Monday, August 24, 2015

Ibadah Haji dan Umrah (Samb.)

Assalamualaikum,
Saudara, kita sambung lagi Bahagian ke-10 post kita mengenai ibadah haji dan umrah, seperti biasa kita lihat ketetapan Islam, berhubung dengan dua ibadah ini, sebelum kita mulakan penelitian kita tentang cara dan kaedah serta peraturan bagaimana mengerjakan ibadah tersebut menepati ketetapan as-Sunnah. Jangan lupa bahawa kesemua amalan dalam Islam - termasuk ibadah haji dan umrah - tidak akan diterima Allah (a.w) sekiranya kita lakukan tidak sejajar dengan ketetapan as-Sunnah.

Kefadhalan Do’a Orang Mengerjakan Haji

(-)        Do’a bakal haji dan umrah - mustajab 

Saudara, tetamu Allah (a.w) itu antaranya adalah jema'ah haji - orang yang akan menunaikan ibdah haji (dan juga umrah). Maka mereka dimuliakan oleh Allah (a.w). Maka doanya dikabulkan atau diperkenankan oleh Allah (a.w). Justeru itu, adalah wajar bagi kita menitipkan atau berpesan dengannya supaya membacakan doa untuk diri kita ditempat-tempat yang mustajab doa di Mekah, terutama di Masjidil Haram, di Arafah, di Muzdalifah dan di Mina, dimana jema'ah haji digalakkan memperbanyakkan doa.
Kita boleh menuis doa supaya dibacakan oleh jema'ah haji yang ke Mekah untuk menunaikan haji supaya dibacanya, selepas dia membaca doa untuk dirinya.
Diriwayatkan hadith dari Mujahid hadith dari Ibnu Omar (r.a) hadith dari Nabi (s.a.w) bersabda: ‘Al-ghazi fi sabilillah wal-hajji wal-mu’tamiru wafdullahi da’ahum fa-ajabuhu wa-salwahu fa’atohum.’ (Yang bermaksud: Orang-orang yang berperang di dalam jalan Allah (a.w) (i.e. fi sabilillah) dan (orang-orang) mengerjakan haji dan (orang-orang) mengerjakan umrah disukai Allah (a.w) maka do’a mereka mustajab dan permintaan mereka diberikan atau dikabulkan (oleh Allah (a.w)) - Hadith Ibnu Majah, Kitab Manasik (i.e. Peraturan Haji).

(-)        Mendo’akan/Membawa kiriman do’a orang lain 

Saudara, sehubungan itulah Rasulallah (s.a.w) mencontohkan bahawa beliau meminta Omar ibn Khattab (r.a) membacakan doanya ketika Omar (r.a) ke Mekah untuk mengerjakan umrah.
Diriwayatkan hadith daripada Ibnu Omar hadith dari Omar (bin Khattab) (r.a) bahawasanya dia (Omar) meminta izin dari Nabi (s.a.w) di dalam urusan umrah, maka diizinkan baginya, dan bersabda Nabi (s.a.w): ‘Ya uhaiya usyrikna fi syai-in min do’aika wala tan sana.’ (Yang bermaksud: Wahai saudaraku! Do’akanlah bagiku di dalam sesuatu dari do’a engkau dan jangan engkau lupa (berdo’a untuk kami).’) - Hadith Ibnu Majah, Kitab Manasik. 
Digalakkan supaya dipohonkan agar orang yang berhaji itu mendo’akan untuk kita, kerana do’a mereka mustajab. Do’a-do’a yang diserahkan supaya dibacanya itu dibacakan di tempat-tempat mustajab spt di Arafah, di depan Multazam, di belakang Makam Ibrahim dan juga di Mina.

(-)        Rasulallah (s.a.w) mendo’akan bakal haji 

Saudara, dalam hadith berikut kita diberitahu bahawa Rasulallah (s.a.w) telah mendoiakan ummatnya yang ke Mekah untuk menunaikan haji (dan umrah).
Diriwayatkan hadith dari Abi Hazim hadith dari Abi Hurairah (r.a) berkata: ‘Bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Allahum-maghfir lilhajji walimanis taghfara lahu hajju. (Yang bermaksud: Ya Allah (a.w) ya Tuhanku! Semoga Engkau (Allah (a.w)) mengampuni dosa-dosa orang-orang yang haji dan bagi orang yang meminta ampun untuknya (oleh) orang yang (mengerjakan) haji.) - Hadith Hakim, di dalam Mustadrak, Kitab Manasik.
Hadith itu juga menyebutkan bahawa Rasulallah (s.a.w) juga memohin agar Allah (a.w) mengampunkan orang-orang yang mengirimkan doa melalui bakal haji yang membaca doa yang mereka titipkan atau pesankan.

Jazakallahu khairahNo comments:

Post a Comment