Wednesday, October 2, 2013

Haji dan Umrah: Jadilah ...Berwaspadalah!

Assalamualaikum,
Saudara, sebelum kita teruskan membincangkan tajuk/topik penting ini, elok kita teliti beberapa hadith berikut, yang merupakan peringatan yang penting bagi kita semua:


Peringatan pertama, dalam hadith berikut:

Hendaklah Disegerakan Berhaji

Diriwayatkan hadith dari Ibnu Abbas (r.a) berkata: ‘Telah bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Man aradal hajja falyata’ajjal.’ (Yang bermaksud: Barangsiapa hendak mengerjakan haji hendaklah disegerakan olehnya (mengerjakan haji).) [Hadith Abu Daud]


Peringatan kedua, melalui hadith beikut:
Haji dan umrah itu menghakis dosa dan menghapuskan kefakiran.
 
Diriwayatkan hadith dari Dyaqiq hadith dari Abdullah bin Masud (r.a) berkata: ‘Telah bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Tabi’una bainal hajji wal-‘umrati fainnahuma yanfiyanil faqra waz-zunuba kama yanfil kiru khabathal-hadidi walz-zahabi wal-fiddati walaisa lilhajjatil mabrurati illal jannah.(Yang bermaksud: Aku menyuruh kamu mengerjakan haji dan umrah maka sesungguhnya kedua-duanya menghapus dari kefakiran dan dosa-dosa sebagaimana penyembur api (furnace) (yang digunakan oleh tukang besi dsbnya) melebur atau membersihkan besi dan emas dan perak dari karat-karatnya dan tidaklah (mendapat ganjaran) haji mabrur (yang baik) kecuali mendapat syurga.) [Hadith at-Termidzi, Kitab Haji]

 
Peringatan ketiga, melalui hadith berikut:

Perbelanjaan haji seumpama perbelanjaan untuk fi sabilillah
 
Menceritakan hadith oleh ‘Atak bin Sai’ hadith dari Abi Zuhair hadith dari Abdullah bin Buraidah hadith dari bapanya berkata: ‘Bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘An-nafaqatu fil-hajji kal-nafaqati fi sabilillahi bisab’i miati di’fin.’ [Yang bermaksud: Adapun nafkah (atau perbelanjaan atau biayaan) di dalam haji (yakni, kerana mengerjakan) (adalah) seumpama perbelanjaan dalam fi sabilillah (yakni, perbelanjaan membela agama Allah) (dan mendapat pahala) dengan gandaan 700 gandaan.] [Hadith Ahmad, di dalam Musnad]

Peringatan keempat, melalui hadith berikut:
Banyaknya gandaan pahala ibadah di Masjidil Haram
 
Diriwayatkan hadith dari Ismail bin Abi Khalid hadith dari Zadan berkata: ‘Jatuh sakit Ibnu Abbas (r.a) suatu sakit yang bersangatan, maka memanggil dia akan anak-anaknya maka mengumpulkan mereka sekelian, maka berkata dia: ‘Aku mendengar Rasulallah (s.a.w) bersadba: ‘Man hajja min makkata masyian hatta yarji’u ila makkata katabaallahu lahu bikulli hatwatin sab’a miati hasanatin mithla hasanatil-harami.'(Yang bermaksud: Barangsiapa (mengerjakan ibadah) haji dari Mekah berjalan kaki sehingga kembali ke Mekah ditulis Allah (a.w) baginya dengan tiap-tiap langkahnya 700 kebaikan, setiap kebaikan seumpama kebaikan al-Haram.) Dikatakan (yakni, ditanya oleh) para sahabat: ‘Apa dia kebaikan al-Haram?’ Bersabda (Rasulallah (s.a.w): ‘Bagi setiap kebaikan 100,000 kebaikan (i.e. digandakan pula sebanyak itu, i.e. 100,000 kebaikan)’.] [Hadith al-Hakim, di dalam al-Mustadrak, Kitab Manasik]
 
Peringatan kelima:
Mampu Kemudian Mati Tidak Mengerjakan Haji, Kafir

Menceritakan Hilal bin Abdullah, hamba merdeka Rabi’ah bin ‘Amru Ibni Muslim al-Bahiliu, menceritakan hadith kepadanya oleh Abu Ishak al-Hamdiyu hadith dari Harith, hadith daripada Ali (r.a) berkata: ‘Telah bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Man malaka zadan wa-rahilatan tubalighuhu ila baitillahi walam yahujja fala ‘alaihi an yamutu yahudiyan wa-nasraniyan wa-zalika annallaha yaqulu fi kitabihi ‘Walillahi alannasi hijjul baiti manistota’a ilaihi sabila.’ (Yang bermaksud: Barangsiapa diberi kekuasaan (yakni, kesempatan dan bekalan) dan kenderaan untuk mengerjakannya (haji) ke Baitullah dan tidak mengerjakannya maka tiada baginya (Islam) apakala mati dia maka mati dia sebagai seorang Yahudi atau orang Nesrani, dan demikianlah bahawasanya Allah (a.w) berfirman di dalam KitabNya (yakni, al-Quran): ‘Dan diwajibkan oleh Allah (a.w) atas manusia menunaikan haji ke Baitullah sekuat mampu mereka mengadakan perjalanan kepadanya’ (Ayat 97, Surah ali-Imran di atas yang dirujuk).) [Hadith at-Termidzi, Kitab Haji]

Saudara, ramai orang Islam - tua ataupun muda - sentiasa bertangguh untuk melambat-lambatkan menunaikan haji. Ada yang terfikir bahawa biarlah 'puas hidup' dahulu, buat apa-apa kehendak hati kemudian naik haji, kata mereka, semuanya dosa akan terhakis dan terhapus, kerana balik haji dapat haji mabrur, semua dosa terhakis, kembali seumpama bayi dalam keadaan fitrah! Inilah kesilapan di kalangan orang Melayu, khususnya kerana jahil ilmu. 
Benar, haji mabrur itu menghakis semua dosa dan kembali seperti dalam keadaan fitrah. Tapi, dengan syarat ibadah haji itu betul dan benar di buat menconcotohi atau tetap murni sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah (a.w) - dalam al-Quran, dan sebagaimana yang ditetapkan dan dicontohkan oleh Rasulallah (s.a.w) dalam as-Sunnah. Ingat pesanan Rasulallah (s.a.w): 'Khuzu 'anni manasikakum .' (Yang bermaksud: Ambillah dari aku (Nabi) cara kamu mengerjakan haji) dan 'Man 'amila 'amalan laisa fihi minni, fahua raddun' (Yang bermaksud: Sesiapa yang beramal dengan suau amalan yang tiada di dalam amalan tersebut didatangkan dari aku (Nabi), maka amalan terebut ditolak (i.e. tidak diterima Allah (a.w)) dan: 'Al-Ilmu qabla amal' (Yang bermaksud: Berilmulah dahulu sebelum beramal/kerjakan sesuatu amalan); dan firman Allah (a.w): 'Wa-la taqfu ma laisa bihi ilmun' (Yang bermakud: Janganlah kalin kerjakan sesuau tanpa terlebih dahulu tahu imu mengenainya - Ayat 36, Surah al-Isra'
Kalau niatnya lari (Ayat 57, Surah al-Isra') dan kalau asas dan panduan ilmu amalan tersebut lari dari as-Sunnah (Ayat 36, Surah al-Isra'), tidak terjaga pantang larangnya (ketika di Mekah terus mengamalkan hidup lagha (=sia-sia menghabikan waktu), tidak memaksimumkan amalan di Masjidil Haram), berbual kosong, mengat dan mencaci, mengumpat, menaruh buruk sangka terhadap orang dan sebagainya, manakan mungkin dapat Haji Mabrur! Yang lebih utama diperhatikan adalah peringatan di atas, kalau sudah mampu mengerjakan haji - ada wang ringgit yang cukup untuk menampung keluarga yang ditinggalkan dan mampu secara fisikalnya untuk berjalan ke Mekah untuk haji,maka wajib baginya mengerjakan haji secepat mungkin, kerana jika ditakdirkan sampai ajal mautnya, tak kerjakan haji, maka dihukum mati sebagai orang Yahudi atau Nesrani, maksudnya mati sebagai orang yang kafir, wal iya zubillah. Bukan senang nak dapat haji mabru yang ganjarannya adalah syurga pasti.
Jelaslah begitu utamanya ibadah haji itu. Umrah tak begitu utama, kalau mati tak kerjakan umrah masih ok, tapi kalau mati tak kerjakan haji, maka dihukumi kafir. Begitu jugalah solat fardu yang lima. Kalau ditinggalkan satu waktu dengan sengaja bukan kerana terhalang (spt ketika dalam peperangan dengan musuh Islam atau lain-lain hururaya), maka jatuh kafir secara instant tanpa maaf. Kalau mati pula setelah masuk suatu waktu solat fardu, maka terlalai atau dilambat-lambatkan, maka sampai ajal, mati kita, maka mati dalam kekafiran. Oleh itu berwaspadalah. Jangan permudahkan tanggung jawab kita terhadap Allah (a.w) kerana manusia diperintah oleh Allah (a.w) pada Ayat 56 Surah az-Zariat: 'Wa-ma khalqtul jinna wal-insa illa li-yabuduni" itu (Yang bermaksud: Aku (Allah) tidaklah jadikan jin dan manusia, kecuali untuk mengabdikan/memperhambakan diri/ beribadah kepada Aku (Allah)).
Jazakallahu khairah

No comments:

Post a Comment