Monday, September 8, 2014

Ibadah Haji - Rukun Islam ke-5 (Samb.)

Assalamuaaikum,
Saudara, Islam memberi begitu banyak kurniaan pahala mengerjakan ibadah haji, dan demikian juga ibadah-ibadah selainnya, jikalah mereka yeng mengerjakannya berilmu dan faham tuntuan Islam. Hari ini rmai umat Islam yang lebih akur dengan pandngan jumhur ulama/ walaupun mereka secara sedar, atau tanpa disedari, jahil ilmu dalam Islam.Syariat Islam itu ditetepkan oleh ketetapan Allah (a.w) dalam al-Quran dan ketetapan Rasulallah (s.a.w) dalam as-Sunnah, Malangnya majoriti umat Islam menomborduakan ketetapan as-Sunnah dan menomborsatukan ketetapan para ulama walaupun jelas para ulama; telah meremehkan ketetapan as-Sunnah atau mengubah atau meminda ketetapan as-Sunnah berdasarkan pendapat mereka sendiri.

Saudara, dalam post kali ini, sebelum kita teliti manasik atau peraturan haji yang haq, berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah, kita teliti kurniaan Allah (a.w) bagi jema'ah hjai yang ingin mendapat ganjaran pahala yang hebat dalam mengerjakan ibadah haji, iaitu besarnya pahala jema'ah haji yang mengerjakan ibadah haji berjalan kaki (masian).

Kefadhalan Haji Masian (Berjalan Kaki)

(-) Gandaan pahala langkah-langkah 700 x 100,000

Saudara, dalam hadith berikut, Rasulallah (s.a.w) mberita umatnya, khususnya jema'ah haji, sekiranya mereka mengerjakan haji dengan berjalan kaki (msian dari Mekah seterusnya ke Arafah, kemudian ke Muzdalifah, kemudiaan ke Mina dan akhirnya kembali ke mekah dengan berjalan kaki - maksudnya tidak menaiki kenderaan, apa jua bentuk dan jenis kenderaan, - maka mendapat pahala yang disebutkan dalam dua hadith berikut:

Diriwayatkan hadith dari Ismail bin Abi Khalid hadith dari Zadan (r.a) berkata: ‘Jatuh sakit Ibnu Abbas (r.a) suatu sakit yang teramat sangat, maka memanggil (dia akan) anak-anaknya maka mengumpulkan mereka, maka berkata dia (berwasiat kepada anak-anaknya): ‘Aku mendengar Rasulallah (s.a.w) bersabda: ‘Man hajja min Makkata masyian hatta yarji’a ila makkata kataballahu lahu bikulli hatwatin san’a miati hasanatin kullu hasanatin mithlu hasanatil harami.’ (Yang bermaksud: Barangsiapa mengerjakan haji dari Mekah (i.e. Masjidil Haram) berjalan sehingga kembali ke Mekah (i.e. tawaf mengelilingi Ka’abah, Tawaf Ifadah) menulis Allah (a.w) baginya dengan setiap langkahnya 700 kebaikan (dan) setiap kebaikan seumpama kebaikan di tanah haram.’ Dikatakan (oleh para sahabat): ‘Apakah kebaikan tanah haram itu?’ Bersabda Rasulallah (sa.w): ‘Bikulli hasanatin miatu alfi hasanatin’ (Yang bermaksud: ‘Dengan/bagi setiap kebaikan (bersamaan) 100,000 kebaikan.) - Hadith al-Hakim dalam al-Mustadrak, Kitab Peraturan Haji.
[Nota: Pahala haji penjalan kaki (maksudnya, mengerjakan haji dengan berjalan kak)i dari Mekah ke Arafah (untuk Wukuf) – sejauh 24 kM, kemudian ke Muzdalifah untuk Mabit – jauhnya 13 kM, kemudian ke Mina untuk melontar ketiga-tiga jamrah – sejauh 7 kM, dan kemudian kembali ke Mekah untuk Tawaf Ifadah dan Sa’ii Haji – sejauh 16 kM, mendapat ganjaran pahala setiap langkah 700 gandaan dikali pula dengan 100,000 gandaaan pahala mengerjakan ibadah di Masjidil/Tanah Haram. Demikian jugalah belanja yang dibelajakan kerana berhaji digandakan sedemikian pula.]

(-) Pahala Haji Masian = 70x haji berkenderaan

Saudara, ramai umat Islam yang mampu, berada atau kaya, sering igninkan mengerjakan haji sebanyak mungkin - malah setahun sekali - sepanjang hidupnya. Justeru itu, umat Islam yang berada dan kaya, dapat memperbanyakkan ibadaah hajinya, walaupun haji selepas haji yang pertama, adalah sutu amalan sunat sahaja, kerana yang diwajibkan hanyalah satu haji. Jika begitu, bagaimana mungki seorang yang sederhana atau ala kadar pendapatan dan sumbernya, hendak mendapatkan pahala haji yang banya? Rasulallah (s.a.w) memberitahu dalam hadith berikut, bahawa sesiapa yang mengerjakan ibadah haji dengan berjalan kaki tanpa kendraan, mendapat pahala seumpama mengerjakan haji 70 kali.

Diriwayatkan hadith dari Abu Hurairah (r.a): ‘Nabi (s.a.w) bersabda: ‘Bagi orang yang berjalan kaki mengerjakan haji pahalanya 70 kali haji dan bagi orang yang mengerjakan haji menaiki kenderaan pahalanya satu haji.’ - Hadith riwayat ad-Dalami dalam Kanzil Umal.
[Nota: Selain, pahala yang disebutkan di dalam hadith di atas itu, diberikan ganjaran pahala haji sebanyak 70 gandaan haji, maksudnya berhaji dengan berjalan kaki mendapat pahala 70 haji berbanding orang yang berhaji dengan kenderaan.]

Saudara, wajib diperingatkan bahawa ibadaah yang diberi ganjaran pahala - malah yang diterima oleh Allah (a.w) hendaklah mengerjakan ibadah atau amalan tersebut menepati ketetapan al-Qurn dan as-Sunnah, khususnya menepati ketetapanRasulallah (s.a.w): 'Khuzu 'anni manasikakum' (Yang bermaksud: Ambillah dari aku (Nabi) cara kalian mengerjakan ibadah haji (dan umrah) - Hadith al-Baihaqi (Rujuk post yang dahulu). Ketetapan tersebut melibatkan rukun qalbi (niat), rukun quli (bacaan yang terlibat dalam setiap rukun) dan rukun feli (perlakuan atau perbuat) dalam setiap rukunrukun dan proses haji. Jika berlainan dari ketetapan tersebut, maka tidaklah mendapat gandan pahala yang dijanjikan Allah (a.w), malah membatalkan ibadah haji itu sendiri. Semua 'amalan yang dicemari pula oleh bida'ah - pembaharuan dalam bentuk, cara dan kaedh beramal - membatalkan pahala ibadah. Lebih utama yang wajib kita fahami adalah semua amalan umat Islam yang tidak berada dalam jema'ah tidak diterima oleh Allah (a.w) kerana, sebagaimana kita tahu, Rasulallah (s.a.w) memberitahu seseorang yang akui dirinya Islam itu belum sah Islamnya kecuali dia berjema'ah dalam Islam.

Jazakallahu khairah

No comments:

Post a Comment