Wednesday, July 9, 2014

Syariat Solat (Samb.)

Assalamualaikum,
saudara, dalam post kali ini kita lihat perincian beberapa rukun solat, yang kita lihat secara sambil lalu dalam post yang lalu. Atau, kurang jelas diperincikan hakikat ketetapan mengenainya. 

Setelah selesai memberi 'salam', maka selesailah solat kita. Namun, berdasarkan 'sollu kama ra-aitumuni usolli' itu, kita disuruh menempurnakan bebeapa perkara sebelum bersurai sepenuhnya untuk urusan dunia. Selepas selesai itu kita di suruh memohon keampuan terhadap kekurangan dalam solat kita, memuji dan membesarkan Allah (a.w) kerana memberikan kita kesempatan untuk hidup lagi, dan berjaya menyelesaikan tanggung jawab kita kepadaNya dengan bersolat, dengan berwirid dan berzikir.

Solat Mengikut Rasulallah (s.a.w)
(Sambungan)

17. Memberi ‘Salam

Solat kita selesai dengan memberi 'salam' menoleh ke kanan dan ke kira sambil membaca 'Assalamualaikum ...' itu. Dalam hadith berikut disebut 'assalamualaikum ...' itu sepenuhnya menoeh ke kanan dan hanya 'asslamualaikum' sahaja ketika menoleh ke kiri. Salam itu kita berikan kepada para malaikat di sebelah kanan kita, termasuk Rakib atau Kiraman, dan yang disebelah kirinya kita, termasuklah Atid atau Katibin. Itulah akhlak orang iman sentiasalah mengambil peluang bersalam-salaman ketika bertemu dengan orang Islam yang lain.

Diriwayatkan hadith dari Muhammad ibni Yahya b Habban hadith dari pakciknya, iaitu Wasi’ b Habban, berkata: ‘Berkata aku kepada ibnu Omar: ‘Khabarkanlah kepadaku dari urusan solat Rasulallah (s.a.w) bagaimana ada dia berkata (yakni, membaca) Nabi (s.a.w) (ketika memberi ‘salam’.’ Maka menyebutkan ‘takbir’. Berkata Wasi’menyebutkan (kalimah) ‘Assalamualaikum wa-rahmatullah’ dari kanan dan ‘asalamulaikum’ dari kirinya.
Memberi ‘salam’ itu menoleh muka ke kanan membaca ‘assalamu alaikum wa-rahmatullah’ dan menoleh ke kiri menyebut ‘assalamualaikum’. Dalam hadith lain memadai menyebut ‘assalamualaikum’ ke kanan dank e kiri, riwayat Jabir b Samurah. Yang lazimnya membaca ‘assalamualaikum wa-rahmatullah’ ke kanan dan ke kiri.

18. Wirid dan Zikir selepas solat
(-) Membaca Istighfar

Saudara, selepas memberi 'salam' kita beristighfarlah - melambangkan keinginan kita supaya Allah (a.w) ampuni sebarang kesilapan kita dalam mengerjakan solat tersebut, mungkin terdapat kesilapan atau kesalahan, walaupu sedikit, dan kerana itu cacat solat kita, maka kita pohon keampunan dari Allah (a.w).

Menceritakan hadith Syaddad, iaitu Abu ‘Ammarin: ‘Bahawasanya Aba Asma ar-Rahabbiya bahawasanya dia mendengar Syu’ban hamba merdeka Rasulallah (s.a.w) menceritakan: ‘Bahawasanya Rasulallah (s.a.w) ada ketika selesai dari solatnya, membaca istighfar 3 x (maksudnya, ‘astaghfirullahil ‘azim’), dan (kemudian) membaca: ‘Allahumma anta salam wa-minkas-salam, tabarakta ya zaljalali wal-ikram’ – Hadith an-Nasa’ie, Ktab Solat.
Wirid terpendek/paling rengkas disebutkan dalam hadith ini. Selepas beristighfar kita membaca 'Allahumma antas salam ...', tapi janganlah kita menambah kalimat-kalimat kepada 'allahumma antas salam' itu. 


(-) Wirid

Saudara, hadith ini memberitahu kita bahawa seorang yang Islam dan baik imannya tetap melakukan sebanyak 2,500 dosa-dosa kecil sehari semalam. Dosa ini timbul sama ada dengan sengaja atau tidak sengaja. Dosa-dosa tersebut berlaku kerana perbuatan dan keta-kata kita. Maka dengan itulah Rasulallah (s.a.w) ajar kita berdoa seperti 'Allahumma inni asalukal jannata, wa-ma qarraba ilaiha min qaulin au amalin' (yang bermaksud: Ya Allah ya Tuhanku semoga Engkau kurnikan aku syurga dan apa-apa yang dapat menghampirkan aku dari kata-kataku dan amalanku) dan 'Allahumma inni a'uzubika minan-nari wa-ma qarraba ilaiha min qaulin au amalin' (Yang bermaksud: Ya Allah ya Tuhanku! Semoga Engkau jauhkan/lindungi aku dari neraka, dan apa-apa yang menghampirkan aku kepadanya dari kara-kataku dan perbuatanku). Da perkara yang beoleh mendatangkan dosa dan pahala, iaitu kata-kata yang diluahkan dan perbuatan yang dikerjakan.

Maka dalam hadith ini ita disuruh wirid dengan kalimah-kalimah wirid tersebut selepas solat, malah pada bila-bila masa.
Diriwayatkan hadith dari Ibnu Omar (r.a) berkata: ‘Telah bersabda Rsulallah (s.a.w) dua perkara tidak dihitung atas seorang lelaki yang Islam kecuali masuk dia ke dalam syurga, dan kedua-duanya mudah, dan barangsiapa beramal dengaken kedua-duanya amatlah sedikit. Berkata Ibnu Omar (r.a): ‘Bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘As-solatu khamsu yusabbihu ahadukum fi duburi kulli solatin ‘asran, wa-yahmadu asran, wa-yukabbiru ‘asran.fa-hiya khamsuna miatun fil-lisani wa-alfun wa-khamsu-miatin fil-mizani.’ ‘Dan aku (kata ibnu Omar, menyambung cakapnya) melihat aku Rasulallah (s.a.w) menghitung kalimah-kalimah tersebut dengan tangannya, dan ketika bertempat salah seorang kalian di atas tempat tidur atau tempat berbaring (bacalah) ‘sabbaha’ (maksudnya, ‘subhanallah’) 33 kalidan ‘hamida’ (maksudnya ‘alhamdulillah’) 33 kali dan ‘kabbara’ (maksudnya, ‘Allahu Akbar’) 34 kali, maka di dalamnya (yakni, jumlahnya) 100 dengan lisan/sebutan dan 1,000 didalam timbangan.’ Berkata (ibnu Omar): ‘Telah bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Fa-aiyukum ya’malu fi kulli yaumin wa-lailatin alfaini wa-khamsamiatin ‘ala lisani, wa-alfaini saiyiatin.’ (Yang bermaksud: Maka manakah di kalangan di dalam setiap siang dan malam harinya melakukan 2,500 kejahatan/kejelikan). Dikatakan kepada (Rasulallah (s.a.w)): ‘Wahai Rasulallah (s.a.w): ‘Bagaimana tidak menghitung dua perkara itu?’ Maka bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Inna syaitana yakti ahadakum wa-hua fi solatihi, fa-yaqulu ‘uzkur kaza! Uzkur kaza!’, wa-yaktihi ‘inda manamihi fa-yunimuhu’ (Yang bermaksud: Sesngguhnya syaitan itu datang kepada kalian ketika kalian bersolat maka berkata dia (menyuruh kita ingatkan itu dan ini, supaya hilang khusyuk atau membuat kesilapan dalam solat) ‘Ingatkanlah ini, Ingatkanlah ini’ (ketika bersolat) dan datang dia di sisi kalian ketika sedang tidur, mana menidurkan dia (syaitan) (sehingga susah nak bangun untuk qiamul-lail)’. – Hadith an-Nasa’ie.
Rasulallah (s.a.w) memberitahu orang Islam yang baik imannya dan akhlaknyapun melakukan 2,500 dosa-dosa kecil. Inikan pula yang sering lupa dan meremehkan tuntutan agama, pastilah membuat dosa kecil berganda lagi. Justeru untuk menghapuskiks dosa-dosa ini, hendaklah kita wirid selepas solat.

Penjelasan kira-kira alam hadith ini: Setiap solat dibaca jumlahnya 33+33+34 = 100 kali, kali 10 (kerana, setiap kebaikan dapat 10 gandaan pahala) = 1,000 timbangan pahala. Dharab dengan 5 solat fardhu = 1,000 x 5 = 5,000 ganjaran pahala, mengatasi dosa yang sentiasa dilakukan oleh setiap orang Islam itu sehari semalam 2,500 kejelikan/kejahatan/dosa tanpa disedari. Maka terhapuslah dosa-dosa tersebut – 5,000 pahala > 2,500 dosa/kejhatan/kejelikan.

(-) Wirid

Saudara, setelah selesai solat, selesai beristighfar (sekurangkurangnya 3 kali), membaca 'Allahumma antas salam, maka bacalah kalimah-kalimah wirid dalam hadith ini.

Menceritakan ‘Atab, iaitu ibnu Basyir, hadith dari Khudaifin dari Ikrimah dan Mujahid hadith dari ibni Abbas (r.a) berkata: ‘Datang seorang faqir kepada Rasulallah (s.a.w), maka berkata dia: ‘Wahai Rasulallah (s.a.w)! Sesungguhnya orang yang kaya (berharta) bersolat mereka sebagaimana kami bersolat, dan berpuasa mereka sebagaimana kami berpuasa, dan bagi mereka banyak harta yang boleh disedekahkannya dan diinfaqkannya’. Maka bersabda Nabi (s.a.w): ‘Iza solaitum faqulu: ‘subhanallah’ thalathan wa-thalathina, ‘wal-hamdulillah’ thalatahn wa-thalathina ‘wallahu akhbar’ thalatha wa-thalathina wa’lailaha ilallahu’ ‘asran, fainnakum tudrikuna bizalika man sabaqakum wa-tasbiquna man ba’dahum’. (Yang bermaksud: Ketika kamu bersolat (selepas selesai ‘salam’) maka bacalah (wirid) ‘subhanallah’ 33 kali, ‘alhamdulillah’ 33 kali, ‘Allahu Akbar’ 33 kali dan ‘lailaha illallah’ 10 kali, maka sungguh-sungguh kalian dapat menemui/menjumpai/menyamai dengan demikian (amalan) barangsiapa mendahulu kalian (i.e. yang menambah amalannya kerana hartanya) dan mendahului kalian dari mereka yang terkemudian (maksudnya, yang mengerjakan kurang dari itu) – Hadith an-Nasa’ie.
Hadith ini timbul kerana orang-orang miskin di kalangan sahabat ‘complaint’ pada Rasulallah (s.a.w) bagaimana mungkin mereka dapat menandingi amalan dan ibadah orang-orang kaya dikalangan mereka. Kerana yang kaya dan berada melebihi amalan mereka dengan menggunakan hartanya untuk bersedekah dan menginfaq, walhal mereka tiada kelebihan rezki untuk berbuat sedemikian. Maka Rasulallah (s.a.w) memberitahu membayakkan zikir dan wirid itu dapat memperbanyakkan pahala. Amalan sedemikian boleh menandingi mereka yang berharta dalam mengumpul pahala.


(-) Wirid

Saudara, kita diberitahu betapa besar ganjaran pahala wirid dalam hadith di bawah ini, sehinggakan terhapus segala dosa-dosa kita yang terdahulu.

Diriwayatkan hadith dari Abi Zubeir hadith dari Alaqamah hadith dari Abi Hurairah (r.a) berkata: ‘Telah bersabda Raslallah (s.a.w): ‘Man sabbaha fi duburi solati ghadati miata tasbihahi wa-hallala miata tahlilatin ghufira lahu zunubhu walau kanat mithlu zabadil bahar.' (Yang bermaksud: Barangsiapa membaca ‘sabbaha’ (yakni, kalimah ‘subhanallah’) di akhir solatnya (setelah selesai solatnya) 100 kalimah tasbih (subhanallah) dan (membaca) kalimah tahlil (lailaha ilallah) (100 kali) diampunkan baginya oleh Allah (a.w) dosa-dosanya walaupun/seandainyapun dosa-dosanya itu adalah sebanyak buih di permukaan lautan) – Hadith an-Nasa’ie
Dosa-dosa yang dimaksudkan adalah dosa-dosa kecil yang sering kita lakukan setiap siang dan malam melalui perbuatan dan tuturkata kita- sengaja atau tidak sengaja terhadap sesuatu yang dilarang atau ditegah Islam. Dosa-dosa yang berat seperti mencuri, membunuh orang, memeras ugut, berzina dllnya perlu ditaubatkan secara formal. Dan, dosa terhadap orang lain kena dipohonkan keampunan kepada mereka yang kita berdosa terhadapnya.


Jazakallahu khairah

No comments:

Post a Comment