Thursday, June 20, 2013

Orang Islam yang Berjaya ... (Samb.)

Assalamualaikum,
Saudara, dalam post sebelum ini kita telah diberitahu mengikut ketetapan al-Quran dan as-Sunnah beberapa perkara yang boleh menjamin seorang yang Islam itu berjaya di dalam dunia akhiratnya. Seeorang itu benar Islamnya kalaulag dia menepati pra-syarat berikut: pertama, syariat Islam itu ditetapkan oleh al-Quran dan as-Sunnah. Maka dengan itu orang Islam yang berjaya itu dia memenuhi syarat induk dalam Ayat 13, Surah an-Nisa' - dia mentaati perintah Allah (a.w) dan perintah Rasulallah (s.a.w). Jika betul maka pasti dia mendapat syurga. Kedua, sehubungan itu juga dia wajib mengamalkan Islamnya berdasarkan ketetapan al-Quran dan as-Sunnah semata-mata. Maka dengan itu Rasulallah (s.a.w) menyebutkan orang Islam yang berjaya di akhirat itu hendaklah dia berpegang kepada as-Sunnah (dan Sunnah khalifah ar-rasyidin al-mahdiyin). Dia pasti berjaya di akhirat. Ketiga, selain panduan hidup serta panduan amalan dan ibadah adalah al-Quran dan as-Sunah, dia wajib anuti dan amalkan Islam itu secara jema'ah atau berjema'ah dalam Islam. Seseorang yang Islam itu wajib mentaati Allah (a.w), Rasulallah (s.a.w) dan kepimpinannya, i.e. Imam atau Amir dalam jema'ahnya. Keempat, selain itu, sebagai seorang anak pula dia wajib mentaati kedua ibubapanya, kerana syurga itu di bawah tapak kaki kedua ibu bapanya, dan ridha Allah (a.w) kalaulah kedua ibu-bapanya ridha terhadapnya. Justeru itulah penting dalam Islam anak melayani kedua ibu bapanya sebaik mungkin, menghormati mereka dan tidak berbuat jahat terhadap mereka. Tanpa keridhaan kedua ibubapa terhadap seorang anak itu, pasti takkan dapat syurga kalaupun dai taatkan Allah (a.w) dan taatkan Rasulallah (s.a.w). Kenapa? Mentaati Allah (a.w) bermaksud mematuhi ketetapan Allah (a.w) - iaitu al-Quran - supaya setiap anak itu berbuat baik terhadap kedua ibu bapanya, menjaga mereka ketika lanjut umur mereka dan mengasihi mereka. Kalau tidak melayani kedua ibu bapa dengan baik pastilah dia engkarkan perintah Allah (a.w) dan perintah Rasulallah (s.a.w). Kelima, seorang isteri itu wajib pula mentaati suaminya selagi suaminya tidak menyuruhnya berbuat sesuatu yang bersifat maksiat. Walaupun dia wajib taatkan suaminya, si isteri tetap kekal menghormati kedua ibu bapanya dan melayani mereka dengan penuh ikhsan dan kebaikan dan kesopanan.
Saudara, kita diberitahu oleh Rasulallah (s.a.w) bahawa di akhir zaman ini - zaman selepas kewafatan Rasulallah (s.a.w) sehinggalah tibanya kiamat - umat Islam yang berpecah mengamalkan 73 jenis atau perkumpulan Islam. Kesemua mereka akui bahawa mereka Islam, kononnya berpanduan al-Quran dan as-Sunnah, dalam menjalani kehidupan sebagai seorang Islam dan dalam mengerjakan amalan dan ibadah. Tapi, hanya satu bentuk Islam sahaja yang berjaya selamat dari neraka dan berjaya mendapat syurga. Golongan mana Golongan umat Islam yang berpandukan as-Sunnah dan yang mengamalkan Islam dalam bentuk berjema'ah. Majoriti - iaitu 72 jenis Islam - gagal, tak dapat syurga dan masuk ke dalam neraka! Alangkah ruginya mereka itu. Alangkah ruginya kita kalaulah kita tergolong dalam golongan yang 72 itu.
Saudara, pra-syarat Islam yang bernar itu adalah seperti berikut:
(a)  Mengamalkan Islam yang syariat dan panduannya dalah as-Sunnah.
Sabda Rasulallah (s.a.w): ‘Sesungguhkan di kemudian hari nanti akan berpecah umatku (dalam hal atau perkara agamanya, yakni agama Islam dan syariatnya) sebagaimana berpecahnya kaum Yahudi (iaitu, tidak berpandukan syariat Nabi Musa (a.s) mengikut Kitab Taurat) dan Nesrani (iaitu, tidak berpandukan syariat Nabi Isa (a.s) mengikut Kitab Injil) dalam agama mereka. Berpecah umatku (umat Islam zamannya dan zaman-zaman kemudiannya) menjadi 73 firqah (atau golongan atau mazhab), 72 golongan atau firqah atau mazhab masuk Neraka dan satu (sahaja) masuk Syurga.’ Maka bertanya para sahabat: ‘Siapa golongan yang satu itu, ya Rasulallah (s.a.w)?’ Sabda Rasulallah (s.a.w): ‘Ma ana ‘alaihi wa-ashabi’ (Yang bermaksud: Iaitu mereka yang mengikut jalanku (yakni, as-Sunnah) dan jalan sahabat-sahabatku ‘Khalifah ar-Rasyidin al-Mahdiyin’. (Khalifah ar-rasyidin al-mahdiyin adalah Abu Bakar, Omar, Othman dan Ali).’ [Hadith sahih at-Termidzi dll] 
(b)  Islam yang benar itu bentuk pengamalannya 'berjema'ah.
Diriwayatkan hadith daripada Muawiyah berkata bahawasanya Nabi (s.a.w) bersabda: ‘Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang Ahli Kitab (yakni, Yahudi dan Nesrani) yang sebelum kamu (yakni, sebelum datangnya Islam) telah berpecah kepada 72 firqah (mazhab), dan sesungguhnya umat ini (yakni, umat Islam) akan berpecah kepada 73 firqah (mazhab atau golongan), 72 golongan dalam neraka dan satu golongan sahaja dalam syurga, iaitu 'wa-hiya jama'ati' (Yang bermaksud: mereka itulah yang berjemaah). [Hadith Bukhari dan Hadith at-Termidzi]
Saudara, kerana itulah Rasulallah (s.a.w) memberitahu kita bahawa dia tinggalkan untuk panduan kita sebagai orang Islam yang beriman itu dua hazanah; iaitu al-Quran dan as-Sunnah. Kalau kita akur dengan ketetapan dua panduan ini, pastilah kita tak tersesat selama-lamany. 
Sabda Rasulallah (s.a.w): ‘Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, tidak akan sesat kamu selama-lamanya selagi berpegang kamu kepada kedua-duanya, iaitu Kitab Allah (a.w) (yakni, al-Quran) dan Sunnah RasulNya (yakni, al-Hadith).’ [Hadith al-Malik, al-Hakim, dll] 
Saudara, kita juga akan gagal mendapat syurga dan pasti masuk neraka di akhirat kelak kalau kita tidak berpandukan ketetapan berikut. Islam yang benar atau sah itu adalah menepati ketetapan hadith berikut. Walaupun Omar ibni al-Khattab (r.a yang menyebutkan prinsip dalam hadith ini, beliau tidaklah membuat ketetapan yang baru). Kerana, segala sesuatu yang disebutkan hadith berikut:
Diriwayatkan hadith daripada Khuzaifah (r.a), berkata: ‘Telah bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Allah (a.w) tidak menerima amalan ahli bid’ah (yakni, orang yang membuat, mengamalkan dan mengajarkan bidaah) amalan solat, amalan puasa, amalan zakat, amalan haji dan umrah, amalan-amalan atau ibadat-ibadat fardu dan sunat yang lainnya: dan keluar dia dari Islam sebagaimana keluarnya sehelai rambut yang ditarik keluar daripada adunan tepong roti (yakni, tidak memberi bekas (atau tidak memberi sebarang manfaat) amalan seseorang itu sebagaimana tidak memberi bekas pada rambut oleh tepong tersebut)’[Hadith Ibnu Majah].
Alangkah ruginya kita apakala diberitahu, kita kekal menidakkan ketetapan Omar (r.a) berikut. Wajib diingati bahawa rumusan Omar (r.a) dalam berikut ini, bukanlah ciptaan beliau tetapi beliau merumuskan ketetapan llah (aw) dan ketetapan Rasulallah (s.a.w): 
Diriwayatkan hadith daripada Tamin ad-Daramii (r.a) berkata: ‘Telah berkata Omar ibnu Khattab (r.a): ‘Bahawasanya tidak dikatakan Islam seseorang yang mengaku Islam mereka kecuali dengan berjemaah, dan tidak ada dikatakan berjemaah umat Islam itu kecuali dengan beramir atau berimam. Dan tidak ada keamiran atau keimaman kecuali dengan taat (yakni, wujud budaya taatkan amir atau imamnya). Maka barangsiapa yang dijadikan pemimpin (yakni, amir atau imam) untuk memimpin kaumnya (yakni, jemaahnya) atas kefaqihan atau kefahaman (tentang as-Sunnah agamanya) maka ada kehidupan (yakni, selamat atau berbahagia dan tenteramlah) baginya (yakni, bagi amir atau imam) dan bagi kaumnya (yakni, bagi jemaahnya), dan barangsiapa menjadi pemimpin kaumnya atau jemaahnya atas sifat-sifat selainnya (yakni, seperti jahil dia tentang syariat agamanya atau atas pertimbangan-pertimbangan lain) adalah rosak bagi amir atau imam itu dan rosak bagi kaumnya atau jemaahnya.’[Hadith sahih ad-Daramiu]
Saudara, kalau kita ingin berjaya di akhirat, maka kita wajib akur dengan ketetapan-ketetapan itu. Maka dengan itulah kita diberitahu oleh Rasulallah (s.a.w) bahawa orang yang bijak di dunia tu adalah orang yang berusaha di dunia mencari kejayaan dunia dan dalam masa yang sama berusaha mencari kejayaan akhirat. Tidaklah dia berhenti berusaha sehinggalah dia mendapatkan kedua-duanya sekali. Dunia adalah persiapan untuk mencari bekalan semaksimum yang boleh untuk menyediakan diri untuk akhiratnya sepanjang hayatnya.
Jazakallahu khairah

No comments:

Post a Comment