Saturday, June 29, 2013

Ramadhan bulan Barokah (Samb.)

Assalamualaikum,
Kita telah lihat betapa utamanya puasa Ramadhan dan bagaimanakah kita boleh mendapat ganjaran ahala yang terbaik, iaitu lepas dari siksaan neraka dan berjaya mendapat syurga di akhirat kelak. Kita dah tahu apapakah perkara-perkara yang menghapuskan pahala kita dan apakah perkara yang tidak memungkinkan kita mendapat ganjaran pahala maksimum dan apakah kelonggaran yang diberikan oleh Allah (a.w) yang membolehkan kita tak berpuasa dalam bulan Ramadhan.
Saudara, dalam post ini kita lihat pula nas dan dalil hadith tentang perkara-perkara yang dibolehkan dalam bulan Ramadhan.

Perbuatan yang tidak digalakkan siang Ramadhan

Saudara, di dalam hadith-hadith berikut dijelaskan beberapa prinsip yang wajar seorang yang berpuasa ingat dan ambil maklum, supaya tidak berjebak. Kerana kalau terjebak, kemungkinan besar berlaku persetubuhan di siang hari. Jika berlaku, maka habislah peluang untuk mendapat pahala yang diharapkan dalam bulan Ramadhan - kebebasan dari azab neraka.
Dalam hadith berikut disebutkan bahawa walaupun hubungan suami itu tidak ada batas dan had, namun dalam bulan Ramadhan farji isteri itu yang halal pada si suami menjadi haram pada siang hari bulan Ramadhan. Maka dengan itulah kifarah bersetubhb di siang hari itu berat.
Dan berkata Aisyah (r.ah): ‘Haram atasnya (lelaki) faraj (isterinya siang hari semasa berpuasa). Diriwayatkan hadith daripada Ibrahim bin Aswad, hadith daripada Aisyah (r.ah) berkata: ‘Ada Nabi (s.a.w) mencium dan memeluk isterinya, dan dia berpuasa dan adalah dia (yakni, Rasulallah (s.a.w)) lebih menguasai (dirinya) dari kamu sekelian atas syahawatnya (yakni, Rasulallah (s.a.w) mampu mengawal dirinya dari meneruskan perlakuan sehingga terjadi hubungan suami isteri).’ Berkata Aswad: ‘Berkata Ibnu Abbas (r.a) (ungkapan) ‘Ma aribu’ [Ayat 18, Surah Taha], bermaksud ‘hajat’. Berkata Taus: (kalimah) ‘Ghairi ulil irbati’ [Ayat 31, Surah an-Nur] bermaksud ‘Orang yang tidak ada hajat (yakni, nafsu) baginya di dalam perempuan (yakni, tiada nafsu atau mati pucuk bagi lelaki).’ [Hadith Bukhari, Kitab Saum]
Hadith di atas itu menjelaskan bahawa Rasulallah (s.a.w) ada mencium dan bercumbu-cumbu dengan isteri-isterinya di siang hari ramadhan. Tetapi, beliau lebih menguasai dirinya, yakni tidak akan sanmpai ke puncah sehingga menyetubuhi mereka di siang hari. Oleh itu, tidak digalakkan orang Islam bercengkerama dengan isteri, kerana dikhuatir tidak dapat menahan keinginan untuk bersetubuh. Jika berlaku persetubuhan di siang hari, maka kifarahnya berat. Maka dengan itulah dalam hadith berikut ditetapkan bahawa orang muda tidak digalakkan bercumbu-cumbuan dengan isteri ketika siang.
Diriwayatkan hadith daripada Aisyah (r.ah) berkata: ‘Bahawasanya Nabi (s.a.w) ada dia mengucup (isteri-isterinya) di dalam bulan puasa (Ramadhan).’ [Hadith hasan sahih at-Termidzi]
Hadith menyebutkan bahawa tidak membatalkan puasa jika bercium atau mengkucupi isteri.
Diriwayatkan hadith daripada Aisyah (r.ah) berkata: ‘Ada Rasulallah (s.a.w) bersentuh-sentuhan kulit aku (yakni, bercumbu-bercumbu) dan dia puasa dan adalah dia lebih kuat daripada kamu sekelian menahan shawayat dirinya.’ [Hadith hasan sahih at-Termidzi]
Hadith di atas itu menyebutkan bahawa Rasulallah (s.a.w) ada bercumbu-cumbuan dengan isterinya (sehingga bersentuhan kulit, yakni tanpa berlapik) sedangkan dia sedang berpuasa. Namun Rasulallah (s.a.w) kuat menahan kemahuan syahawatnya dan tidaklah berlaku persetubuhan. Namun, orang-orang yang tidak dapat megawal dirinya dianjurkan supaya tidak melakukannya kerana dikhuatir melanggar larangan bersetubuh siang hari.
Diriwayatkan hadith dariada Hisyam berkata mengkhabarkan kepada bapanya hadith daripada Aisyah (r.ah) berkata: ‘Jika ada Rasulallah (s.a.w) nescaya mencium sebahagian daripada isteri-isterinya, dan dia berpuasa’, kemudian tertawa dia (Aisyah (r.ah)) [Hadith Bukhari, Kitab Saum]
Jelas di dalam hadith-hadith diatas disebutkan bahawa tidak membatalkan puasa seseorang itu apabila dia bercumbu-cumbu atau bergurau senda dengan isterinya di siang hari ketika dia puasa. Yang diharamkan hanyalah bersetubuh. Namun begitu, haruslah berjaga-jaga kerana kita tidak sampai ke mertabat Rasulallah (s.a.w) dalam mengawal dirinya, kemungkinan akan terlanjur sehingga mengadakan persetubuhan yang mendatangkan kifarah yang berat. Namun begitu, hadith-hadith ini menunjukkan bahawa seorang suami itu hendaklah dia sentiasa bermesra dengan isterinya, dan begitulah sebaliknya, demi kebaikan dan kesejahteraan rumah tangganya, walaupun dalam bulan Ramadhan atau semasa berpuasa.

Yang dibolehkan ketika berpuasa Ramadhan

Saudara, ada beberapa perkara atau perlakuan atau perbuatan yang dibolehkan ketika kita berpuasa Ramadhan - tidak membatalkan puasa dan tidak mengurnagkan pahalanya.

(a) Berjunub tak sempat/lupa mandi hadath besar

Saudara, dalam hadith berikut kita diberitahu sebaga as-Sunnah bahawa seseorang yang bersetubuh d malam Ramadhan kemudian, mungkin kerana sesuatu sebab, spt keletihan atau elesuan, tertidur tak sempat mandi junub sehinggalah masuk waktu Subuh - bermulanya waktu puasa - baru mandi. Dibolehkan. Tidak membatalkan puasanya.
Diriwayatkan hadith daripada Abi Bakrin bin Abdil Rahman berkata bahawasanya Aisyah (r.ah), isteri Nabi (s.a.w), berkata: ‘Menjumpai Nabi (s.a.w) fajr di dalam Ramadhan, dan dia sedang junub daripada selain mimpi (yakni, kerana berjimak), maka mandi dia dan berpuasa dia.’ [Hadith Muslim, Kitab Siam]
Hadith di atas menyebutkan bahawa Nabi (s.a.w) masih belum mandi junub ketika siang hari. Beliau terus berpuasa. Jelasnya, jika tidak sempat mandi junub, maka boleh berpuasa walaupun sudah kesiangan.
Diriwayatkan hadith daripada Abdillah bin Ka’ab al-Himyari berkata bahawasanya Aba Bakar menceritakan hadith bahawasanya Marwan [Khalifah] mengutus dia (Abdillah) kepada Ummu Salamah (r.ah) bertanyakan tentang urusan seorang lelaki paginya berjunub, adakah berpuasa (perlu dia teruskan puasanya)? Maka berkata Ummu Salamah (r.ah): ‘Ada Rasulallah (s.a.w) berpagi berjunub daripada menjimak (isterinya) tidak daripada mimpi, berpuasa dia dan petang kemudian berbuka dan tidak mengganti (puasanya).’ [Hadith Muslim, Kitab Siam]

Jelaslah, berpandukan nas dan dalil al-Quran dan as-Sunnah di atas itu memberikan ketentuan syariat Islam bahawa berjimak waktu malam hari puasa tidak mengapa, yakni dibolehkan. Dan jika berjunub sampai ke pagipun tidak mandi junubpun tidak menghalang seseorang berpuasa.

(b) Bercumbu-cumbuan siang Ramadhan

Saudara, masih menceritakan hukumnya mengenai bercengkerama dengan isteri itu, dijelaskan bahawa adalah dibolehkan bagi orang tua bercumbu-cumbuan dan berpelokan dengan isterinya. Namun bagi orang mudah, terutama, yang baru menikah sebelum tibanya Ramadhan, hendaklah jangan melakukannya, kerana dikhuatiri akan terjebak dan terlanjur. Orang tua kerana mampu dia mengawal nafsunya dan tambahan pula mungkin sudah lemah syahawatnya. Tetapi, bagi orang muda Rasulallah (s.a.w) melarangnya kerana ditakuti melampaui batas-batas kerana tidak mampu menjaga syahawatnya, dan dikhuatiri berlangsung atau berakhir dengan persetubuhan pula.
Diriwayatkan hadith daripada Abi Anbasin daripada Aghari hadith daripada Abi Hurairah (r.a) berkata: ‘Bahawa seorang lelaki bertanya kepada Nabi (s.a.w) daripada urusan memeluk (dia akan isterinya) bagi yang berpuasa, maka memberi kemurahan baginya (yakni, Nabi (s.a.w) menyatakan tidak mengapa baginya berbuat sedemikian), dan datang pula yang lain (seorang lelaki yanga lain), maka bertanyakan (perkara yang sama), maka melarang atasnya (yakni, Nabi (s.a.w) melarangnya berbuat sedemikian), maka ketika orang yang diberi kemurahan baginya adalah seorang tua, dan orang yang mencegah baginya (yakni, yang dilarang Rasulallah (s.a.w)) adalah pemuda.’ [Hadith Abu Daud, Kitab Saum]
Walaupun hadith-hadith sebelum ini menceritakan bahawa tidak mengapa bercumbu-cumbu dan mengucup isteri sebagaimana dilakukan oleh Rasulallah (s.a.w), hadith di atas itu memberikan ketetapan syariat Islam mengikut as-Sunnah bahawa bahawa orang tua dibolehkan bercumbu-cumbu dengan isterinya dalam bulan puasa (yakni, siang) kerana dia lebih mampu mengawal keadaan. Tetapi, orang muda dilarang Islam, kerana besar kemungkinannya terlanjur, sehingga terjadi persetubuhan siang hari puasa.

Jazakallahu khairah
No comments:

Post a Comment