Thursday, June 27, 2013

Ramadhan yang Barokah (Samb.)

Assalamualaikum,
Saudara, kali ini kita teliti beberapa peringatan dan panduan sebagai persediaan untuk mendapat kejayaan akhirat melalui ibadah puasa yang cemerlang dalam bulan Ramadhan akan datang ini.
Kita telahpun diberitahu bahawa ada tiga peluang keemasan bagi kita untuk berjaya mendapat syurga, iaitu: pertama, mendapat kerahmatan Allah (a.w) dan mendapat syafaat Rasulallah (s.a.w) dengan menghormati beliau dengan menyebut 'Sallahau 'alaihi wa-sallam' setiap kali kita mendengar kalimah atau nama Muhammad (s.a.w) atau Nabi (s.a.w) atau Rasulallah (s.a.w) disebut oleh sesiapa sahaja; kedua, anak yang mendapat keridhaan kedua ibu bapanya kerana si anak itu berbakti dan mengasihi dan menjaga dan melayani sebaik mungkin kedua ibu bapanya, maka kerana itu ridha mereka, dan kerana ridha ibu bapa terhadap anaknya, maka ridhalah Allah (a.w) terhadapnya; dan ketiga, orang yang menemui Ramadhan dan mengerjakan amalan sepanjang Ramadhan dengan penuh keimanan dan keinsafan mengharapkan diberikan ganjaran syurga - terampun dosanya oleh Allah (a.w) dan berjaya mendapat syurga. Kalau kita berpuasa Ramadhan dengan penuh keimanan dan keikhlasan dan ketaqwaan, pastilah dosa kita terampun di akhir Ramadhan. Kita berjaya, seumpama bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya.

Panduan Hidup Orang Iman ketika Ramadhan
(a) Mengikhlaskan Niat Kerana Allah (a.w)
(ikhlasun-niati lillahi) 
 
Diriwayatkan hadith dari Abi Hurairah (r.a) hadith dari Nabi (s.a.w) bersabda: ‘Man soma Ramadhan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi, wa-man qama lailatal-Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi’. (Yang bermaksud: Barangsiapa berpuasa di bulan Ramadhan, kerana keimanan dan kerana mencari pahala maka diampuni baginya oleh Allah (a.w) apa-apa yang mendahuluinya dari dosa-dosanya, dan barangsiapa berdiri (yakni, mengerjakan solat-solat di malam lailtul-Qadr dngan keimanan dan kerana mencari pahala diampunkan baginya oleh Allah (a.w) apa-apa yang mendahuluinya dari dosa-dosanya. [Hadith Bukhari, Kitab Kefadhalan Lailatul-Qadr]
[Nota: Ungkapan ‘kerana keimanan dan mencari pahala’ itu samalah dengan niat dalam setiap amalan dan ibadah serta setiap amal soleh yang difirmankan oleh Allah (a.w) pada Ayat 36, Surah a-Isra’: ‘…wa-yarjuna rahmatahu, wa-yakhafuna ‘azabahu;(Yang bermaksud: Mencari kerahmatan (i.e. syurga) Allah (a.w), dan takutkan siksaan (i.e. neraka) Allah). Syurga hanya boleh kita dapati atas kerahmatan Allah (a.w) semata-mata. Tanpa amalan yang murni takkan dapat kerahmatanNya. Hadith ini menyebutkan orang iman yang amat beruntung dalam bulan Ramadhan itu, kerana dia mendapat pahala yang maksimum iaitu dihapuskikis dosanya tahun yang lalu, dan dia seumpama dilahirkan sebagai bayi, bersih dari sebarang dosa. Golongan ini yang disebutkan oleh Rasullallah (s.a.w) golongan yang dibebaskan dari siksaan neraka.]
Diriwayatkan hadith dari Abi Hurairah (r.a) berkata: ‘Telah bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Rubba saimin laisa lahu min siamihi illal-ju’u wa-rubba qaimun laisa lahu min qiamihi illas-saharu’. (Yang bermaksud: Kadang-kadang orang yang berpuasa tiada baginya (dari berpuasa itu apa-apa ganjaran pahala) dari puasanya kecuali kelaparan (dan kehausan), dan kadang-kadang orang yang berdiri (yakni, bersolat qiam = malam dan mengerjakan pelbagai amalan) tiada baginya dari solatnya (mendapat apa-apa ganjaran pahala) kecuali tidak tidur. [Hadith ibnu Majah, Kitab Siam (hasan sahih)]
[Nota: Hadith ini menyebutkan golongan orang Islam yang rugi dalam bulan Ramadhan, walaupun dia berpuasa dia hanya memperolehi kepalaparan dan kehausan kerana berpuasa, tidak mendapat sebarang pahala sedikit. Orang-orang yang sedemikian itu tidak terampun dosanya oleh Allah (a.w). Merekalah golongan yang rugi yang disebutkan oleh Rasulallah (s.a.w) tersebut. Kerana, dia tidak memaksmumkan amalan dan ibdah dalam bulan Ramadhan – ketika siang maupun malam, ebaliknya menghabiskan masanya dalam kelalaian, dan lebih teruk lagi kekal dalam perbuatan maksiat yang beraneka pula.] 

(b) Meninggalkan Perbuatan Lahan, Persetubuhan dan Syahawat dan Kebodohan, Berbantahan, dan Berkata-kata Dusta dan Mengamalkannya
(Tarku laghwi, wal-rafthi, was-syahawati, wal-jahli, wal-jidali, wa-qaulizzuri wa-‘amalabihi) 

Diriwayatkan hadith Abi Hurairah (r.) berkata: ‘Telah bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Innas-siama laisa minal akli was-syurbi faqat innama siamu minal-laghwi war-rafathi fain sabbaka ahadun au jahila ‘alaika faqul inni saimun’. (Yang bermaksud: Sesungguhnya puasa itu tiada dari (yakni, bukanlah) meninggalkan makan dan minum semata-mata, sesungguhnya puasa itu (meninggalkan) dari kelahanan (yakni, perbuatan sia-sia, membazir waktu) dan (meninggalkan) persetubuhan, maka jika mencela (atau, mencaci) akan kamu oleh seseorang atau membuat sesuatu kebodohan oleh seseroang terhadapmu, maka katalah (kepadanya): ‘Sesungguhnya aku berpuasa.’ [Hadith ibnu Hibban (sahih)]
[Nota: Hadith ini menyebutkan apakah sebenarnya puasa itu dalam Islam, iaitu bukan setakat tak makan dan minum siang hari, tetapi meningkatkan dan mempelbagaikan amalan dan ibadah spt melaksanakan solat-solat sunat, siang dan malam, membaca al-Quran, berzikir, berdoa, dan meminta keampunan kepada Allah (a.w), dan meninggalkan segala perbuatan sia-sia yang melalaikan dan menghabiskan masa dengan tanpa manfaat apa-apa.
Yang paling mudah dalam ibadah berpuasa adalah berlapar – tak makan dan minum. Yang paling susah dalam bulan Ramadhan itu adalah meninggalkan kebiasaan yang telah dirutinkan dalam kehidupan zaman moden – perbuatan lahan dan membuang masa, mensia-siakan waktu, melekakan dan meremehkan tanggung jawab terhadap dan kepada Allah (a.w), berseronok tanpa had, tanpa batas waktu dsbnya. Satu cara untuk mengurangkan lahan adalah tidur. Maka dengan itulah mendapat keampunan Allah (a.w) dalam bulan Ramadhan itu tak semua orang iman dapat.]
Diriwayatkan hadith dari Abi Hurairah (r.a) bahawasanya Rasulallah bersabda: ‘As-siamu junnatun fala yarfuth wala-yahal, wa-inimru-un qatalahu ausyatamahu fal-yaqul’Inni saimun’ marrataini. Wal-lazi nafsi biayadihi khulufu famis-soimi atyabu ‘indllahi ta-‘ala min rihil-miski yatruku to-amahu wa-syarabahu wa-syahwatuhu min ajli, as-siamu li, wa-ana ajzi bihi wal-hasanatu bi’asyri amthaluha’. (Yang bermaksud: Puasa itu adalah perisai (atau pendinding) maka janganlah bersetubuh dan janganlah membuat kebodohan, dan jika ada seseorang mengingkarinya atau mencerca kamu, maka katalah: ‘Sesungguhnya aku ni berpuasa’ dua kali. Demi zat yang diriku di tanganNya (atau, dalam genggamanNya), nescaya bau (busuk mulut) orang yang berpuasa itu lebih baik baunya di sisi Allah (a.w) dari bau (minyak wangi) miski, kerana meninggalkan makan dan minum dan meninggalkan shahawatnya dari arahKu (yakni, keranaKu), (ganjaran pahala) puasa adalah bagiKu (Allah), dan Aku (Allah) membalas puasanya seseorang dengan suatu kebaikan dengan 10 semithal kebaikan.’ [Hadith Bukhari, Kitan Saum]
[Nota: Hadith ini menyebutkan bahawa puasa yang bernilai itu adalah apabila ia menjadi pendidnding atau perisai terhadap segala keburukan dan kemaksiatan. Kemaksiatan itu timbul dari dorongan dan keinginan hawa nafsu manusia terhadap keseronokan duniawi. Kemaksiatan itu timbul dari panca indera seseorang itu – mata, telinga, mulut, anggotanya spt tangan dan kaki dan anggota kelaminnya. Larangan khusus disebutkan adalah persetubuhan di siang hari. Jika berlaku kifarahnya (i.e. denda untuk menebus dosa kerana melakukannya) adalah sama ada memerdekakan seorang hamba sekarang sudah tak relevan lagi, kerana tada perhabaan) atau puasa 2 bulan (i.e. 60 hari) berturut-turut atau memberi makan kenyang kepada 60 orang miskin. Kemudian pada hari berlaknya persetubuhan itu, wajib diteruska puasanya.]
Diriwayatkan hadith dari abi Hurairah (r.a) berkata: ‘Telah bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Man lam yada’ qauluzuri wal-‘amala bihi fa-laisallahi hajataun fi’an yada’ to-‘amahu wa-syarabahu’. (Yang bermaksud: Barangsiapa yang tidak meninggalkan kata-kata atau ucapan dusta dan beramal dengannya (i.e. kata-kata dusta tersebut) maka tiada bagi Allah (a.w) berhajat (atau keperluan) di dalam apa-apa yang meninggalkan seseorang itu makanannya dan minumannya.) [Hadith Bukhari, Kitab Saum]
[Nota: Allah (a.w) tidak menerima puasa seseorang yang berdusta atau membuat pelbagai cakap-cakap atau kata-kata jelik spt mencaci hamun, mencerca, memfitnah, mengadu domba,menyiarkan keaiban orang lain, dan lain-lain perbuatan yang ditegah atau dilarang oleh Allah (a.w) dan RaslNya.] 

(c) Memperbanyakkan dari Bangun Malam, dan Membaca al-Quran, dan Berzikir, dan Beristighfar, dan Berdoa, dan Bersedekah dan Memberi Makan (al-iktharu min qiamil-laili wa-qiara-‘atil Qurani, waz-zikri, wal-istighfari, wad-du’ai, was-sodaqati wat-taftiri) 

(ca) Solat Terawih Rasulallah (s.a.w) 4 dan 4 Rakaat, ditutup dengan Witir 3 Rakaat 

Diriwayatkan hadith dari Abi Salamah bin Abdil Rahman bahawasanya dia bertanya kpd Aisyah (r.ah): Kaifa kanat solatu Rasulallah (s.a.w) fi Ramadhana?’ (Yang bermaksud: Bagaimana adanya Rasulallah (s.a.w) ada dia bersolat dalam bulan Ramadhan?). Maka berkata (Aisyah) menjawab: ‘Ma kana yazidu fi Ramadhana wa-la fi gharihi ‘ala ihda ‘asratan raka’atan, yusollai arba’a, fala tas-al ‘an husnihinna wa-tulihinna, thumma yusolli arba’an fala tas-al ‘an husnihinna wa-tulihinna, thumma yusolli thalathan.’ (Yang bermaksud: Tidak ada Nabi (s.a.w) menambah di dalam bulan Ramadhan dan tidak juga pada bulan-bulan selainnya selain atas sebelas rakaat, bersolat dia empat rakaat, maka jangan engkau tanyakan dari baiknya dan lamanya (atau panjangnya) (solatnya itu), kemudian bersolat dia empat rakaat, maka jangan engau tanyakan baiknya dan lamanya (atau panjangnya) (solatnya itu), kemudian bersolat dia tiga rakaat.’) [Hadith Bukhari dalam Kitab Solat Terawih]
[Nota: Hadith ini adalah dalil yang menyatakan bahawa Rasulallah (s.a.w) itu bersolat solat malam sebanyak tiga solat, iaitu solat (Terawih) empat rakaat, dua solat yang disudahi dengan satu salam, kemudian ditutup dengan satu solat (Witir) tiga rakaat pula. Ini dilakukannya dalam bulan Ramadhan atau dalam bulan-bulan selain bulan Ramadhan. Jika bukan bulan Ramadhan beliau mensolatkan dua solat Tahajjud malam setiap satu 4 rakaat satu salam dan disudahi dengan satu Solat Witir 3 rakaat satu salam. Di dalam hadith yang lain disebutkan, walaupun sedikit jumlah solat Nabi (s.a.w), namun dia membaca surah-surah yang panjang sehingga bengkak kakinya kerana lama berdiri. Dalam hadith lain pula disebutkan pula bahawa Nabi bersolat solat sunat di rumahnya. Dalam bulan Ramadhan, pada malam-malam ganjil akhir 10 Ramadhan dia ke masjid bersolat, maka diikuti sebagai makmum oleh para sahabat.] 

(cb) Solat Terawih Zaman Omar al-Khattab 8 Rakaat, ditutup dengan Witir 3 Rakaat 

Diriwayatkan hadith dari Saib bin Yazid bahawasanya berkata: ‘Berkata memerintah Omar bin Khattab akan Ubai bin Ka’ab dan Tamim ad-Dariyi supaya berdiri keduanya (yakni, menjadi imam solat) untuk manusia (i.e. para sahabat) dengan sebelas rakaat.’ Berkata Saib: ‘Maka sungguh-sungguh ada qari (yakni, imam tersebut) membaca (surah-surah al-Quran yang) mengandungi 100 ayat atau lebih, sehingga ada dikalangan kami berpegangan (yakni, berpaut) atas tungkat kami dari lamanya berdiri (atau panjangnya bacaan surah), dan tidaklah ada kami beredar (yakni, meninggalkan solat) kecuali setelah tiba waktu fajr (yang menandakan akan masuk Subuh).’ [Hadith Imam Malik, dalam al-Muatto’ (sahih)] 

(cc) Solat Malam (Qiamul-lail) itu Solat Dua-dua Rakaat salam

Diriwayatkan hadith dari Abdullah bin Omar (r.a) berkata: ‘Bertanya seorang lelaki akan Nabi (s.a.w) dan dia (Nabi) atas mimbar (sedang memberi nasihat): ‘Ma tara fi solatil-laili?’ Qala: ‘Mathna, mathna’, faiza khasiyas-subhi solla wahidatan fa-autarat lahu solla …’ (Yang bermaksud: Apakah pandangan engkau (yakni, apakah pendapat atau keputusan engkau) di dalam perkara solat malam? Bersabda (Nabi): ‘Dua, dua rakaat. Maka ketika khuatr engkau waktu Subuh (udah masuk), maka solatlah engkau dengan serakaat Witir bagi apa-apa yang telah bersolat akan dia (solat malam itu) … hingga akhir hadith.’ [Hadith Bukhari, Kitab Solat]
[Nota: Hadith ini menceritakan satu prinsip umum bahawa solat malam itu dibuat dua-dua rakaat satu salam dan diakhiri dengan serakaat Solat Witir. Justeru itu, kalau seseorang mengerjakan solat-solat malam hendaklah dibuat dua-dua rakaat dan akhirnya ditutup dengan satu akaat Witir. Justeru itu, solat Terawih yng dibuat empat empat rakaat hendaklah disudahi dengan 3 rakaat Witir dan kalau dibuat Terawih dua-dua rakaat hendaklah ditutup dengan serakaat Witir.] 

(cd) Digalakkan di bulan Ramadhan Membanyakkan Sedekah 

Diriwayatkan hadith dai Ibnu Abbas (r.a) berkata: ‘Ada Nabi (s.a.w) orang yang paling dermawan dikalangan manusia dengan kebaikan da nada dia cepat apa-apa ada di dalam bulan Ramadhan, kemudian menjumpai (i.e. menemui) Jibil (a.s) dan adapun Jibril (a.s) menjumpai (i.e. menemuinya) setiap malam di dalam Ramadhan sehingga selesai Ramadhan mendatangkan atas Nabi (s.a.w) al-Quran, maka menjumpai padanya Jibril (a.s) maka adalah dia lebih cepat dengan kebaikan (berbanding dengan) angin yang dilepaskan.’ [Hadith Bukhari, Kitab Saum]
[Nota: Hadith ini menyebutkan bahawa Rasulallah (s.a.w) itu adalah orang yang paling dermawan di kalangan manusia zamannya. Ketika bulan Ramadhan Jibril (a.s) menemuinya setiap malam bertadarus dengan Rasulallah (s.a.w) dan mengajarkan al-Quran, Nabi (a.s) lebih dermawan, malah kedermawannya dia menghulur bantuan dengan pantas mengalahkan tiupan angin yang kencang sekalipun.] 

(ce) Ancaman Terhadap tiga Golongan Orang Iman 

Diriwayatkan hadith dari Abi Hurairah (r.a) berkata: Telah bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Raghima au rajulin zukirtu ‘indahu falam yusolli ‘alaiya, wa-raghima anfu rajulin dakhala ‘alaihi Ramadhanu thuman-salakha qabla an yughfaralahu, wa-raghima anfu rajulin adraka abawahul-kibara falam yudkhilahul-jannata.’ [Yang bermaksud: Keropong (atau kerompong) hidung (yakni, teramat rugilah) seorang lelaki yang disebutkan namaku di sisinya tidak menyebut dia (ucapan) selawat dia atasku, dan keropong (atau kerompong) hidung (i.e. teramat rugilah) seorang lelaki yang masuk atasnya bulan Ramadhan kemudian selesai (i.e. berlalu bulan itu) sebelum bahawa diampuni baginya (oleh Allah) dosa-dosanya; dan keropong (atau kerompong) hidung (i.e.teramat rugilah) seorang lelaki yang menjumpai di sisinya kedua ibubapanya yang sudah tua, maka tidak memasukkan padanya k dalam syurga.] [Hadith at-Termidzi, Kitab Do’a, hasan sahih]
[Nota: Kesemua calun syurga atau penghuni syurga itu tidak cacat tubuh badannya. Maka sesiapa kerompong hidungnya bermaksud orang itu di akhirat kelak dcacatkan oleh Allah (a.w) rupa mukanya kerna berlaku salah satu daripada tiga insiden atau situasi yag disebutkan itu. Di dalam al-Quran, Allah (a.w) perintahkan manusia supaya berselawat atas Nabi (s.a.w) kerana Allah (a.w) dan para malaikat sentiasalah berselawat atas Nabi (s.a.w). Dan sesiapa yang berslawat atas Nabi (s.a.w), Allah (a.w) balas pula 10 kali selawat. Selawat adalah ucapa menghormati Nabi (s.a.w) dan ucaak kesejahteraan terhadap beliau. Kaau Allah (a.w) ucapkan kesejahteraan atas kita, amatlah untugnya kita diberi penghormatan oleh Allah (a.w).] 

(cf) Keuntungan Menemui Malam Qadr 

Diriwayatkan hadith dari Aisyah (r.ah) berkata: ‘Berkta aku kepada Rasulallah (s.a.w): ‘Ya Rasulallah! Ara-aita in ‘alimta aiyu lailatin lailatul-Qadri, ma aqulu fiha? (Yang bermaksud: Melihat aku dan jika mengetahui aku manakah malam Malam Qadr itu, apakah berkata aku pada malam agung itu?) Bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Quli ‘Allahumma innaka ‘afu-un tuhibbul-‘afwa fa’fua’anni” (Yang bermaksud: Engkau katalah (atau sebutlah): ‘Ya Allah ya Tuhanku! Sesungguhnya Enkau zat yang maha pemaaf, dan suka Engkau akan pengampunan, maka Engkau ampuni aku.’) [Hadith at-Termidzi, Kitab Do’a, hasan sahih.]
[Nota: Dan di dalam Kitab lain ada penambahan iaitu kalimah ‘karim’ selepas kalimah ‘afu-un’ menjadi ‘afu-un karim’ yang bermaksud: Zat yang maha pemaaf dan maha mulia. Inilah doa yang disuruh kita baca ketika beriktikaf di masjid pada malam-malam sepuluh malam terakhir Ramadhan, mudah-mudahan bertemu dengan Malam Qadr itu. Kebaikan malam Qadr itu adalah melebihi 1,000 bulan amalan atau 83 tahun amalan yang terbaik. Rujuk Surah al-Qadr.] 

(cg) Tiga Golongan Yang Do’anya dikabulkan 

Diriwayatkan hadith dari Anas bin Malik (r.a) berkata: ‘Telah bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Thalathu da’awatin la turasddu da’watul-walidi, wa-da’watus-siami, wa-da’watul-musafiri.’ (Yang bermaksud: Tiga golongan yang do’anya tidak tertolak (atau terhalang, yakni dimakbulkan Allah (a.w)), (golongan pertama) doa orang tua (yakni, ibu bapa terhadap anak-anaknya); (golongan kedua) do’a orang yang berpuasa; dan (golongan ketiga) doa orang berpergian (yakni, bermusafir). [Hadith al-Baihaqi, di dalam Sunan Kubra (sahih)]
[Nota: Kalau kita inginkan sesuatu pertolongan dari seseorang yang iman itu, eloklah kita pohon tiga golongan yang disebutkan dalam hadith itu mendoakan apa kehendak kita. Jika kita tergolong dalam tiga golongan tersebut, maka eloklah kita doakan untuk diri sendiri dan untuk kebajikan orang lain.] 

(ch) Allah (a.w) memerdekakan (dari siksaan) setiap Malam Orang Yang berpuasa 

Diriwayatkan hadith dari Abi Said al-Khudri (r.a) berkata: ‘Telah bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Innallaha tabaraka wa-ta’ala ‘utaqa-a fi kulli yaumin wa-lailatin, yakni fi Ramadhana wa-innalikulli muslimin fi kulli yaumin wa-lailatin da’watan mustajabatan.’ (Yang bermaksud: Sesungguhnya Allah (a.w) zat yang berkat dan lagi maha agung, yang memerdekakan di dalam setiap malam dan setiap siang, yakni dalam bulan Ramadhan, dan sesungguhnya bagi setiap orang Islam di dalam setiap malam do’anya yang dia dikabulkan (Allah)) [Hadith Riwat al-Bazar (Sahih)]
[Nota: Dalam bulan Ramadhan itu Allah (a.w) mengampunkan dan membebaskan orang iman dari neraka, setiap malam dan setiap siang, yang dia berdoa memohon keampunnNya.]

(ci) Pahala Menjamu Orang Berbuka Puasa 

Diriwayatkan hadith dari Zaib bin Khalid al-Juhanni berkata: ‘Telah bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Man fattara saiman kana lahu mithlu ajrahu ghaira annahu layanqusu min ajris-saimi syaian.’ (Yang bermaksud: Barangsiapa berbuka (yakni, memberi makan untuk berbuka) pada orang yang berpuasa ada baginya seperti pahala orang yang berpusa hanya saja dianya tidak mengurangi dari pahala orang yang beruasa sesuatupun.) [Hadith at-Termidzi, di dalam Kitab Saum]
[Nota: Hadith adalah dalil bahawa sesiapa yang menjamu orang puasa berbuka, maka dia mendapat pahala seumpama pahala orang berpuasa tersebut, tanpa sedikitpun mengurangkan pahala yang didapati oleh orang yang berpuasa tersebut. Dalam Islam setiap kebaikan yang dilakukan mendapat ganjaran pahala. Dalam perkara ilmu kita diberiahu bahawa sesiapa yang mengajarkan ilmu yang benar – ilmu-al-Quran dan as-Sunnah – kepada orang lain, dan orang itu mengamalkan apa-apa ilmu yang kita ajarkan (i.e. dapati dari kita yang memberi dia tahu), maka dia mendapat pahala mengamalkan ilmu tersebut, dan dia juga mengirimkan pahala seumpama pahala yang diperolehinya, kepada kita yang memberitahu/mengajarkannya, tanpa sedikitpun menjejaskan pahala baginya sendiri. Dalam perkara menjamu orang berpuas dalam bulan Ramadhan, kita mendapat pahala sebanyak mna pahala yang didapati oleh orang yang berpuasa yang ita jamu itu, tanpa mengurangkan pahala puasanya sendiri.] 

(d) Mempersungguh di dalam Mencari Malam Qadr di dalam 10 Hari Terakhir Ramadhan 

Saudara, dalam perkara menyediakan diri dan mencari 'lailtul-qadr ini, kita teliti dua hadith, brikut:
(1) Diriwayatkan hadith dari Aisyah (r.ah) bahawasanya Rasulallah (s.a.w) mempersungguh (mengerjakan amalan dan ibadah) di dalam 10 malam terkahir pada apa-apa yang tidak mempersungguh dia di dalam sepuluh malam terakhir. [Hadith Muslim, Kitab Iktikaf]
(2) Diriwayatkan hadith dari Aisyah (r.ah) berkata: ‘Ada Nabi (s.a.w) ketika masuk 10 hari yang terakhir maka mengikat dia sarungnya, dan bangun dia pada malamnya dan membangunkan pada keluarganya (untuk mempersungguh beramal dan mengerjakan amalan). [Hadith Bukhari, di dalam Kitab Kefadhalan Lailatul-Qadr] 
Jazakallahu khairah


No comments:

Post a Comment