Wednesday, October 30, 2013

Peringatan: Jangan jadi orang yang bodoh dan sombong

Assalamualaikum,
Saudara, dalam al-Quran Allah (a.w) sering memperingatkan manusia dan hambaNya yang Islam dan beriman perkara yang menjadi tajuk penelitian kita dalam post ini - iaitu 'orang yang bodoh' dalam Islam dan 'orang yang sombong' dalam Islam. Siapakah yang dikatakan bodoh dalam Islam? Orang yang tidak mentaati perintah Allah (a.w): 'Wa-la taqfu ma laisa bihi ilmun.' (Yang bermaksud: janganlah kalian kerjakan sesuatu (amalan dan ibadah dalam Isam) tanpa terlebih dahulu tahu ilmu mengenai apa yang diamal dan diibadahkan) - Ayat 36, Surah al-Isra dan perintah Rasulallah (s.a.w): 'Al-ilmu qabla 'amal' (Yang bermaksud: Beramallah dengan didasari ilmu.) . Kita yang Islam itu diberitahu bahawa lmu yang diwajibkan kita belajar dan faham mengenai aqidah Islam dan syariat Islam adalah al-Quran dan as-Sunnah dan ilmu faraid. Kalau kita akui diri kita Islam, tapi takun melapangkan masa belajar al-Quran (membaca, faham maksudnya dan penjelasannya - tafsirnya) dan kemudian belajar pula al-Hadith yang menjelaskan secara terperinci segala sesuatu mengenai perterjemahan dimensi-dimensi aqidah dan pelaksanaan segala perintah Allah (a.w), maka kita dihukumi 'bodoh' (i.e. jahil) dalam Islam. Bukan setakat bodoh, kiat mendapat dosa pula setiap saat, kalau tidak berusaha belajar al-Quran dan as-Sunnah.
Saudara, dalam suatu sabda Rasulallah (s.a.w) 'orang yang bodoh' itu adalah orang yang tidak mahu terima sesuatu yang haq. Apa yang haq? Segala sesuatu yang difirmankan Allah (a.w) dalam al-Quran dan sesuatu yang disabdakan oleh Rasulallah (s.a.w) dalam as-Sunnah. Orang yang bodoh itu menfikan yang haq atau yang benar. Dalam Islam 'orang yang dikatakan sombong' itu adalah orang yang tidak mahu menerima yang haq atau kebenaran, apabila diberitahu sesuatu itu oleh seorang yang Islam dan beriman, dia menafikannya atau dia tidak mempercayainya, malah mempersoalkannya. Dia melihat siapa yang bercakap dan bukan apa yang dicakapkan. Kita diberitahu oleh Rasulallah (s.a.w) bahawa seseorang yang dkatakan bersifat sombong walaupun sebesar zarah dalam hatinya tidak akan masuk syurga, walaupun dia Islam yang mengerjakan amalan dan ibadah secara istiqamah. Oleh itu berwaspadalah.

Beramal hanya Setelah Tahu Ilmunya 
 
Firman Allah (a.w): ‘Wa-la taqfu ma laisa bihi ilmun … al-ayat’ (Yang bermaksud: Dan, janganlah kamu kerjakan (atau ikuti atau amalkan) sesuatu apa-apa yang kamu tiada ilmu mengenainya (i.e. apa-apa yang dikerjakan seumpama amalan dan ibadah)’; [dan sambungan ayat tersebut bermaksud] ‘Sesungguhnya pandengaran kamu (i.e. telinga), dan penglihatan kamu (i.e. mata) dan hati kamu kesemuanya atas kamu akan ditanya/disoal (yakni, kamu dipertanggungjawabkan tentang apa yang kamu kerjakan atau amalkan dan ibadahkan serta katakan) (ketika di akhirat kelak).’ [Ayat 36, Surah al-Isra']
[Nota: Antara pra-syarat utama Islam dalam beramal dan beribadah adalah firman Allah (a.w) ini adalah orang Islam tidak boleh beramal berdasarkan kejahilan atau bertaklid (i.e. tengok orang buat begitu dan begini, kita tiru dan buat, atau kita tanya sebarang orang tentang sesuatu amalan. Kita diwajibkan belajar dahulu ilmu mengenai tuntutan Islam berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah. Bila belajar (atau ngaji) kita tahu kesemua ketetapan Allah (a.w), bentuk-bentuk ketetapan tersebut, cara dan kaedah melaksanakan atau mematuhi ketetapan tersebut. Kalau kita tak tahu? Disebutkan dalam hadith lain bahawa kalaupun amalan atau ibadah kita betul, tetap dikira salah, tak diterima Allah (a.w). Sebaliknya, kalau kita buat satu amalan itu silap, tetapi kita dahpun belajar mengenainya, berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah, kita diberi pahala, dan kalau betul kita amalkan sebagaimana kita belajar mengenainya, kita dapat dua pahala! Islam tidak suka kepada umatnya yang jahil dan bertaklid atau buat amalan ikut suka hati dalam kejahilan.
Orang kafir menyembah berhala atau patung kerana kejahilan dan kesombongan. ‘Bodoh’ = Tak tahu bagaimana, maka buat secara ikut-ikutan, cakap-cakap dan amalan lazim turun temurun nenek moyang mereka, tanpa belajar ilmu yang benar dari sumber yang benar dan diajarkan oleh orag yang faham. Di dalam al-Quran, Allah (a.w) memberitahu dengan panjang lebar kebodohan manusia yang menyembah berhala atau patung atau apa saja yang slain Allah (a.w). Al-Quran menceritakan begitu banyak tentang perjuangan Nabi Ibrahim (a.s) dalam perkara peneymbahan berhala zamannya. Begitu juga dalam zaman Rasulallah (s.a.w) sendiri. ‘Sombong’ = Tak tahu tetapi apabila diberitahu yang haq (benar) berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah, tak mahu terima. Sombong merujuk kepada perbuatan menolak yang haq atau yang benar dan meremehkan orang yang memberitahu yang benar. Orang yang mengakui dirinya Islampun banyak tergolong dari kalangan orang yang diistilahkan ‘bodoh’ dan ‘sombong’. Kenapa? Dalam Islam yang haq atau benar itu adalah atau hanyalah al-Quran dan as-Sunnah. Apabila seseorang iman itu tidak belajar ilmu al-Quran dan as-Sunnah, dia tergolong orang yang ‘bodoh’, dan apabila diberitahu yang haq atau benar berdasarkan ilmu al-Quran dan as-Sunnah, dia tidak mahu terima atau menolak, dia tergolong dari kalangan orang yang diistilahkan ‘sombong’ oleh Islam. Orang yang ‘bodoh’ dan ‘sombong’ itu tidak akan masuk syurga. Sebagai contoh: apabila seorang memberitahu kita bahawa jalan pintas ke syurga itu adalah Ayat 13, Surah an-Nisa', kita ragui, malah mentertaakan beliau, walhal ayat itu adalah janji Allah (a.w). Yang perlu diteliti pula adalah apakah perkara-perkara yang diistilahkan dalam kalimah 'taati Allah (a.w)' dan 'taati Rasulallah (s.a.w)' itu. Ketaatan terhadap Allah (a.w) bermaksud ikuti segala sesuatu yang diperintah Allah (a.w) kita lakukan, termasuklah perkara-perkara kesyirikan, kewajipan berjema'ah dalam, kewajipan menubuhkan jema'ah, mentaati kepimpinan jema'ah, dll. Ketaatan terhadap Rasulallah (s.a.w) termasuklah mentaati ketetapan Rasulallah (s.a.w) dalam as-Sunnah, termasuklah perintah AAlah (a.w) ambil pakai semua ketetapan as-Sunnah, mengambil segala sesuatu yang disuruh oleh Rasulallah (s.a.w) dalam as-Sunnah, berjema'ah, mentaati kepimpinan jema'ah (Imam), meninggalkan bid'ah, dll. Oleh itu berwaspadalah.
Selain itu Rasulallah (s.a.w) memberitahu bahawa Allah (a.w) memberi ancaman yang berat kepada orang yang jahil atau bodoh atau yang berilmu tetapi tidak beramal. Neraka wel balasan orang yang beramal – mengerjakan segala bentuk amalan dan ibadah – tetapi tidak mengetahui atau mempunyai ilmu mengenai apa yang dia amal dan ibadahkan. Neraka wel juga disediakan bari orang iman yang memiliki ilmu – tahu dia tentang setiap amalan dan iabdah yang diwajibkan atas orang Islam – tetapi dia tak mengamalkan ilmunya atau mengamalkan apa yang dia tahu. Contoh: kalau melalui ilmu al-Quran dan as-Sunnah diberitahu bagaimana bersolat mengikut Rasulallah (s.a.w) tetapi dia bersolat cara dan kaedah lain, maka tempatnya adalah neraka wel! Wal iya zubillah. Rasulallah (s.a.w) memberitahu bahawa sesiapa yang beramal tanpa didasari oleh ilmu (i.e. al-Quran dan as-Sunnah), kalaupun betul dikira salah. Sebaliknya, kalau mengamalkan suatu amalan atau ibadah, setelah mengetahui ilmunya, kalaupun salah dimaafkan dan kalau betul diberi dua pahala. Jelaslah, dalam Islam itu ilmu amat utama. Umat Islam tidak boleh beramal dan beribadah tanpa terlebih dahulu belajar ilmu mengenai setiap suatu yang hendak diamalkan.
Selain itu, kita telahpun bincangkan dalam post yang lalu bahawa tiga golongan umat Islam akan masuk neraka; iaitu: pertama, orang yang beramal dan mengerjakan ibadah tanpa di dasari oleh ilmu, i.e. ilmu al-Quran dan as-Sunnah; kedua, orang yang berilmu, i.e. tahu ketetapan al-Quran dan as-Sunnah tentang amalan dan ibadah yang diwajibkan atas orang Islam, tetapi tak mengerjakannya; dan ketiga, orang yang beriilmu - tahu ketetapan a-Quran dan as-Sunnah - tetapi kekal mengamalkan sesuatu yang ditegah atau dilarang oleh al-Quran dan as-Sunnah, spt syirik samar, bid'ah, dll.]

Jazakallahu khairah

No comments:

Post a Comment