Thursday, March 15, 2012

Anak dan Ibubapa (Samb.)

Assalamualaikum,

Saudara, dalam membincangkan topik ini dalam beberapa post yang lalu, kita telah teliti 9 ayat-ayat al-Quran, i.e. firman Allah (a.w), tentang hubungan anak dengan ibubapa mereka, yang diperintahkan oleh Allah (a.w). Mengambil maklum beberapa ketetapan Allah (a.w) tersebut, pastilah kita sebagai anak faham apakah tanggungjawab kita terhadap kedua ibubapa kita dan apakah akibat tidak menepati kettapan Allah (a.w) tersebut. Insya Allah dalam post yang akan muncul kita akan teliti pula apakah ketetapan Rasulallah (s.a.w) dalam as-Sunnah mengenai perkara hubungan antara anak dan kedua-dua ibubapanya. Ingatlah, Allah (a.w) beritahu dalam al-Quran bahawa sesiapa yang taatkan suruhan dan panduan Rasulallah (s.a.w) sudah pastilah kita dikira oleh Allah (a.w) dia telah mentaati perintah dan suruhan Allah (a.w) - Ayat 80, Surah an-Nisa'.


Anak Yg Soleh Mengangkat Mertabat Syurga Ibubapanya.
(a)        Mendoakan Ibu Bapa

Diriwayatkan hadith daripada abi Hurairah (r.a) berkata: ‘Telah bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Sesungguhnya nescaya mengangkat Allah (a.w) darjat kalangan hambanya yang soleh di dalam syurga’, maka berkata hamba tersebut ‘Ya Allah! Apa dia ini?’ Maka berfirman Allah (a.w) ‘(Dapat kamu masuk ke syurga ini) Dengan meminta ampun bagi kamu (dari dosa-dosa kamu oleh) anak-anak kamu bagi kamu.’ [Hadith Imam Ahmad bin Hanbal]
[Nota: Hadith ini menceritakan perihal kedua ibubapa anak-anak yg soleh lebih soleh drp keduanya mengangkat darjat syurga kedua ibubapanya supaya setaraf dgn syurga yg dioperolehi oleh anak. Di akhirat kelak anak akan meminta kpd Allah (a.w). Dgn syarat kedua ibubapanya adalah penghuni syurga.]

Doa Anak-anak Yg Soleh Ganjaran Pahala Kpd Kedua Ibubapanya
(b) Dividen Akhirat Orang Iman

Sabda Rasulallah ((s.a.w): ‘Ketika mati seorang anak Adam (yakni, yg Islam berpandukan al-Quran dan as-Sunnah) maka putuslah semua amalannya (yakni, pahala baginya) kecuali tiga perkara (yakni, yg tak putus, kerana akan terus mengalirkan pahala sampai kiamat dunia); (pertama) sedekah jariah (termasuklah zakat dan infaq fi sabilillah) dalam membela agama Islam dan umat Islam yg perlku bantuan; (kedua) ilmu yg bermanfaat (ilmu al-Quran dan as-Sunnah, yg diajarkannya kpd orang lain) yg diajarkan olehnya semasa hidupnya dan diamalkan oleh orang yg diajarkannya; dan (ketiga) anak yg soleh (yang anuti Islam dan amalkan syariat Islam berdasarkan ketetapan al-Quran dan as-Sunnah) yg selalu mendoakan kepadanya (yakni,kedua ibubapa, kesejahteraan bagi akhirat mereka).’ [Hadith Abu Daud, Kitab Wasiat]
[Nota: Syurga itu dianugerhakan kpd orang Islam yg beriman yg mengerjakan amalan dan ibadah yg ditetapkan – yg fardu dan lebih-lebih lagi yg sunat – berdasarkan panduan atau ketetapan al-Quran dan as-Sunnah, yakni segala sesuatu dalam Islam yg dicontohkan oleh Rasulallah (s.a.w). Amalan dan ibadah yg berlainan dan bercanggah dgn al-Quran dan as-Sunnah itu tidak diterima Allah (a.w).]
Saudara, nota di atas wajib sentiasa kita fahami dan perhatikan serta menjadi panduan kita setiap masa. Apa dia? Iaitu sesuatu amalan yang berbeza daripada ketetapan al-Quran dan as-Sunnah atau berlainan daripada apa yang dicontohkan oleh Rasulallah (s.a.w) bentuk, cara dan kaedah mengamalkan atau mengibadahkannya adalah batal, yakni tak diterima oleh Allah (a.w). Di dalam sepotong hadith disebutkan bahawa neraka wel itu adalah bagi orang Islam yang beramal atau mengerjakan pelbagai amalan tetapi tidak ada panduan ilmu mengenai amalan atau ibadah yng dikerjakannya. Begitu jugalah, neraka wel itu bagi orang yang berilmu yakni tahu sesuatu amalan dan faham dia ilmunya, tetapi tidak mahu dia mengamalkannya atau mengibadahkannya. Ketetapan as-Sunnah ini sebenarnya sejajar dengan firman Allah (a.w) pada Ayat 36, Surah al-Isra': '... wa-la taqfu ma laisa bihi ilmun ...' 'Yg bermaksud: Janganlah kamu kerjakan (i.e. amalkan dan ibadahkan) sesuatu yg kamu tiada ilmu mengenainya (amalan dan ibadah) (yg kamu amalkan atau ibadahkan)). Hakikatnya, dalam Islam jangan beramal atau beribadah dalam kejahilan. Maka dgn itu wajib orang Islam itu mengaji dan belajar.


Jazakallahu khairah

No comments:

Post a Comment