesudahku kecuali rosak (i.e. orang yang menyimpang akan rosak, yakni masuk neraka), barangsiapa yang hidup dari kamu sekelian maka akan melihat perselisihan yang banyak, maka wajib atas kamu dengan apa-apa yang arif (yakni, mengerti atau tahu) kamu dari sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, gigitlah atasnya (yakni, sunnahku dan sunnah mereka) dengan gigi geraham dan wajib atas kamu dengan taat dan jikapun hamba Habsyipun (menjadi imam atau amir kamu), maka sesungguhnya  adapun orang yang beriman itu seperti unta yang ditindik hidungnya dimana ditarik (oleh tuannya) diikutinya.] [Hadith ibnu Majah]
Insya Allah kita akan perincikan lagi mesej hadith-hadith di atas ini. Yg wajib difahami adalah jika kita menyimpang dari ketetapan Allah (a.w) dan ketetapan Rasulallah (s.a.w) dan kita ikuti pendapat dan pandangan manusia dalam semua perkara menyentuh Islam dan syariatnya, maka pastilah kita gagal mendapat syurga. Tak hairanlah apakala Rasulallah (s.a.w) memberitahu kita bahawa umat Islam hari ini lebih suka berfirqah atau menubuhkan perkumpulan atau mazhab atau aliran Islam dan mengketepikan kewajipan berjema'ah. Akibatnya, Rasulallah (s.a.w) memberitahu hanya seorang dari 1,000 orang yg akui dirinya Islam semenjak zaman Adam (a.s) sehinggalah lahirnya insan terakhir sebelum kiamat dunia, yg berjaya mendapat syurga. Atau, Rasulallah (s.a.w) memberitahu umat Islam berfirqah di akhir zaman sehinggakan terdapat 73 perkumpulan (i.e. mazhab) Islam, tapi hanya satu perkumpulan sahaja yg berjaya mendapat syurga, manakala 72 kumpulan tak dapat syurga sebaliknya terjerumus ke dalam neraka, wal iya zubillah. Yg berjaya mereka yg anuti Islam berpandukan hanya al-Quran dan as-Sunnah dan mereka berjema'ah.
Saudara, sebenarnya begitu mudah bagi umat Islam itu mencari jalan ke syurga jikalah mereka berpandukan kepada al-Quran dan as-Sunnah semata-mata, tak perlu menggunakan kebijaksanaan akal fikirannya. Islam itu agama yg mudah difahami oleh orang yg buta huruf, kalau dibimbing berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah, pasti dia akan berjaya mendapat syurga. Agama Islam bukan terhad untuk manusia yg anggap diri mereka bijak. Malahan hari ini begitu ramai umat Islam yg bodoh lagi jahil tentang Islam, tetapi berlagak pandai. Kalau Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w) perintahkan kita berjema'ah dan jangan berfirqah (i.e. bermazhab), mengapakah kita berfirqah (atau brmazhab) dan tinggalkan berjema'ah? Kalau Rasulallah (s.a.w) memberitahu ketika nak bersolat kita hanya perlu berdiri dan baca Takbir, mengapakah kita baca 'Usolli...'? Kalau Rasulallah (s.a.w) ajarkan kita ketika hendak wudu' kita baca 'Bismillah' mengapakah kita perlu tambah 'Nawaitu ...'? Kalau Rasulallah (s.a.w) tidak amalkan membaca 'Qunut' pada Solat Subuh, mengapakah kita baca? Inilah contoh-contoh kebijaksanaan yg tak bertempat dikalangan umat Islam. Mereka sanggup memperdagangkan akhirat demi mengikuti pendapat manusia.
Saudara, begitulah mahalnya syurga itu. Begitulah berjayanya syaitan memesongkan aqidah dan amalan serta ibadah orang Islam, apabila dia berjaya membuatkan manusia memikirkan kepintaran manusia lebih utama dari pesanan dan wasiat Rasulallah (s.a.w).
 
Jazakallahu khairah 

No comments:

Post a Comment