Monday, October 21, 2013

Peringatan: Jangan meremehkan agama Islam

Assalamualaikum,
Saudara, hari ini, manusia, termasuk yang akui dirinya Islam sentiasalah sibuk dan disibukkan oleh dunia. Sudahlah mereka mengamalkan Islam sebagai pak turut tanpa belajar/mengaji ilmu - ilmu al-Quran dan as-Sunnah - mereka juga tidak dibimbing oleh para ulama' dan ilmuwan yang mereka sendiripun tidak sempurna ilmunya. Maka terjadi keadaan umat Islam beramal dan beribadah setakat apa yang dia tahu melalui sistem taklid, tanpa mengesahkan apakah asas ilmu mereka benar-benar meletakkan mereka di atas jalan lurus ke syurga itu (siratul mustaqim).
Jangan Meremehkan Ketetapan al-Quran dan as-Sunnah

Saudara, dewasa ini, begitu ramainya umat Islam yang tidakpun membaca al-Quran. Lebih ramai umat Islam yang tahu baca tetapi tak faham. Ada juga umat Islam yang pandai membaca dan faham, serta hafal pula, tetapi tidak menjadikan al-Quran dan as-Sunnah sebagai rujukan ilmu. Sebaliknya, ramai umat Islam yang tahu atau diberitahu tetapi tak sanggup terima apa yang diberitahu. Mereka jahil tetapi tak mahu pula belajar. Kalau dibritahu sesuatu ketetapan yang haq, ramai umat Islam yang suka menidakkan, membantah dan tak ambil hirau! Wajib kita fahami hadith ini. Beraoa ramai umat Islam yang tidak bersungguh belajar supaya faham, dan berpandukan al-Quran dan as-Sunnah. Tapi, majoriti umat Islam, trmasuk para ulama' sendiri, sendiri terlibat.
Rasulallah ((s.a.w) bersabda: ‘Barangsiapa membaca al-Quran (i.e. tahu serta faham isinya mengenai sesuatu) lalu dia menganggap bahawa ada seseorang yang telah diberikan sesuatu (kitab ciptaan manusia) yang lebih utama daripadanya (i.e. lebih utama dari al-Quran dan as-Sunnah) yang telah diberikan kepadanya (yakni, al-Quran dan as-Sunnah), maka sungguh-sungguh dia telah mengagungkan sesuatu yang diremehkan (atau, diperkecilkan atau dihina) oleh Allah (a.w) dan dia telah meremehkan (atau merendahkan) sesuatu yang telah diagungkan (atau ditinggikan) oleh Allah (a.w) (yakni, al-Quran dan as-Sunnah).’ [Hadith at-Tobrani]
[Nota: al-Quran itu adalah kalam Allah (a.w) dan adalah kitab panduan yang terbaik dan sebaik-baik panduan dan petunjuk (i.e. hidayah), maka wajib bagi manusia, terutama yang Islam itu, berpandukan hanya al-Quran dan as-Sunnah dalam perkara agama, termasuk dalam perkara menyentuh bentuk ibadah dan cara serta kaedah mengamalnya yang ditetapkan oleh Islam. Sebaik-baik petunjuk (atau hidayah) itu adalah hidayah Rasulallah ((s.a.w) (yakni, sunnah Rasulallah ((s.a.w)). Justru itu petunjuk yang dibawakan oleh Rasulallah (s.a.w) adalah hidayah atau petunjuk yang terbaik bagi manusia untuk mencari jalan lurus ke syurga selamat dari neraka). Kerana Rasulallah (s.a.w) adalah model atau contoh atau idola yang sewajibnya bagi orang Islam. Hadith berikut menjelaskan hakikat ini:
Diriwayatkan hadith daripada Abdullah bin Mas’ud (r.a), katanya hadith daripada Rasulallah (s.a.w) yang bersabda: ‘Sesungguhnya barang yang dua (yakni, yang dibawa atau diajarkan oleh Rasulallah (s.a.w)) itu ada dua: iaitu, kalam Allah (a.w) (yakni, al-Quran) dan petunjuk (yakni, hidayah) Rasul (s.a.w) (yakni, as-Sunnah atau al-Hadith). Maka sebaik-baik kalam itu adalah kalam Allah (a.w) (yakni, al-Quran). Dan sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk Muhammad (s.a.w) (yakni, as-Sunnah atau al-Hadith). Ingatlah, takutkanlah oleh kamu sekelian pembaharuan dalam perkara (ibadah atau ugama atau syariat Islam). Maka sesungguhnya (atau bahawasanya) seburuk-buruk perkara (ibadat) itu adalah pembaharuan kepada pekara (ibadat). Dan semua (atau setiap) pembaharuan pada perkara (ibadah) itu adalah bid’ah. Dan semua (atau setiap) bid’ah itu dolalah (yakni, kesesatan). [Hadith ini bersambung](Hadith Ibnu Majah).

Jelaslah adalah tidak wajar bagi seorang Islam yang beriman itu, mengutamakan kitab-kitab atau buku-buku atau apa jua media ilmu mengatasi atau mengketepikan al-Quran dan as-Sunnah. Orang yang mengutamakan panduan kitab atau buku karangan manusia, meningalkan atau mengabaikan al-Quran dan al-Hadith adalah tergolong daripada orang yang merendahkan apa yang diagungkan oleh Allah (a.w), dan mengagungkan kalam manusia, meremehkan kalam Allah (a.w), i.e. al-Quran, dan wahyu Allah (a.w), i.e. as-Sunnah.
Contoh orang yang meremehkan al-Quran dan as-Sunnah adalah orang yang menyakini wujudnya bid’ah hasanah’ dan meragui as-Sunnah. Walhal Rasulallah (s.a.w) memperingatkan kita bahawa sesiapa yang akui dirinya Islam, meragukan al-Quran (termasuk meragui kandungan al-Hadith) dihukum oleh Rasulallah (s.a.w) kafir, wal iya zubillah! Kenapa? Allah (a.w) memberitahu manusia, seseorang yang mentaati Allah (a.w) (i.e. ikuti dan patuhi ketetapan al-Quran) dan taati Rasulallah (s.a.w) (i.e. ikuti dan patuhi as-Sunnah) pasti dapat syurga - Ayat 13, Surah an-Nisa'. Jadi, jika ragui al-Quran, dan ragui as-Sunnah - kerana Allah (a.w) wajibkan umat Islam akur dengan as-Sunnah - Ayat 80, Surah an-Nisa' dan Ayat 7, Surah al-Haysr - maka jatuh kafir juga meragui as-Sunnah. Wal iya zubillah.

Saudara, Rasulallah (s.a.w) juga melarang umatnya dari mengamalkan pembaharuan dalam perkara agama = bid’ah, namun para ulama' dan ilmuwan Islam arus perdana, meragui, malah menolak sebahagian ketetapan as-Sunnah, maka mereka wajib bertaubat dan kembali kepada syiar Islam yang murni itu. Malangnya, mereka berkeras mengatakan wujudnya ‘bida’ah hasanah’ (bid’ah yang baik), walhal Rasulallah (s.a.w) menghukumi bahawa kesemua atau setiap satu bid’ah adalah kesesatan, kesesatan menjerumuskan pengamalkan ke dalam neraka. Ini ketetapan Rasulallah (s.a.w) yang jelas. Tapi mereka berkeras. Jelaslah mereka telah menolak ketetapan Allah (a.w) berikut:
Firman Allah (a.w): ‘Wama arsalna min rasulin illa liyuto’a bi-iznillahi.’ [Yang bermaksud: Dan, tidaklah Aku (Allah (a.w)) utuskan seorang Rasul kecuali supaya ditaati dengan izin Allah (a.w)…’] [Ayat 64, Surah an-Nisa’]. Dan, di dalam ayat al-Quran berikut pula:
Firman Allah (a.w): ‘Man (-ai) yuti’ir rasula faqad ata’allaha ....’ [Yang bermaksud: Barangsiapa mentaati Rasulallah (s.a.w) maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah (a.w)…] [Ayat 80, Surah an-Nisa’]
Firman Allah (a.w) di atas itu adalah nas dan dalil yang menunjukkan bahawa wajib bagi orang Islam itu terima dan akur dengan ketetapan Rasulallah (s.a.w) atau wajib mereka berpandukan as-Sunnah atau sunnah Rasulallah (s.a.w). Perintah tersebut diperkuatkan lagi di dalam firman Allah (a.w) dalam ayat al-Quran berikut, bahawa Rasulallah (s.a.w) itu diutuskan oleh Allah (a.w) untuk ditaati atau dipatuhi. Justeru itu, counter factualnya adalah, jika kita tidak taatkan Raulallah (s.a.w) sudah pastilah dia tidak taatkan Allah (a.w). Mknanya, kafirlah kita tanpa kita sedari!

Kita yang Islam tidak ada pilihan hanyalah: pertama, taatkan Allah (a.w), yakni akur dengan al-Quran, kerana al-Quran adalah kalam Allah (a.w); dan kedua, taatkan Rasulallah (s.a.w), yakni akur dengan ketetapan as-Sunnah. Tidak boleh, apabila telah diperintah atau disuruh oleh Rasulallah (s.a.w), kita membuat sesuatu atau meninggalkan sesuatu, kemudian kita mendengar pula suruhan dan pendapat manusia, maka kita tolak perintah dan suruhan atau ketetapan Rasulallah (s.a.w)! Jika kita berbuat sedemikian, sudah pastilah kita orang yang ‘fasiq’, yakni engkar. Engkarkan Rasulallah (s.a.w) bererti kita engkarkan Allah (a.w). Engkarkan Allah (a.w), mengikut firman Allah (a.w), kita pasti masuk ke neraka.
Saudara, Allah (a.w) memberitahu dalam al-Quran tentang pertengkaran atau perdebatan di kalangan ahli neraka di akhirat kelak. Ketika itu para ulama' dan ilmuwan atau guru-guru yang mengajarkan yang batil akan bertengkar dengan pengikut atau murid-murid mereka - Ayat 47 - 48, Surah Ghafir. Kemudia, mereka memohon agar malaikat yang menjag supaya memoho keringan azab kepada Allah (a.w). Mereka tidak ditolong, malah ditempelak oleh malaikat - Ayat 49, Surah Ghafir, dan apa jawapan malaikat? Ini dijelaskan dalam Ayat 91, Surah Ghafir.
Saudara, Allah (a.w) bri kita tahu dialogue tersebut:
Ayat 47: Ghafir: 'Wa-iza yatahajjuna fi-(in) nari ... al-ayat.' (yang bermaksud: Ketika mereka berbantah-bantahan dalam neraka, maka berkatalah orang-orang yang lemah (i.e. pengikut atau anak murid) kepada orang-orang yang sombong (=membesar diri, yakni pemimpin umat dan guru): 'Sesungguhnya kami masing-masing di dalamnya (i.e. neraka), adalah kami dulu (di dunia) pada kalian (guru/pemimpin) pengikut-pengikut kalian, hindarkanlah dari kami neraka ini.'
Ayat 48: Ghafir: 'Qalal-lazina(-as) istakbaru inna kullun fiha ... al-Ayat.' (yang bermaksud: Berkata orang-orang yang sombong (pemimpin atau guru): 'Sesungguhnya kami masing-masing semua di dalamnya (i.e. neraka), sesungguhnya Allah (a.w) sungguh-sungguh telah memutuskan Dia (hukuman) di antara hamba-hambaNya (i.e. pemimpin atau guru dan pengikut atau murid).' Jelaslah pengikut atau murid yang mendapat panduan dari pemimpin atau guru tentang ketetapan agama semasa di dunia dahulu sama-sama dalam neraka kerana kesilapan beramal dan beribadah dan kerana kesilapan aqidah, tidak berpandukan al-Quran dan as-Sunnah dalam mentadbirkan rukyah dan dalam mengajarkan ilmu. Pemimpin/guru tidak dapat memabntu yang dipimpin atau murid. Kedua-dua golongan dibalas dengan mereka kerana kesilapan di dunia. Maka dengan itulah umat Islam itu diwajibkan mengaji/belajar ilmu al-Quran dan as-Sunnah, supaya pemimpin/guru dan pengikut/murid tahu serta faham tuntutan Islam yang benar, tidaklah kelak terjerumus ke dalam neraka, berbalah-balah satu sama lain, tak berguna lagi!
Kemudian diberitahu pula event selanjutnya. Kemudian mereka memohon bantuan penjaga neraka, dalam dialogue berikut:
Ayat 49: Ghafir: 'Wa-qalal-lazina fin-nari  li-khazanati ... al-ayat.' (Yang bermaksud: Dan berkata orang-orang yang di dalam neraka (i.e. pemimpin/guru dan pengikut/murid kepada penjaga neraka jahannam: 'Berdoalah (atau, pohonlah) untuk kami kepada Than kalian supaya Dia (Allah) meringankan dari kami sehari dari azab ini.)
Ayat 50: Ghafir: 'Qalu awalam taku taktikum rusulukum bil-baiyinati ... al-ayat.' (Yang bermaksud: Berkata mereka (penjaga neraka): 'Apakah tidak datang kepada kalian beberapa rasul kalian dengan membaya keterangan yang nyata (mengenai urusan agama kalian itu)? Berkata mereka (pemimpin/guru dan pengikut/murid (menjawab): 'Bahkan!' Berkata mereka (penjaga neraka): 'Maka berdoalah (kalian sendiri mintalah apa yang kalian mahu)!' (dan berfirman Allah): 'Dan tidaklah seruan/doa/permintaan orang-orang yang kafir/kufur (dilayani) kecuali dalam kesesatan (i.e. dibiarkan sahaja mereka).) Maksudnya, tak dilayani sedikitpun.
Saudara, justeru itu, berwaspadalah. Dalam perkara akhirat tak siapa boleh tolong kalau kita silap. Kita silap ikuti ketetapan orang yang memimpin agama kita, menyuruh beramal dan beribadah tidak murni, malah batil, tidak didasari oleh al-Quran dan as-Sunnah. Allah (a.w) sebut dalam al-Quran sendiri tanggung dan sendiri dapat apa yang diri sendiri kerjakan. Ikti yang salah, kita tetap salah, orang yang menyuruh kebatilan, tidak akan dapat menolong kita. Oleh itu berwaspadalah.
Saudara, dalam blog ini kita usahakan supaya saudara semua faham dan mendapat kefahaman, supaya tidaklah saudra tergolong dari kalangan mereka yang disebutkan dalam firman Allah (a.w) ini, kerana kebatilan aqidah dan amalan ketika hidup. Belajarlah ilmu dan semaklah amalan dan jangalah ikut pendapat majoriti kerana dalam Islam pendapat majoritiy itu pasti dasarnya perasaan dan persangkaan, tanpa didasari oleh ilmu. Maka dengan itulah Rasulallah (s.a.w) memberitahu 73 golongan atau fahaman Islam di akhir zaman, 72 golongan atau fahaman (=golongan majoriti) Islam masuk neraka dan satu golongan atau fahaman Islam (=golongan minoriti) yang berjaya dapat syurga iaitu orang yang berpandukan as-Sunnah dan dia berjema'ah dalam Islam.

Jazakallahu khairah

No comments:

Post a Comment