Saturday, July 19, 2014

Solat yang tidak diterima Allah (a.w)

Assalamualaikum,
Alhamdulillah kita telahpun semak ketetapan syariat Islam menyentuk ibadah solat, khususnya solat yang bnar mengikut pesanan Raulallah (.a.w) 'Sollu kama ra-aitumuni usolli' (Yang bermaksud: Bersolatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku (Nabi) bersolat) - Hadith Bukhari, itu, kerana jika jika bersolat yang bentuknya, kaedah da cara mensolatkannya, berbeza dari perbuatan/solat Rasulallah (s.a.w) atau tidakpun dicontohkan atau didemokan oleh Rasulallah (s.a.w) mengikut ilmu as-Sunnah, maka solat itu batil dan batal. Inilah ketetapan sabda Rasulallah (s.a.w): 'Man 'amila 'amalan laisa minni fahua raddun' (Yang bermaksud: Sesiapa yang mengerjakan suatu amalan/ibadah yang amalan/ibadah itu tidak didatangkan dari aku (Nabi) (maksudnya, tidak di dasarkan kepada as-Sunnah), maka ianya (yakni, amalan/ibadah tersebut) di tolak (oleh Allah (a.w)) - Hadith at-Termidzi.
Saudara, maka dalam Islam kita diwajibkan belajar ilmu mengenai Islam dan segala sesuatumenyentuh perintah Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w0 supaya kta mengerjakan amalan/ibadah menepati spesifikasi Islam. Kerana itulah umat Islam diwajibkan belajar ilmu. Dan, belajar ilmu dalam Islam itu tiada kesudahan - dari buaiyan hingga tiba aja masing-masing. Mengerjakan amalan/ibadah dalam kejahilan merugikan kita, kerana tidak diterima Allah (a.w) - firman Allah (a.w): 'Wa-la taqfu ma laisa bihi ilmun' (yang bermaksud: Janganlah kalian kerjakan sesuatu amalan/ibadah tanpa ilmu mengenai amalan/ibadah tersebut) - Ayat 56: an-Nisa'. Dalam beberapa post nanti kita semak semula beberapa kelainan amalan dalam solat yang menjadikan ianya terbatal - tidak diterima Allah (a.w).

Beberapa amalan/perlakuan atau bacaan
Yang bertentangan dengan
as-Sunnah/tidak dicontohkan oleh Rasulallah (s.a.w)

Mukaddimah

Kita diberitahu oleh Allah (a.w) supaya ambil pakai/terima segala sesuatu yang ditetapkan oleh Rasulallah (s.a.w) – yang disuruh buat sekuat mampu dan yang ditegah jauhi/tinggalkan – Ayat 7: al-Haysr,
Firman Allah (a.w): 'Wama atakumur rasulu fakhuzuhu wama nahakum ‘anhu fantahu.' (Yang bermaksud: ‘Apa-apa yang dibawakan oleh Rasul itu (yakni, al-Quran dan as-Sunnah) hendaklah kamu ambil (yakni, diamal dan diibadatkan dan dipatuhi) dan apa-apa yang ditegah oleh Rasulallah (s.a.w) (mengikut as-Sunnah) hendaklah kamu jauhi atau tinggalkan.) - Ayat 7: al-Haysr.
Dan Allah (a.w) memberitahu jika kita mentaati Rasulallah (s.a.w) kita secara otomais diiktiraf Allah (a.w) sebagai telah mentaati Allah (a.w) – Ayat 80: an-Nisa.
Allah (a.w) berfirman: 'Mai uti’ir rasula faqad ata’allaha.' (Yang bermaksud: Barangsiapa taatkan Rasulallah (s.a.w) sungguh-sungguh mereka telah mentaati Allah (a.w)) - Ayat 80: an-Nisa’.
Dan, Allah (a.w) menyuruh Rasulallah (s.a.w) memberitahu manusia dalam firmanNya berikut:
Firman Allah (a.w): ‘Qul in kuntum tuhibbunallaha fat-tabi’uni, yuhbib kumullaha wa yaghfirlakum zunubakum.' (Yang bermaksud: Katakan olehmu (wahai Muhammad (s.a.w) (kepada manusia)! Jika ada kalian kasihkan Allah (a.w), maka ikutilah aku (Rasulallah (s.a.w)), maka Allah (a.w) menyangi kalian dan Allah (a.w) mengampuni dosa-dosa kalian …) - Ayat 31: ali-Imran.
Dan, Rasulallah (s.a.w) memberitahu dalam sabdanya berikut hakikat ‘mengasihi Rasulallah (s.a.w)’ maksudnya apa?
Diriwayatkan hadith daripada Muqotil (r.a) yang berkata bahawa Rasulallah (s.a.w) bersabda: ‘Sesiapa mengasihi aku, sesungguhnya dia mengasihi Allah (a.w). Dan, sesiapa yang mentaati aku, sesungguhnya dia mentaati Allah (a.w).’ - Hadith Bukhari.
Saudara, maksud menyangi Allah (a.w) itu diperjelaskan sendiri oleh Allah (a.w) dalam firmanya berikut:

Firman Allah (a.w): ‘Wa-yudhilhum jannatin tajri min tahtihal anhau khaolidina fiha; radhiallahu ‘anhum wa-radhu ‘anhu; ulaika hizbullahi; Ala inna hizballahi humul muflihuna’ (Yang bermaksud: Dan, (mereka yang dirujuk dalam ayat-ayat sebelumnya) dimasukkan (oleh Allah (a.w) ke dalam syurga … kekal di dalamnya; Allah (a.w) ridha atas mereka, dan mereka ridha atas Allah (a,w); mereka itulah orang yang disayangi Allah (a.w); Ingatlah sesungguhnya orang-orang yang disayangi Allah (a.w) itu, merekalah orang yang beruntung (maksudnya, dapat syurga dengan pasti.) – Ayat 22: al-Haysr.
Untuk disayangi Allah (a.w) wajiblah dia sayangi Allah (a.w), dan menyayangi Rasulallah (s.a.w), maksudnya akur dengan segala ketetapan as-Sunnah (maksudnya, terima tanpa soal dan tanpa sebarang keraguan, ketetapan as-Sunnah), adalah bukti menyayangi Rasulallah (s.a.w). Allah (a.w) menyayangi orang-orang yang ikuti Rasulallah (s.a.w) (maksudnya, akur dengan ketetapan as-Sunnah) dan Allah (a.w) mengampuni segala dosa mereka – Ayat 31: ali-Imran di atas. Sesungguhnya, krana Rasulallah (s.a.w) bercakap atas dasar wahyu Allah (a.w), maka segaka sabda Rasulallah (s.a.w) itu atas dasar ketetapan Allah (a.w). Dan, Allah (a.w) menjanjikan mereka yang menyayangi Rasulallah (s.a.w) bererti menyayangi Allah (a.w). Orang-orang sedemikian itu diampuni segala diosanya dan pasti mendapat syurga.
Dan, dalam konteks solat Rsulallah (s.a.w) memerintahkan kita supaya solat mencothi beliau bersolat ‘Sollu kama ra-aitumuni usolli’ – Hadith Bukhari.

Jazakallahu khairah

No comments:

Post a Comment