Thursday, September 26, 2013

Jadilah orang yang faham ... (Samb.)

Assalamualaikum,
Dalam post ni kita lihat sinario akhir zaman yang kadang kala dijadikan sandara panduan hidup manusia zaman ini.

Hilang atau Terhapusnya Ilmu  Dan Meluasnya Kejahilan

Saudara, kalau saudara belajar ilmu as-Sunnah, mengenai kematian dan syurga neraka, saudara akan temui banyak hadith menceritakan sinario dalam kubur, di padang makhsyar dan dalam syurga dan neraka. Dan, terutama sinario zaman nak hampir kiamat - hampir, tapi belum kiamat lagi. Antara ceritanya adalah seorang lelaki akan memperisterikan (atau mempergundikkan 50 orang wanita), kerana zaman itu begitu ramainya wanita dan begitu sedikitnya lelaki. Sehinggakan wanita sanggup dimadukan demikian banyak, demi merasai nikmat hubungan lelaki perempuan (seks). Di saat, nak terjadinya kiamat itu manusia akan mengadakan hubungan jenis (seks) secara terang terangan di atas laluan atau jalanraya, yang boleh dilihat oleh mansuia. Tidak ada rasa malu dan segan.
Saudara, hari ini sudah mula kelihatan. Kerana terdapat muda mudi, bukan kerana tak mampu menyewa hotel badget, tetapi wanita zaman ini mudah melondehkan kain untuk memenuhi keingin nafsu dirinya yang susah di kawal, berdua-duaan dalam kereta di kawasan perumahan yang jarang-jarang terdapat orang berada di luar rumah selepas tengah malam bercengkerama dan melalukan hubungan seks dalam kereta. Ibubapa yang sebok mencari saraan hidup keluarga, membiarkan anak-anak perempuan berkeliaran keluar rumah dengan teman lelaki selaps jam 12 tengah malam! Dan berbagai lagi.
Saudara, kita lihat dalam konteks ilmu dan amalan di akhir zaman sinarionya. Mengapa berlaku sedemikian. Dan, antara sebabnya berlaku sedemikian adalah umat Islam mengabaikan atau menombor-duakan agamanya dan ilmu mengenai agamanya, al-Quran dan as-Sunnahdan mengutamakan otaknya dalam beragama.
Diriwayatkan hadith Abi Malik as-Ja’iyi hadith dari Rabi’i b khirasy hadith dari Khuzaifah b Yaman berkata: ‘Telah bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Yadrusul-Islamu kama yadrusu wasyyun-thaubi hatta la yudra ma siamun wa-la solatun wa-la nusukun wa-la sodaqatun wa-la yusra ‘ala kitabillahi ‘azza wajalla fi lailatin fala yabqa fil-ardi minhu ayatun. Wa-tabqa tawaifu minanasis-syai’unl-kabiru wa-‘ajuzu yaquluna adrakna abaana ‘ala hazihil-kalimati: ‘Li-ila-ha illallah’, fanahnu naquluha.’ (Yang bermaksud: Akan luntur (pupus) Islam sebagaimana lunturnya corak pakaian sehingga tidak diketahui apakah puasa itu, tidak (diketahui apakah) puasa itu, dan tidak (diketahui apa) solat itu, dan tidak (diketahui apa) haji itu, dan tidak (diketahui apa) sedekah itu, dan dihilangkan Kitab Allah (a.w) Zat yang Maha Tinggi lagi Maha Agung di waktu malam maka tidak tersisapun dalam bumi darinya (walaupun) sepotong ayat. Dan, tersisa dari manusia orang-orang tua yang tersangat tua dan perempuan-prempuan tua berkata mereka: ‘Tidak menjumpai kami apa-apa kami (atau nenek moyang kami) atas ini kalimah ‘la-ila-ha illallah’, maka kami sekarang ini mengucapkan kalimah ini.’ Maka berkata baginya (yakni, kepadanya seorang yang bernama) Silah: ‘Apakah mencukupi atas mereka ‘(hanya kalimah) ‘La-ila-ha ilallah’, walhal mereka tidak mengerti (bagaimana hendak) bersolat, dan (tidak mengerti mereka bagaimana hendak) puasa, dan (tidak mengerti dia bagaimana hendak) haji dan tidak (mengerti mereka bagaimana) bersedekah?’ Maka berpaling darinya Khuzaifah. Kemudian mengulangi (lagi pertanyannya, i.e. Silah bertanya lagi) atas perkara itu tiga kali, setiap demikian (pertanyaan) berpaling darinya Khuzaifah. Kemudian mengadap (Khuzaifah) atasnya (yakni, ke arahnya) pada kali ketiga (pertanyaan Silah tersebut), maka berkata: ‘Wahai Silah! Menyelamatkan pada mereka dari neraka.’ Disebutnya 3 kali. [Hadith Ibnu Majah, Kitab Fitnah]
[Nota: Hadith ini menyebutkan sinario akhir zaman ketika kiamat sudah hampir terjadi. Pada zaman itu Islam, yakni ilmu pengetahuan manusia tentang Islam sudah pupus sebagaimana lunturnya corak dan warna di pakaian kerana terlalu lama atau buruk, sehingga manusia tidak tahu apa itu puasa dan bagaimana mengerjakannya, apa itu solat dan bagaimana mengerjakannya, tidak tahu apa itu haji dan bagaimana mengerjakannya dan tidak tahu apa itu sedekah (zakat, infaq dan sedekah umum) dan bagaimana mengerjakannya dan hilang pengetahuan manusia terhadap Kitab Allah (a.w) (yakni, al-Quran) (dari segi cara dan kaedah membacanya dan tahu dan faham mesejnya dan bagaimana mengamalkan ketetapannya, dan tidak tinggal di muka bumi suatu ayat al-Quranpun.) (Dalam konteks ilmu mengenai Islam dewasa itu) yang berbaki atau tinggal hanyalah orang-orang tua yang tersangat tua di kalangan lelaki dan perempuan dan mereka hanya tahu amalan menyebut kalimah tauhid ‘laila ha ilallah’ sahaja, iaitu amalan yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka (yang hanya tahu itu sahaja semsa hayat mereka). Demikianlah sinario dunia ketika itu – di akhir zaman ketika hampir turun Dajjal, Isa (a.s) yang akan membunuh Dajjal, dan akhirnya ditiup seruling sangkakala untuk mematikan kesemua makhluk yang hidup, dan berlakunya kiamat. Orang-orang yang tahu tentang Islam hanyalah golongan orang tua – lelaki dan perempuan – yang hanya tahu mengucapkan kalimah ‘la-ila-ha illallah’ semata-mata, sebagai amalan mereka dalam Islam, kerana itu saja ilmu yang ditinggalkan atau diajarkan oleh (atau diwarisi mereka dari) nenek moyang mereka semasa mereka masih hidup. Golongan lain atau generasi lain tak tahupun kalimah tersebut. Apakala ditanya oleh seorang sahabat bernama Silah kpd Khuzaifah Abu Yaman yang memberitahu hadith Rasulallah (s.a.w) apakah mereka yang menyebutkan kalimah tersebut semata-mata sebagai amalan mereka dalam Islam akan dapat syurga, Khuzaifah hanya menjawab pertanyaan Silap ketika ditanyakan buat kali ketiganya. Khuzaifah menjawab, ketika itu atau zaman itu, mencukupi untuk mereka mendapat syurga dengan menyebut kalimat itu. Ini menunjukkan betapa ilmu mengenai Islam itu akan hapus di akhir zaman kerana tidak orang yang tahu dan tiada pula orang yang mengajarkan ilmu.
Apakah bagi kita yang Islam hari ini akan mendapat syurga dengan menyebut kalimah ini semata-mata tanpa mengerjakan segala yang diwajib atau difardukan? Ada orang Islam yang mempunyai pandangan yang simplistic seperti itu.
Biasanya golongan ini adalah golongan orang Islam yang selesa semata-mata kerana mereka dilahirkan Islam, walaupun mereka tidakpun bersolat, tidakpun berpuasa, tidak mengeluarkan zakat dan infaq, tidak menunaikan haji dan umrah dan lain-laian ibadah fardu. Kerana mereka berpendapat, sebagaimana ramai orang Islam yakin bahawa, Islam sahaja dapat syurga! Di zaman ini ilmu mengenai al-Quran dan as-Sunnah itu masih wujud dan boleh diakses oleh umat Islam, kalau mereka mahu belajar dan mahu faham. Ilmu al-Quran dan as-Sunnah akan terhapus apabila mereka yang berilmu, yakni ‘ulama’ (=orang yang berilmu) biasanya orang yang sudahpun tua, mati dan dibawa oleh mereka ke kubur ilmunya. Generasi yang menyusuli mereka tak pula ingin belajar ilmu kerana disebokkan oleh keseronokan dunia serta keinginan duniawi dan mereka menombor-duakan Islam dan tuntutan agama. Atau, ilmu mengenai Islam, yakni ilmu al-Quran dan as-Sunnah itu semakin terhakis kerana umat Islam tidak lagi belajar al-Quran – membacanya, memahami isi kandungan dan faham mesejnya (tafsirnya) – dan tidak lagi belajar ilmu as-Sunnah kerana tiada ‘ulama’ (=ahli ilmu) yang tahu dan faham ilmu as-Sunnah dan tiada pula umat Islam yang ingin belajar as-Sunnah. Yang lebih utama, kerana kuatnya pengaruh fahaman kemazhaban, yang banyak berpedomankan kepada kitab-kitab karangan para ‘ulama’, tapa belajar al-Quran dan as-Sunnah dengan meneliti Kuttubul Sittah daripada guru yang mengajarkan kepada murid secara berdepan dengan membuka kitab-kitab yang dipelajari. Atau, kerana berleluasanya pengaruh ‘Islam liberal’.
[Nota: Siapa golongan ‘Islam liberal’? Golongan Islam lberal adalah golongan orang agama yang berpandukan kitab-kitab karangan manusia dalam hidup mereka sebagai orang Islam dan dalam mengamalkan dan mengerjakan ibadah, selain panduan al-Quran dan as-Sunnah. Mereka tergolong orang yang aki mereka ‘ahli sunnah wal-jama’ah’ tetapi tak berjema’ah dan tidada jema’ah. Mereka melonggarkan ketetapan al-Quran dan as-Sunnah dengan hujjah bahawa sebahagian hukum hakam dalam al-Quran dan as-Sunnah itu tidak cocok atau relevan lagi dengan sinario dan temadun manusia semasa. Sudah jumud. Perlu disesuaikan dengan zaman. Segolongan besr orang yang dikatakan mendokong fahaman ‘Islam liberal’ ini adalah cerdik pandai yang memiliki Ph D, dan para ulama’ yang jahil atau separa jahil al-Quran dan as-Sunnah tetapi dipengaruhi dokrin ilmu Barat. Kefahaman mereka tentang Islam yang dipandu oleh pendapat manusia tanpa secara langsung merujuk kepada al-Quran dan kitab-kitab hadith. Mereka merujuk kepada buku-buku karangan para ulama’ tersohor atau karangan mereka sendiri, yang memuatkan lebih pendapat dan pemikiran para lama’ tersebut atau fikiran dan pendapat mereka sendiri, yang seringkali lari daripada ketetapan al-Quran dan as-Sunnah atau memperluaskan skop mesej syariat tersebut, seperti mentafsirkan wujudnya bid’ah hasanah walhal Rasulallah (s.a.w) menyebut setiap bida’ah adalah batil.]
[Nota: Hari ini umat Islam telah dipengaruhi oleh disiplin pengilmuan cara Barat bilamana dalam bidang akademik manusia mengutamakan kepintaran dan kebijaksanaan mentafsirkan sesuartu menggunakan fikirannya. Maka dianugerahkan Ph D. Dan, diiktiraf sebagi seorang yang bijak. Mereka dinobatkan orang yang dicari pendapat, pandangan dan bernilai nasihatnya. Sudah ramai kini ustaz/ustazah atau ulama’ yang memiliki Ph D dalam bidang agama. Ulama’ yang khattam al-Quran - bacaan, makna dan tafsirnya – dan khattam (makna dan tafsir) pula Kuttubul Sittah – Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan an-Nasa’ie, Sunan at-Termidzi, Sunan Abu Daud dan Sunan Ibnu Majah – tidak diakui memili ilmu yang sempurna mengenai Islam dan syariatnya. Walhal mereka itulah yang paling wajar dinobatkan sebagai ‘ulam tersohor’. Islam itu hanya dapat difahami secara sempurna hanya dengan kefahaman dalam ilmu al-Quran dan as-Sunnah.]
Apabila ilmu mengenai al-Quran dan as-Sunnah itu tidak lagi dijadikan foundation – panduan hakiki umat Islam dan sumber ilmu dalam mengerjakan amalan dan ibadah dalam Islam - tetapi kitab-kitab karangan cerdik pandai telah dijadikan kitab atau panduan rujukan nombor satu, maka tersesatlah Islam dari jalan yang lurus dalam mencari syurga. Ramai orang Islam yang disesatkan oleh pengarang kitab-kitab tersebut, walhal mereka yang mengarangnya sudahpun sesat sendiri, kerana membelakangkan ilmu al-Quran dan as-Sunnah. Umat Islam zaman ini pasti sesat dalam mencari ‘siratul mustaqim’, mencari jalan ke syurga, kalau mereka membelakangkan atau mengabaikan al-Quran dan as-Sunnah.
Rasulallah (s.a.w) bersabda: ‘Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamasaktum bihima, kitaballahi wa-sunnati nabiyi.’ (Yang bermaksud: Aku (Nabi) tinggalkan pada kalian dua perkara (=panduan hidup orang iman dan hazanah ilmu mengenai Islam), kalian tidak akan sesat selama-lamanya jika kalian berpegang kepada kedua-duanya, iaitu al-Quran dan as-Sunnah) – Hadith Imam Malik.  
Ini adalah pesanan Rasulallah (s.a.w) dalam khutbah wada’nya di Arafah sebelum beliau wafat tak lama kemudian. Allah (a.w) memberitahu manusia dalam al-Quran dengan firmannya: Firman Allah (a.w): ‘Man (-ai) yutillahi wa-rasulahu yudhilhu jannatin’ (Yang bermaksud: Sesiapa yang mentaati Allah (a.w) (yakni, ikuti ketetapan al-Quran) dan mentaati Rasulallah (s.a.w) (yakni, ikuti ketetapan as-Sunnah), maka pasti dimasukkan ke dalam syurga) – Ayat 13, Surah an-Nisa’.
Jelasnya, sesiapa yang akui dirinya Islam, tetapi tidak akur dengan al-Quran dan as-Sunnah dan melanggar ketetapan-ketetapan khusus al-Quran dan as-Sunnah, pasti masuk neraka. Kecualilah dia bertaubat, dan Allah (a.w) menerima taubatnya. Tapi, Allah (a.w) memberitahu, Allah (a.w) tidak mengampunkan dosa orang yang syirik. Rasulallah (s.a.w) menghukumi orang-orang kekal mengamalkan bid’ah adalah syirik, kerana seolah-olah dia bernanggapan ada tuhan yang lebih berkuasa dari Allah (a.w) yang memanu dia bahawa bid’ah itu dibolehkan! Rasulallah (s.a.w) memberitahu, dalam sepotong hadith, bahawa sesiapa yang kekal mengamalkan bid’ah, tidak diterima segala amalannya yang fardu mahupun yang sunat. Dan, Rasulallah (s.a.w) menghukumi orang sedemikian terkeluar dari Islam tanpa mereka sedari!
Selain itu, syurga itu diwariskan/diberikan kepada orang Islam yang beriman yang mengerjakan segala suruhan Allah (a.w) dan suruhan Rasulallah (s.a.w) sekuat mampunya, dan menjauhi larangan-larangan Allah (a.w) dan larangan Rasulallah (s.a.w). Jika seorang Islam itu tidak mengerjakan solatnya, pastilah dia takkan dapat syurga. Keraja, solat adalah tiang agamanya. Kalau dia tak solat runtuh agamanya dan dia tak lagi memiliki agama! Maksudnya, sebagaimana Rasulallah (s.a.w) sebutkan dalam sepotong hadith, meninggalkan satu waktu solat fardu dengan senagaja, jatuh kafir. Dalam hadith lain, Rasulallah (s.a.w) memberitahu, yang membezaka antara orang yang kafir dengan orang yang Islam dan beriman, adalah solat. Kalau solatnya tidak sama dengan solat orang iman, maka pastilah dia kafir. Kalau kafir pasti tidak akan dapat syurga. Janganlah berangan-angan mendapat syurga kalau takpun akur dengan perintah Allah (a.w) dan perintah Rasulallah (sa.w).
Kerahmatan dan keridhaan Allah (a.w) terhadap seorang iman itu bergantung kepada ketaatannya terhadap dan kepadaNya, termasuk ketaatan terhadap Rasulallah (s.a.w), kerana Allah (a.w) memberitahu: ‘Man (-ai) yuti'ir-rasula faqad ata-allaha’ (Yang bermaksud: Sesiapa yang taatkan Rasulallah (s.a.w) pasti mentaati Allah (a.w)) – Ayat 80, Surah an-Nisa’. Tak beramal tak taat tetapi Islam dapat syurga selepas berahkaf-ahkaf berada dalam neraka untuk diberisihkan dahulu. Kalau mampu menahani siksaan neraka, bolehlah teruskan hidup di dunia tanpa beramal. Tapi ingat, seseorang yang meninggalkan satu waktu solat fardu dengan sengaja jatuh kafir,i.e. kleuar dari Islam. Sesiapa yang mengamalkan bid’ah tereluar dari Islam tanpa disedari. Inilah kes orang yang merasai dirinya Islam tetapi hakikatnya kafir, wal iya zubillah. 

Jazakallahu khairahNo comments:

Post a Comment