Wednesday, August 26, 2015

Ibadah Haji dan Umrah (Samb.)

Assalamualaikum,
Dalam Bahagian ke- 13 post kita menegnai panduan dasar ibadah haji dan umrah ini, kita lihat apakah kebaikannya kedua-dua tanah haram -Mekah dan Madinah - kepada kita yang sempat menziarahinya.

Kefadhalan Mati di Tanah Haram

(-)        Yang mati di Mekah ketika menunaikan haji/umrah 

Diriwayatkan hadith dari Nafi’ hadith dari Ibnu Omar berkata: ‘Bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Manis-tota’a minkum an yamutu bil-Madinati falyaf’al fainni asyhadu liman mata biha.’ (Yang bermaksud: Barangsapa di kalangan kamu bahawasanya yang mampu (yakni, ditakdirkan) mati di Madinah, maka berbuatlah (yakni, silakanlah) bahawasanya aku (Nabi) sungguh-sungguh menyaksikan (yakni, menyaksikan keIslaman dan keimanan) bagi orang yang mati di sana.’ - Hadith ibnu Majah, Kitab Manasik (Peraturan Haji).

(-)        Mati di dua tanah haram (i.e. Mekah dan Madinah) 

Diriwayatkan hadith dari Abdillah b Muaammal-Makiyi hadith dari Zubeir hadith dari Jabir berkata: ‘Telah bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Man mata fi ahadil-haramaini bu’itha amina yaumal-qiamati.’ (Yang bermaksud: Barangsiapa yang mati di dalam dua tanah haram (yakni, Mekah dan Madinah) dibangkitkan aman di hari kiamat (i.e. masuk syurga selamat dari neraka).) - Hadith at-Tobrani.

Bersolat di Masjidil Haram

(-)        Dua masjid yang disebutkan dalam al-Quran 

Diriwayatkan hadith dari Abi Said al-Khudri (r.a) berkata: ‘Berkata aku: ‘Wahai Rasulallah (s.a.w) manakah di antara dua masjid (yang disebut di dalam al-Quran) ‘yang dibina atas asas taqwa’? Bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Hua masjidukum haza.’ (Yang bermaksud: Ialah masjid kamu ini (yakni, Masjid Nabawi)) - Hadith Muslim.
Maksudnya: dua masjid disebut dalam al-Quran iaitu Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi.
                                                   
(-)        Tempat terbaik melancong 

Memberitahu Abdul Malik bin ‘Umarin hadith dari Qaza’ah berkata: ‘Aku mendengar Abi Said (r.a) empat kali berkata: ‘Aku mendengar dari Nabi (s.a.w) dan adapun aku mengerjakan umrah bersamanya: ‘Syinta ‘asratan ghazwatan.’ (Yang bermaksud: Sepuluh ribu pahala’) (ha) Diriwayatkan hadith dari Said hadith dari Abi Hurairah (r.a) hadith dari Nabi (s.a.w) bersabda: ‘La tusyaddur-rijalu illa ila thalatha masajida: al-Masjidil Haram, wa-masjidil Rasuli wal-masjidil Aqsa.’ (Yang bermaksud: Tidak ada kunjungan (yakni, berkunjung) (dalam) perjalanan jauh seseorang lelaki (yang dituntut Allah (a.w)) kecuali kepada tiga masjid iaitu (berkunjung ke) Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa.) - Hadith Bukhari & Muslim, Kitab Solat.

(-)        Pahala setiap amalan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi 

Dirwayatkan hadith dari ‘Atak hadith dari Jabir (r.a) bahawasanya Rasulallah (s.a.w) bersabda: Solatun fil masjidi afdhali min alfi solatin fima siwahu illa masjidil harama wa-solatu fi masjidil harami afdhalu min miatin alfi solatin fima siwahu) [Yang bermaksud: Solat di dalam masjidku (yakni, Masjid Nabawi di Madinah) adalah lebih afdhal dari seribu (i.e. 1,000) solat di lain-lain masjid kecuali Masjidil Haram, dan solat di dalam Masjidil Haram lebih afdhal dari 100,000 solat di lain-lain masjid. - Hadith ibnu Majah.
Saudara, jelaslah apakala kita melancungke tempat-tempat menarik di dunia di mana-mana sahaja, kita sebenarnya membazirkan harta semata-mata, tidak mendapatkan sebarang keuntung. Kalau adapun hanya nimat sementara ketika melawat dan ingatan terhadap apa yang kita lawati sahaja. Tidak kekal. Maka dengan itu Islam menyuruh umatnya melawat atau melancung ke Mekah dan Madinah,untuk mengingati sejarah Islam dan perjuangan Rasulallah (s.a.w), dan sambal melawat/melancong mendapat pahala yang banyak untuk bekalan akhirat. Fikirkanlah, adakah mungkin kita boeh - sepanjang hidup kita, umur kita - kita mampu mengerjakan atau berkesempatan mengerjakan solat fardhu 100,000 solat? Atau, mengerjakan solat sunat 100,000 solat? Ketika berada di Masjidil Haram, setiap solat kita digandakan 100,000 solat, masya Allah. Rugilah mereka yang kaya lana menghabiskan wang kekayaannya melawat Brcelona contohnya!

Jazakallahu khairah

No comments:

Post a Comment