Wednesday, November 16, 2011

Amalan-amalan yg Bercorak Syirik

Assalamualaikum,
Saudara akhir-akhir ini kita telah bincangkan beberapa perkara yg amat penting kita sebagai orang Islam yg beriman beri tumpuan dan perhatian serius, antaranya tentang amalan atau perbuatan atau kepercayaan yg menjadikan kita keluar dari Islam, murtad atau kafir. Kita juga telah lihat sekurang-kurang 6 perkara yg jika kita beri perhatian secara istiamah dalam hidup kita, maka kita terpandu dan terselamat dari neraka. Dalam post kali ini kita lihat sebahagian drp amalan atau perbuatan masyarakat Melayu yg dikatakan Islam itu lakukan yg menjerumuskan mereka menjadi syirik. Kita juga turunkan satu jadual yg menunjukkan apakah tegahan atau larangan mazhab dalam perkara-perkara tersebut. [Nota: Sila ambil ingatan bahawa ulama' yg dikatakan pengasas fahama mazhab - Kumpulan Fiq - yg empat adalah juga 4 drp seramai 51 ulama' muhadithin - pengumpul dan periwayat hadith]
Perbuatan/Amalan Syirik di kalangan Orang Islam 
Amalan atau perlakuan yg mengarah kpd syiriak jikapun belum dikira syirik terhadap Allah (a.w) termasuklah amalan seperti berikut; iaitu: pertama, meminta sesuatu pertolongan daripada orang yg sudah mati, sama ada simati dianggap keramat atau orang alim dan sbagainya, atau, meminta kpd selain Allah (a.w) seperti meminta kpd makhluk halus atau penunggu pokok dan sebagainya; kedua, mengadakan atau mewujudkan sesuatu atau seseorang sebagai perantara antara kita dgn Allah (a.w), i.e. ada orang tengah dalam beramal dan beribadah atau berdoa atau memohon pertolongan Allah (a.w); ketiga, mentaati sepenuhnya tanpa soal atau berbelah bahagi terhadap seseorang selain mentaati Allah (a.w); keempat, berdoa kpd selain Allah (a.w) atau mengerjakan kurban haiwan untuk sesuatu selain Allah (a.w), atau bernazar kpd sesuatu tempat atau orang atau suatu kejadian dan sebagainya; kelima, membuat persembahan atau kurban untuk diberikan atau dihidangkan kpd makhluk halus atau penunggu tempat atau untuk masjid, dan seumpamanya; keenam, memuji seseorang secara berlebihan termasuklah memjui Rasulallah (s.a.w) secara berlebih-ebihan sehinggakan ketika menziarahi makan beliau di Madinah bersolat pula disebelah makamnya.  Dan banyak lagi. 
[Nota: Kebanyakan amalan atau ajaran yg mengarah kpd syirik atau kesyirikan berlaku dalam masyarakat Islam yg menerima fahaman kemazhaban – Mazhab as-Syafie, Maliki, Hanbali dan Hanafi. Sebenarnya, amalan atau perlakuan sedemikian tidak dianjurkan oleh ulama’ yg dikatakan ‘pengasas fahaman mazhab berkenaan’. Tidak ada kajian yg menunjukkan siapakah atau penyokong atau pendokong fahaman kemazhaban yg manakah yg memulakan pelabagi amalan atau perlakuan yg membezakan realiti amalan anggota jema’ah mazhab dgn ketetapan pengasas mazhab tersebut. Kerana para ulama tersebut adalah antara 51 orang ulamak muktabar yg tergolong atau tersenarai sebagai pengumpul/penyelididk al-Hadith (Muhadithin), tidak mungkin mereka yg ajarkan/anjurkan! Pada zaman pengasas fahaman kemazhaban sedemikian, kebanyakan amalan atau perbuatan yg menjurus kpd syirik itu hanya mula timbul atau menular dalam masyarakat mazhab selepas wafatnya ‘pengasas mazhab’ tersebut. Justeru itu, sebahagian drp amalan atau perbuatan tersebut tidak ditimbulkan oleh mereka. Atau, jika wujudpun, mereka telahpun menegahnya berdasarkan ketetapan as-Sunnah yg menjadi kajian/penyelidikan pokok mereka sebagai ulama’ muhadithin.]

Ketetapan Mazhab yg Empat Mengenai Perlakuan Berikut

Jenis Perlakuan/Amalan yg terdapat dalam Msyarakat
Mazhab  Hanafi
Mazhab Maliki
Mazhab as-Syafie
Mazhab Hanbali
Mengecat kubur
ditegah
ditegah
ditegah
ditegah
Meninggikan kubur
ditegah
ditegah
ditegah
ditegah
Membina kubur/membuat binaan atas kubur
ditegah
ditegah
ditegah
ditegah
Menulis kalimah-kalimah di kubur (atau dibatu nesan)
ditegah
ditegah
ditegah
ditegah
Menjadikan kubur tempat berdoa atau tempat bersolat
ditegah
ditegah
ditegah
ditegah
Menghiasi kubur dgn lampu
ditegah
??
ditegah
ditegah
Mengadap ke kubur ketika berdoa
ditegah
ditegah
ditegah
ditegah
Menjadikan kubur tempat ‘berpesta’ (seumpama pertemuan sanak saudara)
ditegah
??
??
??
Berjalan untuk menziarahi kubur
??
ditegah
??
ditegah
Bersolat atau berdoa atas kubur
??
ditegah
??
ditegah
Mengelilingi kubur (berjalan mengelilngi kubur)
??
??
ditegah
ditegah
Duduk di atas kubur
??
??
ditegah
ditegah
Mencium/mengucup kubur/sebahagian drp kubur simati
??
??
ditegah
ditegah

Nota: ‘??’ = tak dapat dipastikan tiada maklumat mengenai ketetapan fahaman mazhab mengenai amalan/perbuatan sedemikian.
Saudara, demikianlah realiti hari ini. Di Malaysia, para ulam' dan ilmuwan arus perdana berdegil mengatakan amalan itu dan ini sebagi terkeluar dari syiar Islam 'ahlus sunnah wal-jama'ah', tetapi mereka takpun bicarakan amalan yg nayata syirik atau mengerah kpd syirik. Mereka yg faham ilmu as-Sunnah akan tahu bahawa kesemua amalan tersebut adalah ditegah oleh Rasulallah (s.a.w).

Jazakallahu khairah

No comments:

Post a Comment