Friday, September 5, 2014

Ibadah Haji - Rukun Islam ke-5 (Samb.)

Assalamualaikum,
Saudara, kita Islam degan hanya sat tujuan - supaya kita selamat di akhirat, tidak disiksa dalam neraka dan dikurniakan Allah (a.w) syurga. Itulah matlamat hidup seseorang yang akui dirinya Islam dan beriman. Bagi jema'ah haji atau jema'ah umrah, mereka berpeluang untuk mendapat matlamat tersebut, jikalah ditakdirkan mereka menemui ajalnya di Mekah. Bukan sahaja haji dan/umrahnya yang belim sempat dikerjakan dikira telahpun disempurnakan, maka diberi ganjaran pahala haji/umrah, tetapi selamat pula dari neraka, masya Allah.

Mati Semasa Mengerjakan Haji

Saudara, Allah (a.w) memberi kurniaan yang sama kepada orang yang berjihad fi sabilillah, berperang kerana mempertahankan agama Islam. Hari ini ramai orang yang akui dirinya Islam berjihad, tetaapi tidakpun mengerjakan amalan dan ibadah yang diwajibkan oleh Allah (a.w) mereka kerjakan seperti solat. Orang yang meninggalkan solatnya, berjihad kononnya fi sabilillah, tidak ada gunanya, kerana dia sudah tidak Islam lagi. Islam menghukumi seseorang yang meninggalkan satu solat fardu dengan sengaja, sudah tidak diakui Islam lagi oleh Islam.Kalau berjihad, kemudian mati/menemui ajalnya, takda gunanya pun!

Diriwayatkan hadith dari Abi Hurairah (r.a) berkata: ‘Bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Man haraja hajjan famata kataballahu lahu ajral-hajji ila yaumil qiamati wa-man haraja mu’tamiran famata kataba lahu ajran al-mu’tamiri ila yaumil qiamati wa-man haraja ghaziyan famata kataba lahu ajral-ghazi ila yaumil qiamati.’ (Yang bermaksud: Barangsiapa keluar hendak mengerjakan haji maka mati dia (sebelum sempat menunaikannya) ditulis (oleh Allah (a.w) pahala seumpama) pahala haji (yang sempurna) sehingga qiamat, dan barangsiapa keluar menunaikan umrah maka mati ditulis (oleh Allah (a.w) baginya) pahala seumpama mengerjakan umrah (yang sempurna) sehingga hari qiamat, dan barangsiapa keluar untuk berperang (fi sabilillah, i.e. demi membela agama Islam) maka mati (sebelum sempat terlibat dengan peperangan tersebut) ditulis (oleh Allah (a.w)) pahala seumpama orang berperang fi sabilillah sehingga hari qiamat.) - Hadith at-Tobrani.
Rasulallah (s.a.w) memberitahu bahawa zaman ini adalah berjihad untuk melestarikan dan mengembangkan agama Islam dan memerangi nafsu diri yang meremehkan syariat Islam, menyelewengkan banyak perkara dalam Islam. Dan, hari ini berjihad juga penting membersihkan fahaman agama umat Islam yang tidak lagi mengamalkan ketetapan al-Quran dan as-Sunnah, kerana dipengaruhi oleh pendapat dan pandangan manusia yang sebenarnya jahil tentang Ilmu Islam. Rasulallah (s.a.w) memberitahu haji dan umrah adalah jihad bagi orang Islam yang sudah tua, orang-orang dhaif, perempuan dan anak-anak kecil. Jelaslah mengerjakan haji dan umrah itu sendiri adalah satu jihad.
 
Jazakallahu khairah

No comments:

Post a Comment