Thursday, February 7, 2013

Bid'ah: Bahayanya kpd ... (Samb.)

Assalamualaikum,
Saudara, kita teruskan lagi perbincangan kita mengenai tajuk atau topik di atas: 'Bid'ah: Bahaysanya kepada esejahteraan akhirat kita'. Kesejahteraan akhirat itu ditentukan oleh firman Allah (a.w) pada Ayat 13, Surah an-Nisa' dan Ayat 14, Surah an-Nisa'. Pendeknya adalah kalau kita taati perintah Allah (a.w) (yakni, ikuti ketetapan al-Quran) dan kita taati perintah Rasulallah (s.a.w) (yakni, kita ikuti ketetpan as-Sunnah), sudah pasti kita mendapat syurga, i.e. kejayaan dan kesejahteraan akhirat - Ayat 13. Kalau sebaliknya, kita ingkarkan perintah Allah (a.w) (yakni, kita tidak akur dengan ketetapa al-Quran) dan kita ingkarkan perintah Rasulallah (s.a.w) (yakni, kita tidak akur dengan ketetapan as-Sunnah), dan kita melanggar had-had yang ditetapkan oleh Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w), maka pasti kita masuk neraka Ayat 14. Apakah had atau lebih difahami 'hudud' dalam Islam? Hudu bukan semata-mata membunuh, mencuri, berzina tetapi termasuk dalam golongan melanggar had dan batasan yg disebutkan adalah syirik,mempercayai tahayu, kurafat, mengamalkan bid'ah, bertaklid tanpa dasar ilmu, mengerjakan sesuatu amalan yg tiada sandaran atau dasar al-Quran dan as-Sunnah. Kesemua ini ada batas-batasnya ditetapkan dalam al-Quran dan as-Sunnah. 
Umat Islam ditegah atau dilarang mengamalkan - mencipta, mengajar, mempercayai dan menyebrluaskan sesuatu yg dikatakan bid'ah, itu ada had yg ditetapkan. Jika dilakukan maka akibatnya diberitahu dalam as-Sunnah - jatuh syirik atau jath kafir atau terkeluar dari Islam atau taubat tidak diterima atau segala amalan tercemar tidak diterima Allah (a.w) - kesemua ini adalah akibat mengamalkan bid'ah. Apa gunanya kita beramal dan beribadah siang dan malam, yg fardu dan yg sunat, kalau akhirnya di akhirat kita dapati tidakpun tercatit dalam Kitab Catatan Amalan Kita, dan apabila dihisab, dosa kita lebih berat dari pahala kita, walhal semasa kita hidup kita confident bahawa pahala kita mengatasi dosa kita? Tapi, apabila berhimpun di padang mahsyar, kita kehausan kita berjalan menuju ke telaga al-Kauthar, kita dihalangi oleh para malaikat yg menjaga telaga itu, tidak membenarkan kita hampiri dan minum airnya, atas perintah Allah (a.w)? Atau, apabila sudah dihisab, kita diberikan Kitab Catatan Amalan kita para malaikat serahkan Kitab itu dari arah belakang atau kiri kita, menunjukkan bahawa kita diberi tiket ke neraka bukan ke syurga? Apakah saudara sanggup berdepan degan risiko sedemikian semata-mata yakin kepada golongan majoriti yang menyatakan bahawa wujud 'bid'ah hasanah' walhal Rasulallah (s.a.w) dengan jelas memberitahu bahawa semua atau setiap pembaharuan dalam urusan agama yg tidak dibawakan oleh beliau (dan khalifah ar-rasyidin al-mahdiyin) adalah bid'ah dan setiap atau semua bid'ah adalah kesesatan? Apa yg dibawakan oleh Rasulallah (s.a.w)? Rasulallah (s.a.w) membawakan dua hazanah ilmu dan panduan, iaitu al-Quran dan al-Hikmah (atau as-Sunnah).
Saudara, Rasulallah (s.a.w) peringatkan kita spaya jangan buat atau kerjaka atau amalkan sesuatu yang tiada dalam al-Quran dan as-Sunnah, kerana semua itu perkara-perkara yang ditinggalkan oleh Rasulallah (s.a.w). Maksudnya, tidak dibawakan atau disampaikan oleh beliau kepada kita. Maka jangan kita memandai mengadakan sesuatu yang tiada atas alasan apa sekalipun. Kita diperintah buat apa yang disuruh dan tinggalkan apa yang ditegah atau dilarang. Kemudian, Rasulallah (s.a.w) dengan izin Allah (a.w) memberi kemurahan atau kelonggaran atau ruhsah (kemudahan = konsesi) apabila diperintah buat sekuat mampu, apabila ditegah jangan lakukan sedikitpun atau hendaklah dijauhi sejauhjauhnya - termasuklah sesuatu yang bid'ah.
Diriwayatkan hadith daripada Abi Hurairah (r.a) berkata: ‘Telah bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘(Kamu) biarkanlah (yakni, janganlah buat) apa-apa yang aku tinggalkan. Maka rosak (kamu) sebagaimana rosaknya barangsiapa yang ada sebelum kamu sekelian (yakni, umat-umat terdahulu) dengan memperbanyakkan soal (yakni, membantah) mereka (terhadap perintah nabi-nabi mereka) dan banyak perselisihan di kalangan mereka itu atas nabi-nabi mereka (mengenai agama mereka). Maka ketika memerintahkan aku atas kamu sekelian dengan sesuatu maka ambillah (yakni, terimalah dan amalkanlah) dariku apa-apa (yang aku sampaikan) sekuat mampu kamu. Dan, ketika melarang aku atas kamu sekelian dari sesuatu maka hendaklah kamu hentikan (atau tinggalkan).’ [Hadith Ibnu Majah]
Saudara, Rasulallah (s.a.w) nasihati umatnya supaya kalau beliau tak bawakan atau contohkan atau ajarkan, janganlah buat. Dan, janganlah jadi sebagaimana kaum Yahudi dan Nesrani yang banyak soal atau mempersoalkan sesuatu yang disuruh atau diperintahkan oleh nabi-nabi mereka, spt umat Musa (a.s) banyak bertanya tentang lembu yg disuruh carikan untuk mendapat tahu siapa pembunuh orang kaya yang diwarisi hartanya oleh anak saudaranya. Umat Islam tidak ditegah bertanya dalam sesuatu perkara menyentuh ketetapan al-Quran dan as-Sunnah, kalau dengan tujuan untuk memahami sesuatu ketetapan Allah (a.w) dan RasulNya, tapi bertanya kerana ingin menegakkan pendapat dan pendirian sendiri atau bertanya kerana ingin berbalah atau bertanya kerana inginkan ketetapan yang lain, tidak dibolehkan dalam Islam. Kaum Yahudi dan Nesrani banyal soal, maka kafir atau kufur atau fasiq atau ingkar mereka terhadap rasul dan nabi zaman mereka, maka rosak mereka dalam agama mereka. Umat Islam yang banyak bertanya dan berhujjah menegakkan kebatilan sama sebagaimana rosaknya Yahudi dan Nesrani! Maka dengan itu, waspadalah. Kalau al-Quran dan as-Sunnah tetapkan sesuatu terimalah, jangan banyak soal dan hujjah!
Mahukah kita membuat amalan dan mengerjakan ibadah yang sia-sia kerana segala amalan dan ibadah yang kita usahakan tidak diterima oleh Allah (a.w)? Mengapakah tidak kita ambil dan ikuti jalan selamat? Jalan yang selamat itu adalah apakala kita sudah tahu atau diajarkan ilmunya mengenai sesuatu, maka kita pakai prinsip ‘sami’na wa-ata’na’ (yakni, kami dengan dan kami patuh) atau sekurang-kurang-kurangnya ‘sami’na wa-ata’na mas-tota’na’ (yakni, kami dengar, dan kami patuh sekuat mampu kami)? Saudara, panduan yang rasional bagi seorang Islam yang benar-benar beriman adalah seperti dalam hadith berikut:
Diriwayatkan hadith daripada Abdullah bin Abbas (r.a) berkata: ‘Bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Ditolak oleh Allah (a.w) apabila menerima Allah (a.w) (atau, dipersembahkan) amalan ahli bid’ah sehinggalah menghentikan (mereka) (amalan) bid’ahnya.’ [Hadith ibnu Majah]
Saudara, dalam kehidupan kita adalah penting kita utamakan bahawa kita berjaya di dunia dan di akhirat. jangan kita rugi di akhirat. Rugi di akhirat maksudnya kita mencari syurga tapi dapat neraka. Oeh itu, sewajibnya kita lakukan setiap sesuatu sekuat mampu kita yang mendatangkan pahala - terutama pahala yang besr atau banyak. Ada ganjaran bagi kita yang meninggalkan perbuatan yang batil dalam padangan Islam:
Diriwayatkan hadith daripada Anas bin Malik (r.a) berkata: ‘Bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Barangsiapa meninggalkan (perbuatan) dusta (yakni, menganjur dan mengajarkan ‘bid’ah’ adalah pendustaan terhadap Rasyulallah (s.a.w)) dan dia (mengakui itu perbuatan) yang salah (batil), dibina baginya sebuah rumah besar di dalam tepi syurga, dan barangsiapa meninggalkan pertengkaran dan dia adalah (atas) kebenaran, dibina baginya rumah (besar) di tengah-tengah syurga. Dan, barangsiapa memperbaiki perbuatannya (yakni, amalan dan ibadahnya), dibina baginya rumah (besar itu) di atas syurga.’ [Hadith ibnu Majah] 
Saudara, insya Allah dalam post akan datangkita akan rumuskan pesanan Rasulallah (s.a.w) kpd umat beliau dalam perkara bid'ah ini sebagai suatu summary pendek atau senarai semakan untuk panduan kita. Rasulallah (s.a.w) memberitahu bahawa tak guna kita tergolong sebaga 'ahli bid'ah' kerana kesemua amalan ahli bid'ah itu ditolak oleh Allah (a.w), yakni tidak diterima oleh Allah (a.w). Jadi kita amalkan, tapi dalam rekod malaikat yg mencatit seumpama tidak diamalkan, maka kosong Kitab kta. Malah, lebih serius, kita secara otomatis - tanpa kita sedari - kita menjadi kafir, wal iya zubillah! Kalau kita sudah tahu dan faham bid'ah, kita tinggalkan, kita bertaubat kerana amalan kita daulu, ganjaranya diberitahu dalam hadith di atas itu. Kita mendapat syurga dan tamba-nilai harta dalam syurga pula, masya Allah. Oleh itu terpulanglah pada saudara pilih yang mana satu.

Jazakallahu khairah.

No comments:

Post a Comment