Saturday, March 17, 2012

Anak dan Ibubapa (Samb.)

Assalamualaikum,
Saudara, utamanya dan mutlaknya kedua ibubapa iu trhadap anaknya, ehinggakan kalaupun disuruh oleh mereka kita ceraikan isteri kita yang kita intai sangat tapi dibenci oleh mereka berdua, wajib kita ceraikan. Inilah mesej dalam hadith yang kita muatkan dalam post yang lalu.
Saudara, dalam post kali ini kita lihat pla satu lagi ketetapan yang amat penting kita jadikan panduan kita setiap masa dan ketika. Mungkin ada diantara kita yang tidak tahu (yakni, jahil mengenainya). Atau, mungkin ada diantara kita yang tidak faham ketetapan tersebut (kerana takda orang yang beritahu kepada kita).

(k)       Hukum Membenci Ibubapa
(Jatuh Kafir jika bencikan ibubapa) 
Saudara, hadith pendek ini memberikan satu ketetapan Islam yang amat besar terhadap kita sebagai anak dalam hubungan kita dengan kedua ibubapa kita. Namun, hari ini dalam kejahilan, semakin ramai anak yang ingkarkan ketetapan ini, malah bukan sahaja membenci ibubapa mreka, malah menganianya kedua mereka seperti menghantar kedua ibubapa yang sudah tua untuk dijaga oleh rumah-rumah orang tua, yang bukan duruskan oleh orang Islam pula! Saudara, tidak hairanah begitu ramainya orang Islam yang gagal mendapat syurga tanpa mereka sedari!
Menceritakan hadith dari ‘Amru hadith dari Jaafar b Rabi’ah hadith dari ‘Irak b Malik bahawasanya dia mendengar Aba Hurairah berkata: ‘Sesungguhnya Rasulallah (s.a.w) bersabda: ‘La targhabu ‘an abaikum, faman raghiba ‘an abihi fahua kufrun.’ (Yg bermaksud: Jangalah kamu membenci pada bapamu (dan lebih-lebih lagi ibumu), maka barangsiapa (atau sesiapa) yg membenci pada bapanya (dan ibunya), maka dia kafir (yakni, keluar dari Islam).) [Hadith Muslim, Kitab Iman]
[Nota: Hadith ini menghukum seorang anak yg membenci ibubapanya jatuh kafir. Apabila jatuh kafir pastilah segala amalanya tidak diterima Allah (a.w) - sia-sia saja sepanjang hidupnya. Tidak berkat hidupnya di dunia, walaupun pada masyarakat dia orang yang ternama, terhormat dan senang lenang. Di akhirat kelak tempatnya adalah dalam neraka. Oleh itu berwaspadalah.]

Jazakallahu khairah

No comments:

Post a Comment