Wednesday, March 14, 2012

Anak dan Ibubapa (Samb.)

Assalamualaikum,
Saudara, Allah (a.w) dan juga Rasulallah (s.a.w) perintahkan kita supaya taatkan kedua ibubapa, hormati mereka dan tinggikan kedudukan mereka dan rendahkan diri kita sebagai anak, dan bersyukur kepada segala sesuatu kerana tanpa mereka bersusah payah membesarkan kita takkan kita berada di saat ini hidup di dunia. Maka dengan itulah Allah (a.w) membuat ketetapan bahawa anak itu wajib mensyukuri kedua ibubapa mereka.

Buat Baik & Syukuri Kedua-duanya
(e)        Ayat 14, Surah Luqman 
Firman Allah (a.w): ‘Wa wasainal insana biwalidaihi hamalathu … (hingga) … waliwalidaika ilaiyal masir.’ [Maksud: ‘Dan telah kami wasiatkan (yakni, wajibkan) atas manusia (supaya berbuat baik) kepada kedua ibubapanya, (telah) mengandung akandia oleh ibunya (dalam keadaan) dhaif, lemah dan kesusahan demi kesusahan dan menyusukannya selama dua tahun (dan Aku (Allah (a.w) perintahkan kamu): ‘Bersyukurlah kepadaKu dan (bersyukurlah kamu) kepada kedua ibubapa kamu; dan kepadaKu kamu semua akan kembali (di akhirat kelak).] [Ayat 14, Surah Luqman]
[Nota: Di dalam sepotong hadith lain Rasulallah (s.a.w) memberitahu sesiapa yg tidak mensyukuri manusia, maka dia tidak syukur kpd Allah (a.w). Logik perintah ini: Kalau orang berbuat baik kpd kita, dapat lihat dan kita nikmati dgn jelas kebaikan manusia terhadap kita, itupun kita tak syukuri, bagaimana pula yg nikmat yg kita tidak   dapat lihat, walaupun  sememangnya nikmat Allah (a.w) begitu banyak tidak terkira – hanya kita ‘take for granted’, tambahan pula kita tidak lihat dan sedar pula yang kita terima/dapat begitu banyak serta berbagai nikmat setiap saat dan ketika – sukar bagi manusia itu syukuri. Kecualilah manusia itu sentiasa renungi dan fikirkan dan bertafakkur setiap masa betapa bertuahnya kita. Nikmat dan hidayah yang tidak ternilai adalah nikmat dan hidayah Islam. Kerana tanpa Islam kita pasti masuk neraka. Dan, tanpa hidayah kita akan mengutamakan perkara-perkara batil dalam hidup seperti meninggikan fahaman mazhab dan tidak mengutamakan malah menomborduakan al-Quran dan as-Sunnah.] 

Taatkan Kedua Ibubapa Melainkan Disuruh Kemaksiatan
(f)         Ayat 15, Surah Luqman 
Firman Allah (a.w): ‘Wa in jahadaka ‘ala an tusyrika … (hingga) … bima kuntum ta’maluna) [Yg bermaksud: Dan jika menyuruh (yakni, perintahkan) keduanya akan dikau supaya syirik (yakni, tidak meng-esakan Aku (Allah (a.w)) barang yang engkau tidak ketahui (tanpa ilmu), maka jangan engkau ikuti (dan jangan) taati keduanya, dan bergaulah kpd keduanya dgn berbuat baik di dunia dan ikutilah jalan (yakni, agama) orang yg kembali kpdKu (yakni, Islam dan iman); kemudian kepada Aku kembali kamu di Akhirat, maka Aku ceritakan kelak dgn apa-apa yg kamu kerjakan (semasa di dunia).] [Ayat 15, Surah Luqman]
[Nota: Ibubapa itu wajib ditaati selagi keduanya tidak menyuruh syirik yakni keluar dari Islam atau menentang Islam atau ketetapan al-Quran dan as-Sunnah). Kalau keduanya bukan Islam dan sianak itu Islam, wajib sianak berbuat baik kpd kedua-duanya sepanjang hayat kedua-duanya. Ikutilah agama orang yg sah agamanya. Kelak di akhirat akan ditanya apa yg telah dikerjakan dlam perkara berbuat baik kpd kedua ibu bapa dan dalam perkara mengikuti jalan orang yg taatkan syariat Islam.] 

Kewajipan Menghormati Kedua Ibubapa
(g)        Ayat 15, Surah al-Ahqaf 
Firman Allah (a.w): ‘Wa-wasoinal insani biwalidaihi ihsana … (hingga akhir ayat) … wa inni minal muslimina.) [Yg bermaksud: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua ibubapanya, mengandungkannya ibunya dengan susah payah semakin susah payah, dan melahirkannya (dengan susah payah pula) dan menyusukannya adalah tiga puluh bulan (i.e. tempoh susuan 2 tahun setengah), sehingga apakala telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun dia (i.e. si anak) berdoa: ‘Rabbi auzi’ni an asykura ni’matakal-lati an’amta ‘alaiya wa-‘ala wa-lidaiya wa-an ‘amala solihan tardhahu wa-aslih li fi zurriati, inni tubtu ilaika wa-inni minal muslimina’ (Yg bermaksud: Ya Allah (a.w) ya Tuhanku! Tunjukkanlah (serta ingatkanlah) aku untuk mensyukuri nikmatMu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua ibu bapaku dan supaya dapat aku berbuat amal yang soleh yang Engkau ridai, berikanlah kebaikan kepadaku, dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadaMu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang Islam (yakni, berserah atau pasrah diri kepadaMu)] [Ayat 15, Surah al-Ahqaf]
[Nota: Allah (a.w) perintah berbuat baik kpd kedua ibu bapa dan mendoakan supaya ibubapanya diberi petunjuk untuk mensyukuri nikmat, dan mendoakan agar dia serta zuriatnya juga orang yg sedemikian.] 

Buat Baik, Taat Kecuali Kemaksiatan
 (h)        Ayat 8, Surah al-Ankabut 
Firman Allah (a.w): ‘Wa-wassainal insani biwalidaihi husnan; wain jahadaka litusrika bi ma laisa laka bihi ‘ilmun falatu’ti’huma ...’ [Yg bermaksud: Dan Aku (Allah (a.w) wasiatkan (i.e. wajibkan) kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua ibubapanya, dan jika keduanya memaksa kamu mempersekutukan (yakni, syirik) kpd Aku (Allah (a.w)) dengan sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu mengenai perkara itu, janganlah kamu patuhi keduanya ...] [Ayat 8, Surah al-Ankabut] 
[Nota: Allah (a.w) perintahkan kita supaya mentaati segala perintah dan suruhan kedua ibubapa selagi perintah dan suruhan mereka itu tidak 'maksiat', yakni menyalahi ketetapan al-Quran dan as-Sunnah.]
 
Anak-anak Berbuat Baik Amalannya di Terima, Dosanya diampuni
(i)         Ayat 16, Surah al-Ahqaf 
Firman Allah (a.w): ‘Ula ikal-lazi … (hingga) …kanu yu’aduna.’[Yg bermaksud: Mereka itulah (i.e. anak-anak yang menepati ketetapan dalam Ayat 15, Surah al-Ahkaf, sebelum ini adalah) orang-orang yang Kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan dan Kami (Allah (a.w)) ampuni kesalahan mereka (dan mereka berada) bersama-sama penghuni-penghuni syurga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka (oleh Allah (a.w)).][Ayat 16, Surah al-Ahqaf]
[Nota: Sambungan kpd Perintah Allah (a.w) pada Ayat 15 Sebelum ini iaitu di (g) di atas, iaitu:
Firman Allah (a.w): ‘Wa-wasoinal insani biwalidaihi ihsana … (hingga akhir ayat) … wa inni minal muslimina.) [Yg bermaksud: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua ibubapanya, mengandungkannya ibunya dengan susah payah semakin susah payah, dan melahirkannya (dengan susah payah pula) dan menyusukannya adalah tiga puluh bulan (i.e. tempoh susuan 2 tahun setengah), sehingga apakala telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun dia (i.e. si anak) berdoa: ‘Rabbi auzi’ni an asykura ni’matakal-lati an’amta ‘alaiya wa-‘ala wa-lidaiya wa-an ‘amala solihan tardhahu wa-aslih li fi zurriati, inni tubtu ilaika wa-inni minal muslimina’ (Yg bermaksud: Ya Allah (a.w) ya Tuhanku! Tunjukkanlah (serta ingatkanlah) aku untuk mensyukuri nikmatMu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua ibu bapaku dan supaya dapat aku berbuat amal yang soleh yang Engkau ridai, berikanlah kebaikan kepadaku, dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadaMu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang Islam (yakni, berserah atau pasrah diri kepadaMu)] [Ayat 15, Surah al-Ahqaf],
dan ayat-ayat lain tentang hubungan anak dgn kedua ibubapa mereka. Jika tidak berbuat baik kpd kedua ibu bapa segala amalan dan ibadah sianak tidak diterima Allah (a.w) dan dosa-dosanya tidak diampunkan Allah (a.w) dan jika menepati perintah Allah (a.w) mendapat syurga yg dijanjikan Allah (a.w). Peringatan! Syurga itu diberikan hanya kpd orang yg Islam dan iman yg mengerjakan segala perintah dan ketetapan Allah (a.w) dalam al-Quran dan ketetapan Rasulallah (s.a.w) dalam as-Sunnah – Ayat 13, Surah an-Nisa’].

Jazakallahu khairah

1 comment: