Friday, October 25, 2013

Peringatan: Jangan rugikan diri ... (Samb.)

Assalamualaikum,
Saudara, kita teruskan penelitian kita tentang suatu hakikat atau ketetapan mutlak dalam Islam yang mengesahkan keIslaman kita, iaitu berjema'ah dalam Islam. Sudah banyak ilmu kita tahu, namun kita sempurnakan ilmu kita tersebut dalam beberapa post yang akan menyusul dalam blog ini.

Islam dan Kewajipan Berjema’ah dan Berimam
Umat Islam beruntung 
 
Saudara, dalam post-post yang lalu kita teah faham bahawa sahnya keIslaman seseorang yang akui dirinya Islam dan berian itu, adalah dia ikuti dan contohi Rasulallah (s.a.w) dalam menganuti Islam dan mengerjakan segala suruhan dan perintah dan dalam menjauhi larangan dan tegahan, dan dia berjemaah dalam Islam. Hadith berikut menyebut 3 perkara yang menguntungkan umat Islam zaman ini, berbanding dengan umat Islam zaman-zaman sebelum Rasulallah (s.a.w).
Diriwayatkan hdith dari Abi Malik, yakni asy’ari berkata: ‘Telah bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Innallah ajarakum min thalathin khilalin an la yad’u ‘alaikum nabiyukum fatahliku jami’an wa-an la yazhara ahlul batili ‘ala halil-haqqi wa-an la tajtami’u ‘ala dolalatin.’ (Yang bermaksud: Sesungguhnya Allah (a.w) telah menyelamatkan Allah (a.w) atas kamu tiga perkara: (pertama) bahawa tidak mendoakan berat atas kamu oleh nabi kamu maka (jika didoakan maka) rosak kamu sekelian; (kedua) tidak akan menang ahli batil (i.e. orang kafir dan orang yang menentang syariat agama Allah (a.w) yang benar lagi murni (yakni, panduannya al-Quran dan as-Sunnah dan caranya mengamalkannya berjema’ah), mengalahkan ahli haq (=benar) (yakni, orang yang Islam berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah secara berjema’ah) oleh ahli batil (yakni, orang Islam yang mencemarkan Islam dengan mencampurkan panduan manusia kepada panduan al-Quran dan as-Sunnah); dan (ketiga) bahawa tidak mengumpulkan kamu ‘atas kesesatan (= orang Islam yang mengamalkan agamanya berpandukan selain al-Quran dan as-Sunnah)). [Hadith Abu Daud, Kitab Fitan (Fitnah)]
[Nota: Dalam hadith ini kita dibertahu bahawa umat Nabi Muhammad (s.a.w) – yakni kita semua yang Islam – sangat beruntung dalam tiga perkara yang dijamin Allah (a.w); iaitu: Pertama, walaupun manusia umumnya, dan umat Islam khususnya, tidak mentaati atau menerima syariat Islam al-Quran dan as-Sunnah sepenuhnya atau sebahagiannya, Rasulallah (s.a.w) tidak mendoakan kemusnahan atau kehancuran terhadap umatnya yang engkar atau mahu menerima agama yang dibawakan. Tidak sebagaimana para Rasul dan Nabi terdahulu. Contohnya, umat Nabi Nuh (a.s) kerana ingkarkan beliau tidak mahu mengikuti agama yang dibawanya didoakan kemusanahan mereka, maka kesemua manusia yang tidak iman, yakni tidak menaiki bahterannya, mati ditenggelami air ketika banjir besar dunia. Umat Nabi Solleh (a.s) dimusnahkan Allah (a.w) kerana melanggar perintah nabi Soleh jangan membunuh unta mukzizatnya yang diberikan oleh Allah (a.w). Umat Nabi Lut (a.s) dimusnahkan Allah (a.w) dengan menterbalikkan bumi ke atas mereka kerana mengamalkan kemaksiatan homoseks dan lesbianism - hubungan kelamin luar tabi’i. Firaun dan kuncu-kuncunya Haman, Qarun dan bala tenteranya ditenggelamkan oleh Allah (a.w) di Laut Merah kerana menentang Musa (a.s) dan Harun (a.s) yang membawakan syariat agama Allah (a.w) dengan panduan Kitab Taurat. Demikian jugalah kaum Nabi Hud (a.w) yang umatnya dimusnahkan melalui tiupan angin panas yang kencang bertiup tujuh malam delapan hari, mematikan mereka bergelimpangan. Umat para nabi terdahulu, jika menentang para rasul dan syarait agama Allah (a.w) yang dibawakan, di doakan oleh rasul atau nabinya siksaan ketika di dunia lagi. Umat Muhammad (s.a.w) bernasib baik, kerana Rasulallah (s.a.w) tidak meminta Allah (a.w) turunkan azab ketika di dunia, tetapi diminta ditangguhkan di akhirat, supaya mereka berkesempatan bertaubat memohon keampunan Allah (a.w), dan menyediakan diri untuk taat sebelum ajal mereka sampai. Justeru itu, walaupun ingkar tidak mahu Islam, atau Islam tetapi menolak as-Sunnah, diberi peluang terus hidup, dan siksaan Allah (a.w) diminta Rasulallah (s.a.w) ditangguhkan di akhirat.
Kedua, dalam perkara Islam yang haq yang syariatnya adalah al-Quran dan as-Sunnah tidak akan dapat diatasi atau dikalahkan oleh agama lain atau fahaman Islam yang batil, yang tidak berpandukan al-Quran dan as-Sunnah. Walaupun majority umat Islam mencampurkan panduan mengenai Islam dengan pelbagai perkara spt fahaman tahyul, kurafat, taklid, bid’ah dan sebagainya, umat Islam yang berpandukan kepada ilmu dan panduan yang haq – al-Quran dan as-Sunnah – kekal akan berjaya sampai kiamat dunia.
Ketiga, Allah (a.w) menjanjikan bahawa umat Islam yang berpandukan dan berpedomankan al-Quran dan as-Sunnah tidak akan sesat. Umat Islam yang mengketepikan atau mencampuradukkan panduan Islam dengan panduan sumber selain al-Quran dan as-Sunnah pasti akan sesat akhirnya. Sehubungan itulah Rasulallah (s.a.w) memberitahu bahawa beliau tinggalkan dua perkara yang kalau umatnya berpegang teguh dengan kedua-duanya itu pasti tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu panduan al-Quran dan as-Sunnah. Sesiapa yang meremehkan dan tidak mengutamakan panduan al-Quran dan as-Sunnah dan meninggalkan panduan selain al-Quran dan as-Sunnah pasti sesat. Malah menolak ketetapan al-Quran dan as-Sunnah menjadikan pelakunya jatuh kafir. Dan, segala amalan dan ibadahnya tidak diterima Allah (a.w). Dan, di akhirat nanti catatan dalam Kitab Catatan Amalannya dalam perkara pahala kosong semata-mata! Namun, catatan dosanya banyak. Pertama, kerana segala amalan dan ibadahnya tidak diterima, maka seolah-olah tidakpun mengerjakan sebarang amalan dan ibadah yang perintahkan dikerjakan; dan kedua, catatan dosa dan keaslahannya banyak kerana sesuatu yang berdosa tetap dicatitkan.]

Jazakallahu khairah


No comments:

Post a Comment