Thursday, October 24, 2013

Peringatan: Janganlah rugikan diri di akhirat kelak

Assalamualaikum,
Saudara, adalah menjadi fahaman majoriti umat Islam di Nusantara ini bahawa fahaman kemazhaban itu adalah sejajar dengan tuntutan Islam. Walaupun, bagi mereka yang belajar ilmu al-Quran pasti bertemu - kerap kali - dengan tegahan Allah (a.w) supaya jangan berfirqah dan jangan berpecah-belah dan jangan menubuhkan perkumpulan berasingan dalam Islam.
Saudara, Islam itu utamakan kesatuan - maka dalam al-Quran dan as-Sunnah disebutkan bahawa orang iman itu bersaudara, bantu membantu tolong menolong antara satu sama lain. Orang iman itu seumpama 'bunyan' (binaan yang tinggi) setiap bahagiannya mengokohkan bahagian yang lain, tegap dan mantap dan tidak mudah kucar kacir atau runtuh. Namun, Rasulallah (s.a.w) memberitahu bahawa di akhir zaman kelak umat Islam akan berpecah-pecah bukan sahaja dalam duniawinya tetapi lebih utama dalam akhiratnya. Kesatuan orang iman itu akan roboh terombak dan pupus. Malah apabila ditanya oleh para sahabat maksud sabdanya itu, Rasulallah (s.a.w) memberitahu bahawa umat Islam ketika itu ramai - amat ramai sebagaimana sekarang di Malaysia orang Melayu itu ramai, tetapi majoriti mereka tidak faham Islam yang haq dan murni itu, mereka beramal tanpa didasari ilmu, tetapi sama sebagaimana masyarakat Arab ketika Nabi Muhammad (s.a.w) diutus Allah (a.w) sebagai Rasul. Mereka ikuti amalan dan agama nenek moyang mereka, tanpa terlebih dahulu meneliti apakah warisan nenek moyang meerka itu benar atau silap! 
Demikian jugalah orang Melayu khususnya, dan orang Islam di Nusantara umumnya. Rasulallah (s.a.w) memberitahu dalam hadith yang dimaksudkan itu umat Islam zaman itu memang ramai, tapi seumpama buih dipermukaan air lautan saja, apakala di tiup angin atau dilanda ombak, maka bercerai serta musnahlah buih tersebut. Tak bermakna sedikitpun. Kalau adapun tak mendatangkan apa-apa manfaat kepada manusia, dan kalau takdapun tak disedari ketiadaan mereka. Kenapa terjadi begini? Kerana manusia cintakan dunia. Sehinggakan kalau ada 'ulama' tak bertauliah mengajarkan yang haq dipersoal atau dipersendakan. Kalau ada orang yang mengakui ulama' kerana dia ada Ph D atau dia tu penceramah motivasi berjaya, lulsan dari universiti ivy legues negara-negara Islam spt al-Azhar, maka disanjung apa-apa yang keluar dari mulutnya sebagai benar! Maka kerana itu semakin jahillah orang Melayu dan umat Islam.
Saudara, dalam perkara berjema'ah, ramai umat Islam terutama para ulama dan ilmuwan Islam yang sangkal hakikat kewajipan berjema'ah itu. Atau, paling kurang mereka tafsirkan kewajipan berjemaah itu sedemikian rupa datau sedemikian cara sehingga akhirnya diputuskan Islam itu tidak mewajibkan brjema'ah. Ini amat jelas apakala kesemua kitab tafsir al-Quran mentafsirkan Ayat 103, Surah ali-Imran tanpa menterjemahkan kalimah 'jami'an' atau menterjemahkannya sebagai merujuk kepada 'semua perkara' dalam masyarakat umat Islam secara umu atau setiap umat Islam yang mengikuti fahama Mazhab as-Syafie adalah umat Islam yang 'berjema'ah'.
Saudara, sebenarnya tuntutan Islam itu apa? Kita sudah sebutkan konsep 'kemurnian' Islam dalam konteks aqidah dan syariatnya serta pengamalan ketetapan-ketetapannya. Aqidah Islam itu murni lagi suci jika umat Islam tidak amalkan sesuatu yag bersifat atau bercorak kesyirikan atau syirik. Syariat Islam itu murni dan suci sekiranya umat Islam berpandukan semata-mata al-Quran as-Sunnah sebagai panduan amalan dan ibadah dan panduan hdup mukmin. Pengamalan Islam itu murni dan benar jika, umat Islam sempatkan dirinya belajar ilmu al-Quran dan as-Sunnah, tanpa membukapun kitab-kitab karangan manusia mengenai Islam.
Hakikatnya jelas, Allah (a.w) dan RasulNya memberitahu bahawa agama Islam itu murni jika umatnya beramal dan beribadah dalam Islam menenuhi beberapa syarat utama; iaitu: pertama, sah Islam mereka jika panduannya adalah al-Quran dan as-Sunnah dan dia anuti secara berjema'ah; kedua, mereka tidak amalkan atau cemarkan aqidah dan amalan serta ibadah mereka sesatu yang bersifat syirik, kurafat, tahayul, taklid dan bida'ah dan kemudian tida mengerjakan amalan dan ibadah tanpa sandaran ilmu yang haq; ketiga, niatnya adalah sebagaimana yang ditetapkan oleh  Allah (a.w), iaitu ingin mendapat kerahmatan Allah (a.w) (i.e. syurga) dan takutkan siksaan Allah (a.w) (i.e. neraka); dan keempat, mereka mengilmukan diri mereka dengan sumber ilmu yang haq - al-Quran dan as-Sunnah - baru mengejakan amalan dan ibadah, kerana pasti mereka amalan dan ibadahnya benar.
Saudara, maka dengan itulah kita perjelaskan hakikat berjema'ah dalam Islam dan hakikat berimam, yakni mempunyai jema'ah yan formal, yang diketuai oleh seorang imam yang diangkat oleh jema'ah umat Islam untuk menguruskan agama Islam.

Berhimpun menunggu hisaban di belakang imam

Sauadra, keperluan jema'ah umat Islam yang formal dengan diketuai oleh seorang imam yang khusus disperjelaskan dalam firman Allah (a.w) berikut:
Firman Allah (a.w): ‘Yauma nad-‘u kulla unasin bi-imamihim … al-ayat’ (Yang bermaksud: (Ingatkanlah) Pada hari itu (yakni hari kiamat) Kami (Allah) panggil tiap-tiap manusia (i.e. umat Islam) dengan imam-imam (i.e pemimpin) mereka); maka didatangkan/diberikan Kitab Catatan Amalannya dengan tangan kanannya maka mereka akan membaca Kitab mereka dan mereka tidak akan dizalimi sedikitpun (i.e. diberi ganjaran pahala yang dijanjikan Allah (a.w) terhadap segala malan dan ibadahnya, tidak dikurangi sedikitpun.) - Ayat 71, Surah al-Isra’
[Nota: Kita diberitahu setelah kimat dunia dan bermulanya ‘alam akhirat, manusia dibangkitkan, kesemuanya berjalan menuju ke padang makhsyar untuk menerima Kitab Catatan Amalan masing-masing untuk dihisab, di timbang di mizan dosa pahala, bagi menentukan siapa dapat syurga dan siapa dapat neraka.
Semasa manusia itu hidup di dunia, malaikat Rakib (= yang dekat) dan Atid (= yang hadhir/mencatit) atau Kiraman (=yang mulia) dan Katibin (= yang menulis) mencatatkan segala apa yang dikerjakan dan dikatakan semenjak baligh sampai ajalnya. Orang kafir dibangkitkan dari kubur mereka dalam keadaan buta (kerana tidak menerima agama Allah (a.w)). Orang Islam yang tidak mengikuti atau mengamalkan syariat Islam berdasarkan as-Sunnah juga dibangkitkan dalam keadaan buta (kerana ‘buta hati’, tidak mahu menerima kebenaran). Orang Islam menuju ke Telaga al-Kauthar untuk minum bagi menghilangkan dahaga mereka. Sesiapa yang minum air al-Kauthar tidak akan haus selama-lamanya. Ketika berhimpun di padang makhsyar itu manusia berdiri di atas bumi yang permukaannya adalah tembaga dan matahari didekatkan sejengkal di atas kepalamereka. Apabila menghampiri al-Kauthar itu, malaikat menghalang segolongan orang Islam dari minum airnya, kerana mereka itu tidak menerima syariat Nabi (s.a.w) semasa hidup mereka, membuktikan mereka membenci ajaran Rasulallah (s.a.w) semasa hidup mereka.
Rasulallah (s.a.w) memberitahu umat beliau – umat Islam – bahawa tidak beriman seseorang yang akui dirinya Islam dan beriman itu jika dia tidak mengasihi Rasulallah (s.a.w) melebihi atau mengatasi kasih sayangnya kepada kedua ibu bapanya, anakanya dan manusia selainnya. Maksudnya, Islam mewajibkan umatnya supaya mengutamakan Rasulallah (s.a.w), kerana sesiapa yang mengutamakan Rasulallah (s.a.w) bererti dia mengutamakan Allah (a.w), sebagai tanda kesyukurannya kepada Allah (a.w) yang menciptakannya dan memberi peluang kepadanya untuk hidup di dunia. Allah (a.w) memberitahu manusia dalam Ayat 80, Surah an-Nisa’: ‘Man (-ai) yuti’ira-rasula faqad ata’allaha.’ (Yang bermaksud: Sesiapa yang taatkan Rasulallah (s.a.w) pasti diakui telah mentaati Allah (a.w)).
Allah (a.w), pada Ayat 31, Surah ali-Imran, menyuruh Rasulallah (s.a.w) memberitahu manusia: ‘Qul in kuntum tuhibbunallaha fat-tabi’uni yuhbibkumullahu wa-yaghfirlakum zunubakum ...’ (Yang bermaksud: Katakanlah (Muhammad) Jika ada kamu kasihkan Allah (a.w) maka ikutilah aku nescaya mengasihi Allah (a.w) akan kamu dan mengampunkan (oleh Allah (a.w)) dosa-dosa kamu ...)
Kasihkan Allah (a.w) adalah bukti kecintaan serta kesyukuran manusia kerana diberi peluang hidup di dunia dan diberikan begitu banyak serta berbagai nikmat yang tak mungkin terhitung oleh mereka. Maka, wajarlah sebagai bukti kesyukuran itu, manusia itu terima perintah dan ketetapan Allah (a.w). Ketetapan Allah (a.w) itu disampaikan oleh Utusannya, Rasulallah (s.a.w). Maka sebagai bukti terhutang budinya mereka kepada Allah (a.w), wajib baginya ikuti ketetapan dan panduan Rasulallah (s.a.w0,yakni ikuti al-Quran dan as-Sunnah. Jika manusia itu enggan ikuti al-Quran dan as-Sunnah, maka mereka sudah pasti tidak cintakan Allah (a.w). Namun kerana sifat pemurah Allah (a.w) itu, kalau bencikan Diapun, manusia tetap diberikan rezki – seringkali melimpah ruah pula, tetapi di akhirat mereka akan dibangkitkan buta (kerana buta hati ketika di dunia) – dan akan terus di lemparkan oleh malaikat masuk neraka, kerana di akhirat Allah (a.w) hanya cintakan hambaNya yang mengakui Allah (a.w) saja tuhan manusia dan tuhan segala-galanya, serta patuh dan taat kepada perintah dan ketetapannya dan ketetapan RasulNya.
Sehubungan itulah Allah (a.w) memberitahu bahawa sesiapa yang taatkan Allah (a.w) dan taatkan Rasulallah (s.a.w), pasti dapat syurga – Ayat 13, Surah an-Nisa’. Sebaliknya, sesiapa yang ingkarkan Allah (a.w), ingkarkan RasulNya dan melanggar ketetapan-ketetapan yang telah dibatasi – hukum hudu dan lain-lain ketetapan khusus , pasti masuk neraka – Ayat 14, Surah an-Nisa’. Rasulallah (s.a.w) memberitau setiap umatnya – orang Islam yang akui Allah (aw) tuhannya yang Esa dan Rasulallah (s.a.w) tu Utusan Allah (a.w), akan masuk syurga, kecualiumatnya yang ‘abba’. Apabila ditanya oleh ara sahabat siapa yang ‘abba’? Rasulallah (s.a.w) memberitahu, umatnya yang ‘abba’ itu adalah umatnya yang enggan mentaati ketetapannya. Contohnya: Jka Rasulallah (s.a.w) melarang umatnya jangan amalkan bid’ah, kekal diamalkan, maka mereka tergolong orang yang ‘abba’ (=enggan) terima ketetapan Rasulallah (s.a.w), maka pasti tak masuk syurga, wal iya zubillah. Rasulallah (s.a.w) menyuruh umatnya berjema’ah dalam menganuti dan mengamalkan syariat Islam, jika tidak terima ketetapan tersebut pastilah orang itu ‘abba’ (=enggan). Bukan sahaja dia enggan terima perintah Rasulallah (s.a.w), dia enggan ikuti perintah Allah (a.w) – Ayat 103, urah ali-Imran.
Jelasnya, jika kita menolak satu ketetapan as-Sunnah bererti kita tak taat. Kalau tak taati Rasulallah (s.a.w), bererti tidak taatkan Allah (a.w) – counter factual kepada Ayat 80, Surah an-Nisa’. Manusia berhimpun di padang makhsyar itu selama 50,000 tahun, menunggu Kitab Catatan Amalan masing-masing. Setiap orang yang akui dirinya Islam memiliki 99 buah kitab. Setiap lembaran (i.e. mukasurat) kitab itu panjangnya/lebarnya sejauh mata memandang. Tak menghairankan! Kenapa? Fikirkanlah, setiap saat malaikat akan menuis dan mencatit – Rakib (yang hampir) dan Atid (yang mencatit) atau Kiraman (yang mulia) dan Katibin (yang menulis), menulsi segala sesuatu yang kita ucapkan dan lakukan, semenjak kita mencapai umur baligh – 15 tahun sampailah tiba ajal kita. Pastilah banyak yang ditulis dan tertulis. Semasa berhimpun itulah orang Islam berbaris di belakang imam masing-masing seperti yang disebutkan dalam firman Allah (a.w) di atas (i.e. Ayat 71, Surah al-Isra). Imam membuat penyaksian terhadap kesemua anggota jema’ahnya. Imam semasa hidupnya berkewajipan membimbing rukyahnya dalam memahami tuntutan Islam dan cara bagaimana syariat Islam itu dilaksanakan supaya menepati ketetapan Allah (a.w) pada Ayat 56 Surah az-Zariat: ‘Wam-ma khalaqtul jinna wal-insa illa li-ya’budini (Yang bermaksud: ‘Tidaklah Aku (Allah) jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan/memperhambakan/menyembah kepada Aku (Allah) itu). Manusia yang syirik dan kafir kerana tidak beriman dengan Allah (a.w) dan RasulNya, tiada apa-apa catatan dalam Kitab Catatan Amalan, kerana kesemua yang baik yang dituturkan dan dikerjakan, tidak diterima Allah (a.w), tidak mendapat pahala, sia-sia saja. Maka kiraan pahala kosong (=zero), maka tak perlu berhimpun menunggu kitab mereka. Demikian jugalah yang akui Islam tetapi munafiq serupa, malah lebih cepat dicampakkan ke dalam neraka kerana berada di tingkat neraka yang terkebawah dari tingkat neraka orang yang syirik dan kafir. Orang Islam bagaimana?
Orang Islam yang tidak termasuk dalam golongan munafiq, akan berhimpun di padang maksyar di belakang imam masing-masing – Ayat 71, Surah al-Isra’. Kemudian mereka akan diberikan kitab masing-masing – sama ada dari sebelah kanannya (=ahli syurga) atau dari sebelah kirnya (=ahli neraka). Umat Islam yang tidak berimam akan merayau-rayau mencari imam mereka. Imam masing-masing menyaksikan, kerana Allah (a.w) akan menanya para imam apakah mereka (imam) telah melaksanakan tanggungjawab memimpin jema’ahnya dengan baik? Apakah mereka sudah diberitahu perintah dan ketetapan Allah (a.w)? Apakah mereka telah disampaikan syiar Islam yang dibawakan oleh Rasulallah (s.a.w)? Para imam menyaksikan tentang program bimbingan yang dilaksanakan semasa hidup rukyah mereka dahulu. Para imam dipertanggung jawabkan tentang usaha mereka dalam menyedarkan serta membimbing rukyah mereka ketika di dunia dahulu, dari kegelapan iman dan kesesatan kepada cahaya keimanan dan kejayaan.
Sehubungan itulah, umat Islam yang tidak berjema’ah, pasti tiada imam yang membimbing mereka. Maka, ketika berhimpun itu, mereka akan mundar mandir, lari ke sana ke mari mencari orang untuk menjadi ‘Imam’ mereka ketika berbaris itu. Maka di sisnilah hakikat ketetapan Islam tentang berjema’ah dan berimam itu – tidak Islam jika tidak berjema’ah dan seumpamanya. Nas dan dalil al-uran dan as-Sunnah banyak menyebutkan bahawa Imam itu adalah orang yang diangkat rukyah – segolongan umat Islam untuk memimpin jema’ahnya – buaknlah ‘imam’ mazhab. Ayat ini secara terang-terangan membatalkan pendapat para ulama’ dan ilmuwan arus perdana bahawa Imam mereka adalah imam-imam mazhab. Malah, masyarakat Melayu meyakini bahawa ‘ahlus sunnah wal-jama’ah’ itu imamnya hanyalah Imam as-Syafie, tak kira zaman mana mereka hidup.
Selain itu, dalam Surah al-Kauthar kita diberitahu bahawa umat Islam yang ‘membenci’ Rasulallah (s.a.w) tidak diakui sebagai umat beliau di akhirat kelak! Malah dalam as-Sunnah disebutkan bahawa semua orang Islam yang lahir zaman terbentuknya syariat Islam yang dibawakan oleh Rasulallah (s.a.w) sehinggalah terjadinya kiamat adalah ‘potentially’ umat Muhammad (s.a.w). Tetapi, jika sepanjang hidunya sampai ajalnya mereka tidak menepati ketetapan mengenai Islam yang haq lagi murni – yakni ikuti as-Sunnah dan berjema’ah, niatnya murni, amalan dan ibadahnya murni di dasari ilmu al-Quran dan as-Sunnah, dll yang telah disebutkan, tidak diterima sebagai umat Muhammad (s.a.w), maka tidak diberi laluan oleh para malaikat minum air Telaga al-Kauthar. Mereka itu ‘in reality’ bukanlah umat Muhammad (s.a.w), kerana, antara lain, disebutkan bahawa malaikat yang menjaga al-Kauthar itu memberitahu Rasulallah (s.a.w) - yang protest - bahawa selepas wafatnya beliau, mereka tersebut amalkan banyak perkara yang tidakpun terdapat dalam al-Quran dan as-Sunnah. Mereka tidak diakui umat Muhammad (s.a.w), maka terlepas peluang minum air Telaga al-Kauthar yang menhapuska kehausan mereka menunggu di padang makhsyar itu selama 50,000 tahun (dan sehari di sana sama dengan 1,000 tahun tahun dunia) untuk diserahkan Kitab Catatan Amalan masing-masing. Episod ini selari dengan yag diberitahu oleh Rasulallah (s.a.w) bahawa umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan atau fahaman Islam, 72 golongan atau fahaman Islam masuk neraka dan hanya satu golongan atau fahaman Islam sahaja yang berjaya mendapat syurga, iaitu mereka yang panduan amalan dan ibadah serta hidupnya adalah as-Sunnah dan mereka berjema’ah.

Jazakallahu khairah

No comments:

Post a Comment