Saturday, August 22, 2015

Ibadah Haji dan Umrah - Samb.

Assalamualaikum,
Saudara kita sambung lagi Bahagian ke-3 kuliyah Haji dan Umrah menyentuh prinsip-prinsip opokok menegnai ibadah ini. Dalam Islam kita wajib faham bahawa agama Islam itu - aqidah dan syariatnya adalah apa yang Allah (a.w) tetapkan dan manusia diperinahkan untuk mengambil aqidah dan syariat tersebut tanpa mengubahnya atau menokok tambah terhadapnya. Dan, kita tahu bahawa apa yang ditetapkan oleh Allah (a.w) kesemuanya telahpun disampaikan oleh Rasulallah (s.a.w) - melalui as-Sunnah. Justeru itu, kita wajib berwaspada bahawa sesuatu yang tiada sandaran as-Sunnah adalh batil dan membatalkan amalan, tidak diterima Allah (a.w).

(-)        Amalkan bida’ah membahayakan keIslaman 
Bida’ah itu membahayakan keIslaman seseorang, menyesatkan dan mengeluarkan mereka dari Islam menjadi kafir tanpa disedari. 
Rasulallah (s.a.w): ‘Syarrul umuri mukhdatha tuha, kullu mukdathin bid’atun, kullu bid’atu dolalatun, kullu dolalatun fin-nari.’ (Yang bermaksud: Seburuk-buruk perkara yang urusan perkara agama adalah pembaharuan dalam perkara atau urusan agama, setiap pembaharuan dalam urusan agama adalah bida’ah dan setiap bida’ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan tempat (yang beramal dan berpegang kepadanya) adalah neraka.) – Hadith Ibnu Majah 
Rasulallah (s.a.w) memberitau: ‘Man amila ‘amalan laisa fihi amruna, fahua raddun.’ (Yang bermaksud: Barangsiapa yang mengerjakan sesuatu amalan atau ibadah yang amalan atau ibadah tersebut tidak didatangkan dari aku (Nabi), maka dia (i.e. amalan atau ibadah tersebut) ditolak.) – Hadith Bukhari dan Muslim.

(-)        Terkeluar Islam tanpa disedari kerana bida’ah 
Diriwayatkan hadith dari Ibrahim b Abi ‘Ablata hadith dari Abdillah b Dailamii hadith dari Khuzaifah berkata: ‘La yaqbalullahu lisohibi bid’atin sauman wa-la solatan wa-la sodaqatan wa-la hajjan wa-la ‘umratan wa-la jihadan wa-la sorfan wa-la ‘adlan yakhruju minal-Islami kama takhrujus-sya’aratu minal-‘ajin.’ (Yang bermaksud: Tidak diterima Allah (a.w) pada ahli bida’ah (i.e. yang mengajar atau mempromosikan atau mengamalkan bida’ah) puasanya dan tidak (diterima) solatnya dan tidak (diterima) sodakahnya dan tidak (diterima) umrahnya dan tidak (diterima) jihadnya dan tidak (diterima) amalan fardunya yang lain dan tidak (juga diterima) amalan sunatnya yang lain, (malah) terkeluar dia dari agama Islam sebagaimana (atau seperti mana) keluarnya (sehelai) rambut (yang ditarik keluar) dari tepung (yang telah diuli) - Hadith ibnu Majah 
Nota dan peringatan: Mengamalkan bida’ah membatalkan keIslaman seseorang yang Islam itu walaupun dia benar-benar istiqamah beramal dan beribadah. Semua amalan dan ibadah itu benar dan diterima Allah (a.w) hanya jika menepati apa yang diajarkan dan ditunjukkan oleh Rasulallah (s.a.w). Kerana Rasulallah (s.a.w), sebagai orang yang ditus Allah (a.w) untuk menyampaikan syariat agama Allah (a.w) dan mengajarkan manusia, sahaja yang sempurna ilmunya tentang Islam.
Dapatlah kita rumuskan bahawa elemen atau unsrur terperinci aqidah dan syariat Islam itu benar selagi ianya adalah berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah, dan pasti batil jika berdasarkan ketetapan selain dari ketetapan al-Quran dan as-Sunnah. Apabila batil, maka setiap amalan tersebut adalah sia-sia kerana tidak diterima Allah (a.w). Di akhirat kelak, apabila diserahkan Buku Catatan Amalan kita - ianya diserahkan dari arah kiri, dan terdapat di dalamnya hanyalah amalan yang buruk semata-mata kerana amalan yang baik tidak tercatit kerana tidak diterima Allah (a.w).
Demikian jugalah ibadah haji dan umrah yang batil kerana berpandukan panduan ang batil dan bertentangan dengan ketetapan as-Sunnah.

Jazakallahu khairah

No comments:

Post a Comment