Tuesday, January 24, 2012

Mangasihi Kanak-kanak & Memuliakan Orang Tua

Assalamualaikum,
Saudara, dalam masyarakar Islam, terutama masyarakat Melayu, hari ini kita sering dengar paparan brita tentang penganianyaan terhadap kanak-kanak - didera atau dianianya. Dan, demikian juga kita dapat berita tentang orang-orang tua yg didera oleh orang atau anak-anaknya sendiri. Anihnya, jarang sekali kita dengar masyarakat yg tidak Islam melakukannya, berbanding dgn masyarakat Islam. Inilah satusatunya sebab mengapa orang bukan Islam tidak meninggikan mertabat agama Islam atau menghormati orang Islam, kerana mereka sering dihujani dgn berita dan cerita betapa buruknya perangai dan perilaku orang yg kononnya Islam!
Saudara, bagi mereka yg mempelajari ilmu mengenai Islam - dari al-Quran dan as-Sunnah - mereka tahu bahawa tidak semua orang islam akhir zaman tergolong sebagai umat Muhammad (s.a.w), walhal sewajibnya sesiapa yg lahir setelah Nabi Muhammad (s.a.w) diangkat menjadi Rasul dan mereka Islam, maka secara otomatik mereka adalah umat Muhammad. Tapi, ada golongan-golongan manusia yg tidak diiktiraf oleh Allah (a.w) umat beliau. Antara orang yg tidak diiktiraf umat Muhammad (s.a.w) adalah orang yg tidak menerima as-Sunnah - sebahagian atau kesemuanya. Atau, orang Islam yg menidakkan ketetapan as-Sunnah, walaupun sedikit. Orang yg menentang Rasulallah (s.a.w) kerana mereka menentang ketetapan as-Sunnah.Yg paling ramai orang yg tidakdiakui umat Nabi Muhammad adalah mereka yg terlibat dgn bid'ah - mencipta, mengajarkan, mempopularkan, menyebarkan dan mengamalkan bid'ah. Dalam blog ini kita telah berkali sebutkan bahawa Rasulallah (s.a.w) secara khusus dan terperinci menyebutkan bahawa 'kesemua' pembaharuan dalam perkara agama, walau bagaimana cantik dan baiknya pada kaca manusia, adalah bid'ah. Dan, semua bid'ah adalah kesesatan. Dan, setiap kesestan itu menjerumuskan mereka yg terlibat ke dalam neraka. Malah dalam Surah al-Kauthar, Allah (a.w) sendiri memberitahu bahawa mereka yg terlibat dalam segala bentuk 'pembaharuan dalam perkara agama' adalah bid'ah. Mereka itu di padang makhsyar kelak dihalau oleh malaikat dari mendekati Telaga al-Kauthar yg dianugerhakan Allah (a.w) kpd Rasulallah (s.a.w). Sesiapa yg diberi kesempatahminum airnya takkan haus selama-lamanya menunggu hisaban di padang makhsyar selama 50,000 tahun itu. Dan, sekecil-kecil perkara yg menyebabkan seorang yg Islam itu tidak diakui sebagai umat Nabi adalah disebutkan dalam hadith berikut:
Menceritakan hadith dari Syarik hadith dari Laith hadith dari Ikrimah hadith dari Ibnu Abbas berkata: 'Telah bersabda Rasulallah (s.a.w): 'Laisa minna man lam yarham soghirana yuaqqir kabirana wa-yakmur bil-ma'rufi ya-yanhu 'annil munkari' (Yg bermaksud: Bukanlah dari golonganku (yakni, umatku) orang yg tidak menyayangi kanak-kanak dan orang yg tidak memuliakan orang-orang tua dan orang yg tidak menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah kpd kemungkaran.) [Haith at-Termidzi, Bab Wasilah]
Dan, hadith berikut yg diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitabnya Sunan Abu Daud juga disebutkan hadith mengenai ketetapan yg sama:
Diriwayatkan hadith dari Ibni Abi Najih hadith dari Ibni 'Amir hadith dari Abdillah b 'Amru meriwayatkan hadith Ibnu Sarhih berkata: 'Hadith dari Nabi (s.a.w) bersabda: 'Man lam yarham soghirana wa-ya'rif haqqa kabirina falaisa minna.' (Yg bermaksud: Barangsiapa yg tidak menyayangi anak-kanak kecil (atau kanak-kanak) dan tidak tahu hak orang-orang tua (antaranya, dihormati), maka bukanlah dia dari golongan aku (Nabi).) [Hadith Abu Daud, Kitab Adab]
Saudara, jelaslah dalam Islam antara peradaban yg utama menjadi kelaziman orang iman adalah sentiasa mengasihi kanak-kanak, walaupun bukan anaknya sendiri. Dan, hendaklah dia memberikan atau mengutamakan hak-hak orang tua, terutama menghormati mereka, berbuat baik kpd mereka, dan mendahulukan mereka dalam apa jua perkara dalam masyarakat. Jika tidak maka kita tidak diakui sebagai tergolong sebagai umat Muhammad (s.a.w). Kalau tak tergolong dari kalangan umat Muhammad (s.a.w), maka umat siapakah kita? Di akhirat kelak mereka yg tidak tergolong sebagai umat Rasulallah (s.a.w) tidak mendapat minum air Telaga al-Kauthar dan tidak akan diberi atau boleh mendapat syafaat Rasulallah (s.a.w). Syafaat Rasulallah (s.a.w) itu penting, kerana kebanyakan umat Islam memerlukan pertolongan di akhirat kelak. Tanpa pertolongan sedemikian, manakan mungkin beberapa azab dapat diringankan...

Jazakallahu khairah

No comments:

Post a Comment