Wednesday, July 30, 2014

Solat Musafir/Solat ketika Musafir

Assalamualaikum,
Saudara, rasanya masih tidak terlewat mengucapkan 'Selamat Aidil Fitri' kepada saudara semua. Kata-kata salutation ucapan Aidil Fitri (1 Syawal) dan AidilAdha (10 Zuhijjah) yang diajarkan oleh Islam adalah 'Taqaballahu minna wa-minka' (Yang bermaksud: Semoga Allah (a.w) mengkabulkan/menerima kesemua amalan kita dalam bulan Ramadhan untukku dan untuk anda). Hari ini hari Aidil Fitri ke-3. Merayakan Adil Fitri itu hanyalah setakat sehari sahaja - iaitu hari raya pertama, maka dengan itulah umat Islam disuruh bertakbir raya sehari sahaja mulai masuknya Waktu Solat Maghrib dan berakhir ketika masuknya waktu Maghrib pada 1 Syawal sahaja. (Bagi, Aidil Adha pula bertakbir mulai masuknya Waktu Maghrib 9 Zulhijjah hinggalah masuknya waktu Maghrib hari Tasyrik ke-3, iaitu 13 Zuhijjah.)
Saudara, ramai umat Islam - terutama yang berjauhan dengan orang yang tinggal berjauhan dari edua ibu bapa mereka, bermusafir. Mereka mungkin terpaksa bermusafir melebihi 2 marhalah atau 98 kM. Maka mereka boleh mengqasar dan menjamakkkan solat-solat fardhu mereka. Dalam pos ini kita teliti ketetapan Islam mengenai solat ketika bermusafir itu, sebagai peringatan atau ulang kaji ilmu kita mengenai syariat Islam bersabit dengan musafir itu.

Peraturan mengenai solat musafir.

Saudara, Islam menyuruh kita solatkan solat-solat sunat di rumah dan tidak di masjid. Solat Fardhu  itu disolatkan di masjid secara berjema'ah. Islam mewajibkan solat-solat sunat itu di rumah, kecuali beberapa solat sunat yang disuruh disolatkan di masjid atau disolatkan secara berjema'ah;
Diriwayatkan hadith dari Busri b Said hadith dari Zaid b Thabit hadith dari Nabi (s.a.w) bersabda: ‘Afdhalu solatikum fi buyutikum illal-maktubata.’ (Yang bermaksud: Afdhal (=sebaik-baik atau lebih baik) solat-solat sunat kamu itu di buat di rumah kamu sekelian, kecuali solat yang difardukan atau diwajibkan (i.e. solat 5 waktu, afdhal dibuat di masjid dijema’ahkan). [Hadith at-Termidzi, Kitab Solat]
[Nota: ‘Afdhal’ = ‘Lebih baik’ bermaksud lebih pahala dan keberkatannya apabila solat-solat sunat dibuat di rumah supaya tidak diketahui orang kerana mungkin menimbulkan fitnah atas mereka dan atas kita sendiri kerana sifat-sifat riak (= nak menunjuk kepada orang lain kehebatan kita beramal), ujub (= merasa syok sendiri kerana boleh melakukannya walhal sekian ramai orang tak mengerjakannya), ‘sum’ah’ (= suka dan gembira bila kita disebut-sebut orang kononnya kita alim dan suka mengerjakan amalan sunat), dll. Sifat-sifat ini semuanya menghapuskan keikhlasan beramal serta kemurnian amalan, dan menghakis pahala segala amalan kita, sebagaimana sifat-sifat syirik menghapuskan pahala kesemua amalan dan ibadah.]
Saudara, beberapa solatunat itu dijema'ahkan. Contoh: Solat Aidil Fitri dan Aidil Adha dijema'ahkan, dan tidak boleh dikerjakan bersendirian. Solat-solat ini hendaklah di buat di tengah-tengah kawasan tanah lapang sebagai menunjukkan kepada kaum kafir dan musyrik betapa hebatnya perpaduan umat Islam dan perpaduan umat Islam itu mantap.

Nas dan dalil al-Hadith 
(a) Solat Musafir dua-dua rakaat

Saudara, Islam mensyaratkan bahawa solat-solat sunat itu dibuat dua dua rakaat, kecuali beberapa solat khusus yang rakaatnya ditetapkan. Contoh: Solat
Terawih dibuat empat empat rakaat. Solat Istisqa' (solat minta hujan) di jema'ahkan. Solat Gerhana Matahari/Bulan disolatkan secara berjema'ah di atas padang, dua rakaat tetai setiap rakaat ada dua Rukuk. Solat Jenazah tiada rakaat hanya ada 4 takbir. Solat Witir diganjilkan.Solat Jenazah tiada rakaat hanya ada 4 takbir. Solat Witir diganjilkan.  
Diriwayatkan hadith dari Urwah b Zubarin hadith dari Aisyah (r.ah), isteri Nabi (s.a.w) bahawasanya berkata: ‘Telah diwajibkan solat (sunat) dua-dua rakaat di rumah dan solat musafir, maka ditetapkan solat musafir dan ditambah di dalam solat di rumah (i.e. ketika bermukim melebihi had hari bermusafir itu, maka hendaklah dicukupkan rakaat yang sempurna bagi solat-solat fardhu – Zohor, Asar, dan Isya’ 4 rakaat, manakala Solat Subuh dan Solat Maghrib, kekal masing-masing 2 dan 3 rakaat, tidak diqasarkan) .’ [Hadith Muslim, Kitab Solat]
[Nota: Hadith ini memberikan prinsip amalan mengenai solat-solat sunat. Pertama, solat-solat sunat itu – malam atau siang hari – hendaklah dua-dua rakaat; kedua, solat-solat sunat itu terbaik dan afdhal dibuat di rumah; ketiga, solat (fardhu yang dikerjakan ketika) musafir itu juga 2 rakaat (kecualilah Solat Maghrib dan Solat Subuh tidak diqasarkan (i.e. dipendekkan). Solat Subuh tidak boleh dijama’kan. Hendaklah dibuat ketika waktunya. Apabila menjamakkan ketika bermusafir – sama ada jama’ taqdim (mendahulukan) atau jama’ atkhir (mengkemudiankan) – hendaklah disolatkan solat yang terdahulu dari segi tertibnya. Kalau dijamakkan Solat Zohor dengan Solat ‘Asar tapi dibuat ketika waktu ‘Asar (i.e. Jama’ takhir), hendaklah Zohor disolatkan dahulu, kemudian barulah ‘Asar (walaupun ketika itu waktu Zohor sudah luput). Begitu juga ketika menjamakkan Solat Maghrib dan Solat Isya’ dibuat pada waktu Isya’ (i.e. ditakhirkan), hendaklah dooilatkan Solat Maghrib dahulu walaupun keika itu sudah dalam waktu Isya’.]

(b) Jumlah hari 19 maksimum 


Saudara, Islam membolehkan kita ketika bermusafir menqasarkan dan menjamakkan solat-solat fardhu selama 19 hari maksimum, ketika tidak bermukim di rumah kita.
Diriwayatkan hadith dari Ikrimah hadith dari Ibn Abbas (r.a) berkata: ‘Telah bermukim Nabi (s.a.w) (dalam musafir) 19 hari mengqasarkan maka adapun kami ketika bermusafir kami 19 hari, maka mengqasarkan kami dan jika menambah (bilangan hari dalam musafir maka) menyempurnakan (solat, yakni tidak boleh lagi diqasar dan dijamakkan). [Hadith Bukhari, Kitab Solat]
[Nota: Hadith ini memberitahu bahawa jumlah hari yang solat-solat itu boleh dijama’kan dan diqasarkan ketika bermusafir adalah 19 hari. Jadi tiada had hari kecuali ketetpaan dalam hadith ini. Tidak salah kalau hendak disolatkan secara tamam (=sempurna), tetapi oleh kerana mengaqasarkan dan menjamakkan itu adalah kurniaan atau pemberian (i.e. ruhsah) Allah (a.w), maka hormatilah dan terimalah dan amalakanlah kurniaan Allah (a.w) lebih baik.
Kita boleh mulakan menjama’kan dan mengaqasarkan solat ketika mula musafir di luar qariah kita, tak semestinya dah sampai ke destinasi. Demikian juga kita boleh jama’ dan qasarkan di akhir perjalan, di qariah lain sebelum memasuki qariah kita, kalaulah kita dalam perjalanan balik dari musafir, untuk terus mendapat manfaat dari kemudahan menjama’kan dan mengqasarkan solat itu.]

(c) Perempuan tidak boleh bermusafir tanpa makhramnya


Saudara, dalam Islam wanita yag sudah berkahwin tidak dibolehkan bermusafir kecuali ditemani oleh mahramnya.
Diriwayatkan hadith dari Said al-Magburiyu hadith dari bapanya hadith dari Abi Hurairah (r.a) berkata: ‘Telah bersabda Nabi (s.a.w): ‘La yahillu li-imra-atin tukmin billahi wal-yaumal akhiri an tusafira masiratan yauman wa-lailatain laisa ma-aha hurmatun.’ (Yang bermaksud: Tidak halal bagi seorang wanita (i.e. isteri) yang beriman dengan Allah dan hari akhirat bahawa bermusafir dia pada suatu perjalanan ketika siang atau malam tanpa bersama-samanya makhramnya.) [Hadith Bukhari, Kitab Solat]
[Nota: Hadith ini memberikan ketetapan Islam bahawa seorang perempuan tidak dibenarkan sama sekali bermuafir tanpa ditemani oleh makhramnya. Kalau isteri atau anak perempuan, suaminya atau bapanya atau abangnya. Demikian jugalah seorang isteri tidak dibenarkan berpuasa sunat kecuali dengan izin suaminya.]

(d) Tidak berdosa mengqasarkan solat
(Sedekah Allah (a.w))


Saudara, asas dan rasional mengqasar dan menjamakkan solat fardhu itu diberikan dalam hadith berikut:
Diriwayatkan hadith dari Abdillah b Babaiyih hadith dari Ya’la b Umaiyah berkata: ‘Berkata aku kepada Omar b Khattab: ‘Tiada atas kamu dosa bahawa mengqasarkan dari solat jika khuatir kamu apabila merosakkan atas kamu orang-orang yang kafir, maka sungguh-sungguh telah aman manusia?’ Maka berkata Omar (r.a): ‘Merasa ajaib (hairan) aku dengan apa-apa yang mengajaibkan (menghairankan) darinya engkau. Maka bertanya aku kepada Rasulallah (s.a.w) atas demikian perkara. Maka bersabda Nabi (s.a.w): ‘Sodaqatun. Tasaddaqallahu biha ‘alaikum, faqbalu sodaqatuhu.’ (Yang bermaksud: (Adapun kernganan itu satu) Sedekah, memberi sedekah Allah (a.w) dengannya kepada kamu sekelian, maka terimalah sedekahNya itu.). [Hadith an-Nasa’i]
[Nota: Hadith ini menceritakan bahawa Ya’la hairan ketika Omar menqasarkan solat ketika musafir ketika itu situasi sudah aman tidak lagi ada ancaman dari musuh (i.e. orang kafir) sebagaimana dulu,oleh mengqasarkan solat dalam musafir. Dia memberitahu Omar (r.a). Maka Omar (r.a) berkata diapun suatu masa dulu merasa hairan, maka dia bertanya kepada Rasulallah (s.a.w). Rasulallah (s.a.w) memberitahunya bahawa mengqasarkan solat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat ketika bermusafir itu adalah sedekah atau pemberian Allah (a.w) kepada hambaNya orang iamn. Maka Rasulallah (s.a.w) memberitahu terimalah sedekah (yakni, pemberian Allah (a.w) itu). Jelasnya, mengqasarkan solat ketika bermusafir itu harus dijadikan amalan lazim kerana menghormati pemberian Allah (a.w) kepada kita. Janganlah sia-siakan anugerah.]

(e) Solat-solat Sunat dua rakaat
(kecuali Solat Terawih, Solat Tasbih, dan Solat Hifzi)


Saudara, dalam hadith berikut Omar (r.a) memberitahu sebagai merumuskan ketetapan mengenai bilangan rakaat beberapa solat.
Diriwyatkan hadith dari Abdil Rahman b Abi Laila hadith dari Omar berkata: ‘Solat Jum’at dua rakaat, Solat Aidil Fitri dua rakaat, Solat Kurban (i.e. Aidil Adha) dua rakaat, dan Solat Musafir dua-dua rakaat sempurna selain diqasarkan (i.e. dipendekkan) atas sabda Nabi (s.a.w).’ [Hadith an-Nasa’i]
[Nota: Hadith ini menyebutkan beberpa perkara; iaitu: pertama, Solat Jum’at itu dua rakaat; kedua, Solat Aidil Fitri (Raya Puasa) dan Solat Aidil Adha (Raya Haji) itu adalah dua rakaat; ketiga, solat musafir itu dua-dua rakaat (kecuali, ketika bersolat Solat Subuh tetap dua rakaat dan ketika Solat Maghrib tetap 3 rakaat). Solat-solat yang disebutkan itu walaupun dua rakaat adalah sempurna, i.e. atas dasar ketetapan as-Sunnah, termasuklah solat musafir itu sempurna, bukan kerana diubah syariatnya tetapi adalah ketetapan syariat Islam.
Solat Tasbih adalah 4 rakaat. Pada setiap pergerakannya dibaca kalimah-kalimah tasbih ‘Subhanallah, wal-hamdulillah, wa-lailaha ilallah, wallahu akbar’ – selepas Surah rakaat pertama, kedua, ketiga dan keempat dibaca 15x, kemudian, Rukuk, Iktidal, Sujud, duduk antara dua Sujud 10x dan kemudian selepas Sujud kedua sebalum bangkit untuk rakaat seterusnya baca 10x. Tasbih dibaca selepas dibaca tasbih/bacaan wajib setiap pergerakan. Jumlah setiap rakaat 75x dikali dgn 4 = 300 kali. Solat Hifzi 4 rakaat dan surah-surahnya ditetapkan dan tidak boleh diubah, i.e. dibaca surah-surah alin.] 


(f) Solat Maghrib ketika Musafir  

Saudara, hadith ni menyebutkan kaedah mengerjakan solat qasar dan jamak yang pertama, iaitu sebelum solat dimulakan diqamatkan dahulu, baru solat. Kemudian setelah selesai solat yang diqasarkan pertama itu, bagi solat keduanya pula dimlakan dengan iqamah juga, baru disolatkan solat kedua yang dijamakkan itu.
Menceritakan hadith oleh Syu’bah hadith dari Salamah b Kuhlin berkata: ‘Aku melihat Said b Jubairin di tanah Jami’ qamat maka mensolatkan Solat Maghrib 3 rakaat, kemudian qamat pula maka mensolatkan Solat Isya’ dua rakaat, kemudian menceritakan/menjelaskan bahawa Ibnu Omar mengerjakan dengan mereka semisal demikian itu di tempat itu, dan menceritakan/menjelaskan ahawa Rasulallah (s.a.w) berbuat demikian di tempat tersebut.’ [Hadith an-Nas’ai]
[Nota: Hadith ini memberi panduan beberapa perkara: iaitu, pertama, Solat Maghrib itu ketika dalam musafir di solatkan tanpa diqasarkan atau dikurangkan atau dipendekkan bilanagn rakaatnya, i.e. kekal tetap 3 rakaat; kedua, sebelum mensolatkan sesuatu solat dalam bermusafir itu, sama seperti ketka hendak mensolatkan solat biasa ketika bermukim (i.e. tidak dalam musafir), hendaklah diqamatkan dahulu, baru berdiri untuk solat; ketiga, ketika hendak menyambung untuk Solat Isya’ pula (sebagaimana hendak menyambung Solat ‘Asar selepas Solat Zohor, dalam musafir, diqamatkan dulu; dan keempat, Solat Isya’, sebagaimana Solat Zohor dan Solat ‘Asar, ketika bermusafir diqasarkan atau dipendekkan dua rakaat.]

Jazakallahu khairah


No comments:

Post a Comment