Thursday, July 3, 2014

Syariat Solat (Samb.) - Peringatan

Assalamualaikum,
Saudara, dalam post-post sebelum ini kita telahpun teliti beberapa ketetapan Islam berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah yang wajib kita semua fahami setiap masa, terutama dalam bulan barokah, bulan Ramadhan ini. Walaupun kta diberitahu oleh Rasulallah (s.a.w) bahawa jika kita berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan sebanyak mungkin ganjaran pahala maka kita mendapat kerahamatan dan keridhaan Allah (a.w), di akhir Ramadhan nanti kita berjaya dibebaskan dri neraka dan mendapat ganjaran syurga, kerana kesemua dosa-dosa kita terhakis dan kta seolah-olah dalam keadaan fitrah! Tapi, bersyarat...
Apakah syaratnya? Kita juga telah teliti dalam post-post yang lalu. Islam kita hendaklah benar sebagaimana yang disampaikan oleh Rsulallah (s.a.w) berdasarkan wahyu yang diturunkan Allah (a.w) dan ajaran praktikal yang disampaikan oleh malaikat Jibril (a.s). Rasulallah (s.a.w) memberitahu Islam yang benar itu panduannya adalah dua sahaja: iaitu, al-Quran dan as-Sunnah. Maka dengan itu Rasulallah (s.a.w) memberitahu kita jika kita berpandukan kedua-dua hazanah ilmu dan panduan hidup tersebut, pasti kita tidak akan sesat selama-lamanya mencari 'siratul mustaqim' - jalan lurus mendapatkan syurga. Allah (a.w) berfirman dalam al-Quran bahawa 'siratul mustaqim' itu adalah menjalani kehidupan dunia berpandukan al-Quran (nota: berpandukan al-Quran merangkumi perintah berpandukan as-Sunnah - ketetapan Rasulallah (s.a.w) - Ayat 7: al-Hasyr.) Adalah batil segala apa yang kita kerjakan dalam Islam jika kita berpandukan selain al-Quran dan as-Sunnah atau mencampur-adukkan panduan al-Quran dan as-Sunnah dengan panduan berdasarkan pendapat dan fikiran manusia!
Sehubungan itulah, Rasulallah (s.a.w) memberitahu bahawa umatnya kelak akan berpecah menjadi 73 perkumpulan atau mazhab atau aliran atau fahaman Islam, selepas beliau wafat. Kesemua 73 perkumpulan atau mahab tersebut menyangka yang mereka menjalani hidup sebagai orang Islam yang beriman berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah, tetapi 72 daripada 73perkumpulan atau mazhab atau aliran tersebut, gagal mendapat syurga, sebaliknya masuk neraka! Saudara, majoriti yang Islam tidak dapat syurga, walaupun mereka Islam! Anih? Tidak. Tatkala ditanya oleh para sahabat siapakah atau golongan manakah yang satu yang berjaya mendapat syurga itu? Rasulallah (s.a.w) memberitahu golongan itu adalah golongan yang berpandukan - ilmu dan amalannya - kepada 'ma ana 'alaihi, wa-ashabi' - maksudnya berpandukan sunnah Rasulallah (s.a.w) dan sunnah khalifah ar-rasyidin al-mahdiyin; dan 'wa-hiya jama'ati' (maksudnya, mereka Islam mengamalkannya secara atau bentuknya berjema'ah). Jelasnya, Islam yang benar yang dibawakan oleh Rasulallah (s.a.w) itu adalah panduan al-Quran dan as-Sunnah semata-mata dan cara mengamalkannya adalah berjema'ah secara formal.
Jelasnya, golongan Islam yang berjaya itu adalah golongan minority - golongan yang sedikit. Golongan yang banyak atau teramai gagal medapat syurga kenapa? Mereka tidak akur dengan ketetapan Alah (a.w) pada Ayat 13: an-Nisa', dan sebaliknya tergolong dari kalangan mereka yang digolongkan dalam firman Allah (a.w) pada Ayat 14: an-Nisa'. Mereka juga mendewa-dewakan para ulama' dan meneruskan segala sesuatu yang adat dan resam beribadah yang dibawakan atau diwarisi oleh mereka dari nenek moyang mereka! Walhal Allah (a.w) menyebutkan dalam al-Quran bahawa yang benar itu hanyalah al-Quran dan as-Sunnah, selainnya adalah batil. Segala sesuatu yang diwarisi dari nenek moyang mreka itu adalah persangkaat semata-mata, batil dari segi kebenaran, kecualilah yang diwarisi itu ada sandaran atau didokong oleh ilmu yang diasaskan kepada ketetapan Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w), maksudnya nas dan dalil al-Quran dan as-Sunnah. Disinilah kesilapan majoriti umat Islam dahulu, sekarang dan akan datang. Islam yang benar itu adalah Islam yang dasar ilmu serta panduan hidup keIslamannya adalah al-Quran dan as-Sunnah, bukan panduan dari kitab-kitab karangan manusia - termasuk manusia yang dinobatkan oleh masyarakat sebagai bijak, pandai dan pintar, kerana memiliki kelulusan akademik ang tinggi dalam bidang atau ilmu agama!
Saudara, Islam itu wajib didasarkan kepada al-Quran. Kerana, Islam itu agama ciptaan Allah (a.w) untuk manusia, maka SOPnya ditetapkan oleh Allah (a.w). Apa yang Allah (a.w) mahukan hambaNya kerjakan/lakukan, maka itulah ketetapan agama yang mutlak. Bukan apa yang kta fikirkan baik itu baik, maka kita kerjakan, maka pasti kita mendapat ganjaran pahala tambahan! Itu adalah suatu pemikiran yang batil, Oleh kerana tidak wajar bagi mana-mana makhluk berdepan dengan Allah (a.w), maka komunikasii dengan Allah (a.w) antara manusia atau hambaNya adalah melalui perantaraan orang yang Dia (Allah (a.w)) sendiri tentutakan, iaitu UtusanNya, Rasulallah (s.a.w). Untuk mempastikan aqidah dan syariat agama Islam yang benar dan murni itu difahami oleh Rasulallah (s.a.w) beliau sentiasalah dipimpin dan dibimbing dan dididik melalui wahyu dan diperintahkan malaikat Jibril (a.s) turun ke dunia untuk mengajarkan secara praktikal segala sesuatu tuntutan agama Islam itu, supaua Rasulallah (s.a.w) faham dan boleh mengajarkan umatnya pula kebenaran dalam segala sesuatu menyentuh Islam. Justeru itu, kita wajib faham bahawa yang tahu Islam yang benar itu adalah tiga pihak, iaitu pertama, Allah (a.w) yang menciptakannya dan menentukan setiap sesuatu SOPnya; kedua, malaikat Jibril (a.s) yang menyampaikan al-Quran kepada Rasulallah (s.a.w) dan yang mengajarkan segala sesuatu yang Allah (a.w) perintahkan beliau ajarkan kepada Rasulallah (s.a.w); dan ketiga, Rasulallah (s.a.w) sendiri kerana dialah yang diberi wahyu dan dialah yang diajarkan oleh Jibril (a.s) dan diaah yang diberi tugas menyampaikan Islam - aqidah dan syariatnya - kepada manusia. Justeru itu, apabila beliau wafat, ilmu mengenai Islam itu sudahpun disempurnakan dan didapati dari al-Quran dan as-Sunnah. Maka dengan itulah umat Islam itu wajib belajar ilmu al-Quran dan as-Sunnah dan ilmu faraid - tiga ilmu yang Allah (a.w) wajibkan manusia itu pelajari, fahami dan amalkan.
Saudara, dalam perkara solat SOPnya telahpun ditetepkan oleh Rasulallah (s.a.w) melalui sabda beliau: 'Sollu kama ra-aitumuni yusolli' (Yang bermaksud: Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku (Nabi) bersolat) - Hadith Bukhari. Para sahabat dahulu zaman Nabi (s.a.w) menemui belau, melihat beiau dan mendapat pengaaran secara langsung dari beiau tentang segala sesuatu. Begitu juga golongan tabi'in yang hidup zaman Nabi (s.a.w), walaupun tak pernah bertemu dengan Nabi (s.a.w), mereka menemui para sahabat Rasulallah (s.a.w), maka mereka belajar segala seuatu dai para sahabat. Pengikut para tabi'in yang hidup zaman sahabat, belajar Islam dari sahabat dan para tabi'in Dan, begitulah seterusnya. Islam itu tidak boleh dianuti secara ikut-ikutan. Wajib berdasarkan Ilmu. aka dnga itu kiat telahpun diperingatkan bahawa beramallah hanya dengan ilmu, bukan buat-buat secara pak turut atau ikut-ikutan, kerana melihat atau mendengar seseorang itu berkata begitu dan begini...atau melihat seseorang itu berbuat begitu dan begini. Tanpa menyemak ilmunya, kita ikuti mereka. Kalau mereka sesat dan menyimpang. maka kitapun sama-sama sesat dan menyimpang. Tidak hairanlah majoriti umat Islam gagal dapat syurga...kerana realiti ini setiap zaman: beramal tanpa dasar ilmu.
Saudara, dalam beberapa post yang terbaharu, kita telahpun diberitahu sesiapa yang mengerjakan amalan dan ibadah dalam Islam tetapi tidak berdasarkan beberapa perkara, amalan dan ibadahnya - malah Islamnya - batil dan batal. Antaranya, pertama, Islam yang sah itu adalah berpandukan as-Sunnah dan berjema'ah - Ayat 103: al-Maidah dan as-Sunnah. Kedua, tidak halal kehidupan tiga orang yang akui diri mereka Islam di permukaan bumi ini, jika dia tidak mengangkat salah seorang mereka bertiga menjadi imamnya, dan berbai'at kepada yang diangkat. Kalau 3 orangpun wajib ada institusi keimaman, maka perkumpulan umat Islam yang lebih banyak bilangannya, wajib mengangkat seorang menjadi imam untuk menghalalkan kehidupan mereka di dunia - Ayat 59: an-Nisa' dan as-Sunnah. Ketiga, setiap amalan itu hendaklah berdasarkan ilmu. Dan ilmu yag diwajibkan umat Islam pelajari dan fahami dan jadikan panduan amalan serta panduan hidup adalah 3 - ilmu al-Quran dan as-Sunnah dan ilmu faraid, yang rujukannya hanyalah al-Quran dan kitab-kitab hadith yang mengandungi koleksi hadith Rasulallah (s.a.w), supaya tahu dan faham ketentuan Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w) dari segi aqidah, syariah dan lain-lain dimensi terkaita seperti muamalah dsbnya, dan tentang perincian bentuk-bentuk amalan dan ibadah, cara dan kaedah mengamalkannya atau mengibadahkannya. Dalam mengaji ilmu itu wajib dipelajari ilmu sedemikian dari guru yang tertakluk kepada isnad ilmu, maka dengan itu tidak timbul guru berkata 'pada pendapat saya' atau 'pada fikiran saya' atau 'dalam perkara ini, saya berpandangan ' begini dan begini. Dalm Islam tidak ada pendapat dan pandangan dari siapapun. Yang ada adalah kenyataan yang benar melalui kalam Allah (a.w) - apa yang disebutkan dalam al-Quran dan sabda Rasulallah (s.a.w). Buah fikiran atau kepintaran otak manusia tidak langsung terlibat dan tak relevant. Kerana, Allah (a.w) yang menentukan ketetapanNya dan ilmu Allah (a.w)itu tidak akan dicapai oleh manusia, maka hikmah setiap sesuatu ketetapan itu, Dia (Allah (a.w)) saja yang tahu dan Rasulallah (s.a.w) yang tahupun setakat mana yang Allah (a.w) wahyukan kepada beliau atau setakat mana dia diilmukan/diberitahu oleh Jibril (a.s). Manusia lain, semuanya berbohong kalau mereka kata ada itu dan ini, buat befitu dn begini, walhal tiada sandaran nas dan dalil al-Quran dan as-Sunnah.

(-) Semua amalan/ibadah tanpa di dalam jema’ah, batal

Saudara, kita ulangi peringatan Rasulallah (s.a.w) supaya kita benar-benar faham Islam. Alangkah ruginya kta kalaulah kita mengerjakan solat dan berpuasa menepati SOP mengenai solat dan puasa sebagaimana ditetapkan dalam al-Quran dan as-Sunnah, tapi kita tidak patuhi satu pra-syarat mutlak itu. Inilah mesej hadith ini.
Rasulallah (s.a.w) memberi peringatan: ‘Man ‘amila lillahi fil-jama’ati fa-asoba qabilallahu minhu, wa-in akhto-a ghafara lahu; wa-man ‘amila yab taghil-firqata fa-asoba lam yataqabbalillahu minhu, wa-in akhto-a fal-yatabauwa-a maq’adahu minan-nari.’ (Yang bermaksud: Sesiapa yang beramal kerana Allah (a.w) di dalam jema’ah lantas amalannya benar (sejajar dengan ketetapan al-Quran dan as-Sunnah), maka Allah (a.w) menerima darinya (amalannya) dan jika keliru/tersilap maka Allah (a.w) mengampuninya; dan (sebaliknya) sesiapa yang beramal dalam firqah (i.e. tidak berjema’ah) lantas amalannya benar (yakni, dari segi bentuk, cara dan kaedah sejajar dengan ketetapan al-Quran dan as-Sunnah), maka Allah (a.w) tidak menerima darinya dan jika keliru/tersilap maka supaya bertempat dia tempat duduknya di neraka) – Hadith at-Tobrani.
[Nota: Allah (a.w) memerintahkan umat Islam supaya berjema’ah dalam Islam – Ayat 103: ali-Imran. Tapi kerana kejahilan ilmu – ilmu al-Quran dan ilmu as-Sunnah – majority umat Islam remehkan perintah berjema’ah itu. Berjema’ah adalah kewajipan. Perintah Ayat 103: ali-Imran ini diperincikan dalam as-Sunnah oleh Rasulallah (s.a.w). Allah (a.w) tidak ridha jika umat Islam itu tidak berjema’ah. Tidak hala kehidupan seseorang yang aui dirinya Islam kalau dia tiada Imam/Amir yang memimpnnya. Maksudnya, berjema’ah itu adalah suatu system yang formal – ada Imam/Amir (Ayat 59: an-Nisa’, ada ikrar janji (bai’at) dan ada ketaatan oleh rukyah (umat Islam) terhadap seorang Imam/Amir. Hadith ini memberitahu jika seorang itu akui dirinya Islam tetapi tidak berjema’ah amalan/ibadhnya tidak diterima Allah (a.w).]

(-) Bukti Iman adalah solat

Saudara, kejayaan ibdah puasa kita itu bergantung kepada keimanan kita. Dan, 'iman' itu mengndungi 3 ciri berikut. Adakah kita berpuasa Ramadhan kerana kita beriman?
Diriwayatkan hadith daripada Jaffar bin Muhammad, hadith daripada bapanya, hadith daripada Ali bin Hussain, hadith daripada bapanya, hadith daripada Ali bin Abi Thalib (r.a) berkata: ‘Telah bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Adapun ‘iman’ itu diketahui dengan hati (rukun qalbi), dan disebut dengan lisan (ucapan) (rukun qauli) dan diamalkan (atau, dilakukan atau dikerjakan) dengan anggota (rukun fe’li).’ Berkata Abu Salti (seorang perawi dalam isnad hadith ini): ‘Sekiranya (hadith) ini dibacakan isnad ini kepada orang gila nescaya sehat dia (yakni, suatu perkara yang amat mudah difahami oleh manusia).’ - Hadith Ibnu Majah, Bab Iman.
Jelaslah, mengakui diri kita Islam tetapi tidak mempunyai 3 ciri yang disebutkan dalam hadith ini, belum diakui orang yang beriman. Orang Islam yang meninggalkan solatnya jatuh kafir. Dan, syuraga itu hanya diberikan/dikurniakan Allah a.w) berdasarkan amalannya – yang disuruh buat dan yang ditegah jauhi/tinggalkan.

(-) Solat fardu adalah amalan yang terawal di hisab di akhirat

Saudara, dalam bulan Ramadhan ini, kebebasan dari neraka di akhir Ramadhan kerana berpuasa dengan penuh keimanan itu termasuklah mengerjakan amalan-amalan sunat - solat dan segala sesuatu yang boleh menambah pahala dalam berpuasa, yang telahppun kita teliti sebelum ini.
Menceritakan hadith oleh Syuib ibnu Bayan bin Ziad bin Maimun berkata: ‘Telah mengirim surat Ali ibnu Madini (i.e. ibni Abi Talib) darinya.’ Mengkhabarkan Abu Auwam hadith dari Qatadah hadith dari Hasan ibnu Ziad hadith dari Rafi’ hadith dari Abu Hurarah (r.a) berkata bahawasanya Nabi (s.a.w) bersabda: ‘Sesungguhnya pertama-tama (ibadah dan amalan) yang dihisab (i.e. dihitung di akhirat) dengannya (i.e. amalan dan ibadah ketika di dunia) atas seorang hamba pada hari kiamat adalah solatnya (i.e. solat farduNya), sekiranya didapati sempurna ditulis sempurna, dan jika ada kekurangan darinya sesuatu, maka berfirman Allah (a.w): ‘Lihatlah (oleh kamu wahai malaikat yang menghisab) adakah menjumpai kamu baginya dari solat-solat sunat untuk menyempurnakan baginya (i.e. hamba) apa-apa yang mensia-siakannya dari solat fardunya dari solat-solat sunatnya (yakni, kekurangan dalam ibadah solat fardunya).’ Kemudian seluruh amalannya dihitung atas hisaban sedemikian itu.’ - Hadith an-Nasa’i.

(-) Hubungan solat fardu dan solat sunat

Saudara, dalam bulan Ramadhan, keimanan kita itu dilihat dari segi malan-amalan sunah yang kita kerjakan di siang hari dan dimalam Ramadhannya. Adakah mungkin kita dibebaskan dari neraka di akhira Ramadhan, kalau kita tidak memperbaiki amalan dlam bulan Ramadhan?
Menceritakan hadith oleh Syuib ibnu Bayan bin Ziad bin Maimun berkata: ‘Telah mengirim surat Ali ibnu Madini (i.e. ibni Abi Talib) darinya.’ Mengkhabarkan Abu Auwam hadith dari Qatadah hadith dari Hasan ibnu Ziad hadith dari Rafi’ hadith dari Abu Hurairah (r.a) berkata bahawasanya Nabi (s.a.w) bersabda: ‘Sesungguhnya pertama-tama (ibadah dan amalan) yang dihisab (i.e. dihitung di akhirat) dengannya (i.e. amalan dan ibadah ketika di dunia) atas seorang hamba pada hari kiamat adalah solatnya (i.e. solat farduNya), sekiranya didapati sempurna ditulis sempurna, dan jika ada kekurangan darinya sesuatu, maka berfirman Allah (a.w): ‘Lihatlah (oleh kamu wahai malaikat yang menghisab) adakah menjumpai kamu baginya dari solat-solat sunat untuk menyempurnakan baginya (i.e. hamba) apa-apa yang mensia-siakannya dari solat fardunya dari solat-solat sunatnya (yakni, kekurangan dalam ibadah solat fardunya).’ Kemudian seluruh amalannya dihitung atas hisaban sedemikian itu.’ - Hadith an-Nasa’i.
[Nota: Solat-solat sunat itu menutupi lompang-lompang atau kekurangan-kekurangan atau ketidak sempurnaan dalam solat-solat fardu yang dkerjakan seperti terlalu cepat, tidak ada tamaninah atau bacaan yang tergesa-gesa kurang tartil dan sebagainya.]

(-) Segala amalan/ibadah perlu didasari ilmu 

  Firman Allah (a.w): ‘Wa-la taqfu ma laisa bihi ilmun …’ (Yang bermaksud: Janganlah kerjakan – amalkan/ibadahkan – sesuatu amalan/ibadah yang kalian tiada ilmu mengenai amalan/ibadah tersebut – Ayat 36: al-Isra’.
Ketetapan Allah (a.w) diulangi oleh Rasulallah (s.a.w) dalam hadith berikut:
Sabda Rasulallah (s.a.w): ‘Al-ilmu qabla ‘amal’ (Yang bermaksud: Berilmulah dahulu sebelum kalian beramal dengan sesuatu) – al-Hadith.
Sejajar dengan ketetapan inilah Rasulallah (s.a.w) berwasiat: ‘Taraktu fikum amraini lan tadilllu ma tamasiktum bihima, kitabbalahi wa-sunnatu nabiyi’ (Yang bermaksud: Aku tinggalkan pada kalian dua perkara (maksudnya, hazanah ilmu atau panduan hidup mukmin) yang jika kalian berpegang kepada kedua-dua pasti kalian tidak akan sesat (mencari syurga dan selamat dari neraka) selama-lamanya, iaitu Kitab Allah (a.w) (yakni, al-Quran) dan sunnah NabiNya (i.e. al-Hadith) – Hadith Hadith Malik, Abdul Barri, al-Hakim dll. 
Jaakallahu khairahNo comments:

Post a Comment