Friday, October 25, 2013

Peringatan: Janganlah rugikan diri ... (Samb.)

Assalamualaikum,
Saudara, dalam post sebelum ini kita telah diberitahu betapa untungnya kita menjadi umat Rasulallah (s.a.w), Rasul penamat, berbanding dengan kemusnahan yang diazab Allah (a.w) kerana mengengkari ajakan para rasul dan nabi mereka kepada agama Allah (a.w) yang mereka diutus sampai dan ajarkan.

Islam dan Kewajipan Berjema’ah dan Berimam
(Sambungan)
Syaitan tidak mampu pengaruhi orang yang berjema’ah 

Saudara, dalam hadith ini kita diberitahu oleh Rasulallah (s.a.w) beberapa perkara selain kewajipan berjema'ah dalam Islam. Yang utama kita ambil ingatan adalah ketetaan menyentuh berjema'ah dalam Islam dalam hadith ini.
Diriwayatkan hadith dari ibnu Omar berkata: ‘Telah berkhutbah Omar (r.a) di tanah Jahbiyah, maka berkata dia (Omar): ‘Ya aiyuhannasi inni qumtu fikum kamaqami Rasulillahi fina, fa-qala usikum biashabi thummal-lazina yalunahum thummal-lazina yalunahum tumma yafsyul-kazibu hatta yahlifr-rajulu wa-la yustahlafa wa-yasyhadas-syahidu wa-la yustasyhada ala la yahluanna rajulun bi-amra-atin illa kana thalithahumas-syaitana ‘alaikum bl-jama’ati wa-iyakum walfirqata fainnas-syaitana ma’al wahidi wa-hua minal-ithnainiab’adu, man arada buhbuhatal-jannatifalyalzamil-jama’ata, man sarrathu hasanatuhu wa-sa-athu saiyiatuhu fazalikal-mukminu.’ (Yang bermaksud: Wahai sekelian manusia! Sesungguhnya aku berdiri aku di kalangan kamu sekelian sebagaimana Rasulallah (s.a.w) berdiri di kalangan kami (suatu masa dahulu di sini, tempat ini). Maka bersabda dia (Nabi): ‘Berwasiat (yakni, memerintahkan) aku (Nabi) pada kamu sekelian dengan (disaksikan oleh) (kehadhiran) beberapa sahabatku, kemudian orang-orang yang mendekati mereka (i.e. para tabi’in), kemudian orang-orang yang mendekati mereka (i.e. para pengikut tabi-in); kemudian tersebar luas pendustaan/dusta sehingga bersumpah seorang lelaki, dan dia tidak diminta bersumpah, dan menjadi saksi (lelaki) dan dia tidak diminta menjadi saksi. Ingatlah jangan menyepi (= menyendiri) seorang lelaki dengan seorang perempuan kecuali ada orang yang ketiganya bersama kedua mereka syaitan; menetapilah jema’ah dan takutilah (yakni, jauhilah) perpecahan (=firqah), maka sesungguhnya syaitan itu bersama-sama dengan seorang (yang menyendiri, yakni tidak berjema’ah) dan dia (=syaitan) itu dengan dua orang (=jika berdua atau lebih, yakni berjema’ah) maka menjauhi mereka; barangsiapa (=sesiapa) yang menghendaki dirinya berada di tengah-tengah syurga, maka hendaklah dia menetapi jema’ah; barangsiapa (=sesiapa) yang menyenangkan dia pada orang lain pada kebaikannya (i.e. orang itu), dan menjelikkan/memburukkan keburukan orang, maka demikian itu (sifat-sifat) orang yang beriman).) [Hadith at-Termidzi, Kitab Fitan – Hadith hasan, sahih]
[Nota: Hadith ini menyebutkan bahawa Omar (r.a) ketika itu adalah khalifah ar-rasyidin al-mahdiyin yang ke-2, suatu masa berada di tanah Jahbiyah berkhutbah di hadapan para sahabat, mencontohi khutbah Nabi (s.a.w) di tempat yang sama dengan menyampaikan amanat yang disabdakan oleh Nabi (s.a.w) ketika itu. Dalam khutbah Rasulallah (s.a.w) itu beliau memberi amanat beberapa perkara yang amat penting bagi umat Islam fahami dan jadikan panduan; iaitu, pertama, Rasulallah (s.a.w) berwasiat kepada para sahabat, para tabi-in (=orang yang iman sezaman dengan Rasulallah (s.a.w), tetapi tak pernah berkesempatan bertemu dengan beliau), pengikut para tabi-in (=orang yang iman mengikuti ajaran para tabi-in kerana mereka hidup zaman sahabat atau selepas zaman khalifah, tetapi tak pernah menemui salah seorang daripada khalifah ar-rasyidin al-mahdiyin) tentang Islam dan ketetapannya. Jelasnya nasihat dan panduan Nabi (s.a.w) itu hendaklah dijadikan panduan oleh semua umat Islam yang beriman yang berpandukan as-Sunnah. Zaman-zaman tersebut Islam kekal murni dan bersih dari sebarang pencemaran dan tidak dicemarkan oleh golongan-golongan yang terpandu dalam zaman-zaman tersebut. Kedua, akan tiba zaman buruk atau jelik apabila tersebarnya keburukan merata dalam masyarakat umat Islam. Dalam zaman itu akan ada orang Islam yang bersedia bersumpah sesuatu walaupun dia tidakpun disuruh bersumpah. Akan wujud umat Islam yang secara sukarela menjadi saksi terhadap sesuatu permasalahan walaupun tidak dimintapun menjadi saksi. Hari ini, zaman keburukan ini semakin meluas dan jelas dan setiap kita tidak terlepas dari persekitaran sedemikian. Meluasnya fitnah memfitnah, caci mencaci, kata mengata, tuduh menuduh, umpat mengumpat, umat Islam memperlekehkan orang lain yang memberi nasihat agama yang benar. Ketiga, Rasulallah (s.a.w) memerintahkan umatnya yang lelaki supaya jangan menyepi atau menyendiri (= berkhalwat) dengan wanita yang bukan makhramnya, kerana syaitan adalah orang yang ketiga yang akan menghasut mereka untuk melakukan pelbagai kejahatan dan kemungkaran, maka rosak mereka. Keempat, Rasulallah (s.a.w) mewajibkan umatnya berjema’ah dalam Islam dan supaya mereka takuti (=jauhi) berfirqah (=berpecah belah, menubuhkan perkumpulan berasingan atau terasing dalam Islam) kerana syaitan itu bersama-sama dengan orang yang bersendirian atau berfirqah (=tidak berjema’ah), mempengaruhi mereka. Kalau berjema’ah tidak mudah dipengaruhi oleh syaitan menyelewengkan aqidah dan mencemarkan syariat agama Islam. Kerana dalam sistem berjema’ah itu sentiasalah akan ada program ingat memperingatkan di kalangan jema’ah supaya waspada sentiasa. Kelima, ini yang amat utama diberi perhatian dalam aqidah dan syariat Islam, iaitu Rasulallah (s.a.w) memberitahu sesiapa yang inginkan kepastian berada di tengah-tengah syurga, hendaklah dia berada di dalam jema’ah dan menetapi jema'ahnya. Syurga itu hanya boleh dijamin jika umat Islam berjemaah. Keenam, Rasulallah (s.a.w) memberitahu sifat orang iman itu, antaranya, ada dua, iaitu pertama dia senang atau sukakan kebaikan orang dan menyenangkan orang lain dari kebaikan dirinya, dan kedua, dia bencikan keburukan orang lain tidak akan mencontohinya dan bencikan keburukan dirinya sendiri.
Di dalam al-Quran, beberapa tempat Allah (a.w) peringatkan manusia supaya jangan berfirqah atau berpecah belah. Antara bukti berpecah-belah umat Islam adalah apabila ada perkumpulan eksklusif sama ada dalam bentuk mazhab atau tarikat atau ikutan lainnya, spt kumpulan sunnah, kumpulan syi’ah, kumpulan tablig dan berbagai bagai pula. Islam itu perkumpulan yang satu walaupun mungkin wujud beberapa 'jema’ah' yang berpandukan al-Quran dan as-Sunnah.
Allah (a.w) memerintahkan manusia (umat Islam) supaya mendirikan jema’ah atau anuti Islam secara berjema’ah dan jangan berfirqah (atau berpecahbelah dalam Islam) – Ayat 103, Surah ali-Imran. Dalam hadith yang lain Rasulallah (s.a.w) memberitahu bahawa Allah (a.w) perintahkan beliau supaya dirikan jema’ah. Maka dalam zaman Rasulallah (s.a.w), Islam itu berjema’ah. Beliau adalah pemimpin umat Islam melaksanakan hukum hakam Allah (a.w) berdasarkan ketetapan al-Quran dan al-Hikmah (=ketetapan wahyu). Ada ikrar janji taat setia antara rukyah (=sahabat dan orang iman) dengan kepimpinan jema'ah, yakni berbai’at. Terdapat 3 ayat al-Quran menyebut tentang bai’at ini, iaitu Ayat 10 dan 18, Surah al-Fath, dan Ayat 12, Surah al-Mumtahannah. Rasulallah (s.a.w) dalam as-Sunnah memerintahkan umatnya supaya berjema’ah, berbai’at dan mentaati imam/amir yang dilantik/diangkat oleh mereka dalam jema’ah memimpin jema'ah umat Islam. Selagi imam/amir itu tidak menyuruh atau mengeluarkan ijtihad yang maksiat, wajib ditaati. Sesuatu itu dikira ‘maksiat’ kalau bertentangan dengan ketetapan Allah (a.w) (i.e. al-Quran) dan Rasulallah (s.a.w) (i.e. as-Sunnah). 

Dalam hadith lain pula Rasulallah (s.a.w) mewajibkan setiap orang iman berjema’ah, kerana tidak halal kehidupan seseorang Islam yang hidup di muka bumi Allah (a.w), walaupun hanya ber-3 sahaja di suatu tempat atau dalam perjalanan (=musafir), kalau mereka bertiga tidak mengangkat salah seorang daripada mereka bertiga sebagai Imam (=pemimpin mereka). Kemudian Omar (r.a) merumuskan kewajipan berjema’ah ini dengan menyatakan bahawa seseorang Islam itu belum boleh diiktiraf (i.e. diakui) sebagai Islam kalau tak berjema’ah. 
Saudara, tidak wujud suatu jema’ah umat Islam menepati perintah Allah (a.w) dan ketetapan Rasulallah (s.a.w) dalam perkara berjema’ah itu tanpa ciri-ciri berikut: pertama, wujudnya seorang pemimpin atau diangkat seorang ketua yang disebut sebagai 'Imam' atau 'Amir (dalam as-Sunnah); kedua, tidak wujud Imam/Amir (=kepimpinan jema’ah) jika tidak ada bai’at (=ikrar taat setia) dan ketaatan oleh rukyah (=anggota jema’ah) terhadap Imam/Amir (=kepimpinan). Ketaatan ini adalah perintah Allah (a.w) – Ayat 59, Surah an-Nisa’. Jelaslah, sistem berjema'ah itu adalah sebahagian dari syariat Islam yang haq dan murni. Sistem berjema'ah itu adalah pra-syarat halalnya hidup seorang iman di atas bumi Allah (a.w). Dan sistem jema'ah itu adalah pra-syarat mutlak sahnya Islam seseorang itu. Dan, sistem berjema'ah itu pra-syarat semua amalan dan ibadah seorang yang Islam itu sah dan diterima Allah (a.w). Sistem berjema'ah itu adalah suatu sistem yang formal dalam Islam. Terdapat begitu banyaknya nas dan dalil as-Sunnah mengenai ‘jema’ah’ atau ‘berjema’ah’, kewujudan - kewajipan mewujudkan - jema’ah serta superstructurenya dalam Islam selepas zaman Rasulallah (s.a.w) dan khalifah dan kewajipan umat Islam mentaati kepimpinan jema’ah mereka.
Sehubungan itu insya Allah kita akan tengok perkara ini dalam post-post akan datang.]

Jazakallahu khaira

No comments:

Post a Comment