Sunday, January 6, 2013

Peringatan tentang pakaian umat Islam

Assalamualaikum,
Saudara, mungkin saudara akan berkata sesuatu apakala melihat orang Islam brpakaian seluar atau jubah yg singkat di mana-mana dan saudara berkata dalam hati saudara 'Orang ni golongan tabligh.'. itulah kelaziman. Memang ramai orang orang Islam - trutaa keturuan India (=Indian Muslim) sering menampilkan dua sifat yg lain daripada yag lain - menyimpang 'beard' (= janggut) yg panjang sampai ke dadanya dan berseluar ata berjubah senteng sempama ta cukup kain! Malah, ramai juga orang Islam Melayu yg menjadi ahli jema'ah tabligh - simpan janggut pajang dan seluar/jubah senteng. Ada juga orang 'alim' Melayu yg berbuat sedemikian. Adakah itu satu daripada ketetapan as-Sunnah? Atau, adakah itu suatu ketetapan mutlak Islam? Atau, kalau bukan, soalnya: mengapa? Adakah sesuatu dalam syariat Islam yg memaksa umat Islam itu lakukan sedemikian.
Saudara, bagi mereka yg belajar ilmu al-Quran dan as-Sunnah, merka akan tahu jawapannya. Dalam Islam, umat Islam itu digalakkan menyimpang janggut, tetapi tidaklah sebagaimana orang tabligh simpan jaggut. Sunnahnya adalah sebagaimana yg dicontohka oleh Rasulallah (s.a.w) iaitu janggung disimpan panjangnya setakat atau tidak melebihi panjangnya segenggam tanganApabila digenggam janggut kita, ukurannya adalah apa-apa yg melebihi yg digenggam, hendaklah dipotong. Jika begitu, kita menepati as-Sunnah. Kerana Rasulallah (s.a.w) menyimpang janggut sepanjang itu sahaja. Ini bukanlah kelakuan wajib, tapi sekadar mencontohi perbuatan Rasulallah (s.a.w). Maka setiap kali kita contohi perlakuan Rasulallah (s.a.w) kita mendapat pahala. Kalau kita simpan janggut lebih panjang, terpulanglah, tapi taklah dapat pahala sunnah!
Saudara, bagaimana pula dgn seluar atau jubah atau kain senteng? Adakah itu sunnah? Maksudnya diamalkan oleh Rasulallah (s.a.w)? Memang dilakukan atau diamalkan oleh Rasulallah (s.a.w) - yakni, Rasulallah (s.a.w) apabila memakai seluar atau jubah atau apa saja pakaian bawah tubuhnya di masa itu, dia memakainya tidak abuh, tidak terkebawah dari buku lalinya, malah seringkali labuh setakat setengah bahagian betisnya. Mengapa? Kerana itulah perintah Allah (a.w) dalam perkara pakaian. Inilah ketetapan hadith berikut:
 
Hadith #1:
Saudara, dalam hadith berikut kita diberitahu oleh Rasulallah (s.a.w) bahawa sesiapa yg bersolat memakai seluar atau jubah atau kain yang labuh (= melebihi atau menutupi buku lalinya ketika berdiri) atau dilabuhkan sedemikian, Allah (a.w) tidak menerima solatnya! Alangkah ruginya kita. Adakah ini perintah wajib? Ya. Apa-apa yg ditetapkan oleh Rasulallah (s.a.w) atau ketetapan Rasulallah (s.a.w) adalah ketetapan Allah (a.w). Justeru itu, tidak guna solat seseorang itu kalau dia melabuhkan atau memakai pakaian yg labuh. Tahap labuh itu dijelaskan dalam hadith-hadith lain, antaranya hadith selepas yg bawah ini.
Diriwayatkan hadith dari Abi Jaffar hadith dari ‘Atak b Yassar hadith dari Abi Hurairah berkata: ‘Pada suatu ketika seorang lelaki bersolat (dan dia memanjangkan atau melabuhkan) pakaiannya. Maka bersabda kepadanya Rasulallah ((s.a.w): ‘Pergilah maka wudu’lah.’ Maka pergi dia maka berwudu’ dia, kemudian datang dia (ke tempat bersolat). Maka bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Pergilah dan wudu’lah.’ Maka berkata kepadanya seorang lelaki: ‘Wahai Rasulallah ((s.a.w)! Mengapa engkau memerintahkan bahawa wudu’ dia?’ Kemudian terdiam sebentar (Rasulallah (s.a.w)). Bersabda (Rasulallah (s.a.w): ‘Innahu kana yusalli wahua musbilun izarahu, wa-innallaha ta’ala la yaqbalu solata rajulin musbilin.’ (Yang bermaksud: ‘Sesungguhnya dia (lelaki) ada dia bersolat dan dia memanjangkan (atau melabuhkan) pakaiannya. Sesungguhnya Allah Ta’ala tidak menerima solat seorang lelaki yang memanjangkan (atau melabuhkan) pakaiannya.) [Hadith Abu Daud, Kitab Pakaian]

Saudara, me;abuhkan pakaian di sisi bermaksud ketika bersolat itu pakaian bawah lelaki tersebut labuh. 'Labuh' didefinasikan sebagai melebihi paras dua buku lali atau menutupi dua buku lali kakinya.
 
Hadith #2:
Saudara, dalam hadith berikut Rasulallah (s.a.w) memberitahu yakni memberi ketetapan syariat Islam bagi orang Islam bahawa pakaian bahagian bawah lelaki sama ada seluar atau jubah atau kain ke, hendaklah tidak menutup kedua buku lalinya ketika berdiri. Sebaik-aiknya sampai setengah betis sahaja. Disebutkan dalam hadith ini seseorang yg melabuhkan pakaian bawahnya dikira 'sombong' atau bersifat sombong, dan di akhirat kelak tidak akan diberi peluang melihat wajah Allah (a.w).
Saudara, orang yg diberi peluang melihat wajah Allah (a.w) di akhirat hanyalah orang yg mendapat syurga. Justseru itu, kalau tak dapat lihat wajah Allah (a.w) pastilah ahli neraka, wal iya zubillah. Dalam Islam 'sombong' di difenasikan sebagai orang yang menolak kebenaran (ketetapan Allah (a.w) dalam al-Quran dan ketetapan Rasulallah (s.a.w) dalam as-Sunnah) dan meremehkan (yakni, tidak mengindahkan atau menolak) nasihat orang lain menyentuh ketetapan agama Islam.
Diriwayatkan hadith dari ‘Alak b Abdil-rahman hadith dari bapanya berkata: ‘Aku bertanya kepada Abi Said al-Khudri dari urusan pakaian, maka berkata Abi Said memberitahu ‘memanjangkan’ (pakaian). Telah bersabda Rasulallah ((s.a.w) kepadanya: ‘Izaratul-muslimi ila nisfis-saqi wala haraja au la junaha fima bainahu wa-bainal ka’baini. Ma kana asfla minal-ka’baini fahua fin-nari. Man jarra izarahu bataran lam yanzurillahu ilahi.’ (Yang bermaksud: Pakaian orang Islam (adalah) setakat separuh betisnya dan tidak berdosa atau tidak mengapa di dalam apa-apa di antara pakaiannya dengan dua mata-kakinya (atau buku lalinya). Apa-apa yang melebihi dari kedua mata-kaki (atau buku-lalinya), maka dia di dalam neraka. Barangsiapa menarik (i.e. memanjangkan atau melabuhkan) pakaiannya (melebihi dua mata-kaki atau buku lalinya) dia adalah menyombong (maka) tidak melihat Allah (a.w) kepadanya (di akhirat kelak)). Hadith Abu Daud, Kitab Pakaian]
Saudara, hadith ini jelas menyebutkan bahawa pakaian lelaki Muslim itu wajib tidak melebihi atau menutupi kedua buku lalinya ketika dia berdiri.
 
Hadith #3:
Saudara, dalam hadith di atas tidak dijelaskan dengan 'direct' bahawa kalau lelaki itu memakai pakaian bawahnya menutupi kedua buku lalinya tidak melihat wajah Allah (a.w) di akhirat, maksudnya bukan ahli syurga. Dalam hadith berikut secara 'direct' disebutkan oleh Rasulallah (s.a.w) bahawa orang lelaki yg berpakaian sedemikian pasti masuk neraka.
Diriwayatkan hadith dari Abu Hurairah (r.a) hadith dari Nabi ((s.a.w) yang bersabda: ‘Ma asfala minal ka’baini minal izari fafin-nari’ (Yang bermaksud: Apa-apa yang menutup mata-kaki (atau bukulali) dari pakaian, maka dia di dalam neraka.) [Hadith Bukhari, Kitab Pakaian]
Oleh itu, janganlah kita meremehkan ketetapan Rasulallah (s.a.w) tentang pakaian lelaki itu. Takda gunanya kalau kerana pakaian kita tak dapat syurga! 
 
Hadith #4:
Saudara, dalam hadith berikut ada beberapa ketetapan atau nasihat Rasulallah (s.a.w). Satu daripadanya adalah tentang pakaian yg kita bincangkan di atas - sebelum ini. Ada beberapa nasihat lagi.
Diriwayatkan oleh imam Ahmad ibni Hanbal hadith dari seorang lelaki dari suku Bil-Hajim yang berkata: ‘Bertanya aku kepada Rasulallah (s.a.w): ‘Kepada siapakah engkau berseru (i.e. berdoa)?’ Rasulallah (s.a.w) bersabda (i.e. menjawab): ‘Ad’u ilallahi wahlahul-lazi in massaka durrun fa-da’autahu kasyafa ‘anka wal-lazi in dolalta biardin faqrin fada’autahu radda ‘alaika wal-lazi in asabaka satatun fa-da’autahu anbatalaka.’ (Yang bermaksud: Aku berseru kepada Allah yang maha esa, yang bila engkau ditimpa kesusahan atau kemudaratan lalu engkau berseru (i.e. berdoa) kepadaNya, ditolonglah engkau dan bila engkau tersesat di suatu padang pasir yang tandus engkau berdoa kepadaNya ditunjukkannya jalan keluar bagimu olehNya dan apabila engkau ditimpa masa kemarau yang panjang ditumbuhkannya bagimu tanaman-tanaman.’) Kemudian berkatalah Bil-Hajim lebih lanjut kepada Rasulallah (s.a.w): ‘Berilah aku nasihat’, maka bersabdalah Rasulallah ((s.a.w): ‘La tasubanna ahadan wa-la tazhadanna fil-makrufi wa-lau an talqa akhaka wa-anta munbasitun ilaihi wajhuka wa-lau an tufrigha ina-aka fi dalwil-mustaqi wattazir ila nisfis-saqi fa-in abaita fa-iklal-ka’baini wa-iyaka wa-isbalal-izari fainna isbalal-izari minl-makhilati wa-innallaha la yuhibbul-mahilata.’ (Yang bermaksud: Janganlah engkau mencerca seseorang dan janganlah engkau meremehkan sesuatu amal kebajikan walaupun hanya seperti memberi muka/manis (i.e. tersenyum) kepada kawan yang engkau temui, mengosongkan gayungmu untuk memenuhi bekas air orang yang meminta air, dan hendaklah engkau mengenakan sarung (seluar atau jubah atau kain yang dipakai) ke separuh betis dan, kalau enggan, maka janganlah melebihi kedua mata kaki (i.e. buku lali). Kerana melabuhkan kain (i.e. seluar, jubah atau yang dipakai) di bawah mata kaki (i.e. buku lali) hingga menyapu lantai adalah tanda sombong (atau kesombongan) dan Allah (a.w) sekali-kali tidak menyukai sifat (atau, orang yang) sombong.) [Hadith Imam Ahmad]
Apakah ketetapan serta nasihat Rasulallah (s.a.w) dalam hadith di atas? Pertama, orang Islam itu hendaklah dia meminta hanya kepada Allah (a.w), bukan kepada manusia. Dan, dalam hadith lain kita diberitahu, janganlah mengharapkan kepada manusia, kerana manusia itu akan memberi atas pelbagai pertimbagan strategik dirinya dalam hubungannya dengan kita. Kalau kita gengnya dan kita berguna padanya, maka kita mungkin ditolongnya. Kalau tidak, belum tahu. Tapi, Allah (a.w) sentiasalah mengkabulkan permintaan atau doa kita. Hanya, kita mungkin diberi segera, ditangguhnya suatu masa yg lebih baik bagi kita (kerana Allah (a.w) tahu apa yg baik bagi kita), atau digantikanNya dgn yg lain selain yg dipinta yg lebih baik, atau diberiNya kepada kita di akhirat. Yg terbaik doa kita dikabulkan di akhirat. Kedua, jangan mencerca orang walaupun mungkin kita tak suka sesuatu terhadap orang itu. Ketiga, jangan perkecilkan suatu amalan yg mungkin begitu remeh atau kecil pada kita, seumpama tersenyum atau memberi senyuman atau menegur orang lain. Keempat, seboleh mungkin berilah pertolongan, walaupun kecil pertolongan itu, kepada orang walaupun tak diminta. Dan, kelima, yg paling penting kita ingat dalam konteks pembicaraan kita hari ini, adalah tentang akaian lelaki Islam. Jangan melabuhkan bahagian bawah pakaian kita setiap masa melebihi dua buku lali kita. Terbaik di atas buku lali atau separuh betis.

Jazakallahu khairah

No comments:

Post a Comment