Wednesday, July 9, 2014

Syariat Solat (Samb.)

Assalamualaikum,
Saudara, kita sambung lagi penelitian kita mengenai tajuk/topik di atas. Mudah-mudahan sepanjang Ramadhan ini bukan sahaja kita berjaya dalam puasa Ramadhan, tetappi berjaya dalam solat kerana solat itu menentukan apakah kita berjaya dalam puasa Ramadhan, kerana solat menentukan segala-galanya.

Solat Ikut Rasulallah (s.a.w) (Sambungan)

19. Berdo’a

(-) Do’a

Saudara, dalam hadith ini Aisyah (r.ah) memberitahu apakala ditanya oleh seorang sahabat, do'a yang dibaca Rasulallah (s.a.w) selepas selesai solat, maksudnya selepas selesai berwirid dan berzikir:
Diriwayatkan hadith dari Farqat b Naufil berkata: ‘Berkata aku kepada Aisyah (r.ah): ‘Ceritakanlah kepadaku dengan sesuatu yang ada Rasulallah (s.a.w) berdo’a dengannya (sesuatu) di dalam (maksudnya, selepas selesai) solatnya?’ Maka berkata Aisyah (r.ah): ‘Ya. Ada Rasulallah (s.a.w) berkata (maksudnya, membaca dia) ‘Allahumma inni a’uzubika min syarrima ’amiltu wa-min syarrima lam ‘amal' (Yang bermaksud: Ya Allah ya tuhanku! Aku mohon perlindungan dari Engkau dari buruknya apa-apa yang aku amalkan dan (aku mphon perlindungan ) dari dari buruknya apa-apa yang aku tidak amalkan) – Hadith an-Nasa’i
Saudara, saban hari ada banyak amalan kita - melalui perbuatan dan percakapan - keburukan yang kita lakukan secara sengaja atau tanpa disedari. Begitu juga, ada banyak perkara baik atau kebaikan yang sepatutnya bila diberi peluang kita lakukan - melalui perbuatan atau kata-kata - tai kita tidak lakukan.

(-) Do’a

Saudara, dalam hadith berikut disebutkan satu lagi do'a pendek yang dibaca Rasulallah (s.a.w) selepas solat:
Diriwayatkan hadith dari Sufian berkata: ‘Mendengar aku tentang hadith dari Abdah b Abi Lubabah, dan mendengar dari Abdul Malik b A’ban, dan kedua-duanya medengar dari Waradin, jurutulis Mughirah b Syubah berkata: ‘Menulis (surat) Mu’awiyah kepada Mughirah b Syu'bah: ‘Mencritakanlah kepadaku dengan sesuatu yang mendengar engkau dari Rasulallah (s.a.w) (mengenai do’a yang dibaca Rasulallah (s.a.w)) ketika selesai solatnya?’ Berkata Mughirah (membalas surat Sufiyan): ‘Lailaha illallahu wahdahu la syarika lahu, lahu (-ul) al-mulku, wa-lahu (-ul) al-hamdu wa-hua ‘ala kulli syain qadirun. Allahumma la mani’a lima ‘ataita, wa-la mu’ti lima mana’ta wa-la yanfa’u zaljaddi minka jaddu’  – Hadith an-Nasa’ie, Kitab Solat.
Maksud do'a: Ayat kedua: ‘Ya Allah ya tuhanku! Tidak mencegah/menghalang pada apa-apa yang Engkau berikan kepadaku, dan tidak memberi/dapati apa-apa yang Engkau cegahi/tidak berikan pada apa-apa yang mencegah/menghalang Engkau, dan tidak memberi manfaat kekayaan kecuali dari kekayaan Engkau (kurniakan)’.

(-) Do’a

Saudara, Rasulallah (s.a.w) tidak mempunya dosa sedikitun kerana segala dosa-dosa yang terdahulu, sebelum diangkat menjadi Rasul, dan dosa-dosa selepas menjadi Rasul semuanya telahpun diampuni Allah (a.w). Namun, beliau tetap amalkan berdo'a pelbagai doa kerana membuktikan kesyuluran kepada Allah (a.w dan kerana mencontohkan kepada umatnya peradaban seorang yang kuat imannya. Maka, beliau baca satu lagi do'a yang dibaca oleh Rasulallah (s.a.w) selepas selesai solat:
Diriwayatkan hadith dari ‘Urwah b Zubeir bahawa Aisyah (r.ah) memberitahunya: ‘Bahawasanya Rasulallah (s.a.w) ada dia berdo’a dalam solatnya (selepas ‘salam’) ‘Allahumma inni a’uzubika min ‘azabil qabri wa-a’uzubika min fitnatil-masihid Dajjal, wa-a’uzubika min fitnatil-mahya wal-mamati. Allahumma inni a’uzubika minal makthami wal- maghrami.’ (Yang bermaksud: Ya Allah ya Tuhanku! Sesungguhnya aku mphon perlindungan dari Engkau dari terkena aab kubur, dan (aku mohon perlindungan dari Engkau) dari fitnah Dajjal, dan (mohon perlindungan Engkau) dari fitnah/cubaan dalam kehidupan dan juga dari fitnah/cubaan ketika mati (maksudnya, aab kubur, siksaan di padang mahsyar, dan di akhirat). Ya Allah ya Tuhanku! Aku mohon perlindungan Engkau dari keberatan dosa-dosaku dan dari keberatan hutang piutangku). Maka dikatakan kepadanya (ditanya oleh sahabat): ‘Apakah memperbanyakkan berlindung dari ‘al-maghram’.’ Maka berkata Urwat: ‘Sesungguhnya seorang lelaki itu suka bercerita perkara-perkara dusta (i.e. berdusta) dan (suka) berjanji tapi tidak tepati janjinya’. – Hadith an-Nasa’ie
Nota: Maksud kalimah ‘al-makthami’ – keberatan dosa, dan ‘al-maghrami’ – keberatan hutang piutang/kerana berhutang.

(-) Do’a

Saudara, satu lagi do'a yang dijadikan amalan oleh Rasulallah (s.a.w) ketika selesai beliau solat adalah dalam hadith berikut:
Diriwayatkan hadith dari ibni Buraidah berkata: ‘Menceritakan kepadaku Hanzalah b Ali bahawasanya Mahjan b Adra’ie menceritakan kepadanya hadith bhawa Rasulallah (s.a.w) masuk masjid ketika ketika seorang lelaki sungguh-sungguh telah selesai solatnya, dan dia sedang duduk, maka berkata (membaca) dia (do’a): ‘Allahumma inni asaluka ya Allahu bi-annaka waidus-somadul-lazi lam yalid lam yulad wa-lam yakun lahu kufuan ahadun an taghfirali zunubi innaka antal- ghafur-rul rahimu’ (Yang bermaksud: Ya Allah ya tuhanku! Sesungguhnya aku meminta keadaMu wahai Allah dengan sesungguhnya Engkau adalah esa zat yang maha bijaksana zat yang tidak beranak dan beranakkan dan tidak ada bagiMu yang menyamaiMu sesiapapun, bahawa ampunilah daku dosa-dosaku, sesungguhnya Engkau adalah Engkau zat yang maha pengampun lagi maha penyayang.), maka bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Qad ghufira lahu thakathan.’ (Yang bermaksud: Sungguh-sungguh telah diampuni oleh Allah (a.w) akan dosa-dosanya tiga kali ganda). – Hadith an-Nasa’ie
Hadith di atas menceritakan bahawa seorang sahabat yang bersolat bersama-sama Rasulallah (s.a.w) membaca do'a tersebut, dan di dengar oleh Rasulallah (s.a.w). Selepas selesai solat itu Rasulallah (s.a.w) memberitahu sahabat bahawa doanya telahpun dikabulkan oleh Allah (a.w) 3 kali.
Nota: Inilah satu cotoh 'as-sunnah' iaitu sesuatu perbuatan para sahabat yang didengar oleh Rasulallah (s.a.w) kemudian diendorsenya/dianjurkannya sahabat lain jadikan amalan. As-sunnah bukan semata-mata apa yang diperbuat atau disebut atau disuruh atau dicontohkan oleh Rasulallah (s.a.w).

(-) Do’a

Saudara, satu lagi doa pendek yang Rasulallah (s.a.w) baca selepas selesai solat, yang boleh kita contohi dan baca selepas solat. Kita sedia maklum bahawa yang dapat menghaks atau mengampuni kita dari dosa-dosa kita Allah (a.w). maka pohonlah keampunan dan kasih sayang Alah (a.w) kerana keampunan itu menyelamatkan kita di akhirat kelak dari siksaan neraka, dan kasih sayang Allah (a.w) memberikan kita keberkatan di dunia dan kerahmatan di akhirat.
Diriwayatkan hadith dari Abdullah b Omar (r.a) hadith dari Abu Bakar b Siddiq (r.a) bahawasanya dia berkata kepada Rasulallah (s.a.w): ‘Ajarila/ajarkanlah aku satu do’a yang boleh aku baca di dalam solatku.’ Bersabda Nabi (s.a.w): ‘Katalah (maksudnya, bacalah) ‘Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wa-la yaghfiruz-zunubi illa anta faghfirli maghfiratan min ‘indika, wa-arhamni innaka antal-ghafurur-rahim’ (Yang bermaksud: Ya Allah ya Tuhanku! Sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak (maksudnya, dosa-dosa yang banyak) dan tidak akan terampun dosa-dosaku kecuali Engkau ampuni, maka Engkau ampunilah aku dengan pengampunan di sisiMu, dan semoga menyayangi Engkau akan daku sesungguhnya Engkau, Engkaulah zat yang maha mengampun lagi maha penyayang.) – Hadith an-Nasa’ie
Maka diampun Allah (a.w) akan dosa orang yang membaca do’a ini.
Saudara, kita diberitahu oleh Rasulallah (s.a.w) melalui as-Sunnah bahawa semua doa yang kita minta dimakbulkan Allah (a.w) kecuali kalau kita diselubungi oleh pelbagai keharaman, yang menghalang do'a kita itu termakbul Yang dimakbulkan itu mungkin ketika di dunia, mungkin disimpan dan diberikan di akhirat, atau mungkin diberikan di dunia dalam bentuk-bentuk kemanfaatan lain yang Allah (a.w) kerana lebih baik bagi kita.

Jazakallahu khairah

No comments:

Post a Comment