Saturday, June 29, 2013

Ramadhan bulan Barokah (Samb.)

Assalamualaikum,
Saudara, kita telah tahu bahawa bercakap dusta, berbohong dan mengupat itu membatalkan pahala puasa Ramadhan, dalam post yang lalu. Kerana itu, tak dapat dibebaskan kita dari neraka, sbagaimana yang dijanjijan oleh Allah (a.w) bagi mereka yang berpuasa terbaik. Dalam post ini kita lihat satu lagi perkara yang menghapuska segala pahaa puasa kita dalam bulan Ramadhan, amaka gagal mendapat kebebasan dari neraka yang dijanjikan itu.

Orang yang rugi bulan Ramadhan
Beratnya Keharaman Jimak Siang Hari

Seperti dijelaskan secara sambil lalu sebelum ini, kita tahu bahawa pada awal Islam, umat Islam tidak dibolehkan makan dan minum dan mengadakan hubungan suami isteri sebelum atau selagi belum tidur. Oleh itu berlaku beberapa peristiwa yang menjadi penyebab turunnya ayat al-Quran yang memberi keringanan kepada umat Islam dalam bulan Ramadhan.
Cuba kita lihat beberapa kes yang menjadikan sebab turunnya ayat al-Quran yang memberi keringanan kepada umat Islam. Suatu kes: Peristiwa seorang Ansar bernama Syirmah, pada pagi harinya dia bekerja dikebunnya dan ketika Maghrib kembali ke isterinya untuk berbuka, tetapi tiada makanan, maka isterinya keluar rumah mencari makanan, sebelum sempat isterinya pulang dengan sedikit makanan dia tertidur, maka dia terpaksa berpuasa pula sesok harinya. Maka ketika terlihat oleh Rasulallah (s.a.w) sangat payah maka ditanya oleh Nabi (s.a.w) ‘Mengapakah keadaanmu sangat payah?’ Jawabnya: ‘Ya Rasulallah (s.a.w)! Kelmarin seharian aku bekerja di kebun dan ketika akan berbuka tiba-tiba aku tertidur sehingga maka aku terus berpuasa kembali.’ Kes kedua: Omar ibni Khattab (r.a) menjimak isterinya sesudah tidur, maka datang dia memberitahu Nabi (s.a.w) perkara tersebut. Maka turunlah Ayat 187, Surah al-Baqarah:
Firman Allah (a.w): 'Uhilla lakum lalatas siamir rafathu ila nisa akum hunna libasun lakum wa antum libathul lahun, ‘alimul Allahu annakum kuntum tathtanuna anfusakum fataba ‘alaikum wa ‘afa’ankum … (hingga akhir ayat) … linnasi la’;allakum yattaquna.’) [Maksud: Telah dihalalkan bagi kamu sekelian (bersetubuh dengan) wanita (yakni, isteri) kamu pada malam puasa, mereka adalah pakaian untukmu dan kamu juga pakaian untuk mereka. Allah (a.w) telah mengetahui bahawa kamu sekelian mengkhianati dirimu sendiri, maka Allah (a.w) berkenan memberi maaf dan (menerima) taubat atas kamu. Maka sekarang bersuka-sukalah kamu sekelian dengan mereka sambil mengharap apa yang diberikan oleh Allah (a.w) bagimu’; makan minumlah kamu sekelian sehingga nyata bagimu perbedaan antara benang putih (i.e. cahaya siang hari) dari benang hitam (i.e. cahaya gelap malam), lalu lanjutkanlah (i.e.teruskan) berpuasa hingga malam (yakni, Maghrib) dan jangan kamu sekelian bersuka-suka (i.e. bercumbu-cumbuan) dengan isteri di waktu kamu niat I’tikaf di masjid. Itulah batasan hukum Allah (a.w), maka janganlah kamu sekelian melanggarnya, demikianlah Allah (a.w) menerangkan ayat-ayatNya kepada manusia supaya mereka bertaqwa.’] [Ayat 187, Surah al-Baqarah]
Ayat 187 ini memberikan beberapa ketetapan hukum kepada umat Islam dalam bulan Ramadhan (berpuasa):

§ Umat Islam dibenarkan bersama (yakni, menyetubuhi) isterinya pada malam Ramadhan selepas berbuka (waktu Maghrib) sehingga waktu sahur (terbit fajr)’;

§ (Lebih relevan kepada peraturan perhubungan antara suami dan isteri) iaitu isteri seumpama pakaian kepada suami, dan suami seumpama pakaian kepada isteri dalam pergaulan dan perhubungan suami isteri’;

§ Waktu berbuka, makan dan minum dan pergaulan suami isteri (yakni, persetubuhan) itu dilanjutkan dari waktu terbenam matahari (waktu Maghrib) hingga terbit fajr (masuk waktu Subuh)’ dan

§ Sewaktu beri’tikaf di masjid (sepuluh malam terakhir Ramadhan) tidak dibolehkan berguruau senda dan mengadakan hubungan kelamin antara suami-isteri.

Ayat 187 tersebut mengubah ketetapan hokum dalam Islam mengenai berpuasa. Umat Islam kini dibolehkan makan dan minum dan bersetubuh pada bila-bila waktu selepas hilang ‘khaitu abyaddu’ (benang putih) (yakni, siang) dan sebelum hilang ‘khaitu aswaddu’ (benang hitam) (yakni, mula siang).
Islam mengenakan kifarah (denda) yang berat bagi mereka yang bersetubuh semasa berpuasa (khususnya, siang hari). Hadith di bawah ini memberikan hukuman bahawa bersetubuh siang hari itu mendatangkan dosa yang besar, selain membatalkan puasa, iaitu dikenakan kifarah yang berat, iaitu, sama ada:

§ Memerdekakan seorang hamba (seorang setiap kali melakukannya dalam siang hari berpuasa); atau

§ Berpuasa dua bulan berturut-turut (setiap kali berlaku satu pertubuhan); atau

§ Memberi makan enam puluh (60) orang miskin (setiap kali berlaku persetubuhan).

Jika berlaku persetubuhan empat kali pada waktu siang hari dalam bulan Ramadhan, jika pilihan (b) hendaklah berpuasa berturut-turut delapan (8) bulan! Oleh itu hendaklah berhati-hati supaya tidak melakukannya. 
[Nota: Zaman awal Islam, khususnya selepas hijrah ke Madinah, terjadilah beberapa peristiwa dalam kes hubungan suami isteri (yakni, hubungan kelamin). Orang-orang Madinah (Ansar) mengamalkan persetubuhan dengan cara mengerengkan isterinya manakala isteri orang-orang Mekah yang berhijrah (Muhajirin) hanya mengadakan persetubuhan satu cara sahaja, iaitu melentang (cara konvensional). Maka apabila lelaki Muhajirin ingin mengikuti cara perkelaminan orang-orang Ansar, isteri mereka enggan kerana tidak biasa, maka jadilah kelam kabut masyarakat Islam kalangan Muhajirin. Maka turunlah ayat ini iaitu ‘... nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna’; (Yang bermaksud: isteri kamu adalah pakaian kamu, dan kamu (suami) adalah pakaian isteri kamu), maksudnya dibolehkan bersetubuh apa cara dan kaedahpun keciali meliwat (i.e. di bahagian dubur isteri). Jelaslah syariat Islam membolehkan apa saja kaedah persetubuhan itu; kecuali melalui dubur isteri.
Semasa turunnya ayat 187 tersebut ada para sahabat yang keliru seperti kes Adi bin Hatim (r.a) yang mengambil dua urat benang satu putih dan satu hitam dan diletaknya di bawah bantalnya, maka apabila dia bangun melihat benang itu untuk mencari perbedaannya dan dia terus berpuasa. Sesudah Subuh dia menemui Rasulallah (s.a.w) memberitahu apa yang dilakukannya. Maka Nabi (s.aw) bersabda”: ‘;Jika demikian maka bantalmu amat luas, sebab yang dimaksudkan dalam ayat itu putihnya siang dan hitamnya (gelapnya) malam. [Hadith Bukhari dan Muslim]
Kifarah ini dikenakan terhadap si suami sahaja, manakala isteri dikehendaki mengqada’;kan puasanya bagi hari-hari berlaku persetubuhan]

Jazakallahu khairah

No comments:

Post a Comment