Saturday, June 28, 2014

Puasa Ramadhan, Islam dan Solat

Assalamualaikum,
Saudara, kelmarin kerajaan(Penyimpan Mohor Besar Raja-raja) telah membuta pengumman bahawa puasa Ramadhan tahun ini, 1465, akan bermula pada esok hari, Ahad, 29 Jun 2014. Dalam beberapa post yang kta telahpun teliti berdasarkan keettapan Islam - al-Quran dan as-Sunnah - bahawa kita boleh mencapai kejayaan yang teragung dalam bulan Ramadhan - maksudnya di akhir Ramadhan, ketika merayakan Aidil Fitri kelak, kita bebas dari neraka dan mendapat syurga, kerana amalan puasa kita yang terbaik memboleh Allah (a.w) memberikan kita anugerah yang amat besar iaitu syurga. Syaratnya, kita berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan sebanyak mungkin pahala dengan mengamalkan pelbagai ibadah dan amalan yang sunat yang mendatangkan ganjaran gandaan pahala sebanyak mungkin, melebihi 700 gandaan. Maka dengan itulah dalam sepotong hadith Rasulallah (s.a.w) diberitahu oleh malaikat Jibril (a.s) ketika berkhutbah bahawa rugilah seorang Islam yang beriman yang berpuasa sepanjang Ramadhan, tetapi apabila berakhirnya Ramadhan, maka dia tidak mendapat kebebasan dari neraka, wal iya zubillah.
Saudara, ganjaran pahala puasa itu amat tinggi - seumapa dilahirkan dalam keadaan fitrah, diihapus kikis oleh Allah (a.w) semua dosa yang lalu. Tapi, kita telahpun tahu melalui post dalam blog ini bahawa ada beberapa perkara yang membatalkan kesemua pahala puasa Ramadhan kita - tidak mendapat apa-apa kecualilah lapar dan dahaga sepanjang Ramadhan. Antaranya, niat ketika berpuasa bukan kerana Ayat 56: al-Isra'; berpuasa tetapi tidak berjema'ah dalam Islam; mengamalkan pelbagai bida'ah dalam beramal dan beribadah dalam Islam, mengamalkan syirik (walaupun, hanyalah samar), meyakini sesuatu yang kurafat dan tahyul, beramal tanpa ilmu, dan tidak bersolat, dan banyak lagi.
Saudara, kita tengok nas dan dali berikut sebagai panduan kita spenjang Ramadhan ini. Jika kita akur dengan ketetapan tersebu, maka ada pe;uang untuk didibebaskan dari neraka dan berjaya mendapat syurga, insya Allah.

Janji Allah (a.w) - Syurga jika laksanakan solat

Saudara, kalau kita mengharapkan syurga di akhirat kelak, kuncinya adalah solat. Kalau kita tidak solat pastilah syurga tidak kita perolehi.
Diriwayatkan hadith daripada Ibni Syihab al-Zuhri (r.a) berkata bahawa telah berkata Said bin Musaiyab (r.a): ‘Sesungguhnya Aba Qatadah bin Rab’ii (r.a) memberitahunya dengan berkata: ‘Telah bersabda Rasulallah (s.a.w), dengan sabdanya (menyampaikan firman Allah (a.w)): ‘Telah berfirman Allah (a.w): ‘Bahawasanya Aku (Allah (a.w)) mewajibkan atas umat engkau (Muhammad (s.a.w) dan umatmu) lima solat (fardu) dan berjanji Aku (Allah (a.w)) di sisiKu ‘Bahawasanya barangsiapa menjaga dia atas solat (fardu yang lima itu) pada/dalam waktunya, Aku (Allah (a.w)) masukkan dia ke dalam syurga, dan barangsiapa tidak menjaga (lima solat itu) maka tidak ada janji Aku (Allah (a.w)) bagi mereka di sisiKu.’ - Hadith Ibnu Majah & Abu Daud (Hadith Qudsi)
Dalam hadith qudsi ini Allah (a.w) memberitahu bahawa seseorang yang beriman yang melaksanakan solat fardunya yang lima tanpa meringankannya dan mengambil ringan solatnya, akan dimasukkan ke dalam syurga, tetapi jika tidak diberi keutamaan, lebih-lebih lagi, tidak mengerjakannya, maka tidak mendapat syurga. Syurga itu hanya didapati jika seorang Islam dan beriman itu menunaikan solat fardunya.

Janji Rasulallah (s.a.w)

Saudara, kita hanyalah diakui umat Muhammad (s.a.w) atau beragama Islam jika kita kerjakan solat.
Diriwayatkan hadith dari Abdullah b Buraidah hadith dari bapanya yang berkata: ‘Telah bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Inna ‘ahdal-lazi bainana wa-bainahumus-solatu faman tarakaha faqada kafara.’ (Yang bermaksud: Sesungguhnya janji yang (dimeterikan) antara aku (Nabi (s.a.w)) dengan mereka (yakni, umat Islam) adalah solat fardu, maka barangsiapa meninggalkan solatnya maka sungguh-sungguh dia jatuh kafir.’ - Hadith an-Nasa’i.
[Nota: Hadith ini memberi ketetapan yang fundamental bagi orang Islam yang beriman bahawa jika ditinggalkan satu solat fardu, dia jatuh kafir secara otomatis. Maka terlepas peluang untuk dapat syurga.]

Pesanan Rasulallah (s.a.w)

Saudara, ibadah solat itu amat utama. Syurga neraka ditentukan oleh ibadah solat seseorang itu.
Diriwayatkan hadith daripada ‘Ubadah ibnu Samit (r.a) berkata: ‘Aku mendengar Rasulallah (s.a.w) bersabda: ‘Lima solat yang mewajibkan Allah (a.w) atas hamba-hambaNya. Maka barangsiapa datang (kepada Allah (a.w) di akhirat kelak) dengannya tidak kurang daripadanya sesuatu, tidak meremehkannya (yakni, meringankannya atau menganggap enteng akan solat-solat itu), maka sesungguhnya Allah (a.w) mendatangkan baginya di hari qiamat nanti janji Allah (a.w) bahawa dimasukkanNya ke dalam syurga. Dan barangsiapa datang (di akhirat kelak) dengannya (maksudnya, dengan membuktikan dia bersolat, atau dia bersolat tetapi cacat solatnya) sungguh-sungguh kurang daripadanya sesuatu (yakni, tidak menepati cara Rasulallah (s.a.w), meremehkannya dengan haqnya (maksudnya, mengambil ringan akan solatnya, spt sengaja dilambat-lambatkan), tidak ada baginya di sisi Allah (a.w) janji. Jika dikehendaki Allah (a.w) diazabnya (maka diazabnya), dan jika berkehendakkan Allah (a.w) mengampunkannya, (maka diampunkannya dosa-dosanya kerana meninggalkannya)’ - Hadith Ibnu Majah, Kitab Solat.
Allah (a.w) menjanjikan pada Ayat 13: an-Nisa’ sesiapa yang taatkan Allah (a.w) dan taatkan RasulNya, maka pasti dimasukkan ke dalam syurga. Antara ketaatan yang utama dalam Islam adalah bersolat. Kalau tidak bersolat, maka tiada janji Allah (a.w) yang dian akan mendapat syurga. Terpulanglah pada budibicara Allah (a.w). Namun Allah (a.w) memberitahu syurga itu diwariskan (maksudnya, diberikan kepada) orang Islam iman yang mengerjakan amalan dan ibadah yang ditetapkan.

Bukti Iman adalah solat

Saudara, tidak guna kita mengakui bahawa kita orang Islam dan orang iman, kalaulah kita tidak mengerjakan solat. Solat adalah tiang agama. Kalau tak solat runtuhlah agama, maksudnya kita tidak lagi beragama Islam.
Diriwayatkan hadith daripada Jaffar bin Muhammad, hadith daripada bapanya, hadith daripada Ali bin Hussain, hadith daripada bapanya, hadith daripada Ali bin Abi Thalib (r.a) berkata: ‘Telah bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Adapun ‘iman’ itu diketahui dengan hati (rukun qalbi), dan disebut dengan lisan (ucapan) (rukun qauli) dan diamalkan (atau, dilakukan atau dikerjakan) dengan anggota (rukun fe’li).’ Berkata Abu Salti (seorang perawi dalam isnad hadith ini): ‘Sekiranya (hadith) ini dibacakan isnad ini kepada orang gila nescaya sehat dia (yakni, suatu perkara yang amat mudah difahami oleh manusia).’ - Hadith Ibnu Majah, Bab Iman.
Jelaslah, mengakui diri kita Islam tetapi tidak mempunyai 3 ciri yang disebutkan dalam hadith ini, belum diakui orang yang Islam dan beriman. Orang Islam yang meninggalkan solatnya jatuh kafir. Dan, syurga itu hanya diberikan/dikurniakan Allah a.w) berdasarkan amalannya – yang disuruh buat dan yang ditegah jauhi/tinggalkan.

Solat fardu adalah amalan yang terawal di hisab di akhirat


Saudara, ketika dihisab di akhirat kelak, yang utama diteliti adalah solat fardhu. Kemudian barulah amalan dan ibadah selainnya, yang fardhu dan yang sunat. Kalau tak solat, hisaban semua amalan dan ibadah selainnya, tak berguna.
Menceritakan hadith oleh Syuib ibnu Bayan bin Ziad bin Maimun berkata: ‘Telah mengirim surat Ali ibnu Madini (i.e. ibni Abi Talib) darinya.’ Mengkhabarkan Abu Auwam hadith dari Qatadah hadith dari Hasan ibnu Ziad hadith dari Rafi’ hadith dari Abu Hurarah (r.a) berkata bahawasanya Nabi (s.a.w) bersabda: ‘Sesungguhnya pertama-tama (ibadah dan amalan) yang dihisab (i.e. dihitung di akhirat) dengannya (i.e. amalan dan ibadah ketika di dunia) atas seorang hamba pada hari kiamat adalah solatnya (i.e. solat farduNya), sekiranya didapati sempurna ditulis sempurna, dan jika ada kekurangan darinya sesuatu, maka berfirman Allah (a.w): ‘Lihatlah (oleh kamu wahai malaikat yang menghisab) adakah menjumpai kamu baginya dari solat-solat sunat untuk menyempurnakan baginya (i.e. hamba) apa-apa yang mensia-siakannya dari solat fardunya dari solat-solat sunatnya (yakni, kekurangan dalam ibadah solat fardunya).’ Kemudian seluruh amalannya dihitung atas hisaban sedemikian itu.’ - Hadith an-Nasa’i.
Hadith ini memberitahu bahawa jika kita mengerjakan solat-solat sunat, pahalanya boleh menutup lompang-lompang ketidak sempurnaan solat-solat fardu kita, seumpama kurang tamaknnahnya, atau tergesa-gesa dikerjaka, dll.

Meninggalkan solat jatuh kafir

Saudara, puasa itu hanyalah mendatang ganjaran pahala kepada kita kalaulah kita patuhi ketetapan dalam hadith berikut:
Diriwayatkan hadith dari Abdullah b Buraidah hadith dari bapanya yang berkata: ‘Telah bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Inna ‘ahdal-lazi bainana wa-bainahumus-solatu faman tarakaha faqada kafara.’ (Yang bermaksud: Sesungguhnya janji yang (dimeterikan) antara aku (Nabi (s.a.w)) dengan mereka (yakni, umat Islam) adalah solat fardu, maka barangsiapa meninggalkan solatnya maka sungguh-sungguh dia jatuh kafir.’ - Hadith an-Nasa’i.
Jelasnya, kalau tertinggal satu solat fardu dengan sengaja, maka jatuh kafir secara otomatis. Jika dia bersolat pula pada solat yang kemudiannya pula, maka dia Islam semula. Namun, sepanjang tempoh dia tidak mengerjakan solat, maka dia sudah kafir. Maka wajib disiksa dalam neraka. Perlakuan yang bertentangan dengan Islam yang dimaafkan hanyalah dalam dua situasi: pertama, terlupa, dan kedua, tertidur (tidak sengaja). Terlupa solat atau tertidur maka luput waktu, dimaafkan tetapi wajib disolatkan ketika teringat atau ketika terjaga dari tidur.
Tidak ada ‘qada’ dalam Islam. Yang ada hanyalah kerjakan solat yang tertinggal kerana terlpa atau tertidur sebaik sahaja teringat atau terjaga dari tidur, walaupun sudah luput waktu. Contoh: Tertidur waktu Zohor, sampai luput waktu ‘Asar, maka apabila terjaga sudah masuk waktu Maghrib, wajib segera solatkan Solat Zohor dan kemudian Solat ‘Asar, walaupun waktu itu waktu Solat Maghrib, setelah selesai Solat Zohor dan Solat ‘Asar, maka solatlah Solat Maghrib. Hanya wajib diperhatikan jangan solat pada 3 waktu haram – ketika matahari tegak, ketika matahari terbit dan ketika matahri terbenam.

Jazakallahu khairah
No comments:

Post a Comment