Saturday, February 16, 2013

Panduan Aqidah dan Amalan

Assalamualaikum,
Saudara, kali ini kita selitkan satu rumusan yang memberi panduan yang sempurna untuk kita sepanjang masa. Insya Allah jika kita jadikan panduan hidup sehari-harian kita, kita pasti selamat.
 Umat Islam itu di mana saja mereka berada dan walau apa warna kulit mereka adalah satu ummah. Manusia adalah cucu cicit Adam (a.s), manusia pertama. Panduan hidup dan panduan ibadah dan amalan orang Islam yang beriman hanyalah al-Quran dan as-Sunnah. Justeru itu orang Islam wajib mempelajari serta memahami dua ilmu dalam hidupnya untuk jaminan kesejahteraan di dunia dan diakhirat, iaitu ilmu al-Quran dan ilmu as-Sunnah. Apabila mereka berpandukan dua ilmu tersebut, mereka dijamin oleh Allah (a.w) dan RasulNya berada di atas siratul mustaqim, iaitu jalan lurus menuju syurga Allah (a.w). Tidak ada jalan lain ke syurga, kecualilah berpandukan kepada al-Quran dan as-Sunnah. Sesiapa yang menjadikan panduan hidupnya di dunia mengharapkan kejayaan akhirat selain al-Quran dan as-Sunnah pasti mereka akan menyimpang dari jalan lurus itu dan tersesat menuju neraka, Mereka tidak akan menemui syurga.
Jika mereka mentaati perintah Allah (a.w) dan perintah Rasulallah (s.a.w), mereka dijamin mendapat syurga. Mentaati perintah Allah (a.w) bermaksud kita mengikuti ketetapan al-Quran dan as-Sunnah dan mentaati Rasulallah (s.a.w) bermaksud mengikuti ketetapan al-Quran dan as-Sunnah. Sesiapa yang menjalani kehidupan dan mengerjakan amalan wajib dan sunat berpandukan kepada ketetapan-ketetapan serta panduan selain al-Quran dan as-Sunnah, tidak diterima amalan dan ibadahnya dan tidak diakui keIslamannya. Mereka pasti sesat dari menemui ‘siratul mustaqim. Dan tidak akan dapat kerahmatan Allah (a.w). Antara perkara utama yang menyebabkan kesesatan itu adalah memperbaharui ketetapan atau syariat Islam iaitu mengerjakan amalan dan ibadah – bentuk, kaedah dan cara mengerjakannya – yang sama sekali bertentangan dengan ketetapan as-Sunnah atau yang berlainan dari apa yang dibuat oleh Rasulallah (s.a.w) atau berlainan dari apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulallah (s.a.w). Amalan-amalan sedemikian itu dikategorikan sebagai ‘pembaharuan dalam perkara agama’ atau ‘bid’ah’. Allah (a.w) tidak menerima amalan yang dicemari oleh bid’ah dan Rasulallah (s.a.w) tidak akui mereka yang mengamalkan bid’ah sebagai umatnya di akhirat kelak. Jika termasuk dalam golongan tersebut, mereka nampak (seemingly) Islam, kerana dari segi lahiriahnya, nampak sebagai orang Islam, tetapi hakikatnya mereka bukan Islam.
Sehubungan itu, kita yang Islam dan menjalani kehidupan berpandukan semata-mata al-Quran dan as-Sunnah adalah tergolong dalam kategori ahli as-Sunnah wal-jama’ah. Ahli as-Sunnah kerana berpandukan al-Quran dan mencontohi Rasulallah (s.a.w) – kerana Rasulallah (s.a.w) diutus Allah (a.w) membawakan kepada manusia perintah dan ketetapan Allah (a.w), memperjelaskannya kepada manusia dan mencontohkannya bagaimana mengabdikan diri kepada Allah (a.w) menepati perintah dan ketetapan Allah a.w). Hanya pengabdian ahli as-Sunnah sahaja pengabdian yang benar-benar Islam. Ini telah dijelaskan oleh al-Quran, antaranya Ayat 13, Surah an-Nisa’. Ahli jema’ah kerana menepati pula perintah dan ketetapan Allah (a.w) – Ayat 103, Surah ali-Imran – bahawa menganuti Islam dan mengamalkan tuntutan Islam secara berjema'ah dan kita wajib berada dalam jema'ah, maka barulah kita tergolong sebagai ahli as-Sunnah wal-jamaah. Jema’ah as-Sunnah itu adalah suatu sistem yang formal mengandungi ketetapan-ketetapan serta ciri-ciri yang khusus, iaitu ada pemimpin yang disebut ‘ulil amri’ atau imam atau amir, dan ada ikrar janji atau ikat janji antara kedua-dua pihak – pemimpin dan jemaah – melalui bai’at. Sistem pentadbiran Islam itu mensyaratkan rukyah (rakyat, yakni ahli jemaah) sentiasa dalam ketaatan terhadap pemimpin (imam atau amir atau apa-apa gelaran sekalipun) selagi perintah pemimpin itu sejajar dengan al-Quran dan as-Sunnah dan tidak menyuruh warga jemaah melakukan kemaksiatan terhadap Allah (a.w) dan RasulNya. Jika diperintah sesuatu yang maksiat, maka rukyah tidak perlu dengarkan perintah apatah taatkan perintah kepimpinan. Sesuatu perintah itu dikira perintah maksiat jika perintah tersebut bertentangan dengan ketetapan al-Quran dan as-Sunnah.
Islam yang tulin itu jelaslah mempunyai lima ciri yang haq, iaitu, pertama, mengakui tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah (a.w), dan mengakui keEsaan Allah (a.w), dan Rasulallah (s.a.w), itu adalah Pesuruh atau Utusan Allah (a.w) yang menyampaikan agama Allah (a.w) kepada manusia, mengajarkan mereka dan mencontohkan segala bentuk-bentuk, kaedah dan cara mengabdikan diri kepada Allah (a.w), dan Rasulallah (s.a.w) wajib dijadikan contoh (model) ikutan tentang segala sesuatu mengenai Islam. Kedua, panduan hidup dunia dan akhirat, khususnya panduan ibadah dan amalan adalah al-Quran dan as-Sunnah. Ketiga, Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w) mensyaratkan bahawa umat Islam yang diiakui dan diterima keIslamannya adalah berjema'ah dalam Islam. Keempat, jemaah Islam itu adalah suatu sistem formal yang ciri-cirnya diajarkan, ditunjukkan atau dicontohkan oleh Rasulallah (s.a.w). Jema’ah Islam itu mempunyai kepimpinan yang dipanggil Imam atau Amir dan rukyah, yakni kesemua umat Islam, yang diawasi dan dibimbing oleh Imam atau Amir yang bertanggungjawab menasihat para rukyahnya supaya sentiasa diperingatkan tentang kehidupan dunianya, tentang tanggungjawabnya terhadap dan kepada Allah (a.w) dan tentang persediaan mereka untuk kesejahteraan akhiratnya, yakni selamat dari neraka dan berjaya mendapat syurga. Ada perjanjian antara Imam atau Amir melalui bai’at, yakni ikrar janji, antara pemimpin (imam atau amir) dengan ahli jemaah yang mengikat kedua-dua pihak, yakni ikrar ikat janji itu mengikat imam dan ahli jemaah. Kelima, tanggungjawab rukyah adalah mendengar perintah, ketentuan, ketetapan, ijtihad dan nasihat kepimpinan (Imam atau Amir) dan mentaati perintah dan ketetapan kepimpinan (Amir atau Imam), sekuat mampu mereka, selagi perintah, suruhan dan ijtihad kepimpinan (Imam atau Amir) itu tidak bercorak atau bersifat maksiat. Sesuatu perintah atau ketetapan atau ijtihad kepimpinan (Imam atau Amir) itu dikira maksiat jika perintah dan suruhan melanggar atau berlainan dari atau bertentangan dengan atau menyimpang dari ketetapan Allah (a.w) (i.e. al-Quran) dan ketetapan Rasulallah (s.a.w) (i.e. as-Sunnah). Sah keIslaman seseorang itu apabila lima pra-syarat ini wujud. Dan, ‘halal’ kehidupan duniawi seseorang yang Islam dan beriman itu apabila mereka memenuhi kelima-lima pra-syarat ini.
Perintah berjema’ah itu datangnya dari Allah (a.w) (rujuk Ayat 103, Surah ali-Imran) dan kemudian diperkuatkan dari segi praktikal serta diperincikan dalam pelaksanaannya oleh Rasulallah (dalam as-Sunnah). Amalan berbai’at itu ditetapkan oleh Allah (a.w) sebagaimnana yang dimaktubkan dalam al-Quran (Ayat 10 dan Ayat 17, Surah al-Fath dan Ayat 12, Surah al-Mumtahannah) dan kemudiannya diperincikan oleh Rasulallah (s.a.w) dalam as-Sunnah.
Hakikat berjema’ah dalam Islam itu adalah suatu yang diwajibkan oleh Allah (a.w) (Ayat 103, Surah ali-Imran dan Ayat 105, Surah ali-Imran) dan diperincikan dalam as-Sunnah oleh Rasulallah (a.w). Kepimpinan dalam Islam itu adalah kewajipan yang ditentukan atau diperintahkan oleh Allah (a.w) (Ayat 59, Surah an-Nisa’). Di akhirat kelak orang iman akan berhimpun dan berbaris di belakang imam mereka masing-masing untuk penyaksian bahawa mereka Islam dan beriman dalam hidup mereka di dunia (Ayat 71, Surah al-Israk). Imam mempersaksikan anggota atau rukyahnya di hadapan Allah (a.w). Segala ketetapan Imam atau Amir itu wajib ditaati oleh rukhaynya selagi tidak menyimpang dari ketetapan Allah (a.w) (i.e. ketetapan al-Quran) dan ketetapan Rasulallah (s.a.w) (i.e. ketetapan as-Sunnah). Jika timbul perselisihan pendapat atau apa jua pertelingkahan menyentuh syariat dan tuntutan Islam, antara kepimpinan dan rukyah atau diantara sesama rukyah, jema’ah umat Islam diwajibkan merujuk kembali kepada al-Quran dan as-Sunnah, untuk menyelesaikan segala perselisihan dan salah faham tersebut. Maka dengan itulah umat Islam itu diwajibkan mengilmukan diri mereka terlebih dahulu dengan tiga ilmu yang diwajibkan mereka pelajari, fahami dan jadikan panduan hidup, iaitu ilmu al-Quran, ilmu as-Sunnah (atau al-Hadith) dan ilmu faraid yang adil. Maka dengan itu jugalah umat Islam diperintahkan oleh Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w) supaya menjalani kehidupan duniawi dengan berpedomankan ilmu. Dan, lebih-lebih lagi mereka amalkan atau ibadahkan sesuatu amalan dan ibadah dan lain-lain ketentuan agama dengan berbekalkan ilmu dan bukan dalam kejahilan (Ayat 36, Surah al-Israk dan ‘al-ilmu qabla ‘amal’ dan lain-lain ketetapan al-Hadith). Ketetapan ini dipertanggungjawabkan kepada Imam atau Amir dan rukyah. Maka dengan ilmu itu Imam atau Amir hendaklah diangkat dari kalangan orang yang faqih (yakni, faham) tuntutan Islam. Dengan ilmulah rukyah dan Imam atau Amir boleh menjalani kehidupan dunia yang tidak memudaratkan akhirat mereka dan benar-benar bersedia untuk akhirat mereka. Dan niat mukhlis itu adalah menjadi orang Islam yg beriman yg takutkan azab dalam neraka Allah (a.w) dan mencari kerahmatan Allah (a.w) untuk mendapatkan syurga Allah (a.w) (Ayat 57, Surah al-Israk).
Rosak Islam dan iman atau rosak segala amalan seseorang itu apabila dalam hidupnya dia terlibat dalam perkara-perkara bersifat atau bercorak syirik (mengadakan dan meyakini bahawa ada suatu kuasa ketuhanan kepada sesuatu yang lain, mahkluk ataupun benda), tahayul (mempercayai sesuatu perkara ghaib yang mempunyai kuasa memudaratkan atau memanfaatkan kita), kurafat (mempercayai sesuatu benda yang boleh mendatangkan kebaikan atau menghindarkan sebarang kemudaratan jika digunapakai), bertaklid (mempercayai cakap-cakap manusia mengenai bentuk-bentuk amalan dan ibadah, cara dan kaedah mengerjakannya tanpa mempelajari dan memahami ketetapan al-Quran atau as-Sunnah) dan bid’ah (menambah atau membuang kepada sesuatu amalan atau ibadah dari segi bentuk, kaedah dan cara mengerjakan amalan dan ibadah, yang tiada sandaran nas dan dalil al-Quran dan as-Sunnah). Rasulallah (s.a.w) menjelaskan dan memperincikan apakah yang dikatakan bid’ah itu. Bid’ah sebagaimana syirik samar (i.e. tersembunyi) membatalkan aqidah dan menghapuskan keimanan seseorang itu, maka semua amalan dan ibadah terbatal, dan tanpa mereka sedari mereka terkeluar dari Islam. Di dalam syariat Islam yang benar itu, Allah (a.w) (Ayat 103, Surah ali-Imran) dan Rasulallah (s.a.w) (dalam as-Sunnah) mewajibkan umat Islam supaya anuti dan jadilah orang Islam, orang iman dan orang yang bertaqwa, dengan berjema’ah supaya kehidupan duniawi mereka halal. Sehinggakan, Rasulallah (s.a.w) dalam as-Sunnah menghukumi bahawa untuk menghalalkan kehidupan mereka walaupun hanya ada bertiga di permukaan bumi ini> Selagi mereka tidak mengangkat salah seorang mereka menjadi Imam atau Amir untuk mereka bertiga, tidak halal kehidupan mereka di dunia. Demikian jugalah kalau bertiga dalam urusan musafir sekalipun sementara sahaja. Omar (r.a), khalifah ar-rasyidin al-mahdiyin yang kedua, merumuskan ketetapan ini dengan menyebut bahawa tidak diakui keIslaman seseorang yang mengakui dirinya Islam kalau mereka tidak berjema’ah, dan tiada jema’ah kalau tiada Imam atau Amirnya, dan tidak ada sistem keImaman sedemikian jika tiada bai’at, dan tiada dikatakan berbaiat dan berjema’ah jika tidak wujud ketaatan antara rukyah dengan Imam mereka.
Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w) memberitahu kita umat Islam bahawa segala amalan dan ibadah itu hanya diterima jika kita telah belajar dan tahu ilmu mengenai amalan dan ibadah tersebut, termasuklah bentuknya, cara beramal dan kaedah mengerjakannya (Ayat 36, Surah al-Israk). Allah (a.w) memberitahu bahawa amalan dan ibadah yang seorang Islam dan iman kerjakan sepanjang hidupnya itu hanyalah diterima oleh Allah (a.w) jika menepati ketetapan dan peraturan al-Quran dan as-Sunnah dan dikerjakan semata-mata kerana mencari kerahmatan Allah (a.w) (yakni, mengharapkan syurga Allah a.w) dan takutkan azab atau siksaan dalam neraka Allah (a.w) (Ayat 57, Surah al-Israk). Allah (a.w) memberitahu bahawa di akhirat kelak hanya ada dua tempat bagi manusia, iaitu sama ada mendapat syurga atau mendapat neraka (Ayat 7, Surah as-Syura). Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w) memberitahu bahawa syurga itu hanya diwariskan atau diberikan kepada orang Islam yang beriman yang mengerjakan amalan dan ibadah (sekuat mampunya) (Ayat 72, Surah az-Zuhruf dan Ayat 9, Surah al-Maidah). Kepimpinan Islam (Imam dan Amir) itu wajib ditaati (Ayat 59, Surah an-Nisa’). Mentaati Imam atau Amir sama dengan mentaati Rasulallah (s.a.w) (al-Hadith). Dan sama dengan mentaati Allah (a.w) (Ayat 32, Surah ali-Imran, dan ketetapan-ketetapan as-Sunnah). Syurga hanya didapati dengan kerahmatan Allah (a.w) semata-mata (yakni, kerjakan amalan dan ibadah berdasarkan Ayat 57, Surah al-Israk). Islam menetapkan bahawa kerahmatan Allah (a.w) hanya didapati jika umat Islam berjema’ah, kerana berjema’ah itu kerahmatan. Tanpa berjema’ah tidak akan dirahmati Allah (a.w). Tanpa berjema’ah umat Islam itu mudah dipesongkan oleh syaitan yang inginkan semua manusia kafir dan kufur terhadap Allah (a.w), sebagaimana diberitahu oleh Allah (a.w) dalam (Ayat 16 dan 17, Surah al-A’raf) dan Allah (a.w) peringatkan hambaNya (manusia semua) supaya berwaspada jangan dipengaruhi oleh syaitan dan pengikutnya (Ayat 27, Surah al-A’raf).
Rasulallah (s.a.w) telahpun memberi kita tahu bahawa di akhir zaman kelak umat Islam akan berpecah dari segi akidah dan amalan Islam sehingga akan wujud 73 golongan umat Islam, yang mengakui bahawa mereka Islam dan berpandukan al-Quran dan as-Sunnah, tetapi hanya satu golongan sahaja yang berjaya mendapat syurga di akhirat kelak, 72 golongan selainnya merengkok dalam neraka (Hadith). Yang berjaya itu adalah mereka yang mengikuti as-Sunnah dan mereka berjema’ah. Rasulallah (s.a.w) telah memberitahu bahawa daripada 1,000 orang yg akui diri mereka Islam – mengikuti syiar agama Allah (a.w) sejak zaman Adam (a.s) hinggalah terjadinya kiamat, hanya seorang sahaja yang berjaya mendapat syurga (Hadith)! Demikianlah realiti akhir zaman. Kita wajib muhasabah diri sendiri sebelum kita dihisab di akhirat kelak ('Hasibu anfusahan, qabla an tuhasabu' - al-Hadith). Kita periksa akidah dan amalan kita supaya kita pasti bahawa kita berada di atas jalan yang benar untuk mendapatkan syurga, yakni sentiasa berada di atas ‘siratul mustaqim’, tidak tergelincir, tidak menyimpang, supaya di akhirat kelak kita terselamat dari neraka dan berjaya mendapat syurga.


Jazakallahu khairah

No comments:

Post a Comment