Thursday, June 12, 2014

Puasa Ramadhan (Samb.)

Assalamualaikum,
Saudara, dalam post sebelum ini kita mendapat tahu betapa besar dan banyaknya pahala yang kita perolehi kerana kerana menjamu orang yang berpuasa Ramadhan makan dan minum ketika berbuka. Tambahan pula, kalaulah kita menjamu orang yang berpuasa itu ketika kita berada di Masjidil Haram, di Meak, digandakan pula pahalanya 100,000 kali gandaan. Maka orang berpuasa mengerjakan amlan di Masjidil Haram dalam buan Ramadhan mendapat gandaan pahala tersebut, kita yang menjamu mereka makanan dan minuman ketika berbuka mendapat gandaan pahala dan pahala puasanya juga, tanpa mengurangi sedpun pahala puasa bagi dirinya sendiri.
Tapi, harus berwaspada, kerana ada puasa yang tidak mendapat pahala atau sia-sia sahaja berpuasa kita yang berpuasa itu terlibat dengan beberapa perkara. Kita lhat ketetapan as-Sunnah berikut, sebagai panduan kita.
Islam memberi kita tahu bahawa, seseorang itu diktiraf halal hidupnya di dunia kalau dia berjema’ah dalam Islam dan memiliki meorang imam yang dia bai’at, maka kealalan tesebut, memberikan pahala yang besar pula. – Ayat 59: an-Nisa’. Kemudian kita juga diberitahu bahawa umat Islam yang daikui Islam atau diktirah benar Islamnya kalau dia brjema’ah dalam Islam – Ayat 103: ali-Imran. Dan, tambahan pula kita juga diberitahu bahawa sesiapa yang mngamalkan bida’ah – yang dikira batil dalam Islam – telah menghapuskan segala pahala amalan dan ibadahnya. Maksudnya, orang sedemikian itu bangkap (yakni, muflis pahala akhirat) – tidak mendapat sebarang pahala terhadat setiap amalan dan ibadahnya, trmasuklah ibadah puasanya sendiri. Justeru jika kita menjamu mereka itu, maka kita kerugian – tak dapat sebarang pahala, walaupun dia berpuasa dan kitta menjamunya ketika berbuka! Selain tu, seorang Islam yang yang meninggalkan soatnya, walaupun satu waktu, tanpa sebab kecuali atas kehendak hatinya, maka dia juga terkeluar dari Islam, maka tidak layak mendapat syurga. Seorang yang akui dirinya Islam tetapi menolak as-Sunnah atau sebahagian as-Sunnah atau satu ketetapan as-Sunnah, telah mengingkari perintah Allah (a.s), maka dia melakukan perbuatan/amalan ‘kekufuran'. (Lihat peringatan Allah (a.w) pada Ayat 80: an-Nisa' dan Ayat 7: al-Haysr) - perintah aur dengan ketetapan Rasulallah (s.a.w) atau as-Dunnah. Dan menjadi dia, sebagai pelakunya, kafir, dia rugi dan kitapun rugi. Dan orang-orang yang sedemikan itu tidak mendapat pahala. Demikian jugalah orang yang kita jamu tersebut mengutamakan dunia berbanding akirat, walaupun dia berpuasa, maka pahalanya rendah. Maka apabila kita inginkan pahala sedemikan, wajarlah kita berbelanja untuk memberi makan kepada orang yang baik akhlaknya, banyak ilmunya, faham dia agamanya dan beramal dia dengan segala ketetapan Allah (a.w) sekuat mampunya secara istiqamah pula.
Maka jika kita jamu orang sedemikian itu, untuklah kita, mendapat gandaan pahala terbanyak.
Kita juga diberitahu bahawa setiap amalan seorang yang akui dirinya Islam itu tidak diterima Allah (a.w) (i.e. tidak mendapat ganjaran pahala) jika dia beramal tetapi di luar jema’ah. Samalah kesnya kesemua amalan dan ibadah seseorang yang Islam tetapi mencemarkan kesemua atau sebahagian ibadahnya dan amalannya dengan ‘bida’ah’. Hilang segala pahala yang termungkin baginya. Kalau kita sponsor makan minum mereka sedemikian itu, maka rugilah kita, tidak ada pahala sedikitpun.
Saudara, kita tengok hadith-hadith berikut: pertama, tentang niat - niat yang tidak kerana Allah (a.w), tidak diterima Allah (a.w) segala amalan dan ibadah kita; kedua, kita tidak berjema'ah - segala amalan dan ibadah kita tidak berguna kerana tidak diterima Allah (a.w); dan ketiga, kita mencemarkan ibadah puasa kita - atau mana-mana ibadah - dengan bida'ah.

Puasa yang tidak mendapat pahala

(-) Amalkan syariat Islam yang tidak murni atau asli

Firman Allah (a.w): ‘Wama umiru illa liya’budullah mukhlisina lahud-dina hunafa-a wa-yuqimus solata wa-yuktuz-zakata wazalika dinul qai-yimah.’ [Yang bermaksud: Dan tidak diperintah (kalian) kecuali supaya menyembah (atau mengabdikan diri kepada) Allah (s.a.w) memurnikanNya, bagiNya agama yang condong (yakni, mempersungguhkan maksudnya mempertingkatkan ketaqwaan dan keimanan) kamu dan dirikanlah solat dan keluarkanlah zakat dan demikian itu (maksud, menyembahNya secara murni, condong hati semata-mata kepada agama yang murni, bersolat, mengeluarkan zakat, adalah) agama yang tegak (yakni, betul dan haq).] - Ayat 5, Surah al-Baiyinah

(-) Niat beramal/mengerjakan ibadah

Saudara, dalam Islam hakikat  'ikhlas' beramal itu adalah menepati ketetapan Allah (a.w) dalam firman Allah (a.w) berikut:
Firman Allah (a.w): ‘Wama liahadin ‘indahu min ni’matin tujza illabtigha-a wajhi rabbihil-‘ala.’ [Yang bermaksud: Dan apa-apa bagi seseorang di-sisiNya (Allah (a.w)) nikmat (yakni, pahala) dibalas (olehnya yang mendaat nikmat) kecuali (maksudnya, semata-mata) mencari Wajah (keredaan Allah (a.w)) Tuhan Zat Yang Maha Luhur] - Ayat 19 & 20, Surah al-Lail
Jelasnya, niat beramal dan beribadah itu sama dengan yang disebutkan oleh    Allah (a.w) pada Ayat 56: an-Nisa’: ‘wa-yarjuna rahatahu wa-yakhafuna ‘azabahu’ (Yang bermaksud: dan (kerana) mencari kerahmatan Allah (a.w) (maksudnya, syurga Allah (a.w)) dan takutkan siksaan Allah (a.w) (a.w) (maksudnya, neraka Allah (a.w)).
Jelasnya, orang Islam yang beriman itu mengerjakan amalan dan ibadah semata-mata kerana ingin mendapat syurga dan terselamat dari neraka di akhirat kelak. Itulah sebenarnya niat beramal soleh.
Rasulallah (s.a.w) bersabda: ‘Innallaha la yuqbalu minal ‘amali illa ma kana lau kholisan wabtughiya bihi wajhahu.’ (Yang bermaksud: Sesungguhnya Allah (a.w) tidak akan menerima suatu amalan kecuali amalan yang dikerjakan itu murni (maksudnya, tidak dicemari oleh sesuatu apapun) dan (dikerjakan kerana) mencari wajah Alla (a.w) (yakni, kerana mengharapkan kerahmatan dan keridhaanNya semata-mata)) – Hadith an-Nasa’i, Kitab Jihad.

(-) Tidak mengamalkan Islam secara berjema’ah

Saudara, alangkah ruginya kita jikalah kita tergolong dari kalangan orang iman yang tidak diterima Allah (a.w) semua amalan dan ibadahnya, kerana menganuti syariat Islam yang menyimpang dari ketetapan al-Quran dan as-Sunnah.
Rasulallah (s.a.w) bersabda: ‘Man ‘amila lillahi fil-jama’ati fa-asoba qabilallahu minhu, wa-in akhto-a ghafara lahu; wa-man ‘amila yab taghil-firqata fa-asoba lam yataqabbalillahu minhu, wa-in akhto-a fal-yatabauwa-a maq’adahu minan-nari.’ (Yang bermaksud: Sesiapa yang beramal kerana Allah (a.w) di dalam jema’ah lantas amalannya benar (sejajar dengan ketetapan al-Quran dan as-Sunnah), maka Allah (a.w) menerima darinya (amalannya) dan jika keliru/tersilap maka Allah (a.w) mengampuninya; dan (sebaliknya) sesiapa yang beramal dalam firqah (i.e. tidak berjema’ah) lantas amalannya benar (yakni, dari segi bentuk, cara dan kaedah sejajar dengan ketetapan al-Quran dan as-Sunnah), maka Allah (a.w) tidak menerima darinya dan jika keliru/tersilap maka supaya bertempat dia tempat duduknya di neraka, i.e. masuk neraka.) – Hadith at-Tobrani.
Jelasnya, berjemaah secara formal dalam Islam itu adalah kewajipan yang hakiki. Rasulallah (s.a.w) semasa hayatnya adalah pemimpin jema'ah umat Islam. Kemudian diwarisi oleh khalifah yang empat, kemudian selepasnya oleh amirul mukminin atau imam. Sistem berjema'ah itu adalah sistem Islam yang hakiki.

(-) Mengamalkan bida’ah

Saudara, kerugian yang terbesar bagi kita orang iman dalam mengerjakan amalan berdasarkan ketetapan dan panduan al-Quran dan as-Sunnah adalah mencemarkan setiap amalan dan ibadah atau sebahagian amalan dan ibadah dengan  bida'ah. Bida'ah itu amat bahaya kepada aqidah dan syariat Islam yang murni.
Diriwayatkan hadith daripada Abi Hurairah (r.a) berkata bahawa Rasulallah (s.a.w) bersabda: ‘Setiap umatku masuk syurga, selain orang yang ‘enggan’ (yakni, orang yang enggan mengikuti perintah Allah (a.w) dan RasulNya).’ Mereka (para sahabat) bertanya: ‘Wahai Rasulallah (s.a.w)! Siapakah yang ‘enggan’ itu?’ Rasulallah (s.a.w) menjawab: ‘Sesiapa yang mematuhi perintahku masuk syurga, dan sesiapa yang melanggar perintahku, maka sesungguhnya orang itu enggan (yakni, mereka yang ‘enggan’ itu adalah mereka yang tidak mematuhi perintah Rasulallah (s.a.w) (i.e tidak ikuti ketetapan as-Sunnah) tidak masuk syurga, yakni masuk neraka).’ - Hadith Bukhari.
Saudara, ramai orang yang Islam menolak atau tidak menerima sesuatu ketetapan Rasulallah (s.a.w), maksudnya as-Sunnah. Yang paling jelas adalah pandangan mengenai 'bida'ah hasanah', yang tiada sandaran nas dan dalil al-Quran atau al-Hadith.
Diriwayatkan hadith daripada Abdillah bin ad-Dalamii hadith daripada Khuzaifah bin Abu Yamani (r.a) berkata: ‘Telah bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Tidak diterima Allah (a.w) (maksudnya, amalan) ahli-ahli bida’ah (yang mencipta, yang mengajar, yang menganjurkan dan yang mengamalkan bida’ah) amalan puasanya, tidak diterima amalan solatnya, tidak diterima amalan sedekahnya, tidak diterima amalan haji dan tidak (juga) amalan umrahnya, dan tidak diterima amalan jihadnya, dan tidak diterima amalan-amalan fardu dan tidak (juga) amalan-amalan sunatnya. Maka keluar dia dari Islam seperti keluarnya sehelai rambut (yang ditarik) dari adunan (tepong) roti.’ - Hadith sahih Ibnu Majah.
Walaupun rambut itu termasuk dalam aadunan tepong, namun bila ditarik keluar dari tepung itu, sedikitpun tidak melekat tepung pada rambut. Demikianlah segala amalan dan ibadah tidak membawa apa-apa pahala, malah mengeluarkan kta dari Islam tanpa kita sedari.
Maka dengan itu, kalaulah kita inginkan pahala sebanyak mungkin kerana menjamu orang-orang yang berpuasa makan dan minum ketika mereka bersahur, maka perhatikanlah apakah mereka tergolong dari kalangan orang iman yang bersih dari 3 perkara yang disebutkan di atas itu.

Jazakallahu khairah

No comments:

Post a Comment