Saturday, September 13, 2014

Ibadah Haji: Rukun Islam ke-5 (Samb.)


Assalamualaikum,
Saudara, kita teruskan penelitian kita secara terperinci ibadah haji - bagaimana mengerjkannya supaya kita di akhir ibadah tesebut mendapat 'Haji Mabrur'. Kita telah selesai meneliti aa yang kita wajib lakukan semasa bermalam/berada di Mina 3 hari 3 malam, Di Mina kita duduk dalam khemah untuk mengerjakan satu lagi Rukun Haji iaitu pertama melontar Jamrah Aqabah pada 10 Zulkijjah dalam waktu Dhuha dengan 7 biji batu kecil yang kita telah kutip ketika Mabit di Muzdalifah sebelum ini. Ketika melontar setiap batu kita sebut 'Bismillah, Allahu Akbar'. Kemudian, kedua, pada 3 hari Tasyrik - 11 hingga 13 Zulhijjah - melontar ketiga-tiga jamrah - Jamrah Ula, Jamrah Wusta, dan Jamrah Aqabah - pada waktu ketika tergelincir matahari (i.e. masuk waktu Zohor) sehinggalah tamat waktu 'Asar, dengan 7 butir batu setiap jamrah, dan melontar setiap satu batu dengan menyebut 'Bismillah, Allahu Akbar'.
Saudara, setelah selesai melontar Jamrah Aqabah pada 10 Zulhijjah itu, kita boleh menanggalkan/melucutkan kain ikhram dan memakai pakaian biasa - apa yang disebutkan bahawa kita membuat Tahlul Awal. Mulai itu, gugurlah pantang larang berikhram kecuali tiga perkara larangan yang berat, iaitu pertama mngadakan hubungan kelamin dengan isteri/suami, kedua, melakukan perbuatan yang mengarah kepada persetubuhan iaiatu mukaddimah hubungan sumi isteri; dan ketiga, menguruskan perkahinan atau pernikahan, ketika belum selesai haji.

Cara dan Kaedah Mengerjakan Ibadah Haji (Sambungan)

Tawaf Ifadah (Tawaf Haji)

Jema’ah haji membaca Talbiah dalam perjalaanan ke Mekah dari Mina, dan berhenti membaca Talbiah ketika telah kelihatan Ka’abah. Ketika masuk Masjidil Haram (dan masjid Nabawi, Masjid Quba) bacalah Do’a masuk Masjid sebagaimana Rasulallah (s.a.w) contohkan:

(-) Do’a masuk/keluar Masjid

Saudara, ketika masuk/keluar masjid - masjid mana saja, lebih-lebih lagi Masjid al-Haram dan Masjid Nabawi, bacalah doa berikut:
Diriwayatkan hadith dari Fatimah bte Rasulallah (s.a.w) berkata: ‘Adapun Rasulallah (s.a.w) ketika masuk masjid bersabda (maksudnya, membaca do’a): ‘Bismillah, wa-salamu ‘ala Rasulillah. Allahummaghfirli zunubi waftahli abwaba rahmatika.’(Yang bermaksud: Dengan nama Allah (a.w); Ya Allah ya tuhanku! Semoga Engkau mengampuni dosa-dosaku, dan semoga membuka Engkau beberapa pintu kekerahmatanMu (maksudnya, semoga Allah (a.w) melimpahkan kerahmatanNya sebaik-baiknya) dan, ketika dia (Nabi (s.a.w) keluar masjid bersadba (maksudnya, membaca do’a): ‘Bismillah, was-salamu ‘ala Rasulillahi; Allahammuaghfirli dunubi, waftahli abwaba fadlika.’ (Yang bermaksud: Dengan nam Allah (a.w), Ya Allah ya tuhanku! Semoga Engkau mengampuni dosa-dosaku, dan semoga membuka Engkau beberapa pintu kefadhalanMu) - Haditth ibnu Majah, Kitab Masjid dan Jema’ah.

(-) Do’a ketika melihat Ka’abah

Dan, ketika kelihatan Ka’abah bacalah do’a berikut:
Diriwayatkan hadith dari Ibni Juraijin (berkata): ‘Adapun Nabi (s.a.w) ketika melihat Baitullah mengangkat kedua-dua tangannya (seumpa berdo’a) dan bersabda (maksudnya, berdoa): ‘Allahumma zed haza baita tasrifan wa-ta’ziman wa-takriman wa-mahabatan wa-zid man syarafahu wa-karamahu mimman hajahu awi’tamarahu tasrifan wa-takriman wa-ta’ziman wa-birran.’ (Yang bermaksud: Ya Allah ya tuhanku! Semoga Engkau muliakanlah ini rumah kemashorannya dan keagungannya dan kemuliaannya, kewibawaannya, dan semoga Engkau menambah kemuliaan orang-orang yang memakmurkannya dan (orang-orang yang) memuliakannya dari kalangan jema’ah haji dan umrah akan kemasyhurannya kemuliaannya, keagungannya dan ekbaikannya) – Hadith al-Baihaqi
Dan, kemudian mulakanlah Tawaf Ifadah (atau Tawaf Haji) dengan berniat untuk tawaf, bermula di Sudut/Rukun Hajar Aswad dengan mengangkat kedua tangan dan beristilam ‘Bismillah, Allahu Akbar’, mulakan pusingan pertama. Jangan lupa berlari-lari anak untuk pusingan 1,2 dan 3, dari Sudut Hajar Aswad hingga sampai Sudut/Rukun Yamani, meneruskannya sampai Sujud Hajar Aswad, menyempurnakan pusingan pertama, berjalan biasa. Da, seterusnya.
Perhatian: Bagi jema’ah haji yang selesai Nafar Awal atau Nafar Thani ketika di Mina, mereka boleh menanggalkan ikhram dan memakai pakaian biasa, dan kesemua pantang larang berikhram gugur, kecuali 3 pantang larang yang berat-berat, satu adalah melkukan hubungan suami isteri. Jema’ah haji dibolehkan memakai pakaian biasa (maksudnya, tanpa ikhram). Maka pergilah ke Mekah untuk mengerjakan Tawaf Ifadah (Tawaf Haji) dan kemudiaan Sa’i Haji, selepas itu bertahlul (yakni, bercukur/menggondolkan kepala), maka selesailah ibadah haji. Setelah selesai Tawaf dan Sa'i, maka Tahlul Thani dengan menggodolkan kepala/memotong rambut, selesailah ibadah haji. Gugurlah larangan mengenai pantang larang yang 3 berbaki itu.

(-) Perlakuan semasa Tawaf

Saudara, hadith di bawah menyebutkan bahawa ketika Tawaf  jema'ah haji atau orang yang Tawaf disuruh sentuh atau berIstilam pada dua rukun Ka'abah sahaja, iaitu Rukun Hajar Aswad dan Rukun Yamani.
Diriwayatkan hadith daripada Ibnu Omar (r.a) bahawasanya dia berkata: ‘Tidak ada Rasulallah (s.a.w) mengusap (yakni, menyapu dengan tangan kanan) dari (dinding) Baitullah kecuali dua rukun (iaitu) Rukun Yamani dan Rukun Hajar Aswad.’ - Hadith Muslim, Kitab Haji.
Saudara, ketika berIstilam kepada Rukun Hajar Aswad dan Rukun Yami, membaca 'Bismillah, Allahu Akbar',
Diriwayatkan hadith dari Ibnu Abbas (r.a) bahawa Nabi (s.a.w) memasukkan kain ikhramnya dari bawah ketiak kanannya dan menyelubungkan kepada (katiak atau bahunya) yang kiri, setelah itu mengusap Hajar Aswad lalu bertakbir (yakni, menyebut ‘(Bismillah,) Allahu Akbar’. Kemudian beliau berlari-lari kecil (lari-lari anak) tiga kali pusingan (yang mula-mula dalam Tawaf). Apabila sampai ke Rukun Yamani dan tidak terlihat oleh orang Qurais, mereka berjalan biasa, kemudian keluar terlihat berlari-lari kecil pula oleh orang Qurais (musyrik) berkata: ‘Mereka seolah-olah bagai kijang’. Kata Ibnu Abbas (r.a): ‘Maka cara yang demikian itu adalah sunnah (yakni, perlakuan) Rasulallah (s.a.w) ketika Tawaaf).’ - Hadith Abu Daud.
Perhatian: Berlari-lari anak itu adalah untuk 3 pusingan pertama (i.e. pusingan 1, 2 dan 3) dari Rukun Hajar Aswad hingga sampai Rukun Yamani. Dari Rukun Yamani ke Rukun Hajar Aswad berjalan seperti biasa. Bagi pusingan 4 seterusnya sampai 7 tak perlu berlari-lari anak, dan hanyalah berjalan seperti biasa. Satu pusingan itu dikira mulai dari Rukun Hajar Aswad sampai semula ke Rukun Hajar Aswad. Ketika memulakan pusingan Tawaf di Rukun Hajar Aswad memulakan dengan beristilam (melambai ke Sudut itu sambil menyebut ‘Bismillah, Allahu Akbar’ dan mulakan perjalanan (counter clockwise). Bila sampai ke Rukun Yamani beristilam (melambai) semula dengan mengangkat tangan kanan sambil menyebut ‘Bismillah, Allahu Akbar’ dan kemudian mengucup telapak tangan kita.
Semasa berjalan dari Rukun Hajar Aswad ke Rukun Yamani membaca Tasbihnya, diulang-ulang beberapa kali yang dapat. Kemudian mulai dari Sudut Yamani pula ke Sudut Hajar Aswad membaca Tasbihnya yang lain pula. Bacaan-bacaan tasbh itu diperjelaskan dalam hadith-hadith di bawah. Setelah beristilam, yakni melambai ke Sudut-sudut tersebut, mengucup telapak tangan kanan.]

(-) Mengusap/Beristilam Dua Sudut Ka’abah

Sekali lagi hadith berikut juga memberitahu bahawa berIstilam - mengusap/menyentuh dua rukun sahaja, ketika Tawaf.
Diriwayatkan hadith daripada Ibnu Omar (r.a) bahawasanya dia berkata: ‘Tidak ada Rasulallah (s.a.w) mengusap Baitullah kecuali dua rukun (iaitu) Rukun Yamani (dan Rukun Hajar Aswad).’ - Hadith Muslim, Kitab Haji.

(-) Ucapan ketika mengusap/melambai dua sudut

Nas dan dalil al-Hadith tetang apa yang wajib disbut ketika berIstilam.
Diriwayatkan hadith dari Ibnu Syihab hadith dari Ubaidillah bin Abdullah bin ‘Utbah hadith daripada Ibnu Abbas (r.a) bahawasanya Rasulallah (s.a.w) tawaf dalam haji wada’ atas dengan selain berIstilam (yakni, melambai kepada Hajar Aswad) sambil membaca: ‘Bismillah, Allahu Akbar’ dan kemudian mengucup telapak tangan di rukun Hajar Aswad. - Hadith Muslim, Kitab Haji.
Satu hadith lagi,
Diriwayatkan hadith dari Ikrimah hadith dari Ibnu Abbas (r.a) berkata: ‘Tawaf Nabi (s.a.w) di Baitullah ... ketika datang kepada rukun (maksudnya, Rukun Hajar Aswad dan Rukun Yamani) memberi isyarat (maksudnya, berIstilam) kepadanya dengan sesuatu ada disisinya (maksudnya, tongkatnya) dan menyebut ‘Bismillah) Allahu Akbar’.’ - Hadith Bukhari, Kitab Haji.
Satu hadith lagi, dengan menambah, setelah berIstilam mengucup telapak tangan (seolah-olah mengucup Hajar Aswad).
Diriwayatkan hadith dari Ibnu Syihab hadith dari Ubaidillah bin Abdullah bin ‘Utbah hadith daripada Ibnu Abbas (r.a) bahawasanya Rasulallah (s.a.w) tawaf dalam haji wada’ atas dengan selain beristilam (yakni, melambai kepada Hajar Aswad sambil menyebut: ‘Bismillah, Allahu Akbar’ dan kemudian mengucup telapak tangan di rukun (Hajar Aswad) dengan hajinya. - Hadith Muslim, Kitab Haji.

(-) Berlari-lari anak pada pusingan 1 hingga 3 sampai Sudut/Rukun Yamani

Saudara, perintah berlari-lari anak itu adalah ketetapan as-Sunnah, semasa mengelilingi Ka'abah - pusingan 1 hingga 3 sahaja, dan sampai ke Sudut Yamani saja.
Diriwayatkan hadith dari Ibnu Abbas (r.a) bahawa Rasulallah (s.a.w) dan para sahabat beliau melakukan Umrah dari (Miqat) Ja’ranah, mereka berlari-lari kecil (yakni, berlari-lari anak) mengelilingi Baitullah (semasa Tawaf) tiga kali (pusingan yang mula-mula –pusingan 1 hingga pusingan ke-3) dan berjalan biasa empat kali (pusingan) selebihnya. - Hadith Abu Daud dan juga Ibnu Majah.

(-) Bacaan Tasbih/Do’a ketika Tawaf

Tawaf itu mengililingi Ka’abah sebanyak tujuh (7) kali bermula dari sudut Rukun (Sudut) Hajar Aswad sampai kembali ke Rukun Hajar Aswad, iaitu dikira satu pusingan. Ketika hendak memulakan Tawaf, pusingan pertama, berIstilam ke arah Hajar Aswad, dengan kalimah ‘Bismillahi, Allahu Akbar. Bagi keliling yang pertama hingga ketiga, hendaklah berlari-lari anak, sambil membaca sebanyak mungkin Tasbih (i.e. Do’anya) ‘Subhanallah, wal-hamdulillah, wa-lailaha ilallah, wal-llahu akhbar’ kemudian baca ‘wala haula wala quata illa billahi) apabila dari Rukun Yamani (i.e. Sudut ketiga), sampai ke Rukun Hajar Aswad berjalan kaki seperti biasa, sambil membaca do’a ‘Allahumma inni as-alukal ‘afwa wal-afiata fid dunya wal-akhirati. Rabbana atina fid-dunya hasanah, wa-fil akhirati hasanah, wa-qina ‘azabannar’ sebanyak mungkin pula. Kelilingi Ka’abah sebanyak tujuh kali. Dan, ketika sampai ke Rukun Hajar Aswad maka usaplah Rukun itu (atau, beristilam, yakni melambaikan tangan kanan ke arahnya) sambil menyebut ‘Bismillahi, Allahu Akbar’. Lihat nas dan dalil hadith berikut:
Saudara, dalam hadith kita diberitahu apakah kefadhalan membaca do'a ketika berjalan dari Rukun Yayami hingga ke Rukun Hajar Aswad. Dan, kita disuruh supaya jangan bercakap-cakap ketika mengerjakan Tawaf kecuali do'a yang ditetapkan dalam hadith ini, dan hadith di atas.
Menceritakan hadith oleh Humaid b Abi Sawiyah berkata: ‘ Aku mendengar ibna Hisyam bertanya kepadaa ‘Ata’ b Abi Rabah mengenai Rukun Yamani, dan dia sedang Tawaf di Baitullah, maka berkata ‘Ata’: ‘Menceritakan hadith oleh Abu Hurairah sesungguhnya Nabi (s.a.w) bersabda: ‘Disertai oleh 70 malaikat bagi sesiapa yang membaca: ‘Allahumma inni asalukal-‘afwa wal-afiata fid-dunya hasanatan, wa-fil akhirati hasanatan, wa-qina ‘azaban-nari’ (Yang bermaksud: Ya Allah ya tuhanku! Sesungguhnya aku memohon padaMu keampunan dan kesihatan di dunia dan di akhirat kebaikan dan semoga Engkau jauhi daku dari siksaan neraka) mereka para malaikat) menjawab: ‘Amin’ (Semoga Allah (a.w) mengqabulkan)). Maka ketika sampai di Rukun Hajar Aswad berkata ibnu Hisyam: ‘Wahai Aba Mhammad! Apakah yang engkau baca ketika sampai engkau di ini Rukun (Hajar Aswad)?’ Maka berkata ‘Ata’: ‘Menceritakan kepadaku Abu Hurairah sesungguhnya dia mendengar Rasulallah (s.a.w) bersabda: ‘Barangsiapa yang melebihinya (Rukun itu) sesungguhnya dia mncium tangan Tuhan ar-Rahman.’ Berkata kepadanya ibnu Hisyam (bertanya): ‘Wahai Aba Muhammad! Maka Tawaf?’ Berkata ‘Ata’: ‘Menceritakan kepadaku Abu Hurairah sesungguhnya dia mendengar Rasulallah (s.a.w) bersabda: ‘Man tofa bil-baiti sab’an wa-la yatakallamu illa bi-‘subhanallahi wal-hamdulillahi wa-la-ilaha illallahu akbar, wal haula wa-la quata illa billahi’, muhiyat ‘anhu ‘asru saiyiatin wa-kutibat lahu ‘asru hasanatin wa-rufi’alahu ‘asyarata darajatin, waman tofa fatakallama wa-hua fi tilkal-hali khadha fi rahmatin bi-rijlaihi ka-khoidhil-ma-i bi-rijlaihi.’ (Yang bermaksud: Barangsiapa Tawaf di Baitullah 7 pusingan dan tidak berkata-kata/bercakap-cakap dia kecuali dengan (membaca) ‘Subhanallah … illa billahi’) dihapuskan baginya 10 keburukannya dan ditulis baginya 10 kebaikan dan diangkat darjatnya 10 tingkat; dan barangsiapa Tawaf dan bercakap-cakap/berkata-kata dia sedangkan dia begitu keadaannya (i.e. sedang Tawaf) masuk dia kerahmatan Allah (a.w) dengan dua kakinya seperti masuk dia ke dalam air dengan dua kakinya. ) – Hadith Ibnu Majah dalam Kitab Manasik Haji (Peraturan Haji).
Saudara, kita disuruh beca tasbih/zikir ketika berjalan dari Rukun Hajar Aswad sampai ke Rukun Yamani membaca ' Subhanallah, wal-hamdulillah, wa-lailaha illalah, wallahu akbar'. Jangan lupa bahawa kita hendaklah mengelingi Ka'abah untuk pusingan 1 hingga 3, sambil berlari-lari anak, sampai ke Rukun Yamani; dan dari Rukun Yamani ke Rukun Hajar Aswad, berjalan seperti biasa. Ketika Tawaf kita jangan melanggar atau menolak jema'ah yang lain, atau membuat sesuatu yang menyakiti orang lain.
Diriwayatkan hadith dari Abdullah b Saib berkata: ‘Aku mendengar Rasulallah (s.a.w) bersabda (i.e. membaca) antara dua rukun/sudut (Rukun Yamani dan Rukun Hajar Aswad) ‘Rabbana atina fid-dunya hasanatan wa-fil akhiratu hasanatan, wa-qina ‘azaban-nari’ – Hadith Abu Daud, dalam Kitab Manasik
Nota dan Perhatian: Dua hadith di atas itu menjelaskan apa yang harus dibuat dan baca ketika Tawaf – berjalan antara Rukun Hajar Aswad ke Rukun Yamani dan dari Rukun Yamani ke Rukun Hajar Aswad semula (satu pusingan). Dan, tidak dibolehkan bercakap-cakap atau membaca selain bacaan. Kerana bercakap-cakap mengurangkan pahalanya. Ketika hendaklah menyedikitkan berkata-kata/bercak-cakap. Ini ketetapan Nabi (s.a.w) sejajar dengan perintah beliau ‘Khuzu ‘anni manasikakum …’ (Yang bermaksud: Ambillah dari aku (Nabi) cara dan kaedah kalian mengerjakan haji (atau umrah).

(-) Bacaan antara Sudut Yamani hingga Rukun Hajar Aswad

Diriwayatkan hadith dari Abdullah bin Abi Saib (r.a) berkata: ‘Aku mendengar Rasulallah (s.a.w) berkata (yakni, berdo’a) antara dua rukun (yakni, Rukun Yamani dan Rukun Hajar Aswad) (kalimah do’a): ‘Rabbana atina fid-dunya hasanatan wafil akhirati hasanatan waqina ‘azabannar’ (Yang bermaksud: Ya Allah ya Tuhanku, Engkau datangkanlah kepadaku kesejahteraan di dunia dan kesejahteraan di akhirat). - Hadith Abu Daud dan an-Nasa’i.

(-) Solat sunat dua rakaat selepas selesai Tawaf
Di belakang Makam Ibrahim


Diriwayatkan hadith dari Jabir b Abdullah (r.a) bahawasanya Rasulallah (s.a.w) nescaya apa-apa berjalan dia (selepas Tawaf) menuju ke Makam Ibrahim membaca dia: ‘Wattakhizu mim maqamii ibrahima musalla ...’ (Yang bermaksud: Jadikanlah dari (yakni, pada) Makam Ibrahim tempat bersolat ...) - Ayat 125: al-Baqarah, maka bersolat dia dua rakaat maka membaca dia al-Fatihah dari Kitab (al-Quran), dan ‘Qul ya aiyuhalla kafirun’ dan ‘Qul huallahu ahad’ kemudian berjalan ke rukun Hajar Aswad ... kemudian keluar menuju Bukit Safa (untuk mengerjakan Sai) - Hadith an-Nasa’i.

(-) Do’a selepas solat sunat dua rakaat di belakang Makam Ibrahim

Diriwayatkan hadith dari Buraidah berkata: ‘Telah bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Lamma ahbatallahu Adama ilal-ardhi tofa bilbaiti usubun’an wa-solla hiza-al-baiti rak’ataini, thumma qala: ‘Allahumma anta ta’lamu sirri wa-‘alaniati faqbil ma’zirati wa-ta’lamu hajjati fa-‘atini sukli wa-ta’lamu ma ‘indi faghfirli zunubi asaluka imanan yubahi qalbi wa-yaqinan sodiqan hatta ‘alama annahu innahu la yusibuni illa ma katabat li wa-raddini biqada-ika.’ (Yang bermaksud: Ketika apa-apa menurunkan Allah (a.w) Nabi Adam (a.s) ke bumi Tawaf dia di baitullah (Kaabah) tujuh pusingan dan solat dia lurus dekat Baitullah dua rakaat, kemudian berkata (yakni, berdo’a): Ya Allah ya Tuhanku! Engkau tahu rahsiaku (yakni, sesuatu yang samar atau disembunyikan) dan (Engkau tahu) apa-apa yang aku zahirkan (sebutkan), semoga menerima Engkau keperluanku maka memberikanlah Engkau kepadaku permintaanku dan tahu Engkau apa-apa di sisiku (yakni, dosa-dosa yang ada padanya) maka mengampunilah dosa-dosaku; aku minta kepada Engkau keimananku (yakni, ketinggian iman) aku minta pengertian (kefahaman tentang agamaMu dalam) hatiku dan semoga memberi Engkau keyakinan yang benar hingga tahu aku (bahawa) tidak mengenai (yakni, mendapat) aku (sesuatu) kecuali apa-apa yang telah dituliskan (yakni, qada’kan) Engkau untukku dengan beberapa qadar Engkau’. Maka diwahyukan Allah (a.w) keatasnya (jawapanNya): ’Ya Adamu innaka da’autani biduain fastajabtu laka fihi walan yadghuni bihi ahadun min zurriatikan illa istajabtu lahu wa-ghafartu lahu zanbihi wa-farrajtu hammahu wa-ghammahu wat-tajartu lahu min warai kulli tajiri wa-atathud-dinya raghimatan, wain kana la yuriduha.’ (Yang bermaksud: Wahai Adam! Sesungguhnya engkau telah berdo’a padaKu maka telah aku kabulkan bagi kamu di dalamnya (yakni, do’a engkau), dan tidak akan berdo’a kepadaKu dengan ini do’a seseorang dari kalangan keturunanmu (yakni, cucu cicit keturunan Adam, yakni kita semua) kecuali Aku kabulkan baginya dan Aku mengampuni baginya dosa-dosanya dan Aku mengeluarkan dia dari kesusahan (yakni, cita-cita dan hasrat) dia dan (mengeluarkan) musibah dia dan jualbelinya dan di belakangnya tiap-tiap jualbeli (yakni, kebolehan dan kejayaan berniaga) dan datang pada orang dunianya hina (yakni, Allah (a.w) membuka dunia untuk manusia) (dunianya tidak penting pada Allah (a.w)), dan jikapun ada (walaupun) tidak siapa berkehendakkan pada dunia (Allah (a.w) tetap memberinya dan tidak mengira siapa yang diberikanNya) - Hadith at-Tobrani dalam Kitab al-Usita wabnis Asakar.
Nota: Selain Do’a Nabi Adam (a.s) dibacalah Do’a Nabi Ibrahim (a.s). Do’a Nabi Ibrahim (a.s) adalah: ‘Allahumma haza baladuka wal-masjidul haramu … fa’firli war-hamni innaka ‘ala kulli syai-in qadirun.’ Kerana di Makam Ibrahim itu adalah salah satu tempat mustajab berdo'a di dalam Ka'abah, maka eloklah ditambah dengan do’a lain apa-apa do’a yang dihasratkan dibaca, termasuklah do’a yang dikirimkan oleh orang untuk dibaca bagi pihaknya.

(-) Mustajabnya do’a selepas solat di belakang Makam Ibrahim

Apabila kita berdo’a dengan kalimah-kalimah do’a tersebut, Allah (a.w) perkenankan banyak perkara yang dipinta melalui do’a tersebut:

(i) Mengampuni dosa-dosa kita;
(ii) Dibebaskan dari sebarang kesusahan dan kesulitan yang dihadapi;
(iii) Dihapuskan musibah yang terkena kepada diri kita;
(iv) Ditingkatkan ilmu jualbeli dan diberinya kejayaan dalam perniagaan;
(v) Jika diminta kejayaan dunia diberikan oleh Allah (a.w).

Setelah selesai solat di belakang Makam Ibrahim, mengadap Baitullah/Ka’abah beristilam sekali dengan membaca ‘Bismillahi, Allahu Akbar’, kemudian berjalan ke arah Bukit Safa untuk mengerjakan Sa’i Haji, sambil membaca ‘A’uzubillahi minas syaitanir rajim. Bismilahhir rahamnir Rahim. Innas safa wal-umrata min syaa’irillahi’ (Ayat 158: al-Baqarah).

(-) Jika Haid belum Tawaf Ifadah 

 
Diriwayatkan hadith dari Abdul Rahman b Qasim hadith dari bapanya hadith dari Aisyah (r.ah) bahawasanya berkata: ‘Datang aku ke Mekah dan aku haid, dan tidak Tawaf aku mengelilingi Baitullah dan tidak antara Bukit Safa dan Bukit Marwah.’ Berkata Aisyah (r.ah): ‘Maka melapurkan aku demikian keadaan kepada Rasulallah (s.a.w), bersabda dia (Nabi): ‘Berbuatlah engkau seperti berbuat orang-orang yang mengerjakan haji selain bahawasanya tidak Tawaf engkau mengelilingi Baitullah sehingga suci engkau.’ - Hadith Bukhari, Kitab Haji.
Nota: Kalau sudah berikhram untuk Haji, tiba-tiba dating haid, maka jema’ah haji perempuan dibolehkan Wukuf, Mabit di Muzdalifah, kemudian bermalam di Mina dan melontar jamrah, dan mengerjakan Sa’i Haji/Umrah, tetapi tidak boleh mengerjakan Tawaf Ifadah, maka menunggulah sehinggai bersih, barulah kerjakan Tawaf Ifadah (i.e Tawaf Haji) dan berTahlul. 
Jazakallahu khairah

No comments:

Post a Comment