Saturday, June 29, 2013

Ramadhan bulan Barokah (Samb.)

Assalamualaikum,
Saudara, kta teruskan melihat nas dan dalil as-Sunnah untuk membolehkan kita berpuasa pada tahap yang membolehkan kita dibersihkan dari dosa di akhira Ramadhan nanti - seperti yang Allah (a.w) janjikan.

Orang yang rugi di bulan Ramadhan
(Membatalkan Puasa Dengan Sengaja)

Puasa dalam bulan Ramadhan itu salah satu daripada Rukun Islam yang lima. Maka dengan itulah diberatkan akan puasa fardu itu, sebagaimana diberatkan juga solat. Dua ibadah utama orang iman adalah solat dan puasa. Kita sudahpun tahu mengikut nas as-Sunnah yang kita telahpun semak daam blog ini, bahawa seseorang yang akui dirinya Islam dan beriman, namun dengan sengajar meninggalkan satu waktu solat fardu, dia secara otomatik jadi kafir. Dalam tempoh kekafiran kita itu, kita akan dimasukkan ke dalam neraka, entah berapa lama, untuk dibersihkan.Baru boleh masuk syurga kalaulah tiada lagi dosa yang perlu dibersihkan, wal iya zubillah.
Di dalam hadith di bawah ini diberikan satu hadith yang menyatakan betapa beratnya akibat perlakuan seseorang yang dengan sengaja membatalkan puasanya atau berbuka:
Diriwayatkan hadith daripada Abi Hurairah (r.a) berkata: ‘Telah bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Barangsiapa berbuka puasanya satu hari pada Ramadhan daripada selain rukhsah (yakni, kebenaran atau keringanan yang dibenarkan oleh syara’ kerana keuzuran terlalu tua, perempuan sedang sarat mengandung atau menyusu bayinya, orang yang musafir, orang yang sakit yang kemungkinan besar sakitnya akan meruncing jika dia berpuasa, wanita haid dan wanita yang bersalin) dan tiada sakit, tiada faedah baginya puasa sepanjang hayatnya kesemua puasanya dan jika berpuasa dia akan puasanya.’ [Hadith gharib at-Termidzi]
Hadith di atas itu memberikan nas dan dalil bahawa seseorang yang yang tidak ada asas syara’ berbuka (yakni, membatalkan puasa wajibnya), tidak diterima puasanya sepanjang hayatnya selepas itu! Dengan lain perkataan tidak mendapat pahala dia berpuasa sepanjang hayatnya sekalipun tanpa henti-henti. Begitu beratnya hukuman atas mereka yang sengaja tidak berpuasa atau berbuka setelah berpuasa tanpa keuzuran yang dibenarkan oleh syara’. Walaupun demikian, puasa tetap wajib baginya dan tidak boleh ditinggalkan!
Ada para ulama’ mazhab berpendapat bahawa bukanlah hadith ini bermaksud ‘tidak guna puasanya sepanjang hayatnya selepas itu’. Sebenarnya, hadith itu memberi peringatan bahawa amat serius perbuatan berbuka dengan sengaja sehari puasa fardu itu. Itu adalah pandangan ‘jumhur ulama’. Namun begitu hadith itu jelas. Apabila jelas tidak wajarlah mencari jalan keluar untuk mentakwilkan secara berlainan semata-mata untuk meringankan hukuman daripada ketetapan tersebut, wallahu ‘alam. Namun begitu, sepotong hadith lain meringankan sedikit ketetapan as-Sunnah. 

Diriwayatkan hadith daripada ‘Umarah bin ‘Umairin, hadith daripada Ibni Mutawasin, hadith daripada bapanya berkata Ibnu Kathir (juga seorang ulama’ muhadithin), hadith daripada Abi Mutawasi, daripada Abi Hurairah (r.a) berkata: ‘Bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Barangsiapa berbuka sehari dari Ramadhan di dalam selain kemurahan atau memberi kemurahan atasnya oleh Allah (a.w) (contoh, mengikut hadith lain, orang lelaki dan perempuan yang tersangat tua, iaitu umur 60 tahun ke atas, yang tak mampu berkuasa kerana keuzurannya, atau yang sakit teruk, yang sakitnya tidak membolehkan dia berpuasa kecuali memudaratkan kesihatannya, perempuan sarat mengandung, atau perempuan yang menyusukan anaknya, wanita haid, dan wanita melahirkan anaknya, boleh tak berpuasa tapi kena membayar fidyah atau menggantikan puasa yang tertinggal - Sila rujuk post yang lalu) tidak membayar (mengganti) daripadanya puasa sepanjang tahun! (Maksudnya, jika dia berpuasa setahun sekalipun pahala yang diterimanya tidak dapat menggantikan dosa kerana tidak berpuasa sehari itu, atau jika pahala berpuasa setahunpun tidak cukup sebagai mengimbangi pahala yang dia terlepas kerana tak berpuasa sehari itu)’ [Hadith Abu Daud, Kitab Saum]
Hadith di atas itu menghukumkan bahawa sesiapa yang dengan sengaja tidak berpuasa dalam bulan Ramadhan, dosanya besar kerana tidak boleh ditebus walaupun mengerjakan atau mengqada’kannya sehari yang dia tidak berpuasa itu dipuasakan dengan berpuasa setahun. Ketetapan dalam hadith ini lebih ringan daripada yang disebutkan di dalam hadith yang terdahulu itu. Oleh itu berwaspadalah! Kita telah teliti hadith riwayat lain mengenai perkara yang sama di awal blog ini.
Jelaslah amat berat implikasi seseorang yang berpuasa itu dengan sengaja berbuka atau tidak berpuasa atau menghentikan puasanya kerana selain sebab-sebab yang dibolehkan oleh syara’, iaitu kerana tua, kerana curigakan kesihatan anak yang dikandung oleh wanita yang mengandung atau anak yang disusui oleh seorang ibu atau kerana dalam musafir. Jika dengan sengaja berbuka, maka tidak bergunalah segala puasa yang dipuasakannya sepanjang tahun tersebut. Ini adalah keringanan yang diberikan oleh Rasulallah (s.a.w), kerana ketetapan as-Sunnah yang asalnya adalah tidak mendapat pahala puasa yang dipuasakan olehnya seumur hidupnya.
[Nota: Pengikut pengikut mazhab as-Shafie mereka berpendapat sedemikian (Imam as-Syafie adalah seorang muhadithin, daripada seramai 49 atau 51 orang ualama' muhadithin, maka dengan itu sudah pasti dia tidaklah menyalahi ketetapan as-Sunnah. Tambahan pula Imam as-Syafie sebagaimana para ulama' muhadithin yang lain telah berkata bahawa jkalah pendapat beliau bertentangan dengan as-Sunnah, maka buanglah pendapat beliau dan ambil as-Sunnah. Yang wajib diikuti dan dijadikan panduan mutak orang iman adalah al-Quran dan as-Sunnah, bukan pendapat ulama').
Meninggalkan puasa tanpa keringanan yang dibolehkan oleh syara’ itu berdosa, dan perlu diqada’kan sahaja. Bukanlah bermaksud orang telah melakukan sedemikian itu, iaitu sengaja meninggalkan seharai puasanya, tidak diterima amalan puasa fardunya sepanjang baqi hayatnya. Yang utama diperhatikan bahawa larangan Rasulallah (s.a.w) tentang meninggalkan puasa dengan sengaja itu amat berat. Tetapi, terdapat hadith lain yang ketetapannya lebih ringan.]

Jazakallahu khairah

No comments:

Post a Comment